Mục Lục

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]


Cc Quan Xt 1    chọn đoạn khc

1. Sau khi Gi-su qua đời, dn Y-sơ-ra-n bn cầu hỏi ức Gi-h-va, m rằng: Ai l người trong chng ti phải đi ln trước đặng đnh dn Ca-na-an?
2. ức Gi-h-va đp rằng: Ấy l người Giu-đa phải đi ln; ka, ta đ ph xứ vo tay họ.
3. Người Giu-đa bn ni cng người Si-m-n, l anh em mnh, rằng: Hy đi ln cng ti trong xứ đ bắt thăm về ti, th chng ta sẽ đnh dn Ca-na-an; rồi ti cũng sẽ đi cng anh em đến xứ đ bắt thăm về anh em. Người Si-m-n bn đi với họ.
4. Vậy, người Giu-đa đi ln, ức Gi-h-va ph dn Ca-na-an v dn Ph-r-st vo tay họ; tại B-xc họ đnh giết một vạn người.
5. Ở B-xc cũng c gặp A-đ-ni-B-xc, bn xng vo người, đnh bại dn Ca-na-an v dn Ph-r-st.
6. A-đ-ni-B-xc chạy trốn, nhưng chng đuổi theo, bắt được người, chặt ngn ci của tay v chơn.
7. Bấy giờ A-đ-ni-B-xc ni rằng: C bảy mươi vua bị chặt ngn ci của tay v chơn, lượm vật chi rớt dưới bn ta. iều ta đ lm, ức Cha Trời lại bo ứng ta. Người ta dẫn vua đến Gi-ru-sa-lem, v người chết tại đ.
8. Người Giu-đa hm đnh thnh Gi-ru-sa-lem v chiếm lấy, dng lưỡi gươm giết dn cư, v phng hỏa thnh.
9. Kế ấy, người Giu-đa đi xuống đặng đnh dn Ca-na-an ở trn ni, miền nam, v đồng bằng;
10. lại đi đnh dn Ca-na-an ở tại Hếp-rn (tn Hếp-rn thuở xưa l Ki-ri-t-A-ra-ba), v đnh S-sai, A-hi-man, cng Tanh-mai.
11. Từ đ, người Giu-đa đi đnh dn cư của -bia (tn -bia thuở xưa l Ki-ri-t-S-ph).
12. Ca-lp bn ni: Ai hm đnh Ki-ri-t-S-phe, v chiếm lấy n, th ta sẽ gả con gi ta l Ạc-sa cho người ấy lm vợ.
13. Bấy giờ, Ốt-ni-n, con trai K-na, em thứ Ca-lp, chiếm lấy thnh đ, nn Ca-lp gả con gi mnh l Ạc-sa cho người lm vợ.
14. Khi nng đ đến nh Ốt-ni-n, nng giục người xin cha mnh một miếng ruộng. Nng xuống khỏi lừa, th Ca-lp hỏi rằng: Con muốn chi?
15. Nng thưa rằng: Xin cha cho con một của phước. V cha đ định cho con ở đất miền nam, xin hy cho con những nguồn nước! Ca-lp bn ban cho nng cc nguồn trn v cc nguồn dưới.
16. Vả, con chu của K-nt, l anh em bn vợ của Mi-se, từ thnh Cy Ch l đi ln với con chu Giu-đa, đến trong đồng vắng Giu-đa, ở về pha nam A-rt, v lập chỗ ở tại giữa dn sự.
17. Kế ấy, người Giu-đa đi cng anh em mnh, l người Si-m-n, đnh dn Ca-na-an ỏ tại X-pht, tận diệt nơi ấy, rồi gọi tn n l Họt-ma.
18. Người Giu-đa cũng chiếm lấy Ga-xa cng địa phận n, ch-ca-ln cng địa phận n, v c-rn cng địa phận n.
19. ức Gi-h-va ở cng người Giu-đa; người Giu-đa hm lấy ni, cn dn sự ở trũng, th họ đuổi đi khng đặng, v chng n c những xe bằng sắt.
20. Kế sau, theo lịnh của Mi-se, người ta ban Hếp-rn cho Ca-lp! Ca-lp bn đuổi ba con trai của A-nc khỏi thnh ấy.
21. Nhưng con chu Bn-gia-min khng đuổi được dn Gi-bu-st ở tại Gi-ru-sa-lem, nn dn Gi-bu-st hy cn ở chung cng con chu Bn-gia-min cho đến ngy nay.
22. Cn nh Gi-sp cũng ln đnh B-tn, v ức Gi-h-va ở cng họ.
23. Vậy, nh Gi-sp sai do thm B-tn; tn thnh nầy lc trước l Lu-xơ.
24. Những kẻ do thm thấy một người ở thnh đi ra, bn ni cng người rằng; Xin chỉ cho chng ta ng no đi vo thnh được, th chng ta sẽ lm ơn cho ngươi.
25. Người bn chỉ cho họ ng người ta đi vo thnh được; chng bn lấy gươm đnh giết thnh; nhưng để cho người đ v cả nh người đi.
26. oạn, người ấy đi vo xứ dn H-tt, xy một ci thnh tại đ, v đặt tn l Lu-xơ, hy cn gọi vậy cho đến ngy nay.
27. Người Ma-na-se khng đuổi được dn cư của Bết-S-an v của cc thnh địa hạt n, cũng chẳng đuổi dn cư của Tha-a-nc v của cc thnh địa hạt n, hoặc dn ở -rơ v dn ở cc thnh địa hạt n, hoặc dn ở Gp-l-am v dn ở trong cc thnh địa hạt n, hoặc dn ở M-ghi-đ v dn ở cc thnh địa hạt n, th cũng chẳng đuổi đi, v dn Ca-na-an quyết định ở trong xứ ấy.
28. Xảy khi Y-sơ-ra-n trở nn cường thạnh, th bắt dn Ca-na-an phục dịch; nhưng khng c đuổi chng n đi hết.
29. Người p-ra-im cũng chẳng đuổi dn Ca-na-an ở tại Gh-xe; nhưng dn Ca-na-an cứ ở cng họ tại Gh-xe.
30. Người Sa-bu-ln cũng chẳng đuổi dn Kt-rn, hoặc dn ở Na-ha-l; v người Ca-na-an ở chung cng người Sa-bu-ln, song phải phục dịch họ.
31. Người A-se cũng chẳng đuổi dn ở A-c, hoặc dn ở Si-đn, dn ở ch-lp, dn ơ Ạc-xp, dn ở Hn-ba, dn ở A-phc hay l dn ở R-hốp.
32. Người A-se lập sản nghiệp ở giữa dn Ca-na-an, l dn bổn xứ; v người A-se khng đuổi chng n đi.
33. Người Np-ta-li khng đuổi dn ở Bết-S-mết v Bết-A-nt; nhưng lập sản nghiệp ở giữa dn Ca-na-an, l dn bổn xứ; cn dn Bết-S-mết v dn Bết-A-nt phải phục dịch người Np-ta-li.
34. Dn A-m-rt dồn người an ở trn ni, khng cho họ xuống trũng.
35. Dn A-m-rt định ở tại ni H-re, A-gia-ln, v Sa-an-bim; nhưng tay của nh Gi-sp thắng chng n, nn chng n phải phục dịch.
36. ịa phận dn A-m-rt chạy từ dốc Ạc-rp-bim, từ S-la trở ln.

Cc Quan Xt 2    chọn đoạn khc

1. Vả, thin sứ của ức Gi-h-va đi ln từ Ghinh-ganh đến B-kim, v ni rằng: Ta đ đem cc ngươi đi ln khỏi xứ -dp-t, dẫn vo xứ ta đ thề ban cho tổ phụ cc người. Ta đ phn: Ta sẽ chẳng hề hủy giao ước ta đ lập cng cc ngươi;
2. cn cc ngươi, chớ lập giao ước cng dn xứ nầy; hy ph hủy bn thờ của chng n. Song cc ngươi khng c vng theo lời phn của ta. Tại sao cc ngươi đ lm điều đ?
3. Ta cũng c phn: Ta sẽ chẳng đuổi dn ấy khỏi trước mặt cc ngươi, song chng n sẽ ở bn cc ngươi, v cc thần chng n sẽ thnh một ci bẫy cho cc ngươi.
4. Thin sứ của ức Gi-h-va vừa ni dứt lời nầy cho cả dn Y-sơ-ra-n, th cả dn sự bn cất tiếng ln khc.
5. Chng gọi tn chỗ đ đ l B-kim, v dng tế lễ cho ức Gi-h-va tại đ.
6. Khi Gi-su đ cho dn sự về, th mọi người Y-sơ-ra-n, ai nấy đều đi vo sản nghiệp mnh, đặng nhận lấy xứ.
7. Dn sự phục sự ức Gi-h-va trong trọn đời Gi-su v trọn đời cc trưởng lo cn sống lu hơn Gi-su, l những kẻ đ thấy cc cng việc lớn lao m ức Gi-h-va đ lm ra v Y-sơ-ra-n.
8. oạn, Gi-su, con trai của Nun, ti tớ của ức Gi-h-va, qua đời, tuổi được một trăm mười;
9. người ta chn người trong địa phận về sản nghiệp người, tại Thim-nt-H-re trn ni p-ra-im, về pha bắc ni Ga-ch.
10. Hết thảy người đời ấy cũng được tiếp về tổ phụ mnh; rồi một đời khc nổi ln, chẳng biết ức Gi-h-va, cũng chẳng biết cc điều Ngi đ lm nhơn v Y-sơ-ra-n.
11. Bấy giờ dn Y-sơ-ra-n lm c trước mặt ức Gi-h-va, hầu việc cc thần tượng của Ba-anh,
12. bỏ Gi-h-va ức Cha Trời của tổ phụ mnh, l ấng đ đem họ ra khỏi xứ -dp-t; họ tin theo cc thần khc của những dn tộc xung quanh, qu lạy cc thần đ v chọc giận ức Gi-h-va.
13. Vậy, chng n bỏ ức Gi-h-va, hầu việc Ba-anh v t-tạt-t.
14. Cơn thạnh nộ của ức Gi-h-va nổi phừng ln cng Y-sơ-ra-n, Ngi ph chng n vo tay của kẻ cướp bc, v chng n bc lột họ; Ngi bn Y-sơ-ra-n cho cc kẻ th nghịch chung quanh, v Y-sơ-ra-n khng cn thế chống cự nổi trước mặt kẻ th nghịch mnh.
15. Bất luận chng đi đến đu, tay của ức Gi-h-va vẫn nghịch cng chng đặng ging họa cho, y như ức Gi-h-va đ phn v thề cng chng. Chng bị cơn hoạn nạn lớn lao thay.
16. Song ức Gi-h-va dấy ln những quan xt giải cứu chng khỏi tay kẻ tay kẻ cướp bc.
17. Nhưng chng cũng khng nghe cc quan xt v chng hnh dm cng cc thần khc, v qu lạy trước mặt cc thần ấy. Chng vội xy bỏ con đường m tổ phụ mnh đ đi, chẳng bắt chước theo tổ phụ m vng giữ cc điều răn của ức Gi-h-va.
18. Vả, khi ức Gi-h-va dấy ln cc quan xt cho Y-sơ-ra-n, th ức Gi-h-va ở cng quan xt đ, v trọn đời quan xt, Ngi giải cứu Y-sơ-ra-n khỏi tay kẻ th nghịch mnh; v ức Gi-h-va lấy lng thương xt họ tại cớ những tiếng rn siếc m họ thở ra trước mặt những kẻ h hiếp v lm tức tối mnh.
19. Kế sau, khi quan xt qua đời rồi, Y-sơ-ra-n lại lm c hơn cc tổ phụ mnh, tin theo cc thần khc, hầu việc v thờ lạy trước mặt cc thần ấy: Y-sơ-ra-n khng khứng chừa bỏ việc lm c hay l lối cố chấp của họ.
20. Bởi cớ đ, cơn thạnh nộ của ức Gi-h-va nổi phừng ln cng Y-sơ-ra-n, v Ngi phn rằng: V dn tộc nầy c bội nghịch giao ước của ta đ truyền cho tổ phụ chng n, v v chng n khng c nghe lời phn ta,
21. nn về phần ta, ta cũng chẳng đuổi khỏi trước mặt chng n một dn no m Gi-su để lại khi người qua đời.
22. Ta sẽ dng cc dn tộc đ thử thch Y-sơ-ra-n, để xem thử chng n c giữ v đi theo đường của ức Gi-h-va, như tổ phụ chng n chăng.
23. Ấy vậy, ức Gi-h-va để cho cc dn tộc nầy ở lại trong xứ, khng vội đuổi chng n đi, v cũng khng ph chng n vo tay Gi-su.

Cc Quan Xt 3    chọn đoạn khc

1. Nầy l cc dn tộc m ức Gi-h-va để cn lại, đặng dng chng n thử thch người Y-sơ-ra-n no chưa từng thấy những chiến trận Ca-na-an.
2. Ngi chỉ muốn thử thch cc dng di mới của Y-sơ-ra-n, tập cho chng n việc chiến trận, nhứt l những kẻ chưa từng thấy chiến trận khi trước.
3. Cc dn tộc nầy l dn Phi-li-tin cng năm vua chng n, hết thảy dn Ca-na-an, dn Si-đn, v dn H-vt ở tại ni Li-ban, từ ni Ba-anh-Hẹt-mn cho đến cửa Ha-mt.
4. ức Gi-h-va dng cc dn tộc nầy để thử thch Y-sơ-ra-n, đặng xem thử chng n c vng theo cc điều răn m Ngi cậy Mi-se truyền cho tổ phụ chng n chăng.
5. Như vậy, dn Y-sơ-ra-n ở chung cng dn Ca-na-an, dn H-tt, dn A-m-rt, dn Ph-r-st, dn H-vt, dn Gi-bu-st,
6. cưới con gi của chng n lm vợ, gả con gi mnh cho con trai chng n, v hầu việc cc thần chng n.
7. Dn Y-sơ-ra-n cn lm điều c trước mặt ức Gi-h-va, qun Gi-h-va ức Cha Trời mnh, cng thờ cc hnh tượng Ba-anh v A-s-ra.
8. V vậy, cơn thạnh nộ của ức Gi-h-va nổi phừng cng Y-sơ-ra-n, Ngi ph chng ph vo tay Cu-san-Ri-sa-tha-im, vua nước M-s-b-ta-mi. Dn Y-sơ-ra-n bị tm năm phục dịch vua Cu-san-Ri-sa-tha-im.
9. Kế ấy, dn Y-sơ-ra-n ku la cng ức Gi-h-va; ức Gi-h-va bn dấy ln cho chng n một người giải cứu, l Ốt-ni-n, con trai của K-na, em thứ của Ca-lp, v người ấy giải cứu họ.
10. Thần của ức Gi-h-va cảm động người, người đon xt Y-sơ-ra-n, v đi ra chiến trận. ức Gi-h-va ph Cu-san-Ri-sa-tha-im, vua A-ram, vo tay người, khiến cho người thắng Cu-san-Ri-sa-tha-mi.
11. Xứ được ha bnh trong bốn mươi năm; kế đ, Ốt-ni-n, con trai K-na, qua đời.
12. Dn Y-sơ-ra-n lại lm điều c trước mặt ức Gi-h-va; nn ức Gi-h-va khiến c-ln, vua M-p trở nn cường thạnh để hm đnh Y-sơ-ra-n.
13. Vậy, c-ln nhm hiệp chung quanh mnh dn Am-mn v dn A-ma-lc, ko đi đnh Y-sơ-ra-n v chiếm lấy thnh Cy ch l.
14. Dn Y-sơ-ra-n bị phục dịch c-ln, vua M-p, trong mười tm năm.
15. oạn, dn Y-sơ-ra-n ku la cng ức Gi-h-va, ức Gi-h-va dấy ln cho chng một đấng giải cứu, l -ht, con trai Gh-ra, thuộc về chi phi Bn-gia-min, l người c tật thuận tay tả. Dn Y-sơ-ra-n sai người đem lễ cống cho c-ln, vua M-p.
16. -ht tự lm lấy một cy gươm hai lưỡi, di một thước, v đeo theo trong mnh o nơi hng hữu.
17. Vậy, người đem dng lễ cống cho c-ln, vua M-p, l một người rất mập.
18. Khi dng lễ cống rồi, bn cho những kẻ đ đem lễ vật đến đi về.
19. Nhưng chnh người đến hầm lấy đ ở gần Ghinh-ganh, th trở lại, ni rằng: Hỡi vua, ti c một lời tu kn cng vua. Vua truyền: Hy nn! Hết thảy những kẻ hầu cận vua bn đi ra.
20. Bấy giờ, vua đương ngồi một mnh nơi lầu mt; -ht đến gần m ni rằng: Ti c một lời của ức Cha Trời tu lại với vua. c-ln vừa đứng dậy khỏi ngai;
21. -ht bn giơ tay tả ra rt gươm đeo ở pha hữu, m đm người nơi bụng.
22. Cn gươm cũng ht theo lưỡi, mỡ lp lại xung quanh lưỡi gươm; v người khng rt gươm ra khỏi bụng, n thấu ra sau lưng.
23. oạn, -ht lnh ra nơi hin cửa, đng cc cửa lầu mt lại v gi chốt.
24. Khi -ht đi ra khỏi, cc đầy tớ đến xem, thấy cc cửa lầu mt đều đng gi chốt, th ni với nhau rằng: Hoặc vua đi ngơi trong lầu mt chăng.
25. Chng đợi rất lu, đến đỗi hổ thẹn; song v khng thấy vua mở cửa phng, bn lấy cha kha v mở: ka thấy cha mnh đ chết, nằm sải trn đất.
26. Trong khi chng tr huởn, -ht đ trốn qua khỏi cc hầm đ, lnh đến S-ri-a.
27. Người vừa đến, bn thổi kn ln trong ni p-ra-im; dn Y-sơ-ra-n đều cng người xuống khỏi ni v chnh người đi ở đầu hết.
28. -ht ni cng chng rằng: Hy theo ta, v ức Gi-h-va đ ph vo tay cc ngươi dn M-p, l kẻ th nghịch cc ngươi. Chng đều theo người xuống chiếm cứ cc chỗ cạn sng Gi-đanh, l đường đi đến M-p, cấm khng cho ai đi qua.
29. Vậy, trong lc đ dn Y-sơ-ra-n đnh giết chừng mười ngn người M-p, thảy đều l tay mạnh mẽ, can đm, khng một ai thot khỏi được.
30. Trong ngy đ, dn M-p bị phục dưới tay Y-sơ-ra-n; xứ được ha bnh trong tm mươi năm.
31. Sau -ht, c Sam-ga, con trai của A-nt. Người dng một cy đt b m đnh giết su trăm người Phi-li-tin, v cũng giải cứu Y-sơ-ra-n.

