Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

Lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo Tin lành đã giảng ra cho anh em._I Phierơ 1:25

 


CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH:

Đối Thoại Trong Hôn Nhân_Bài 15

guyên tắc chính về đối thoại mà Thánh Kinh dạy chúng ta là: "Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận." Qua những bài chia xẻ trong các tuần gần đây, chúng tôi đã trình bày ý nghĩa của chữ mau nghe. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về hai chữ "chậm nói" và "chậm giận."Chữ "chậm nói" trong câu Kinh Thánh trên có nghĩa là từ từ hẵng nói, nghe đến nơi đến chốn rồi hãy nói, không vội vàng khi sử dụng lời nói. Trong đối thoại giữa vợ chồng cũng như giữa bất cứ người nào, nếu chúng ta không mau nghe là đã đưa đến nhiều tai hại, nhưng nếu chúng ta không chậm nói còn đưa đến nhiều tai hại hơn nữa. Cách ngôn tây phương cũng có câu: "Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói," hàm ý chúng ta nên suy nghĩ thật kỹ, thật cẩn thận rồi hãy nói.Nguyên tắc "chậm nói" trong Thánh Kinh nhắc rằng khi người khác nói, chúng ta không nên trả lời vội, cũng đừng bày tỏ phản ứng ngay. Trái lại, chúng ta cần chăm Đọc tiếp..

 


CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM:

Sống Sung Mãn

ó bao giờ quý vị đặt câu hỏi sứ mạng của mình trên đời nầy là gì không? Đây là một câu hỏi rất quan trọng vì nó xác định cho chúng ta về mục đích của đời sống. Chúng ta sinh ra không phải chỉ để sinh tồn. Nghĩa là chỉ hiện hữu trên cõi đời, làm việc, hưởng thụ hay chịu đau khổ rồi qua đi như cây cỏ. Đời sống con người chắc chắn là phải có mục đích cao hơn những điều bình thường và tầm thường đó. Chúa Cứu Thế Giê-xu khi đến trần gian. Ngài cho thấy Ngài đến với một mục đích của đời sống chúng ta. Hai câu Kinh Thánh cho chúng ta thấy mục đích của cuộc đời Chúa Giê-xu là: 1. Chúa Giê-xu phán:Ta đã đến hầu cho chiên được sống và được sống sung mãn (Phúc Âm Giăng 10:10)Mục đích đầu tiên của Chúa Giê-xu khi đến trần gian là đem sự sống đến cho nhân loại. Dĩ nhiên nhân loại vẫn sống nhưng  Chúa Giê-xu đã đến để đem cho chúng ta sự sống thật. Như đã nói, sống không phải chỉ là hiện Đọc tiếp..

 


THÁNH NHẠC:

Biệt Thánh Ca:

01_Chúa Lắng Nghe 02_Đấng Ban Thêm Sức


LỜI HẰNG SỐNG: Bài Học Hôm Nay Thứ Ba Ngày 24-5-2016 (Bài học mới sẽ được cập nhật hàng ngày)

Nhìn Tới Trước


PHÚC ÂM VÀO ĐỜI:

Bộ Xương Của Hoàng Đế


NIỀM TIN MINH HOẠ:

Cô Giáo Đặc Biệt

Diễn đọc : Anh Thư


GÂY DỰNG ĐỨC TIN:

Sự Chịu Đựng

Diễn đọc: Trang Trần


GIỜ DƯỠNG LINH:

Tình Không Phai

Diễn giả: Mục sư Lâm Văn Minh

Sa-tan

Diễn giả: Mục sư Dương Đức Hiền

Trách Nhiệm Của Con Cái Và Cha Mẹ

Diễn giả: Mục sư Trịnh Chiến

Đức Thánh Linh Giáng Lâm

Diễn giả: Mục sư Nguyễn Đắc Lập

Trưởng Thành Và Được Ơn

Diễn giả: Mục Sư Huỳnh Văn Linh


TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÁNH KINH:

Chủ Đề: Phúc Âm Của Giăng [Bài 62B]


....