Mục Lục

[1] [2] [3] [4]


Ru-tơ 1    chọn đoạn khc

1. Trong đời cc quan xt, một cơn đi km xảy đến trong xứ, c một người từ Bết-l-hem xứ Giu-đa, đi với vợ v hai con trai mnh đến kiều ngụ trong xứ M-p.
2. Người tn l -li-m-lc, vợ tn l Na--mi, hai con trai tn l Mạc-ln v Ki-li-n, đều l dn -phơ-rt về Bết-l-hem trong xứ Giu-đa. ến xứ M-p, chng bn ở tại đ.
3. -li-m-lc, chồng của Na--mi, qua đời, để nng lại với hai con trai mnh.
4. Chng n cưới vợ trong người nữ M-p, người nầy tn l Ọt-ba, người kia tn l Ru-tơ; họ ở tại đ độ mười năm.
5. Kế sau, Mạc-ln v Ki-li-n cũng thc, để Na--mi ở lại, khng chồng khng con.
6. Bấy giờ, Na--mi c nghe ni rằng ức Gi-h-va đ đoi xem dn sự Ngi, v ban lương thực cho, bn đứng dậy cng hai du mnh, đặng từ xứ M-p trở về.
7. Vậy, người la bỏ chỗ mnh đ ở, cng hai du mnh ln đường đặng trở về xứ Giu-đa.
8. Nhưng Na--mi ni cng hai du mnh rằng: Mỗi con hy trở về nh mẹ mnh đi. Cầu ức Gi-h-va lấy ơn đi hai con như hai con đ đi cc người thc của chng ta, v đ đi chnh mnh ta!
9. Nguyện ức Gi-h-va ban cho hai con được bnh yn ở nơi nh chồng mới! Rồi người m hn hai nng, cn hai nng cất tiếng ln khc,
10. v ni rằng: Chng ti sẽ đi với mẹ đến qu hương của mẹ.
11. Ma--mi đp: Hỡi con gi ta, hy trở về, đi với mẹ lm chi? Mẹ h cn những con trai trong lng c thế lm chồng chng con sao?
12. Hỡi hai con gi ta, hy trở về đi đi; mẹ gi qu m lấy chồng nữa. Lại dầu by giờ mẹ ni chiều nay ta sẽ c chồng, dẫu ta sanh đẻ con trai đi nữa,
13. chng con h lại muốn đợi cho đến chng n khn lớn, v khng lấy chồng khc hay sao? Khng, hỡi chng con, nỗi sầu thảm của mẹ cay đắng mun phần hơn của chng con, v tay của ức Gi-h-va đ giơ ra hại mẹ.
14. Hai nng lại cất tiếng ln khc. oạn, Ọt-ba hn v từ biệt b gia mnh; cn Ru-tơ khng chịu phn rẽ người.
15. Na--mi ni cng Ru-tơ rằng: Nầy, chị con đ trở về qu hương v thần của n; con hy trở về theo n đi.
16. Ru-tơ thưa rằng: Xin chớ ni ti phn rẽ mẹ; v mẹ đi đu, ti sẽ đi đ; mẹ ở nơi no, ti sẽ ở nơi đ. Dn sự của mẹ, tức l dn sự của ti; ức Cha Trời của mẹ, tức l ức Cha Trời của ti;
17. mẹ thc nơi no, ti muốn thc v được chn nơi đ. V bằng c sự chi khc hơn sự chết phn cch ti khỏi mẹ, nguyện ức Gi-h-va ging họa cho ti!
18. Na--mi thấy nng quyết định theo mnh, nn khng ni nữa.
19. Vậy, hai người đi đến Bết-l-hem. Khi hai người đến, cả thnh đều cảm động. Cc người nữ hỏi rằng: Ấy c phải Na--mi chăng?
20. Người đp: Chớ gọi ti l Na--mi, hy gọi l Ma-ra, v ấng Ton năng đ đi ti cch cay đắng lắm.
21. Ti đi ra được đầy dẫy, nhưng ức Gi-h-va dắt ti về tay khng. ức Gi-h-va đ ging họa cho ti, v ấng Ton năng khiến ti bị khốn khổ, vậy cn gọi ti l Na--mi lm chi?
22. Na--mi v Ru-tơ, người M-p, du của Na--mi, từ ở xứ M-p trở về l như vậy. Hai người đến Bết-l-hem nhằm đầu ma gặt la mạch.

