Mục Lục

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]


Phục-truyền Luật-lệ K 1    chọn đoạn khc

1. Nầy l lời Mi-se ni cho cả Y-sơ-ra-n, bn kia sng Gi-đanh, tại đồng vắng, trong đồng bằng, đối ngang Su-phơ, giữa khoảng Pha-ran v T-phn, La-ban, Ht-s-rốt, v i-xa-hp.
2. Từ H-rếp tới Ca-đe-Ba-n-a, bởi đường ni S-i-rơ, đi mười một ngy đường.
3. Nhằm năm bốn mươi, ngy mồng một thng mười một. Mi-se ni cng dn Y-sơ-ra-n mọi điều m ức Gi-h-va đ biểu người phải ni cng họ.
4. Ấy l sau khi người đ đnh giết Si-hn, vua dn A-m-rt ở tại Hết-bn, v c, vua Ba-san, ở tại ch-ta-rốt v Ết-r-i.
5. Tại bn kia sng Gi-đanh, trong xứ M-p, Mi-se khởi giảng giải luật php nầy m rằng:
6. Gi-h-va ức Cha Trời chng ta c phn cng chng ta tại H-rếp m rằng: Cc ngươi kiều ngụ trong ni nầy đ lu qu;
7. hy vng lại v đi đến ni dn A-m-rt, cng đến cc miền ở gần bn, tức l đến nơi đồng bằng, ln ni, vo xứ thấp, đến miền nam, ln m biển, vo xứ dn Ca-na-an v Li-ban, cho đến sng lớn, l sng Ơ-phơ-rt.
8. Ka, ta ph xứ nầy cho cc ngươi! Hy vo v chiếm lấy xứ m ức Gi-h-va đ thề ban cho tổ phụ cc ngươi, l p-ra-ham, Y-sc, Gia-cốp, cng cho con chu của họ.
9. Trong lc đ ta c ni cng cc ngươi rằng: Một mnh ta khng đủ sức cai trị cc ngươi.
10. Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi đ gia thm cc ngươi, ka ngy nay, cc ngươi đng như sao trn trời.
11. Nguyện Gi-h-va ức Cha Trời của tổ phụ cc ngươi khiến cc ngươi thm ln gấp ngn lần v ban phước cho, y như Ngi đ phn cng cc ngươi.
12. Một mnh ta lm thế no mang lấy trch nhiệm v gnh nặng về điều tranh tụng của cc ngươi?
13. Hy chọn trong mỗi chi phi cc ngươi những người khn ngoan, thng sng, c tiếng, v ta sẽ lập họ ln lm quan trưởng cc ngươi.
14. Cc ngươi c đp rằng: Việc người toan lm thật tốt thay.
15. Bấy giờ, ta chọn lấy những người quan trưởng của cc chi phi, l những người khn ngoan, c tiếng, lập ln lm quan tướng cc ngươi, hoặc cai ngn người, hoặc cai trăm người, hoặc cai năm mươi người, hoặc cai mười người, v lm quản l trong những chi phi của cc ngươi.
16. Trong lc đ, ta ra lịnh cho những quan xt cc ngươi rằng: Hy nghe anh em cc ngươi, v lấy cng bnh m xt đon sự tranh tụng của mỗi người với anh em mnh, hay l với khch ngoại bang ở cng người.
17. Trong việc xt đon, cc ngươi chớ tư vị ai; hy nghe người hn như nghe người sang, đừng c sợ ai, v sự xt đon thuộc về ức Cha Trời. Phm việc no lấy lm rất kh cho cc ngươi, hy đem đến trước mặt ta th ta sẽ nghe cho.
18. Vậy, trong lc đ, ta c truyền cho cc ngươi mọi điều mnh phải lm.
19. oạn, bỏ H-rếp, chng ta trải ngang qua đồng vắng minh-mng v gớm gh m chng ta thấy kia, hướng về ni dn A-m-rt, y như Gi-h-va ức Cha Trời chng ta đ phn dặn; rồi chng ta đến Ca-đe-Ba-n-a.
20. Bấy giờ, ta ni cng cc ngươi rằng: Cc ngươi đ đến ni của dn A-m-rt m Gi-h-va ức Cha Trời chng ta ban cho chng ta.
21. Ka, Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ph xứ nầy cho ngươi; hy đi ln, chiếm lm sản nghiệp, y như Gi-h-va ức Cha Trời của tổ phụ ngươi đ phn cng ngươi; chớ i ngại, chớ kinh khủng.
22. Cc ngươi hết thảy bn lại gần ta v ni rằng: Hy sai những người đi trước chng ti, đặng do thm xứ v chỉ bảo về đường s no chng ti phải ln, v cc thnh chng ti phải vo.
23. Lời nầy đẹp lng ta; ta chọn mười hai người trong cc ngươi, tức mỗi chi phi một người.
24. Mười hai người đ ra đi. ln ni, đi đến khe Ếch-cn v do thm xứ.
25. Họ hi cầm trong tay mnh những tri cy xứ đ, đem về cho chng ta; thuật lại cng chng ta rằng: Xứ m Gi-h-va ức Cha Trời chng ta ban cho thật l tốt.
26. Nhưng cc ngươi khng muốn ln đ, v đ bội nghịch mạng của Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi,
27. lằm bằm trong trại mnh m rằng: Ấy bởi ức Gi-h-va ght chng ta, nn khiến chng ta ra xứ -dp-t, đặng ph chng ta vo tay dn A-m-rt, để tiu diệt đi.
28. Chng ta sẽ đi ln đu? Anh em chng ta lm cho chng ta tiu gan v ni rằng: Ấy l một dn đng hơn v cao lớn hơn chng ta; ấy l những thnh lớn v kin cố đến tận trời; vả lại, tại đ, chng ti c thấy những con chu của dn A-na-kim.
29. Nhưng ta ni cng cc ngươi rằng: Chớ i ngại v chớ sợ sệt g.
30. Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi đi trước, chnh Ngi sẽ chiến-cự cho cc ngươi, như Ngi đ thường lm trước mắt cc ngươi tại xứ -dp-t,
31. v trong đồng vắng-l nơi ngươi thấy rằng trọn dọc đường ngươi đi, cho đến khi tới chốn nầy, Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đ bồng ngươi như một người bồng con trai mnh.
32. Dầu vậy, cc ngươi vẫn khng tin Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi,
33. l ấng đi trước dẫn cc ngươi trn đường, để tm cho cc ngươi một nơi đng trại; ban đm trong đm lửa, ban ngy trong đm my, đặng chỉ con đường cc ngươi phải đi.
34. Bấy giờ, ức Gi-h-va nghe tiếng của lời ni cc ngươi, bn nổi giận v thề rằng:
35. Chẳng một ai của dng di gian c nầy sẽ thấy xứ tốt đẹp m ta đ thề ban cho tổ phụ cc ngươi,
36. ngoại trừ Ca-lp, con trai của Gi-phu-n. Người sẽ thấy xứ đ; v ta sẽ ban cho người cng con chu người xứ m người đ trải qua, bởi v người c theo ức Gi-h-va cch trung tn trọn vẹn.
37. Lại, ức Gi-h-va v cớ cc ngươi cũng nổi giận cng ta, m rằng: Ngươi cũng vậy, sẽ khng vo đ đu.
38. Gi-su, con trai Nun, l đầy tớ ngươi, sẽ được vo đ. Hy lm cho người vững lng, v ấy l người sẽ khiến dn Y-sơ-ra-n nhận lấy xứ nầy lảm sản nghiệp.
39. Những con trẻ của cc ngươi v cc ngươi đ ni rằng sẽ thnh một miếng mồi, v những con trai cc ngươi hiện by giờ chưa biết điều thiện hay l điều c, sẽ vo xứ đ. Ta sẽ ban cho chng n xứ nầy lm sản nghiệp;
40. nhưng cc ngươi hy trở về, đi đến đồng vắng về hướng Biển đỏ.
41. Lc đ, cc ngươi bn đp cng ta m rằng: Chng ti đ phạm tội cng ức Gi-h-va; chng ti sẽ đi ln chiến trận v lm mọi điều Gi-h-va ức Cha Trời chng ti đ phn dặn. Mỗi người trong cc ngươi nịt binh kh v toan dại dột đi ln ni.
42. ức Gi-h-va bn phn cng ta rằng: Hy ni cng dn sự: Chớ đi ln v chớ chiến trận, v ta khng ngự giữa cc ngươi; e cc ngươi bị qun th nghịch đnh bại.
43. Ta c thuật lại những lời nầy, nhưng cc ngươi khng nghe ta, nghịch mạng của ức Gi-h-va, đầy sự kiu ngạo, ko đi ln ni.
44. Bấy giờ, người A-m-rt ở trong ni nầy, đi ra đn v đuổi cc ngươi như thể đon ong, đnh bại cc ngươi tại S-i-rơ cho đến Họt-ma.
45. Khi trở về, cc ngươi c khc lc trước mặt ức Gi-h-va, nhưng ức Gi-h-va khng lắng tai v chẳng khứng nghe tiếng của cc ngươi.
46. Ấy v thế nn cc ngươi ở tại Ca-đe lu ngy, nhiều ngy biết dường bao!

Phục-truyền Luật-lệ K 2    chọn đoạn khc

1. oạn, chng ta trở lại đi vo đồng vắng về hướng Biển đỏ, y như ức Gi-h-va đ phn dặn ta, v chng ta đi vng lu ngy quanh ni S-i-rơ.
2. ức Gi-h-va c phn cng ta m rằng:
3. Cc ngươi đi vng ni nầy cũng đ lu rồi, hy trở ln hướng bắc.
4. Hy truyền lịnh nầy cho dn sự: Cc ngươi sẽ trải qua địa phận của anh em mnh, tức l con chu -sau, ở tại S-i-rơ, v chng n sẽ sợ cc ngươi. Nhưng hy giữ lấy mnh,
5. chớ c tranh cng chng n, v ta sẽ khng cho cc ngươi xứ của chng n đu, dầu đến nỗi một thẻo đất bằng bn chn cũng khng cho. Ta đ ban cho -sau ni S-i-rơ lm sản nghiệp.
6. Cc ngươi sẽ dng tiền bạc m mua lương thức của chng n m ăn, nước m uống.
7. V Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đ ban phước cho mọi cng việc lm của tay ngươi; Ngi đ biết cuộc đi đường ngươi ngang qua đồng vắng lớn lao nầy. Trong bốn mười năm nầy, Gi-h-va ức Cha Trời ngươi vẫn ở cng ngươi; ngươi khng thiếu chi hết.
8. Vậy, chng ta c đi ngang qua cch xa anh em ta, l con chu -sau, ở tại S-i-rơ, v bắt đi về hướng đồng vắng M-p, đặng trnh con đường đồng bằng, cng -lt v -xi-n-Gh-be.
9. ức Gi-h-va bn phn cng ta rằng: Chớ đương địch v chớ chiến trận với dn M-p; v ta khng cho ngươi chi trong xứ dn ấy lm sản nghiệp đu, bởi ta đ ban A-rơ cho con chu Lt lm sản nghiệp.
10. (Lc trước, dn -mim ở tại đ. Ấy l một dn lớn, đng, hnh giềng ging như dn A-na-kim vậy.
11. Người ta cũng cho dn nầy l dn giềng ging như dn A-na-kim; nhưng dn M-p gọi họ l -mim.
12. Dn H-rt lc trước cũng ở tại S-i-rơ; song con chu -sau diệt dn ấy, đoạt lấy xứ họ v ở thế cho, y như Y-sơ-ra-n lm trong xứ m ức Gi-h-va đ ban cho người lm sản nghiệp).
13. By giờ, hy đứng dậy, đi ngang qua khe X-rết. Vậy, chng ta c đi ngang khe X-rết.
14. Vả, th giờ về cc cuộc đi đường của chng ta, từ khi la khỏi Ca-đe-Ba-n-a, tới lc đi ngang qua khe X-rết, cộng l ba mươi tm năm, cho đến chừng cc người chiến sĩ về đời ấy đ diệt mất khỏi trại qun, y như ức Gi-h-va đ thề cng cc người đ.
15. Vả lại, tay ức Gi-h-va cũng tra vo họ đặng diệt họ khỏi trại qun, cho đến chừng no họ đều tiu diệt hết.
16. Xảy khi cc người chiến sĩ đ bị tiu diệt v chết mất khỏi dn sự,
17. th ức Gi-h-va phn cng ta m rằng:
18. Ngy nay ngươi sẽ đi ngang qua A-rơ, bờ ci của dn M-p,
19. v đến gần con chu Am-mn. Chớ đương địch v chớ chiến trận cng chng n; v ta khng cho ngươi chi hết của xứ con chu Am-mn lm sản nghiệp, bởi ta đ ban xứ đ cho con chu của Lt lm sản nghiệp.
20. (Nguyn xứ nầy gọi l xứ R-pha-im. Xưa kia dn R-pha-im ở đ, dn Am-mn gọi l Xam-xu-mim;
21. ấy l một dn lớn, đng, hnh giềng ging như dn A-na-kim. Nhưng ức Gi-h-va diệt dn R-pha-im trước mặt dn Am-mn; dn Am-mn đoạt lấy xứ của họ v ở thế cho.
22. Ấy Ngi đ lm cho con chu -sau, ở tại S-i-rơ, l như vậy, khi Ngi hủy diệt dn H-rt trước mặt con chu -sau; họ chiếm lấy xứ dn ấy v ở thế vo chỗ cho đến ngy nay.
23. Cn dn A-vim, ở trong những lng cho đến Ga-xa, dn Cp-t-rim ở từ Cp-t ra hủy diệt họ, v ở thế vo cho).
24. Hy đứng dậy đi ngang qua khe Ạt-nn. Ka, ta đ ph Si-hn, vua Hết-bn, l người A-m-rt, cng xứ người vo tay ngươi; hy khởi chiếm lấy v giao chiến cng người.
25. Ngy nay, ta khởi rải trn cc dn tộc trong thin hạ sự sợ hi v kinh khủng về danh ngươi, đến nỗi khi nghe ni về ngươi, cc dn tộc đ sẽ run rẩy v bị sự kinh khủng p hm trước mặt ngươi.
26. Bấy giờ, từ đồng vắng K-đ-mốt, ta sai sứ giả đến Si-hn, vua Hết-bn, lấy lời ha hảo đặng ni cng người rằng:
27. Xin cho php ti đi ngang qua xứ vua; ti đi theo đường ci lun lun, khng xy qua bn hữu hay bn tả.
28. Vua sẽ nhận lấy bạc bn lương thực cho, để ti c m ăn; sẽ nhận lấy bạc bn nước, để ti c m uống. Chỉ hy để cho ti đi ngang qua lun,
29. cũng như con chu -sau ở tại S-i-rơ, v dn M-p ở tại A-rơ đ cho php vậy, cho đến chừng no ti đi qua Gi-đanh, đặng vo xứ m Gi-h-va ức Cha Trời ti ban cho ti.
30. Nhưng Si-hn, vua Hết-bn, khng khứng chng ta đi ngang qua địa phận người; v Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đ khiến cho tnh người ngoan ngạch, lng người cứng cỏi, để ph người vo tay ngươi, y như điều đ xảy đến ngy nay.
31. ức Gi-h-va phn cng ta rằng: ka, từ by giờ, ta ph Si-hn v xứ người cho ngươi. Hy khởi chiếm lấy xứ người đặng lm cơ nghiệp.
32. Vậy, Si-hn v cả dn sự người ra đn chng ta, đặng giao chiến tại Gia-ht.
33. Nhưng Gi-h-va ức Cha Trời chng ta ph người cho chng ta, v chng ta đnh bại người, cc con trai cng cả dn sự của người.
34. Trong lc đ, ta chiếm hết cc thnh người, khấn vi diệt hết cc thnh, cả người nam, người nữ, v cc con trẻ, khng chừa lại một ai.
35. Chng ta chỉ c cướp lấy cho phần mnh sc vật v ha ti của cc thnh mnh đ thắng được.
36. Từ A-r-e, ở trn m khe Ạt-nn, v ci thnh ở trong trũng, cho đến Ga-la-t, chẳng c một thnh no lấy lm kin cố qu cho chng ta; Gi-h-va ức Cha Trời chng ta đ ph cc thnh đ cho chng ta hết.
37. Chỉn ngươi khng c lại gần xứ của con chu Am-mn, ở dọc khắp m khe Gia-bốc, hoặc cc thnh trn ni hay l chỗ no Gi-h-va ức Cha Trời chng ta cấm khng cho chng ta chiếm lấy.

Phục-truyền Luật-lệ K 3    chọn đoạn khc

1. Bấy giờ, chng ta trở lại bắt đường Ba-san đi ln. c, vua Ba-san, v cả dn sự người ra đn chng ta, đặng giao chiến tại Ếch-r-i.
2. ức Gi-h-va phn cng ta rằng: Ngươi chớ sợ, v ta đ ph người, cả dn sự v xứ người vo tay ngươi; ngươi sẽ lm cho người như ngươi đ lm cho Si-hn, vua A-m-rt, ở tại Hết-bn.
3. Gi-h-va ức Cha Trời chng ta cũng c ph vo tay chng ta c, vua Ba-san, v cả dn sự người; chng ta c đnh bại người đến chừng khng cn lại một ai.
4. Trong lc đ chng ta chiếm lấy cc thnh của người, khng c thnh no m mnh khng chiếm lấy; tức l su mươi ci thnh v ton miền Ạt-gốp, l nước của c trong xứ Ba-san.
5. Cc thnh nầy vốn l đồn lũy c vch cao, cửa v cy gi; cũng c lấy những thnh khng c vch rất nhiều.
6. Chng ta khấn vi tận diệt cc thnh nầy, như chng ta đ lm cho Si-hn, vua Hết-bn, tức l khấn vi diệt hết cc thnh, cc người nam, người nữ, v con trẻ.
7. Nhưng chng ta chiếm lấy về phần mnh hết thảy sc vật v ha ti của cc thnh ấy.
8. Vậy, trong lc đ, chng ta chiếm lấy của hai vua A-m-rt, xứ bn kia sng Gi-đanh, từ khe Ạt-nn đến ni Hẹt-mn
9. (dn Si-đn gọi ni Hẹt-mn l Si-ri-n; cn dn A-m-rt đặt tn l S-ni-rơ);
10. cc thnh của đồng bằng, ton Ga-la-t v ton Ba-san.
11. (V về dn tộc R-pha-im, chỉ c một mnh c, vua Ba-san, cn lại. Nầy, ci giường bằng sắt của người, h chẳng cn tại Rp-ba, thnh của con chu Am-mn sao? Bề di giường l chn thước, bề ngang bốn thước, theo thước tay người nam).
12. Vậy, trong lc đ, chng ta chiếm lấy xứ nầy. Ta cho người Ru-bn v người Gt từ xứ A-r-e, ở trn khe Ạt-nn v phn nửa ni Ga-la-t, cng cc thnh của n.
13. Ta cho phn nửa chi phi Ma-na-se phần cn lại của ni Ga-la-t, v ton Ba-san, nước của c, tức l cả miền Ạt-gốp cng ton Ba-san vậy. Miền ấy gọi l xứ R-pha-im.
14. Giai-rơ, con trai Ma-na-se, chiếm lấy cả miền Ạt-gốp cho đến giới hạn dn Gh-su-rt v Ma-ca-tht, đặt tn mnh cho cc thn xứ Ba-san, l thn Giai-rơ, đến ngy nay hy cn.
15. Ta cũng cho Ma-ki xứ Ga-la-t.
16. Về người Ru-bn v người Gt, ta cho phần Ga-la-t c ranh ở giữa khe Ạt-nn cho đến khe Gia-bốt, l giới hạn của con chu Am-mn,
17. lun với đồng bằng Gi-đanh, từ Ki-n-rết tới biển của đồng bằng, tức l Biển mặn, dưới triền ni Phch-ga, về pha đng.
18. Vả, trong lc đ, ta truyền lịnh nầy cho cc ngươi, m rằng: Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi c ph xứ nầy cho cc ngươi đặng nhận lấy lm sản nghiệp; hết thảy những chiến sĩ trong cc ngươi phải cầm binh kh đi qua trước anh em mnh, l dn Y-sơ-ra-n.
19. Chỉ những vợ, con trẻ, v sc vật cc ngươi (ta biết rằng cc ngươi c nhiều sc vật) sẽ ở lại trong những thnh m ta đ cho cc ngươi,
20. đến chừng no ức Gi-h-va cho anh em cc ngươi sự an nghỉ như mnh, v anh em cũng nhận được xứ m Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi ban cho họ tại pha bn kia sng Gi-đanh; đoạn mọi người trong cc ngươi sẽ trở về sản nghiệp mnh m ta đ ban cho cc ngươi.
21. ang lc ấy, ta cũng truyền lịnh nầy cho Gi-su m rằng: Mắt ngươi c thấy mọi điều Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi đ lm cho hai vua nầy; ức Gi-h-va sẽ lm như vậy cho cc nước no m ngươi sẽ đi qua.
22. ừng sợ cc nước đ, v chnh Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi tranh chiến cho cc ngươi.
23. Trong lc nầy, ta cầu khẩn cng ức Gi-h-va m rằng:
24. Lạy Cha Gi-h-va, Cha đ khởi tỏ cho kẻ ti tớ Cha sự oai nghim lớn, v cnh tay quyền năng của Cha; v trn trời dưới đất h c thần no lm được việc v cng sự quyền năng giống như của Cha chăng?
25. Ti xin Cha cho php ti đi qua xem xứ tốt tươi, ni đẹp đẽ nầy, v Li-ban ở bn kia sng Gi-đanh.
26. Nhưng ức Gi-h-va, bởi cớ cc ngươi, nổi giận cng ta, khng nhận lời ta, bn phn rằng: Thi; chớ cn ni về việc nầy cng ta nữa.
27. Hy đi ln cht Phch-ga, ngước mắt ngươi ln về hướng ty, hướng bắc, hướng nam, v hướng đng m nhn xứ ấy, v ngươi sẽ khng đi ngang qua sng Gi-đanh nầy đu.
28. Song hy truyền mạng lịnh cho Gi-su, lm cho người vững lng bền ch; v ấy l người phải đi qua trước mặt dn nầy, khiến chng nhận lấy xứ m ngươi sẽ thấy.
29. Ấy vậy, chng ta c ở trong trũng, đối ngang Bết-Ph-o.

