Trở Về Mùa Tạ Ơn

Do Mục sư Nguyễn Thỉ biên soạn & trình bày