Mục Lục

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]


1 Sa-mu-n 1    chọn đoạn khc

1. Xưa tại Ra-ma-tha-im-x-phim, c một người qu ở ni p-ra-im, tn l n-ca-na, con trai của Gi-r-ham, chu của -li-hu, chắt của T-hu, cht của Xu-phơ, người p-ra-im;
2. n-ca-na c hai người vợ, người ny tn l An-ne, v người kia tn l Ph-ni-na. Ph-ni-na c con, cn An-ne khng c.
3. Mỗi năm, n-ca-na ở thnh mnh đi ln Si-l đặng thờ phượng ức Gi-h-va vạn qun, v dng của tế lễ cho Ngi; tại Si-l c hai con trai của H-li, v Hốp-ni v Phi-n-a, thầy tế lễ của ức Gi-h-va.
4. ến ngy n-ca-na dng tế lễ, th chia của lễ ra từng phần ban cho Ph-ni-na, vợ mnh, v cho cc con trai v con gi mnh.
5. Nhưng người lại ban cho An-ne một phần bằng hai, v người thương nng, dẫu rằng ức Gi-h-va khiến cho nng son sẻ.
6. Kẻ phn b nng khn xiết tru ghẹo nng, để giục nng lằm bằm v ức Gi-h-va đ khiến nng son sẻ.
7. Từ năm nầy đến năm kia, mỗi khi nng đi ln đền ức Gi-h-va, chồng nng đi nng như vậy, cn Ph-ni-na cứ tru ghẹo nng; An-ne khc v khng ăn.
8. n-ca-na, chồng nng, ni rằng: Hỡi An-ne, sao nng khc? Cớ sao khng ăn v lng buồn bực dường ấy? Ta h chẳng đng cho nng hơn mười đứa con trai ư?
9. Sau khi người ta đ ăn uống tại Si-l rồi, An-ne bn đứng dậy; lc ấy H-li, thầy tế lễ, đương ngồi trn một ci ghế gần bn cửa của đền ức Gi-h-va.
10. An-ne lấy lm sầu khổ trong lng, vừa cầu khẩn ức Gi-h-va, vừa tun trn giọt lệ.
11. Nng hứa nguyện rằng: i, ức Gi-h-va của vạn qun, nếu Ngi đoi xem nỗi sầu khổ của con đi Ngi, nhớ lại n chẳng qun, v ban cho con đi Ngi một đứa con trai, th ti sẽ ph dng n trọn đời cho ức Gi-h-va, v dao cạo sẽ chẳng đưa qua ngang đầu n.
12. V nng cầu nguyện lu di trước mặt ức Gi-h-va, H-li chăm xem miệng nng;
13. vả, An-ne ni trong lng, chỉ nhp nhp miệng m thi, khng c ai nghe tiếng nng; nn H-li tưởng nng say,
14. bn hỏi rằng: Chừng no nng mới hết say? Hy đi gi rượu đi.
15. An-ne thưa rằng: Chẳng phải vậy, cha; ti vốn một đờn b c lng buồn bực, chẳng uống rượu hay l vật g uống say; nhưng ti gii by lng ti ra trước mặt ức Gi-h-va.
16. Chớ tưởng con đi của ng l một người đờn b gian c; v nỗi đau đớn v ưu phiền qu độ của ti bắt ti phải ni đến by giờ.
17. H-li bn tiếp rằng: Hy đi bnh yn, nguyện ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n nhậm lời nng đ cầu xin cng Ngi!
18. Nng thưa rằng: Nguyện con đi ng được ơn trước mắt ng! oạn, người nữ lui ra, ăn, v nt mặt nng chẳng cn ra ưu sầu nữa.
19. Qua ngy sau vợ chồng dậy sớm, thờ lạy trước mặt ức Gi-h-va, đoạn trở về nh mnh tại Ra-ma. n-ca-na ăn ở cng An-ne, l vợ mnh; ức Gi-h-va bn nhớ đến nng.
20. ương trong năm, An-ne thọ thai v sanh một con trai, đặt tn l Sa-mu-n, m ni rằng: Ti đ cầu xin n nơi ức Gi-h-va.
21. n-ca-na, chồng nng, v cả nh người đi ln đặng dng cho ức Gi-h-va của lễ hằng năm v lm xong sự hứa nguyện mnh.
22. Nhưng An-ne khng đi ln, v ni cng chồng nng rằng: Khi đứa trẻ dứt sữa, ti sẽ dẫn n ln, để n ra mắt ức Gi-h-va, v ở đ lun lun.
23. n-ca-na, chồng nng, đp rằng: Hy lm theo nng cho l phải, ở lại đy cho đến chừng nng dứt sữa n. Chỉn nguyện ức Gi-h-va lm ứng nghiệm lời hứa của Ngi! Vậy, nng ở lại nh, cho con b đến lc dứt sữa.
24. Vừa khi dứt sữa, nng bn dẫn n theo mnh đến đền của ức Gi-h-va tại Si-l, cng đem theo ba con b đực, một -pha bột m, v một bầu rượu. ứa trẻ hy cn nhỏ lắm.
25. Họ giết b đực, rồi dẫn đứa trẻ đến H-li.
26. Nng bn ni cng người rằng: Xin lỗi, cha! xưa c người đờn b đứng tại đy, gần bn ng, đặng cầu khẩn ức Gi-h-va, ti chỉ sanh mạng ng m thề rằng ti l người đ.
27. Ấy v đứa trẻ nầy m ti cầu nguyện. ức Gi-h-va đ nhậm lời ti đ cầu xin cng Ngi.
28. V vậy, ti cũng dng n cho ức Gi-h-va; ti cho ức Gi-h-va mượn n trọn đời n. oạn mẹ con đều thờ lạy tại đ trước mặt ức Gi-h-va.

1 Sa-mu-n 2    chọn đoạn khc

1. Bấy giờ An-ne cầu nguyện m rằng: ức Gi-h-va khiến lng ti khấp khởi vui mừng, V đỡ cho mặt ti ngước ln. Miệng ti thch đố kẻ th nghịch ti; V sự chửng cứu Ngi lm cho ti đầy khoi lạc.
2. Chẳng ai thnh như ức Gi-h-va; Chẳng c Cha no khc hơn Ngi! Khng c hn đ no như ức Cha Trời của chng ta.
3. Thi, chớ ni những lời kiu ngạo, Chớ để những lời xấc xược ra từ miệng cc ngươi nữa; V Gi-h-va l ức Cha Trời thng biết mọi điều, Ngi cn nhắc mọi việc lm của người.
4. Cy cung của kẻ dng sĩ đ gy, Cn người yếu mn thắt lưng bằng sức lực.
5. Kẻ vốn no n phải lm mướn đặng kiếm ăn, V người xưa đi đ được no n, Người đờn b vốn son sẻ, sanh sản bảy lần, Cn người c nhiều con, ra yếu mỏn.
6. ức Gi-h-va khiến cho chết, cho sống; Ngi đem người xuống mồ mả, Rồi khiến lại ln khỏi đ.
7. ức Gi-h-va lm cho ngho nn, v lm cho giu c; Ngi hạ người xuống, lại nhắc người ln, em kẻ khốn cng ra khỏi bụi đất, V rt người ngho khổ ra ngoi đống phn, ặng để họ ngồi bn cc quan trưởng, Cng ban cho một ngi vinh hiển lm cơ nghiệp;
8. V cc trụ của tri đất thuộc về ức Gi-h-va: Ngi đ đặt thế gian ở trn đ.
9. ức Gi-h-va sẽ giữ chơn của cc thnh Ngi; Cn những kẻ c sẽ bị hư mất nơi tăm tối; V chẳng do sức ring mnh m người no được thắng.
10. Kẻ no chống ci ức Gi-h-va sẽ bị ph tan! Từ trn trời cao, ức Gi-h-va sẽ sấm st cng chng n. Ngi sẽ đon xt bốn phương của đất, Ban thế lực cho vua Ngi, V lm cho quyền năng ấng chịu xức dầu của Ngi ra lớn.
11. n-ca-na trở về nh mnh tại Ra-ma, cn đứa trẻ ở lại phục sự ức Gi-h-va trước mặt H-li, thầy tế lễ.
12. Hai con trai của H-li l người gian t, chẳng nhận biết ức Gi-h-va.
13. Cc thầy tế lễ thường đi dn sự như vầy: Phm khi c ai dng của lễ, th ti tớ thầy tế lễ đến lc người ta nấu thịt, tay cầm chĩa ba,
14. chch vo hoặc trong ci vạc, ci chảo, ci nồi, hay l trong chảo nhỏ. Hễ mn no dnh chĩa ba, th thầy tế lễ bn lấy. l cch họ đối với hết thảy dn Y-sơ-ra-n đến Si-l.
15. Lại trước khi xng mỡ, kẻ ti tớ thầy tế lễ cũng đến ni cng người dng của lễ rằng: Hy đưa thịt để nướng cho thầy tế lễ; người khng nhậm thịt luộc của ngươi, nhưng chỉ nhậm thịt sống m thi.
16. V bằng người đ đp rằng; Người ta sẽ xng mỡ, kế sau sẽ lấy phần chi đẹp ngươi, th kẻ ti tớ đ ni: Khng, người phải cho tức th, bằng khng, ta sẽ giựt lấy.
17. Tội lỗi của hai người trai trẻ nầy lấy lm rất lớn trước mặt ức Gi-h-va; v họ gy cho người ta khinh bỉ cc của tế lễ dng cho ức Gi-h-va.
18. Cn Sa-mu-n phục sự trước mặt ức Gi-h-va. Người hy cn thơ ấu, thắt lưng một ci -pht bằng vải gai.
19. Mỗi năm, mẹ người may cho một ci o di nhỏ, đem ban cho người trong khi ln với chồng đặng dng của lễ hằng năm.
20. H-li chc phước cho n-ca-na v vợ người, rằng: Cầu xin ức Gi-h-va ban cho ngươi những con ci bởi người nữ nầy, để đổi lấy đứa m nng đ cầu nơi ức Gi-h-va! Vợ chồng bn trở về nh mnh.
21. ức Gi-h-va đoi xem An-ne: nng thọ thai v sanh ba con trai v hai con gi, cn g trai trẻ Sa-mu-n khn lớn trước mặt ức Gi-h-va.
22. Vả, H-li tuổi rất cao, được hay mọi điều hai con trai mnh lm cho cả Y-sơ-ra-n v thế no họ nằm cng cc người nữ hầu việc tại cửa hội mạc.
23. Người ni cng chng n rằng: Sao chng bay lm như vậy? V ta đ nghe cả dn sự ni về cc việc xấu của chng bay.
24. Chẳng kh lm như vậy, hỡi con; điều ta nghe về việc bay vốn khng tốt lnh; bay khiến dn sự của ức Gi-h-va phạm tội.
25. Nếu người ny phạm tội cng người khc, ức Gi-h-va sẽ đon xt n; nhược bằng người phạm tội cng ức Gi-h-va, ai sẽ cầu thay cho? Song chng n khng nghe theo lời của cha mnh, v ức Gi-h-va toan giết chng n.
26. Cn g trai trẻ Sa-mu-n cứ lớn ln, ức Gi-h-va v người ta đều lấy lm đẹp lng người.
27. C một người của ức Cha Trời đến kiếm H-li, m ni rằng: ức Gi-h-va phn như vầy: Ta h chẳng hiện ra cng nh tổ phụ ngươi, khi họ cn ở tại -dp-t, hầu việc nh Pha-ra-n sao?
28. Ta đ chọn nh ấy trong cc chi phi Y-sơ-ra-n, đặng lm thầy tế lễ của ta, xng hương, v mang -pht trước mặt ta; ta cũng đ ban cho nh tổ phụ ngươi cc của lễ m dn Y-sơ-ra-n dng lửa dng ln.
29. V sao cc ngươi giy đạp dưới chơn những hi sinh v của lễ chay m ta đ truyền lịnh dng ln trong đền ta? Ngươi knh trọng cc con trai ngươi hơn ta, v cc ngươi ăn mập những của lễ tốt nhứt của Y-sơ-ra-n, dn sự ta!
30. Bởi cớ đ, Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n phn như vầy: Ta c phn rằng nh ngươi v nh cha ngươi sẽ đời đời hầu việc trước mặt ta. Nhưng by giờ, ức Gi-h-va phn, điều đ chẳng hề được như vậy! V phm ai tn knh ta, ta sẽ lm cho được tn trọng, cn ai khinh bỉ ta, tất sẽ bị khinh bỉ lại.
31. Ka, th giờ đến, ta sẽ hủy hại sự mạnh mẽ của người v sự mạnh mẽ của nh cha ngươi, đến đỗi chẳng cn một người gi trong họ hng ngươi nữa.
32. Giữa cc phước lnh m ức Gi-h-va ging cho Y-sơ-ra-n, ngươi sẽ thấy nh ngươi bị bần khổ, v trong họ hng người sẽ chẳng hề c người gi nữa.
33. Nếu trong nội nh người c một người m ta khng truất khỏi bn thờ ta, ấy để lm cho ngươi mỏi mắt rầu lng; cc kẻ nh ngươi sanh sản sẽ chết lc xun xanh.
34. iều sẽ xảy đến cho hai con ngươi, l Hp-ni v Phi-n-a, sẽ dng lm dấu hiệu cho ngươi: cả hai đều sẽ chết trong một ngy.
35. oạn, ta sẽ lập cho ta một thầy tế lễ trung tn; người sẽ lm theo lng ta v ta. Ta sẽ cất cho người một nh vững bền, v người sẽ đi trước mặt ấng chịu xức dầu của ta lun lun.
36. Ai trong họ hng ngươi cn sống, sẽ đi đến lạy trước mặt người, hầu cho được một miếng bạc cng một ổ bnh, v sẽ ni rằng: Xin ng hy phong cho ti một chức tế lễ, để ti được một miếng bnh ăn.