Phục-truyền Luật-lệ K 4    chọn đoạn khc

1. Hỡi Y-sơ-ra-n, by giờ hy nghe những mạng lịnh v luật lệ m ta dạy cc ngươi; hy lm theo, để cc ngươi được sống v vo xứ m Gi-h-va ức Cha Trời của tổ phụ cc ngươi ban cho cc ngươi nhận được.
2. Cc ngươi chớ thm chi v đừng bớt chi về điều ta truyền cho, để giữ theo cc điều răn của Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi m ta đ truyền.
3. Nhn dịp của Ba-anh-Ph-o, mắt cc ngươi đ thấy điều ức Gi-h-va đ lm; v Gi-h-va ức Cha Trời ngươi c diệt khỏi giữa ngươi mọi kẻ tin theo Ba-anh-Ph-o.
4. Cn cc ngươi, l những kẻ vẫn theo Gi-h-va ức Cha Trời mnh, ngy nay hết thảy cn sống.
5. Nầy đy, ta đ dạy cc ngươi những mạng lịnh v luật lệ y như Gi-h-va ức Cha Trời ta đ phn dặn ta, để cc ngươi lm theo ở giữa xứ mnh sẽ vo đặng nhận lấy.
6. Vậy, cc ngươi phải giữ lm theo cc mạng lịnh v luật lệ nầy; v ấy l sự khn ngoan v sự thng sng của cc ngươi trước mặt cc dn tộc; họ nghe ni về cc luật lệ nầy, sẽ ni rằng: Dn nầy l một dn khn ngoan v thng sng khng hai!
7. Vả chăng, h c dn lớn no m c cc thần mnh gần như chng ta c Gi-h-va ức Cha Trời gần chng ta, mọi khi chng ta cầu khẩn Ngi chăng?
8. Lại, h c nước lớn no c những mạng lịnh v luật lệ cng bnh như cả luật php nầy, m ngy nay ta đặt trước mặt cc ngươi chăng?
9. Chỉ hy giữ lấy ngươi, lo canh cẩn thận linh hồn mnh, e ngươi qun những điều m mắt mnh đ thấy, hầu cho chẳng một ngy no của đời ngươi những điều đ la khỏi lng ngươi: phải dạy cho cc con v chu ngươi.
10. Hy nhớ ngy ngươi chầu Gi-h-va ức Cha Trời ngươi tại H-rếp, khi ức Gi-h-va phn cng ta rằng: Hy nhm hiệp dn sự để ta khiến chng nghe lời ta, hầu cho tập knh sợ ta đang lc họ cn sống nơi thế thượng, v dạy lời đ cho con ci mnh.
11. Vậy, cc ngươi lại gần v đứng dưới ni. Vả, ni cả lửa chy cho đến tận trời; c sự tối tăm, my mịt mịt v đen kịt.
12. Từ trong lửa, ức Gi-h-va phn cng cc ngươi; cc ngươi nghe một tiếng ni, nhưng khng thấy một hnh trạng no; chỉ nghe một tiếng m thi.
13. Ngi rao truyền cho cc ngươi biết sự giao ước của Ngi, tức l mười điều răn, khiến cc ngươi gn giữ lấy, v Ngi chp mười điều răn ấy trn hai bảng đ.
14. Trong lc đ, ức Gi-h-va cũng phn dặn ta dạy cc ngươi những mạng lịnh v luật lệ, để cc ngươi lm theo tại trong xứ m mnh sẽ đi vo nhận lấy.
15. Vậy, cc ngươi hy cẩn thận giữ lấy linh hồn mnh cho lắm, v cc ngươi khng c thấy một hnh trạng no trong ngy Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi, từ nơi giữa lửa phn cng cc ngươi, tại H-rếp;
16. e cc ngươi phải lm hư hoại cho mnh chăng, v lm một tượng chạm no, tạo hnh trạng của t thần no, hoặc hnh của người nam hay người nữ,
17. hoặc hnh của con th no đi trn đất, hoặc hnh của vật no c cnh bay trn trời,
18. hoặc hnh của loi cn trng no b trn đất, hay l hnh của con c no ở trong nước dưới đất;
19. lại, e khi ngươi ngước mắt ln trời thấy mặt trời, mặt trăng, cc ngi sao, tức l ton cả thin binh, th ngươi bị quyến dụ qu xuống trước cc v đ, v thờ lạy cc tinh t nầy m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đ chia phn cho mun dn dưới trời chăng.
20. Cn cc ngươi, ức Gi-h-va đ chọn v rt cc ngươi khỏi l lửa bằng sắt kia, l xứ -dp-t, để cc ngươi thnh một dn ring của Ngi, y như cc ngươi đ l điều đ ngy nay.
21. oạn, ức Gi-h-va, v cớ cc ngươi, nổi giận cng ta, c thề rằng ta khng được đi ngang qua sng Gi-đanh, v chẳng đặng vo xứ tốt đẹp m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ban cho ngươi lm sản nghiệp.
22. V ta phải chết trong xứ nầy, khng đi ngang qua sng Gi-đanh được; nhưng cc ngươi sẽ đi qua v nhận lấy xứ tốt đẹp ấy.
23. Kh cẩn thận giữ lấy mnh, chớ qun sự giao ước của Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi đ lập cng cc ngươi, v chớ lm tượng chạm no, hnh của vật no m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đ cấm;
24. v Gi-h-va ức Cha Trời ngươi như một đm lửa tiu chy, v l ức Cha Trời hay kỵ t.
25. Khi cc ngươi sẽ c con cng chu, v khi đ ở lu trong xứ rồi, nếu cc ngươi lm bại hoại mnh, lm tượng chạm no, hnh của vật chi mặc dầu, m hnh c trước mặt Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi để chọc Ngi nổi giận,
26. th ngy nay ta bắt trời v đất lm chứng quyết cho cc ngươi rằng cc ngươi sẽ chết vội, v khuất mắt khỏi xứ m mnh sẽ đi nhận lấy tại bn kia sng Gi-đanh. Cc ngươi chẳng ở đ lu di đu, nhưng sẽ bị tận diệt.
27. ức Gi-h-va sẽ tản lạc cc ngươi trong cc nước, chỉ cn lại số nhỏ trong cc nước m ức Gi-h-va sẽ dẫn cc ngươi vo;
28. ở đ cc ngươi sẽ cng thờ những thần bằng cy v bằng đ, l cng việc của tay loi người lm nn, chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng ăn, cũng chẳng ngửi.
29. Ở đ ngươi sẽ tm cầu Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, v khi no hết lng hết tm cầu Ngi th mới gặp.
30. Khi ngươi bị gian nan, v cc việc nầy xảy đến cho ngươi, bấy giờ trong ngy cuối cng, ngươi sẽ trở về cng Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, v vng theo tiếng Ngi.
31. V Gi-h-va ức Cha Trời ngươi l ức Cha Trời hay thương xt sẽ khng bỏ ngươi v khng hủy diệt ngươi đu; cũng chẳng qun sự giao ước m Ngi đ thề cng cc tổ phụ ngươi.
32. Vậy, ngươi hy hỏi học về thời kỳ c trước ngươi, từ ngy ức Cha Trời dựng nn loi người trn đất, tự gc trời nầy đến gc trời kia, nếu bao giờ c xảy ra việc no lớn dường ấy, hay l người ta c nghe sự chi giống như vậy chăng?
33. tức l: h c một dn tộc no nghe tiếng ức Cha Trời từ trong lửa phn ra như ngươi đ nghe, m vẫn cn sống chăng?
34. hay l ức Cha Trời h c cậy lấy sự thử thch dấu kỳ, điềm lạ, chiến tranh, cnh tay quyền năng giơ thẳng ra, cng cậy cng sự to tt v gớm gh, đặng thử đi chiếm một dn tộc cho mnh ở giữa một dn tộc khc, như mọi điều Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi đ lm cho cc ngươi tại xứ -dp-t, dưới mắt mnh chăng?
35. Ngươi đ chứng kiến mọi điều đ, để nhn biết rằng Gi-h-va, ấy l ức Cha Trời, chớ khng ai khc hơn Ngi.
36. Ngi từ trn trời khiến cho ngươi nghe tiếng Ngi để dạy ngươi; trn đất Ngi khiến cho ngươi thấy đm lửa lớn Ngi, v từ trong lửa ngươi c nghe lời Ngi phn ra.
37. Bởi v Ngi yu mến cc tổ phụ ngươi, nn chọn lấy dng di cc người ấy, v chnh Ngi nhờ quyền năng lớn mnh rt ngươi ra khỏi xứ -dp-t,
38. đặng đuổi khỏi trước mặt người những dn tộc lớn hơn v mạnh hơn ngươi, đặng đưa ngươi vo xứ của dn đ, v ban cho lm sản nghiệp, y như điều ấy xảy đến ngy nay.
39. Vậy, ngy nay hy biết v ghi tạc trong lng ngươi rằng Gi-h-va, ấy l ức Cha Trời trn trời cao kia v dưới đất thấp nầy: chẳng c ai khc.
40. Hy giữ những luật lệ v điều răn của Ngi, m ngy nay ta truyền cho ngươi, hầu cho ngươi v con chu ngươi đều c phước, ở lu di trong xứ m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ban cho ngươi mi mi.
41. Mi-se bn biệt ra ba ci thnh ở bn kia sng Gi-đanh, về hướng mặt trời mọc,
42. để kẻ st nhn v giết người ln cận mnh, m khng c ght trước, được thế trốn trnh v ẩn np trong một của cc thnh nầy, v được sống.
43. Ấy l Bết-se nơi rừng vắng, trong xứ đồng bằng, để cho người Ru-bn; Ra-mốt nơi Ga-la-t, để cho người Gt, v G-lan nơi Ba-san, để cho người Ma-na-se.
44. Nầy l luật php m Mi-se đặt trước mặt dn Y-sơ-ra-n.
45. Nầy l chứng cớ, mạng lịnh, v luật lệ m Mi-se truyền cho dn Y-sơ-ra-n khi ra khỏi xứ -dp-t,
46. ở bn kia sng Gi-đanh, trong trũng đối ngang Bết-Ph-o, tại xứ Si-hn, vua dn A-m-rt, ở Hết-bn, m Mi-se v dn Y-sơ-ra-n đnh bại khi ra khỏi xứ -dp-t.
47. Dn Y-sơ-ra-n chiếm xứ người lun với xứ c, vua Ba-san, l hai vua dn A-m-rt, ở tại bn kia sng Gi-đanh, về hướng mặt trời mọc, từ A-r-e
48. trn bờ khe Ạt-nn, cho đến ni Si-ri-n, nghĩa l Hẹt-mn,
49. v ton đồng bằng bn kia sng Gi-đanh, về pha đng cho đến biển của đồng bằng, dưới triền ni Phch-ga.

Phục-truyền Luật-lệ K 5    chọn đoạn khc

1. Vậy, Mi-se gọi cả Y-sơ-ra-n m ni rằng: Hi Y-sơ-ra-n, hy nghe những luật lệ v mạng lịnh m ngy nay ta rao truyền nơi lỗ tai cc ngươi; cc ngươi phải học tập v cẩn thận lm theo những điều đ.
2. Gi-h-va ức Cha Trời chng ta c lập giao ước cng chng ta tại H-rếp.
3. Chẳng phải cng tổ phụ chng ta m ức Gi-h-va đ lập giao ước nầy đu, nhưng cng hết thảy chng ta hiện ngy nay cn sống đy.
4. ức Gi-h-va tại trn ni từ giữa lửa, đ đối diện phn cng cc ngươi.
5. ang lc đ, ta đứng giữa ức Gi-h-va v cc ngươi, đặng truyền lại lời của Ngi cho cc ngươi; v cc ngươi sợ lửa, khng ln trn ni. Ngi phn rằng:
6. Ta l Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, đ rt ngươi ra khỏi xứ -dp-t, tức l khỏi nh n lệ.
7. Trước mặt ta ngươi chớ c cc thần khc.
8. Ngươi chớ lm tượng chạm cho mnh, cũng chớ lm tượng no giống như những vật trn trời cao kia, hoặc ở nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất.
9. Ngươi chớ qu lạy trước cc hnh tượng đ, v cũng đừng hầu việc chng n; v ta l Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, tức l ức Cha Trời kỵ t, hễ ai ght ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con chu đến ba bốn đời,
10. v sẽ lm ơn đến ngn đời cho những kẻ yu mến ta v giữ cc điều răn ta.
11. Ngươi chớ lấy danh của Gi-h-va ức Cha Trời ngươi m lm chơi; v ức Gi-h-va khng cầm bằng v tội kẻ no lấy danh Ngi m lm chơi.
12. Hy giữ ngy nghỉ đặng lm nn thnh, y như Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đ phn dặn ngươi.
13. Ngươi hy lm hết cng việc mnh trong su ngy;
14. nhưng ngy thứ bảy l ngy nghỉ của Gi-h-va ức Cha Trời ngươi: chớ lm một cng việc no hết, hoặc ngươi, con trai con gi, ti trai tớ gi của ngươi, hoặc b, lừa, hoặc một trong cc sc vật của ngươi, hay l khch ở trong nh ngươi, hầu cho ti trai v tớ gi ngươi cũng được nghỉ như ngươi.
15. Kh nhớ rằng ngươi đ lm ti mọi nơi xứ -dp-t, v Gi-h-va ức Cha Trời ngươi dng tay quyền năng giơ thẳng ra đem ngươi ra khỏi đ; bởi cớ ấy cho nn Gi-h-va ức Cha Trời ngươi c dặn biểu ngươi phải giữ ngy nghỉ.
16. Hy hiếu knh cha mẹ ngươi, như Gi-h-va ức Cha Trời ngươi c phn dặn, hầu cho ngươi được sống lu v c phước trn đất m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ban cho.
17. Ngươi chớ giết người.
18. Ngươi chớ phạm tội t dm.
19. Ngươi chớ trộm cướp.
20. Ngươi chớ lm chứng dối cho kẻ ln cận mnh.
21. Ngươi chớ tham vợ của kẻ ln cận mnh; chớ tham nh của người, hoặc ruộng, ti trai tớ gi, b, lừa hay l vật chi thuộc về kẻ ln cận ngươi.
22. Tại trn ni, giữa lửa, my v sự tối tăm, ức Gi-h-va c dng tiếng lớn phn những lời nầy cho cả hội cc ngươi, Ngi khng thm chi hết; đoạn Ngi ghi cc lời đ trn hai bảng đ, v trao cho ta.
23. Vả, trong khi cả ni pht lửa, cc ngươi vừa nghe tiếng từ giữa nơi tối tăm phn ra, th những quan trưởng của cc chi phi, v những trưởng lo cc ngươi đến gần ta m ni rằng:
24. Ka, Gi-h-va ức Cha Trời chng ti đ tỏ ra sự vinh hiển v sự oai nghim Ngi cho chng ti, v chng ti c nghe tiếng Ngi từ giữa lửa phn ra; ngy nay chng ti thấy rằng ức Cha Trời c phn cng loi người v loi người vẫn cn sống.
25. Nhưng by giờ, cớ sao chng ti phải chết? v đm lửa lớn nầy sẽ tiu diệt chng ti hết. V bằng chng ti cn c nghe tiếng của Gi-h-va ức Cha Trời chng ti, th chng ti phải chết.
26. V trong loi người, c ai đ nghe tiếng ức Cha Trời sanh hoạt từ giữa lửa phn ra, như chng ti m vẫn cn sống?
27. Vậy, ng hy đi đến gần, nghe mọi điều Gi-h-va ức Cha Trời chng ti sẽ phn, rồi hy truyền lại cho chng ti mọi điều Gi-h-va ức Cha Trời chng ti sẽ nghe v lm theo.
28. ang khi cc ngươi bn cng ta, ức Gi-h-va nghe những lời của cc ngươi, nn phn cng ta rằng: Ta c nghe những lời dn nầy bn cng ngươi; chng n ni như vậy lấy lm thậm phải.
29. Ồ! chớ chi dn nầy thường c một lng knh sợ ta, hằng giữ theo cc điều răn ta như thế, để chng n v con chu chng n được phước đời đời!
30. Hy đi ni cng dn sự rằng: Kh trở về trại mnh;
31. cn ngươi, hy ở lại đy với ta, ta sẽ truyền cc điều răn, luật lệ, v mạng lịnh m ngươi sẽ dạy lại cho, để chng n lm theo cc điều đ trong xứ ta sẽ ban cho họ nhận lấy.
32. Vậy, cc ngươi kh cẩn thận lm theo, y như Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi đ phn dặn cc ngươi; chớ xy qua bn hữu, hoặc qua bn tả.
33. Cc ngươi kh đi theo trọn đường m Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi đ chỉ cho, để cc ngươi được sống, hưởng phước, v ở lu di trong xứ m mnh sẽ nhận được.

Phục-truyền Luật-lệ K 6    chọn đoạn khc

1. Vả, nầy l điều răn, luật lệ v mạng lịnh m Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi đ phn dặn ta dạy lại cho, để cc ngươi lm theo n trong xứ m cc ngươi sẽ đi vo nhận lấy;
2. hầu cho ngươi knh sợ Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, trọn đời, ngươi v con chu ngươi vng giữ cc luật lệ v điều răn của Ngi m ta truyền cho ngươi, để ngươi được sống lu ngy.
3. Hỡi Y-sơ-ra-n, ngươi hy nghe lấy v cẩn thận lm theo, hầu cho ngươi được phước v thm ln nhiều trong xứ đượm sữa v mật, y như Gi-h-va ức Cha Trời của tổ phụ ngươi đ phn hứa cng ngươi.
4. Hỡi Y-sơ-ra-n! hy nghe: Gi-h-va ức Cha Trời chng ta l Gi-h-va c một khng hai.
5. Ngươi phải hết lng, hết , hết sức knh mến Gi-h-va ức Cha Trời ngươi.
6. Cc lời m ta truyền cho ngươi ngy nay sẽ ở tại trong lng ngươi;
7. kh n cần dạy dỗ điều đ cho con ci ngươi v phải ni đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nh, hoặc khi đi ngoi đường, hoặc lc ngươi nằm, hay l khi chổi dậy.
8. Kh buộc n trn tay mnh như một dấu, v n sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn ch;
9. cũng phải viết cc lời đ trn cột nh, v trn cửa ngươi.
10. Khi Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đ dẫn ngươi vo xứ m Ngi thề cng tổ phụ ngươi, l p-ra-ham, Y-sc, v Gia-cốp, đặng ban cho ngươi, khiến ngươi lấy được những thnh lớn v tốt m ngươi khng c xy cất;
11. những nh đầy đủ cc thứ của m ngươi khng c chất chứa; cc giếng m ngươi khng c đo; cy nho v cy -li-ve m ngươi khng c trồng; khi ngươi ăn v được no n,
12. kh giữ lấy mnh, kẻo ngươi qun ức Gi-h-va, l ấng đ đem ngươi ra khỏi xứ -dp-t, tức l khỏi nh n lệ.
13. Ngươi phải knh sợ Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, phục sự Ngi, v lấy danh Ngi m thề.
14. Chớ theo cc thần khc trong những thần của cc dn tộc ở xung quanh cc ngươi,
15. v Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ngự ở giữa ngươi l ức Cha Trời kỵ t, e cơn thạnh nộ của Gi-h-va ức Cha Trời ngươi nổi ln cng ngươi, v Ngi diệt ngươi khỏi mặt đất chăng.
16. Cc ngươi chớ thử Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi, như đ thử Ngi tại Ma-sa.
17. Kh cẩn thận giữ lấy những điều răn, chứng cớ, v luật lệ của Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi đ truyền cho ngươi.
18. Vậy, ngươi phải lm điều ngay thẳng v tốt lnh trước mặt ức Gi-h-va, để ngươi được phước v vo nhận lấy xứ tốt đẹp m ức Gi-h-va đ thề hứa cng tổ phụ ngươi, để ban cho ngươi;
19. v ức Gi-h-va sẽ đuổi hết những kẻ th nghịch ra khỏi trước mặt ngươi, y như Ngi đ phn vậy.
20. Về ngy sau, khi con người hỏi ngươi rằng: Cc chứng cớ, luật lệ, v mạng lịnh nầy l chi, m Gi-h-va ức Cha Trời chng ti đ truyền cho cha?
21. th hy đp rằng: Chng ta đ bị lm ti mọi cho Pha-ra-n tại xứ -dp-t, v ức Gi-h-va c dng tay mạnh đem chng ta ra khỏi xứ ấy.
22. ức Gi-h-va c lm trước mặt chng ta những dấu kỳ v php lạ rất lớn lao đng sợ, m hại xứ -dp-t, Pha-ra-n, v c nh người;
23. Ngi đ đem chng ta ra khỏi xứ ấy, để dẫn vo xứ Ngi đ thề cng tổ phụ chng ta; để ban cho chng ta.
24. ức Gi-h-va c phn cng chng ta kh lm theo cc luật lệ nầy, knh sợ Gi-h-va ức Cha Trời chng ta, hầu cho chng ta được phước lun lun, v được Ngi bảo tồn sự sống cho chng ta y như Ngi đ lm đến ngy nay.
25. Vả, chng ta sẽ được xưng l cng bnh nếu chng ta cẩn thận lm theo cc điều răn nầy trước mặt Gi-h-va ức Cha Trời chng ta, y như Ngi đ phn dặn vậy.

Phục-truyền Luật-lệ K 7    chọn đoạn khc

1. Khi Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đ dẫn ngươi vo xứ mnh sẽ nhận được, đuổi khỏi trước mặt ngươi nhiều dn tộc, l dn H-tt, dn Ghi-r-ga-st, dn A-m-rt, dn Ca-na-an, dn Ph-r-st, dn H-vt, v dn Gi-bu-st, tức bảy dn tộc lớn v mạnh hơn ngươi,
2. khi Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đ ph cho cc dn ấy cho, v ngươi đnh bại chng, th phải diệt hết chng đi, chớ lập giao ước cng, v cũng đừng thương xt lấy.
3. Ngươi chớ lm sui gia với chng, chớ gả con gi mnh cho con trai họ, cũng đừng cưới con gi họ cho con trai mnh,
4. v cc dn tộc nầy sẽ dụ con trai ngươi la bỏ ta m phục sự cc thần khc, rồi cơn thạnh nộ của ức Gi-h-va nổi ln cng ngươi, diệt ngươi cch vội vng.
5. Nhưng đối cng cc dn đ, cc ngươi phải lm như vầy: ph những bn thờ, đập bể những pho tượng, đnh hạ cc thần A-s-ra v đốt những hnh chạm của chng n.
6. V ngươi l một dn thnh cho Gi-h-va ức Cha Trời ngươi; Ngi đ chọn ngươi trong mun dn trn mặt đất, đặng lm một dn thuộc ring về Ngi.
7. ức Gi-h-va tru mến v chọn lấy cc ngươi, chẳng phải v cc ngươi đng hơn mọi dn khc đu; thật số cc ngươi l t hơn những dn khc.
8. Nhưng ấy v ức Gi-h-va thương yu cc ngươi, v giữ lời thề m Ngi đ lập cng tổ phụ cc ngươi, nn ức Gi-h-va nhờ tay mạnh rt cc ngươi ra, chuộc khỏi nh n lệ, v cứu khỏi tay Pha-ra-n, vua xứ -dp-t.
9. Vậy nn, phải nhận biết rằng Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, ấy l ức Cha Trời, tức ức Cha Trời thnh tn, giữ sự giao ước v nhn từ đến ngn đời cho những người yu mến Ngi v vng giữ cc điều răn Ngi;
10. v Ngi bo ứng nhn tiền cho những kẻ ght Ngi, m hủy diệt chng n đi. Ngi khng tr hon cng kẻ no ght Ngi đu, sẽ bo ứng nhn tiền cho kẻ đ.
11. Vậy, kh cẩn thận lm theo những điều răn, luật lệ, v mạng lịnh m ta truyền cho ngươi ngy nay.
12. Nếu ngươi nghe cc luật lệ nầy, v gn giữ lm theo, th đối cng ngươi, Gi-h-va ức Cha Trời ngươi sẽ giữ lời giao ước v sự thương xt m Ngi đ thề cng tổ phụ ngươi.
13. Ngi sẽ yu mến ngươi, ban phước cho ngươi, gia tăng ngươi, ban phước cho con ci ngươi, cho thổ sản ngươi, cho ngũ cốc, rượu, v dầu của ngươi, cho lứa đẻ của b ci, chin ci ngươi sai đng trn đất m Ngi đ thề cng tổ phụ ngươi, để ban cho ngươi.
14. Ngươi sẽ được phước hơn mọi dn: nơi ngươi sẽ chẳng c ai son sẻ, hoặc nam hay nữ, hoặc con đực hay con ci trong bầy sc vật của ngươi.
15. ức Gi-h-va sẽ khiến cc tật bịnh la xa ngươi; v những bịnh ly của xứ -dp-t kia, m ngươi đ biết, th Ngi sẽ chẳng ging cho ngươi đu, nhưng ging cho những kẻ no ght ngươi.
16. Vậy, phải diệt cc dn tộc m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ph cho ngươi, mắt ngươi chớ đoi thương chng n, v đừng hầu việc cc thần họ; v ấy sẽ l một ci bẫy cho ngươi.
17. Nếu ngươi ni trong lng rằng: Cc dn tộc nầy đng hơn ta, lm sao đuổi chng n ra được?
18. th chớ sợ, hy nhớ lại điều Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đ lm cho Pha-ra-n v cả xứ -dp-t,
19. tức l những sự thử thch lớn lao mắt ngươi đ thấy, những dấu kỳ php lạ, cnh tay quyền năng giơ thẳng ra, m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đ cậy lấy, đem ngươi ra khỏi xứ -dp-t: Gi-h-va ức Cha Trời ngươi sẽ đi như vậy cc dn tộc m ngươi sợ hi đ.
20. Vả lại, Gi-h-va ức Cha Trời ngươi sẽ sai những ong lỗ đến hại chng n, cho tới chừng no những kẻ đ thot khỏi v trốn np, bị diệt hết trước mặt ngươi.
21. Chớ v cớ chng n m sợ hi chi; v Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ngự tại giữa ngươi, l ức Cha Trời rất lớn v đng sợ.
22. Nhưng Gi-h-va ức Cha Trời ngươi sẽ lần lần đuổi cc dn tộc nầy khỏi trước mặt ngươi; ngươi khng thế diệt chng n mau, e những th rừng thm nhiều ln m hại ngươi chăng;
23. song Gi-h-va ức Cha Trời ngươi sẽ ph chng n cho ngươi, v khiến cho sa vo sự kinh hong dữ dội, cho đến chừng no chng n bị diệt mất.
24. Ngi sẽ ph cc vua chng n vo tay ngươi, ngươi phải xa danh cc vua đ khỏi dưới trời, chẳng cn một ai chống cự trước mặt ngươi, cho đến chừng no ngươi đ diệt chng n.
25. Cc ngươi phải thiu đốt những tượng chạm về cc thần chng n. Chớ tham lam, cũng chớ lấy cho mnh bạc hay vng bọc cc tượng ấy, e ngươi phải mắc bẫy chăng; v vật ấy lấy lm gớm ghiếc cho Gi-h-va ức Cha Trời ngươi.
26. Chớ đem vng gớm ghiếc nầy vo nh mnh, e ngươi cũng đng bị diệt như n. Kh gớm gh v hiềm n đến đều, v l một vật đng diệt.

