Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 


TỔNG HỢP CÁC MẠNG LƯỚI TIN LÀNH VIỆT NAM:

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Giáo Hạt Hoa Kỳ

Đài Nguồn Sống

Hôi Thánh Tin Lành Việt Nam San Diego

Tin Lành Âu Châu

Tin Lành Úc Châu

Tin Lành Nga

Tin Lành Hàn Quốc

Yêu Thương


TỔNG HỢP CÁC MẠNG LƯỚI TIN LÀNH HOA KỲ: 

Nghe & Dowload miển phí 850 Bài giảng Anh ngử của hơn 60 Mục Sư;Giáo Sư Thần Học

Tổng Hội C&MA Hoa Kỳ

Christian News

The C&MA in Canada

Billy Graham Evangelistic Association

Our Daily Bread

The Bible Online

The Far Eastern Bible College

Christian Theology Books

Bible Gateway

Gospelcom.net

Christian Answers

Answers in Genesis

The Voice of the Martyrs [Tiếng Nói Của Những Người Tuận Đạo]

Kid Explorers

Bible stories for kids

Games for kids


THÁNH NHẠC:

Nghe & Download Thánh Nhạc Anh Ngữ (1)


PHIM ẢNH CƠ-ĐỐC ONLINE

Cuộc Đời Chúa Jêsus  "Nhiều Ngôn ngử khác nhau"

Xem Câu Chuyện Của Đức-Chúa-Trời  "Việt ngử" 


THAM KHẢO BÊN NGOÀI

Đài BBC Việt Ngử

Đài VOA Việt Ngử

Wikipedia Anh Ngử

Wikinews

"Wikipedia" Bách khoa toàn thư Việt Ngử

Google Language Tools

Word Monkey Translation

Từ Điển Online