1 Sa-mu-n 3    chọn đoạn khc

1. Sa-mu-n thơ ấu phục sự ức Gi-h-va tại trước mặt H-li. Trong lc đ, lời của ức Gi-h-va lấy lm hiếm hoi, v những sự hiện thấy chẳng năng c.
2. Vả, bấy giờ H-li khởi lng mắt, chẳng thấy r. C ngy kia, người đương nằm tại chỗ mnh quen nằm,
3. đn của ức Cha Trời chưa tắt, Sa-mu-n nằm ngủ trong đền thờ của ức Gi-h-va, l nơi c ci hm thnh.
4. Bấy giờ, ức Gi-h-va gọi Sa-mu-n; người thưa rằng: C ti đy!
5. oạn, người chạy đến gần H-li, m rằng: C ti đy, v ng c ku ti. H-li đp: Ta khng ku, hy ngủ lại. Rồi người đi ngủ lại.
6. ức Gi-h-va lại gọi nữa rằng: Hỡi Sa-mu-n! Sa-mu-n chổi dậy, đi đến cng H-li, m rằng: c ti đy, v ng đ ku ti. Người đp: Hỡi con, ta khng ku, hy đi ngủ lại đi.
7. Vả, Sa-mu-n chưa biết Gi-h-va; lời ức Gi-h-va chưa được by tỏ ra cho người.
8. ức Gi-h-va lại gọi Sa-mu-n lần thứ ba; người chổi dậy, đi đến gần H-li, m rằng: C ti đy, v ng đ ku ti. Bấy giờ, H-li hiểu rằng ức Gi-h-va gọi đứa trẻ.
9. Người ni cng Sa-mu-n rằng: Hy đi ngủ đi, v nếu c ai gọi con, con hy ni: Hỡi ức Gi-h-va, xin hy phn, kẻ ti tớ Ngi đương nghe! Vậy, Sa-mu-n đi nằm tại chỗ mnh.
10. ức Gi-h-va đến đứng tại đ, gọi như cc lần trước: Hỡi Sa-mu-n! hỡi Sa-mu-n! Sa-mu-n thưa: Xin hy phn, kẻ ti tớ Ngi đương nghe!
11. ức Gi-h-va phn cng Sa-mu-n rằng: Nầy ta sẽ lm ra trong Y-sơ-ra-n một sự, phm ai nghe đến, lỗ tai phải bắt lng bng.
12. Bấy giờ, ta sẽ lm ứng nghiệm nơi H-li cc lời hăm dọa ta đ phn về nh người; ta sẽ khởi sự v lm cho hon thnh.
13. Ta c bo trước rằng ta sẽ đon xt nh người đời đời, v người đ biết tnh nết qui gở của cc con trai mnh, m khng cấm.
14. Bởi cớ đ, ta thề cng nh H-li rằng tội phạm của nh ấy sẽ chẳng hề chuộc được, hoặc bởi hi sinh hay l bởi của lễ chay.
15. Sa-mu-n mằm ngủ cho đến sng, đoạn mở cc cửa đền của ức Gi-h-va. Người sợ khng dm thuật sự hiện thấy nầy cho H-li.
16. Nhưng H-li gọi Sa-mu-n m rằng; Sa-mu-n, hỡi con! Người thưa: C ti đy.
17. H-li ni: ức Gi-h-va c phn cng con lời g? Xin con đừng giấu chi cng ta hết. Nếu con giấu một th chi trong mọi điều ức Gi-h-va đ phn cng con, nguyện ức Cha Trời phạt con nặng nề.
18. Sa-mu-n bn thuật lại hết, chẳng giấu g với người. H-li đp rằng: Ấy l ức Gi-h-va, nguyện Ngi lm điều đẹp Ngi!
19. Sa-mu-n trở nn khn lớn, ức Gi-h-va ở cng người: Ngi chẳng để một lời no của người ra hư.
20. Từ an cho đến B-e-s-ba, cả Y-sơ-ra-n đều biết rằng Sa-mu-n được lập lm tin tri của ức Gi-h-va.
21. ức Gi-h-va cứ hiện ra tại Si-l, v ấy tại Si-l m ức Gi-h-va hiện ra cng Sa-mu-n, khiến cho người biết lời của Ngi.

1 Sa-mu-n 4    chọn đoạn khc

1. Lời của Sa-mu-n được rao truyền cho dn Y-sơ-ra-n. Y-sơ-ra-n ra trận đn những người Phi-li-tin, v đng trại gần -bn--xe, cn người Phi-li-tin đng trại tại A-phc.
2. Dn Phi-li-tin dn trận đnh Y-sơ-ra-n; lc gip trận, Y-ơ-ra-n bị dn Phi-li-tin đnh bại v giết tại chiến trường ước bốn ngn người.
3. Khi dn sự đ trở về trại qun, cc trưởng lo Y-sơ-ra-n ni rằng: Cớ sao ngy nay ức Gi-h-va để cho dn Phi-li-tin đnh bại chng ta? Chng ta hy đi thỉnh hm giao ước của ức Gi-h-va ở tại Si-l; phải đem hm đ về tại giữa chng ta, n ắt sẽ giải cứu chng ta!
4. Vậy dn sự bn sai những sứ giả đến Si-l, từ đ đem về hm giao ước của ức Gi-h-va vạn qun, l ấng ngự giữa cc Ch-ru-bin. Hai con trai của H-li, l Hp-ni v Phi-n-a, đều đi theo hm giao ước của ức Cha Trời.
5. Khi hm giao ước của ức Gi-h-va vo trại qun, cả Y-sơ-ra-n đều reo tiếng vui mừng lớn, đến đỗi đất phải rng động.
6. Khi dn Phi-li-tin nghe tiếng ấy, bn hỏi rằng: Tiếng reo mừng lớn trong trại qun H-bơ-rơ c nghĩa chi? Th c người thuật lại cho chng hay rằng hm giao ước của ức Gi-h-va đ đến trong trại qun.
7. Dn Phi-li-tin bn sợ, v ni rằng: ức cha Trời đ ngự đến trong trại qun. Rồi la rằng: Khốn nạn cho chng ta thay! Khi trước chẳng hề c xảy ra như vậy!
8. Khốn nạn cho chng ta thay! Ai sẽ giải cứu chng ta khỏi tay cc thần quyền năng dường kia? Ấy l cc thần đ đ hnh hại dn -dp-t đủ cc thứ tai vạ trong đồng vắng.
9. Hỡi người Phi-li-tin, hy mạnh bạo, hy nn mặt trượng phu! Kẻo cc ngươi trở lm ti mọi dn H-bơ-rơ, như họ đ lm ti mọi cc ngươi chăng! Kh nn mặt trượng phu v chiến đấu đi!
10. Vậy, dn Phi-li-tin chiến đấu, v Y-sơ-ra-n bị bại, mỗi người chạy trốn về trại mnh. Ấy l một sự bại trận lớn lắm; ba vạn lnh bộ trong Y-sơ-ra-n bị ng chết.
11. Hm của ức Cha Trời bị cướp lấy, cn hai con trai H-li, l Hp-ni v Phi-n-a, đều chết.
12. Một người Bn-gia-min chạy trốn khỏi giặc, đến tại Si-l nội ngy đ, quần o rch ra, đầu đng bụi ct.
13. Khi người ấy đến, H-li đương ngồi trn ghế mnh tại bn m đường, trng đợi cch y ny; v lng H-li run sợ về hm của ức Cha trời. Người ấy vo thnh bo tin đ, cả thnh bn ku la ln.
14. H-li nghe tiếng l nầy th ni: Sự ồn o nầy l chi? Tức th người đ lật đật bo tin cho H-li.
15. Vả, H-li đ chn mươi tm tuổi, mắt đui, khng thế thấy được.
16. Người đ ni cng H-li rằng: Ti l người ở chiến trường đến, ngy nay ti được thot khỏi cơn trận. H-li hỏi rằng: Hỡi con, đ xảy ra lm sao.
17. Sứ giả tiếp rằng: Y-sơ-ra-n đ chạy trốn trước mặt dn Phi-li-tin; dn sự bị đại bại. Lại, hai con trai của ng, l Hp-ni v Phi-n-a, đ chết, v hm của ức Cha trời đ bị cướp lấy.
18. Người vừa ni đến hm của ức Cha Trời, th H-li ng ngửa xuống khỏi ghế mnh ở bn pha cửa, gy cổ v chết, v người đ gi yếu v nặng nề. Người đ lm quan xt cho Y-sơ-ra-n trong bốn mươi năm.
19. Con du người, l vợ của Phi-n-a, đương c thai gần đẻ; khi nng nghe tin về việc cướp lấy hm của ức Cha Trời, cng hay rằng ng gia v chồng mnh đ chết, th thnh lnh bị đau đớn, khm xuống v đẻ.
20. Trong lc nng gần chết, cc người đn b c mặt đ ni rằng: Chớ sợ chi, nng đ sanh một con trai. Nhưng nng khng đp lại, chẳng đếm xỉa chi cc lời đ.
21. Nng đặt tn cho đứa trẻ l Y-ca-bốt, v nng ni rằng: Sự vinh hiển đ la khỏi Y-sơ-ra-n; nng ni ngụ về sự mất hm của ức Cha Trời, về sự chết của ng gia v chồng mnh.
22. Nng lại tiếp: Thật, sự vinh hiển của Y-sơ-ra-n đ mất rồi, v hm của ức Cha Trời đ bị cướp lấy.

1 Sa-mu-n 5    chọn đoạn khc

1. Phi-li-tin lấy hm của ức Cha Trời, đi từ -bn--xe tới ch-đốt.
2. oạn, chng lấy hm của đức Cha Trời đi vo đền a-gn, để ở bn a-gn.
3. Sng ngy sau, dn ch-đốt dậy thật sớm, thấy a-gn nằm sải mặt p xuống đất trước mặt hm của ức Gi-h-va. Chng n bn đem a-gn đặt tại chỗ n.
4. Ngy sau chng n trở vo sớm, a-gn lại cn t xuống đất trước hm của ức Gi-h-va, đầu v hai tay đều rơi ra, nằm trn ngạch cửa, chỉ cn ci mnh n l m thi.
5. Bởi cớ ấy, cho đến ngy nay, những thầy cả của a-gn, v phm người no vo trong đền n, đều trnh khng đặt chơn trn ngạch cửa.
6. Nhưng tay ức Gi-h-va ging họa lớn trn dn sự ch-đốt, dẫn sự tn hại đến trong xứ chng n, lấy bịnh trĩ lậu hnh hại ch-đốt v địa phận n.
7. Dn ch-đốt thấy mnh như vậy, bn ku l rằng: Hm của ức Cha Trời Y-sơ-ra-n chớ ở nơi chng ta, v tay Ngi ging họa lớn trn chng ta v trn a-gn, l thần của chng ta.
8. Chng sai sứ thỉnh nhm hết thảy quan trưởng của dn Phi-li-tin, m hỏi rằng: Chng ta sẽ lm sao về hm của ức Cha Trời của dn Y-sơ-ra-n? Cc quan trưởng đp: Phải đem hm của ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n đến Gt. Người ta bn đem hm của ức Cha Trời của Y-xơ-ra-n đến đ.
9. Người ta vừa đem hm đi, th tay ức Gi-h-va bn phạt thnh ấy, khiến cho n bị sự kinh khiếp rất lớn. Ngi hnh hại dn thnh đ, từ đứa nhỏ cho đến người lớn; chng đều bị bịnh trĩ lậu pht ra.
10. Bấy giờ, chng n sai gởi hm của ức Cha Trời đến c-rn. Khi hm đến, dn c-rn ku la rằng: Người ta khing hm của ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n đến cng ta đặng giết chng ta v dn sự chng ta!
11. Chng n sai thỉnh hết thảy quan trưởng của dn Phi-li-tin, m ni rằng: Hy khing hm của ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n đi, để n trở về nơi cũ, v chớ lm cho chng ta v dn sự chng ta phải chết; tay ức Gi-h-va ging họa tại đ cch dữ tợn.
12. Những kẻ no khng chết th bị bịnh trĩ lậu; v tiếng ku la của thnh ln đến tận trời.