Cc Quan Xt 4    chọn đoạn khc

1. Sau khi -ht đ qua đời, dn Y-sơ-ra-n lại lm điều c trước mặt ức Gi-h-va.
2. ức Gi-h-va ph chng vo tay Gia-bin, l vua Ca-na-an trị v tại Ht-so. Quan thống lnh đạo binh người l Si-s-ra ở tại Ha-r-sết của dn ngoại bang.
3. Vua Gia-bin c chn trăm xe sắt v trong hai mươi năm, người h hiếp dn Y-sơ-ra-n cch hung bạo; nn Y-sơ-ra-n ku cầu cng ức Gi-h-va.
4. Trong lc đ, -b-ra, l nữ tin tri, vợ của Lp-bi-đốt, đon xt dn Y-sơ-ra-n.
5. B ở trn ni p-ra-im, giữa khoảng Ra-ma v B-tn, dưới cy ch l -b-ra, v dn Y-sơ-ra-n ln đến cng người, đặng nghe sự xt đon.
6. B sai gọi Ba-rc, con trai A-bi-n-am, từ K-đe trong Np-ta-li, m ni cng người rằng: Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n đ truỵền lịnh nầy: Hy chọn đem theo ngươi một vạn người trong con chu Np-ta-li v trong con chu Sa-bu-ln, m đi thẳng đến ni Tha-b.
7. Ta sẽ khiến Si-s-ra, l thống lnh đạo binh vua Gia-bin, lun với cc xe cộ v cả qun lnh của hắn; ta sẽ ph hắn vo tay ngươi.
8. Ba-rc đp rằng: Nếu b đi với ti, th ti sẽ đi; nhưng nếu b khng đi với ti, ti sẽ khng đi.
9. B bn đp: Ừ, phải, ta sẽ đi với ngươi, song sự vinh hiển của việc nầy sẽ chẳng về ngươi; v ức Gi-h-va sẽ ph Si-s-ra vo tay một người nữ. Vậy, -b-ra đứng dậy, đi cng Ba-rc đến K-đe.
10. Ba-rc nhm hiệp người Sa-bu-ln v người Np-ta-li tại K-đe, c một mun người đi theo sau người, v -b-ra cũng đi ln với người.
11. Vả, H-be, người K-nt, đ la khỏi dn K-nt, l con chu H-bp, anh em vợ của Mi-se, v đi dựng trại mnh ở về cy dẻ bộp Sa-na-im, gần bn K-đe.
12. Người ta thuật cho Si-s-ra hay rằng Ba-rc, con trai của A-bi-n-am, đ đi đến ni Tha-b.
13. Si-s-ra bn nhm hiệp hết thảy xe cộ sắt mnh l chn trăm ci bằng sắt, v ton qun binh vẫn ở với mnh, từ Ha-r-sết về dn ngoại cho đến khe Ki-sn.
14. -b-ra ni cng Ba-rc rằng: Hy đứng dậy, v nầy l ngy ức Gi-h-va ph Si-s-ra vo tay ngươi. ức Gi-h-va h chẳng đi đằng trước ngươi sao? Rồi Ba-rc đi xuống Tha-b, c mười ngn người theo sau.
15. ức Gi-h-va dng mũi gươm lm cho Si-s-ra v hết thảy xe cộ cng ton qun lnh người vỡ chạy trước mặt Ba-rc; Si-s-ra bn xuống xe mnh, chạy bộ m trốn.
16. Ba-rc đuổi theo xe cộ v đạo binh cho đến Ha-r-sết về dn ngoại bang; cả đạo binh Si-s-ra bị gươm giết, khng cn lại một người.
17. Si-s-ra chạy bộ trốn đến trại Gia-n, vợ của H-be, người K-nt; v Gia-bin, vua Ht-so, v nh H-be, người K-nt, ha hảo với nhau.
18. Gia-n ra đn Si-s-ra, m ni rằng: Hỡi cha, xin hy vo nơi nh ti, chớ sợ chi. Vậy, người vo trại nng, v nng lấy mền đắp người lại.
19. oạn, người ni cng nng rằng: Ta xin nng cho ta cht nước uống, v ta kht. Nng bn mở bầu sữa ra, cho người uống, rồi trm người lại.
20. Người lại ni cng nng rằng: Hy đứng nơi cửa trại, nếu c ai đến hỏi rằng: Ở đy c ai chăng? th hy đp: Chẳng c ai hết.
21. Bấy giờ người ngủ say, v mệt nhọc qu; Gia-n, vợ H-be, bn lấy một cy nọc trại, v tay nắm ci ba, nhẹ nhẹ đến bn ngươi, lấy ci nọc đng thủng mng tang người, thấu xuống đất, v người hết đi.
22. Ba-rc đương cn rượt theo Si-s-ra, Gia-n bn ra đn người, m ni rằng: Hy đến, ti sẽ chỉ cho ng thấy người m ng đương tm kiếm. Ba-rc vo nh nng, thấy Si-s-ra nằm chết sải, c nọc đm nơi mng tang.
23. Trong ngy đ, ức Cha Trời khiến cho Gia-bin, vua Ca-na-an, bị phục trước mặt dn Y-sơ-ra-n.
24. Tay dn Y-sơ-ra-n cng ngy cng mạnh thắng Gia-bin, vua Ca-na-an, cho đến chừng chng đ diệt người đi.

Cc Quan Xt 5    chọn đoạn khc

1. Trong ngy ấy, -b-ra ht bi ca nầy với Ba-rc, con trai A-bi-n-am:
2. Kh ngợi khen ức Gi-h-va, V những quan trưởng đ cầm quyền quản trị trong Y-sơ-ra-n, V b-tnh dng mnh cch vui lng!
3. Hỡi cc vua, hy nghe; hỡi cc quan trưởng, kh lắng tai! Ta sẽ ht cho ức Gi-h-va, Ta sẽ ht ngợi khen Gi-h-va. ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n.
4. Hỡi ức Gi-h-va! khi Ngi ra từ S-i-rơ, Khi trải qua đồng bằng -đm, Th đất rung, cc từng trời nhỏ giọt, m my sa nước xuống.
5. Trước mặt ức Gi-h-va ni bn đổi ra dng nước, Tức ni Si-na-i kia ở trước mặt Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n.
6. Trong ngy Sam-ga, con trai A-nt, V nhằm lc Gia-n, cc đường ci đều bị bỏ hoang, Những hnh khch nương theo cc lối quanh-quẹo;
7. Trong Y-sơ-ra-n thiếu quan trưởng, Cho đến chừng ta l -b-ra chổi dậy Như một người mẹ trong Y-sơ-ra-n.
8. Người ta đ chọn cc thần mới: Tức th cơn giặc c tại trước cửa thnh. Giữa bốn mươi ngn người Y-sơ-ra-n, Người ta chẳng thấy khin, cũng chẳng thấy cy gio.
9. Lng ta i mộ cc quan trưởng của Y-sơ-ra-n, L những người trong dn sự dng mnh cch vui lng; ng ngợi khen ức Gi-h-va!
10. Hỡi cc người cỡi con lừa bạch, Ngồi trn khảm, i bộ trn đường ci, kh ht mừng!
11. Cậy tiếng của lnh cầm cung tại chung quanh bến uống nước, Người ta hy knh khen việc cng bnh của ức Gi-h-va, V cuộc quản trị cng bnh của Ngi tại nơi Y-sơ-ra-n! Bấy giờ, dn sự của ức Gi-h-va đi xuống cửa thnh.
12. Hỡi -b-ra! kh tỉnh thức, tỉnh thức! Hy tỉnh thức, tỉnh thức, ht một bi ca! Hỡi Ba-rc, kh chổi dậy! hỡi con trai của A-bi-n-am! hy dẫn những phu t người đi!
13. Bấy giờ, kẻ cn st lại trong dn sự đều xuống, ến cng cc trng sĩ đặng ra trận; Dn sự của ức Gi-h-va xuống đnh kẻ dng sĩ!
14. Từ p-ra-im đến những người c gốc nơi A-ma-lc; Sau ngươi c Bn-gia-min, l người ở giữa đon dn ngươi. Cc quan trưởng đến từ Ma-ki, V những kẻ cầm cy phủ việt đến từ Sa-bu-ln.
15. Cc quan trưởng của Y-ca-sa đều theo -b-ra, Y-ca-sa v Ba-rc đồng một nhau; Người xng đại vo trũng...... Gần cc suối của Ru-bn, C lắm điều nghị luận trong lng!
16. Nhn sao ngươi ở trong chuồng M nghe tiếng ku của những bầy chin? Gần bn cc suối Ru-bn, C lắm điều nghị luận trong lng!
17. Ga-la-t cứ ở bn kia sng Gi-đanh, Cn an, sao ở lại trn cc chiếc tu? A-se ngồi nơi m biển, An nghỉ trong cc cửa biển mnh.
18. Sa-bu-ln v Np-ta-li, l dn tộc liều mạng mnh. Ở trn cc nơi cao của đồng ruộng.
19. Cc vua đến chiến tranh, Cc vua Ca-na-an chiến tranh Tại Tha-a-nc, tại nước M-ghi-đ; Song chẳng cướp lấy được tiền bạc!
20. Cc từng trời c dự vo chiến trận; Những ngi sao cứ theo đường mnh m đnh Si-s-ra.
21. Khe Ki-sn đ ko tri chng n, Tức l khe Ki-sn đời xưa. Hỡi linh hồn ta ngươi c dy đạp năng lực dưới chơn!
22. Bấy giờ, v ngựa bn giậm đất, V cớ những chiến sĩ sải, sải chạy mau.
23. Sứ giả của ức Gi-h-va phn: Hy rủa sả M-r; Hy rủa sả, rủa sả dn cư của n! V của n! V chng n khng đến tiếp trợ ức Gi-h-va, Khng đến tiếp trợ ức Gi-h-va đnh cc dng sĩ!
24. Nguyện cho Gia-n, vợ H-be, người K-nt. ược phước giữa cc người đờn b! Nguyện người được phước giữa cc đờn b ở trong trại!
25. Si-s-ra xin nước, nng đem cho sữa; Nng lấy chn kẻ sang trọng m thết mỡ sữa cho.
26. Một tay nng nắm lấy cy nọc, Cn tay hữu cầm-ci ba của người thợ; Nng đnh Si-s-ra, bửa đầu hắn ra, ập bể đầu v đm thủng mng tang.
27. Hắn xỉu, t, nằm tại nơi chơn nng. Hắn xỉu, t tại chơn nng; V tại chỗ hắn xỉu, hắn t chết cứng.
28. Mẹ của Si-s-ra ở cửa sổ xem thấy, Bn ku qua song mặt vỏng m rằng: "V sao xe con đến chậm-trể? Tại sao cc xe con đi chậm dường ấy!"
29. Những kẻ khn ngoan trong bọn hầu người trả lời, M mẹ hắn cũng ni thầm, rằng:
30. "Chng h chẳng tm được của cướp sao? Họ h chẳng phải chia phn của đ ư? Một vi con gi cho mỗi người chiến sĩ, Một của cướp bằng vải nhuộm thu! Một ci o vải nhuộm, hai ci o vải thu, Cho cổ của người thắng trận!"
31. i, ức Gi-h-va! nguyện hết thảy kẻ cừu địch Ngi đều hư mất như vậy! Nguyện những kẻ yu mến Ngi được giống như mặt trời, Khi mọc ln rực rỡ! oạn, xứ được ha bnh trong bốn mươi năm.