Ru-tơ 2    chọn đoạn khc

1. Na--mi c một người b con bn chồng, người c quyền thế v giu, về họ hng -li-m-lc; tn người l B-.
2. Ru-tơ, người M-p, thưa cng Na--mi rằng: Xin để cho con đi ra ngoi ruộng, đặng mt gi la theo sau kẻ sẵn lng cho con mt. Na--mi đp: Hỡi con, hy đi đi.
3. Vậy, Ru-tơ đi theo sau cc con gặt m mt trong một ruộng kia. T ra may cho nng gặp sở đất của B-, về họ hng -li-m-lc.
4. Vả, nầy B- ở Bết-l-hem đến, ni cng cc con gặt rằng: Nguyện ức Gi-h-va ở cng cc ngươi! Chng đp: Nguyện ức Gi-h-va ban phước cho ng!
5. oạn, B- ni cng đầy tớ coi sc cc con gặt rằng: Người gi trẻ ny l con của ai?
6. Người đầy tớ coi sc cc con gặt đp rằng: Ấy l người gi trẻ M-p ở từ xứ M-p trở về cng Na--mi;
7. nng c ni cng chng ti rằng: Xin cho php ti đi sau cc con gặt m mt v lượm nơi giữa cc b la. Nng đ đến từ sng, đứng mt cho đến by giờ, trừ ra c nghỉ dưới chi một cht.
8. B- ni cng Ru-tơ rằng: Hỡi con gi ta, hy nghe, chớ đi mt trong ruộng khc v cũng đừng xa khỏi chỗ ny. Hy ở cng cc tớ gi ta;
9. Xem người ta gặt trong ruộng ở nơi no, th hy đi theo đ. Ta đ cấm cc đầy tớ ta đụng đến nng. Nếu c kht, hy đi uống nước nơi bnh của chng sẽ mc cho.
10. Ru-tơ bn sấp mnh xuống dưới chơn người, ci đầu đến đất, m thưa rằng: V duyn cớ no ti được ơn trước mặt ng, đến đỗi ng đoi xem ti, vốn l một người ngoại bang?
11. B- đp: Người ta c thuật cho ta nghe mọi điều nng đ lm cho mẹ chồng nng, từ khi chồng nng chết, v cch no nng đ la cha mẹ, xứ sở sanh của nng, đặng đi đến một dn tộc m nng khng biết trước.
12. Nguyện ức Gi-h-va bo đp điều nng đ lm; nng đ đến np dưới cnh Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n; cầu xin Ngi thưởng cho nng cch trọn vẹn.
13. Nng thưa rằng: Hỡi cha! cha đ an ủi v giục lng kẻ ti tớ cha, cầu cha lấy lng n huệ đi ti, dẫu rằng ti khng đồng bực cng cc tớ gi cha!
14. Trong bữa ăn, B- lại ni cng nng rằng: Hy lại gần, ăn bnh ny v nhng miếng nng trong giấm. Vậy, nng ngồi gần bn cc con gặt. Người đưa cho nng hột mạch rang, nng ăn cho đến no n, rồi để dnh phần dư lại.
15. oạn, nng đứng dậy đặng mt. B- truyền lịnh cho cc đầy tớ mnh rằng: Hy để cho nng mt, dẫu ở giữa cc b la, chớ lm xấu hổ nng.
16. Cũng hy rt vi gi trong b la, bỏ rớt cho nng lượm lấy, v chớ trch mc nng cht no.
17. Vậy, Ru-tơ mt trong ruộng cho đến chiều tối, đập la mnh đ mt, hứng được chừng một -pha la mạch.
18. Nng vc đem trở vo trong thnh; b gia nng thấy la nng đ mt. oạn, Ru-tơ trt phần bữa ăn dư ra m trao cho người.
19. B gia ni: Ngy nay, con c mt ở đu? Con c lm việc ở đu? Phước cho người đ nhận tiếp con! Nng ni cho b gia mnh hay mnh c lm việc nơi chủ no. Nng ni: Người chủ của nơi ti c lm việc ngy nay, tn l B-.
20. Na--mi đp dng du mnh rằng: Nguyện ức Gi-h-va ban phước cho người, v Ngi khng dứt lm ơn cho kẻ sống v kẻ chết! Tiếp rằng: Người đ l b con của chng ta, vốn l trong những kẻ c quyền chuộc sản nghiệp ta lại
21. Ru-tơ, người M-p, tiếp rằng: Người cũng c ni cng ti rằng: hy ở cng cc đầy tớ ta cho đến chừng lm xong hết ma gặt.
22. Na--mi ni cng Ru-tơ, du mnh, rằng: Hỡi con gi ta, lấy lm phải cho con đi với cc tớ gi người, chớ cho người ta gặp con trong một ruộng khc.
23. Vậy, nng ở cng cc tớ gi của B-, đặng mt cho đến hết ma gặt la mạch v ma gặt la m; nng ở nh của b gia mnh.