1 Sa-mu-n 6    chọn đoạn khc

1. Hm của ức Gi-h-va ở bảy thng trong xứ dn Phi-li-tin.
2. oạn, dn Phi-li-tin gọi những thầy cả v thuật sĩ, m hỏi rằng: Chng ta phải lm chi về hm của ức Gi-h-va? Hy ni cho chng ta biết cch no phải trả hm ấy về nơi cũ.
3. Chng n đp; Nếu cc người gởi hm của ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n về, th chớ gởi đi khng; nhưng phải trả cho ức Gi-h-va của lễ chuộc lỗi, rồi cc ngươi sẽ được chữa lnh, v biết tại cớ sao Ngi khng ngừng ging họa trn cc ngươi.
4. Chng n hỏi: Của lễ chi chng ta phải trả cho Ngi đặng chuộc lỗi? p rằng: Năm ci hnh trĩ lậu bằng vng, v năm con chuột bằng vng, theo số quan trưởng của dn Phi-li-tin, v hết thảy cc ngươi, v cc quan trưởng của cc ngươi đều bị đồng một tai họa.
5. Hy lm cc hnh trĩ lậu, v những hnh con chuột vẫn ph xứ sở, rồi tn vinh ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n; c lẽ Ngi sẽ nhẹ tay trn cc ngươi, trn thần v xứ của cc ngươi.
6. Sao cc ngươi cứng lng như dn -dp-t v Pha-ra-n đ lm? Sau khi ức Gi-h-va đ thi hnh quyền năng trn dn -dp-t, họ h chẳng để cho Y-sơ-ra-n đi sao?.
7. H, hy đng một ci xe mới, v bắt hai con b ci cn cho b, chưa mang ch, thắng n vo xe, rồi dẫn cc con nhỏ chng n vo chuồng.
8. Kế đ, hy lấy hm của ức Gi-h-va để ln trn xe, rồi trong một ci trắp những đồ vằng vng m cc ngươi sẽ dng trả cho ức Gi-h-va lm của lễ chuộc lỗi v đặt n gần bn hng. oạn, hy để cho ci hm đi,
9. v xem chừng. Nếu n đi ln về pha xứ n, tức về hướng Bết-S-mết, th ắt l ức Gi-h-va đ ging họa lớn nầy trn chng ta; bằng khng, chng ta sẽ biết chẳng phải tay Ngi đ hnh hại chng ta, nhưng cc điều đ xảy đến tnh cờ đ thi.
10. Người Phi-li-tin đều lm như vậy, bắt hai con b ci cn cho b, thắng vo một ci xe, rồi nhốt cc con nhỏ chng n trong chuồng.
11. Chng để hm của ức Gi-h-va ln trn xe lun với ci trắp c con chuột bằng vng, v hnh trĩ lậu.
12. Hai con b ci đi thẳng theo đường về Bết-S-mết, vừa đi vừa rống, khng xy bn hữu, cũng khng xy bn tả. Cc quan trưởng dn Phi-li-tin đi theo n cho đến bờ ci Bết-S-mết.
13. Bấy giờ, dn Bết-S-mết đương gặt la m trong trũng, ngước mắt ln thấy ci hm, th lấy lm vui mừng.
14. Ci xe đến trong ruộng của Gi-su tại Bết-S-mết v dừng lại đ. Nơi ấy c một hn đ lớn, người ta bn bửa gỗ của xe, v dng hai b ci lm của lễ thiu cho ức Gi-h-va.
15. Người L-vi cất hm của ức Gi-h-va xuống khỏi xe, lun với ci trắp ở bn đựng những vật bằng vng, v để trn hn đ lớn. Trong ngy đ, người Bết-S-mết dng những của lễ thiu v cc của tế lễ khc cho ức Gi-h-va.
16. Năm quan trưởng của dn Phi-li-tin thấy điều đ, th nội ngy trở về c-rn.
17. Nầy l số hnh trĩ lậu bằng vng m dn Phi-li-tin dng trả cho ức Gi-h-va lm của lễ chuộc lỗi: một cch của ch-đốt, một ci của Ga-xa, một ci của ch-k-ln, một ci của Gt, một ci của c-rn.
18. Chng n lại dng trả thm hnh con chuột vng bằng bao nhiu số thnh Phi-li-tin thuộc về năm quan trưởng, hoặc thnh kin cố hay l lng nh qu. Hn đ lớn ấy, l nơi người ta để hm của ức Gi-h-va; n ở tại trong ruộng của Gi-su, người Bết-S-mết, lm kỷ niệm về điều đ cho đến ngy nay.
19. ức Gi-h-va hnh hại dn Bết-S-mết, v chng n c nhn vo hm của ức Gi-h-va; Ngi hnh hại bảy mươi người của dn sự. Dn sự đều để tang v ức Gi-h-va đ hnh hại họ một tai vạ rất nặng.
20. Bấy giờ, dn Bết-S-mết ni: Ai c thể đứng nổi trước mặt Gi-h-va l ức Cha Trời ch thnh? Khi hm la khỏi chng ta, th sẽ đi đến ai?
21. Chng n sai sứ đến dn Ki-ri-t-Gi-a-rim m ni rằng: Dn Phi-li-tin đ đem hm của ức Gi-h-va về, hy đi xuống đem n về nơi cc ngươi.

1 Sa-mu-n 7    chọn đoạn khc

1. Người Ki-ri-t-Gi-a-rim đến thỉnh hm của ức Gi-h-va, đem vo nh A-bi-na-đp, ở trn g nổng, rồi biệt ring ta -l-a-sa, con trai người, đặng coi giữ hm của ức Gi-h-va.
2. Hm của ức Gi-h-va để tại Ki-ri-t-Gi-a-rim lu ngy, đến đỗi trải qua hai mươi năm, cả nh Y-sơ-ra-n đều than nhớ ức Gi-h-va;
3. Bấy giờ, Sa-mu-n ni cng cả nh Y-sơ-ra-n rằng: Nếu cc ngươi thật hết lng trở lại cng ức Gi-h-va, th kh cất khỏi giữa cc ngươi những thần lạ v tượng t-tạt-t, hết lng theo ức Gi-h-va, chỉ phục sự một mnh Ngi m thi. Ngi ắt sẽ giải cứu cc ngươi khỏi tay dn Phi-li-tin.
4. Dn Y-sơ-ra-n bn dẹp những hnh tượng của Ba-anh v của t-tạt-t, rồi phục sự một mnh ức Gi-h-va m thi.
5. oạn, Sa-mu-n ni: Hy nhm hiệp cả Y-sơ-ra-n tại Mch-ba, ta sẽ cầu ức Gi-h-va gim cho cc ngươi.
6. Chng Hội hiệp tại Mch-ba, mc nước v đổ ra trước mặt ức Gi-h-va. Trong ngy đ chng cữ ăn v, m rằng: Chng ti c phạm tội cng ức Gi-h-va. Sa-mu-n đon xt dn Y-sơ-ra-n tại Mch-ba.
7. Khi dn Phi-li-tin đ hay rằng dn Y-sơ-ra-n hội hiệp tại Mch-ba, th cc quan trưởng của chng n ln đnh Y-sơ-ra-n. Nghe tin ny, dn Y-sơ-ra-n run sợ trước mặt dn Phi-li-tin,
8. ni cng Sa-mu-n rằng: Xin chớ v chng ti m ngừng ku cầu Gi-h-va ức Cha Trời chng ti, để Ngi giải cứu chng ti khỏi tay dn Phi-li-tin.
9. Sa-mu-n bắt một con chin con cn b, dng n lm của lễ thiu cho ức Gi-h-va. oạn, người v Y-sơ-ra-n cầu khẩn ức Gi-h-va; ức Gi-h-va bn nhậm lời.
10. Trong lc Sa-mu-n dng của lễ thiu, dn Phi-li-tin đến gần đặng giao chiến cng Y-sơ-ra-n. Nhưng trong ngy đ ức Gi-h-va khiến sấm st nổ vang trn dn Phi-li-tin, lm cho thua vỡ chạy, v chng n bị đnh bại trước mặt Y-sơ-ra-n.
11. Dn Y-sơ-ra-n từ Mch-ba ra, đuổi theo dn Phi-li-tin, v đnh chng n cho đến dưới Bết-cạt.
12. Bấy giờ, Sa-mu-n lấy một hn đ dựng ln giữa khoảng Mch-ba v Sen, đặt tn l -bn--xe. V người ni rằng: ức Gi-h-va đ cứu gip chng ti đến by giờ.
13. Dn Phi-li-tin bị bắt phục; chẳng cn xm lấn địa phận của Y-sơ-ra-n nữa. Trọn đời Sa-mu-n, tay của ức Gi-h-va nhận trn dn Phi-li-tin.
14. Cc thnh m dn Phi-li-tin đ chiếm lấy của Y-sơ-ra-n, từ c-rn đến Gt, đều được trả lại cho Y-sơ-ra-n; v Y-sơ-ra-n giải thot địa hạt cc thnh ấy khỏi tay dn Phi-li-tin. Bn c sự ha bnh giữa Y-sơ-ra-n v dn A-m-rt.
15. Sa-mu-n lm quan xt cho Y-sơ-ra-n trọn đời mnh.
16. Mỗi năm người tuần hnh khắp B-tn, Ghinh-ganh, v Mch-ba, m đon xt dn sự trong cc thnh ấy.
17. oạn, người trở về Ra-ma, l nơi c nh người. Ở Ra-ma người cũng đon xt Y-sơ-ra-n, v lập một bn thờ cho ức Gi-h-va tại đ.

1 Sa-mu-n 8    chọn đoạn khc

1. Khi Sa-mu-n đ gi, th lập cc con trai mnh lm quan xt cho Y-sơ-ra-n.
2. Con đầu lng, tn l Gi-n, con thứ l A-bi-gia; hai người đon xt tại B-e-S-ba.
3. Nhưng hai con trai người chẳng noi theo gương người, xiu lng tham của, nhậm lấy hối lộ, v tri lệch sự cng bnh.
4. Hết thảy những trưởng lo đều hiệp lại, đến tm Sa-mu-n tại Ra-ma,
5. v ni rằng: Ka, ng đ gi yếu, cn cc con trai ng lại chẳng noi theo gương của ng. By giờ, xin hy lập trn chng ti một vua đặng đon xt chng ti, y như cc dn tộc khc đ c rồi.
6. Cc lời chng ni rằng: Hy ban cho chng ti một vua đặng đon xt chng ti; chẳng đẹp Sa-mu-n; Sa-mu-n bn cầu khẩn ức Gi-h-va.
7. ức Gi-h-va phn cng Sa-mu-n rằng: Hy nghe theo mọi lời dn sự ni cng cng ngươi; ấy chẳng phải chng n từ chối ngươi đu, bn l từ chối ta đ, hầu cho ta chẳng cai trị chng n nữa.
8. Chng n đối ở cng ngươi y như chng n đ thường lm từ khi ta đem chng n ra khỏi xứ -dp-t cho đến ngy nay: chng n đ la bỏ ta đặng hầu việc cc thần khc.
9. Vậy by giờ, hy nghe theo lời chng n, song chớ qun bo co cho chng n cch nghim trang v tỏ ra cho biết vua cai trị chng n đ sẽ đi chng n ra lm sao.
10. Sa-mu-n thuật lại mọi lời của ức Gi-h-va cho dn sự đ cầu xin Ngi một vua,
11. m rằng: Ny l cch của vua sẽ cai trị cc ngươi. Người sẽ bắt con trai cc ngươi đặng đnh xe mnh, hoặc đặt vo qun kị, để chạy trước xe của người.
12. Người sẽ lập chng n lm trưởng ngn người v v trưởng năm mươi người, hoặc bắt chng n cy ruộng người, gặt ma mng người, chế tạo binh kh người, v đồ đạc của xe cộ người.
13. Người sẽ bắt con gi cc ngươi lm thợ chế dầu thơm, lm đầu bếp, v thợ bnh m.
14. Người sẽ thu vật tốt nhất của ruộng, vườn nho, v cy -li-ve của cc ngươi, đặng pht cho ti tớ người.
15. Người sẽ đnh thuế một phần mười về ngũ cốc v vườn nho cc ngươi, m phn pht cho những hoạn quan v ti tớ người.
16. Người sẽ bắt những ti trai, tớ gi, trai trng hạng của cc ngươi, đến đỗi bắt con lừa cc ngươi, m dng vo cng việc người.
17. Người sẽ đnh thuế một phần mười về những bầy chin cc ngươi, v cc ngươi sẽ lm ti mọi người.
18. Bấy giờ cc ngươi sẽ ku la v cớ vua m cc ngươi đ chọn, nhưng ức Gi-h-va khng nghe cc ngươi đu.
19. Dn sự từ chối khng nghe lời của Sa-mu-n, m rằng: Khng, phải c một vua trn chng ti.
20. Chng ti muốn như cc dn tộc khc; vua chng ti sẽ đon xt chng ti, đi trước đầu chng ti, m đnh giặc cho chng ti.
21. Sa-mu-n nghe mọi lời của dn sự, bn thưa lại cng ức Gi-h-va.
22. ức Gi-h-va phn cng Sa-mu-n rằng: Hy nghe theo tiếng chng n v ban cho chng n một vua. Bấy giờ, Sa-mu-n bn ni cng cc người Y-sơ-ra-n rằng: Cc ngươi ai nấy hy trở về thnh mnh.

