23
người đang truy cập.
 

 

 

 
CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH:

Đối Thoại Trong Hôn Nhân_Bài 1


CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM:

Kinh Lạy Cha Bài_1


THÁNH NHẠC:

Biệt Thánh Ca:

01_Ngài Là Vầng Đá 02_Thêm Yêu Thương


LỜI HẰNG SỐNG: Bài học hôm nay Thứ bảy ngày 20/7/2019

Đức-Chúa-Trời Ở Đây

Diễn đọc: Trang Trần


LỜI CHỨNG:

Niềm Hạnh Phúc Của Tôi


NIỀM TIN MINH HOẠ:

Loài Vật Có Biết Thương Yêu Không?

Diễn đọc : Nguyễn Hữu Ái


GÂY DỰNG ĐỨC TIN:

Tác Động Của Thói Quen

Diễn đọc: Trang Trần


GIẢNG LUẬN:

Xin Bấm Vào Đây Dể Các Sự Điệp Hội Đồng Giáo Hạt Lần Thứ 44 Chủ Đề: HÃY CỨ Ở TRONG TA

01_Sứ Điệp Hội Đồng Mục Sư Truyền Đạo Cầu Nguyện Tối Thứ Sáu

Diễn giả: Mục sư Hồ Hiếu Hạ

02_Sứ Điệp Tĩnh Nguyện Sáng Thứ Bảy

Diễn giả: Mục sư Nguyễn Đăng Minh

03_Sứ Điệp Khai Mạc Hội Đồng

Diễn giả: Mục sư Giáo Hạt Trưởng Lê Vĩnh Thạch

04_Sứ Điệp Hội Đồng Nam Giới_Phần 1

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Thỉ

05_Sứ Điệp Tĩnh Hội Đồng Nam Giới_Phần 2

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính

06_Sứ Điệp Tĩnh Nguyện Sáng Chúa Nhật

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên

07_Sứ Điệp Thờ Phượng Sáng Chúa Nhật

Diễn giả: Thông Dịch Mục Sư Hồ Thế Nhân

08_Sứ Điệp Hội Đồng Phụ Nữ [New]

Diễn giả: Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh

09_Sứ Điệp Hội Đồng Truyền Giáo [New]

Diễn giả: Mục Sư Hồ Thế Nhân

10_Sứ Điệp Lễ Bế Mạc Hội Đồng [New]

Diễn giả: Mục Sư Giáo Hạt Trưởng Lê Vĩnh Thạch


TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÁNH KINH:


Chủ đề: Thư Rô-ma_Bài 13A