Ru-tơ 3    chọn đoạn khc

1. Na--mi, b gia Ru-tơ, ni cng nng rằng: Hỡi con gi ta, mẹ phải lo cho con một chỗ an thn, lm cho con được phước hạnh.
2. Vả, con đ theo cc tớ gi của B-, m người ấy vốn l b con của chng ta. Chnh đm nay, người phải đi sảy la mạch nơi sn đạp la người.
3. Hy tắm rửa, xức dầu v mặc quần o, rồi đi xuống sn đạp la; nhưng trước khi người chưa ăn uống xong, con chớ lm cho người nhận biết mnh.
4. Khi người nằm ngủ, hy để xem người nằm nơi no; rồi đi dở mềm dưới chơn người v nằm xuống; chnh người sẽ ni điều g con phải lm.
5. Nng thưa rằng: Mọi điều mẹ đ ni với con, con sẽ lm.
6. Nng bn đi xuống sn đạp la, v lm theo mọi điều mẹ chồng mnh đ dặn.
7. Khi B- đ ăn uống xong, lng đương mừng rỡ, đi nằm ở bn một đống la mạch kia, nng bn đi đến nhẹ nhẹ, dở mền dưới chn người, rồi nằm xuống.
8. Nửa đm, B- sợ hi, nghing mnh qua, ka thấy một người nữ nằm tại dưới chơn mnh.
9. B- hỏi: ngươi l ai? Nng đp: Ti l Ru-tơ, kẻ tớ gi ng; xin đắp mền ng trn kẻ tớ gi ng, v ng c quyền chuộc sản nghiệp ti.
10. Người ni: Hỡi con gi ta, nguyện ức Gi-h-va ban phước cho con! Việc nhơn từ con lm lần sau ny, lại cn trọng hơn lần trước; v con chẳng c theo những g trai trẻ, v luận ngho hay giu.
11. Vậy by giờ, hỡi con gi ta, chớ sợ chi: ta sẽ lm cho nng mọi điều nng sẽ ni; v cả dn sự trong thnh ta đều biết rằng nng l một người đờn b hiền đức.
12. By giờ, điều đ quả thật, ta c quyền chuộc sản nghiệp nng lại; song c một người khc lại l b con gần hơn ta.
13. Hy ở đm lại đy. ến sng, nếu người kia muốn chuộc sản nghiệp nng lại, th người buộc phải lm; cn nếu như người khng đẹp lng chuộc sản nghiệp nng lại, th ta chỉ ức Gi-h-va hằng sống thề rằng chắc sẽ chuộc sản nghiệp nng lại! Hy ở lại ngủ nơi chơn người cho đến sng.
14. Vậy, nng ở ngủ nơi chơn người cho đến sng, rồi dậy sớm, trước khi hai người c thế nhn biết nhau; v B- ni rằng: Chớ cho người ta biết rằng c một người nữ vo sn đạp la.
15. Người lại ni: Hy giơ ra o tơi của nng mặc, rồi nắm n cho chắc. Nng bn giơ ra; người trt cho su đấu la mạch, biểu nng đem đi; đoạn người trở vo thnh.
16. Ru-tơ trở về nh b gia mnh; người hỏi: C phải con gi ta chăng? Ru-tơ thuật cho người mọi điều B- đ lm cho mnh,
17. rồi tiếp rằng: Người c cho ti su đấu la mạch ny, m rằng: Nng chớ trở về cng b gia hai tay khng.
18. Na--mi ni rằng: Hỡi con gi ta, hy ở đy, để đợi xem cho biết cng việc xoay thế no v nếu ngy nay việc ny chưa rồi, th người ấy chẳng nghỉ đu.

