Chứng Đạo: Tin Lành Cho Người Việt Nam

Tác giả: Mục Sư Nguyễn Văn Huệ