Phục-truyền Luật-lệ K 8    chọn đoạn khc

1. Hy cẩn thận lm theo hết thảy điều răn m ta truyền cho cc ngươi ngy nay, để cc ngươi được sống, được gia thm, v được vo nhận lấy xứ m ức Gi-h-va đ thề cng tổ phụ cc ngươi, để ban cho cc ngươi.
2. Hy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đ dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm nầy, để hạ ngươi xuống v thử ngươi, đặng biết điều c ở trong lng ngươi, hoặc ngươi c gn giữ những điều răn của Ngi hay chăng.
3. Vậy, Ngi c hạ ngươi xuống, lm cho ngươi bị đi, đoạn cho ăn ma-na m ngươi v tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loi người sống chẳng phải nhờ bnh m thi, nhưng loi người sống nhờ mọi lời bởi miệng ức Gi-h-va m ra.
4. Trong bốn mươi năm nầy o xống ngươi khng hư mn, chn ngươi chẳng ph ln.
5. Vậy, kh nhận biết trong lng rằng Gi-h-va ức Cha Trời ngươi sửa phạt ngươi như một người sửa phạt con mnh vậy.
6. Hy knh sợ Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, gn giữ những điều răn của Ngi, đi theo cc đường lối Ngi;
7. v Gi-h-va ức Cha Trời ngươi sẽ khiến ngươi vo xứ tốt tươi, c nhiều khe, suối, nước su phun ln trong trũng v trn ni;
8. xứ c la m, la mạch, dy nho, cy vả, cy lựu; dầu -li-ve v mật;
9. xứ đ ngươi sẽ ăn bnh đầy đủ, chẳng thiếu mn chi; đ xứ đ l sắt, v từ trong ni ngươi lấy đồng ra.
10. Vậy, ngươi sẽ ăn no n, v khong khen Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, v cớ xứ tốt tươi m Ngi đ ban cho.
11. Ngươi kh cẩn thận, e qun Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, khng giữ gn những điều răn, mạng lịnh v luật lệ của Ngi, m ngy nay ta truyền cho ngươi chăng;
12. lại e sau khi đ ăn no n, cất nh tốt đặng ở,
13. thấy b chin của mnh thm nhiều ln, bạc, vng, v mọi ti sản mnh dư dật rồi,
14. th bấy giờ lng ngươi tự cao, qun Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, l ấng đ đem ngươi ra khỏi xứ -dp-t, tức khỏi nh n lệ chăng.
15. Ấy l Ngi đ dẫn ngươi đi ngang qua đồng vắng mnh mng gớm ghiếc nầy, đầy những rắn lửa, b kẹp, đất kh khan, chẳng c nước; Ngi khiến nước từ hn đ rất cứng phun ra cho ngươi;
16. lại trong đồng vắng, Ngi ban cho ngươi ăn ma-na m tổ phụ chưa hề biết, để hạ ngươi xuống v thử ngươi, hầu về sau lm ơn cho ngươi.
17. Vậy, kh coi chừng, chớ ni trong lng rằng: Ấy nhờ quyền năng ta v sức lực của tay ta m đoạt được những sản nghiệp nầy.
18. Hy nhớ lại Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, v ấy l Ngi ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp, để lm trọn sự giao ước Ngi đ thề cng tổ phụ ngươi, y như Ngi đ lm ngy nay.
19. Nếu ngươi qun Gi-h-va ức Cha Trời ngươi m theo cc thần khc, hầu việc v qu lạy trước cc thần ấy, th ngy nay ta co quyết rằng: Cc ngươi hẳn sẽ bị diệt mất!
20. Cc ngươi sẽ bị diệt mất như những dn tộc kia m ức Gi-h-va tuyệt diệt trước mặt cc ngươi, bởi v khng nghe theo tiếng Gi-h-va, ức Cha Trời của cc ngươi.

Phục-truyền Luật-lệ K 9    chọn đoạn khc

1. Hỡi Y-sơ-ra-n, hy nghe! ngy nay ngươi sẽ đi ngang qua sng Gi-đanh, đặng chiếm lấy cc dn tộc lớn v mạnh hơn ngươi, những thnh lớn v tường cao đến trời,
2. một dn to lớn v tc cao, l con chu A-na-kim, m ngươi đ biết, v c nghe mi rằng: "Ai sẽ đương địch nổi trước mặt con chu A-nc?"
3. Vậy, ngy nay phải biết rằng Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đi trước ngươi, như một đm lửa hừng, sẽ tiu diệt v hạ xuống cc dn nầy trước mặt ngươi; ngươi sẽ đuổi ra v diệt chng n cch mau, y như ức Gi-h-va đ phn cng ngươi.
4. Khi Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đ đuổi chng n khỏi trước mặt ngươi, chớ ni trong lng rằng: Ấy v cớ sự cng bnh ti m ức Gi-h-va khiến ti vo nhận lấy xứ nầy; thật l bởi sự gian c của cc dn tộc đ, nn ức Gi-h-va mới đuổi chng n ra khỏi trước mặt ngươi.
5. Ngươi vo nhận lấy xứ của cc dn tộc ấy, chẳng phải v cớ sự cng bnh ngươi, hay l lng chnh trực của ngươi đu, nhưng v cớ sự gian c của chng n, nn Gi-h-va ức Cha Trời ngươi sẽ đuổi chng n ra khỏi trước mặt ngươi, để lm cho ứng nghiệm lời hứa Ngi đ thề cng cc tổ phụ người, l p-ra-ham, Y-sc v Gia-cốp.
6. Vậy, kh biết rằng chẳng phải v cớ sự cng bnh ngươi m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi cho ngươi nhận lấy xứ tốt tươi nầy đu; bởi ngươi vẫn l một dn cứng cổ.
7. Hy nhớ lại, chớ qun rằng, trong đồng vắng ngươi đ chọc giận Gi-h-va ức Cha Trời ngươi. Từ ngy ra khỏi xứ -dp-t cho đến chốn nầy, ngươi thường phản nghịch cng ức Gi-h-va.
8. Tại H-rếp, cc ngươi cũng đ chọc giận ức Gi-h-va; nn Ngi nổi thạnh nộ toan diệt cc ngươi.
9. Khi ta đi ln ni đặng lnh hai bảng đ, tức l hai bảng về sự giao ước m ức Gi-h-va đ lập cng cc ngươi, ta ở trn ni bốn mươi ngy v bốn mươi đm, khng ăn bnh, chẳng uống nước;
10. v ức Gi-h-va trao cho ta hai bảng đ, bởi ngn tay ức Cha Trời viết ra, c đủ những lời m ức Gi-h-va từ giữa lửa, tại trn ni, c phn ra cng cc ngươi, trong ngy nhm hiệp.
11. Xảy khi bốn mươi ngy v bốn mươi đm mn rồi, ức Gi-h-va ban cho ta hai bảng đ, tức l hai bảng về sự giao ước.
12. oạn, ức Gi-h-va phn cng ta rằng: Hy đứng dậy, mau mau xuống khỏi đy, v dn m ngươi đem ra khỏi xứ -dp-t đ tự bại hoại, vội bỏ đạo của ta đ truyền cho, m chế cho mnh một tượng đc.
13. ức Gi-h-va lại phn cng ta rằng: Ta nhn xem dn nầy, ka l một dn cứng cổ.
14. Hy để mặc ta diệt chng n, v xa tn chng n khỏi dưới trời, rồi ta sẽ lm cho ngươi thnh một dn tộc mạnh v lớn hơn dn ấy.
15. Vậy, ta bn xy lại đi xuống ni, cả ni vẫn c lửa chy: hai tay ta cầm hai bảng đ về sự giao ước.
16. Bấy giờ, ta nhn xem, ka cc ngươi đ phạm tội cng Gi-h-va. ức Cha Trời cc ngươi, rất vội bỏ đạo Ngi đ truyền cho, m lm cho mnh một con b con đc.
17. Ta bn nắm hai bảng đ, liệng ra khỏi tay, đập bể trước mặt cc ngươi.
18. oạn, v cớ cc ngươi lm dữ, phạm tội trọng trước mắt ức Gi-h-va, chọc cho Ngi giận, nn ta lại sấp mnh xuống trước mặt ức Gi-h-va, trong bốn mươi ngy v bốn mươi đm như lần trước, khng ăn bnh v chẳng uống nước.
19. V ta sợ cơn thạnh nộ v tức giận của ức Gi-h-va đ nổi phừng ln, đặng diệt cc ngươi; nhưng ức Gi-h-va cn nhậm lời ta lần nầy nữa.
20. ức Gi-h-va cũng nổi nng phừng cng A-rn, đến đỗi muốn giết người; song ta cũng cầu nguyện cho A-rn trong lc đ.
21. oạn, ta lấy vật tội lỗi của cc ngươi, tức l con b con m cc ngươi đ lm, đem đốt trong lửa, đập bể ra từng miếng, nghiền cho đến đỗi n tan ra bụi, rồi đổ bụi ấy nơi khe ở trn ni chảy xuống.
22. Cc ngươi cũng c chọc giận ức Gi-h-va tại Tha-b-ra, tại Ma-sa, v tại Kp-rốt-Ha-tha-va.
23. Khi ức Gi-h-va sai cc ngươi đi từ Ca-đe-Ba-n-a, c dặn rằng: Hy đi ln nhận lấy xứ ta ban cho cc ngươi, th cc ngươi đ bội nghịch mạng của Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi, khng tin Ngi v khng nghe theo tiếng Ngi.
24. Từ ngy ta biết cc ngươi cho đến by giờ, cc ngươi thường phản nghịch cng ức Gi-h-va.
25. Vậy, v cớ ức Gi-h-va c phn rằng Ngi toan diệt cc ngươi, nn ta cứ sấp mnh xuống trước mặt ức Gi-h-va trong bốn mươi ngy v bốn mươi đm,
26. cầu khẩn Ngi m rằng: Cha Gi-h-va i! xin chớ diệt dn sự của Cha, l cơ nghiệp của Cha, m Cha đ lấy sự oai nghim Ngi chuộc lại, v nhờ tay quyền năng rt ra khỏi xứ -dp-t.
27. Xin hy nhớ đến những ti tớ của Cha l p-ra-ham, Y-sc, v Gia-cốp, chớ chấp sự cứng lng, hung dữ, v tội c của dn nầy,
28. e dn của xứ m Cha đ đem chng ti ra khỏi đ, ni rằng: Bởi v ức Gi-h-va khng thế đem dn ấy vo xứ Ngi đ hứa, v v Ngi ght chng n, nn dẫn chng n ra khỏi xứ đặng giết đi trong đồng vắng.
29. Song chng vốn l dn sự v cơ nghiệp của Cha, m Cha đ dng quyền năng lớn v cnh tay giơ thẳng ra, rt ra khỏi xứ -dp-t.

Phục-truyền Luật-lệ K 10    chọn đoạn khc

1. Trong lc đ, ức Gi-h-va phn cng ta rằng: Hy đục bai bảng đ như hai bảng trước, v hy ln đến ta trn ni; ngươi cũng phải đng một ci hm bằng cy.
2. Ta sẽ viết trn hai bảng nầy những lời đ c trn hai bảng trước m ngươi đ đập bể, rồi để hai bảng nầy trong hm.
3. Vậy, ta đng một ci hm bằng cy si-tim, đục hai bảng đ, y như hai bảng trước, rồi đi ln trn ni, cầm hai bảng đ trong tay.
4. Ngi viết trn hai bảng nầy lời Ngi đ viết lần trước, tức l mười điều răn m ức Gi-h-va từ giữa lửa tại trn ni, c phn cng cc ngươi, trong ngy nhm hiệp; rồi ức Gi-h-va trao cho ta.
5. Ta trở đi xuống ni, để hai bảng vo hm m ta đ đng, v hai bảng ấy cn ở tại đ, y như ức Gi-h-va đ phn dặn ta vậy.
6. Vả, dn Y-sơ-ra-n đi từ B-rốt B-n-Gia-can đến M-s-ra. A-rn qua đời v được chn tại đ; -l-a-sa, con trai người, lm chức tế lễ thế cho người.
7. Từ đ, dn Y-sơ-ra-n đi đến Gt-g-đa, rồi từ Gt-g-đa đến Dốt-ba-tha, l xứ c nhiều sng rạch.
8. Trong lc ấy, ức Gi-h-va biệt chi phi L-vi ring ra, đặng khing hm giao ước của ức Gi-h-va, chầu chực trước mặt ức Gi-h-va, phục sự Ngi, v nhn danh Ngi chức phước, cho đến ngy nay.
9. Bởi cớ đ, L-vi khng phần, khng nghiệp với anh em mnh; ức Gi-h-va l cơ nghiệp của ngươi y như Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đ phn cng người.
10. Vậy, ta ở trn ni trong bốn mươi ngy v bốn mươi đm như lần đầu, v lần nầy ức Gi-h-va lại nhậm lời ta, bằng lng khng diệt ngươi.
11. Nhưng ức Gi-h-va phn cng ta rằng: Hy đứng dậy, đi đầu dn sự, đặng chng n vo nhận lấy xứ m ta đ thề cng tổ phụ chng n, để ban cho chng n.
12. Vậy, hỡi Y-sơ-ra-n, by giờ Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đi ngươi điều chi? h chẳng phải đi ngươi knh sợ Gi-h-va, ức Cha Trời ngươi, đi theo cc đạo Ngi, hết lng hết knh mến v phục sự Gi-h-va ức Cha Trời ngươi,
13. giữ cc điều răn v luật lệ của ức Gi-h-va, m ta truyền cho ngươi ngy nay, để ngươi được phước?
14. Ka, trời v cc từng trời cao hơn trời, đất v mọi vật ở nơi đất đều thuộc về Gi-h-va ức Cha Trời ngươi.
15. Chỉn ức Gi-h-va ưa-đẹp cc tổ phụ ngươi v yu mến; rồi trong mun dn, Ngi đ chọn dng di họ, tức l cc ngươi, y như cc ngươi thấy ngy nay.
16. Vậy, hy trừ sự uế của lng mnh đi, chớ cứng cổ nữa;
17. v Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi l ức Cha Trời của cc thần, v Cha của cc cha, tức l ức Cha Trời rất lớn, c quyền năng v đng sợ, khng thin vị ai, chẳng nhận của hối lộ,
18. bo chữa cng bnh cho kẻ mồ ci v người ga bụa, thương người khch lạ, ban đồ ăn v o xống cho người.
19. Vậy, cc ngươi phải thương người khch lạ, v cc ngươi đ lm khch trong xứ -dp-t.
20. Ngươi phải knh sợ Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, phục sự Ngi, tru mến Ngi, v chỉ danh Ngi m thề.
21. Ấy chnh Ngi l sự vinh quang ngươi v l ức Cha Trời ngươi, ấng đ lm những việc lớn lao v đng knh nầy, m mắt ngươi đ thấy.
22. Khi tổ phụ ngươi xuống xứ -dp-t, số c bảy mươi người; cn by giờ, Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đ lm cho ngươi nhiều bằng số sao trn trời vậy.

Phục-truyền Luật-lệ K 11    chọn đoạn khc

1. Ngươi phải knh mến Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, v hằng gn giữ điều Ngi truyền ngươi phải gn giữ, tức l luật lệ, mạng lịnh, v điều răn của Ngi.
2. Ngy nay, cc ngươi hy nhn biết (v ta khng ni cng con trẻ cc ngươi, bởi chng n chẳng biết chi, v cũng chẳng thấy chi) những lời răn dạy của Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi, sự oai nghim Ngi, cnh tay quyền năng giơ thẳng ra của Ngi,
3. những php lạ v cng việc Ngi lm ra giữa xứ -dp-t m hại Pha-ra-n, vua -dp-t, v ton xứ người.
4. Hy nhận biết điều Ngi lm cho đạo binh -dp-t, ngựa v xe -dp-t, trong khi chng đuổi theo cc ngươi, bị ức Gi-h-va lấp nước Biển đỏ lại, v hủy diệt chng n đến ngy nay;
5. việc Ngi đ lm cho cc ngươi trong đồng vắng cho đến khi tới chốn nầy;
6. v cũng hy nhận biết điều Ngi lm cho a-than, A-bi-ram, con trai -li-p, chu Ru-bn, khi đất tại giữa cả Y-sơ-ra-n hả miệng nuốt hai người, gia quyến, lun với trại v mọi vật chi theo họ.
7. V tận mắt cc ngươi đ thấy hết thảy những việc lớn m ức Gi-h-va đ lm.
8. Vậy, phải gn giữ hết thảy điều răn m ta truyền cho cc ngươi ngy nay, để cc ngươi được mạnh mẽ, vo nhận lấy xứ m mnh sẽ chiếm được,
9. hầu cho cc ngươi sống lu ngy trn đất m ức Gi-h-va đ thề ban cho tổ phụ cc ngươi v cho dng di của họ, tức l xứ đượm sữa v mật.
10. V xứ ngươi sẽ vo nhận lấy chẳng phải như xứ -dp-t, l nơi mnh đ ra khỏi; tại nơi ấy ngươi gieo mạ v phải nhờ lấy chn mnh m tuới, như một vườn rau cỏ;
11. nhưng xứ cc ngươi sẽ đi vo nhận lấy đ, l một xứ c ni v trũng, nhờ mưa trời m được thấm tưới.
12. Ấy l một xứ Gi-h-va ức Cha Trời ngươi săn sc, mắt Ngi hằng đoi xem n từ đầu năm đến cuối.
13. Vậy, nếu cc ngươi chăm chỉ nghe cc điều răn ta truyền cho cc ngươi ngy nay, hết lng, hết knh mến Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, v phục sự Ngi,
14. th ta sẽ cho mưa ma thu v mưa ma xun xuống thuận th tại trong xứ cc ngươi; ngươi sẽ thu gp ngũ cốc, rượu, v dầu của ngươi.
15. Ta cũng sẽ khiến đồng ruộng ngươi sanh cỏ cho sc vật ngươi; ngươi sẽ ăn v được no n.
16. Cc ngươi kh cẩn thận, kẻo lng mnh bị dụ dỗ, xy bỏ Cha, m hầu việc cc thần khc, v qu lạy trước mặt chng n chăng;
17. e cơn thạnh nộ của ức Gi-h-va sẽ phừng ln cng cc ngươi, Ngi đng cc từng trời lại, nn nỗi chẳng c mưa nữa, đất khng sanh sản: như vậy, cc ngươi sẽ vội chết mất trong xứ tốt tươi nầy, l xứ m ức Gi-h-va ban cho cc ngươi.
18. Vậy, hy cất để trong lng v trong tr mnh những lời ta ni cng cc ngươi, đeo n như một dấu nơi tay, như một ấn ch giữa hai con mắt.
19. Hy dạy n lại cho con ci mnh, ni đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nh hay l đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay l khi chổi dậy.
20. Cũng phải ghi cc lời ấy trn cột nh v trn cửa mnh,
21. hầu cho những ngy của cc ngươi v của con ci cc ngươi được nhiều thm trong xứ m ức Gi-h-va đ thề ban cho tổ phụ cc ngươi, y như những ngy của trời ở trn đất.
22. V nhược bằng cc ngươi cẩn thận gn giữ hết thảy điều răn nầy m ta truyền cho cc ngươi phải lm lấy, knh mến Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi, đi theo cc đạo Ngi, v tru mến Ngi,
23. th ức Gi-h-va sẽ đuổi những dn tộc nầy ra khỏi trước mặt cc ngươi, khiến cc ngươi thắng được dn tộc lớn v mạnh hơn mnh.
24. Phm nơi no bn chn cc ngươi sẽ đạp đến, đều thuộc về cc ngươi. Giới hạn cc ngươi sẽ chạy từ đồng vắng tới Li-ban, từ sng Ơ-phơ-rt đến biển ty.
25. Chẳng ai đứng nổi được trước mặt cc ngươi; Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi sẽ rải sự kinh khủng v sợ hi trong khắp xứ cc ngươi sẽ đạp chn ln, y như Ngi đ phn.
26. Ka, ngy nay ta đặt trước mặt cc ngươi sự phước lnh v sự rủa sả:
27. sự phước lnh, nếu cc ngươi nghe theo cc điều răn của Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi, m ta truyền cho ngy nay;
28. sự rủa sả, nếu cc ngươi khng nghe theo cc điều răn của Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi, nhưng xy bỏ đường ta chỉ cho ngy nay, đặng đi theo cc thần khc m cc ngươi khng hề biết.
29. Khi Gi-h-va ức Cha Trời ngươi khiến ngươi vo xứ đặng nhận lấy, th phải rao sự chc lnh trn ni Ga-ri-xim, v sự chc dữ trn ni -banh.
30. Hai ni nầy h chẳng phải ở bn kia sng Gi-đanh, qua khỏi đường ty, tại đất dn Ca-na-an ở trong đồng ruộng, đối ngang Ghinh-ganh, gần những cy dẻ bộp của M-r sao?
31. V cc ngươi sẽ đi ngang qua sng Gi-đanh, đặng vo nhận lấy xứ m Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi ban cho; cc ngươi sẽ lấy xứ lm sản nghiệp v ở tại đ.
32. Vậy, phải cẩn thận lm theo hết thảy những luật lệ v mạng lịnh m ngy nay ta đặt trước mặt cc ngươi.