Cc Quan Xt 6    chọn đoạn khc

1. Dn Y-sơ-ra-n lm điều c trước mặt ức Gi-h-va, nn ức Gi-h-va ph chng vo tay dn Ma-đi-an trong bảy năm.
2. Tay của người Ma-đi-an thắng hơn Y-sơ-ra-n. V sợ người Ma-đi-an, nn dn Y-sơ-ra-n lm cho mnh những nơi ẩn nu trong ni, trong c hầm v đồn.
3. Khi Y-sơ-ra-n đ gieo giống, dn Ma-đi-an với dn A-m-lc, v người phương ng đi ln đnh Y-sơ-ra-n,
4. đng trại đối ngang người, ph hại ma mng của xứ cho đến Ga-xa, v khng để lại trong Y-sơ-ra-n lương thực g, hoặc chin, b hay l lừa.
5. V chng n đi ln đem theo bầy sc vật v trại mnh, lon đến khc no một đm co co. Người v lạc đ v số đến trong xứ đặng ph hại.
6. Vậy, v cớ dn Ma-đi-an, Y-sơ-ra-n bị ngho khổ bẩn chật, nn họ ku cầu cng ức Gi-h-va.
7. Bấy giờ, v dn Y-sơ-ra-n đ ku cầu ức Gi-h-va về việc dn Ma-đi-an,
8. nn ức Gi-h-va sai một đấng tin tri đến cng dn Y-sơ-ra-n. Người ni cng chng rằng: Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n phn như vầy: Ta đ đem cc ngươi ln khỏi xứ -dp-t, rt cc ngươi khỏi nh n lệ,
9. giải cứu cc ngươi khỏi tay người -dp-t, v khỏi tay hết thảy kẻ h hiếp cc ngươi, v đuổi chng n khỏi trước mặt cc ngươi; ta đ ban cho cc ngươi xứ của chng n,
10. v c phn rằng: Ta l Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi, chớ sợ cc thần của dn A-m-rt tại trong xứ m cc ngươi ở. Nhưng cc ngươi no c nghe tiếng ta!
11. oạn, thin sứ của ức Gi-h-va đến ngồi dưới cy thng p-ra thuộc về Gi-ch, người A-bi--x-rt. Gh-đ-n, con trai người, đương đập la mạch trong bn p, đặng giấu khỏi dn Ma-đi-an.
12. Thin sứ của ức Gi-h-va hiện đến cng người m rằng: Hỡi người dng sĩ! ức Gi-h-va ở cng người.
13. Gh-đ-n thưa rằng: i! Cha, nếu ức Gi-h-va ở cng chng ti, sao cc điều ấy xảy đến cho chng ti? Cc php lạ kia ở đu m tổ phụ chng ti đ thuật lại rằng: ức Gi-h-va h chẳng c đem chng ta ra khỏi xứ -dp-t sao? V by giờ ức Gi-h-va từ bỏ chng ti, v ph chng ti vo tay dn Ma-đi-an.
14. ức Gi-h-va xy lại cng người m phn rằng: Hy dng sức của ngươi vẫn c m đi giải cứu Y-sơ-ra-n khỏi tay dn Ma-đi-an. Ta h chẳng sai ngươi đi sao?
15. Người thưa rằng: Than i! hỡi Cha, ti sẽ lấy chi giải cứu dn Y-sơ-ra-n? Ka, trong chi phi Ma-na-se, họ ti vốn ngho hơn hết; cn ti l nhỏ hơn hết trong nh cha ti.
16. ức Gi-h-va phn rằng: Ta sẽ ở cng ngươi, v ngươi sẽ đnh bại dn Ma-đi-an như đnh một người vậy.
17. Gh-đ-n thưa rằng: Nếu ti được ơn trước mặt Cha, xin ban cho ti một dấu rằng chnh Cha phn cng ti.
18. Xin chớ dan khỏi đy cho đến khi ti trở lại cng Ngi, đem của lễ ti, để trước mặt Ngi. Ngi đp: Ta sẽ ở đy cho đến khi ngươi trở lại.
19. Gh-đ-n bn đi v, dọn sẵn một con d con, lấy một -pha bột lm những bnh nhỏ khng men. Người để thịt trong rổ, đổ nước thịt vo nồi, rồi đem ra dng cc mn ấy cho Ngi ở dưới cy thng.
20. Thin sứ của ức Cha Trời phn rằng: Hy lấy thịt v bnh nhỏ khng men, để trn hn đ nầy, rồi đổ nước thịt ra. Gh-đ-n bn lm như vậy.
21. Bấy giờ, thin sứ của ức Gi-h-va giơ đầu gậy Ngi đương cầm nơi tay mnh ra, đụng đến thịt v bnh nhỏ khng men. Lửa từ hn đ bốc ln, thiu ha thịt v bnh nhỏ khng men; đoạn, thin sứ của ức Gi-h-va biến đi khỏi mắt người.
22. Gh-đ-n thấy rằng ấy l thin sứ của ức Gi-h-va, bn la rằng: i, Cha Gi-h-va! khốn nạn cho ti, v ti thấy đối diện thin sứ của ức Gi-h-va!
23. Nhưng ức Gi-h-va phn cng người rằng: Kh yn lng, chớ sợ chi, ngươi sẽ khng chết đu.
24. Gh-đ-n bn lập tại đ một ci bn thờ cho ức Gi-h-va, v đặt tn l Gi-h-va-Sa-lam. Tại p-ra, thnh của người A-bi--x-rt, ci bn thờ ấy vẫn cn đến ngy nay.
25. Trong cũng một đm ấy, ức Gi-h-va phn cng Gh-đ-n rằng: Hy bắt con b đực tơ của cha ngươi, v một con b đực thứ nh bảy tuổi, rồi ph dỡ bn thờ thần Ba-anh tại nh cha ngươi, v đnh hạ hnh tượng A-s-ra ở trn đ.
26. oạn, tại nơi cht hn đ nầy, ngươi sẽ lập một bn thờ cho Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, v sắp đặt mọi việc; rồi hy bắt con b đực thứ nh, dng lm của lễ thiu với gỗ hnh tượng A-s-ra m ngươi đ đnh hạ.
27. Gh-đ-n chọn lấy mười người trong bọn đầy tớ mnh, v lm theo điều ức Gi-h-va đ phn dặn; v v người sợ nh cha mnh cng kẻ trong thnh, nn khng dm lm theo lịnh ấy ban ngy, bn lm ban đm.
28. Sớm mai, khi dn trong thnh thức giấc, thấy bn thờ của thần Ba-anh đ bị ph dỡ, hnh tượng A-s-ra ở trn bị đnh hạ, v con b đực thứ nh đ dng lm của lễ thiu trn bn thờ mới lập đ.
29. Chng hỏi nhau rằng: Ai lm điều đ? oạn, hỏi thăm v tra xt. C người ni cng chng rằng: Ấy l Gh-đ-n, con trai Gi-ch, đ lm điều đ.
30. Dn trong thnh bn ni cng Gi-ch rằng: Hy biểu con ngươi ra, n phải chết, v n đ ph dỡ bn thờ thần Ba-anh, v đnh hạ hnh tượng A-s-ra ở trn.
31. Gi-ch đp với những kẻ dấy nghịch cng mnh rằng: Cc ngươi c binh vực Ba-anh sao? H c phải cc ngươi muốn tiếp cứu n ư? Ai theo phe của Ba-anh sẽ bị xử tử kể từ sng nay. Nếu hắn l cha, th chnh hắn hy tranh luận lấy chớ, bởi v người ta đ ph dỡ bn thờ của hắn.
32. Vậy, trong ngy đ người ta gọi Gh-đ-n l Gi-ru-ba-anh m rằng: Ba-anh phải tranh luận cng người, v Gh-đ-n c ph dỡ bn thờ của hắn!
33. Hết thảy dn Ma-đi-an, dn A-ma-lc, v người phương ng đều hiệp lại, đi ngang qua sng Gi-đanh, v đng trại tại trũng Gt-r-n.
34. Thần của ức Gi-h-va cảm ha Gh-đ-n; người thổi kn, cc người A-bi--x-rt bn hiệp lại đặng theo người.
35. Người cũng sai sứ giả đi khắp Ma-na-se; người Ma-na-se bn nhm hiệp đặng theo người. oạn, người sai sứ giả đến chi phi A-se, Sa-bu-ln v Np-ta-li; họ cũng đi ln m hiệp với người nữa.
36. Gh-đ-n thưa cng ức Cha Trời rằng: Nếu Cha muốn dng tay ti giải cứu Y-sơ-ra-n, y như lời Cha đ phn,
37. th ti sẽ để một lốt chin trong sn đạp la; nếu sương chỉ đng trn lốt chin, cn đất lại kh ro, th ti sẽ nhận biết Cha dng tay ti giải cứu Y-sơ-ra-n, y như Cha đ hứa vậy.
38. Việc bn xảy ra như vậy: ngy mai Gh-đ-n dậy sớm, p vắt lốt chin, th sương chảy ra đầy một chn nước.
39. Gh-đ-n bn lại thưa cng ức Cha Trời rằng: Xin cơn thạnh nộ Cha chớ nổi phừng cng ti, ti chỉ sẽ ni lần nầy thi. Xin Cha để ti lm thử với lốt chin chỉ một lần nầy thi: Xin cho một mnh lốt chin phải kh, cn sương lại đng khắp trn đất.
40. Trong đm đ, ức Cha Trời bn lm như vậy; chỉ một mnh lốt chin th kh, cn khắp trn đất lại bị sương phủ.

Cc Quan Xt 7    chọn đoạn khc

1. Qua ngy sau, Gi-ru-ba-anh, tức l Gh-đ-n, v cả dn sự đồng theo người đều dậy sớm, đi đến đng trại gần bn suối Ha-rốt. Dinh của Ma-đi-an ở pha bắc về lối nổng M-r, trong trũng.
2. ức Gi-h-va phn cng Gh-đ-n rằng: ạo binh đi theo ngươi lấy lm đng qu, ta chẳng ph dn Ma-đi-an vo tay n đu, e Y-sơ-ra-n đối cng ta tự khoe m rằng: Tay ti cứu ti.
3. Vậy by giờ, hy truyền lịnh nầy cho b tnh nghe: Ai l người sợ hi run rẩy, kh trở về khỏi ni Ga-la-t! Hai vạn hai ngn người bn trở về, cn một vạn người ở lại.
4. ức Gi-h-va phn cng Gh-đ-n rằng: Dn hy cn đng qu, phải biểu chng xuống nơi m nước, rồi ta sẽ v ngươi thử chng n tại đ. Hễ kẻ no ta phn với ngươi rằng: "N kh đi với ngươi," th n sẽ đi theo ngươi; cn kẻ no ta phn cng ngươi rằng: "N chớ đi với ngươi," th kẻ đ khng đi.
5. Vậy, người biểu dn sự xuống m nước; rồi ức Gi-h-va phn cng Gh-đ-n rằng: Phm kẻ no dng lưỡi liếm nước như ch, v kẻ no qu gối ci xuống m uống, th ngươi phải để ring ra.
6. Số người bụm nước trong tay rồi k miệng liếm l ba trăm, cn lại bao nhiu đều qu gối ci xuống m uống.
7. Bấy giờ, ức Gi-h-va bn phn cng Gh-đ-n rằng: Ta sẽ dng ba trăm người đ liếm nước đ m giải cứu cc ngươi, v ta sẽ ph dn Ma-đi-an vo tay ngươi. Cn dn sự khc, ai nấy đều phải trở về nh mnh!
8. Gh-đ-n cho cả người Y-sơ-ra-n, ai trở về trại nấy, nhưng giữ lại ba trăm người kia; chng lấy lương thực v cy kn trong tay. Vả, dinh Ma-đi-an ở thn dưới người, tại trong trũng.
9. Xảy trong đm đ, ức Gi-h-va phn cng Gh-đ-n rằng: Hy chổi dậy, đi xuống hm dinh Ma-đi-an, v ta đ ph n vo tay ngươi.
10. Cn nếu ngươi sợ hm n, th hy đi xuống với Phu-ra, đầy tớ ngươi.
11. Người sẽ nghe điều chng n ni, rồi ngươi sẽ cảm biết rằng mnh c sức mạnh m hm dinh chng n. Vậy, Gh-đ-n đi xuống cng Phu-ra, đầy tớ mnh, đến gần nơi lnh canh ở đầu dinh.
12. Vả, dn Ma-đi-an, dn A-ma-lc, v hết thảy người phương ng bủa ra trong trũng đng như co co, cn lạc đ của chng n th đng v số, khc no ct nơi bờ biển.
13. Trong lc Gh-đ-n đến, c một người thuật điềm chim bao cho bạn mnh nghe, rằng: Nầy, ti c một điềm chim bao, thấy một ci bnh nhỏ bẳng bột la mạch lăn vo trại qun Ma-đi-an: n lăn đến một trại, đụng lm cho trại ng, lật ngược trn lộn dưới, nn trại bị đnh đổ.
14. Bọn người đp rằng: no khc hơn l gươm của Gh-đ-n, con trai Gi-ch, người Y-sơ-ra-n. ức Cha Trời đ ph Ma-đi-an v cả trại qun vo tay người.
15. Khi Gh-đ-n nghe lời thuật điềm chim bao nầy v sự bn điềm đ, th thờ lạy ức Cha Trời; rồi trở về trại qun Y-sơ-ra-n, m rằng: Hy chổi dậy, v ức Gi-h-va đ ph trại qun Ma-đi-an vo tay cc ngươi!
16. oạn, người chia ba trăm người lm ba đội, pht cho mỗi tn những kn, bnh khng, v đuốc ở trong bnh,
17. m dặn rằng: Hy ng ta, v lm y như ta lm; khi ta đến đầu trại qun, cc ngươi sẽ lm theo điều ta lm.
18. Khi ta v những kẻ theo ta thổi kn, th cc ngươi cũng sẽ thổi kn ở khắp xung quanh trại qun, v reo ln rằng: V ức Gi-h-va v v Gh-đ-n!
19. Gh-đ-n v một trăm qun theo người đi đến đầu trại qun vo lc canh ba, hồi mới giao canh. Chng thổi kn, v đập bể bnh cầm nơi tay.
20. Bấy giờ, ba đội qun thổi kn, v đập bể bnh, tay tả cầm đuốc, tay hữu nắm kn đặng thổi; đoạn cất tiếng reo ln rằng: Gươm của ức Gi-h-va v của Gh-đ-n!
21. Chng đứng vy quanh trại qun, ai cứ chỗ nấy; cả trại qun bn vỡ chạy, cất tiếng la v trốn đi.
22. Ba trăm người cứ thổi kn, v khắp trại qun, ức Gi-h-va khiến trở gươm của mỗi người chm lẫn bạn mnh. ạo-binh chạy trốn đến Bết-si-ta, về hướng X-r-ra, cho đến bờ ci A-bn-M-h-la gần Ta-bt.
23. Người Y-sơ-ra-n, tức những người chi phi Np-ta-li, A-se v Ma-na-se hiệp lại m đuổi theo dn Ma-đi-an.
24. Bấy giờ, Gh-đ-n sai sứ vo khắp ni p-ra-im đặng ni rằng: Hy xuống đn dn Ma-đi-an, chận đường chng n qua sng, cho đến Bết-Ba-ra v cc chỗ cạn của Gi-đanh. Vậy, cc người p-ra-im hiệp lại, chiếm cc bến cho đến Bết-Ba-ra, cng những chỗ cạn của Gi-đanh.
25. Chng cũng bắt được hai quan trưởng của dn Ma-đi-an, l -rp v X-p; giết -rp tại nơi hn đ -rp, v X-p tại nơi my p rượu X-p. oạn, họ đuổi theo dn Ma-đi-an, cng đem đầu -rp v đầu X-p đến Gh-đ-n ở pha bn kia sng Gi-đanh.

Cc Quan Xt 8    chọn đoạn khc

1. Người p-ra-im bn ni cng Gh-đ-n rằng: V sao ng đ đi chng ti như vậy? Khi ng đi giao chiến cng dn Ma-đi-an, sao khng gọi chng ti đi với? Chng ci cng người cch dữ dội.
2. Nhưng người đp cng chng rằng: Snh với anh em, ti h c lm được điều chi? Sự mt nho của p-ra-im h chẳng hơn ma gặt nho của A-bi--xe sao?
3. ức Cha Trời đ ph -rp v X-p l hai quan trưởng dn Ma-đi-an, vo tay anh em. em snh với anh em, ti no c lm được điều g? Khi người ni lời ấy rồi, cơn giận của chng bn ngui.
4. Gh-đ-n đi tới sng Gi-đanh, sang qua cng ba trăm nguời đồng theo mnh; dẫu mệt nhọc, họ cũng cứ rượt theo qun nghịch.
5. Người bn ni cng dn Su-cốt rằng: Ta xin cc ngươi hy cấp một vi ổ bnh cho dn theo ta, v chng mệt nhọc; ta đương đuổi theo X-bch v Xanh-mu-na, hai vua Ma-đi-an.
6. Nhưng cc quan trưởng Su-cốt đp rằng: Chớ th ng đ cầm nơi tay mnh cườm tay của X-bch v Xanh-mu-na chưa, nn chng ti phải cấp bnh cho đạo binh ng?
7. Gh-đ-n la ln rằng: Thế th, khi ức Gi-h-va đ ph X-bch v Xanh-mu-na vo tay ta, ta sẽ lấy chng đồng vắng v nhnh gai m đnh thịt cc ngươi!
8. Từ đ, người đi ln đến Ph-nu-n. Dn Ph-nu-n đp cng người y như dn Su-cốt đ đp.
9. Vậy, người cũng ni với dn Ph-nu-n rằng: Khi ta trở về bnh an, ắt sẽ ph hủy ci thp nầy.
10. X-bch v Xanh-mu-na ở lại Cạt-c với qun binh mnh, số chừng mười lăm ngn người, l kẻ cn st lại trong đạo binh của cc người phương ng; v một trăm hai mươi ngn người c ti cầm gươm đ bị giết.
11. Gh-đ-n đi ln theo đường của những dn ở dưới trại, tại hướng đng N-bch v Gi-b-ha, đnh bại đạo binh vẫn tưởng rằng mnh bnh an v-sự.
12. Khi X-bch v Xanh-mu-na chạy trốn, người đuổi theo bắt được hai vua Ma-đi-an, l X-bch v Xanh-mu-na, v đnh cả đạo binh vỡ chạy.
13. oạn, Gh-đ-n, con trai Gi-ch, ở trận trở về qua dốc H-re,
14. bắt một đứa con trai trẻ ở Su-cốt, tra hỏi n, rồi n viết khai tn những quan trưởng v trưởng lo của Su-cốt, số được bảy mươi bảy người.
15. Kế đ, người đến cng dn Su-cốt, m ni rằng: Nầy X-bch v Xanh-mu-na m cc ngươi đ mắng ta rằng: Chớ th ng đ cầm cườm tay X-bch v Xanh-mu-na nơi tay mnh chưa, nn chng ti phải cấp bnh cho dn mệt nhọc của ng?
16. Vậy, người bắt cc trưởng lo của thnh, lấy chng gai nơi đồng vắng m đnh phạt những người Su-cốt;
17. cũng ph hủy thp Ph-nu-n v giết những người của thnh ấy.
18. oạn, người ni cng X-bch v Xanh-mu-na rằng: Cc người kia m hai ngươi đ giết tại Tha-b l lm sao? Hai vua đp: Chng n cũng như ngươi; mỗi người đều c hnh vc như một hong tử.
19. Người tiếp: Ấy l anh em ta, con của mẹ ta. Quả thật, ta chỉ ức Gi-h-va hằng sống m thề, nếu hai ngươi đ để anh em ta sống, th nay ta khng giết hai ngươi!
20. oạn, Gh-đ-n ni cng Gi-the, con đầu lng mnh, m rằng: Hy chổi dậy, giết họ đi. Nhưng người trẻ chẳng rt gươm ra v sợ: người vẫn cn thiếu nin.
21. X-bch v Xanh-mu-na ni: Chnh ngươi hy chổi dậy v đnh chng ta đi; v hễ người thể no th sức thể ấy. Gh-đ-n bn chổi dậy, giết X-bch v Xanh-mu-na; đoạn lấy đồ trang sức hnh như trăng lưỡi liềm ở nơi cổ lạc đ của hai vua.
22. Bấy giờ, những người Y-sơ-ra-n ni cng Gh-đ-n rằng: Xin ng, con trai, v chu ng hy quản trị chng ti, v ng đ giải cứu chng ti khỏi tay dn Ma-đi-an.
23. Nhưng Gh-đ-n đp cng chng rằng: Ta chẳng quản trị cc ngươi, con trai ta cũng khng quản trị cc ngươi đu; ức Gi-h-va sẽ quản trị cc ngươi.
24. oạn, Gh-đ-n ni cng chng rằng: Ta chỉ xin cc ngươi một điều nầy, l mỗi người trong cc ngươi phải giao ta ta những vng mnh đ đoạt lấy. (Vả, qun nghịch c những vng vng, v chng n vốn dn ch-ma-n).
25. Chng đp: Chng ti sẵn lng giao cho ng. Họ trải một o tơi ra, rồi hết thảy đều nm vo đ những vng của mnh đ đoạt lấy.
26. Những vng vng m Gh-đ-n đ xin, cn được một ngn bảy trăm siếc-lơ vng, khng kể những đồ trang sức hnh như trăng lưỡi liềm, hoa tai, v o sắc điều của vua Ma-đi-an thường mặc, cng những kiềng nơi cổ lạc đ.
27. Gh-đ-n lấy một vật đ lm một ci -pht, để trong thnh mnh tại p-ra. Cả Y-sơ-ra-n đều cng thờ ci -pht đ; n trở thnh một ci bẫy cho Gh-đ-n cả nh người.
28. Dn Ma-đi-an bị phục trước mặt dn Y-sơ-ra-n, chẳng cất đầu ln được nữa; nn trong đời Gh-đ-n, xứ được ha bnh trọn bốn mươi năm.
29. Gi-ru-ba-anh, con trai Gi-ch, trở về v ở trong nh mnh.
30. Vả, Gh-đ-n sanh được bảy mươi con trai, v người c nhiều vợ.
31. Vợ lẽ người ở tại Si-chem, cũng sanh cho ngươi một con trai đặt tn l A-bi-m-lc.
32. oạn, Gh-đ-n, con trai Gi-ch, qua đời, tuổi tc đ cao, được chn trong mả của Gi-ch, cha người, tại p-ra, l thnh của dn A-bi--x-rt.
33. Sau khi Gh-đ-n qua đời, dn Y-sơ-ra-n trở lại hnh dm cng cc Ba-anh, v chọn Ba-anh-B-rt lm thần.
34. Như vậy, dn Y-sơ-ra-n khng nhớ đến Gi-h-va ức Cha Trời mnh, l ấng đ giải cứu họ khỏi tay của cc kẻ th nghịch ở chung quanh;
35. v cũng khng c lng thảo cht no với nh Gi-ru-ba-anh, l Gh-đ-n, về cc ơn m người đ lm cho Y-sơ-ra-n.