1 Sa-mu-n 9    chọn đoạn khc

1. Bấy giờ, c một người Bn-gia-min, tn l Kch, con trai A-bi-n, chu X-r, chắt B-c-rt, cht A-phi-c, l con trai một người Bn-ga-min. Kch vốn một dng sĩ,
2. c một con trai, tn l Sau-lơ, cn trẻ v lịch sự. Trong dn Y-sơ-ra-n chẳng ai lịch sự bằng người; người cao hơn cả dn sự từ vai trở ln.
3. Một ngy kia, những lừa ci của Kch, cha Sau-lơ, bị lạc. Kch ni cng Sau-lơ, con trai mnh, rằng: Hy đem theo một ti tớ, đi tm những lừa ci.
4. Người đi khắp ni p-ra-im, khắp xứ Sa-li-sa, m khng tm được; lại trải qua xứ Sa-lim, xứ Bn-gia-min, song cũng khng gặp.
5. ến trong xứ Xu-phơ, Sau-lơ ni cng ti tớ theo mnh, rằng; Nầy chng ta hy trở về, kẻo cha ta đ đnh mất lừa, lại lo cho chng ta chăng.
6. Kẻ ti tớ đp cng Sau-lơ rằng: Hy nghe, trong thnh nầy c một người của ức Cha Trời, l người rất tn trọng; mọi sự người ni trước điều ứng nghiệm chẳng sai. Vậy, chng ta hy đi đến đ. C lẽ người sẽ chỉ cho chng ta con đường phải nương theo.
7. Sau-lơ ni cng kẻ ti tớ mnh, rằng: Phải, chng ta hy đi đ. Nhưng chng ta phải lấy g m dng cho người? Cc bao của chng ta đều hết lương thực, v chng ta chẳng cn một lễ vật no để dng cho người của ức Cha Trời! Chng ta cn chi?
8. Kẻ ti tớ tiếp rằng: Ti c trong mnh một phần tư siếc-lơ bạc; ti sẽ dng bạc đ cho người của ức Cha Trời, rồi người sẽ chỉ đường cho chng ta.
9. (Thuở xưa, trong Y-sơ-ra-n, hễ người ta đi cầu vấn ức Cha Trời, th thường ni rằng: Chng ta hy đi tm người tin kiến; v người m thin hạ ngy nay gọi l tin tri, ngy xưa gọi l người tin kiến).
10. Sau-lơ ni cng kẻ ti tớ rằng: Ngươi ni phải; chng ta hy đi. Hai người bn đi đến thnh người của ức Cha Trời ở đ.
11. Khi hai người đi ln đường dốc về thnh, th gặp những con gi trẻ đi ra mc mước, bn hỏi rằng: ấng tin kiến c đy chăng?
12. Cc con gi trẻ đp rằng: C, ka người ở đằng trước mặt ng. Nhưng hy đi mau, v ngy nay người đến thnh, bởi b tnh c việc tế lễ tại nơi cao.
13. Khi vo thnh, hai ng chắc sẽ gặp người trước khi chưa ln nơi cao đặng dự lễ. B-tnh khng ăn trước khi người chưa đến, v người phải chc phước cho của lễ; xong rồi, cc người dự tiệc mới ăn. Vậy, hy đi ln, nội ngy nay hai ng chắc sẽ gặp người.
14. Hai người đi ln thnh; khi vừa vo thnh, bn gặp Sa-mu-n đi ra đặng ln nơi cao.
15. Vả, ngy trước khi Sau-lơ đến, ức Gi-h-va tỏ ra cho Sa-mu-n, m rằng:
16. Ngy mai, tại giờ nầy, ta sẽ sai một người ở xứ Bn-gia-min đến cng ngươi, ngươi sẽ xức dầu cho người lm vua của dn Y-sơ-ra-n ta. Người sẽ giải cứu dn ta khỏi tay dn Phi-li-tin; v ta đ đoi xem dn ta, v tiếng của chng đ thấu tới ta.
17. Khi Sa-mu-n thấy Sau-lơ, ức Gi-h-va phn cng người rằng: Ka l người m ta đ bảo ngươi; ấy người sẽ quản trị dn ta.
18. Sau-lơ đến gần Sa-mu-n tại cửa thnh m ni cng người rằng: Xin ng hy chỉ cho ti nh của đấng tin kiến.
19. Sa-mu-n đp cng Sau-lơ rằng: Ta l đấng tin kiến đy. Hy đi trước ta ln nơi cao. Ngy nay hai ngươi sẽ ăn bữa cng ta; đến mai ta sẽ tỏ cho ngươi mọi điều trong lng ngươi, đoạn để ngươi đi.
20. Cn những lừa ci m ngươi đ mất ba ngy nay, chớ lo lắng về chng n; v đ kiếm được rồi. Vả lại, mọi vật qu trọng hơn hết trong Y-sơ-ra-n đ dnh cho ai? H chẳng phải cho ngươi v cho cả nh của cha ngươi sao?
21. Sau-lơ đp: Ti chỉ l một người Bn-gia-min, l một chi phi nhỏ hơn hết trong Y-sơ-ra-n; nh ti lại hn mọn hết cc nh của chi phi Bn-gia-min. Nhn sao ng ni với ti giọng như vậy.
22. Sa-mu-n dẫn Sau-lơ v kẻ ti tớ người vo phng, rồi mời ngồi chỗ thứ nhất trong cc người dự tiệc, số chừng ba mươi người.
23. Bấy giờ, Sa-mu-n ni cng nguời đầu bếp rằng: Hy bưng phần ta đ trao cho ngươi, v ta đ dặn để ring ra.
24. ầu bếp lấy chả vai v miếng bọc chung quanh, đem dọn cho Sau-lơ, Sa-mu-n tiếp rằng: Ka, miếng đ để dnh cho ngươi trước ở mặt ngươi; hy ăn đi, từ khi ta định mời dn sự, ta đ giữ n lại về tiệc nầy. Vậy, trong ngy đ, Sau-lơ ăn bữa cng Sa-mu-n.
25. oạn, chng đều xuống khỏi nơi cao, vo trong thnh; cn Sa-mu-n tr chuyện cng Sau-lơ trn mi nh.
26. Qua ngy sau, hai người dậy sớm; khi hừng đng, Sa-mu-n gọi Sau-lơ trn mi nh m ni rằng: Hy đứng dậy, ta sẽ đưa ngươi đi. Sau-lơ đứng dậy, rồi Sa-mu-n v Sau-lơ cả hai đồng đi ra.
27. Khi đến đầu thnh, Sa-mu-n ni cng Sau-lơ rằng: Hy truyền cho kẻ ti tớ đi trước chng ta. Kẻ ti tớ bn đi trước. Người tiếp rằng: By giờ, hy dừng lại để ta ni cho nguơi nghe lời của ức Cha Trời.

1 Sa-mu-n 10    chọn đoạn khc

1. Sa-mu-n lấy một ve nhỏ đựng dầu, đổ trn đầu Sau-lơ, hn người, m ni rằng: Nầy ức Gi-h-va đ xức dầu cho ngươi đặng ngươi lm vua của cơ nghiệp Ngi.
2. Ngy nay, khi đ la khỏi ta, ngươi sẽ gặp hai người gần bền mộ Ra-chen, trn bờ ci xứ Bn-gia-min, tại Xết-sa; họ sẽ ni với ngươi rằng: Những lừa ci m ngươi đi tm đ được gặp rồi; ny cha ngươi chẳng cn lo đến lừa ci nữa, nhưng lại lo sợ về cc ngươi, tự hỏi rằng: Phải lo liệu sao về con trai ta?
3. Từ đ ngươi sẽ đi tới, đến cy dẻ bộp Tha-b, ngươi sẽ gặp ba người đi ln B-tn đặng thờ lạy ức Cha Trời, một người chở ba con d đực, một người đem ba ổ bnh, v người thứ ba đem một bầu da rượu.
4. Chng sẽ cho ngươi v cho ngươi hai ổ bnh m ngươi phải nhận lấy nơi tay chng.
5. Kế sau, ngươi sẽ đi đến Ghi-b-a--l-hi, l nơi c một ci đồn của dn Phi-li-tin; khi đ vo thnh, ngươi sẽ gặp một đon tin tri từ nơi cao xuống, c đờn sắt, trống cơm, ống so, v đờn cầm đi trước; họ sẽ ni tin tri.
6. Thần của ức Gi-h-va sẽ cảm động ngươi ni tin tri cng chng, rồi ngươi sẽ ha ra một người khc.
7. Khi ngươi thấy cc dấu hiệu nầy xảy ra, th ty cơ m lm; V ức Cha Trời ở cng ngươi!
8. oạn hy đi xuống trước ta đến Ghinh-ganh, ta sẽ theo ngươi ở đ đặng dng của lễ thiu v của lễ th n. Ngươi sẽ đợi bảy ngy cho đến chứng ta tới; bấy giờ ta sẽ dạy ngươi điều phải lm.
9. Sau-lơ vừa xy lưng la khỏi Sa-mu-n, ức Cha Trời bn đổi lng người ra khc, v cc dấu hiệu đ bảo trước điều ứng nghiệm nội ngy ấy.
10. Khi Sau-lơ đến Ghi-b-a, c một đon tin tri đến đn người. Thần của ức Gi-h-va cảm động người, người ni tin tri giữa chng.
11. Khi những kẻ vốn quen biết Sau-lơ trước, thấy người ni tin tri với cc đấng tin tri, th hỏi nhau rằng: Con trai của Kch đ xảy ra lm sao? Sau-lơ cũng vo số cc tin tri ư?
12. C người ở Ghi-b-a đp rằng: M cha họ l ai? Bởi đ c cu ngạn ngữ rằng: Sau-lơ h cũng vo số cc tin tri ư?
13. Khi Sau-lơ thi ni tin tri, th đi ln nơi cao.
14. Ch Sau-lơ hỏi người v kẻ ti tớ rằng: Hai ngươi đi đu? Sau-lơ thưa rằng: i kiếm những lừa ci; v v khng gặp được, chng ti c cầu vấn Sa-mu-n.
15. Ch Sau-lơ tiếp rằng: Xin chu hy tỏ cho ch biết điều Sa-mu-n đ ni cng hai ngươi.
16. Sau-lơ thưa cng ch mnh rằng: Người đ dạy tỏ cho chng ti rằng lừa ci đ tm được rồi. Nhưng Sau-lơ khng tỏ g về Sa-mu-n đ ni về việc nước.
17. Sa-mu-n nhm hiệp dn sự trước mặt ức Gi-h-va tại Mch-ba,
18. rồi ni cng dn Y-sơ-ra-n rằng: Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n c phn như vầy: Ta đ đem Y-sơ-ra-n ra khỏi -dp-t; ta đ giải cứu cc ngươi khỏi tay dn -dp-t v khỏi tay mọi vua h hiếp cc ngươi.
19. Ngy nay cc ngươi từ chối ức Cha Trời của cc ngươi, l ấng đ giải cứu cc ngươi khỏi mọi sự hoạn nạn v nguy hiểm; cc ngươi đ thưa cng Ngi rằng: Xin hy lập một vua quản trị chng ti! Vậy by giờ, hy ứng hầu trước mặt ức Gi-h-va từ chi phi v từ hằng ngn người.
20. Sa-mu-n biểu mọi chi phi Y-sơ-ra-n đến gần, rồi chi phi Bn-gia-min được chỉ định.
21. Người biểu chi phi Bn-gia-min đến gần từ họ hng, rồi họ Mt-ri được chỉ định. oạn, Sau-lơ, con trai của Kch được chỉ định. Người ta tm Sau-lơ nhưng khng thấy.
22. Chng bn hỏi lại ức Gi-h-va rằng: Cn c người no khc sẽ đến đy chăng? ức Gi-h-va đp: Ka, n ẩn trong đồ đạc kia.
23. Người ta chạy tm người tại chỗ đ. Sau-lơ ra mặt giữa dn sự, người cao hơn cả chng từ vai trở ln.
24. Sa-mu-n ni cng cả dn sự rằng: Cc người c thấy người m ức Gi-h-va đ chọn chăng? Trong cả dn sự khng c ai giống như người. Hết thảy đều tung h m la ln rằng: Nguyện vua vạn tuế!
25. Sa-mu-n tuyn giảng luật php của nước tại trước mặt dn sự, chp trong một cuốn sch m người ta để trước mặt ức Gi-h-va. oạn, Sa-mu-n cho cả dn sự ai về nh nấy.
26. Sau-lơ cũng về nh mnh tại Ghi-b-a, c những người dng sĩ chịu ức Cha Trời cảm động lng đều đi theo người.
27. Song c mấy ngươi phỉ đồ ni rằng: Hắn đ cứu gip chng ta được việc chi? Chng n khinh dể người, khng đem lễ vật g cho người hết. Nhưng Sau-lơ giả đ khng nghe.