Phục-truyền Luật-lệ K 12    chọn đoạn khc

1. Nầy l những luật lệ v mạng lịnh m trọn đời mnh sống trn đất cc ngươi phải gn giữ lm theo trong xứ m Gi-h-va ức Cha Trời của tổ phụ ngươi đ ban cho ngươi nhận lấy.
2. Phm nơi no những dn tộc, m cc ngươi sẽ đuổi đi, đ hầu việc cc thần chng n, hoặc trn ni cao, hoặc trn nổng hay l dưới cy xanh, th cc ngươi phải hủy diệt sạch hết đi.
3. Phải ph đổ bn thờ, đập bể pho tượng, v thiu những trụ A-s-ra của chng n trong lửa; lại lm tan nt những tượng chạm về cc thần chng n, v xa tn cc thần ấy cho khỏi chỗ đ.
4. Chớ ty tục chng n m phục sự Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi;
5. song nơi no trong những chi phi cc ngươi, m Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi sẽ chọn, đặng đặt danh Ngi, tức l nơi ngự của Ngi, th cc ngươi phải tm đi đến đ,
6. đem dng tại đ những của lễ thiu, cc hi sinh, thuế một phần mười, lễ vật dng giơ ln, của lễ hon nguyện, của lễ lạc v cc con đầu lng của bầy b v chin;
7. rồi cc ngươi sẽ ăn tại đ, trước mặt Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi, vui vẻ cng gia quyến mnh, v mọi việc tay mnh lm đ được Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ban phước cho.
8. Chớ lm như chng ta lm ngy nay đy, l mỗi người lm ty mnh tưởng l phải;
9. v cc ngươi chưa vo nơi an nghỉ, v chưa hưởng lấy cơ nghiệp m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ban cho ngươi.
10. Vậy, cc ngươi sẽ đi ngang qua sng Gi-đanh, ở trong xứ m Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi ban cho lm sản nghiệp. Ngi sẽ ban sự bnh an cho cc ngươi, khng để kẻ th nghịch xung quanh hm p, v khiến cho cc ngươi được ở yn ổn.
11. Bấy giờ, sẽ c một chỗ m Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi chọn, đặng cho danh Ngi ở; ấy l nơi cc ngươi sẽ đem dng mọi điều ta dặn cc ngươi, tức l những của lễ thiu, cc hi sinh, thuế một phần mười, lễ vật dng giơ ln, v mọi của lễ tốt nhất, m cc ngươi hứa nguyện dng cho ức Gi-h-va.
12. Cc ngươi, con trai, con gi, ti trai v tớ gi của cc ngươi sẽ vui vẻ trước mặt Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi, lun với người L-vi ở trong thnh cc ngươi.
13. Kh coi chừng, chớ dng của lễ thiu mnh trong những nơi no ngươi thấy;
14. nhưng phải dng tại nơi ức Gi-h-va sẽ chọn trong một của cc chi phi ngươi, v tại đ ngươi phải lm mọi điều ta truyền dặn.
15. Song trong cc thnh mnh, ngươi được mặc giết những th vật v ăn thịt n, ty theo sự phước lnh m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi sẽ ban cho ngươi; v luận người bị uế hay l người được tinh sạch sẽ đều ăn thịt n như ăn con hong dương v con nai đực.
16. Chỉ cc ngươi chớ ăn huyết; phải đổ huyết trn đất như nước vậy.
17. Của thuế một phần mười về ngũ cốc, về rượu hay l dầu, cng những con đầu lng của bầy b hay chin, vật chi ngươi hứa nguyện dng ln, cc của lễ lạc , hay l lễ vật dng giơ ln, th cc ngươi chẳng nn ăn tại trong cc thnh mnh.
18. Nhưng ngươi, cc con trai, con gi, ti trai, v tớ gi ngươi, cng người L-vi ở trong thnh ngươi, phải ăn những vật ấy trước mặt Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, tại chỗ Ngi sẽ chọn; ngươi sẽ vui vẻ trước mặt Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, về mọi việc tay ngươi đ lm.
19. Trọn đời ngươi ở trong xứ, kh giữ mnh, chớ bỏ b người L-vi.
20. Khi Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đ mở rộng bờ ci ngươi, y như Ngi đ phn, v v ngươi ước ao ăn thịt, nn ni: Ti muốn ăn thịt! th kh ty ăn lấy.
21. Nếu chỗ m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đ chọn đặng đặt danh, Ngi cch xa ngươi, ngươi được giết b hay chin m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ban cho ngươi, y như ta dặn; rồi ty ngươi muốn, ăn lấy n trong thnh mnh.
22. Phải ăn thịt ấy như ăn con hong dương v con nai đực; v luận người bị uế hay l người tinh sạch cũng đều ăn cả.
23. Song phải giữ mnh, chớ ăn huyết; v huyết l sự sống, nn chớ ăn thịt lun với sự sống.
24. Ngươi chớ ăn huyết: phải đổ n trn đất như nước.
25. ừng ăn huyết, hầu ngươi v con chu ngươi được phước, bởi v c lm điều ngay thẳng trước mặt ức Gi-h-va.
26. Cn về th vật ngươi biệt ring ra thnh, hay l hứa nguyện dng ln, th phải đem n theo mnh đến nơi ức Gi-h-va đ chọn,
27. dng thịt v huyết n lm của lễ thiu trn bn thờ của Gi-h-va ức Cha Trời ngươi; cn huyết cc con sinh khc, th phải đổ trn bn thờ của Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, đoạn mới ăn thịt n.
28. Hy giữ v nghe cc điều nầy m ta dặn biểu ngươi, để ngươi v con chu ngươi được phước đời đời, bởi v lm điều tốt lnh v ngay thẳng trước mặt Gi-h-va ức Cha Trời ngươi.
29. Khi Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đ diệt khỏi trước mặt ngươi những dn tộc m ngươi đi đến đặng đuổi đi đ, khi ngươi đ đuổi chng n rồi, v được ở trong xứ chng n,
30. th hy giữ lấy mnh, kẻo sau khi chng n đ bị diệt khỏi trước mặt ngươi, ngươi sa vo bẫy, bắt chước chng n, m hỏi rằng: Cc dn tộc nầy phục sự cc thần mnh thế no? Ta cũng muốn lm theo vậy nữa.
31. Ngươi chớ phục sự Gi-h-va ức Cha Trời ngươi như vậy, v mọi điều ức Gi-h-va lấy lm gớm ghiếc v ght, th chng n đ lm cho cc thần mnh: đến nỗi chng n thiu con trai v con gi mnh trong lửa, để cng thờ cc thần mnh.
32. Cc ngươi kh cẩn thận lm theo mọi điều ta dặn biểu cc ngươi: chớ thm hay l bớt chi hết.

Phục-truyền Luật-lệ K 13    chọn đoạn khc

1. Nếu giữa ngươi c nổi ln một tin tri hay l một kẻ hay chim bao lm cho ngươi một dấu kỳ hoặc php lạ,
2. nếu dấu kỳ hoặc php lạ nầy m người đ ni với ngươi được ứng nghiệm, v người c ni rằng: Ta hy đi theo hầu việc cc thần khc m ngươi chẳng hề biết,
3. th chớ nghe lời của tin tri hay l kẻ chim bao ấy, v Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi thử cc ngươi, đặng biết cc ngươi c hết lng hết knh mến Gi-h-va ức Cha Trời của cc ngươi chăng.
4. Cc ngươi phải theo Gi-h-va ức Cha Trời của cc ngươi, knh sợ Ngi, gn giữ cc điều răn Ngi, vng nghe tiếng phn Ngi, phục sự Ngi v tru mến Ngi.
5. Nhưng người ta phải giết tin tri hay l kẻ chim bao ấy, v hắn c giục dấy loạn cng Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi, (l ấng đ đem cc ngươi ra khỏi xứ -dp-t, chuộc cc ngươi khỏi nh n lệ), đặng x ngươi ra ngoi con đường của Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đ chỉ cho ngươi đi. Ấy, ngươi sẽ diệt kẻ hung c khỏi giữa mnh l như vậy.
6. Khi anh em một mẹ với ngươi, hay l con trai, con gi ngươi, vợ yu mến, hoặc bạn hữu thiết ngươi, giục ngươi cch mật nhiệm, m rằng: Ta hy đi hầu việc cc thần khc, m ngươi hay tổ phụ ngươi khng biết,
7. tức l cc thần của những dn tộc ở chung quanh, hoặc gần hay xa ngươi, từ đầu nầy của đất cho đến đầu kia,
8. th chớ chịu theo n, chớ khứng nghe n. Mắt ngươi đừng thương tiếc n; chớ động lng xt xa m che chở cho n.
9. Ngươi hẳn phải giết n, tay mnh phải tra vo mnh n trước hết đặng giết đi; rồi kế sau tay của cả dn sự.
10. Phải nm đ cho n chết, v n tm thế giục ngươi xa cch Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, l ấng đ đem ngươi ra khỏi xứ -dp-t, tức khỏi nh n lệ.
11. Vậy, cả Y-sơ-ra-n sẽ hay điều đ v sợ hi, chẳng cn lm một việc c dường ấy tại giữa ngươi nữa.
12. Khi ngươi nghe ni về một trong cc thnh m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ban cho ngươi ở,
13. rằng c những kẻ gian t từ giữa mnh ra dụ dỗ dn thnh đ, m rằng: Ta hy đi hầu việc cc thần khc m cc ngươi khng hề biết,
14. th phải tm kiếm, hỏi thăm, v tra xt cho kỹ cng. Bằng điều người ta ni l chn thật v quả quyết, v nếu một điều gớm ghiếc như vậy đ phạm giữa ngươi,
15. th ngươi phải giết dn sự thnh ấy bằng lưỡi gươm; phải dng gươm tận diệt n v mọi vật ở trong, lun với sc vật của n.
16. oạn, ngươi phải gom hết thảy của cướp lại giữa phố thnh, rồi đốt hết thnh v hết mọi của cướp n trước mặt Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, th n sẽ thnh một đống hư tn mi mi, khng hề được cất lại nữa.
17. Phm vật đng tận diệt, chẳng nn cn g dnh lại mảy may nơi tay ngươi, để khi ngươi vng theo tiếng của Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, gn giữ cc điều răn Ngi, m ta truyền cho ngươi ngy nay, v lm điều ngay thẳng trước mặt Gi-h-va ức Cha Trời ngươi,
18. th ức Gi-h-va ngui cơn giận Ngi, lm ơn cho, v đoi thương ngươi, khiến cho ngươi thm nhiều ln, y như Ngi đ thề cng tổ phụ ngươi.

Phục-truyền Luật-lệ K 14    chọn đoạn khc

1. Cc ngươi l con ci Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi. Chớ v người chết m cắt thịt mnh, hoặc cạo giữa hai con mắt;
2. bởi ngươi l một dn thnh cho Gi-h-va ức Cha Trời ngươi; ức Gi-h-va đ chọn ngươi trong cc dn trn mặt đất, hầu ngươi lm dn ring của Ngi.
3. Chớ ăn một vật chi gớm ghiếc.
4. Nầy những loi vật m cc ngươi được ăn: con b, con trừu, con d ci,
5. con nai đực, con hong dương, con hươu đực, con d rừng, con sơn dương, con b rừng, v con linh dương.
6. Trong những loi vật, cc ngươi được ăn con no c mng rẽ ra, chn chia hai v nhơi,
7. nhưng trong những con vật nhơi c mng rẽ ra v chn chia hai, nầy l những con cc ngươi khng php ăn: con lạc đ, con thỏ rừng, v con thỏ nh, chng n nhơi; song khng c mng rẽ ra: phải cầm n l khng sạch cho cc ngươi.
8. Con heo cũng vậy; v n c mng rẽ ra, nhưng khng nhơi: phải cầm n l khng sạch cho cc ngươi. Chớ ăn thịt của cc con vật đ, v chớ đụng đến xc chết chng n.
9. Phm loi no ở trong nước, c mang v c vảy, th cc ngươi được ăn;
10. nhưng con no khng c mang, khng c vảy, th chẳng nn ăn; phải cầm l khng sạch cho cc ngươi.
11. Cc ngươi được ăn mọi con chim sạch.
12. Song, nầy l những con cc ngươi khng nn ăn: chim ưng, chim ngạc, con kn kn;
13. con diều, con , v mọi thứ lo ưng;
14. mọi thứ quạ;
15. chim đ điểu, con tu h, chim thủy k, v mọi thứ b cắc;
16. chim mo, chim ụt, con hạc,
17. chim thằng b, con cng cộc, chim thằng cộc,
18. con c, v mọi thứ diệc; chim rẽ quạt v con dơi.
19. Mọi loi cn trng hay bay sẽ l khng sạch cho cc ngươi; chớ nn ăn.
20. Cc ngươi được ăn mọi con chim sạch.
21. Cc ngươi chớ ăn một con th no chết tự nhin. Hy đưa n cho người khch ngụ trong thnh mnh, v người ấy sẽ ăn n, hay l mnh cũng được bn cho người ngoại bang. V ngươi l một dn thnh cho Gi-h-va ức Cha Trời ngươi. Ngươi chớ nấu thịt d con trong sữa mẹ n.
22. Mỗi năm ngươi chớ qun đng thuế một phần mười về hu lợi của giống mnh gieo, m đồng ruộng mnh sanh sản.
23. Tại trước mặt Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, trong nơi Ngi sẽ chọn đặng để danh Ngi ở, ngươi phải ăn vật thuế một phần mười về ngũ cốc, rượu, dầu, v con đầu lng của bầy b hay chin của ngươi, hầu cho ngươi tập hằng knh sợ Gi-h-va ức Cha Trời ngươi.
24. Khi Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đ ban phước cho, nếu đường đi lấy lm xa qu cho ngươi, đến nỗi khng thế đem nộp của thuế một phần mười ấy được, v chỗ m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi chọn để đặt danh Ngi, cch xa ngươi,
25. th bấy giờ, ngươi hy đổi thuế một phần mười đ ra bạc, cầm bạc nầy trong tay, đi đến nơi Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đ chọn,
26. rồi đưa bạc ấy đổi lấy mọi thức chi mnh ước ao, hoặc b hay chin, hoặc rượu hay l đồ uống say, tức l mọi mn chi mnh muốn. Ngươi phải ăn n tại đ, trước mặt Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, v vui vẻ với gia quyến mnh.
27. Chớ bỏ b người L-vi ở trong thnh ngươi, v người khng c phần, cũng khng hưởng cơ nghiệp chi chung với ngươi.
28. Cuối hạn ba năm, ngươi phải lấy một phần mười của hu lợi năm ấy ra, chứa tại trong thnh mnh.
29. Bấy giờ, người L-vi, vốn khng c phần chi, cũng chẳng hướng cơ nghiệp chi chung với ngươi, lun với người khch, kẻ mồ ci, v người ga bụa ở trong thnh ngươi, sẽ đều đến ăn cho no n, hầu cho Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ban phước cho mọi cng việc tay ngươi đ lm.

Phục-truyền Luật-lệ K 15    chọn đoạn khc

1. Cuối mỗi năm thứ bảy, ngươi phải lm năm giải thch.
2. Nầy l lệ của sự giải thch. Phm chủ nợ phải giải thch mn vay m mnh đ chịu cho kẻ ln cận mnh vay: ngươi chớ thc kẻ ln cận mnh hay l anh em mnh trả lại, v người ta đ cao rao năm giải thch cho ức Gi-h-va.
3. Ngươi được thc người ngoại bang trả lại; song v anh em ngươi c vật chi thuộc về mnh, th phải tha vật ấy cho người.
4. Nhưng nơi ngươi chẳng nn c kẻ ngho nn, v ức Gi-h-va quả hẳn ban phước cho ngươi trong xứ m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy lm sản nghiệp,
5. miễn ngươi chăm chỉ nghe theo tiếng của Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, cẩn thận lm theo cc điều răn m ta truyền cho ngươi ngy nay.
6. V Gi-h-va ức Cha Trời ngươi sẽ ban phước cho ngươi, y như Ngi đ phn; ngươi sẽ cho nhiều nước vay, cn chnh ngươi khng vay ai; ngươi sẽ quản hạt nhiều nước, song cc nước ấy sẽ chẳng quản hạt ngươi.
7. Nếu trong thnh no của xứ m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ban cho, ở giữa ngươi c một người anh em bị ngho, th chớ cứng lng nắm tay lại trước mặt anh em ngho của mnh đ.
8. Nhưng kh s tay mnh ra, cho người vay mn chi cần dng trong sự ngho nn của người.
9. Kh coi chừng, kẻo c một c tưởng nơi lng ngươi, rằng: Năm thứ bảy tức l năm giải thch, hầu gần! Kh coi chừng kẻo mắt ngươi chẳng đoi thương anh em ngho của mnh, khng gip cho người g hết, e người ku cng ức Gi-h-va về ngươi, v ngươi sẽ mắc tội chăng.
10. Ngươi phải gip cho người, chớ cho m c lng tiếc; v tại cớ ấy, Gi-h-va ức Cha Trời ngươi sẽ ban phước cho mọi cng việc của ngươi, v mọi điều ngươi đặt tay vo m lm.
11. V sẽ c kẻ ngho trong xứ lun lun, nn ta mới dặn biểu ngươi m rằng: Kh s tay mnh ra cho anh em bị u lo v ngho kh ở trong xứ ngươi.
12. Khi một trong cc anh em ngươi, l người H-bơ-rơ, bất luận nam hay nữ, bị bn cho ngươi, th sẽ hầu việc ngươi trong su năm, song qua năm thứ bảy, ngươi phải giải phng người.
13. Khi ngươi giải phng người, chớ cho người đi ra tay khng.
14. Phải cấp cho người một vật chi, hoặc trong bầy mnh, hoặc của sn đạp la mnh, hoặc của hầm rượu mnh, tức l cấp cho người vật bởi trong của cải m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đ ban phước cho ngươi.
15. Hy nhớ rằng mnh đ lm ti mọi trong xứ -dp-t, v Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đ chuộc ngươi; bởi cớ ấy, ngy nay ta truyền cho ngươi lm cc điều nầy.
16. Nhưng nếu kẻ ti mọi ngươi ni rằng: Ti khng muốn đi ra khỏi nh chủ, v n mến ngươi v gia quyến ngươi, lấy lm thỏa lng phục dịch ngươi,
17. th bấy giờ, ngươi phải lấy một ci di, để tai người kề cửa m xỏ, vậy người sẽ lm ti tớ ngươi lun lun. Ngươi cũng phải lm như vậy cho tớ gi mnh.
18. Ngươi chớ c nặng lng m giải phng người, v người đ phục dịch ngươi su năm, ăn phn nửa cng gi của một người lm mướn; vậy Gi-h-va ức Cha Trời ngươi sẽ ban phước cho ngươi trong mọi cng việc ngươi lm.
19. Ngươi phải biệt ring ra thnh cho Gi-h-va ức Cha Trời ngươi mọi con đầu lng đực sanh trong bầy b hay chin của ngươi. Chớ cy bằng con đầu lng của b ci mnh, v chớ hớt lng con đầu lng của chin ci mnh.
20. Mỗi năm, ngươi v gia quyến ngươi sẽ ăn n trước mặt Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, tại nơi m Ngi sẽ chọn.
21. Nhưng nếu n c t vt chi, qu hay đui, hoặc bị tật nặng khc, th chớ dng n cho Gi-h-va ức Cha Trời ngươi,
22. phải ăn n trong thnh mnh: kẻ bị uế, v kẻ được sạch cũng đều được ăn hết, như ăn con hong dương hay l con nai đực.
23. Chỉn ngươi chớ ăn huyết n; phải đổ huyết trn đất như nước vậy.

Phục-truyền Luật-lệ K 16    chọn đoạn khc

1. Hy giữ thng la trỗ lm lễ Vượt-qua cho Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, v ấy trong thng la trỗ, m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, đang ban đm đem ngươi ra khỏi xứ -dp-t.
2. Tại trong nơi m ức Gi-h-va sẽ chọn để danh Ngi ở, ngươi phải dng con sinh bằng bầy chin v bầy b, dng lm lễ Vượt-qua cho Gi-h-va ức Cha Trời ngươi.
3. Với lễ Vượt-qua, chớ ăn bnh pha men; trong bảy ngy ngươi sẽ ăn bnh khng men, tức l bnh hoạn nạn, đặng giữ lễ ấy, v ngươi ra khỏi xứ -dp-t vội vng; hầu cho trọn đời ngươi nhớ ngy mnh đ ra khỏi xứ -dp-t.
4. Trong bảy ngy, khng nn thấy men nơi nh ngươi, hay trong khắp địa phận ngươi, thịt con sinh m ngươi đ giết lc chiều của ngy thứ nhất, th chớ để đến sng mai.
5. Ngươi khng được giết con sinh về lễ Vượt-qua trong một thnh no m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ban cho ngươi;
6. nhưng chỉ trong nơi m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi sẽ chọn để danh Ngi ở; ấy l nơi m ngươi phải giết con sinh về lễ Vượt-qua, vo lối chiều, vừa khi mặt trời lặn, nhằm giờ m ngươi đ ra khỏi xứ -dp-t.
7. Phải nấu thịt con sinh, v ăn tại trong nơi m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi sẽ chọn, rồi sng mai trở về trại mnh.
8. Trong su ngy, ngươi phải ăn bnh khng men, v qua ngy thứ bảy, sẽ c một lễ trọng thể cho Gi-h-va ức Cha Trời ngươi: ngươi chớ lm một cng việc no.
9. Ngươi phải đếm bảy tuần; khởi đến bảy tuần nầy từ ngy người ta tra ci lưỡi hi vo ma gặt;
10. kế ngươi sẽ giữ lế bảy tuần cho Gi-h-va ức Cha Trời ngươi do tay mnh đem dng của lễ lạc , ty theo Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ban phước cho ngươi.
11. Ngươi, con trai, con gi ngươi, ti trai v tớ gi ngươi, người L-vi ở trong thnh ngươi, người khch lạ, kẻ mồ ci v người ga bụa ở giữa vng ngươi, đều sẽ vui vẻ tại trong chỗ m Gi-h-va ức Cha Trời sẽ chọn để danh Ngi ở.
12. Phải nhớ lại rằng mnh đ lm ti mọi tại xứ -dp-t, v kh cẩn thận lm theo cc luật lệ nầy.
13. Khi ngươi đ thu hu lợi của sn đạp la v hầm rượu mnh rồi, th phải giữ lễ lều tạm trong bảy ngy.
14. Ngươi, con trai v con gi ngươi, ti trai v tớ gi ngươi, người L-vi, khch lạ, kẻ mồ ci, v người ga bụa đều sẽ vui vẻ m giữ lễ đ.
15. Trong bảy ngy ngươi phải giữ lễ nầy cho Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, tại nơi m ức Gi-h-va sẽ chọn; v Gi-h-va ức Cha Trời ngươi sẽ ban phước cho cc ma mng v mọi cng việc của tay ngươi; rồi ngươi sẽ vui mừng trọn vẹn.
16. Mọi người nam trong cc ngươi, mỗi năm ba lần, phải ra mắt Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, tại nơi m Ngi sẽ chọn: tức l nhằm lễ bnh khng men, lễ bảy tuần v lễ lều tạm; người ta chẳng nn đi tay khng ra mắt ức Gi-h-va.
17. Mỗi người sẽ dng ty theo của mnh c, ty theo phước m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ban cho ngươi.
18. Ngươi phải ty từng chi phi mnh lập những quan n trong cc thnh m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ban cho ngươi; những quan n ấy sẽ xử đon dn sự cch cng bnh.
19. Ngươi chớ lm dịch sự chnh trực, chớ thin vị ai, cũng chẳng nn nhận của hối lộ; v của hối lộ lm cho m mắt kẻ khn ngoan, v lm rối lời của người cng bnh.
20. Ngươi phải theo sự cng bnh cch trọn vẹn, để ngươi được sống v nhận lấy xứ m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ban cho ngươi.
21. Gần bn bn thờ m ngươi sẽ lập cho Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, chớ dựng ln hnh tượng của thần A-s-ra bằng thứ cy no.
22. Cũng chẳng nn dựng ln một trụ thờ no: Gi-h-va ức Cha Trời ngươi lấy lm ght cc vật ấy.