Cc Quan Xt 9    chọn đoạn khc

1. A-bi-m-lc, con trai Gi-ru-ba-anh, sang qua Si-chem, đến cng cc cậu v c nh ng ngoại mnh, m ni rằng:
2. Xin cc ng hy hỏi hết thảy người Si-chem, m ni rằng: Hoặc tất cả bảy mươi người con trai Gi-ru-ba-anh cai trị trn cc ngươi, hoặc chỉ một người lm vua của cc ngươi, điều no l tốt hơn? Cũng hy nhớ rằng ta đồng cốt nhục với cc ngươi.
3. Cc cậu người ni gim người, đem cc lời nầy thuật lại cho hết thảy dn Si-chem nghe, v lng chng nghing về A-bi-m-lc, v chng ni rằng: Người l anh em ta.
4. Chng bn ban cho người bảy mươi miếng bạc của miếu Ba-anh-B-rt; A-bi-m-lc lấy bạc đ mướn những kẻ bại hoại hoang đng đi theo mnh.
5. oạn, người đi đến nh cha mnh tại p-ra, v trn một hn đ, giết cc anh em mnh, tức những con trai của Gi-ru-ba-anh, số l bảy mươi người. Chỉ một mnh Gi-tham, con t của Gi-ru-ba-anh, cn sống, bởi v chng ẩn mnh.
6. Bấy giờ, hết thảy những người Si-chem nhm hiệp với cả họ Mi-l, đi đến cy dẻ bộp bia-đ ở tại Si-chem, m tn A-bi-m-lc lm vua.
7. Gi-tham hay đặng điều đ, bn đi ln đứng trn cht ni Ga-ri-xim, cất tiếng la rằng: Hỡi người Si-chem, hy nghe ta, v nguyện ức Cha Trời nghe cc ngươi!
8. Cc cy cối đều đi đặng xức dầu cho một vua cai trị chng n. Chng n ni cng cy -li-ve rằng: Hy cai trị chng ti.
9. Cy -li-ve đp: Ta h sẽ bỏ dầu ta m ức Cha Trời v loi người đều tn vinh, đặng đi xao động trn cc cy cối ư?
10. Cc cy cối lại ni cng cy vả rằng: Hy đến cai trị chng ti.
11. Nhưng cy vả đp rằng: Ta h sẽ bỏ sự ngọt ngon v tri tươi tốt ta đặng đi xao động trn cc cy cối ư?
12. oạn, cc cy cối ni cng cy nho rằng: Hy đến cai trị chng ti.
13. Nhưng cy nho đp: Ta h sẽ bỏ rượu ngon ta, l thứ lm cho vui ức Cha Trời v người ta, đặng đi xao động trn cc cy cối ư?
14. Bấy giờ, hết thảy cy cối ni cng gai gc rằng: Hy đến cai trị chng ti.
15. Gai gc đp cng cc cy cối rằng: Nếu bởi lng chơn thật m cc ngươi muốn xức dầu ta lm vua cc ngươi, th hy đến np dưới bng ta; bằng khng, nguyện lửa ra từ gai v thiu nuốt cy b hương Li-ban đi!
16. By giờ, c phải cc ngươi cư xử chơn thật v cng bnh m tn A-bi-m-lc lm vua chăng? Cc ngươi c hậu đi Gi-ru-ba-anh v nh người chăng? C bo đp điều người đ lm cho cc ngươi chăng?
17. V cha ta c tranh chiến cho cc ngươi, liều mnh m giải cứu cc ngươi khỏi tay dn Ma-đi-an.
18. Nhưng ngy nay cc ngươi lại dấy ln cng nh cha ta, đ giết trn một hn đ cc con trai người, số l bảy mươi người, v lấy A-bi-m-lc, con trai của con đi người, m tn ln lm vua của dn Si-chem, v hắn l anh em cc ngươi.
19. Vậy, v bằng ngy nay cc ngươi c lấy sự chơn thật v chnh trực m đi Gi-ru-ba-anh v nh người, th A-bi-m-lc kh vui mừng nơi cc ngươi, v cc ngươi hy vui mừng nơi hắn!
20. Bằng chẳng, nguyện lửa ra từ A-bi-m-lc thiu nuốt những người Si-chem cng họ Mi-l; v nguyện lửa ra từ những người Si-chem cng họ Mi-l m thiu nuốt A-bi-m-lc!
21. oạn, Gi-tham trốn, đi ẩn nu tại B-r, v ở đ, v sợ A-bi-m-lc, anh mnh.
22. A-bi-m-lc cai trị Y-sơ-ra-n trong ba năm.
23. oạn, ức Cha Trời sai đến một c thần sanh sự bất bnh giữa A-bi-m-lc v người Si-chem; người Si-chem bn phản nghịch cng A-bi-m-lc,
24. để bo th tội st nhơn đ phạm cng bảy mươi con trai Gi-ru-ba-anh, v khiến huyết họ đổ lại trn A-bi-m-lc, l anh đ giết họ, cng đổ trn người Si-chem đ gip hắn giết anh em mnh.
25. Người Si-chem sai mấy kẻ đi rnh rập người trn cht ni; chng n cướp giựt những kẻ đi qua đường gần bn chng n. A-bi-m-lc hay được điều đ.
26. Bấy giờ, Ga-anh, con trai -bết, cng anh em mnh đến vo trong Si-chem; người Si-chem đều đến để lng tin cậy nơi người.
27. Rồi chng ra ngoi đồng, hi những vườn nho của mnh, đạp tri nho, v dự tiệc yến. oạn, họ vo trong đền thờ của thần chng, ăn v uống, rồi rủa sả A-bi-m-lc.
28. Ga-anh, con trai -bết, bn ni rằng: A-bi-m-lc l ai, Si-chem l chi m chng ta phục sự A-bi-m-lc? Hắn h chẳng phải l con trai Gi-ru-ba-anh sao? Cn X-bun, h chẳng phải l kẻ phụ t hắn ư? Cc ngươi kh phục sự những người H-m, l cha của Si-chem; cn chng ta sao lại phục sự hắn?
29. Ồ! nếu ta c dn sự nầy dưới tay ta, ta sẽ đuổi A-bi-m-lc đi! oạn, người ni cng A-bi-m-lc rằng: Hy gia tăng qun lnh ngươi m ra trận!
30. X-bun, quan cai thnh, nghe được cc lời của Ga-anh, con trai -bết ni, th cơn giận người phừng ln,
31. mật sai sứ đến A-bi-m-lc, m ni rằng: Nầy Ga-anh, con trai -bết, v anh em n đ đến Si-chem, xui giục thnh dấy nghịch cng ng.
32. Vậy, đm nay ng v cc người theo ng phải chổi dậy, đi phục binh ngoi đồng.
33. ến sng mai khi mặt trời mọc, ng phải dậy sớm, xng hm thnh. Khi Ga-anh v qun theo n ra đnh ng, th ng hy ty cơ m lm.
34. Vậy, A-bi-m-lc v cả đạo binh theo người đều chổi dậy ban đm, chia ra lm bốn đội, v mai phục gần Si-chem.
35. Ga-anh, con trai -bết, ko ra v đứng tại cửa thnh; A-bi-m-lc v cả đạo binh theo người bn đi ra khỏi nơi phục.
36. Ga-anh thấy đạo binh ấy, ni cng X-bun rằng: Ta thấy một đạo binh từ trn cht ni xuống. X-bun đp: Người thấy bng ni m tưởng l người ta đ chớ!
37. Nhưng Ga-anh lại tiếp rằng: Quả thật một cơ binh ở trn ni xuống, v một đội do đường cy dẻ bộp thuật sĩ m đến.
38. X-bun bn la ln rằng: Chnh ngươi đ ni: A-bi-m-lc l ai m phục sự hắn! Vậy, những lời khoe khoang của ngươi đ đ ra sao? chẳng phải đạo m người khinh dể ư? By giờ, kh đi ra giao chiến cng chng n!
39. Ga-anh bn đứng đầu cc người Si-chem, đi ra giao chiến cng A-bi-m-lc.
40. Ga-anh bị A-bi-m-lc đuổi theo, chạy trốn trước mặt người, v nhiều người bị thương ng chết dọc đường, cho đến cửa thnh.
41. A-bi-m-lc đi ở tại A-ru-ma. Cn X-bun đuổi Ga-anh v anh em người đi, khng cho ở tại Si-chem nữa.
42. Qua ngy sau, dn sự đi ra ngoi đồng, c người đem tin đ cho A-bi-m-lc hay.
43. Người bn bắt cơ binh mnh chia ra lm ba đội, để mai phục ngoi đồng. Khi thấy dn sự ở thnh ko ra, người liền chổi dậy v hm đnh chng n.
44. oạn A-bi-m-lc v những kẻ đi theo lướt đến trước, dừng lại tại cửa thnh; cn hai đội kia xng vo hết thảy những người ở ngoi đồng, v đnh giết họ.
45. A-bi-m-lc hm đnh thnh trọn ngy, bn chiếm lấy v giết hết thảy người ở trong, rồi ph thnh v rắc muối ở đ.
46. Nghe tin nầy, hết thảy dn sự ở thp Si-chem đều rt về trong đồn của miếu thần B-rt.
47. Người ta đem tin cho A-bi-m-lc hay rằng hết thảy dn sự thp Si-chem đều hiệp lại tại trong đồn.
48. A-bi-m-lc bn đi ln ni Sanh-mn với cả đạo binh theo mnh. Người cầm lấy nơi tay một ci ru chặt một nhnh cy, đỡ n ln v vc trn vai; rồi ni cng qun theo mnh rằng: Cc ngươi c thấy điều ta lm chăng? Hy mau mau lm như ta.
49. Vậy, mỗi người chặt một nhnh cy, rồi đi theo A-bi-m-lc. Họ dựng sắp nhnh cy đ nơi đồn, chm lửa vo, v thiu đồn cng những người ở trong. Như vậy hết thảy những người ở thp Si-chem, nam v nữ, đều chết, số ước một ngn.
50. A-bi-m-lc liền đi đnh Th-bết, vy v chiếm lấy n.
51. Giữa thnh phố c một ci thp vững bền, hết thảy dn sự của thnh, nam v nữ, đều chạy v np tại đ, v đng cửa lại, rồi ln trn đỉnh thp.
52. A-bi-m-lc tấn tới thp, xng hm n, v đi lại gần cửa đặng phng hỏa.
53. Nhưng một người nữ nm thớt cối trn đầu A-bi-m-lc lm bể sọ người.
54. Người bn ku g trai trẻ cầm binh kh hầu mnh, m ni rằng: Hy rt gươm ngươi ra giết ta đi, kẻo người ta ni: một người đờn b đ giết người! Vậy, g trai trẻ bn đm người, th người chết.
55. Khi người Y-sơ-ra-n thấy A-bi-m-lc đ chết, th mỗi người đi về nh mnh.
56. Như vậy, ức Cha Trời bo ứng A-bi-m-lc v tội c hắn đ phạm cng cha mnh m giết bảy mươi người anh em mnh.
57. ức Cha Trời cũng bo ứng dn Si-chem v mọi điều c m chng n lm. Sự rủa sả của Gi-tham, con trai Gi-ru-ba-anh, ứng nghiệm trn chng n l như vậy.