Ru-tơ 4    chọn đoạn khc

1. B- đi đến cửa thnh v ngồi đ. Bấy giờ, người c quyền chuộc sản nghiệp, m B- đ ni đến, vừa đi qua; B- bn ni rằng: Hỡi anh, hy lại gần v ngồi.
2. B- bn chọn mười người trong cc trưởng lo của thnh, m rằng: Cc ng hy ngồi đy. Cc trưởng lo bn ngồi.
3. oạn, B- ni cng người c quyền chuộc sản nghiệp rằng: Na--mi ở M-p trở về, rao bn miếng đất của -li-m-lc, anh chng ta.
4. Ti muốn bo co cho anh hay v ni rằng: Tại trước mặt những người ngồi đy v trước mặt cc trưởng lo của dn sự ti, xin hy mua sản nghiệp đ. Nếu anh muốn chuộc sản nghiệp đ lại, th hy lm đi; bằng khng, th hy tỏ ra cho ti biết. V trước anh chẳng ai c quyền chuộc lại, v sau anh, quyền ny trở về ti. Người đp: Ti sẽ chuộc.
5. B- lại ni: Khi mua ruộng bởi tay Na--mi, anh cũng phải mua lun bởi Ru-tơ, người M-p, vợ của kẻ chết, để nối danh của kẻ chết cho sản nghiệp người.
6. Người c quyền chuộc lại đp rằng: Nếu vậy, ti khng chuộc lại được, e phải hủy hoại sản nghiệp của mnh; xin hy lấy về cho anh quyền chuộc lại của ti, v ti khng thế chuộc được.
7. Vả, xưa trong Y-sơ-ra-n khi chuộc lại hay l đổi nhau, muốn lm cho chắc lời giao kết, th người ny phải cổi giầy mnh m trao cho người kia. Nơi Y-sơ-ra-n, ấy l cch ưng chịu một tờ giao ước.
8. Vậy, người c quyền chuộc lại ni cng B- rằng: Anh hy chuộc sản nghiệp đ. Rồi người cổi giầy mnh ra.
9. Bấy giờ, B- ni cng cc trưởng lo v cả dn sự rằng: Ngy nay, cc ng chứng kiến rằng ti mua nơi tay Na--mi mọi ti sản thuộc về -li-m-lc, về Ki-ln, v về Mạc-ln,
10. v cũng lấy Ru-tơ, người M-p, vợ của Mạc-ln, lm vợ ti, đặng nối danh kẻ chết cho sản nghiệp người; hầu cho danh kẻ chết khng mất khỏi giữa anh em mnh v khỏi dn sự của thnh người; ngy nay cc ng lm chứng về điều đ.
11. Cả dn sự hiện ở nơi cửa, v cc trưởng lo, đều đp rằng: Chng ti lm chứng điều đ. Nguyện ức Gi-h-va lm cho người nữ vo nh ngươi giống như Ra-chn v L-a, l hai người đ dựng nn nh Y-sơ-ra-n! Hy trở nn cường thạnh nơi p-ra-ta v lm cho nổi danh ngươi trong Bết-l-hem!
12. Nguyện con chu ngươi m ức Gi-h-va sẽ ban cho ngươi bởi người gi trẻ ny, lm cho nh ngươi giống như nh của Pha-rết, m Tha-ma đ sanh cho Giu-đa!
13. Như vậy, B- lấy Ru-tơ lm vợ, người đi lại cng nng; ức Gi-h-va lm cho nng được thọ thai v sanh một con trai.
14. Cc người đờn b ni cng Na--mi rằng: ng ngợi khen ức Gi-h-va chẳng từ chối cho b một người c quyền chuộc lại; nguyện danh của người trở nn sang trọng nơi Y-sơ-ra-n!
15. N sẽ an ủi lng b, dưỡng gi b; v ấy l dn b vẫn thương b, đ sanh n cho b; nng qu cho b hơn bảy con trai.
16. Na--mi bồng đứa trẻ, để vo lng mnh, v nui n.
17. Những người nữ ln cận đặt tn cho n l -bết, m rằng: Một đứa trai đ sanh cho Na--mi. -bết l cha của Y-sai, ng của a-vt.
18. Nầy l dng di của Pha-rết: Pha-rết sanh Hết-rn.
19. Hết-rn sanh Ram; Ram sanh A-mi-na-đp;
20. A-mi-na-đp sanh Na-ha-sn; Na-ha-sn sanh Sanh-mn;
21. Sanh-mn sanh B-; B- sanh -bết;
22. -bết sanh Y-sai, v Y-sai sanh a-vt.