Phục-truyền Luật-lệ K 17    chọn đoạn khc

1. Ngươi chớ dng cho Gi-h-va ức Cha Trời ngươi con b đực, hoặc con chin c t vt, hay một tật chi; v ấy l một sự gớm ghiếc cho Gi-h-va ức Cha Trời ngươi.
2. Khi ở giữa ngươi, trong một thnh no m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ban cho ngươi, c một người nam hay nữ lm điều c trước mặt Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, vi phạm giao ước Ngi,
3. đi hầu việc v qu lạy cc thần khc, hoặc mặt trời, mặt trăng, hay l cả thin binh, tức l điều ta khng c dạy biểu;
4. khi điều đ đem học cho ngươi hay, th phải tra hỏi kỹ cng, v nếu điều người ta ni l thật, v quả quyết c một sự gớm gh dường ấy đ phạm trong Y-sơ-ra-n,
5. th ngươi phải dẫn người nam hay nữ đ lm việc c đ đến cửa thnh, nm đ cho chng n chết.
6. Cứ theo lời của hai hoặc ba người chứng mới xử tử kẻ đng bị chết; nhưng cứ lời của một người chứng khng đủ xử tử người.
7. Tay của cc người chứng phải tra vo mnh n đầu hết, đặng lm cho n chết, kế sau tay của cả dn sự. Như vậy, ngươi sẽ cất kẻ hung c khỏi giữa mnh.
8. Khi no trong thnh mnh c một sự tranh tụng, hoặc v đổ huyết, hoặc v ginh x, hay l v thương tch, m ngươi phn xử lấy lm kh qu, th phải đứng dậy, đi ln chỗ m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi sẽ chọn,
9. đến gần những thầy tế lễ về chi phi L-vi, cng người đang khi ấy lm quan n, m hỏi han họ; họ sẽ tỏ cho mnh biết sự phn xt đng định.
10. Ngươi phải lm y theo lời họ tỏ dạy cho mnh tại nơi ức Gi-h-va sẽ chọn, v kh cẩn thận lm theo mọi lời dạy của họ.
11. Phải lm theo luật php họ dạy cho, v sự phn xt họ giảng ra, chớ xy về bn hữu hay bn tả m bỏ cc điều giảng của họ.
12. Song người no ở cch kiu ngạo, khng khứng vng theo thầy tế lễ đứng tại đ đặng hầu việc Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, hay l khng vng quan n, th người đ phải chết, v ngươi sẽ cất sự c khỏi giữa Y-sơ-ra-n.
13. Cả dn sự sẽ nghe điều ấy v bắt sợ, khng cn bung theo sự kiu ngạo nữa.
14. Khi ngươi đ vo xứ m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ban cho, được nhận lấy v ở tại xứ đ rồi, nếu ngươi ni: Ti sẽ lập một vua ln cai trị ti, như cc dn tộc chung quanh,
15. th kh lập một vua ln cai trị ngươi, m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi sẽ chọn; phải lập ln một vua thuộc về anh em ngươi; chớ nn lập một người ngoại bang ln, khng phải anh em ngươi.
16. Song vua ấy chẳng nn lo cho c nhiều ngựa, chớ v muốn thm nhiều ngựa m dẫn dn sự trở lại xứ -dp-t; bởi ức Gi-h-va đ phn cng cc ngươi rằng: Cc ngươi sẽ chẳng trở về đường đ nữa.
17. Vua cũng khng nn kn nhiều phi tần, e lng người trở xấu xa; lại chẳng nn thu gp nhiều bạc vng.
18. Vua khi tức vị, vua phải chiếu theo luật php nầy m những thầy tế lễ về dng L-vi giữ, chp một bản cho mnh.
19. Bản ấy phải ở bn vua trọn đời, vua phải đọc ở trong, để tập biết knh sợ Gi-h-va ức Cha Trời mnh, cẩn thận lm theo cc lời của luật php nầy, v hết thảy điều răn nầy,
20. kẻo lng vua lướt trn anh em mnh, xy về bn hữu hay bn tả, la bỏ điều răn nầy, hầu cho vua v con chu vua được trị v lu ngy giữa Y-sơ-ra-n.

Phục-truyền Luật-lệ K 18    chọn đoạn khc

1. Những thầy tế lễ về dng L-vi, v cả chi phi L-vi khng c phần, cũng khng c sản nghiệp chung với Y-sơ-ra-n. Chng sẽ hưởng những của tế lễ dng lửa dng cho ức Gi-h-va, v cơ nghiệp Ngi, m nui lấy mnh.
2. Vậy, chng khng c phần sản nghiệp giữa anh em mnh: ức Gi-h-va l cơ nghiệp của họ, y như Ngi đ phn.
3. Vả, nầy l phần định m những thầy tế lễ sẽ c php lấy trong cc lễ vật của dn sự dng ln, hoặc bằng b đực hay l chin: ci chẻo vai, ci hm, v ci bụng.
4. Ngươi sẽ cấp cho người của đầu ma về ngũ cốc, rượu, dầu v lng chin hớt đầu tin của ngươi;
5. v tại trong cc chi phi ngươi, Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đ chọn thầy tế lễ, để người v cc con trai người nhn danh ức Gi-h-va chầu chực v phục sự trước mặt Ngi đời đời khng dứt.
6. Khi một người L-vi ở bất luận thnh no chỗ no tại trong Y-sơ-ra-n, m thnh tm đến nơi ức Gi-h-va sẽ chọn,
7. v nếu người nhn danh Gi-h-va ức Cha Trời mnh, hầu việc như hết thảy anh em mnh, l người L-vi, vẫn chầu chực tại đ trước mặt ức Gi-h-va,
8. th người sẽ c một phần lương thực bằng phần của cc anh em mnh, khng kể của người c thể bn được về của tổ-nghiệp mnh.
9. Khi ngươi đ vo xứ m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ban cho; chớ tập bắt chước những sự gớm ghiếc của cc dn tộc ở tại đ.
10. Ở giữa ngươi chớ nn c ai đem con trai hay con gi mnh ngang qua lửa, chớ nn c thầy bi, hoặc kẻ hay xem sao m bi, thầy ph thủy, thầy php,
11. kẻ hay dng ếm ch, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số, hay l kẻ đi cầu cong;
12. v ức Gi-h-va lấy lm gớm ghiếc kẻ lm cc việc ấy, v v cc sự gớm ghiếc ấy, nn Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đuổi cc dn tộc đ khỏi trước mặt ngươi.
13. Ngươi phải ở trọn vẹn với Gi-h-va ức Cha Trời ngươi.
14. V những dn tộc m ngươi sẽ đuổi đi, nghe theo t thuật v bi khoa; song về phần ngươi, Gi-h-va ức Cha Trời ngươi khng cho php ngươi lm như vậy.
15. Từ giữa anh em ngươi, Gi-h-va ức Cha Trời ngươi sẽ lập ln một đấng tin tri như ta; cc ngươi kh nghe theo đấng ấy!
16. l điều chnh ngươi đ cầu Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, tại H-rếp, trong ngy nhm hiệp, m rằng: Cầu xin ti chớ nghe tiếng Gi-h-va ức Cha Trời ti nữa, v chớ thấy đm lửa hừng nầy nữa, e ti chết chăng.
17. Bấy giờ, ức Gi-h-va phn cng ta rằng: Chng n ni c l;
18. ta sẽ lập ln cho chng một đấng tin tri như ngươi, thuộc trong anh em chng, ta sẽ lấy cc lời ta để trong miệng người, th người sẽ ni cho chng mọi điều ta phn dặn ngươi.
19. Bằng c ai khng nghe theo lời ta m đấng tin tri nhn danh ta ni, th ta sẽ hạch ai đ.
20. Cn kẻ tin tri c lng kiu ngạo, nhn danh ta ni điều chi ta khng biểu người ni hay l nhn danh cc thần khc m ni, th kẻ tin tri ấy phải chết.
21. Nếu ngươi ni trong lng rằng: Lm sao chng ta nhn biết được lời no ức Gi-h-va khng c phn?
22. Khi kẻ tin tri nhn danh ức Gi-h-va ni, v bằng lời người ni khng xảy đến v khng ứng nghiệm, ấy l lời m ức Gi-h-va chẳng c phn. Kẻ tin tri đ bởi sự kiu ngạo m ni ra: chớ sợ người.

Phục-truyền Luật-lệ K 19    chọn đoạn khc

1. Khi Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đ diệt cc dn tộc của xứ m Ngi ban cho ngươi, khi ngươi đ đuổi chng n đi, được ở trong cc thnh v cc nh chng n rồi,
2. th phải để ring ba ci thnh giữa xứ m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy.
3. Ngươi phải dọn đường, chia ra lm ba phần địa phận của xứ m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ban cho ngươi lm sản nghiệp: ấy hầu cho kẻ st nhn ẩn np tại đ.
4. Vả, nầy l cch m người ta phải đi kẻ st nhn ẩn np tại đ đặng bảo tồn sự sống mnh. Nếu ai v v đnh chết kẻ ln cận mnh, khng c ganh ght trước;
5. th dụ, nếu người đ đi cng kẻ ln cận mnh vo rừng đốn củi, tay người đang giơ ru ra đốn, rủi lưỡi ru st cn trng nhằm kẻ ln cận, lm cho kẻ ấy bị chết đi, th người phải chạy ẩn np mnh trong một của ba ci thnh nầy, đặng bảo tồn sự sống mnh.
6. Bằng chẳng, kẻ bo th huyết, v nng giận chạy đuổi theo kẻ st nhn đ, v nếu đường di qu, theo kịp v đnh người chết đi, mặc dầu người khng đng chết, bởi từ trước người khng c ganh ght kẻ ln cận mnh.
7. V vậy, ta dặn v phn cng ngươi rằng: Hy để ring ba ci thnh.
8. Nếu ngươi cẩn thận lm theo cc điều răn nầy m ta truyền cho ngươi ngy nay, tức l thương mến Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, hằng đi theo đường lối Ngi,
9. th Gi-h-va ức Cha Trời ngươi sẽ mở rộng bờ ci ngươi, y như Ngi đ thề cng tổ phụ ngươi, v ban cho ngươi cả xứ m Ngi đ hứa ban cho tổ phụ ngươi, rồi bấy giờ, ngươi phải thm ba thnh nữa vo ba thnh trước;
10. hầu cho huyết v tội khng đổ ra giữa xứ m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ban cho ngươi lm sản nghiệp, v khng c huyết trn mnh ngươi.
11. Nhưng nếu ai ganh ght kẻ ln cận mnh, gi mưu hại người, nổi ln đnh người chết, rồi chạy ẩn np mnh trong một của cc thnh ấy,
12. th những trưởng lo của thnh kẻ đ, phải sai đi ko n ra khỏi nơi, nộp vo tay kẻ bo th huyết, để n chết đi.
13. Mắt ngươi sẽ khng thương xt n; nhưng phải trừ huyết người v tội khỏi Y-sơ-ra-n, th ngươi sẽ được phước.
14. Ngươi chớ dời mộc giới của kẻ ln cận mnh m cc tin nhn ngươi đ cắm nơi sản nghiệp ngươi sẽ nhận được, tại xứ Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy.
15. Chứng độc chiếc khng đủ cớ định tội cho người no, bất luận gian c, tội lỗi no m người đ phạm; cứ theo lời của hai hay ba người chứng, th sự mới định tội được.
16. Khi một người chứng dối dấy ln cng kẻ no đặng phao tội cho,
17. th hai đng c tranh tụng nhau phải ứng hầu trước mặt ức Gi-h-va, trước mặt những thầy tế lễ v quan n lm chức đang th đ.
18. Cc quan n phải tra xt kỹ cng, nếu thấy người chứng nầy l chứng dối, đ thưa gian cho anh em mnh,
19. th cc ngươi phải lm cho hắn như hắn đ toan lm cho anh em mnh; vậy, ngươi sẽ cất sự c khỏi giữa mnh.
20. Cn những người khc hay điều đ, sẽ sợ, khng lm sự hung c như thế ở giữa ngươi nữa.
21. Mắt ngươi chớ thương xt: mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chn đền chn.

Phục-truyền Luật-lệ K 20    chọn đoạn khc

1. Khi no ngươi ra giao chiến cng th nghịch mnh, nếu thấy ngựa, xe v binh đng hơn mnh, th chớ sợ; v Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, l ấng đ khiến ngươi ln khỏi xứ -dp-t, ở cng ngươi.
2. Lc gần khai chiến, thầy tế lễ sẽ bước tới, ni cng dn sự
3. m rằng: Hỡi Y-sơ-ra-n, hy nghe! Ngy nay cc ngươi đi giao chiến cng th nghịch mnh, lng cc ngươi chớ nht, chớ sợ, chớ run rẩy, v chớ kinh khiếp v chng n;
4. bởi Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi l ấng cng đi với cc ngươi, đặng v cc ngươi đnh kẻ th nghịch v giải cứu cho.
5. Bấy giờ, cc quan trưởng sẽ ni cng dn sự m rằng: Ai đ cất một nh mới, m chưa khnh thnh? Hy đi trờ về nh mnh, e chết nơi chiến trận, rồi một người khc sẽ khnh thnh chăng.
6. Ai đ trồng một vườn nho v chưa hi tri? Hy đi trở về nh mnh, kẻo chết nơi chiến trận, rồi một người khc sẽ hi tri chăng.
7. Ai đ lm lễ hỏi một người nữ, m chưa cưới? Hy đi trở về nh mnh, e chết nơi chiến trận, rồi người khc sẽ cưới nng chăng.
8. Cc quan trưởng sẽ cứ ni tiếp cng dn sự m rằng: Ai l người sợ v nhất? Hy đi trở về nh mnh, e lng của anh em mnh tn đởm như lng mnh chăng.
9. Vừa khi cc quan trưởng ni xong với dn sự, th phải lập những tướng lm đầu dn sự.
10. Khi ngươi đến gần một ci thnh đặng hm, trước phải giảng ha cng n.
11. Nếu thnh đ đp ha v mở cửa cho ngươi, th ton dn sự ở đ sẽ nạp thuế v phục dịch ngươi.
12. V bằng thnh khng khứng ha, nhưng khai chiến cng ngươi, bấy giờ ngươi sẽ vy n.
13. Gi-h-va ức Cha Trời ngươi sẽ ph n vo tay ngươi, rồi ngươi giết hết thảy người nam bằng lưỡi gươm.
14. Song ngươi phải thu cho mnh những đn b, con trẻ, sc vật, v mọi vật chi ở trong thnh, tức l mọi của cướp được. Ngươi sẽ ăn lấy của cướp của qun nghịch m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, ban cho ngươi.
15. Ngươi phải đối đi như vậy cng cc thnh ở cch xa ngươi, khng thuộc về những dn tộc nầy.
16. Nhưng trong cc thnh của những dn tộc nầy, m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ban cho ngươi lm sản nghiệp, th chớ để sống một vật no biết thở;
17. kh tận diệt dn H-tt, dn A-m-rt, dn Ca-na-an, dn Ph-r-st, dn H-vt, dn Gi-bu-st, y như Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đ phn dặn,
18. để chng n khng dạy cc ngươi bắt chước lm theo những sự gớm ghiếc chng n đ lm, đặng cng thờ cc thần chng n, e cc ngươi phạm tội cng Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi chăng.
19. Khi ngươi vy một thnh no lu đặng hm chiếm, chớ lấy ru chặt những cy của thnh đ, v ngươi c thể ăn được tri n. Vậy, chớ chặt n; v cy ngoại đồng h l một người để bị ngươi vy sao?
20. Ngươi chỉ phải ph hại v chặt những cy mnh biết chẳng phải l cy ăn tri; hy dng n cất đồn lũy để đnh thnh đang lm giặc với mnh đ, cho đến chừng no n đầu hng.

Phục-truyền Luật-lệ K 21    chọn đoạn khc

1. Khi no trong đất m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy, người ta gặp một người nam bị giết, nằm sải trn đồng, chẳng biết ai đ giết,
2. th cc trưởng lo v quan n của ngươi phải đi ra, đo bề xa từ người bị giết đến cc thnh ở chung quanh người.
3. oạn, cc trưởng lo của thnh gần người bị giết hơn hết, phải bắt một con b ci tơ, chưa lm việc hay mang ch,
4. dẫn n đến một dng nước hằng chảy, gần đ khng ai cy v gieo; rồi, tại nơi ấy, trong khe, vặn cổ con b ci tơ.
5. Những thầy tế lễ, l con trai L-vi, sẽ đến gần; v Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đ chọn cc người ấy đặng phục sự Ngi, v nhn danh ức Gi-h-va m chc phước cho; ty lời miệng họ lm bằng, phải quyết phn cc sự tranh tụng v thương tch.
6. Bấy giờ, hết thảy những trưởng lo của thnh ở gần người bị giết hơn hết, sẽ rửa tay mnh trn con b ci tơ mới bị vặn cổ trong khe;
7. đoạn, cất tiếng ni rằng: Tay chng ti chẳng đổ huyết nầy ra; mắt chng ti chẳng thấy g.
8. Lạy ức Gi-h-va cầu xin Ngi tha tội cho dn sự Ngi m Ngi đ chuộc! Xin chớ kể huyết v tội cho dn Y-sơ-ra-n của Ngi! Rồi tội st nhn sẽ được tha cho họ.
9. Như vậy, ngươi lm điều ngay thẳng tại trước mặt ức Gi-h-va, v cất huyết v tội khỏi giữa mnh.
10. Khi no ngươi ra chiến đấu cng qun th nghịch mnh, nhờ Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ph chng n vo tay ngươi, v ngươi dẫn t chng n,
11. nếu thấy trong những t giặc một người nữ lịch sự m mnh i mộ muốn lấy lm vợ,
12. th phải dẫn nng về nh mnh. Nng sẽ cạo đầu mnh, cắt mng tay;
13. lột o t, v ở trong nh ngươi khc cha mẹ mnh trong một thng; kế ấy, ngươi sẽ đến cng nng, lm chồng nng, v nng sẽ lm vợ ngươi.
14. Nếu ngy sau ngươi khng ưa nng nữa, nng muốn đi đu, th phải cho nng đi mặc , v v ngươi đ lấy nng lm vợ, nn chẳng kh bn nng lấy tiền, hay đi nng như n lệ.
15. Khi một người nam no c hai vợ, vợ nầy được thương, vợ kia bị ght, song cả hai đều c sanh con cho ngươi, v con trưởng nam thuộc về vợ bị ght,
16. khi ngươi chia sản nghiệp cho cc con mnh, th chẳng được php trao quyền trưởng nam cho con trai của vợ được thương thế cho con trai của vợ bị ght, bởi n vốn l trưởng nam.
17. Nhưng ngươi phải nhận con trai của vợ bị ght lm con đầu lng, chia một phần bằng hai về mọi vật thuộc về mnh; v n vốn l sự đầu tin của sức mạnh ngươi; quyền trưởng nam thuộc về n vậy.
18. Khi ai c một đứa con kh dạy v bội nghịch, khng nghe theo lời cha mẹ, v mặc dầu bị trừng trị, n vẫn khng khứng vng lời,
19. th cha mẹ phải bắt n dẫn đến trước mặt cc trưởng lo của thnh mnh, tại nơi cửa thnh.
20. oạn, cha mẹ sẽ ni cng cc trưởng lo của thnh mnh rằng: Nầy con chng ti kh dạy v bội nghịch, khng vng lời chng ti, lm kẻ hoang đng say sưa.
21. Bấy giờ, chng dn thnh ấy sẽ nm đ cho n chết; như vậy ngươi sẽ cất sự c khỏi giữa mnh, v cả Y-sơ-ra-n sẽ hay điều đ m bắt sợ.
22. Khi một người no phạm tội đng chết, th hy giết n, v treo ln trụ hnh,
23. thy n chớ để treo trn trụ hnh cch đm, song phải chn trong nội ngy đ; v kẻ no bị treo ắt bị ức Cha Trời rủa sả. Như vậy, ngươi chẳng lm uế đất m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ban cho ngươi lm sản nghiệp.

Phục-truyền Luật-lệ K 22    chọn đoạn khc

1. Nếu ngươi thấy b hay l chin của anh em mnh bị lạc, th chớ lm bộ chẳng thấy, phải dẫn n về cho anh em mnh.
2. V bằng anh em ngươi khng ở gần ngươi, v ngươi khng quen biết người, th phải dắt b, chin đ vo nh ngươi, cho đến chừng anh em ngươi đến kiếm, bấy giờ, phải trả n lại cho.
3. Ngươi lm như vậy cho con lừa, o xống hay l mọi vật chi của anh em ngươi mất, l ngươi x được; chớ lm bộ khng thấy.
4. Nếu ngươi thấy lừa hay b của anh em mnh t trn đường, chớ lm bộ khng thấy; kh đỡ n đứng dậy.
5. Người nữ khng php mặc quần o của người nam, v người nam cũng chẳng được mặc quần o của người nữ; v ai lm điều đ lấy lm gớm ghiếc cho Gi-h-va ức Cha Trời ngươi.
6. Khi ngươi gặp ngoi đường, hoặc ở trn cy, hoặc ở dưới đất, một ổ chim với con hay l trứng, th chớ bắt chim mẹ lun với chim con.
7. Phải để cho chim mẹ đi, bắt con cho phần mnh, để ngươi được phước v sống lu.
8. Khi ngươi cất một ci nh mới, th phải lm cu lơn nơi mi nh, kẻo nếu người no ở trn đ t xuống, ngươi gy cho nh mnh can đến huyết chăng.
9. Chớ trồng vườn nho mnh hai thứ con gim, e hết thảy hoặc con gim ngươi đ trồng, hay l hoa lợi của vườn nho, đều thuộc về nơi thnh.
10. Chớ cy bằng một con b thắng chung với một con lừa.
11. Chớ mặc bằng vải gai pha lộn, lng chin v gai với nhau.
12. Ngươi phải kết tua nơi bốn cho o chong của mnh mặc.
13. Khi một người nam đ cưới vợ, ăn ở cng nng, rồi sau lại ght đi,
14. phao cho những chuyện khiến nng mất danh gi, v gim siểm nng, m rằng: Ti c lấy người nữ đ, khi đ đến gần, thấy khng cn đồng trinh,
15. bấy giờ, cha mẹ của người gi đ sẽ lấy v by ra những dấu đồng trinh của nng trước mặt cc trưởng lo thnh đ, tại nơi cửa thnh.
16. Ngươi cha của người gi sẽ ni cng cc trưởng lo rằng: Ti c gả con gi ti cho người nầy lm vợ, m người lại ght n:
17. nầy người phao những chuyện gy cho n mất danh gi, m rằng: Ti khng thấy con gi ng cn đồng trinh. Vả, nầy l cc dấu về sự đồng trinh của con gi ti. Rồi cha mẹ sẽ trải o xống nng trước mặt cc trưởng lo của thnh đ.
18. Bấy giờ, cc trưởng lo thnh đ sẽ bắt người chồng m đnh phạt,
19. v bởi v c gim siểm một người đồng trinh của Y-sơ-ra-n, nn sẽ bắt vạ người một trăm siếc-lơ bạc, v giao cho cha người gi. Nng sẽ lm vợ người, v người chẳng php đuổi nng đi ngy no người cn sống.
20. Nhưng nếu chuyện người ni l thật, nng chẳng phải đồng trinh,
21. th cc trưởng lo phải dẫn nng ra đến cửa nh cha nng, b tnh của thnh ấy sẽ lấy đ nm cho nng chết, v nng c phạm tội gian c tại Y-sơ-ra-n, m hnh dm trong nh cha mnh. Ấy, ngươi sẽ cất sự c khỏi giữa mnh l như vậy.
22. Khi người ta gặp một người nam nằm cng một người nữ c chồng, th người nam lun với người nữ, cả hai đều phải bị chết. Ấy, ngươi sẽ cất sự c khỏi Y-sơ-ra-n l như vậy.
23. Khi một con gi đồng trinh đ hứa gả cho một người no, v c một người khc gặp nng trong thnh v nằm cng,
24. th cc ngươi phải dẫn cả hai người ra cửa thnh đ, lấy đ nm cho cả hai đều chết: con gi trẻ, bởi v khng c la ln trong thnh, người con trai, bởi v lm mất danh gi vợ người ln cận mnh. Ấy, ngươi sẽ cất sự c khỏi giữa mnh l như vậy.
25. Nhưng nếu người nam gặp con gi hứa gả tại trong đồng ruộng, hnh hung nằm với nng, th chỉ người nam phải chết một mnh m thi;
26. chớ lm điều chi cho con gi trẻ d, v nng khng c phạm tội đng chết. Việc nầy giống như sự một người dấy ln cng kẻ ln cận mnh v giết người đi;
27. v người nam gặp con gi trẻ đ hứa gả đ ở ngoi đồng: nng c thế la ln, m khng ai giải cứu.
28. Nếu một người nam gặp một con gi trẻ đồng trinh, chưa hứa gả, bắt nng nằm cng, m người ta gặp tại trận,
29. th người nam đ nằm cng con gi trẻ đ phải nạp cho cha mng năm mươi siếc-lơ bạc, rồi nng sẽ lm vợ người, bởi v người c lm nhục nng. Người cn sống ngy no, th chẳng được php đuổi nng đi.
30. Chẳng ai nn lấy vợ kế của cha mnh, cũng đừng dở vạt o của cha mnh.