Cc Quan Xt 10    chọn đoạn khc

1. Sau A-bi-m-lc, Th-la, con trai Phu-a, chu -đ, người Y-sa-ca, dấy ln đặng giải cứu Y-sơ-ra-n. Người ở tại Sa-mia trong ni p-ra-im,
2. lm quan xt trong Y-sơ-ra-n hai mươi ba năm; rồi thc v được chn tại Sa-mia.
3. Sau người ấy c Giai-rơ, người Ga-la-t, dấy ln, lm quan xt Y-sơ-ra-n trong hai mươi hai năm.
4. Người c ba mươi con trai, cỡi ba mươi lừa con, v c ba mươi ci thnh ở tại xứ Ga-la-t; ngy nay người ta cũng cn gọi n l thn Giai-rơ.
5. Khi Giai-rơ thc th được chn tại Kha-mn.
6. Kế ấy, dn Y-sơ-ra-n lại lm điều c trước mặt ức Gi-h-va, phục sự những Ba-anh v t-tt-t, cng cc thần Sy-ri, cc thần Si-đn, cc thần M-p, cc thnh người Am-mn, v cc thần của dn Phi-li-tin: chng la bỏ ức Gi-h-va khng phục sự Ngi.
7. Cơn thạnh nộ của ức Gi-h-va bn nổi phừng cng Y-sơ-ra-n; Ngi ph chng n vo tay dn Phi-li-tin v vo tay người Am-mn.
8. Kể từ năm đ, hai dn tộc nầy h hiếp v ch nt dn Y-sơ-ra-n: những người Y-sơ-ra-n ở bn kia sng Gi-đanh trong xứ A-m-rt, tại miền Ga-la-t, bị h hiếp, ch nt trong mười tm năm.
9. Dn Am-mn cũng sang qua sng Gi-đanh, đnh Giu-đa, Bn-gia-min, v nh p-ra-im; Y-sơ-ra-n bị cơn hoạn nạn lớn lao vậy.
10. Bấy giờ dn Y-sơ-ra-n ku cầu ức Gi-h-va, m rằng: Chng ti c phạm tội cng Cha, v chng ti đ la bỏ ức Cha Trời chng ti, v hầu việc cc thần Ba-anh.
11. Nhưng ức Cha Trời đp cng dn Y-sơ-ra-n rằng: Ta h chẳng c giải cứu cc ngươi khỏi dn -dp-t, khỏi dn A-m-rt, khỏi dn Am-mn, v khỏi dn Phi-li-tin sao?
12. Lại khi dn Si-đn, dn A-ma-lc, v dn Ma-n h hiếp cc ngươi, th cc ngươi c ku cầu cng ta, v ta đ giải cứu cc ngươi khỏi tay chng n.
13. Nhưng cc ngươi đ la bỏ ta, hầu việc cc thần khc, bởi đ nn ta khng giải cứu cc ngươi nữa.
14. Hy đi ku cầu những thần m cc ngươi đ chọn; chng n kh giải cứu cc ngươi trong cơn hoạn nạn!
15. Dn Y-sơ-ra-n thưa cng ức Gi-h-va rằng: Chng ti đ phạm tội! Xin Cha hy đi chng ti theo điều Cha cho l tốt lnh, chỉ xin hy giải cứu chng ti ngy nay!
16. Họ bn cất khỏi giữa mnh cc t thần, rồi trở lại phục sự ức Gi-h-va; lng Ngi buồn rầu về sự khốn khổ của Y-sơ-ra-n.
17. Dn Am-mn nhm lại, v đng trại trong xứ Ga-la-t. Dn Y-sơ-ra-n cũng nhm lại, v đng trại tại Mch-ba.
18. Dn sự v cc quan trưởng xứ Ga-la-t hỏi nhau rằng: Ai l người sẽ khởi đầu ra đnh dn Am-mn? Người đ sẽ lm quan trưởng hết thảy dn Ga-la-t.

Cc Quan Xt 11    chọn đoạn khc

1. Gip-th, người Ga-la-t, l tay dng sĩ, con của một người kỵ nữ, v cha l Ga-la-t.
2. Vợ của Ga-la-t c sanh cho người những con trai. Khi cc con trai của vợ ấy lớn ln, bn đuổi Gip-th đi, m rằng: Mầy khng được ăn phần gia ti trong nh cha chng ta, v mầy l con của người đờn b khc.
3. Vậy, Gip-th trốn xa anh em mnh, v ở trong xứ Tp. C những đứa du đng hiệp lại chung quanh Gip-th, v đi ra với người.
4. Sau một t lu, dn Am-mn giao chiến cng Y-sơ-ra-n.
5. Trong lc dn Am-mn đnh Y-sơ-ra-n, cc trưởng lo Ga-la-t đi đem theo Gip-th ở xứ Tp về.
6. Họ ni cng người rằng: Xin hy đến lm quan tướng chng ta, chng ta sẽ đnh dn Am-mn.
7. Nhưng Gip-th đp cng cc trưởng lo Ga-la-t rằng: Cc ng h chẳng phải l kẻ ght ti v đuổi ti khỏi nh cha ti sao? Cn by giờ cc ng đương bị cng-khốn, sao lại đến ti?
8. Cc trưởng lo Ga-la-t đp cng Gip-th rằng: By giờ chng ta lại đến cng ngươi, hầu cho ngươi đi với chng ta: ngươi sẽ đnh dn Am-mn, rồi sẽ lm đầu chng ta, v của hết thảy dn xứ Ga-la-t.
9. Gip-th lại đp cng cc trưởng lo Ga-la-t rằng: V bằng cc ng đem ti về đặng đnh dn Am-mn, v nếu ức Gi-h-va ph chng n vo tay ti, ti sẽ lm đầu cc ng chớ.
10. Cc trưởng lo Ga-la-t ni cng Gip-th rằng: Chng ta sẽ lm y như lời ngươi đ ni; nguyện ức Gi-h-va lm chứng giữa chng ta?!
11. Vậy, Gip-th đi cng cc trưởng lo Ga-la-t; dn sự lập người lm đầu v tướng; rồi tại Mch-ba Gip-th lặp lại trước mặt ức Gi-h-va hết thảy những lời người đ ni.
12. oạn Gip-th sai sứ giả đến cng vua dn Am-mn m ni rằng: Ta với ngươi c việc chi, nn ngươi ko đến ta đặng hm đnh xứ ta?
13. Vua dn Am-mn đp cng sứ giả Gip-th rằng: Ấy bởi Y-sơ-ra-n khi ra khỏi nước -dp-t, c chiếm lấy xứ ta từ Ạt-nn cho đến Gia-bốc v Gi-đanh. By giờ hy trả m lại xứ ấy cho ta.
14. Gip-th lại sai sứ giả đến cng vua dn Am-mn ni rằng:
15. Gip-th ni như vầy: Y-sơ-ra-n khng c xm đoạt địa phận M-p, cũng chẳng c chiếm lấy xứ của dn Am-mn.
16. Song khi Y-sơ-ra-n ra xứ -dp-t, th đi ngang qua đồng vắng cho đến Biển đỏ, rồi tới Ca-đe.
17. Bấy giờ, người sai sứ giả đến vua -đm đặng tu rằng: Xin cho ti đi ngang qua xứ vua. Nhưng vua -đm khng bằng lng. Người cũng sai sứ giả đến vua M-p, vua M-p cũng khng khứng cho, nn Y-sơ-ra-n cứ ở tại Ca-đe.
18. oạn, người đi vo đồng vắng, vng quanh xứ -đm v xứ M-p; rồi đến ci pha đng xứ M-p. Người hạ trại ở bn kia Ạt-nn, khng vo bờ ci M-p; v Ạt-nn l giới hạn của xứ M-p.
19. Rốt lại, Y-sơ-ra-n sai sứ giả đến cng Si-hn, vua người A-m-rt, ở tại Bết-hn, v dặn ni rằng: Xin để cho chng ti đi ngang qua xứ vua đặng đến xứ chng ti.
20. Nhưng Si-hn khng đủ tin dn Y-sơ-ra-n, nn khng cho đi ngang qua xứ mnh, bn hiệp lại cả cơ binh mnh, ko đến đng trại tại Gia-ht v chống đấu cng Y-sơ-ra-n.
21. Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n ph Si-hn v cả cơ binh người vo tay Y-sơ-ra-n. Y-sơ-ra-n đnh bại chng n, v lấy ton xứ dn A-m-rt, l dn miền đ.
22. Vậy, Y-sơ-ra-n nhận được ton xứ dn A-m-rt, từ Ạt-nn cho đến Gia-bốc, v từ đồng vắng cho đến Gi-đanh.
23. Vậy by giờ, Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n đ đuổi dn A-m-rt khỏi trước mặt dn Y-sơ-ra-n của Ngi rồi, th ngươi lại muốn chiếm lấy xứ của họ sao!
24. Ngươi h chẳng nhận được đất m K-mốt, l thần của ngươi, đ ban cho ngươi sao? Thế th, chng ta cũng nhận được đất của những kẻ no m Gi-h-va ức Cha Trời chng ta đ đuổi khỏi trước mặt chng ta.
25. Vả lại, ngươi cho trổi hơn Ba-lc, con trai Xếp-b, vua M-p chăng? Hắn h c khi no ci cọ hay l chiến đấu cng Y-sơ-ra-n chăng?
26. ương lc ba trăm năm m Y-sơ-ra-n ở tại Hết-bn v cc thnh địa hạt n, A-r-e v cc thnh địa hạt n, cng hết thảy cc thnh ở dọc theo Ạt-nn, sao ngươi khng lấy n lại trong khi đ?
27. Vậy, ta khng c phạm tội cng ngươi, nhưng ngươi đ lm quấy cng ta m hm đnh ta. Nguyện ức Gi-h-va, l ấng đon xt, ngy nay xt đon giữa dn Y-sơ-ra-n v dn Am-mn!
28. Nhưng vua dn Am-mn khng khứng nghe lời của Gip-th sai ni cng người.
29. Thần của ức Gi-h-va bn cảm động Gip-th; người trải qua Ga-la-t v Ma-na-se, sang đến Mch-ba ở Ga-la-t, rồi từ Mch-ba ở Ga-la-t, người đi đn dn Am-mn.
30. Gip-th khẩn nguyện cng ức Gi-h-va rằng: Nếu Ngi ph dn Am-mn vo tay ti, khi ti thắng chng n trở về,
31. hễ chi ở cửa nh ti đi ra đầu hết đặng đn rước ti, th nấy sẽ thuộc về ức Cha Trời, v ti sẽ dng n lm của lễ thiu.
32. oạn, Gip-th đi đến dn Am-mn đặng giao chiến cng chng n, v ức Gi-h-va ph chng n vo tay người.
33. Người đnh bại chng n từ A-r-e cho đến Mi-nt, v cho đến A-bn-K-ra-mim, cng chiếm lấy của chng n hai mươi ci thnh. Ấy l một trận-bại rất lớn; dn Am-mn bị phục trước mặt dn Y-sơ-ra-n.
34. Gip-th trở về nh mnh tại Mch-ba; ka, con gi người ra đn-rước người, c cầm trống nhỏ v nhảy ma. Nng l con một của người, ngoi nng chẳng c con trai hoặc con gi no khc hơn.
35. Gip-th vừa thấy nng, liền x o mnh m rằng: Ớ con, than i! con gy cho cha tức tối thay! Con thuộc vo kẻ lm rối cha! V cha c mở miệng khấn nguyện cng ức Gi-h-va, khng thế nuốt lời.
36. Nng thưa rằng: Cha i, nếu cha c mở miệng khấn nguyện cng ức Gi-h-va, xin hy lm cho con y như lời ra khỏi miệng cha, v by giờ ức Gi-h-va đ bo th kẻ cừu địch cha rồi, tức l dn Am-mn.
37. oạn, nng lại ni cng cha mnh rằng: Xin cha hy nhậm cho con lời nầy: ể cho con thong thả trong hai thng, con sẽ đi ở trn ni đặng cng chị em bạn con khc về sự đồng trinh của con.
38. Gip-th đp rằng: Con cứ đi. Rồi người để nng đi hai thng. Vậy, nng đi cng chị em bạn mnh, khc sự đồng trinh mnh tại trn ni.
39. Cuối hai thng, nng trở về cha mnh, v người lm cho nng ty theo lời khấn nguyện mnh đ hứa. Nng chẳng c biết người nam. Tại cớ đ trong Y-sơ-ra-n c thường lệ nầy:
40. Mỗi năm, cc con gi Y-sơ-ra-n đi than khc con gi của Gip-th, người Ga-la-t, trong bốn ngy.

Cc Quan Xt 12    chọn đoạn khc

1. Người p-ra-im nhm hiệp đến tại Xa-phn, v ni cng Gip-th rằng: V sao ngươi đi đnh dn Am-mn khng gọi chng ta đi với? Chng ta sẽ đốt nh ngươi lun với ngươi.
2. Gip-th đp rằng: Ta v dn sự ta c cuộc tranh cạnh rất lớn với dn Am-mn; v khi ta ku cc ngươi, th cc ngươi khng c giải cứu ta khỏi tay chng n.
3. Thấy rằng cc ngươi khng đến tiếp cứu ta, th ta đ liều mnh đi đnh dn Am-mn, v ức Gi-h-va đ ph chng n vo tay ta. Vậy, sao ngy nay cc ngươi ln đến ta đặng tranh chiến cng ta?
4. Kế ấy, Gip-th hiệp lại hết thảy dn Ga-la-t, giao chiến cng p-ra-im. Người Ga-la-t đnh bại người p-ra-im, v họ ni rằng: Ớ dn Ga-la-t, giữa p-ra-im v Ma-na-se, cc ngươi chỉ l l kẻ trốn trnh của p-ra-im đ thi!
5. oạn, người Ga-la-t xm chiếm những chỗ cạn sng Gi-đanh, trước khi người p-ra-im đến đ. V khi một người trốn no của p-ra-im ni rằng: Xin để cho ti đi qua, th người Ga-la-t ni rằng: Ngươi c phải người p-ra-im chăng? Người đp: Khng.
6. Chng bn ni cng người rằng: Thế th, hy ni: Si-b-lết; người ni Si-b-lết, khng thế ni cho r được; chng bn bắt họ v giết đi tại chỗ cạn của sng Gi-đanh. Trong lc đ c bốn mươi hai ngn người p-ra-im bị chết.
7. Gip-th, người Ga-la-t lm quan xt trong Y-sơ-ra-n được su năm. oạn, người qua đời, v được chn trong một thnh ở xứ Ga-la-t.
8. Sau người, c Iếp-san ở Bết-l-hem lm quan xt trong Y-sơ-ra-n.
9. Người c ba mươi con trai v ba mươi con gi. Người gả cc con gi ra ngoi nh mnh, v cưới ba mươi con gi ở ngoi lm vợ cho con trai mnh. Người lm quan xt trong Y-sơ-ra-n được bảy năm.
10. oạn, Iếp-san qua đời, được chn ở Bết-l-hem.
11. Sau Iếp-san, c -ln người Sa-bu-ln, lm quan xt trong Y-sơ-ra-n, phn xt Y-sơ-ra-n trong mười năm.
12. oạn, -ln, người Sa-bu-ln, qua đời, được chn tại A-gia-ln, trong đất chi phi Sa-bu-ln.
13. Sau -ln, c p-đn, con trai Hi-ln, người Phi-ra-thn, lm quan xt trong Y-sơ-ra-n.
14. Người c bốn mươi con trai v ba mươi chu trai; chng n đều cỡi bảy mươi lừa con; người phn xt Y-sơ-ra-n tm năm.
15. oạn, p-đn, con trai Hi-ln, người Phi-ra-thn, qua đời v được chn tại Phi-ra-thn, ở xứ p-ra-im, trn ni dn A-ma-lc.