1 Sa-mu-n 11    chọn đoạn khc

1. Na-hch, người Am-mn, đi ra đến vy Gia-be trong Ga-la-t. Cả dn Gia-be ni cng Na-hch rằng: Hy lập ước cng chng ti, th chng ti sẽ phục sự ng.
2. Na-hch, người Am-mn, đp rằng: Ta sẽ lập giao ước cng cc ngươi theo cch nầy: phải khot hết thảy con mắt hữu của cc ngươi, để gieo sự sỉ nhục cho cả Y-sơ-ra-n.
3. Cc trưởng lo Gia-be ni cng người rằng: Xin hy cho chng ti bảy ngy đnh chiến, chng ti sẽ sai sứ giả đến khắp địa phận Y-sơ-ra-n; nếu khng ai giải cứu chng ti, th chng ti sẽ đi ra đầu hng.
4. Vậy, những sứ giả đi đến Ghi-b-a, thnh của Sau-lơ, thuật lại cc lời ấy cho dn sự nghe. Cả dn sự bn cất tiếng ln khc.
5. Lc ấy, Sau-lơ ở ruộng trở về, đi sau b mnh; người hỏi rằng: Cớ chi dn sự khc như vậy? Người ta thuật lại lời cc người Gia-be đ ni.
6. Vừa nghe tin nầy, Sau-lơ được Thần của ức Cha Trời cảm động, v cơn giận người nổi phừng phừng.
7. Người bắt một cặp b, sả ra từng miếng, gởi cho sứ giả đem đến khắp địa phận Y-sơ-ra-n với lời rao nầy: Phm ai khng ra theo Sau-lơ v Sa-mu-n, th cc con b n sẽ bị lm như vậy. Sự kinh khủng của ức Gi-h-va ging trn dn sự, nn hết thảy chng đều đi ra như chỉ một người.
8. Sau-lơ kiểm điểm chng tại B-xc; c ba trăm ngn người Y-sơ-ra-n v ba mươi ngn người Giu-đa.
9. Chng ni cng sứ giả đ đến rằng: Hy ni cng người Gia-be trong Ga-la-t: ến mai, khi mặt trời đ nắng nng, th anh em sẽ được giải cứu. Những sứ giả đi về thuật lại cc lời nầy cho dn Gia-be. Dn nầy lấy lm vui mừng,
10. v ni cng người Am-mn rằng: Ngy mai, chng ti sẽ đi ra cng cc ngươi, cc ngươi sẽ đi chng ta theo mnh lấy lm phải.
11. Nhưng sng ngy mai, Sau-lơ chia dn sự ra lm ba đạo, hm dinh dn Am-mn vừa lc canh năm, v đnh dn Am-mn cho đến gần đứng bng. Những người thot khỏi th bị tản lạc đến đỗi khng c hai người chung nhau.
12. Dn sự ni cng Sa-mu-n rằng: Ai đ ni: Sau-lơ h sẽ trị v trn chng ta sao? Hy ph những người đ cho chng ti giết đi.
13. Nhưng Sau-lơ đp: Chẳng ai sẽ bị xử tử trong ngy nay; v ngy nay ức Gi-h-va đ lm sự giải cứu trong Y-sơ-ra-n.
14. Sa-mu-n ni cng dn sự rằng: Chng ta hy đi đến Ghinh-ganh đặng lập nước lại.
15. Cả dn sự đều đi đến Ghinh-ganh; tại đ, trước mặt ức Gi-h-va, chng lập Sau-lơ lm vua. Tại đ chng dng của lễ th n cho ức Gi-h-va. oạn, Sau-lơ v hết thảy người Y-sơ-ra-n vui mừng khn xiết.

1 Sa-mu-n 12    chọn đoạn khc

1. Bấy giờ, Sa-mu-n ni cng cả Y-sơ-ra-n rằng: Ta đ vng theo mọi lời cc ngươi ni cng ta; ta đ lập một vua trn cc ngươi;
2. ry vua ấy sẽ đi trước đầu cc ngươi. Cn ta đ gi, tc bạc, cc con trai ta ở cng cc ngươi. Ta đ đi trước đầu cc ngươi từ khi ta cn thơ ấu cho đến ngy nay.
3. Vậy, ta đy; hy lm chứng về ta tại trước mặt ức Gi-h-va v trước kẻ chịu xức dầu Ngi. Ta c bắt b ai chăng? Bắt lừa ai chăng? Ta c lừa dối ai chăng? Hnh hung cng ai chăng? V bằng c lm như vậy, ắt ta sẽ trả lại cho cc ngươi.
4. Chng đp rằng: ng khng c lừa dối chng ti, khng hnh hung cng chng ti, v khng nhận lấy chi nơi tay ai hết.
5. Người tiếp rằng: ức Gi-h-va chứng cho cc ngươi; kẻ chịu xức dầu của Ngi cũng chứng rằng ngy nay cc ngươi khng tm thấy g trong tay ta. Chng đp: Nguyện Ngi lm chứng cho!
6. Sa-mu-n ni cng dn sự rằng: ức Gi-h-va l ấng đ lập Mi-se v A-rn, đem tổ phụ của cc ngươi ra khỏi xứ -dp-t.
7. Vậy by giờ, hy ra mắt trước mặt ức Gi-h-va, ta sẽ luận cng cc ngươi về hết thảy những việc cng bnh m ức Gi-h-va đ lm cho cc ngươi v cho tổ phụ cc ngươi.
8. Sau khi Gia-cốp đến xứ -dp-t, tổ phụ cc ngươi c ku cầu cng ức Gi-h-va; ức Gi-h-va sai Mi-se v A-rn đem tổ phụ cc ngươi ra khỏi xứ -dp-t, m lập họ ở trong chỗ nầy.
9. Nhưng họ qun Gi-h-va ức Cha Trời mnh, nn Ngi ph họ cho Si-s-ra, tổng binh của Ht-so, cho dn Phi-li-tin, v cho dn vua M-p; chng n đều tranh chiến cng họ.
10. Họ bn ku cầu ức Gi-h-va m rằng: Chng ti đ phạm tội, v chng ti c la bỏ ức Gi-h-va, m hầu việc những Ba-anh v t-tt-t; nhưng by giờ, xin giải cứu chng ti khỏi tay kẻ th nghịch chng ti, th chng ti sẽ phục sự Ngi.
11. ức Gi-h-va đ sai Gi-ru-ba-anh, B-đan, Gip-th, v Sa-mu-n; Ngi giải cứu cc ngươi khỏi kẻ th nghịch xung quanh cc ngươi, v cc ngươi đ ở được an ổn v sự.
12. Song thấy Na-hch, vua dn Am-mn, đến đnh cc ngươi, cc ngươi ni cng ta rằng: Khng được; phải c một vua cai trị chng ti; m thật Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi đ l Vua cc ngươi.
13. By giờ, ka vua cc ngươi đ chọn, v đ cầu xin. ức Gi-h-va đ lập người lm vua trn cc ngươi.
14. Nếu cc ngươi knh sợ ức Gi-h-va, phục sự Ngi, vng theo lời phn Ngi, chẳng nghịch mạng lịnh của Ngi; nếu cc ngươi v vua cai trị cc ngươi vng theo Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi, th chắc cc ngươi sẽ được may mắn.
15. Cn nếu cc ngươi khng vng theo lời phn của ức Gi-h-va, bội nghịch mạng lịnh của Ngi, th tay của ức Gi-h-va ắt sẽ ging họa trn cc ngươi như đ ging họa trn tổ phụ cc ngươi.
16. Vậy, by giờ hy đứng tại đy, đặng xem việc lớn m ức Gi-h-va sẽ lm trước mắt cc ngươi.
17. Ngy nay, h chẳng phải l ma gặt la m sao? Ta sẽ cầu khẩn ức Gi-h-va; Ngi sẽ lm sấm st v mưa, để cc ngươi biết v thấy mnh đ phạm sự c lớn trước mặt ức Gi-h-va, bởi đ xin một vua.
18. Sa-mu-n bn cầu khẩn ức Gi-h-va; trong ngy đ ức Gi-h-va lm sấm st v mưa; cả dn sự lấy lm sợ ức Gi-h-va v Sa-mu-n lắm.
19. Hết thảy đều ni cng Sa-mu-n rằng: Xin hy v những đầy tớ của ng m cầu xin Gi-h-va ức Cha Trời ng, hầu cho chng ti khng chết; v chng ti đ thm lỗi xin một vua vo cc tội khc của chng ti.
20. Sa-mu-n đp cng dn sự rằng: Chớ sợ chi. Thật cc ngươi c lm mọi điều gian c nầy; song chớ xy bỏ ức Gi-h-va, phải hết lng phục sự Ngi,
21. chớ la bỏ Ngi đặng đi theo những hnh tượng hư khng, chẳng c ch chi, cũng khng biết cứu; v hnh tượng chỉ l hư khng m thi.
22. ức Gi-h-va v cớ danh lớn mnh, sẽ chẳng từ bỏ dn sự Ngi: chỉn thật, ức Gi-h-va đ định cc người lm dn sự của Ngi.
23. Cn ta đy, cũng chẳng phạm tội cng ức Gi-h-va m thi cầu nguyện cho cc ngươi. Ta sẽ dạy cc ngươi biết con đường lnh v ngay.
24. Chỉ hy knh sợ ức Gi-h-va, lấy hết lng trung tn phục sự Ngi; v kh xem những việc lớn lao m Ngi lm cho cc ngươi l dường no!
25. Nhưng nếu cc ngươi cứ lm c, th cc ngươi v vua cc ngươi chắc sẽ bị diệt vong.

1 Sa-mu-n 13    chọn đoạn khc

1. Khi Sau-lơ ln ngi vua, th đ được bốn mươi tuổi. Người đ cai trị trn Y-sơ-ra-n hai năm,
2. bn chọn ba ngn người Y-sơ-ra-n: hai ngn người đặng ở cng mnh tại Mch-ma v trn ni B-tn, cn một ngn người th ở với Gi-na-than tại Ghi-b-a trong xứ Bn-gia-min. Dn sự cn lại, người cho về, ai nấy vo trong trại mnh.
3. Gi-na-than đnh đồn Phi-li-tin ở tại Gh-ba. Dn Phi-li-tin hay điều đ; Sau-lơ hạ lịnh thổi kn khắp xứ, m rằng: Dn H-bơ-rơ kh nghe biết!
4. Vậy, cả Y-sơ-ra-n đều hay rằng Sau-lơ đ đnh đồn Phi-li-tin v Y-sơ-ra-n bị dn Phi-li-tin ghen ght. Bấy giờ, dn sự bị nhm hiệp lại bn Sau-lơ tại Ghinh-ganh.
5. Khi ấy, dn Phi-li-tin hiệp lại đặng đnh Y-sơ-ra-n: chng c ba vạn cỗ xe, su ngy lnh kỵ, v qun lnh đng như ct trn bờ biển. Vậy, chng n đi ln, đng trại tại Mch-ma, về hướng đng của Bết-A-ven.
6. Dn Y-sơ-ra-n thấy mnh nguy cấp v bị chng theo riết gần, bn trốn ẩn trong hang đ, trong bờ bụi, trong gnh đ, trong đồn lũy, v trong hầm hố.
7. Mấy người H-bơ-rơ sang qua sng Gi-đanh, đến xứ Gt v Ga-la-t. Song Sau-lơ cn ở tại Ghinh-ganh v hết thảy dn sự đi theo người đều run sợ.
8. Sau-lơ đợi bảy ngy, l kỳ của Sa-mu-n đ định; song v Sa-mu-n khng đến Ghinh-ganh, dn sự bn tan đi.
9. Bấy giờ, Sau-lơ ni: Hy đem đến cho ta của lễ thiu v của lễ th n; rồi người dng của lễ thiu.
10. Khi người dng xong, ka Sa-mu-n bn đến. Sau-lơ đi ra đn đặng cho người.
11. Nhưng Sa-mu-n bn hỏi: Ngươi đ lm chi? Sau-lơ đp rằng: Khi ti thấy dn sự tan đi, ng khng đến theo ngy đ định, v dn Phi-li-tin đ hiệp lại tại Mch-ma,
12. th ti ni rằng: Dn Phi-li-tin chắc sẽ hm đnh ti tại Ghinh-ganh, v ti chưa cầu khẩn ức Gi-h-va. V vậy, ti miễn cưỡng dng của lễ thiu.
13. Sa-mu-n ni cng Sau-lơ rằng: Ngươi thật c lm ngu dại, khng vng theo mạng lịnh của Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đ truyền cho. V bằng c vng theo, th ức Gi-h-va ắt đ lập nước ngươi đứng vững đời đời nơi Y-sơ-ra-n;
14. nhưng by giờ, nước ngươi sẽ khng bền lu. ức Gi-h-va đ chọn lấy cho mnh một người theo lng Ngi, đặt người ấy lm trưởng của dn sự Ngi, bởi v ngươi khng giữ theo mạng lịnh của ức Gi-h-va.
15. oạn, Sa-mu-n đứng dậy, đi từ Ghinh-ganh đến Ghi-b-a trong xứ Bn-gia-min, rồi Sau-lơ kiểm điểm dn ở cng mnh: c ước chừng su trăm người.
16. Sau-lơ v Gi-na-than, con trai người, cng qun lnh đi theo, đều đng tại Ghi-b-a trong xứ Bn-gia-min, cn dn Phi-li-tin hạ trại tại Mch-ma.
17. Từ trong dinh Phi-li-tin c một ton qun cướp ph đi ra, chia lm ba đội: đội ny theo con đường p-ra, đi về xứ Su-anh;
18. đội kia noi con đường Bết-h-rn; cn đội thứ ba theo con đường ranh nằm trn trũng S-b-im, về hướng đồng vắng.
19. Vả, trong cả xứ Y-sơ-ra-n khng c thợ rn, bởi v dn Phi-li-tin đ ni rằng: Hy cấm người H-bơ-rơ rn gươm v gio.
20. Hết thảy Y-sơ-ra-n ai nấy đều đi xuống nơi Phi-li-tin đặng mướn rn lưỡi cy, cuốc, ru, v lưỡi hi mnh;
21. lại khi no lưỡi cy, cuốc, chĩa ba, hay l ru bị mẻ sứt, th đi xuống đặng mi v sửa ci đt lại.
22. Nn trong ngy tranh chiến chẳng c gươm cũng khng c gio nơi tay của cả dn sự đi theo Sau-lơ v Gi-na-than; chỉ c cho Sau-lơ v Gi-na-than, l con trai người, dng m thi.
23. Một đồn qun Phi-li-tin ko ra đặng đn đo Mch-ma.

