Chúa Jesus & Phúc Âm

Do Mục sư Nguyễn Thỉ biên soạn & trình bày