Cc Quan Xt 13    chọn đoạn khc

1. :1 :1 Dn Y-sơ-ra-n cứ lm điều c trước mặt ức Gi-h-va, nn ức Gi-h-va ph chng n vo tay dn Phi-li-tin trọn bốn mươi năm.
2. Vả, c một người X-r-a, thuộc về một họ hng của chi phi an, tn l Ma-n-a; vợ người son-sẽ, khng c con.
3. Thin sứ của ức Gi-h-va hiện đến cng người đờn b ấy m rằng: Ka, ngươi son sẻ khng c con; nhưng ngươi sẽ thọ thai v sanh một đứa con trai.
4. Vậy, từ by giờ hy cẩn thận, chớ uống rượu hay l vật chi say, v cũng đừng ăn vật g chẳng sạch;
5. v người sẽ c nghn v sanh một đứa con trai. Dao cạo sẽ khng đưa qua đầu n, bởi v đứa trẻ từ trong lng mẹ sẽ lm người Na-xi-r cho ức Cha Trời; về sau n sẽ giải cứu Y-sơ-ra-n khỏi tay dn Phi-li-tin.
6. Người đờn b đi thuật lại cng chồng mnh rằng: Một người của ức Cha Trời đến cng ti, diện mạo người giống như diện mạo thin sứ của ức Cha Trời, rất đng knh đng sợ. Ti khng dm hỏi người ở đu, người cũng khng tỏ cho biết tn người;
7. nhưng người c ni cng ti rằng: Ka, ngươi sẽ thọ thai v sanh một đứa trai; vậy by giờ, chớ uống rượu hay l vật chi say, v cũng đừng ăn vật g chẳng sạch; v đứa trẻ đ, từ trong lng mẹ cho đến ngy qua đời, sẽ l người Na-xi-r của ức Cha Trời.
8. Ma-n-a cầu nguyện ức Gi-h-va m rằng: i, Cha! xin Cha cho người của ức Cha Trời m Cha đ sai xuống, lại đến cng chng ti, đặng dạy chng ti điều phải lm cho đứa trẻ sẽ sanh ra!
9. ức Cha Trời nhậm lời cầu nguyện của Ma-n-a. Thin sứ của ức Cha Trời lại đến cng người đờn b đương khi ngồi trong đồng ruộng; cn Ma-n-a, chồng nng, khng c tại đ với nng.
10. Người đờn b liền chạy đi thuật cho chồng rằng: Ka, người đ đến cng ti ngy nọ, nay lại hiện đến.
11. Na-n-a đứng dậy, đi theo vợ mnh, v khi đến gần người đ, th ni rằng: ng c phải l người đ ni cng đờn b nầy chăng? Người đp: Ấy l ta.
12. Na-n-a tiếp: Khi lời ng ứng nghiệm, th đứa trẻ phải giữ theo lệ no, v phải lm sao?
13. Thin sứ của ức Gi-h-va đp cng Ma-n-a rằng: Người đờn b phải king cữ mọi điều ta đ dặn
14. nng chớ nn ăn sản vật g của vườn nho, chớ nn uống rượu hay l vật chi uống say, v cũng đừng ăn vật g chẳng sạch, người kh giữ theo mọi điều ta đ chỉ dạy cho.
15. Bấy giờ, Ma-n-a thưa cng thin sứ của ức Gi-h-va rằng: Xin cho php chng ti cầm ng đặng dọn dng cho ng một con d con.
16. Thin sứ của ức Gi-h-va đp cng Ma-n-a rằng: Dầu ngươi cầm ta lại, ta cũng chẳng ăn vật thực của ngươi; nhưng nếu muốn lm một của lễ thiu, th hy dng ln cho ức Gi-h-va. Vả, Ma-n-a khng r ấy l thin sứ của ức Gi-h-va,
17. Ma-n-a lại thưa cng thin sứ của ức Gi-h-va rằng: Danh ng l chi, để chng ti tn trọng ng khi lời ng được ứng nghiệm?
18. Thin sứ của ức Gi-h-va đp rằng: Sao ngươi hỏi danh ta như vậy? Danh ấy lấy lm diệu kỳ.
19. Ma-n-a bắt con d con lun với của lễ chay, dng ln cho ức Gi-h-va tại trn hn đ. Thin sứ bn lm ra một việc lạ lng, c Ma-n-a v vợ người lm chứng kiến.
20. trong lc ngọn lửa từ bn thờ cất bay ln trn trời, th thin sứ của ức Gi-h-va cũng dng ln theo trong ngọn lửa của bn thờ. Thấy vậy, Ma-n-a t sấp mặt xuống đất.
21. Thin sứ của ức Gi-h-va chẳng cn hiện đến cng Ma-n-a v vợ người nữa. Ma-n-a nhận biết ấy l thin sứ của ức Gi-h-va,
22. bn ni cng vợ rằng: Quả thật chng ta sẽ chết, v thấy ức Cha Trời!
23. Nhưng vợ đp rằng: Nếu ức Gi-h-va muốn giết chng ta, lẽ no Ngi c nhậm của lễ thiu v của lễ chay nơi tay ta, lại lẽ no Ngi đ cho chng ta thấy cc điều nầy, v cho ta nghe những lời m chng ta đ nghe ngy nay.
24. Người đn b ny sanh một con trai, đặt tn l Sam-sn. ứa trẻ lớn ln, v ức Gi-h-va ban phước cho.
25. Thần ức Gi-h-va khởi cảm động người tại trong dinh an, giữa khoảng X-r-a v -ra-n.

Cc Quan Xt 14    chọn đoạn khc

1. Sam-sn đi xuống Thim-na, thấy một người nữ trong vng con gi Phi-li-tin.
2. Người đ trở ln, thuật điều đ cho cha mẹ mnh, m rằng: Con c thấy tại Thim-ma một người nữ trong vng con gi Phi-li-tin; by giờ xin hy hỏi nng cưới cho con.
3. Cha mẹ người ni rằng: Trong vng cc con gi của anh em con v trong cả dn sự chng ta, h chẳng c người nữ no, m con phải đi cưới vợ nơi dn Phi-li-tin chẳng chịu cắt b đ sao? Sam-sn đp cng cha rằng: Xin cha hy cưới nng đ cho con, v n đẹp mắt con.
4. Vả, cha mẹ người chẳng r điều đ bởi nơi ức Gi-h-va m đến; v người tm dịp tranh đấu cng dn Phi-li-tin. Lc bấy giờ dn Phi-li-tin quản hạt Y-sơ-ra-n.
5. Sam-sn đi xuống Thim-na với cha mẹ mnh; khi đến vườn nho Thim-na, thấy một con sư tử tơ đến đn gầm ht.
6. Thần của ức Gi-h-va cảm động Sam-sn rất mạnh, tuy chẳng cầm vật chi, song người x con sư tử đ như x con d con vậy. Nhưng người chẳng thuật lại cho cha mẹ hay điều mnh đ lm.
7. Vậy, người đi xuống, ni cng người nữ, người nữ đẹp lng Sam-sn.
8. Sau một t lu, người trở lại đặng cưới nng; đi vng lại xem ci thy sư tử, thấy trong xc n c một đon ong v mật.
9. Người bụm mật trong tay, vừa ăn vừa đi. ến gần cha mẹ, người đưa cho cha mẹ ăn, nhưng chẳng thuật lại rằng mnh đ thấy mật đ trong thy sư tử.
10. Cha người đi xuống nh người nữ ấy, v tại đ Sam-sn by ra một tiệc. Ấy l thường tục của cc g thanh nin hay lm.
11. Vừa thấy chng, người ta bn mời ba mươi g thanh nin để kết bạn cng chng.
12. Sam-sn ni: Ti sẽ ra cho anh em một cu đố; nếu trong bảy ngy tiệc, anh em giải n ra, th ti sẽ thưởng anh em ba mươi ci o trong v ba mươi bộ o lễ;
13. cn nếu anh em khng giải n ra được, th anh em phải nộp cho ti ba mươi ci o trong, v ba mươi bộ o lễ. Chng đp rằng: Hy ra cu đố anh cho chng ti nghe.
14. Vậy, chng ra cho chng rằng: Của ăn từ giống ăn m ra; vật ngọt từ giống mạnh m ra. Trong ba ngy chng khng giải được cu đố.
15. ến ngy thứ bảy, chng ni cng vợ Sam-sn rằng: Hy dụ chồng nng giải đp cu đố cho chng ta; bằng chẳng, chng ta sẽ đốt nng v nh cha nng. C phải để bc lột chng ta m cc ngươi thỉnh chng ta chăng?
16. Vợ Sam-sn khc trước mặt người rằng: Quả thật, chng ght ti, chẳng thương ti cht no: chng đ ra một cu đố cho người dn sự ti, m khng c giải nghĩa cho ti. Người đp: Ka, ta khng c giải nghĩa cho cha mẹ ta thay, m ta lại phải, m ta lại giải nghĩa cho nng sao?
17. Trong bảy ngy ăn tiệc nng cứ khc như vậy trước mặt người. Qua ngy thứ bảy, người giải nghĩa cho nng, bởi v nng lm cực lng người. oạn, nng giải lại cho người dn sự mnh.
18. Vậy, ngy thứ bảy, trước khi mặt trời lặn, người trong thnh đến ni cng chng rằng: C g ngọt hơn mật, c chi mạnh hơn sư tử? Sam-sn bn đp: Nếu cc ngươi khng cy ruộng bằng b ci tơ ta, th cc ngươi khng giải được cu đố ta.
19. Bấy giờ Thần của ức Gi-h-va cảm động người; người đi xuống ch-ca-ln, giết ba mươi người, cướp lấy o xống của chng n, thưởng cho những người giải được cu đố; đoạn, người nổi giận phừng phừng trở về nh cha mnh.
20. Vợ Sam-sn bị gả cho một người trai trẻ m chng đ chọn lm bạn.

Cc Quan Xt 15    chọn đoạn khc

1. Sau t lu, nhằm ma gặt la m, Sam-sn đi thăm vợ mnh, đem cho nng một con d con, v ni rằng: Ti muốn đi đến cng vợ ti trong phng nng. Nhưng cha nng khng cho php người vo,
2. bn ni rằng: Ta ngờ ngươi ght n, nn ta đ gả n cho bạn của ngươi. Em gi n h chẳng lịch sự hơn n sao? Vậy, hay lấy em n thế cho.
3. Sam-sn đp rằng: Nếu lần nầy ta lm hại cho dn Phi-li-tin, th ta cũng v tội.
4. Vậy, Sam-sn đi bắt ba trăm con ch rừng, cũng lấy những đuốc, rồi cột đui mỗi hai con lại, v cột đuốc giữa hai đui.
5. Người đốt đuốc, thả ch rừng vo trong la m của dn Phi-li-tin. Như vậy, người đốt la m đ b cng la m chưa gặt, v cc vườn -li-ve.
6. Dn Phi-li-tin hỏi: Ai lm điều đ? Người ta đp: Sam-sn, rể của người Thim-na, bởi v người Thim-na bắt vợ hắn m gả cho một người bạn của hắn. Dn Phi-li-tin bn đi ln, thiu nng lun với cha nng trong lửa.
7. Sam-sn ni: Nếu cc ngươi lm như vậy, th ta quyết hẳn bo th cc ngươi rồi mới chịu an nghỉ.
8. Người đnh chng n bị thua bệ cả thể. oạn, người đi xuống v ở tại hang đ -tam.
9. Bấy giờ, dn Phi-li-tin đi ln, đng trại tại Giu-đa, v trn ra đến L-chi.
10. Người Giu-đa ni cng chng rằng: Cớ sao cc ngươi ln đnh chng ta? Chng đp: Chng ta ln đy, ấy đặng tri Sam-sn: chng ta sẽ đi hắn y như hắn đ đi chng ta!
11. Ba ngn người Giu-đa bn xuống hang đ -tam m ni cng Sam-sn rằng: Ngươi h chẳng biết dn Phi-li-tin l chủ chng ta ư? Vậy, sao ngươi đ lm điều đ cho chng ta? Người đp: Ta đi chng n như chnh chng n đi ta.
12. Chng lại ni rằng: Chng ta xuống đặng tri ngươi, để nộp ngươi vo tay dn Phi-li-tin. Sam-sn tiếp: Hy thề cng ta rằng cc ngươi chẳng giết ta.
13. Chng đp rằng: Khng, chng ta chỉ muốn tri ngươi, nộp vo tay dn Phi-li-tin, chớ chẳng muốn giết ngươi đu. Vậy, chng bn tri người bằng hai sợi dy mới, v dắc ra khỏi hang đ.
14. Khi đến L-chi, dn Phi-li-tin ra đn người v la tiếng reo mừng. Song Thần của ức Gi-h-va cảm động Sam-sn, những dy cột cnh tay người trở thnh như chỉ gai bị lửa đốt, tn rớt khỏi tay người.
15. Gặp được một ci hm lừa con mới tinh, người bn giơ tay lượm lấy, v dng n đnh một ngn người.
16. Bấy giờ, Sam-sn ni rằng: Với một hm lừa, giết chất thy từng đống! Với một hm lừa, ta đnh một ngn người!
17. Khi người đ ni xong, bn nm ci hm lừa khỏi tay mnh, v đặt tn chổ đ l Ra-mt-L-chi.
18. Bởi người bị kht nước qu đỗi, bn cầu khẩn ức Gi-h-va, m rằng: Cha đ ban cho ti tớ Cha sự giải cứu lớn lao nầy; hồ dễ no by giờ ti phải chết kht, v sa vo tay những kẻ khng chịu cắt b sao?
19. ức Cha Trời liền chẻ hn đ bộng ở tại L-chi, c nước chảy ra; Sam-sn uống, th tm thần người hồi tỉnh, v lng mạnh mẽ lại. Bởi đ cho nn người ta đặt tn ci suối nầy l n-Ha-c-r cho đến ngy nay. Suối ấy ở tại L-chi.
20. Nhằm thời kỳ dn Phi-li-tin quản hạt Y-sơ-ra-n, th Sam-sn lm quan xt nơi Y-sơ-ra-n trọn hai mươi năm.

Cc Quan Xt 16    chọn đoạn khc

1. Sam-sn đi đến Ga-xa, thấy một kỵ nữ ở đ, bn đi vo nh nng.
2. Người ta thuật lại cho dn Ga-xa rằng: Sam-sn đ đến đy. Chng bn vy người v rnh giữ trọn đm tại cửa thnh. Cả đm ấy, chng giữ yn lặng, m rằng: Rựng sng, chng ta sẽ giết hắn.
3. Sam-sn ở ngủ cho đến khuya. Lối khuya, người thức dậy, nắm hai cnh cửa thnh v hai cy trụ, nhổ n ln lun với cy then, vc trn vai, v đem ln cht ni đối ngang Hếp-rn.
4. Sau đ, người yu mến một người nữ trong trũng S-rc, tn l a-li-la.
5. Cc quan trưởng Phi-li-tin đến nh nng, m rằng: Hy rn dụ dỗ hắn, hầu cho biết bởi đu hắn c sức mạnh lớn lao kia, v chng ta phải lm thế no cho được thắng hơn, tri v bắt hắn phục. Chng ta ai nấy sẽ thưởng cho nng mười một trăm miếng bạc.
6. a-li-la ni cng Sam-sn rằng: Ti xin chng hy ni cho ti biết bởi đu chng c sức mạnh lớn lao, v phải dng chi tri chng đặng bắt phục chng?
7. Sam-sn đp: Nếu người ta tri ti bằng bảy sợi dy dy cung cn tươi v cn ướt, th ti sẽ trở nn yếu đuối như một người khc.
8. Cc quan trưởng Phi-li-tin đem cho a-li-la bảy sợi dy tươi cn ướt, nng lấy tri người.
9. Vả, tại trong phng ở nh nng c binh phục. Nng ni: Ớ Sam-sn, người Phi-li-tin xng hm ngươi! Song người bứt những sợi dy như sợi chỉ gai đứt khi đụng đến lửa. Như vậy, căn nguyn sức mạnh người chẳng tm ra được.
10. a-li-la ni cng Sam-sn rằng: Nầy chng đ gạt ti, ni dối cng ti. Xin by giờ hy tỏ cho ti phải lấy chi tri chng?
11. Người đp: Nếu người ta cột ta bằng dy lớn mới, chưa hề c ai dng, th ta sẽ trở nn yếu như một người khc.
12. Vậy, a-li-la lấy dy lớn mới, tri Sam-sn rồi ni rằng: Ớ Sam-sn, người Phi-li-tin xng hm ngươi! Vả, c binh đương phục trong một phng. Nhưng người bức những sợi dy lớn tri cnh tay, y như một sợi chỉ vậy.
13. a-li-la ni cng Sam-sn rằng: Chng gạt ti v ni dối ti đến by giờ. Vậy. xin hy ni cho ti biết phải tri chng bằng chi. Người đp: Nng cứ dệt bảy lọn tc thắt của đầu ta vo trong canh chỉ của nng.
14. a-li-la lấy con sẻ cột chặt lại, rồi la rằng: Ớ, Sam-sn, người Phi-li-tin xng hm người! Nhưng người thức dậy, nhổ con sẻ của khung cửi lun với canh chỉ.
15. Bấy giờ, nng mới ni rằng: Lm sao chng ni được rằng: Ti yu nng! bởi v lng nng chẳng thnh cng ti? Chng đ gạt ti ba lần, v chẳng ni cho ti biết bởi đu c sức lực lớn của chng.
16. Mỗi ngy nng lấy cu hỏi ghẹo lng rối tr người, đến đỗi người bị tức mnh hng chết.
17. Người bn tỏ hết sự lng mnh m rằng: Dao cạo chẳng hề đưa qua đầu ta, v từ trong lng mẹ, ta đ lm người Na-xi-r cho ức Cha Trời. Nếu ta bị cạo, sức lực ta sẽ la khỏi ta, ta tất trở thnh yếu như người khc.
18. a-li-la thấy nguời đ tỏ hết sự lng cho mnh, sai mời cc quan trưởng Phi-li-tin, m rằng: Lần nầy hy ln, v hắn tỏ hết sự lng cho ti. Vậy, cc quan trưởng Phi-li-tin đi ln nh nng, đem bạc trong tay.
19. Nng khiến Sam-sn nằm ngủ trn đầu gối mnh, gọi một người, biểu cạo bảy m tc trn đầu chng. Như vậy, nng khởi lm khốn khổ người, sức lực bn la khỏi người.
20. Bấy giờ nng ni: Ớ Sam-sn, người Phi-li-tin xng hm ngươi! Người thức dậy m rằng: Ta sẽ ra như cc lần trước, v gỡ mnh cho thot khỏi tay chng n! Nhưng người chẳng biết rằng ức Gi-h-va đ la khỏi mnh.
21. Người Phi-li-tin bắt người, khot con mắt, đem xuống Ga-xa, rồi tri người bằng dy đồng đậu đi, v bắt người phải xay cối trong ngục.
22. Song tc người đ bị cạo khởi mọc lại.
23. Vả, cc quan trưởng Phi-li-tin nhm lại đặng dng của tế lễ lớn cho a-gn, thần của họ, v đặng vui mừng nhau. Chng ni rằng: Thần chng ta đ ph Sam-sn vo tay chng ta, l kẻ th nghịch chng ta.
24. Dn sự vừa thấy người, cũng cất tiếng khen ngợi thần mnh, m rằng: Thần chng ta đ ph kẻ th nghịch vo tay chng ta, l kẻ đ ph hại xứ chng ta, v đ giết biết bao nhiu người!
25. ương khi lng rất hớn hở, chng la ln rằng: Hy gọi Sam-sn, để hắn lm tr vui cho chng ta. Vậy, chng dẫn Sam-sn ở ngục đến, rồi người lm tr trước mặt chng. Người ta đ để người đứng giữa cc cột;
26. Sam-sn bn ni cng đứa trẻ nắm tay mnh rằng: Hy bung ta, v để cho ta rờ đến cc cột đỡ chịu ci đền, hầu cho ta dựa vo đ.
27. Vả, đền đầy những người nam người nữ, v hết thảy cc quan trưởng Phi-li-tin đều ở đ; tại trn sn mi đền cũng c độ gần ba ngn người nam v nữ xem Sam-sn lm tr.
28. Bấy giờ, Sam-sn ku cầu ức Gi-h-va, m rằng: Cha Gi-h-va i! xin Ngi nhớ lại ti. Hỡi ức Cha Trời! xin ban sức lực cho ti chỉ lần nầy m thi, hầu cho ti bo th dn Phi-li-tin về sự mất hai con mắt ti.
29. Sam-sn vớ lấy hai cy cột chnh giữa đỡ chịu ci đền, một cy ở bn hữu v một cy ở bn tả, nhận vo, m rằng: Nguyện ti chết chung với dn Phi-li-tin! oạn, người rn hết sức, s hai cy cột, đền đổ xuống trn cc quan trưởng v dn sự ở đ.
30. Ấy vậy, trong lc chết, Sam-sn giết nhiều người hơn l giết trong khi cn sống.
31. Kế đ, anh em người v cả nh người đi xuống, đem thy người về, chn tại giữa X-r-a v -ta-n, trong mộ của Ma-n-a, cha người. Sam-sn lm quan xt trong Y-sơ-ra-n hai mươi năm.