Phục-truyền Luật-lệ K 23    chọn đoạn khc

1. Người hoạn, hoặc v ngoại thận bị dập, hay l bị cắt, sẽ khng được php vo hội của ức Gi-h-va.
2. Con ngoại tnh khng được php vo hội của ức Gi-h-va, dầu đến đời thứ mười cũng chẳng vo được.
3. Dn Am-mn v dn M-p sẽ khng được php vo hội ức Gi-h-va, dầu đến đời thứ mười cũng chẳng hề bao giờ vo được;
4. bởi v khi cc ngươi ra khỏi xứ -dp-t, chng n khng đem bnh v nước ra rước cc ngươi trn đường, v bởi v chng n c mướn Ba-la-am, con trai B-, ở Ph-th-rơ tại M-s-b-ta-mi, đi đến rủa sả ngươi.
5. Nhưng Gi-h-va ức Cha Trời ngươi khng chịu nghe Ba-la-am, bn đổi sự rủa sả ra sự chc phước cho ngươi, v Gi-h-va ức Cha Trời ngươi thương mến ngươi.
6. Trọn đời ngươi chớ hề cầu sự bnh an hoặc sự ch lợi cho chng n.
7. Chớ lấy lm gớm ghiếc người -đm, v l anh em mnh. Cũng chớ lấy lm gớm ghiếc người -dp-t, v ngươi đ lm khch trong xứ người,
8. con chu họ sanh về đời thứ ba sẽ được php vo hội ức Gi-h-va.
9. Khi ngươi ko binh ra hm đnh qun th nghịch mnh, hy coi chừng về mọi việc c.
10. V bằng trong cc ngươi c ai khng được tinh sạch bởi mộng di xảy đến lc ban đm, th người đ phải đi ra ngoi trại qun, chớ vo;
11. buổi chiều người sẽ tắm trong nước, rồi khi mặt trời vừa lặn, sẽ vo trại qun lại.
12. Ngươi phải c một chỗ ring ở ngoi trại qun; ấy l nơi ngươi phải đi ra;
13. phải c một cy nọc với đồ ty thn, khi no muốn đi ra ngoi, hy lấy cy nọc nầy m đo, rồi khi đi, phải lấp phẩn mnh lại.
14. Bởi v Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đi giữa trại qun ngươi, đặng giải cứu người v ph kẻ th nghịch cho. Vậy, trại qun ngươi phải thnh, kẻo Gi-h-va ức Cha Trời ngươi thấy sự uế ơ nơi ngươi, v xy mặt khỏi ngươi chăng.
15. Khi ti tớ trốn khỏi chủ mnh chạy đến nh ngươi, chớ nộp n lại cho chủ;
16. n sẽ ở với ngươi tại giữa xứ ngươi, trong nơi no n chọn, tức trong một thnh no của ngươi m n lấy lm ưa thch; chớ h hiếp n.
17. Trong vng con gi Y-sơ-ra-n, chớ c người no chuyn sự bun hương; trong vng con trai Y-sơ-ra-n cũng chớ c người no chuyn sự t dm.
18. Mặc dầu sự hứa nguyện ngươi thể no, chớ đem vo nh của Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, hoặc tiền cng của một con đĩ, hay l gi trả cho một con ch; v cả hai đều lấy lm gớm ghiếc cho Gi-h-va ức Cha Trời ngươi.
19. Ngươi chớ đi lời-li g nơi anh em mnh về tiền bạc, về đồ ăn hay l về mn no mặc dầu người ta cho vay, để ăn lời.
20. Ngươi được php lấy lợi người ngoại bang, nhưng chớ lấy lợi anh em mnh, để Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ban phước cho ngươi về mọi việc ngươi sẽ lm trong xứ m ngươi sẽ vo để nhận lấy.
21. Khi ngươi hứa nguyện cng Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, th chớ tr hon lm cho xong; v Gi-h-va ức Cha Trời ngươi hẳn sẽ đi sự hon nguyện ấy; bằng chẳng lm cho xong, ngươi sẽ mang lấy tội.
22. Nhưng nếu ngươi khng hứa nguyện, th khng phạm tội.
23. Khi mi ngươi đ hứa cng Gi-h-va ức Cha Trời ngươi một sự hứa nguyện lạc , th kh cẩn thận lm trọn lời ra khỏi miệng mnh đ.
24. Khi ngươi vo vườn nho của kẻ ln cận mnh, th c php ăn nho, ty theo miệng ăn ngon no n, song khng được bỏ trong giỏ mnh.
25. Khi ngươi vo đồng la m của kẻ ln cận mnh, th được php lấy tay rứt gi la; nhưng chớ đặt lưỡi hi vo đồng la m của kẻ ln cận mnh.

Phục-truyền Luật-lệ K 24    chọn đoạn khc

1. Khi một người nam cưới vợ, nếu nng chẳng được ơn trước mặt người, bởi người thấy nơi nng một sự xấu hổ no, th người được viết một tờ để, trao vo tay nng, đuổi nng khỏi nh mnh.
2. Khi nng đ ra khỏi nh mnh, đi lm vợ một người khc,
3. nếu người chồng thứ nh lại ght nng, viết cho một tờ để, trao vo tay nng v đuổi khỏi nh mnh, hay l người chồng thứ nh nầy chết đi,
4. th người chồng thứ nhất l người đ đuổi nng đi, khng được php lấy nng lại lm vợ, sau khi nng bị uế. V ấy l một việc gớm ghiếc trước mặt ức Gi-h-va; ngươi chớ đổ tội cho xứ m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ban cho ngươi lm sản nghiệp.
5. Khi một người nam mới cưới vợ, th chớ đi đnh giặc, v chớ bắt người gnh cng việc chi; người sẽ được thong thả ở nh trong một năm, vui vẻ cng người vợ mnh đ cưới.
6. Chớ chịu cầm ci thớt cối dưới hay l trn; v ấy l chịu cầm sự sống của kẻ ln cận mnh.
7. Khi người ta gặp ai c ăn cướp một người anh em mnh trong dn Y-sơ-ra-n, v đ bắt lm mọi hay l đ bn người, th tn bợm ấy phải bị xử tử; ngươi sẽ trừ sự c khỏi giữa mnh vậy.
8. Hy coi chừng tai vạ bịnh phung, để gn giữ lm theo mọi điều m thầy tế lễ về dng L-vi sẽ giảng dạy cc ngươi; cc ngươi phải coi chừng m lm y như ta đ dặn biểu những thầy tế lễ.
9. Hy nhớ lại điều Gi-h-va ức Cha Trời ngươi lm cho Mi-ri-am dọc đường, khi cc ngươi ra khỏi xứ -dp-t.
10. Khi ngươi cho kẻ ln cận mướn một vật chi, chớ vo nh người đặng lnh lấy của cầm người;
11. phải đứng ở ngoi, người m mnh cho mướn đ, sẽ đem của cầm ra ngoi đưa cho.
12. Nhược bằng một người ngho, chớ lấy của cầm người m đi ngủ.
13. Kh trả cho người trước khi mặt trời lặn, hầu cho người ngủ c o xống đp, v chc phước cho ngươi; ấy sẽ kể cho ngươi l cng bnh trước mặt Gi-h-va ức Cha Trời ngươi.
14. Ngươi chớ h hiếp kẻ lm mướn ngho khổ v tng cng, bất luận anh em mnh hay l khch lạ kiều ngụ trong xứ v trong thnh ngươi.
15. Phải pht cng gi cho người nội trong ngy đ, trước khi mặt trời lặn; v người vốn ngho khổ, trng mong lnh cng gi ấy. Bằng khng, người sẽ ku đến ức Gi-h-va về ngươi, v ngươi sẽ mắc tội.
16. Chớ v con m giết cha, cũng đừng v cha m giết con. Phm người no phạm tội, th phải giết người nấy.
17. Chớ đon xt bất cng khch lạ hay l kẻ mồ ci; v chớ chịu cầm o xống của người ga bụa.
18. Kh nhớ rằng mnh đ lm ti mọi nơi xứ -dp-t, v Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đ chuộc ngươi khỏi đ. Cho nn ta dặn biểu ngươi phải lm như vậy.
19. Khi ngươi gặt trong đồng ruộng, qun một nắm gi la ở đ, th chớ trở lại lấy. Nắm gi ấy sẽ về phần khch lạ, kẻ mồ ci, v người ga bụa, hầu cho Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ban phước cho ngươi trong mọi cng việc của tay ngươi lm.
20. Khi ngươi rung cy -li-ve mnh, chớ mt những tri st trn nhnh; ấy sẽ về phần khch lạ, kẻ mồ ci, v người ga bụa.
21. Khi người hi nho mnh, chớ mt chi cn st lại; ấy sẽ về phần khch lạ, kẻ mồ ci, v người ga bụa.
22. Kh nhớ rằng mnh đ lm ti mọi trong xứ -dp-t; bởi cớ ấy, ta dặn biểu ngươi phải lm như vậy.

Phục-truyền Luật-lệ K 25    chọn đoạn khc

1. Khi no người ta c tranh tụng nhau, đi đến ta để cầu quan n xt đon, th phải định cng bnh cho người cng bnh, v ln n kẻ c tội.
2. Nhược bằng kẻ c tội đng bị đnh đn, quan n phải khiến người nằm xuống đất, đnh người trước mặt mnh, số bao nhiu đn ty theo lỗi của người đ phạm.
3. Quan n khiến đnh đn người đến bốn chục, chớ đnh qu, kẻo nếu cứ đnh hơn, th anh em ngươi v cớ hnh phạt thi qu ấy phải ra hn trước mặt ngươi chăng.
4. Chớ khớp miệng con b trong khi n đạp la.
5. Khi anh em ruột ở chung nhau, c một người chết khng con, th vợ của người chết chớ kết đi cng người ngoi; anh em chồng phải đi đến cng nng, cưới nng lm vợ, y theo bổn phận của anh em chồng vậy.
6. Con đầu lng m nng sanh ra sẽ nối danh cho người anh em chết, hầu cho danh của người ấy chớ tuyệt khỏi Y-sơ-ra-n.
7. V bằng người kia khng đẹp lng lấy nng, nng phải ln đến cửa thnh, tới cng cc trưởng lo m ni rằng: người anh em chồng ti khng chịu lưu danh anh em người lại trong Y-sơ-ra-n, v khng muốn cưới ti y theo phận sự anh em chồng.
8. Cc trưởng lo của thnh ấy sẽ gọi người v ni cng người; nếu người cứ ni rằng: Ti khng đẹp lng cưới nng,
9. th chị em du người sẽ đến gần, trước mặt cc trưởng lo, lột giy khỏi chn người, khạc trn mặt người, đoạn cất tiếng ni rằng: Người no khng lập lại nh anh em mnh sẽ bị lm cho như vậy!
10. Trong Y-sơ-ra-n sẽ gọi nh người l nh kẻ bị lột giy.
11. Khi hai người đnh lộn nhau, nếu vợ của một trong hai người đến gần đặng giải cứu chồng khỏi tay kẻ đnh, v nng giơ tay nắm nhằm chỗ kn của kẻ ấy,
12. th ngươi phải chặt tay nng đi; mắt ngươi chớ thương xt nng.
13. Trong bao ngươi chớ c hai thứ tri cn, một thứ gi v một thứ non.
14. Trong nh ngươi chớ c hai thứ -pha, một thứ gi v một thứ non.
15. Phải dng tri cn đng thật v cng bnh, cũng phải c -pha đng thật v cng bnh, để ngươi được sống lu trn đất m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ban cho ngươi.
16. V Gi-h-va ức Cha Trời ngươi lấy lm gớm ghiếc người no lm cc điều nầy v phạm sự bất nghĩa.
17. Hy nhớ điều A-ma-lc đ lm cho ngươi dọc đường, khi cc ngươi ra khỏi xứ -dp-t;
18. thế no người khng knh sợ ức Cha Trời, đến đn ngươi trn đường, xng vo binh hậu ngươi, đnh cc người yếu theo ngươi, trong khi chnh mnh ngươi mỏi mệt v nhọc nhằn.
19. Vậy, khi Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đ ban sự bnh an cho, v giải cứu ngươi khỏi mọi kẻ th nghịch vy phủ ngươi trong xứ m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy lm sản nghiệp, th phải xa sự ghi nhớ A-ma-lc khỏi dưới trời. Chớ hề qun!

Phục-truyền Luật-lệ K 26    chọn đoạn khc

1. Khi ngươi đ vo trong xứ m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ban cho ngươi lm sản nghiệp, khi nhận được v ở tại đ rồi,
2. th phải lấy hoa quả đầu ma của thổ sản mnh thu-hoạch trong xứ m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ban cho ngươi, để trong một ci giỏ, rồi đi đến chỗ Gi-h-va ức Cha Trời ngươi sẽ chọn để danh Ngi ở.
3. Ngươi sẽ tới cng thầy tế lễ lm chức đang th đ, m ni rằng: Ngy nay, trước mặt Gi-h-va ức Cha Trời ng, ti nhận biết ti đ vo trong xứ m ức Gi-h-va đ thề cng tổ phụ ban cho chng ti.
4. oạn, thầy tế lễ sẽ lấy ci giỏ khỏi tay ngươi, để trước bn thờ của Gi-h-va ức Cha Trời ngươi.
5. oạn, ngươi cất tiếng ni tại trước mặt Gi-h-va ức Cha Trời ngươi rằng: Tổ phụ ti l người A-ram phiu lưu, đi xuống xứ -dp-t kiều ngụ tại đ, số người t, m lại trở thnh một dn tộc lớn, mạnh v đng.
6. Người -dp-t ngược đi v khắc bức chng ti, bắt lm cng dịch nhọc nhằn.
7. Bấy giờ, chng ti ku van cng Gi-h-va ức Cha Trời của tổ phụ chng ti. ức Gi-h-va nghe thấu, thấy sự gian nan lao khổ v sự h hiếp của chng ti,
8. bn dng cnh tay quyền năng giơ thẳng ra v cc dấu kỳ, php lạ lớn đng kinh khủng, m rt chng ti khỏi xứ -dp-t,
9. dẫn chng ti vo nơi nầy, v ban xứ nầy cho, tức l xứ đượm sữa v mật.
10. Vậy by giờ, ức Gi-h-va i! ti đem những hoa quả đầu ma của đất m Ngi đ ban cho ti. oạn, ngươi sẽ để hoa quả đ trước mặt Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, v thờ lạy trước mặt Ngi;
11. rồi ngươi, người L-vi, v kẻ khch lạ ở giữa ngươi, lun với nh của người sẽ vui vẻ về cc phước lnh m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đ ban cho ngươi.
12. Khi ngươi đ thu xong cc thuế một phần mười về hu lợi năm thứ ba, l năm thuế một phần mười, th phải cấp thuế đ cho người L-vi, khch lạ, kẻ mồ ci, v cho người ga bụa, dng lm lương thực trong cc thnh ngươi, v những người ấy sẽ ăn no n;
13. rồi ngươi sẽ ni tại trước mặt Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, rằng: Ti đ đem những vật thnh khỏi nh ti v cấp cho người L-vi, khch lạ, kẻ mồ ci, cng người ga bụa, chiếu theo cc mạng lịnh m Ngi đ phn dặn ti; ti khng phạm, cũng khng qun một mạng lịnh no của Ngi.
14. Trong lc tang chế, ti khng ăn đến vật thnh nầy; khi bị uế, ti khng đụng đến đ, v cũng khng v một người chết m dng đến; ti vng theo tiếng Gi-h-va ức Cha Trời ti, v lm y như mọi điều Ngi đ phn dặn ti.
15. Cầu Cha từ nơi cư-sở thnh của Ngi trn trời cao, đoi xem v ban phước cho dn Y-sơ-ra-n của Ngi, cng đất m Ngi đ ban cho chng ti, tức l xứ đượm sữa v mật nầy, y như Ngi đ thề cng tổ phụ chng ti.
16. Ngy nay, Gi-h-va ức Cha Trời ngươi dặn biểu ngươi lm theo cc luật lệ v mạng lịnh nầy; vậy, phải hết lng hết m lm theo cch kỷ cang.
17. Ngy nay, ngươi hứa nhận Gi-h-va lm ức Cha Trời ngươi, đi theo đường lối Ngi, gn giữ cc luật lệ, điều răn v mạng lịnh Ngi, cng vng theo tiếng phn của Ngi.
18. Ngy nay, ức Gi-h-va đ hứa nhận ngươi lm một dn thuộc ring về Ngi, y như Ngi đ phn cng ngươi, v ngươi sẽ gn giữ hết cc điều răn Ngi,
19. để Ngi ban cho ngươi sự khen ngợi, danh tiếng, v sự tn trọng trổi hơn mọi dn m Ngi đ tạo, v ngươi trở nn một dn thnh cho Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, y như Ngi đ phn vậy.

Phục-truyền Luật-lệ K 27    chọn đoạn khc

1. Mi-se v cc trưởng lo truyền lịnh nầy cho dn sự: Hy giữ gn mọi điều răn m ta truyền cho cc ngươi ngy nay.
2. Khi ngươi đ qua sng Gi-đanh đặng vo xứ m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ban cho ngươi, th phải dựng những bia đ lớn v thoa vi.
3. oạn, khi ngươi đ đi qua sng Gi-đanh, vo xứ m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ban cho, tức l xứ đượm sữa v mật, y như Gi-h-va ức Cha Trời của tổ phụ ngươi đ hứa cng ngươi, th hy ghi trn cc bia đ đ những lời của luật php nầy.
4. Vậy, khi cc ngươi đ qua sng Gi-đanh rồi, phải dựng những bia đ nầy trn ni -banh, v thoa vi, y theo lịnh ta truyền cho cc ngươi ngy nay.
5. Tại nơi ấy, ngươi cng phải lập một bn thờ cho Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, tức l một bn thờ bằng đ; chớ nn tra đồ bằng sắt vo n.
6. Ngươi phải lập bn thờ của Gi-h-va ức Cha Trời ngươi bằng đ nguyn khối, v trn đ dng những của lễ thiu cho Gi-h-va ức Cha Trời ngươi.
7. Cũng phải dng của lễ th n, ăn tại đ v vui vẻ trước mặt Gi-h-va ức Cha Trời ngươi.
8. Ngươi phải ghi trn cc bia đ hết thảy lời luật php nầy, v khắc cho thật r rng.
9. Mi-se v những thầy tế lễ về dng L-vi ni cng cả Y-sơ-ra-n rằng: Hỡi Y-sơ-ra-n, hy nn v nghe! Ngy nay, ngươi đ trở nn dn của Gi-h-va ức Cha Trời ngươi;
10. vậy, phải nghe theo tiếng phn của Gi-h-va ức Cha Trời ngươi v giữ theo những điều răn v luật lệ của Ngi, m ta truyền cho ngươi ngy nay.
11. Ngy đ, Mi-se cũng truyền cho dn sự lịnh nầy:
12. Khi cc ngươi đi qua sng Gi-đanh rồi, th Si-m-n, L-vi, Giu-đa, Y-sa-ca, Gi-sp, v Bn-gia-min phải đứng trn ni Ga-ri-xim, đặng chc phước cho dn sự;
13. cn Ru-bn, Gt, A-se, Sa-bu-ln, an, v Np-ta-li phải đứng trn ni -banh, đặng rủa sả.
14. Người L-vi sẽ cất tiếng ni lớn ln cng mọi người nam Y-sơ-ra-n, m rằng:
15. ng rủa sả thay người no lm tượng chạm hay l tượng đc, l vật gớm ghiếc cho ức Gi-h-va, cng việc bởi tay người thợ, dựng n ln trong nơi kn nhiệm! Cả dn sự phải đp: A-men!
16. ng rủa sả thay người no khinh bỉ cha mẹ mnh! Cả dn sự phải đp: A-men!
17. ng rủa sả thay người no dời mộc giới của kẻ ln cận mnh! Cả dn sự phải đp: A-men!
18. ng rủa sả thay người no lm cho kẻ m lạc đường! Cả dn sự phải đp: A-men!
19. ng rủa sả thay người no lm cong-vạy php chnh của khch lạ, kẻ mồ ci, v người ga bụa! Cả dn sự phải đp: A-men!
20. ng rủa sả thay kẻ no nằm cng vợ kế của cha mnh! V kẻ đ lm nhục cha mnh. Cả dn sự phải đp: A-men!
21. ng rủa sả thay kẻ no nằm cng một con th no! Cả dn sự phải đp: A-men!
22. ng rủa sả thay kẻ no nằm cng chị em mnh, hoặc một cha khc mẹ, hoặc một mẹ khc cha! Cả dn sự phải đp: A-men!
23. ng rủa sả thay kẻ no nằm cng b gia mnh! Cả dn sự phải đp: A-men!
24. ng rủa sả thay kẻ no đnh trộm người ln cận mnh! Cả dn sự phải đp: A-men!
25. ng rủa sả thay kẻ no nhận của hối lộ để giết người v tội! Cả dn sự phải đp: A-men!
26. ng rủa sả thay kẻ no khng giữ cc lời của luật php nầy để lm theo! Cả dn sự phải đp: A-men!

