Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

Lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo Tin lành đã giảng ra cho anh em._I Phierơ 1:25


CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH:

Đối Thoại Trong Hôn Nhân [Bài 3]

Như chúng ta đã biết, để có thể hiểu nhau và thông cảm với nhau, vợ chồng cần dành thì giờ trò chuyện với nhau thường xuyên.  Tiến trình đối thoại gồm có ba phần: nói, nghe và thông cảm.  Ba phần này quan trọng như nhau, nếu thiếu một phần nào, đối thoại sẽ không đầy đủ, không trọn vẹn.  Về cách nói và nghe, Thánh Kinh dạy:  “Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận” (Gia-cơ 1:19).  Khi đối thoại, chúng ta cần sẵn sàng lắng nghe, nghe đầy đủ rồi mới nói và không dễ dàng nổi giận về những gì mình nghe.  Có nhiều người không muốn nói mà cũng không muốn nghe ai nói, dù là người thân thương, gần gũi với mình Đọc tiếp..

 


CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM:

Bên Bờ Giếng

Hôm nay, tôi muốn mời Bạn cùng tôi bước vào một buổi trưa nóng nực, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau ngồi bên một bờ giếng để kinh nghiệm một cái gì tươi mát của một mùa xuân trong mùa hạ. Phúc Âm Giăng ghi lại câu chuyện một thiếu phụ người Sa-ma-ri gặp Chúa bên bờ giếng vào một buổi trưa.Câu chuyện nầy cho thấy một cuộc gặp gỡ lạ thường nhưng có thể rất phù hợp với hoàn cảnh của chúng ta hiện tại. Trước hết chúng ta cần biết Sa-ma-ri là một sắc dân lai, bị người Do-thái thời ấy khinh miệt và không bao giờ giao thiệp. Khi mắng chưởi ai nặng lời, họ dùng từ "Sa-ma-ri" để gọi người đó. Người Do-thái không giao thiệp, không Đọc tiếp..

 


THÁNH NHẠC:

Biệt Thánh Ca:

01_Jesus Con Yêu Ngài 02_Bao La Tình Chúa


LỜI HẰNG SỐNG: Bài Học Hôm Nay Thứ Tư Ngày 30-7-2014 (Bài học mới sẽ được cập nhật hàng ngày)

Khao Khát Nóng Bỏng Của Chúng Ta


PHÚC ÂM VÀO ĐỜI:

Nhìn Toàn Diện


NIỀM TIN MINH HOẠ:

Dâng Đời Thanh Xuân Cho Chúa

Diễn đọc : Thục Uyên


GÂY DỰNG ĐỨC TIN:

Đức Tin Và Ân Điển Đức-Chúa-Trời

Diễn đọc: Trang Trần


GIỜ DƯỠNG LINH:

Đấng Chữa Lành

Diễn giả: Mục sư Dương Đình Nguyện

Những Thách Thức Cho Người Tin Chúa

Diễn giả: Mục sư Lâm Văn Minh

Thứ Tự Đầu Tiên

Diễn giả: Mục sư Đặng Minh Trí

Vượt Trên Rào Chắn

Diễn giả: Mục sư Lê Thành Chung

Giao Ước Của Sự Tự Do

Diễn giả: Mục Sư Võ Thanh Bình


TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÁNH KINH:

Chủ Đề: Phúc Âm Của Giăng [Bài 14B]


....