Cc Quan Xt 17    chọn đoạn khc

1. Trong ni p-ra-im, c một người tn l Mi-ca.
2. Người ni cng mẹ mnh rằng: Mười một trăm miếng bạc người ta ăn cắp của mẹ, m mẹ đ rủa sả trước mặt con, v bung những lời tr ẻo chnh tai con đ nghe, nầy bạc đ hiện ở trong tay con, ấy l con đ lấy. Mẹ người đp rằng: Nguyện ức Gi-h-va ban phước cho con!
3. Mi-ca trả lại cho mẹ mnh mười một trăm miếng bạc ấy. Mẹ ni cng người rằng: Ti biệt bạc nầy ring ra cho ức Gi-h-va, để lm cho con trai ti một ci tượng chạm lun với ci chơn bằng gang. Vậy mẹ trả bạc lại cho con by giờ.
4. Song Mi-ca lại trả bạc cho mẹ mnh; mẹ lấy hai trăm miếng trao cho thợ đc, lm một tượng chạm lun với ci chơn bằng gang, để trong nh Mi-ca.
5. Như vậy, nh Mi-ca trở nn một ci miếu thờ thần. Người cũng lm một ci -pht, v những th-ra-phim, rồi lập một con trai mnh lm thầy tế lễ.
6. Trong lc đ, khng c vua nơi Y-sơ-ra-n, mọi người cứ lm theo mnh tưởng l phải.
7. Bấy giờ, ở Bết-l-hem tại xứ Giu-đa, về nh Giu-đa, c một g trai trẻ l người L-vi, kiều ngụ trong thnh ấy.
8. Người đ bỏ thnh Bết-l-hem tại xứ Giu-đa, đặng đi kiếm nơi no kiều ngụ được. ương đi đng, người tới ni p-ra-im, qua nh Mi-ca.
9. Mi-ca hỏi rằng: Ngươi ở đu đến? Người L-vi đp: Ti ở Bết-l-hem trong xứ Giu-đa đến, toan đi tới nơi no ti kiều ngụ được.
10. Mi-ca ni: Hy ở đy với ta, lm cha v thầy tế lễ cho ta, ta sẽ cấp cho ngươi mỗi năm mười miếng bạc, một bộ o xống, v những vật cần nui mnh. Người L-vi bn vo,
11. bằng lng ở cng Mi-ca, v Mi-ca coi người trẻ ấy như một con trai của mnh.
12. Mi-ca lập người L-vi lm thầy tế lễ cho mnh, v người ở trong nh Mi-ca.
13. Mi-ca ni: By giờ ta biết rằng ức Gi-h-va sẽ lm ơn cho ta, bởi v ta c người L-vi lm thầy tế lễ.

Cc Quan Xt 18    chọn đoạn khc

1. ương lc đ, chẳng c một vua nơi Y-sơ-ra-n; chnh hồi ấy, chi phi an đi tm một địa phận đặng lập nghiệp; v từ trước đến giờ, trong chi phi Y-sơ-ra-n, chi phi nầy chưa nhận được sản nghiệp no hết.
2. Vậy, người an chọn trong chi phi mnh năm người mạnh dạn, sai từ X-r-a v -ta-n đi khắp nơi do thm xứ, v dặn họ rằng: Hy đi do thm xứ. Chng sang qua ni p-ra-im, đến nh Mi-ca, v ngủ đm ở đ.
3. Chng đương ở gần bn nh Mi-ca, th nghe tiếng của g trẻ tuổi, l người L-vi, bn lại gần m hỏi rằng: Ai dẫn ngươi đến đy? Ngươi ở đy lm chi, v ở chỗ nầy c g?
4. Người đp: Mi-ca c đi ti thế nầy, thế nầy, cấp cho ti lương tiền, dng ti lm thầy tế lễ cho người.
5. Chng tiếp: Thế th, hy hỏi ức Cha Trời, để chng ta biết con đường chng ta đi đy sẽ c may mắn chăng.
6. Thầy tế lễ đp: Hy đi bnh an, ức Gi-h-va đoi đến con đường của cc ngươi đi.
7. Vậy, năm người ấy ln đường, đến La-t, thấy dn cư tại đ c thi tục dn Si-đn, ở an ổn, bnh tịnh, v vững chắc. Trong kẻ quản hạt xứ đ, chẳng c ai lm cho chng bị hại cht-đỉnh no hết; chng vốn cch xa dn Si-đn, chẳng c việc chi với ai cả.
8. Kế ấy, năm người trở về cng cc anh em mnh tại X-r-a v -ta-n, th anh em hỏi chng rằng: Cc anh đ lm g?
9. Năm người đp: H! hy đi ln đnh chng n, v chng ti c thấy xứ ấy thật lấy lm tốt nhứt. Ủa ka! anh em ở đ chẳng lm chi sao? Chớ nn biếng nhc m đi ln chiếm lấy xứ ấy lm sản nghiệp.
10. Khi anh em vo xứ đ, sẽ đến cng một dn an ổn. Xứ ấy thật rất rộng, v ức Cha Trời đ ph n vo tay anh em; quả thật một nơi chẳng thiếu vật chi đất sanh sản.
11. Vậy, su trăm người về dng an cầm binh kh, đi từ X-r-a v -ta-n
12. ln đng trại tại Ki-ri-t-Gi-a-rim, trong đất Giu-đa; nn chỗ đ hy cn gọi l trại qun an cho đến ngy nay; n ở pha sau Ki-ri-t-Gi-a-rim.
13. Từ đ chng đi sang ni p-ra-im v đến nh Mi-ca.
14. Bấy giờ, năm người đ đi do thm xứ La-t cất tiếng ni cng anh em mnh rằng: Trong nh nầy c một ci -pht, những th-ra-phim, v một tượng chạm với chơn bằng vng gang; anh em c biết chăng? Vậy, by giờ hy xem điều anh em phải lm.
15. Chng bn lại gần, vo nh người L-vi trẻ tuổi, tức l vo nh của Mi-ca, v cho người.
16. Su trăm người về dng an cầm binh kh giữ ở ngoi cửa.
17. Nhưng năm người đ đi do thm xứ, đi ln, vo nh, v cướp lấy tượng chạm, chơn bằng gang, -pht, v những th-ra-phim, đương khi thầy tế lễ đứng tại cửa cng su trăm người cầm binh kh.
18. Năm người đ vo nh cướp lấy cc vật ấy rồi, thầy tế lễ bn hỏi chng rằng: Cc ngươi lm chi vậy?
19. Chng đp rằng: Hy nn đi, lấy tay bụm miệng lại, v đến cng chng ta, lm cha v thầy tế lễ cho chng ta. Ngươi lm thầy tế lễ cho một nh, hay l lm thầy tế lễ cho một chi phi, một họ hng trong Y-sơ-ra-n, điều no kh hơn?
20. Thầy tế lễ mừng lng, lấy -pht, những th-ra-phim, v tượng chạm, rồi nhập với bọn ấy.
21. Chng bn xy lại, ln đường, để cho con trẻ, sc vật, v đồ hnh l đi trước.
22. Chng đ đi xa khỏi nh Mi-ca rồi, c những kẻ ở gần nh Mi-ca nhm lại đuổi theo người an.
23. V chng ku la sau họ, người an xy lại ni cng Mi-ca rằng: Ngươi c điều chi? V sao ngươi c nhm lại những kẻ đ?
24. Mi-ca đp: Cc ngươi đ cướp lấy cc thần ta đ lm nn, v lun thầy tế lễ, m đi. Cn chi lại cho ta? Sao cc ngươi cn hỏi rằng ta c lm điều chi?
25. Người an đp cng Mi-ca rằng: Chớ cho ta nghe tiếng ngươi nữa, e c ngươi nổi giận xng hm cc ngươi, lm cho ngươi v nh ngươi đều bị mất sự sống chăng.
26. Bấy giờ người an cứ đi đường, cn Mi-ca thấy chng mạnh hơn mnh, bn trở về nh mnh.
27. Ấy vậy, sau khi đ cướp lấy vật của Mi-ca đ chế ra, v thầy tế lễ người đ c trong nh mnh, th chng xng vo dn La-t, l một dn ở bnh tịnh, vững chắc, lấy gươm giết dn đ, rồi chm lửa đốt thnh.
28. Chẳng c ai đến tiếp cứu dn La-t, v thnh ở xa Si-đn, v khng giao thiệp với ai hết; n ở trong trũng chạy về hướng Bết-R-hp. Người an xy đắp thnh lại, v ở lại đ;
29. lấy tn an, l tổ phụ mnh, con trai của Y-sơ-ra-n, m đặt cho thnh; cn trước kia tn thnh ấy l La-t.
30. oạn, người an dựng tượng chạm, rồi Gi-na-than, con trai Ghẹt-sn, chu Mi-se, v hết thảy hậu tự của người, đều lm thầy tế lễ trong chi phi an cho đến ngy chng bị lưu đy khỏi xứ.
31. Chng giữ tượng chạm của Mi-ca lm nn trọn trong lc đền của ức Cha Trời ở tại Si-l.

Cc Quan Xt 19    chọn đoạn khc

1. Nhằm lc khng c vua trong Y-sơ-ra-n, c một người L-vi đến kiều ngụ nơi gc xa hơn hết của ni p-ra-im, lấy một người vợ b ở Bết-l-hem, thnh xứ Giu-đa.
2. Vợ b người hnh dm, bỏ người, đi về nh cha mnh tại Bết-l-hem trong xứ Giu-đa, v ở đ bốn thng.
3. Chồng nng chổi dậy, đi theo nng, muốn lấy lời ngọt cảm lng nng, đặng dẫn nng về nh mnh. Người c đem theo một đầy tớ v hai con lừa. Cha nng thấy người đến, ra đn rước cch vui mừng.
4. ng gia người, l cha của người đờn b trẻ, cầm người lại, v người ở nh ng gia trong ba ngy, cng ăn uống, v ngủ đm tại đ.
5. Ngy thứ tư, họ dậy sớm, v khi người L-vi sửa soạn đi ra, cha của người đờn b trẻ bn ni cng rể mnh rằng: Hy dng một miếng bnh đặng đỡ lng con, rồi sau cc ngươi sẽ đi.
6. Vậy, vợ chồng ngồi ăn uống cng nhau. Cha của người đờn b trẻ ni cng người chồng rằng: Con hy định ở lại đm nay nữa, cho lng con vui mừng!
7. Người L-vi dậy sớm đặng đi, nhưng ng gia p ni qu, đến đỗi người trở lại, v ở đm đ nữa.
8. Ngy thứ năm, người dậy sớm đặng ra đi, th cha người đờn b trẻ ni cng người rằng: Xin con hy dng bữa, nn ở lại cho đến xế chiều. Rồi vợ chồng ngồi lại ăn.
9. oạn, người L-vi đứng dậy đặng đi cng vợ b v ti tớ mnh; nhưng ng gia, l cha của người đờn b trẻ, ni rằng: Nầy, ngy đ xế, chiều hầu gần, cha xin hai con hy ở lại đy. Ngy đ xế, hy ở đm lại đy, cho lng con vui mừng. Ngy mai, hai con sẽ thức dậy sớm, đặng ln đường, v trở về nh con.
10. Nhưng người chồng khng muốn ở đm, bn đứng dậy v đi. Người đến tại trước Gi-bu, tức Gi-ru-sa-lem, với hai con lừa thắng; cũng c vợ b theo người.
11. Khi hai người đến gần Gi-bu, ngy đ xế chiều rồi. Kẻ ti tớ thưa cng chủ rằng: H, chng ta hy xy qua đặng vo trong thnh Gi-bu nầy, v ngủ đm tại đ.
12. Chủ đp rằng: Chng ta khng vo trong thnh một kẻ ngoại bang, l nơi chẳng c người Y-sơ-ra-n; chng ta sẽ đi đến Ghi-b-a.
13. Người lại ni cng kẻ đầy tớ rằng: H, ta hy rn đi đến một nơi no ở đằng trước, hoặc Ghi-b-a hay l Ra-ma, đặng ngủ đm tại đ.
14. Vậy, chng cứ đi đường; khi đến gần Ghi-b-a, l thnh thuộc về Bn-gia-min, th mặt trời lặn rồi.
15. Chng bn quẹo vo thnh Ghi-b-a đặng ngủ đm tại đ. Vậy, chng đi vo, ngồi tại ngoi phố chợ của thnh; v khng ai tiếp vo nh mnh đặng cho ở ban đm.
16. Vả, c một người gi lm việc ở ngoi đồng, buổi chiều trở về. Người ấy vốn qu ở ni p-ra-im, đương kiều ngụ tại Ghi-b-a; song dn cư thnh nầy l người Bn-gia-min.
17. Người gi ngước mắt ln, thấy kẻ hnh khch nầy trn phố chợ của thnh, bn hỏi rằng: Ngươi ở đu đến v đi đu?
18. Người hnh khch đp rằng: Chng ti đến từ Bết-l-hem ở xứ Giu-đa, đương đi về nơi gc xa của ni p-ra-im, l nơi sanh ti ra. Ti đ đi đến Bết-l-hem ở xứ Giu-đa, v nay ti đến nh của ức Gi-h-va, nhưng chẳng c ai tiếp ti vo nh mnh!
19. Vả lại, chng ti c rơm v cỏ cho lừa chng ti, rượu v bnh cho ti, cho con đi v cho người trai trẻ đi theo kẻ ti tớ ng. Chẳng thiếu g cho chng ti cả.
20. Nguời gi ni: Bnh an cho ngươi! Ta lnh lo liệu mọi điều ngươi c cần dng; ngươi sẽ chẳng ngủ đm tại phố chợ đu.
21. Người gi bn mời người vo nh, v cho lừa ăn; cc hnh khch rửa chơn, rồi ăn v uống.
22. Khi chng đương ăn vui vẻ, c những người trong thnh, l kẻ gian t, vy nh, động cửa v ni cng ng gi, l chủ nh, rằng: Hy đem người đ vo nh ngươi đ ra, cho chng ta biết hắn.
23. Chủ nh ra đến cng chng, m rằng: Hỡi anh em, đừng, xin chớ lm điều c; v người nầy đ vo nh ti, chớ phạm sự sỉ nhục nầy.
24. Ka, con gi ta cn đồng trinh, v vợ b người kia; ta sẽ dẫn chng n ra ngoi cho anh em, anh em sẽ lăng nhục họ, đi họ ty thch anh em; nhưng với người nầy, chớ phạm điều sỉ nhục dường ấy.
25. Song những kẻ đ khng khứng nghe người. Người khch bn bắt vợ b người dẫn ra ngoi cho chng, chng biết nng, lăng nhục nng trọn đm cho đến sng; rồi đuổi nng về rạng đng.
26. Gần sng, người đờn b đến ng tại cửa nh chồng nng trọ, v nằm tại đ cho đến sng ngy.
27. Sng đến, chồng nng chổi dậy, mở cửa nh ra, đặng ln đường mnh; ka, thấy vợ b mnh nằm sải trước cửa nh, hai tay ở trn ngạch.
28. Người ni cng nng rằng: Hy đứng dậy, chng ta sẽ đi. Song nng chẳng trả lời. Người bn để nng trn lừa mnh, ln đường v trở về nh.
29. ến nh rồi, người lấy một con dao, nắm vợ b mnh, chặt từng tay từng chơn ra mười hai đoạn, gởi đi khắp địa phận Y-sơ-ra-n.
30. Hết thảy ai thấy sự đ, đều ni rằng: Từ khi dn Y-sơ-ra-n ra khỏi xứ -dp-t cho đến ngy nay, người ta chưa hề lm hoặc thấy việc như vậy! Kh nghĩ đến điều đ, bn luận nhau, v giảng ra.