Phục-truyền Luật-lệ K 28    chọn đoạn khc

1. Nếu ngươi nghe theo tiếng phn của Gi-h-va ức Cha Trời ngươi cch trung thnh, cẩn thận lm theo mọi điều răn của Ngi, m ta truyền cho ngươi ngy nay, th Gi-h-va ức Cha Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trổi hơn mọi dn trn đất.
2. Nếu ngươi nghe theo tiếng phn của Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, nầy l mọi phước lnh sẽ ging xuống trn mnh ngươi.
3. Ngươi sẽ được phước trong thnh, v được phước ngoi đồng ruộng.
4. Bng tri của thn thể ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, sản vật của sinh sc ngươi, lun với lứa đẻ của b ci v chin ci ngươi, đều sẽ được phước;
5. ci giỏ v thng nhồi bột của ngươi đều sẽ được phước!
6. Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra, v sẽ được phước trong khi vo.
7. ức Gi-h-va sẽ lm cho kẻ th nghịch dấy ln cng ngươi bị đnh bại trước mặt ngươi; chng n sẽ do một đường ra đnh ngươi, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt ngươi.
8. ức Gi-h-va sẽ khiến phước lnh ở cng ngươi tại trong kho la v trong cc cng việc của ngươi; Ngi sẽ ban phước cho ngươi trong xứ m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ban cho ngươi.
9. Nếu ngươi gn giữ những điều răn của Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, v đi theo đường lối Ngi, th ức Gi-h-va sẽ lập ngươi lm một dn thnh cho Ngi, y như Ngi đ thề cng ngươi;
10. mun dn của thế gian sẽ thấy rằng ngươi được gọi theo danh ức Gi-h-va, v chng n sẽ sợ ngươi.
11. Gi-h-va ức Cha Trời ngươi sẽ lm cho ngươi được của cải nhiều dư dật, khiến cho hoa quả của thn thể ngươi, sản vật của sinh sc, v bng tri của đất ruộng ngươi được sanh nhiều thm trong xứ m ức Gi-h-va đ thề cng cc tổ phụ ngươi để ban cho ngươi.
12. ức Gi-h-va sẽ v ngươi mở trời ra, l kho bu của Ngi, đặng cho mưa phải th ging xuống đất, v ban phước cho mọi cng việc của tay ngươi. Ngươi sẽ cho nhiều nước vay, cn ngươi khng vay ai.
13. Nếu ngươi nghe theo cc điều răn của Gi-h-va ức Cha Trời ngươi m ngy nay ta truyền cho ngươi gn giữ lm theo, v nếu khng la bỏ một lời no ta truyền cho ngươi ngy nay, m xy qua bn hửu hoặc bn tả, đặng đi theo hầu việc cc thần khc,
14. th ức Gi-h-va sẽ đặt ngươi ở đằng đầu, chớ chẳng phải đằng đui, ngươi sẽ ở trn cao lun lun, chớ chẳng hề ở dưới thấp.
15. Nhưng nếu ngươi khng nghe theo tiếng phn của Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, khng cẩn thận lm theo cc điều răn v luật php của Ngi m ta truyền cho ngươi ngy nay, th nầy l mọi sự rủa sả sẽ ging xuống trn mnh ngươi v theo kịp ngươi.
16. Ngươi sẽ bị rủa sả ở trong thnh v ngoi đồng ruộng,
17. ci giỏ v thng nhồi bột của ngươi cũng bị rủa sả,
18. hoa quả của thn thể ngươi, bng tri của đất ruộng ngươi, lun với lứa đẻ của b ci v chin ci ngươi, đều sẽ bị rủa sả!
19. Ngươi sẽ bị rủa sả khi đi ra v lc đi vo.
20. V cớ ngươi lm điều c, v la bỏ ức Gi-h-va, nn trong mọi cng việc ngươi bắt tay lm, Ngi sẽ khiến ging cho ngươi sự rủa sả, kinh khủng, v hăm dọa cho đến chừng no ngươi bị hủy diệt v chết mất vội vng.
21. ức Gi-h-va sẽ khiến n dịch đeo đuổi ngươi cho đến chừng no n diệt ngươi mất khỏi đất m ngươi sẽ vo nhận lấy.
22. ức Gi-h-va sẽ lấy bịnh lao, bịnh nng lạnh, bịnh ph, sự nắng chy, sự hạn hn, binh đao, v su la m hnh hại ngươi, khiến cho cc nỗi đ đuổi theo ngươi cho đến khi ngươi bị chết mất.
23. Cc từng trời ở trn đầu ngươi sẽ như đồng, v đất dưới chn ngươi sẽ như sắt.
24. Thay v mưa, ức Gi-h-va sẽ khiến ct v bụi từ trời sa xuống trn đất ngươi, cho đến chừng no ngươi bị hủy diệt.
25. ức Gi-h-va sẽ khiến ngươi bị những kẻ th nghịch mnh đnh bại. Ngươi sẽ do một đường ra đnh chng n, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt chng n; ngươi sẽ bị x đa đy đ trong khắp cc nước của thế gian.
26. Thy ngươi sẽ lm đồ ăn cho chim trn trời v th dưới đất, khng ai đuổi chng n đi.
27. ức Gi-h-va sẽ ging cho ngươi ghẻ chốc của xứ -dp-t, trĩ lậu, ghẻ ngứa, v lc, m ngươi khng thể chữa lnh;
28. lại ging cho ngươi sự sảng sốt, sự đui m, v sự lảng tr;
29. đang buổi trưa, ngươi sẽ đi rờ rờ như kẻ m trong tối tăm; ngươi khng được may mắn trong cng việc mnh, hằng ngy sẽ bị hiếp đp v cướp giựt, chẳng ai giải cứu cho.
30. Ngươi sẽ lm lễ hỏi một người nữ, nhưng một người nam khc lại nằm cng nng; ngươi cất một ci nh, nhưng khng được ở; ngươi trồng một vườn nho, song khng được hi tri.
31. Con b ngươi sẽ bị giết trước mặt ngươi, song ngươi khng được ăn thịt n; lừa ngươi sẽ bị ăn cắp hiện mắt ngươi, nhưng khng ai trả n lại; chin ngươi sẽ bị nộp cho kẻ th nghịch, nhưng ngươi khng c ai giải cứu n.
32. Cc con trai v con gi ngươi sẽ bị nộp cho dn ngoại bang c mắt ngươi thấy, hằng ngy hao mn v trng mong chng n; song tay ngươi khng cn sức cứu vớt.
33. Một dn tộc m ngươi chưa hề biết sẽ ăn lấy thổ sản v mọi cng lao của ngươi; ngươi sẽ bị hiếp đp v giy đạp khng ngớt;
34. trở nn đin cuồng v cảnh tượng mắt mnh sẽ thấy.
35. ức Gi-h-va sẽ ging cho ngươi một thứ ung độc tại trn đầu gối v chn, khng thể chữa lnh được, từ bn chn ch cht đầu.
36. ức Gi-h-va sẽ dẫn ngươi v vua m ngươi đ lập trn mnh, đến một nước m ngươi v tổ phụ ngươi chưa hề biết. Ở đ, ngươi sẽ hầu việc cc thần khc bằng cy, bằng đ;
37. trong cc dn tộc m ức Gi-h-va sẽ dẫn ngươi đến, ngươi sẽ thnh một sự kinh hi, tục ngữ, v tiếu đm.
38. Ngươi sẽ đem gieo nhiều mạ trong ruộng mnh, nhưng ma gặt lại t, v sẽ bị co co ăn sạch.
39. Ngươi trồng nho, song khng được uống rượu v khng gặt hi chi hết, v su bọ sẽ ăn ph đi.
40. Ngươi sẽ c cy -li-ve trong cả địa phận mnh, nhưng khng được xức dầu, v cy -li-ve sẽ rụng tri.
41. Ngươi sẽ sanh con trai v con gi, nhưng chng n khng thuộc về ngươi, v chng n sẽ bị bắt lm mọi.
42. Con rầy sẽ ăn hết cy cối v thổ sản của ngươi.
43. Khch lạ ở giữa ngươi sẽ lướt trn ngươi cng ngy cng cao; cn ngươi, lại hạ xuống cng ngy cng thấp:
44. họ sẽ cho ngươi vay, cn ngươi chẳng hề cho vay lại, họ sẽ ở đằng đầu, cn ngươi ở đằng đui.
45. Hết thảy những sự chc rủa sả nầy sẽ ging trn ngươi, đuổi ngươi v theo kịp, cho đến chừng no ngươi bị hủy diệt, bởi v ngươi khng c nghe theo tiếng phn của Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, v khng giữ cc điều răn v luật lệ m Ngi truyền cho ngươi.
46. Cc sự rủa sả nầy sẽ ở trn mnh ngươi v trn dng di ngươi như một dấu kỳ, sự lạ đến đời đời.
47. Bởi trong lc dư dật mọi điều, ngươi khng vui lng lạc phục sự Gi-h-va ức Cha Trời ngươi,
48. cho nn trong lc đi kht, trong lc trần truồng, v thiếu thốn mọi điều, ngươi sẽ hầu việc kẻ th nghịch m ức Gi-h-va sai đến đnh ngươi; họ sẽ tra ch sắt trn cổ ngươi, cho đến chừng no tiu diệt ngươi.
49. ức Gi-h-va sẽ từ nơi xa, từ địa cực, khiến dấy ln nghịch cng ngươi một dn tộc bay như chim ưng, tức l một dn tộc ngươi khng nghe tiếng ni được,
50. một dn tộc mặt my hung c, khng nể-v người gi, chẳng thương xt kẻ trẻ;
51. ăn sản vật của sc vật ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, cho đến chừng no ngươi bị tiu diệt; n khng chừa lại ngũ cốc, rượu, dầu hay l lứa đẻ của b v chin ngươi, cho đến chừng no đ tiu diệt ngươi đi.
52. Dn đ sẽ vy ngươi trong cc thnh của cả xứ m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ban cho ngươi, cho đến chừng no những vch cao lớn v vững bền kia m ngươi nhờ cậy đ, sẽ bị ng xuống.
53. Trong lc bị vậy, v khi qun nghịch lm cho tng thế cng đường, ngươi sẽ ăn hoa quả của thn thể mnh, tức l ăn thịt của con trai v con gi mnh, m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ban cho ngươi.
54. Trong lc ngươi bị qun nghịch vy tại cc thnh mnh, lm cho cng đường tng thế, người nam no nhu nhược v yếu ớt hơn hết trong cc ngươi sẽ ng giận anh em mnh,
55. vợ yu dấu v con ci mnh cn lại, khng chịu cho ai trong bọn đ thịt của con ci mnh, m người sẽ ăn, bởi mnh khng cn chi hết.
56. Trong lc ngươi bị qun nghịch vy tại cc thnh mnh, lm cho cng đường tng thế, người nữ no non nớt v mảnh khảnh hơn hết trong cc ngươi, v sự yểu điệu hay l sự sắc sảo mnh, vốn khng đặt bn chn xuống đất,
57. sẽ nhn giận chồng rất yu của mnh, con trai v con gi mnh, bởi cớ nhau bọc ra từ trong bụng, v những con ci mnh sanh đẻ; v trong cơn thiếu thốn mọi điều, nng sẽ ăn nhẹm chng n.
58. Nếu ngươi khng cẩn thận lm theo cc lời của luật php nầy, ghi trong sch nầy, khng knh sợ danh vinh hiển v đng sợ nầy l Gi-h-va ức Cha Trời ngươi,
59. th ức Gi-h-va sẽ ging cho ngươi v dng giống ngươi những tai vạ lạ thường, lớn lao v lu bền, nhựng chứng độc bịnh hung.
60. Ngi sẽ khiến ging trn ngươi cc bịnh hoạn của xứ -dp-t m ngươi đ run sợ đ, v n sẽ đeo dnh theo ngươi.
61. Vả lại, cc thứ chứng bịnh v tai vạ khng c chp trong sch luật php nầy, th ức Gi-h-va cũng sẽ khiến ging trn ngươi, cho đến chừng no ngươi bị tiu diệt đi.
62. Số cc ngươi vốn đng như sao trn trời, nhưng v khng c nghe theo tiếng phn của Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, nn chỉ sẽ cn lại t.
63. Hễ ức Gi-h-va lấy lm vui m lm lnh v gia thm cc ngươi thể no, th ức Gi-h-va cũng sẽ lấy lm vui m lm cho cc ngươi hư mất v tiu diệt cc ngươi thể ấy. Cc ngươi sẽ bị truất khỏi xứ m mnh vo nhận lấy,
64. v ức Gi-h-va sẽ tản lạc ngươi trong cc dn, từ cuối đầu nầy của đất đến cuối đầu kia; tại đ, ngươi sẽ hầu việc cc thần khc bằng cy v bằng đ m ngươi cng tổ phụ ngươi khng hề biết.
65. Trong cc nước ấy, ngươi khng được an tịnh, bn chn ngươi khng được nghỉ ngơi; nhưng tại đ ức Gi-h-va sẽ ban cho ngươi một tấm lng run sợ, mắt mờ yếu, v linh hồn hao mn.
66. Sự sống ngươi vẫn khng chắc trước mặt ngươi; ngy v đm ngươi hằng sợ hi, kh liệu bảo tồn sự sống mnh.
67. Bởi cớ sự kinh khủng đầy dẫy lng ngươi, v bị cảnh mắt ngươi sẽ thấy, nn sớm mai ngươi sẽ ni: Chớ chi được chiều tối rồi! Chiều tối ngươi sẽ ni: Ước g được sng mai rồi!
68. ức Gi-h-va sẽ khiến ngươi đi tu trở lại xứ -dp-t, bởi con đường m trước ta đ ni: Ngươi khng thấy n nữa; ở đ, ngươi sẽ đem bn mnh cho kẻ th nghịch lm n v t, nhưng khng c ai mua!

Phục-truyền Luật-lệ K 29    chọn đoạn khc

1. Nầy l cc lời của sự giao ước m ức Gi-h-va dặn biểu Mi-se lập cng dn Y-sơ-ra-n, trong xứ M-p, ngoi sự giao ước Ngi đ lập cng chng tại H-rếp.
2. Vậy, Mi-se gọi cả Y-sơ-ra-n m ni rằng: Cc ngươi đ thấy mọi điều ức Gi-h-va lm trong xứ -dp-t dưới mắt cc ngươi cho Pha-ra-n, quần thần v cả xứ người,
3. tức l những sự thử thch lớn lao, dấu kỳ, php lạ m mắt ngươi đ thấy;
4. nhưng cho đến ngy nay ức Gi-h-va khng ban cho cc ngươi một tấm lng để biết, mắt để thấy hay l tai để nghe.
5. Ta đ dẫn dắt cc ngươi bốn mươi năm trong đồng vắng, o xống khng cũ trn mnh ngươi, giy khng mn dưới chn ngươi,
6. cc ngươi khng c ăn bnh, uống rượu hay l vật chi say, để cho biết rằng ta, Gi-h-va, l ức Cha Trời của cc ngươi.
7. Khi cc ngươi đến chốn nầy, Si-hn, vua Hết-bn, v c, vua Ba-san, đi ra đn đặng giao chiến cng chng ta; chng ta c đnh bại họ,
8. chiếm xứ họ v ban cho chi phi Ru-bn, Gt, v nửa chi phi Ma-na-se, lm sản nghiệp.
9. Vậy, cc ngươi kh gn giữ lm theo những lời của sự giao ước nầy, hầu cho cc ngươi được may mắn trong mọi việc mnh lm.
10. Hết thảy cc ngươi, no trưởng tộc, cc chi phi, no cc trưởng lo, no cc quan cai, no mọi người nam của Y-sơ-ra-n,
11. những con trẻ v vợ cc ngươi, no kẻ khch lạ ở trong trại qun ngươi, từ người chặt củi cho đến người xch nước, ngy nay hy đến chầu trước mặt Gi-h-va ức Cha Trời ngươi,
12. đặng vo trong sự giao ước của Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, v vo trong lời thề m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi lập cng ngươi ngy nay,
13. hầu cho ngy nay Ngi lập ngươi ln lm dn của Ngi, v Ngi lm ức Cha Trời ngươi, y như Ngi đ phn cng ngươi, v thề cng tổ phụ ngươi, l p-ra-ham, Y-sc, v Gia-cốp.
14. Chẳng phải chỉ với cc ngươi m ta lập giao ước v lời thề nầy thi;
15. nhưng lập với người no ngy nay đứng tại đy cng chng ta, trước mặt Gi-h-va ức Cha Trời chng ta, lun với những người no khng c cng chng ta trong ngy nay.
16. Cc ngươi biết sự kiều ngụ của chng ta trong xứ -dp-t, v chng ta đi ngang qua cc nước l lm sao. ang khi đi ngang địa phận chng n,
17. cc ngươi đ thấy sự gớm ghiếc của chng n, v những t thần qui gở bằng cy, bằng đ, bằng bạc, v bằng vng ở nơi chng n.
18. Trong cc ngươi, chớ c người nam, người nữ, họ hng hay l chi phi no ngy nay trở lng bỏ Gi-h-va ức Cha Trời chng ta, đặng đi hầu việc cc thần của những dn tộc ấy; trong cc ngươi cũng chớ c rễ sanh ra vật độc v ngải cứu.
19. Ai nghe cc lời của sự thề nầy, chớ c tự khoe nơi lng rằng: Ta sẽ được bnh an, dầu khi ta đi theo sự cứng lng ta, đến nỗi vật được tưới với vật bị kh, đều cng hư nt.
20. ức Gi-h-va khng khứng tha tội cho người, nhưng bấy giờ, cơn giận v sự kỵ t của ức Gi-h-va nổi ln cng người, v hết thảy sự rủa sả ghi trong sch nầy sẽ chất nặng trn mnh người; ức Gi-h-va sẽ xa tn người khỏi dưới trời,
21. v biệt ngươi ra khỏi cc chi phi Y-sơ-ra-n, để bị tai họa, chiếu theo hết cc lời tr ẻo của giao ước đ ghi trong sch luật php nầy.
22. ời sau, con chu sanh ra sau cc ngươi, v người khch ở phương xa đến, khi thấy những tai vạ v chứng bịnh m ức Gi-h-va đ hnh hại xứ nầy,
23. khi thấy ton xứ chỉ dim, muối, v chy tiu, khng giống gieo, khng sản vật chi hết, chẳng một thứ cỏ no mọc, giống như sự hủy hoại của S-đm v G-m-rơ, t-ma v S-b-im bị ức Gi-h-va ph diệt trong cơn thạnh nộ Ngi,
24. th chng n v cc nước sẽ hỏi rằng: Sao ức Gi-h-va đi xứ nầy như thế? Căn cớ của sự thạnh nộ lớn lao nầy l lm sao?
25. Người ta sẽ đp rằng: Ấy v họ bội giao ước m Gi-h-va, ức Cha Trời của tổ phụ họ, đ lập cng họ, khi dẫn họ ra khỏi xứ -dp-t;
26. Ấy v họ đi hầu việc v thờ lạy cc thần m mnh chưa hề biết, v Ngi khng phn pht cho.
27. Cơn thạnh nộ của ức Gi-h-va đ nổi phừng ln cng xứ nầy, đặng ging trn n cc sự rủa sả ghi trong sch nầy,
28. v trong cơn thạnh nộ, hờn giận, v nổi nng, ức Gi-h-va đ rt dn nầy khỏi đất họ, v nm vo một xứ khc, như điều đ hiện c ngy nay.
29. Những sự b mật thuộc về Gi-h-va ức Cha Trời chng ta; song những sự by tỏ thuộc về chng ta, v con chu chng ta đời đời, để chng ta lm theo mọi lời của luật php nầy.

Phục-truyền Luật-lệ K 30    chọn đoạn khc

1. Khi cc điều nầy đ xảy đến cho ngươi, hoặc phước lnh, hoặc rủa sả, m ta đ đặt trước mặt ngươi, nếu trong cc nước, m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đuổi ngươi đến, ngươi đem lng nhắc lại những điều ấy,
2. trở lại cng Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, ngươi v con chu ngươi hết lng hết vng theo tiếng phn của Ngi, như mọi điều ta truyền cho ngươi ngy nay,
3. th bấy giờ Gi-h-va ức Cha Trời ngươi sẽ thương xt ngươi, đem những phu t ngươi trở về, nhm hiệp ngươi từ giữa cc dn, l nơi Ngi đ tản lạc ngươi đ.
4. Dẫu những kẻ bị đy của ngươi ở tại cuối trời, th Gi-h-va ức Cha Trời ngươi cũng sẽ từ đ nhm hiệp ngươi lại v rt ngươi khỏi nơi đ.
5. Gi-h-va ức Cha Trời ngươi sẽ đem ngươi về xứ m tổ phụ ngươi đ nhận được, v ngươi sẽ nhận lấy n; Ngi sẽ lm ơn cho ngươi v gia thm ngươi nhiều hơn tổ phụ ngươi.
6. Gi-h-va ức Cha Trời ngươi sẽ cất sự uế khỏi lng ngươi v khỏi dng di ngươi, để ngươi hết lng hết knh mến Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, hầu cho ngươi được sống.
7. Gi-h-va ức Cha Trời ngươi sẽ đổ cc lời tr ẻo nầy trn kẻ th nghịch ngươi, trn kẻ no ght v bắt bớ ngươi.
8. Cn ngươi sẽ hối cải, nghe theo tiếng phn của ức Gi-h-va, v lm theo cc điều răn của Ngi, m ta truyền cho ngươi ngy nay.
9. Khi ngươi nghe theo tiếng phn của Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, gn giữ cc điều răn v luật lệ của Ngi đ ghi trong sch luật php nầy, hết lng hết trở lại cng Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, th Ngi sẽ ban phước đầy-lấp,
10. lm cho mọi cng việc của tay ngươi được thạnh lợi, khiến hoa quả của thn thể ngươi, sản vật của sinh sc, v bng tri của đất ruộng ngươi được thịnh-vượng; v ức Gi-h-va sẽ lại vui lng nữa m lm ơn cho ngươi, như Ngi đ vui lng về cc tổ phụ ngươi.
11. iều răn nầy m ta truyền cho ngươi ngy nay chẳng phải cao qu ngươi, hay l xa qu cho ngươi.
12. N chẳng phải ở trn trời, để ngươi ni rằng: Ai sẽ ln trời đem n xuống cho chng ti nghe, đặng chng ti lm theo?
13. N cũng chẳng phải ở bn kia biển, để ngươi ni rằng: Ai sẽ đi qua bn kia biển, đem n về cho chng ti nghe, đặng chng ti lm theo?
14. V lời nầy rất gần ngươi, ở trong miệng v trong lng ngươi, để ngươi lm theo n.
15. Hy xem, ngy nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống v phước lnh, sự chết v tai họa,
16. v ngy nay, ta bảo ngươi thương mến Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, đi trong cc đường lối Ngi, v gn giữ những điều răn luật lệ v mạng lịnh Ngi, để ngươi sống, gia thm, v Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ban phước cho ngươi trong xứ m ngươi sẽ vo nhận lấy.
17. Nhưng nếu lng ngươi xy trở, khng khứng nghe theo, chịu dụ dỗ thờ lạy v hầu việc cc thần khc,
18. th ngy nay ta tỏ cng cc ngươi rằng cc ngươi hẳn phải tuyệt diệt, khng được sống lu trn đất m ngươi sẽ đi qua sng Gi-đanh đặng nhận lấy.
19. Ngy nay, ta bắt trời v đất lm chứng cho cc ngươi rằng ta đ đặt trước mặt ngươi sự sống v sự chết, sự phước lnh v sự rủa sả. Vậy, hy chọn sự sống, hầu cho ngươi v dng di ngươi được sống,
20. thương mến Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, vng theo tiếng phn Ngi, v tru mến Ngi; v Ngi l sự sống ngươi v lm cho ngươi được sống lu, đặng ngươi ở trn đất m ức Gi-h-va đ thề ban cho cc tổ phụ ngươi, l p-ra-ham, Y-sc, v Gia-cốp.