1 Sa-mu-n 14    chọn đoạn khc

1. Một ngy kia, Gi-na-than, con trai của Sau-lơ, ni cng g trai trẻ vc binh kh mnh, m rằng: H, chng ta hy đi qua đồn qun Phi-li-tin, đng ở pha bn kia. Nhưng người chẳng ni cho cha mnh hay.
2. Bấy giờ, Sau-lơ ở tại đầu ranh Ghi-b-a, dưới cy lựu của Mi-gơ-rn, cn đạo qun theo người ước chừng su trăm người.
3. A-hi-gia, con trai A-hi-tp, anh của Y-ca-bốt, con trai Phi-n-a, chu H-li, mặc -pht, lm thầy tế lễ tại Si-l. Dn sự khng biết Gi-na-than đi.
4. Ở giữa đo m Gi-na-than gắng sức đi đặng đến đồn Phi-li-tin, c một răng đ ở bn nầy, v một răng ở bn kia; ci nầy gọi l Bốt-sết, cn ci kia gọi l S-n.
5. Một ci răng đ mọc ln về pha bắc, đối ngang Mch-ma, cn ci kia ở tại pha nam, đối ngang Gh-ba.
6. Gi-na-than ni cng kẻ vc binh kh rằng: H, chng ta phải hm đồn của những kẻ chẳng chịu cắt b kia. Hoặc giả ức Gi-h-va sẽ hnh sự v chng ta chăng; v ức Gi-h-va khiến cho số t người được thắng cũng như số đng người vậy.
7. Kẻ vc binh kh của người thưa rằng: Hy lm điều ng ước, v đi nơi no ng muốn; lng ng dẫn ng đi đu, ti sẽ theo đ.
8. Gi-na-than tiếp: Nầy, chng ta hy đi đến những người ấy, tỏ mnh ra cho chng n.
9. Nếu chng n ni: Hy đợi chng ta đến cng cc ngươi, th chng ta sẽ đứng lại chỗ mnh v khng ln đến cng chng n.
10. Cn nếu chng n ni rằng: Hy ln đến chng ta; th chng ta sẽ ln; v ức Gi-h-va đ ph chng n vo tay chng ta: điều đ sẽ dng lm dấu hiệu cho chng ta.
11. Vậy hai người đều đi ln đồn Phi-li-tin. Dn Phi-li-tin ni: Ka, những người H-bơ-rơ từ hang đ l nơi chng n ẩn trốn kia.
12. Lnh của đồn ni cng Gi-na-than v kẻ vc binh kh m rằng: Hy đi đến chng ta, chng ta c chuyện tỏ cng hai ngươi. Gi-na-than ni với kẻ vc binh kh mnh rằng: Hy lm theo ta, v ức Gi-h-va đ ph chng n vo tay Y-sơ-ra-n.
13. Gi-na-than dng tay v chơn leo ln, v kẻ cầm binh kh leo theo. Người Phi-li-tin ng trước mặt Gi-na-than, v kẻ vc binh kh giết chng n chết ở đằng sau người.
14. Trong trận thứ nhứt nầy, Gi-na-than v kẻ vc binh kh người giết chừng hai mươi người, trong một khoảng nửa cng đất.
15. Sự hi hng trn ra trong trại qun, trong đồng, v trong cả dn Phi-li-tin. Qun đồn v đảng cướp giựt đều bị kinh khủng; đất bị rng động; ấy như một sự kinh khiếp của ức Cha Trời vậy.
16. Lnh canh của Sau-lơ ở tại Ghi-b-a trong xứ Bn-gia-min, đều thấy qun chng Phi-li-tin tản lạc v chạy trốn lộn xộn.
17. Bấy giờ, Sau-lơ ni với qun lnh ở cng mnh m rằng: Hy kiểm điểm xem ai l những người bỏ hng ngũ chng ta. Chng kiểm điểm, thấy thiếu Gi-na-than v kẻ vc binh kh người.
18. Sau-lơ ni cng A-hi-gia rằng: Hy đem hm của ức Cha Trời đến gần (v trong ngy đ hm của ức Cha Trời ở cng dn Y-sơ-ra-n).
19. Nhưng khi Sau-lơ ni với thầy tế lễ, th tiếng ồn o lại cng thm ln trong trại qun Phi-li-tin. Sau-lơ ni cng thầy tế lễ rằng: Hy rt tay ngươi lại.
20. oạn, Sau-lơ v hết thảy qun lnh ở cng người hiệp lại, đi tới chốn chiến trường, ka thấy người Phi-li-tin rt gươm giết lẫn nhau, hỗn loạn cực điểm.
21. Những người H-bơ-rơ đ từ lu phục dn Phi-li-tin v theo họ trong trại qun, nay trở lng hiệp với Y-sơ-ra-n vẫn theo cng Sau-lơ v Gi-na-than.
22. Lại khi hết thảy người Y-sơ-ra-n đương ẩn trong ni p-ra-im, nghe dn Phi-li-tin chạy trốn, cũng rượt đuổi theo chng n m đnh giặc.
23. ức Gi-h-va giải cứu Y-sơ-ra-n trong ngy đ; cơn giặc trn đến Bết-A-ven.
24. Cũng trong ngy đ, dn Y-sơ-ra-n bị mệt đuối. Vả lại, Sau-lơ c thề cng dn sự rằng: ng rủa sả người no sẽ ăn vật thực g trước khi chiều tối, tức trước khi ta bo th những kẻ cừu địch ta! V vậy, cả dn sự đều cử khng ăn vật thực g hết.
25. Song chng dn đ đến trong một ci rừng c mật ong trn mặt đất.
26. Bấy giờ, dn sự đi vo trong rừng, thấy mật nầy chảy; chẳng ai dm chấm tay vo miệng, v sợ lời thề.
27. Nhưng Gi-na-than khng biết lời thề m cha mnh đ lập cng dn sự, nn giơ đầu gậy mnh cầm nơi tay chấm vo tng mật ong, rồi lấy tay đem mật vo miệng, th mắt người sng ta.
28. C người trong dn chng cất tiếng ni rằng: Cha ng c thề cng dn chng rằng: ng rủa sả người no ăn vật thực g trong ngy nay. Vả, dn sự đều bị mệt đuối.
29. Gi-na-than đp rằng: Cha ta lm rối cho xứ, hy xem mắt ta đ sng dường no, v cớ nếm cht mật nầy!
30. Ồ! chớ chi ngy nay dn sự đ ăn vật chiếm được của th nghịch, th sự thua bại dn Phi-li-tin đ lớn hơn biết bao!
31. Vậy ngy đ, dn Y-sơ-ra-n đnh bại dn Phi-li-tin từ Mch-ma cho đến A-gia-ln.
32. Dn sự bị mệt đuối lắm, bn xng vo của cướp, bắt chin, b, b con, giết đi trn đất, rồi ăn thịt lộn với huyết.
33. C người đến ni cng Sau-lơ rằng: Ka, dn sự phạm tội cng ức Gi-h-va, m ăn thịt lộn với huyết. Người đp: Ấy l một sự lỗi đạo! Hy lập tức lăn một hn đ lớn đến gần ta.
34. Lại tiếp rằng: Hy đi khắp cơ binh rao rằng mỗi người phải dẫn đến ta chin v b mnh, v giết đi tại đy. Rồi cc ngươi sẽ ăn thịt n; như vậy cc ngươi khng phạm tội nghịch cng ức Gi-h-va m ăn thịt lộn với huyết. Thế th, trong đm đ, mỗi người trong chng dẫn sc vật mnh c dưới tay, v giết n trn một hn đ.
35. Sau-lơ bn lập một bn thờ cho ức Gi-h-va; ấy l bn thờ thứ nhứt m người lập cho ức Gi-h-va.
36. oạn, Sau-lơ ni: Chng ta hy đi xuống đuổi theo dn Phi-li-tin trong khi ban đm, cướp ph chng cho đến sng sớm, v chớ để sống một ai. Chng thưa rằng: Hy lm mọi điều vua lấy lm phải. Thầy tế lễ bn ni: Chng ta hy đến gần ức Cha Trời.
37. Sau-lơ cầu vấn ức Cha Trời rằng: Ti phải nn xuống đuổi theo dn Phi-li-tin chăng? Ngi sẽ ph chng n vo tay Y-sơ-ra-n chăng? Song lần nầy ức Cha Trời chẳng đp lại lời g hết.
38. oạn, Sau-lơ bảo rằng: Hỡi cc quan trưởng của dn sự, hết thảy hy đến gần đy, xt tm tội lỗi đ phạm trong ngy nay l sao.
39. Ta chỉ ức Gi-h-va hằng sống, l ấng giải cứu Y-sơ-ra-n, m thề rằng kẻ phạm tội, dẫu chnh l Gi-na-than, con trai ta, cũng phải chết đi! Trong dn sự chẳng c ai đp lời người.
40. Người bn ni cng cả Y-sơ-ra-n rằng: Cc ngươi hy đứng bn ny; ta v Gi-na-than, con trai ta, sẽ đứng bn kia. Dn sự thưa rằng: Hy lm điều vua lấy lm phải.
41. Sau-lơ thưa cng ức Gi-h-va rằng: i ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n! xin hy tỏ ra sự thật. Gi-na-than v Sau-lơ bị chỉ ra, cn dn sự th v can.
42. Sau-lơ ni: Hy bắt thăm cho ta v Gi-na-than, con trai ta.
43. Gi-na-than bị chỉ ra. Sau-lơ ni cng Gi-na-than rằng: Hy tỏ cho ta biết điều ngươi đ lm. Gi-na-than th thật rằng: Ti c dng đầu gậy ti cầm nơi tay m nếm cht mật ong; nầy ti đy phải chết.
44. Sau-lơ ni: Hỡi Gi-na-than, nếu ngươi khng chết, nguyện ức Gi-h-va ging họa rất nặng trn ta!
45. Nhưng dn sự đp cng Sau-lơ rằng: Ủa! Gi-na-than l người đ lm cho Y-sơ-ra-n được đại thắng dường kia, phải chết sao? iều đ chẳng nn! Chng ti chỉ sanh mạng của ức Gi-h-va m thề rằng một sợi tc trn đầu người sẽ chẳng rụng xuống đất; v người ở cng ức Cha Trời m được thắng ngy nay. Như vậy, dn sự giải cứu Gi-na-than, v người khỏi bị xử tử.
46. oạn, Sau-lơ trở về, chẳng đuổi theo dn Phi-li-tin nữa; v dn Phi-li-tin đều trở về trong xứ mnh.
47. Sau khi Sau-lơ đ cầm quyền nước Y-sơ-ra-n, th người giao chiến cng kẻ th nghịch mnh tứ pha, tức cng M-p, Am-mn, -đm, cc vua X-ba, v cng dn Phi-li-tin; hễ người cử binh đến đu, th bo th được đến đ.
48. Người tụ tập qun lnh, đnh dn A-ma-lc, v giải cứu Y-sơ-ra-n khỏi tay những kẻ cướp ph họ.
49. Cc con trai của Sau-lơ l Gi-na-than, Gi-s-vi, v Manh-ki-sua, người cũng c hai con gi; lớn, tn l M-rp; nhỏ, tn l Mi-canh;
50. vợ Sau-lơ tn l A-hi-n-am, con trai của A-hi-mt. Tổng binh của đạo binh người l p-ne, con trai của N-rơ, ch của Sau-lơ,
51. Kch, cha của Sau-lơ v N-rơ, cha của p-ne, l con trai của A-bi-n.
52. Trọn đời Sau-lơ c sự tranh chiến dữ dội cng dn Phi-li-tin; hễ khi Sau-lơ thấy người mạnh mẽ v bạo dạn, th chiu mộ người theo mnh.