Cc Quan Xt 20    chọn đoạn khc

1. Bấy giờ, cả dn Y-sơ-ra-n đều ko ra đi, từ an cho đến B-e-s-ba, v cho đến xứ Ga-la-t; hội chng tụ hiệp lại như một người trước mặt ức Gi-h-va, tại Mch-ba.
2. Những quan trưởng của cả dn sự, tức l của cc chi phi của Y-sơ-ra-n, đều ra mắt trong hội của dn ức Cha Trời: c bốn trăm ngn lnh bộ, c ti cầm gươm.
3. Vả, người Bn-gia-min đ hay rằng dn Y-sơ-ra-n đi ln Mch-ba. Dn Y-sơ-ra-n ni: Hy thuật lại cho biết tội c nầy đ phạm lm sao?
4. Người L-vi, chồng của người đờn b bị giết, đp rằng: Ti c vo thnh Ghi-b-a, l thnh của Bn-gia-min, với vợ b ti, đặng ngủ đm tại đ.
5. Nhưng dn Ghi-b-a dấy ln cng ti, đương ban đm vy nh ti ở; chng đ toan giết ti, c hnh hung cng vợ b ti, v n chết v cớ đ.
6. oạn, ti nắm lấy thy vợ b ti, chặt n ra từng đoạn, gởi đi khắp địa phận của sản nghiệp Y-sơ-ra-n; v chng n c phạm một tội trọng, một sự sỉ nhục trong Y-sơ-ra-n.
7. Nầy, hết thảy dn Y-sơ-ra-n c mặt đy; anh em hy bn luận nhau v liệu định phải lm thế no đy.
8. Cả dn sự đứng dậy như một người m rằng: Chẳng ai trong chng ta sẽ trở lại trại mnh; khng ai rt về nh mnh.
9. By giờ, nầy l điều chng ta phải xử cho Ghi-b-a: Chng ta sẽ đi ln đnh thnh đ theo thứ tự của thăm nhứt định.
10. Trong cc chi phi Y-sơ-ra-n, chng ta phải lấy mười người trong một trăm, trăm người trong một ngn, ngn người trong một mun. Chng ta sẽ đi tm lương thực cho dn sự; rồi khi trở về, người ta phải xử Ghi-b-a của Bn-gia-min, ty theo sự sỉ nhục m thnh ấy đ phạm nơi Y-sơ-ra-n.
11. Ấy vậy, hết thảy người Y-sơ-ra-n nhm nhau hm đnh thnh đ, hiệp lại như chỉ một người.
12. Cc chi phi Y-sơ-ra-n sai sứ giả đến cng chi phi Bn-gia-min m ni rằng: Tội c đ phạm tại trong cc ngươi l g?
13. By giờ, hy nộp cho chng ta những người gian t của Ghi-b-a, để chng ta xử tử chng n, v diệt điều c khỏi giữa Y-sơ-ra-n. Nhưng người Bn-gia-min khng khứng nghe tiếng của anh em mnh, l dn Y-sơ-ra-n,
14. bn ra khỏi thnh họ, v nhm hiệp tại Ghi-b-a đặng giao chiến cng dn Y-sơ-ra-n.
15. Trong ngy đ, người ta tu bộ người Bn-gia-min từ cc thnh m đến; số l hai mun su ngn người nam, đều c ti cầm gươm, khng kể dn Ghi-b-a, được số bảy trăm người tinh-binh.
16. Trong cả dn sự ấy c bảy trăm người tinh-binh thuận tay tả. Hết thảy những kẻ đ c ti dng trnh nm đ trng một sợi tc, m chẳng hề sai trật.
17. Người ta cũng tu bộ những người nam Y-sơ-ra-n, khng kể người Bn-gia-min, th số được bốn mươi vạn người, c ti cầm gươm, thảy đều l chiến sĩ.
18. Vậy, dn Y-sơ-ra-n đi ln Ghi-b-a v cầu vấn ức Cha Trời như vầy: Ai trong chng ti phải ln trước đặng giao chiến cng người Bn-gia-min? ức Gi-h-va đp: Giu-đa sẽ đi ln trước.
19. Vừa sng ngy, dn Y-sơ-ra-n ko đi v đng trại gần Ghi-b-a.
20. Người Y-sơ-ra-n ra đnh người Bn-gia-min, dn trận cng chng tại trước Ghi-b-a.
21. Người Bn-gia-min bn ra khỏi Ghi-b-a, v trong ngy đ, giết hai mun ngn người Y-sơ-ra-n, nằm chật đất.
22. Dn Y-sơ-ra-n lại phấn ch, dn trận mới tại chỗ mnh đ dn ngy thứ nhứt.
23. Dn Y-sơ-ra-n đi ln khc trước mặt ức Gi-h-va cho đến chiều tối, cầu vấn ức Gi-h-va m rằng: Ti phải đi giao chiến lại cng người Bn-gia-min, l anh em của ti, chăng? ức Gi-h-va đp: Hy ln đnh n!
24. Ngy thứ nh người Y-sơ-ra-n ko tới đnh ngươi Bn-gia-min.
25. Người Bn-gia-min cũng ra Ghi-b-a nội ngy đ, đnh dn Y-sơ-ra-n, lại giết nằm sải dưới đất một mun tm ngn người của dn ấy, thảy đều c ti cầm gươm.
26. Bấy giờ, hết thảy người Y-sơ-ra-n v cả dn sự đều đi ln B-tn, khc v đứng tại đ trước mặt ức Gi-h-va, cữ ăn trong ngy ấy cho đến chiều tối, rồi dng của lễ thiu v của lễ th n tại trước mặt ức Gi-h-va.
27. ương khi ấy, hm giao ước của ức Cha Trời ở tại đ, c Phi-n-a, con trai -l-a-sa, chu A-rn, phục sự trước mặt ức Gi-h-va. Vậy, dn Y-sơ-ra-n cầu vấn ức Gi-h-va m rằng:
28. Ti cn phải giao chiến cng người Bn-gia-min, anh em ti, hay l ti phải đnh lại? ức Gi-h-va đp: Hy đi ln, v ngy mai ta sẽ ph chng n vo tay cc ngươi.
29. Y-sơ-ra-n bn phục binh chung quanh Ghi-b-a.
30. Ngy thứ ba, dn Y-sơ-ra-n đi ln, đnh người Bn-gia-min v dn trận cng Ghi-b-a như cc lần trước.
31. Người Bn-gia-min ra đn dn Y-sơ-ra-n, bị dụ xa thnh. Y như hai lần trước chng khởi đnh v giết mấy người của dn Y-sơ-ra-n, chừng ba mươi người, tại trong hai con đường trải qua đồng bằng đi ln, một ngả tới B-tn, v ngả kia tới Ghi-b-a.
32. Người Bn-gia-min ni rằng: Ka, chng n bị bại trước mặt chng ta như lần trước. Nhưng dn Y-sơ-ra-n ni: Chng ta hy chạy trốn, dụ chng n ra cch xa thnh, đến trong cc đường ci.
33. Hết thảy người Y-sơ-ra-n bn bỏ chỗ mnh đứng, dn trận tại Ba-anh-Tha-ma, v đạo binh phục của Y-sơ-ra-n đ phục của Y-sơ-ra-n đm sầm ra khỏi chỗ phục mnh tại đồng bằng Ghi-b-a.
34. Như vậy, xảy c một mun tinh binh của Y-sơ-ra-n đ phục trước tại Ghi-b-a xng tới, đnh giặc rất dữ dội; nhưng người Bn-gia-min khng biết tai họa hm lấy mnh.
35. ức Gi-h-va đnh bại người chi phi Bn-gia-min trước mặt dn Y-sơ-ra-n; v trong ngy đ, dn Y-sơ-ra-n giết hai mun năm ngn mốt người Bn-gia-min, hết thảy đều c ti cầm gươm.
36. Người Bn-gia-min thấy r mnh bị bại. Vả, người Y-sơ-ra-n đ nhường bước cho người Bn-gia-min, v chng tin cậy nơi sự phục binh mnh ở gần Ghi-b-a.
37. Những binh đ phục, lật đật xng hm Ghi-b-a, đi tới lấy gươm giết hết thảy cả người ở thnh.
38. Người Y-sơ-ra-n đ hẹn một cht dấu hiệu với những phục binh phải lm cho một ngọn khi đen cất ln khỏi thnh.
39. Vậy, dn Y-sơ-r-n đ thối lại trong trận, cn người Bn-gia-min khởi đnh v giết chừng ba mươi người Y-sơ-ra-n. Chng ni: Quả thật chng n bị thua trước mặt chng ta như lần trước!
40. Nhưng khi trụ khi khởi bay ln khỏi thnh, người Bn-gia-min nhn xem lại đằng sau, thấy cả thnh đều c khi bay ln trời.
41. Bấy giờ, dn Y-sơ-ra-n trở lại, cn nhưng người Bn-gia-min lấy lm kinh hi, v thấy tai họa đ hm p mnh.
42. Chng xy lưng lại trước mặt dn Y-sơ-ra-n, chạy trốn về pha đồng vắng; nhưng đạo binh Y-sơ-ra-n theo riết gần, v những kẻ ra khỏi thnh đều bị giết liền.
43. Chng vy phủ người Bn-gia-min, đuổi theo v ch đạp họ tại nơi họ dừng lại, cho đến chỗ đối ngang Ghi-b-a, về hướng mặt trời mọc.
44. Như vậy, một mun tm ngn người Bn-gia-min phải ng, thảy đều l người dng sĩ.
45. Trong số người xy lưng chạy trốn về pha đồng vắng, hướng hn đ Rim-mn, th dn Y-sơ-ra-n cn giết dọc đường năm ngn người nữa, đoạn theo riết gần đến Ghi-b-om th giết hai ngn người.
46. Vậy, số tổng cộng người Bn-gia-min ng chết trong ngy đ l hai mun năm ngn người c ti cầm gươm, v thảy đều l người dng sĩ.
47. Lại c su trăm người xy lưng chạy trốn về pha đồng vắng, đến hn đ Rim-mn v ở đ bốn thng.
48. oạn, dn Y-sơ-ra-n trở lại đnh người Bn-gia-min, dng gươm giết hết thảy người ta ở trong thnh, sc vật v hết thảy vật no gặp được; lại hễ gặp thnh no, th chm lửa đốt n.

Cc Quan Xt 21    chọn đoạn khc

1. Tại Mch-ba, dn Y-sơ-ra-n c lập lời thề nầy: Chẳng ai trong chng ta sẽ gả con gi mnh cho một người Bn-gia-min.
2. oạn, dn sự đến B-tn, ở tại đ trước mặt ức Cha Trời cho đến chiều tối, cất tiếng ln khc dầm-dề;
3. m rằng: i, Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n, ngy nay thiếu một chi phi của Y-sơ-ra-n; sao tai họa nầy xảy đến cho chng ti?
4. Qua ngy sau, dn sự đều đứng dậy, xy trong chỗ đ một bn thờ, dng ln của lễ thiu v của lễ th n.
5. Vả, dn Y-sơ-ra-n c thề lời trọng thể nầy: Kẻ no chẳng đến ra mắt ức Gi-h-va tại Mch-ba, sẽ hẳn bị xử tử! Nn họ bn hỏi: Trong cc chi phi Y-sơ-ra-n c người no khng đến hội đồng trước mặt ức Gi-h-va chăng?
6. Song dn Y-sơ-ra-n ăn năn về điều xảy đến cho chi phi Bn-gia-min, anh em mnh, m rằng: Ngy nay, một chi phi đ truất khỏi Y-sơ-ra-n.
7. Chng ta sẽ lm sao đặng c người nữ cho những kẻ cn sống, v chng ta đ nhơn danh ức Gi-h-va m thề rằng khng gả một con gi no của chng ta cho họ?
8. Vậy, chng ni rằng: Trong cc chi phi Y-sơ-ra-n, c ai chẳng đến ra mắt trước mặt ức Gi-h-va tại Mch-ba chăng? Vả, từ Gia-be trong xứ Ga-la-t, chẳng c ai đến vo trong trại qun tại hội đồng;
9. v khi tu bộ dn, th chẳng thấy c người Ga-la-t no của dn Gia-be ở xứ Ga-la-t.
10. Hội chng bn sai đến Gia-be một mun hai ngn người mạnh mẽ hơn hết, v truyền lịnh rằng: Hy đi, dng gươm giết dn cư của Gia-be ở xứ Ga-la-t, lun với người nữ v con trẻ.
11. Nầy l điều cc ngươi sẽ lm: Hy tận diệt mọi người nam lun với mọi người nữ đ lm bạn một người nam.
12. Chng tm được trong dn Gia-be ở xứ Ga-la-t, bốn trăm con gi đồng trinh chưa lm bạn với người nam, bn dẫn chng n về trại qun tại Si-l, ở trong xứ Ca-na-na.
13. Ton hội chng sai sứ đến người Bn-gia-min rt ở nơi hn đ Rim-mn đặng giảng ha cho chng.
14. Người Bn-gia-min bn trở về; dn Y-sơ-ra-n gả cho chng những người nữ mnh đ dung thứ, để cn sống trong số những người nữ Gia-be ở xứ Ga-la-t; nhưng khng đủ cho mọi người.
15. Vậy, dn sự ăn năn về việc Bn-gia-min, v ức Gi-h-va c lm khuyết trong cc chi phi Y-sơ-ra-n.
16. Cc trưởng lo của hội chng ni: Bởi những người nữ của chi phi Bn-gia-min bị tuyệt diệt, th chng ta phải lm sao đặng kiếm vợ cho những người cn lại?
17. Lại tiếp rằng: Những người cn sống sẽ nhận được sản nghiệp thuộc về Bn-gia-min, kẻo một chi phi bị truất khỏi Y-sơ-ra-n chăng.
18. song chng chẳng thế gả con gi chng ta cho họ được, v dn Y-sơ-ra-n c lập lời thề nầy: ng rủa sả cho kẻ no gả một người vợ cho Bn-gia-min!
19. Vậy, chng ni: Ka, tại Si-l, ở về hướng bắc B-tn, pha đng của con đường đi từ B-tn ln Si-chem v pha nam L-b-na, mỗi năm người ta giữ một lễ cho ức Gi-h-va.
20. Chng bn khuyn người Bn-gia-min rằng: Hy đi phục trong vườn nho;
21. hễ khi thấy cc con gi của Si-l đi ra đặng ma ht rập nhau, th cc ngươi hy ra khỏi vườn nho, rồi mỗi người trong cc ngươi phải cướp lấy một người vợ trong bọn gi trẻ của Si-l đ; đoạn, trở về xứ Bn-gia-min.
22. Khi cha hay anh chng n đến kiện cng chng ta, chng ta sẽ đp rằng: xin hy lm ơn cho chng ti m gả chng n cho họ, v trong giặc gi nầy, chng ti khng thế cưới một người vợ cho mỗi người nam trong họ. Lại nữa, chẳng phải chnh cc anh em đ gả chng n cho họ; v nếu như vậy, chắc anh em phải mắc tội.
23. Người Bn-gia-min bn lm như vậy; trong bọn người nữ ma ht, chng cướp lấy một số người vợ bằng số của mnh, rồi đi trở về sản nghiệp mnh. Chng xy đắp thnh lại, v ở tại đ.
24. Bấy giờ, dn Y-sơ-ra-n ai nấy đều trở về trong chi phi v họ hng mnh; từ nơi đ mỗi người đi về sản nghiệp mnh.
25. ương lc đ, khng c vua trong Y-sơ-ra-n; ai nấy lm theo mnh lấy lm phải.