Chuyện Cây Táo Rừng

Do Mục sư Nguyễn Thỉ biên soạn & trình bày