1 Sa-mu-n 15    chọn đoạn khc

1. Sa-mu-n ni cng Sau-lơ rằng: ức Gi-h-va đ sai ta xức dầu cho ngươi, lập lm vua dn Y-sơ-ra-n của Ngi. Vậy by giờ, hy nghe lời phn của ức Gi-h-va.
2. ức Gi-h-va vạn qun phn như vầy: Ta nhớ lại điều A-ma-lc lm cho Y-sơ-ra-n, ngăn cản đường lc n ra khỏi xứ -dp-t.
3. Vậy, hy đi đnh dn A-ma-lc v diệt hết mọi vật thuộc về chng n. Ngươi sẽ khng thương xt chng n, phải giết người nam v nữ, con trẻ v con b, b v chin, lạc đ v lừa.
4. Vậy, Sau-lơ nhm hiệp dn sự v điểm sot họ tại T-la-im: c hai trăm ngn lnh bộ, v mười ngn người Giu-đa.
5. Sau-lơ đi tới thnh A-ma-lc v đặt binh phục trong trũng.
6. Người ni với dn K-nt rằng: Cc ngươi hy rt đi, hy phn rẽ khỏi dn A-ma-lc, kẻo ta diệt cc ngươi lun với chng n chăng. V khi dn Y-sơ-ra-n ra khỏi xứ -dp-t, cc ngươi c lm ơn cho hết thảy dn ấy. Vậy, dn K-nt phn rẽ khỏi dn A-ma-lc.
7. Sau-lơ đnh A-ma-lc từ Ha-vi-la cho đến Su-rơ, đối ngang xứ -dp-t.
8. Người bắt sống A-ga, vua của dn A-ma-lc, rồi lấy gươm diệt hết thảy dn sự.
9. Nhưng Sau-lơ v dn chng dong thứ cho A-ga, chẳng giết những con tốt hơn hết trong bầy b v chin, cc th về lứa đẻ nh, chin con, v mọi vật tốt nhất. Chng chẳng muốn diệt những vật đ, chỉ diệt hết những vật chi xấu v khng gi trị.
10. Bấy giờ c lời ức Gi-h-va phn cng Sa-mu-n như vầy:
11. Ta hối hận v đ lập Sau-lơ lm vua; bởi người đ xy bỏ ta, khng lm theo lời ta. Sa-mu-n buồn rầu, ku cầu cng ức Gi-h-va trọn đm.
12. Sng ngy sau, người đi rước Sau-lơ. C kẻ đến ni cng Sa-mu-n rằng: Sau-lơ đ đến Cạt-mn, dựng cho mnh một ci bia tại đ; đoạn, đổi đường đi xuống Ghinh-ganh.
13. Sa-mu-n đi đến cng Sau-lơ; Sau-lơ ni cng người rằng: Nguyện ức Gi-h-va ban phước cho ng! Ti đ lm theo lịnh của ức Gi-h-va.
14. Sa-mu-n hỏi người rằng: Vậy th tiếng chin ku vang đến tai ta, cng tiếng b rống ta nghe kia, l lm sao?
15. Sau-lơ đp rằng: Dn sự c dẫn chng n từ nơi người A-ma-lc đến; v dn sự đ tha những con tốt nhứt về chin v b, đặng dng n lm của lễ cho Gi-h-va ức Cha Trời của ng; vật cn lại, chng ti đ diệt hết đi.
16. Sa-mu-n ni cng Sau-lơ rằng: Thi! Ta sẽ tỏ cho ngươi điều ức Gi-h-va đ phn cho ta đm nay. Sau-lơ đp: Xin ni.
17. Sa-mu-n ni rằng: Lc ngươi cn nhỏ tại mắt ngươi, ngươi h chẳng trở nn đầu trưởng của cc chi phi Y-sơ-ra-n sao? v ức Gi-h-va h chẳng xức dầu cho ngươi lm vua của Y-sơ-ra-n ư?
18. Vả, ức Gi-h-va đ sai ngươi đi m rằng: Hy đi diệt hết những kẻ phạm tội kia, l dn A-ma-lc, v giao chiến cng chng n cho đến chừng ngươi đ diệt chng n.
19. Sao ngươi khng vng theo lời phn của ức Gi-h-va? Cớ sao ngươi xng vo của cướp, lm điều c trước mặt ức Gi-h-va?
20. Sau-lơ đp cng Sa-mu-n rằng: Ti thật c nghe theo lời phn của ức Gi-h-va. Ti đ đi lm xong việc m ức Gi-h-va sai ti đi lm; ti c đem A-ga, vua dn A-ma-lc về, v diệt hết dn A-ma-lc.
21. Nhưng dn sự c chọn trong của cướp, chin v b, l vật tốt nhứt về của đng tận diệt, đặng dng cho Gi-h-va ức Cha Trời của ng tại Ghinh-ganh.
22. Sa-mu-n ni: ức Gi-h-va h đẹp lng của lễ thiu v của lễ th n bằng sự vng theo lời phn của Ngi ư? Vả, sự vng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chin đực;
23. sự bội nghịch cũng đng tội bằng sự t thuật; sự cố chấp giống như tội trọng cng lạy hnh tượng. Bởi ngươi đ từ bỏ lời của ức Gi-h-va, nn Ngi cũng từ bỏ ngươi khng cho ngươi lm vua.
24. Sau-lơ đp cng Sa-mu-n rằng: Ti c phạm tội. Ti đ can phạm mạng lịnh ức Gi-h-va, v lời của ng. Ti sợ dn sự, nn nghe theo tiếng của họ.
25. By giờ, xin ng hy tha tội ti, th ti sẽ sấp mnh xuống trước mặt ức Gi-h-va.
26. Sa-mu-n ni cng Sau-lơ rằng: Ta khng trở lại cng ngươi đu; v ngươi đ từ bỏ lời của ức Gi-h-va, nn ức Gi-h-va từ bỏ ngươi, để ngươi chẳng cn lm vua của Y-sơ-ra-n nữa.
27. Khi Sa-mu-n xy lưng đặng đi, Sau-lơ nắm vạt o tơi người, th o bn rch.
28. Sa-mu-n ni cng người: Ấy ngy nay ức Gi-h-va x nước Y-sơ-ra-n khỏi ngươi l như vậy, đặng ban cho kẻ ln cận ngươi, xứng đng hơn ngươi.
29. Vả lại, ấng ph hộ Y-sơ-ra-n chẳng ni dối, v khng ăn năn; v ấng ấy chẳng phải loi người m ăn năn!
30. Sau-lơ đp răng: Ti c tội; song xin hy tn trọng ti trước mặt cc trưởng lo của dn sự ti, v trước mặt Y-sơ-ra-n; xin ng trở lại cng ti, th ti sẽ thờ lạy Gi-h-va ức Cha Trời ng.
31. Vậy, Sa-mu-n trở lại theo Sau-lơ; v Sau-lơ sấp thờ lạy ức Gi-h-va.
32. oạn, Sa-mu-n ni: Hy dẫn A-ga, vua A-ma-lc đến ta. A-ga đi đến người, bộ vui mừng, v tưởng rằng: Quả hẳn, điều cay đắng của sự chết qua rồi.
33. Nhưng Sa-mu-n ni cng người rằng: Hễ gươm ngươi đ lm người đờn b khng c con thế no, th mẹ ngươi cũng sẽ khng c con thể ấy. Sa-mu-n bn giết A-ga trước mặt ức Gi-h-va tại chnh Ghinh-ganh.
34. oạn, Sa-mu-n đi về Ra-ma; cn Sau-lơ trở về nh mnh tại Ghi-b-a của Sau-lơ.
35. Sa-mu-n chẳng cn thấy Sau-lơ nữa cho đến ngy mnh thc; v người buồn bực về việc Sau-lơ; cn ức Gi-h-va ăn năn đ lập Sau-lơ lm vua của Y-sơ-ra-n.

1 Sa-mu-n 16    chọn đoạn khc

1. ức Gi-h-va phn cng Sa-mu-n rằng: Ngươi buồn rầu về việc Sau-lơ cho đến chừng no? Ta đ từ bỏ n, hầu cho n khng cn lm vua trn Y-sơ-ra-n nữa. Hy đổ dầu đầy sừng của ngươi v đi. Ta sẽ sai ngươi đến Y-sai, người Bết-l-hem. v trong vng cc con trai người, ta đ chọn một người lm vua.
2. Sa-mu-n thưa rằng: Lm sao ti đi đ được? Nếu Sau-lơ hay, th sẽ giết ti đi. ức Gi-h-va phn cng người rằng: Hy đem theo ngươi một con b ci tơ, v ni rằng: Ti đến để dng của tế lễ cho ức Gi-h-va.
3. Ngươi sẽ mời Y-sai dự tế. Ta sẽ tỏ cho ngươi biết điều ngươi phải lm; rồi ngươi sẽ nhơn danh ta xức dầu kẻ ta chỉ cho ngươi.
4. Sa-mu-n lm theo điều ức Gi-h-va đ phn cng mnh, v đi đến Bết-l-hem. Những trưởng lo của thnh ấy đều lấy lm bối rối, chạy đn người, m hỏi rằng: C phải ng đến đem bnh an chăng? Người đp rằng: Bnh an.
5. Ta đến để dng của tế lễ cho ức Gi-h-va; hy dọn mnh cho thanh sạch v đến ăn thịt tế lễ với ta. Người cũng dọn Y-sai v cc con trai người cho thanh sạch v mời đến dự tế.
6. Khi chng đến, Sa-mu-n thấy -li-p, bn thầm rằng: Quả hẳn, kẻ chịu xức dầu của ức Gi-h-va đương ở trước mặt Ngi.
7. Nhưng ức Gi-h-va phn cng Sa-mu-n rằng; Chớ xem bộ dạng v hnh vc cao lớn của n, v ta đ bỏ n. ức Gi-h-va chẳng xem điều g loi người xem; loi người xem bề ngoi, nhưng ức Gi-h-va nhn thấy trong lng.
8. Y-sai bn gọi A-bi-na-đp, v biểu người đi qua trước mặt Sa-mu-n; nhưng Sa-mu-n ni: ức Gi-h-va cũng chẳng chọn người nầy. Y-sai biểu Sam-ma đi qua,
9. nhưng Sa-mu-n ni: ức Gi-h-va cũng khng chọn người nầy nữa.
10. Y-sai biểu bảy con trai mnh đi qua trước mặt Sa-mu-n như vậy; th Sa-mu-n ni cng Y-sai rằng: ức Gi-h-va chẳng chọn một ai trong chng n.
11. oạn, Sa-mu-n ni cng Y-sai rằng: Hết thảy con trai ngươi l đ sao? Y-sai đp rằng: Hy cn đứa con t, nhưng n đi chăn chin. Sa-mu-n ni: Hy gọi n; chng ta khng ngồi ăn trước khi n đến.
12. Vậy, Y-sai gọi người. Mặt người hồng hồng, con mắt xinh lịch, v hnh dung tốt đẹp. ức Gi-h-va phn cng Sa-mu-n rằng: Ấy l n; hy đứng dậy xức dầu cho n.
13. Sa-mu-n lấy sừng dầu, xức cho người ở giữa cc anh người. Từ ngy đ về sau, Thần của ức Gi-h-va cảm động a-vt. Sa-mu-n đứng dậy đi về Ra-ma.
14. Thần của ức Gi-h-va la khỏi Sau-lơ; ức Gi-h-va bn khiến một c thần khuấy khuất người.
15. Ti tớ của Sau-lơ ni cng người rằng: Nầy c một c thần m ức Cha Trời khiến đến khuấy khuất vua.
16. Xin Cha chng ti hy biểu những ti tớ đứng chầu cha tm một người biết gảy đờn, để khi no ức Cha Trời sai c thần đến cha, th người đ sẽ gảy đờn, v cha sẽ được an ủy.
17. Sau-lơ đp cng cc ti tớ mnh rằng; Vậy, hy tm cho ta một người gảy đờn hay, rồi dẫn n đến cng ta.
18. Một người trong vng ti tớ cất tiếng ni rằng: Nầy ti đ thấy một con trai của Y-sai, người Bết-l-hem; n gảy đờn hay, một người chiến sĩ mạnh bạo, ăn ni khn ngoan, v mặt my tốt đẹp; ức Gi-h-va ở cng người.
19. Sau-lơ sai sứ đến Y-sai, m ni rằng: Hy gởi cho ta a-vt, con trai ngươi, l kẻ chăn chin.
20. Y-sai bn lấy bnh, một bầu da rượu, một con d con cn b, chất trn một con lừa, rồi nhờ a-vt con trai mnh, gởi cho Sau-lơ.
21. a-vt đến nơi Sau-lơ, bn ra mắt người. Sau-lơ thương yu người lắm, đặt người lm kẻ vc binh kh mnh.
22. Người sai đi ni cng Y-sai rằng: Ta xin ngươi hy cho a-vt đứng chầu chực ta; v n được ơn trước mặt ta.
23. Vậy, khi ức Cha Trời khiến c thần nhập vo Sau-lơ, th a-vt lấy đờn v gảy. Sau-lơ bn được an ủy, lnh mạnh, v c thần la khỏi người.

