Lời Chứng Dâng Lời Tạ Ơn Đức-Chúa-Trời

Tác giả: Lê Diễm Phúc làm chứng về quyền năng Chúa chữa lành bệnh ung thư máu