15
người đang truy cập.
 

 

 


Mục Sư Diễn giả:

Đoàn Ngọc Ẩn

Lê Đình Ân

Phạm Văn An

Nguyễn Linh Ân

Lê Hoàng Thái An

Tôn Thất Bình

Nguyễn Văn Bình (Pháp)

Nguyễn Văn Bình (Canada)

Võ Thanh Bình

Trương Văn Bồn

Ngô Văn Bửu

Đoàn Trung Chánh

Trần Công Chánh

Lê Thành Chung

Nguyễn Hửu Cương

Phan Vĩnh Cự

Nguyễn Hòang Chính

Trịnh Chiến

Nguyễn Văn Độ

Văn Đài

Lê Kim Duyệt

Lê Thiện Dũng

Nguyễn Hoài Đức

Lê Thế Đinh

Khúc Minh Đàng

Phan Trần Dũng

Hồ Hiếu Hạ

Bà Hồ Hiếu Hạ

Nguyễn Châu Hoá

Tăng Văn Hi

Nguyễn Văn Huệ

Nguyễn Văn Hoàng

Nguyễn Thọ Hân

Đỗ Việt Hùng

Nguyễn Phi Hùng

Giáo Sĩ Leroy.Josephsen

Bà MS Quả Phụ Nguyễn Sơn Hà

Dương Đức Hiền 

David Klinsing

Jeff Brown

Giáo Sĩ James Livingston

Bà Giáo Sĩ James.H.Livingston

Karl Gustav

Chế Anh Liệt

Nguyễn Đắc Lập

Huỳnh Văn Linh

Lê Hoàng Long

Đoàn Hưng Linh

Phạm Hồng Lạc

Đoàn Văn Miêng

Nguyễn Lập Mà

Bà Nguyễn Lập Mà

Nguyễn Lập Hòa

Harold Mangham

Nguyễn Hữu Mạc

Nguyễn Đăng Minh

Trần Thanh Minh

Bà Trần Thanh Minh

Trần Thiện Minh

Lâm Văn Minh

Nguyễn Văn Nghi

Trương Văn Ngành

Nguyễn Thành Nguyên

Bà MS Quả Phụ Phạm Văn Năm

Nguyễn Văn Nghĩa

Trần Nghiã

Lê Phước Nguyên

Lê Phước Thuận

Phạm Ngọc

Nguyễn Sanh Ngọc

Peter Norris Nanfelt

Phạm Xuân Nghĩa

Hồ Thế Nhân

Hồ Xuân Phong

Hồ Xuân Phú

Đặng Ngọc Phước

Trần Thế Thiên Phước

Nguyễn Thanh Phiên

Nguyễn Bá Quang

Bà MS Nguyễn Bá Quang

Lê Cao Quý

Đặng Thế Quân

Ngô Minh Quang

Trương Văn Sáng

Nguyễn Sang

Nguyễn Anh Tài

Đặng Quy Thế

Nguyễn Thỉ

Bà Nguyễn Thỉ

Phạm Xuân Thiều

Phan Quang Thiệu

Trương Công Trí

Đặng Minh Trí

Lê Vĩnh Thạch

Lê Văn Thái

Lê Trung Thành

Khấu Anh Tuấn

Lưu Đức Thọ

Thái Phước Trường

Trần Thanh Tâm

Lê Phước Thiện

Đinh Thiên Tứ

Tống Đức Tùng Thiện

Hứa Trung Tín

Lê Hoàng Duy Tín

Phạm Tư

Phan Văn Xuân

Âu Quang Vinh

Tổng Hợp


Bài Giảng Hội Đồng & Các Chương Trình Bồi Linh,Truyền Giảng:

Nghe Sứ Điệp Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tìn Lành Đến Việt Nam & Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ Lần Thứ 36