Thế Vận Hội Tokyo

Do Mục sư Nguyễn Thỉ biên soạn & trình bày