Sinh Nhật Chúa Giê-Xu

Do Minh Nguyên biên soạn & trình bày