Phục-truyền Luật-lệ K 31    chọn đoạn khc

1. Mi-se đến giảng cho cả Y-sơ-ra-n những bi sau nầy.
2. Người ni: Ngy nay ta được một trăm hai mươi tuổi; khng thể đi ra đi vo nữa; v ức Gi-h-va c phn cng ta rằng: Ngươi khng đi ngang qua sng Gi-đanh nầy đu.
3. Gi-h-va ức Cha Trời ngươi sẽ đi đầu ngươi. Ngi sẽ diệt cc dn tộc ở đằng trước ngươi, v ngươi sẽ nhận được xứ chng n; Gi-su sẽ đi trước ngươi, y như ức Gi-h-va đ phn dặn.
4. ức Gi-h-va sẽ đi chng n như Ngi đ đi Si-hn v c, vua dn A-m-rt, v xứ chứng n m Ngi đ hủy ph.
5. ức Gi-h-va sẽ ph chng n cho cc ngươi, v cc ngươi phải đi chng n ty theo lịnh ta đ truyền cho.
6. Hy vững lng bền ch; chớ sợ chi v chớ kinh khủng trước mặt cc dn đ; v Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đi cng ngươi; Ngi chẳng la khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đu.
7. oạn, Mi-se gọi Gi-su, ni cng người tại trước mặt cả Y-sơ-ra-n m rằng: Hy vừng lng bền ch; v ngươi sẽ vo với dn nầy trong xứ m ức Gi-h-va đ thề ban cho tổ phụ họ, v ngươi sẽ chia xứ cho họ.
8. Chnh ức Gi-h-va sẽ đi trước ngươi, Ngi sẽ ở cng ngươi, chẳng la khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đu. Chớ sợ, v chớ kinh khủng.
9. Mi-se chp luật nầy, giao cho những thầy tế lễ, l con chu L-vi, khing hm giao ước của ức Gi-h-va, lại giao lun cho hết thảy trưởng lo Y-sơ-ra-n,
10. v truyền lịnh nầy, m rằng: Cuối bảy năm, nhằm năm giải thch, tại ngy lễ lều tạm,
11. khi cả dn Y-sơ-ra-n đến chầu trước mặt Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, trong chỗ Ngi sẽ chọn, th người phải đọc luật nầy trước cả Y-sơ-ra-n cho chng nghe.
12. Ngươi phải nhm hiệp dn sự, no người nam, người nữ, no con trẻ v khch lạ ở trong cc thnh của ngươi, để chng nghe, tập knh sợ Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, v cẩn thận lm theo cc lời của luật php nầy.
13. Những con ci của dn sự chưa biết việc ấy, sẽ nghe, tập knh sợ Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi, trọn lc cc ngươi sống trn đất m cc ngươi sẽ nhận được, sau khi đ đi ngang qua sng G-đanh.
14. ức Gi-h-va bn phn cng Mi-se rằng: Ka, ngy chết của ngươi hầu gần; hy gọi Gi-su, rồi hai ngươi hy ra mắt tại hội mạc, để ta truyền lịnh ta cho người. Vậy, Mi-se v Gi-su đi đến chầu tại hội mạc.
15. ức Gi-h-va hiện ra nơi Trại, trong một trụ my, v trụ my dừng lại tại cửa Trại.
16. ức Gi-h-va phn cng Mi-se rằng: Ka, ngươi sẽ an giấc với cc tổ phụ ngươi; dn sự nầy sẽ dấy ln v thng dm cng cc thần khc trong xứ m họ sẽ vo, bỏ ta v bội giao ước ta đ lập cng họ.
17. Trong ngy ấy, cơn thạnh nộ ta sẽ phừng ln cng họ, ta sẽ bỏ họ, giấu mặt ta đi, khiến cho họ bị tiu nuốt; nhiều sự tai vạ v buồn thảm sẽ xng hm vo họ. Trong ngy đ họ sẽ ni rằng: H c phải v ức Cha Trời khng ngự giữa ti, nn những tai vạ nầy xng hm vo ti chăng?
18. Cn ta, trong ngy đ, sẽ giấu mất mặt ta đi, v cớ cc tội c của dn đ lm, trở theo cc thần khc.
19. Vậy by giờ, hy chp bi ca nầy v dạy cho dn Y-sơ-ra-n; hy để trong miệng họ, để bi ca nầy dng lm chứng cho ta nghịch cng dn Y-sơ-ra-n.
20. V ta sẽ đưa dn nầy vo xứ, ta đ thề hứa cng tổ phụ chng n; tức l xứ đượm sữa v mật; chng n sẽ ăn no n v mập bo; đoạn, trở đi hầu việc cc thần khc, khinh dể ta, v bội giao ước của ta.
21. Khi tai vạ nhiều v sự gian trun đ xng hm dn nầy, th bấy giờ, bi ca nầy sẽ rền ln lm chứng nghịch cng n, v miệng của dng di n sẽ khng qun. Vả, ta biết những tưởng của n đ kết nn ngy nay, trước khi đưa n vo xứ m ta đ thề ban cho.
22. Trong ngy đ, Mi-se chp bi ca nầy v dạy cho dn Y-sơ-ra-n.
23. ức Gi-h-va ra lịnh cho Gi-su, con trai Nun, m rằng: Hy vững lng bền ch, v ngươi sẽ đưa dn Y-sơ-ra-n vo trong xứ m ta đ thề ban cho chng n; cn ta, ta sẽ ở cng ngươi.
24. Khi Mi-se chp những lời luật php nầy trong một cuốn sch xong rồi,
25. th ra lịnh cho người L-vi khing hm giao ước của ức Gi-h-va m rằng:
26. Hy lấy cuốn sch luật php nầy, để bn hm giao ước của Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi. N sẽ ở đ lm chứng nghịch cng ngươi;
27. v ta biết tnh bội nghịch v cứng cổ của ngươi. Nầy ngy nay, lc ta cn sống với cc ngươi, cc ngươi đ phản nghịch cng ức Gi-h-va; huống chi sau khi ta qua đời!
28. Hy nhm hiệp những trưởng lo của cc chi phi v quan cai cc ngươi lại gần ta; ta sẽ cho họ nghe những lời nầy nơi lỗ tai, v ta bắt trời cng đất lm chứng nghịch cng họ.
29. V ta biết rằng, sau khi ta qua đời, cc ngươi hẳn sẽ bại hoại, trở bỏ đường ta đ truyền dạy cho cc ngươi; trong ngy sau rốt, tai họa sẽ xng hm cc ngươi, bởi cc ngươi lm điều c trước mặt ức Gi-h-va, lấy những cng việc của tay mnh m chọc Ngi nổi giận.
30. Mi-se đọc hết những lời của bi ca nầy cho cả hội Y-sơ-ra-n nghe:

Phục-truyền Luật-lệ K 32    chọn đoạn khc

1. Hỡi trời, hy lắng tai, ti sẽ ni; V đất, hy nghe những lời của miệng ti.
2. ạo của ti rải ra như mưa; Lời ti sa xuống khc no sương mc, Tợ mưa tro trn cy cỏ, Tỉ như mưa tầm t trn đồng xanh.
3. V ti sẽ tung h danh Gi-h-va. Hy tn sự oai nghim cho ức Cha Trời chng ti!
4. Cng việc của Hn l trọn vẹn; V cc đường lối Ngi l cng bnh. Ấy l ức Cha Trời thnh tn v v tội; Ngi l cng bnh v chnh trực.
5. Chng đng mang xấu hổ, v đ phản Ngi, Chẳng phải con trai của Ngi nữa: quả l một dng di gian t v đin-đảo!
6. Hỡi dn khờ dại khng tr, Cc ngươi bo đp ức Gi-h-va như vậy sao? Ngi h chẳng phải l Cha ngươi, ấng đ chuộc ngươi chăng? H chẳng phải Ngi đ dựng nn ngươi, v lập ngươi sao?
7. Hy nhớ lại những ngy xưa; Suy xt những năm của cc đời trước; Hy hạch hỏi cha ngươi, người sẽ dạy cho. Cng cc trưởng lo, họ sẽ ni cho.
8. Khi ấng Ch Cao phn pht sản nghiệp cho mun dn, Phn rẽ những con ci A-đam, Th Ngi định bờ ci của cc dn, Cứ theo số dn Y-sơ-ra-n.
9. V phần của ức Gi-h-va l dn Ngi, Gia-cốp l cơ nghiệp Ngi.
10. Ngi tm được người trong một nơi rừng-r, Tại nơi vắng vẻ, giữa những tiếng ht la của đồng vắng. Ngi bao phủ người, săn sc ngươi, Gn giữ người như con ngươi của mắt mnh.
11. Như phụng hong phấp phới dởn ổ mnh, Bay chung quanh con nhỏ mnh, S cnh ra xớt n, V cng n trn cho cnh mnh thể no,
12. Th một mnh ức Gi-h-va đ dẫn dắt người thể ấy, Khng c thần no khc ở cng người.
13. Ngi đ khiến người cỡi trn cc nơi cao của xứ, Y-sơ-ra-n ăn hoa quả của đồng ruộng, Ngi khiến người ht mật của hn đ, Dầu của hn đ cứng hơn hết,
14. V nt mỡ sữa b v sữa chin. Ngi ban cho người mỡ chin con, Chin đực sanh tại Ba-san, v d đực, Cng bột lọc nhất hạng của la mạch; Người c uống huyết của nho như rượu mạnh.
15. Gi-su-run đ mập mạp v cất đ, Người trở nn mập, lớn v bo trn. Người đ la bỏ ức Cha Trời, l ấng dựng nn người, V khinh dể Hn của sự chửng cứu ngươi.
16. Chng n tru ghẹo Ngi phn b, bởi sự cng thờ những thần khc, Chọc giận Ngi v cc sự gớm ghiếc;
17. Tế lễ những ma quỉ chẳng phải l ức Cha Trời, Qu lạy cc thần m mnh chưa hề biết, Tức l cc thần mới vừa đến t lu, M tổ phụ cc ngươi khng knh sợ.
18. Ngươi khng kể đến Hn sanh mnh. V qun ức Cha Trời đ tạo mnh.
19. ức Gi-h-va c thấy điều đ, nn trong cơn thạnh nộ, Ngi đ từ bỏ cc con trai v con gi mnh.
20. Ngi c phn: Ta sẽ giấu mặt ta, ể xem sự cuối cng của chng n ra sao; V l một dng di gian t, L những con ci khng c lng trung tn.
21. Chng n giục ta phn b, v cng thờ thần chẳng phải l ức Cha Trời, Lấy sự hư khng m chọc giận ta; Ta cũng vậy, lấy một dn tộc hn m tru sự phn b của chng n, Lấy một nước ngu dại m chọc giận chng n.
22. V c lửa nổi phừng trong cơn giận ta, Chy cho đến đy su m phủ, Thiu nuốt đất v thổ sản, Cng chy đốt nền cc ni.
23. Ta sẽ chất những tai vạ trn mnh chng n, Bắn chng n hết cc tn ta.
24. Chng n sẽ bị đi hao mn, bị rt tiu đi, V một thứ dịch hạch độc dữ ăn nuốt. Ta sẽ khiến răng th rừng, V nọc độc của loi b dưới bụi đến hại chng n.
25. Ngoi th gươm dao, Trong th kinh khủng Sẽ lm cho trai trẻ, gi đồng trinh, V con đang b, lun với người gi bạc ều bị diệt vong.
26. Ta ni rằng: Ta sẽ lấy hơi thở ta qut sạch chng n đi, Diệt kỷ niệm chng n khỏi loi người.
27. Song sợ th nghịch nhiếc nhc, Kẻ cừu địch chng n lầm hiểu, La rằng: Tay chng ti đ tỏ sức cao cường, Chớ chẳng phải ức Gi-h-va c lm mọi điều ấy đu!
28. V l một dn mất tr, Trong lng khng c thng minh!
29. Chớ chi họ khn ngoan v hiểu được, Ước g nghĩ đến sự cuối cng vẫn đợi họ!
30. Nhược bằng Hn khng c bn chng n, V Gi-h-va khng giao nộp chng n, Th lm sao một người rượt nổi ngn người, V hai người đuổi mười ngn người trốn đi?
31. V hn đ chng n chẳng phải như Hn chng ta, Th nghịch chng ta cũng xt đon như vậy.
32. Cy nho chng n vốn l chồi của S-đm, V do đất của G-m-rơ. Tri nho chng n vốn l độc, V chm nho vốn l đắng;
33. Rượu nho chng n l nọc độc con rắn, Một thứ nọc độc rất dữ của rắn hổ.
34. Những việc như thế lm sao ta qun được? Ta đ nim phong n vo trong kho ta.
35. Khi chn chng n xiu t, Sự bo th sẽ thuộc về ta, phần đối trả sẽ qui về ta. V ngy bại hoại của chng n hầu gần, V những tai họa buộc phải xảy ra cho chng n đến mau.
36. Phải, khi ức Gi-h-va thấy sức lực của dn sự mnh hao mn, V khng cn lại ti mọi hay l tự chủ cho chng n, Th Ngi sẽ đon xt cng bnh cho chng n, V thương xt ti tớ Ngi.
37. Ngi sẽ phn: Cc thần chng n, Những hn đ chng n nhờ cậy,
38. Cc thần hưởng mỡ của hi sinh, V uống rượu của lễ qun chng n, đều ở đu? Cc thần ấy hy đứng dậy, gip đỡ V che phủ cho cc người!
39. By giờ, hy xem ta l ức Cha Trời, Ngoi ta chẳng c ức Cha Trời no khc. Ta khiến cho chết v cho sống lại, Lm cho bị thương v chữa cho lnh, Chẳng c ai giải cứu khỏi tay ta được.
40. V ta giơ tay chỉ trời M thề rằng: Ta quả thật hằng sống đời đời,
41. Khi ta mi lưỡi sng của gươm ta, V tay ta cầm sự đon xt, Th ta sẽ bo th kẻ cừu địch ta, Cng đối trả những kẻ no ght ta.
42. Ta sẽ lm cho cc mũi tn ta say huyết; Lưỡi gươm ta ăn thịt, Tức l huyết của kẻ bị giết v của phu t, Thịt của đầu cc tướng th nghịch.
43. Hỡi cc nước! hy vui mừng với dn Ngi, V ức Cha Trời sẽ bo th huyết của ti tớ Ngi, Trả th kẻ cừu địch Ngi, V tha tội cho xứ v cho dn của Ngi.
44. Vậy, Mi-se cng Gi-su, con trai của Nun, đến đọc hết cc lời bi ca nầy cho dn sự nghe.
45. Khi Mi-se đ đọc xong cc lời nầy tại trước mặt cả Y-sơ-ra-n,
46. th người ni cng chng rằng: Hy để lng chăm chỉ về hết thảy lời ta đ ni khuyn cc ngươi ngy nay, m truyền cho con chu mnh, để chng n cẩn thận lm theo cc lời của luật php nầy.
47. V chẳng phải một lời ni v gi cho cc ngươi đu, nhưng n l sự sống của cc ngươi; nhờ lời ni nầy, cc ngươi sẽ ở lu ngy trn đất m cc ngươi sẽ đi nhận lấy, khi qua sng Gi-đanh.
48. Trong ngy đ, ức Gi-h-va phn cng Mi-se rằng:
49. Hy đi ln ni A-ba-rim, trn đỉnh N-b, ở trong xứ M-p, đối ngang Gi-ri-c; rồi nhn xứ Ca-na-an m ta ban cho dn Y-sơ-ra-n lm sản nghiệp.
50. Vả, ngươi sẽ chết trn ni m ngươi ln đ v sẽ được tiếp về cng dn ngươi, y như A-rn, anh ngươi, đ chết trn ni H-rơ, v đ được tiếp về cng dn của người,
51. bởi v tại giữa dn Y-sơ-ra-n, cc ngươi đ phạm tội cng ta, nơi nước M-ri-ba tại Ca-đe, trong đồng bắng Xin, v v cc ngươi khng tn ta thnh giữa dn Y-sơ-ra-n.
52. Quả thật, ngươi sẽ thấy xứ ở trước mặt mnh, nhưng khng được vo trong xứ ấy m ta ban cho dn Y-sơ-ra-n.

Phục-truyền Luật-lệ K 33    chọn đoạn khc

1. Vả, nầy l lời chc phước m Mi-se, người của ức Cha Trời, chc cho dn Y-sơ-ra-n, trước khi qua đời.
2. Người bn ni: ức Gi-h-va đ đến từ Si-na-i, Ngi từ S-i-rơ dấy ln trn dn chng, Chiếu sng từ ni Pha-ran, ến từ giữa mun vn đấng thnh; Từ tay hữu Ngi pht ra cho họ lửa của luật php Ngi.
3. Ngi thương yu dn sự, Cc thnh của Ngi đều ở trong tay Ngi, Qu xuống chn Ngi, ặng lnh những lời của Ngi.
4. Mi-se đ ban một luật php cho chng ti, L cơ nghiệp của hội chng Gia-cốp.
5. Khi cc quan trưởng của dn sự hội hiệp, Với những chi phi Y-sơ-ra-n, Th Ngi trở nn vua của Gi-su-run.
6. Nguyện Ru-bn sống, chớ thc, Dẫu số người của n sẽ t đng.
7. Người chc cho Giu-đa rằng: Hỡi ức Gi-h-va, cầu xin Ngi nghe tiếng của Giu-đa, V đưa người về dn mnh; Nguyện tay người binh vực chng, Xin Cha đến gip người đương địch cng kẻ th nghịch mnh!
8. Người cũng chc cho L-vi rằng: Thu-mim v u-rim của ngươi vốn thuộc về người tin knh của ngươi, M ngươi thử thch tại Ma-sa, Tranh ginh với tại nước M-ri-ba.
9. L-vi ni về cha mẹ mnh rằng: Ti khng hề thấy cha mẹ; Người khng nhận anh em mnh, Chẳng biết đến con ci mnh. V người gn giữ lời Cha, Canh chừng sự giao ước của Cha.
10. Họ lấy mạng lịnh của Cha dạy cho Gia-cốp, V luật php Cha cho Y-sơ-ra-n; Họ để hương dưới mũi Ngi, ặt của lễ thiu trn bn thờ Ngi.
11. Lạy ức Gi-h-va, xin ban phước cho của cải người, V nhậm cng việc của tay người lm. Xin bẻ nt họng của kẻ dấy nghịch v ghen ght người, ể chng n khng thế dấy ln nữa!
12. Người chc về Bn-gia-min rằng: Người m ức Gi-h-va yu mến Sẽ được ở yn gần bn Ngi. Hằng ngy ức Gi-h-va sẽ che chở người, Lập nơi ở Ngi giữa hai vai người.
13. Người chc về Gi-sp rằng: Xứ người được ức Gi-h-va ban phước; Từ trời Ngi ging xuống cho người n tứ rất bu, l sương-mc, Những suối của vực thẳm c nước su;
14. Những hu lợi qu nhất của mặt trời, Hoa quả cực bu của mặt trăng;
15. Những vật nhất hạng của ni xưa, Cc bu lạ của mấy g đống đời đời,
16. Bửu bối của đất, v sự sung mn n. Nguyện ơn của ấng hiện ra trong bụi gai Ging xuống trn đầu Gi-sp, V trn trn của cha anh em người!
17. Oai nghim người giống như con b đực đầu lng; Hai sừng người vốn sừng của tru! Người lấy sừng ấy bng mọi dn, Cho đến cuối đầu của đất. l hằng mun của p-ra-im, Ấy l hằng ngn của Ma-na-se.
18. Người chc về Sa-bu-ln rằng: Hỡi Sa-bu-ln, kh vui mừng về cuộc mnh đi ra ngoi, Cn ngươi, Y-sa-ca, hy hớn hở trong cc trại mnh!
19. Hai người sẽ gọi cc dn tộc ln ni; Tại đ, dng những của tế lễ cng bnh; V hai người sẽ ht sự dư dật của biển, V những bửu vật lấp dưới ct.
20. Người chc về Gt rằng: ng ngợi khen thay ấng để Gt nơi quảng-khot, Người nằm nghỉ như một sư tử ci, V x cnh tay cng đầu.
21. Người đ chọn cho mnh phần đầu nhất của xứ, Bởi v tại đ đ dnh phần của đấng lập luật php, V người ở đằng đầu dn sự đi đến. Người đồng lng với Y-sơ-ra-n lm xong cng bnh của ức Gi-h-va, V lm theo những mạng lịnh của Ngi.
22. Người chc về an rằng: an l một sư tử tơ, Từ Ba-san nhảy xng đến.
23. Người chc về Np-ta-li rằng: Np-ta-li hưởng n huệ cho thỏa nguyện, V phước lnh của ức Gi-h-va cho đầy dẫy Chiếm được phương ty v phương nam.
24. Người chc về A-se rằng: Nguyện cho A-se được phước giữa cc con trai Y-sơ-ra-n; ược đẹp lng anh em mnh, V được dầm chn mnh trong dầu!
25. Những then cửa người sẽ bằng sắt v đồng, ời ngươi lu bao nhiu, sức mạng ngươi lu bấy nhiu.
26. Ồ Gi-su-run, khng ai giống như ức Cha Trời, L ấng oai nghi, cỡi trn cc từng trời, Trn những đm my, đặng đến cứu gip ngươi.
27. ức Cha Trời hằng sống l nơi ở của ngươi, Ở dưới c cnh tay đời đời của Ngi, Ngi đuổi kẻ th nghịch khỏi trước mặt ngươi, V phn cng ngươi rằng: Hy diệt đi!
28. Y-sơ-ra-n sẽ ở bnh an; Suối Gia-cốp phun ln ring ra Trong một xứ ngũ cốc v rượu; Trời của ngươi nhỏ sương mc xuống.
29. Ồ! Y-sơ-ra-n, ngươi c phước dường bao! Hỡi dn được ức Gi-h-va cứu rỗi, ai giống như ngươi? Ngi l ci thuẫn gip đỡ ngươi, Thanh gươm khiến cho ngươi nn vinh hiển. Kẻ th nghịch ngươi sẽ đến dua nịnh ngươi; Cn ngươi, ngươi sẽ lấy chn giy đạp cc nơi cao của chng n.

Phục-truyền Luật-lệ K 34    chọn đoạn khc

1. Kế ấy, Mi-se từ đồng bằng M-p ln trn ni N-b, nơi đỉnh Phch-ga, đối ngang Gi-ri-c, rồi ức Gi-h-va cho người xem ton xứ, từ Ga-la-t ch an;
2. ton Np-ta-li, xứ p-ra-im v Ma-na-se, cả xứ Giu-đa cho đến biển Ty,
3. miền Nam, đồng bằng, sng Gi-đanh v trũng Gi-ri-c, thnh cy ch l, cho đến Xoa.
4. ức Gi-h-va phn cng người rằng: l xứ m ta đ thề ban cho p-ra-ham, Y-sc v Gia-cốp, m rằng: Ta sẽ ban xứ ấy cho dng giống ngươi. Ta cho tự mắt ngươi xem xứ ấy, nhưng ngươi khng vo đ được.
5. Mi-se, ti tớ của ức Gi-h-va, qua đời tại đ, trong đồng bằng M-p, theo như lịnh của ức Gi-h-va.
6. ức Cha Trời bn chn người trong trũng tại xứ M-p, đối ngang Bết-Ph-o; cho đến ngy nay khng c ai biết được mộ của người.
7. Vả, khi Mi-se qua đời, tuổi được một trăm hai mươi; mắt người khng lng, sức người khng giảm.
8. Dn Y-sơ-ra-n khc Mi-se trong ba mươi ngy tại đồng bằng M-p. Những ngy khc v ngy chịu tang cho Mi-se đ xong rồi l như vậy.
9. Gi-su, con trai của Nun, được đầy dẫy thần khn ngoan, v Mi-se đ đặt tay mnh trn người; dn Y-sơ-ra-n bn vng lời người v lm theo điều ức Gi-h-va đ phn dặn Mi-se.
10. Về sau, trong Y-sơ-ra-n khng cn dấy ln tin tri no giống như Mi-se, m ức Gi-h-va biết gip mặt.
11. Khng c ai bằng người, hoặc về cc dấu kỳ, php lạ m ức Gi-h-va sai người lm tại trong xứ -dp-t, trước mặt Pha-ra-n, cc quần thần, v cả xứ của người;
12. hoặc hết thảy cng việc lớn lao v đng sợ m Mi-se cậy tay quyền năng mnh lm tại trước mặt cả Y-sơ-ra-n.