1 Sa-mu-n 17    chọn đoạn khc

1. Dn Phi-li-tin nhm hiệp cc đạo binh mnh đặng lm giặc, chng n hiệp tại S-c, thuộc về xứ Giu-đa, v đng trại tại -ph-a-mim, giữa S-c v A-x-ca.
2. Sau-lơ v người Y-sơ-ra-n cũng nhm hiệp, đng trại tại trũng -la, v dn trận cng dn Phi-li-tin.
3. Dn Phi-li-tin đứng trn ni pha nầy, cn Y-sơ-ra-n đứng trn ni pha kia; trũng phn cch họ.
4. Bấy giờ, c một người lực sĩ từ trại qun Phi-li-tin m ra, tn l G-li-t, qu ở Gt; bề cao người su thước một gang.
5. Người đội mo đồng trn đầu, mặc o gip đồng vảy c, nặng năm ngn siếc-lơ,
6. v những ủng đồng; sau lưng treo một cy lao đồng.
7. Cn của cy lao hắn như cy trục của thợ dệt cửi, v mũi của cy lao nầy nặng su trăm siếc-lơ. Kẻ vc binh kh hắn đi trước hắn.
8. Vậy, hắn ra đứng ku la cng đội ngũ Y-sơ-ra-n rằng: Cớ sao cc ngươi ra by trận? Ta h chẳng phải l người Phi-li-tin, cn cc ngươi, l ti tớ của Sau-lơ sao? Hy chọn một người trong cc ngươi xuống đấu địch cng ta.
9. Nếu khi đấu địch cng ta, hắn trổi hơn ta v giết ta, th chng ta sẽ lm ti tớ cc ngươi; nhưng nếu ta trổi hơn hắn v ta giết hắn, th cc ngươi sẽ lm ti chng ta, v hầu việc chng ta.
10. Người Phi-li-tin lại cn ni rằng: Phải, ngy nay ta thch lời nầy cho đội ngũ Y-sơ-ra-n: Hy khiến một người ra, đặng chng ta đấu địch cng nhau.
11. Sau-lơ v cả nh Y-sơ-ra-n nghe những lời của người Phi-li-tin, th lấy lm hoảng hồn, sợ hi lắm.
12. Vả, a-vt, l con trai của Y-sai, người -phơ-rt kia, qu ở Bết-l-hem trong xứ Giu-đa, người c tm con trai; trong đời Sau-lơ, Y-sai đ cao tuổi rồi.
13. Ba con trai của Y-sai đ theo Sau-lơ nơi chiến trận: tn ba con trai ấy l: con cả -li-p, con thứ nh A-bi-đp, v con thứ ba Sa-ma.
14. a-vt l con t. Khi ba anh người đ theo Sau-lơ,
15. th a-vt la nơi Sau-lơ, trở về Bết-l-hem đặng chăn chin của cha mnh.
16. Người Phi-li-tin đi ra buổi mai v buổi chiều, tỏ mnh ra như vậy trong bốn mươi ngy.
17. Vả, Y-sai ni cng a-vt, con trai mnh, m rằng: Con hy lấy một -pha hột rang v mười ổ bnh nầy, chạy mau đến trại qun đặng đem đưa cho cc anh con.
18. Con cũng hy đem mười bnh sữa nầy cho quan tướng cai ngn qun, thử xem cc anh con c mạnh chăng, v con phải đem về cho cha một dấu chứng về phần chng n.
19. Cc anh con ở cng Sau-lơ v hết thảy người Y-sơ-ra-n tại trong trũng -la, để đnh giặc cng dn Phi-li-tin.
20. Ngy mai sng sớm, a-vt để chin cho một người chăn, lấy đồ vật m đi, như Y-sai đ dặn người. Khi người đ đến đồn, th đạo binh đi ra đặng dn trận v reo tiếng chiến tranh.
21. Y-sơ-ra-n v dn Phi-li-tin dn trận, hai đạo qun đối nhau.
22. a-vt cất gnh nặng mnh giao cho người giữ đồ vật, đoạn chạy đến chỗ dn trận, tới hỏi thăm ba anh mnh mạnh giỏi chăng.
23. Người đương ni chuyện cng chng, ka người lực sĩ G-li-t, tức l người Phi-li-tin ở Gt, từ hng ngũ Phi-li-tin xơm tới, v a-vt nghe hắn ni như những lời ngy trước.
24. Hết thảy người Y-sơ-ra-n thấy người nầy, đều chạy trốn v run sợ lắm. Mọi người Y-sơ-ra-n ni:
25. Cc ngươi c thấy người đ xơm tới chăng? Hắn đến đặng sỉ nhục Y-sơ-ra-n. Nếu ai giết được hắn, th vua sẽ ban thưởng nhiều của cải, gả con gi mnh cho người đ, v miễn xu thuế cho nh cha người ấy trong Y-sơ-ra-n.
26. a-vt hỏi những người ở gần mnh rằng: Người ta sẽ đi thể no cho kẻ giết được người Phi-li-tin nầy, v cất sự sỉ nhục khỏi Y-sơ-ra-n? V người Phi-li-tin nầy, kẻ chẳng chịu php cắt b nầy, l ai, m lại dm sỉ nhục đạo binh của ức Cha Trời hằng sống?
27. Người ta lấy lời thường ni ấy m đp cng người rằng: Ai giết được hắn th phần thưởng sẽ l như vậy.
28. Nhưng -li-hp, anh cả người, nghe a-vt ni như vậy, nổi giận người m ni rằng: Cớ sao my đến đy? My bỏ t con chin của chng ta trong đồng vắng cho ai? Tao biết tnh kiu ngạo v sự độc c của lng my. Ấy đặng xem tranh chiến nn my mới đến.
29. a-vt đp rằng: Vậy, ti c lm chi đu? Ấy chỉ l một cu hỏi thi?
30. Người dan xa anh mnh, lặp hỏi những người khc cũng một cu ấy, th người ta đp như lần thứ nhứt.
31. C người nghe cc lời a-vt ni, bn thuật lại cho Sau-lơ hay; Sau-lơ đi người đến.
32. a-vt thưa với Sau-lơ rằng: Xin chớ ai ng lng v cớ người Phi-li-tin kia! Kẻ ti tớ vua sẽ đi đấu địch cng hắn.
33. Sau-lơ đp cng a-vt rằng: Ngươi chẳng thế đi đấu địch cng người Phi-li-tin kia, v ngươi chỉ l một đứa trẻ, cn hắn l một tay chiến sĩ từ thuở cn thơ.
34. a-vt tu cng Sau-lơ rằng: Khi ti tớ vua chăn chin của cha mnh, hễ c sư tử hay l con gấu đến tha một con chin của bầy.
35. th ti đuổi theo, đnh n, rứt con chin khỏi miệng n; hễ n cất ln cự ti, ti nắm ru n, đnh v giết n đi.
36. Ti tớ vua đ đnh chết con sư tử v con gấu, vậy th người Phi-li-tin khng chịu php cắt b kia cũng sẽ đồng số phận với chng n; v hắn sỉ nhục cc đạo binh của ức Cha Trời hằng sống.
37. a-vt lại ni: ức Gi-h-va đ giải cứu ti khỏi vấu sư tử v khỏi cẳng gấu, ắt sẽ giải cứu ti khỏi tay người Phi-li-tin kia. Sau-lơ đp rằng: Hy đi, nguyện ức Gi-h-va ở cng ngươi!
38. Sau-lơ lấy o chiến mnh mặc cho a-vt, đội ci mo đồng ln đầu người, v mặc o gio cho người.
39. a-vt đem gươm của Sau-lơ ở trn o chiến v tập đi thử, v người khng c thi quen. Nhưng người ni cng Sau-lơ rằng: Ti khng thế mang kh giới nầy m đi được; v ti khng c thi quen. a-vt bn cổi o ấy ra,
40. cầm một cy gậy, lựa dưới khe năm cục đ bng lng, để trong ci ti chăn chin của mnh vẫn c, v ci trnh nm đ ở nơi tay, rồi xơm tới người Phi-li-tin.
41. Người Phi-li-tin cũng xơm tới, đến gần a-vt, c kẻ vc binh kh đi trước.
42. Người Phi-li-tin xem a-vt, thấy người cn trẻ, nước da hồng hồng, mặt đẹp đẽ, th khinh người.
43. Người Phi-li-tin ni cng a-vt rằng: Ta h l một con ch nn người cầm gậy đến cng ta? Người Phi-li-tin bắt danh cc thần mnh m rủa sả a-vt,
44. v tiếp rằng: Hy lại đy, ta sẽ ban thịt ngươi cho chim trời v th đồng.
45. a-vt đp cng người Phi-li-tin rằng: Ngươi cầm gươm, gio, lao m đến cng ta; cn ta, ta nhơn danh ức Gi-h-va vạn binh m đến, tức l ức Cha Trời của đạo binh Y-sơ-ra-n, m ngươi đ sỉ nhục.
46. Ngy nay ức Gi-h-va sẽ ph ngươi vo tay ta, ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi, v ngy nay ban thy của đạo binh Phi-li-tin cho chim trời v th vật của đất.
47. Khắp thế gian sẽ biết rằng Y-sơ-ra-n c một ức Cha Trời; v qun lnh nầy sẽ thấy rằng ức Gi-h-va khng giải cứu bằng gươm, hoặc bằng gio; v ức Gi-h-va l Cha của chiến trận, v Ngi sẽ ph cc ngươi vo tay chng ta.
48. Xảy khi người Phi-li-tin đứng dậy, xơm tới đn a-vt, a-vt vội vng chạy về hướng hng qun nghịch đặng đn người Phi-li-tin.
49. a-vt th tay vo ti mnh, lấy một cục đ, nm n bằng trnh, trng nơi trn người Phi-li-tin. Cục đ lọt thấu trong trn, G-li-t t p mặt xuống đất.
50. Như vậy a-vt thắng được người Phi-li-tin bằng ci trnh nắm đ v cục đ, đnh chết hắn m khng c gươm nơi tay.
51. oạn, a-vt chạy lại, xng vo mnh người Phi-li-tin, lấy gươm của hắn v rt ra khỏi vỏ, giết hắn, v cắt đầu đi. Dn Phi-li-tin thấy kẻ lực sĩ mnh đ chết, th chạy trốn.
52. Bấy giờ, người Y-sơ-ra-n v Giu-đa dấy ln, h ht, đuổi theo dn Phi-li-tin cho đến cửa thnh Gt v c-rn; người Phi-li-tin bị thương ng chết đầy đường Sa-ra-gim cho đến Gt v c-rn.
53. Dn Y-sơ-ra-n, sau khi đ rượt đuổi dn Phi-li-tin rồi, th trở về cướp ph trại qun chng n.
54. a-vt lấy thủ cấp của người Phi-li-tin đem đến Gi-ru-sa-lem; nhưng để binh kh G-li-t lại trong trại mnh.
55. Sau-lơ thấy a-vt đn đnh người Phi-li-tin, th c hỏi quan tổng binh p-ne, rằng: Hỡi p-ne, người trai trẻ đ l con trai của ai? p-ne thưa rằng: i vua! ti xin chỉ linh hồn vua m thề, ti chẳng biết.
56. Vua ni cng người rằng: Hy hỏi thăm g trai trẻ ấy l con của ai.
57. Khi a-vt đ giết người Phi-li-tin trở về, th p-ne rước người, dẫn đến trước mặt Sau-lơ. a-vt đương xch thủ cấp của người Phi-li-tin nơi tay.
58. Sau-lơ ni cng người rằng: Hỡi g trai trẻ, ngươi l con ai? a-vt thưa rằng: Ti l con Y-sai, ti tớ của vua, ở Bết-l-hem.

1 Sa-mu-n 18    chọn đoạn khc

1. a-vt vừa tu xong cng Sau-lơ, th lng của Gi-na-than khế hiệp cng lng a-vt, đến đỗi Gi-na-than yu mến a-vt như mạng sống mnh.
2. Từ ngy đ, Sau-lơ rước a-vt về đền mnh, khng cho trở về nh cha người nữa.
3. Gi-na-than kế hiệp cng a-vt, bởi v yu mến người như mạng sống mnh.
4. Người cổi o mnh mặc m trao cho a-vt, lun với o xống khc, cho đến gươm, cung, v đai của mnh nữa.
5. a-vt đi đnh giặc nhiều: bất luận nơi no Sau-lơ sai người đi, th đều được việc, nn Sau-lơ đặt người lm đầu chiến sĩ; người đẹp b tnh v những ti tớ của Sau-lơ.
6. Khi a-vt đ giết được người Phi-li-tin, trở về cng đạo binh, th những người nữ của cc thnh Y-sơ-ra-n đi ra đn Sau-lơ, ht ma, đnh trống cơm, g nhịp, v reo tiếng vui mừng.
7. Những người ma đối đp nhau rằng: Sau-lơ giết hng ngn, Cn a-vt giết hng vạn!
8. Sau-lơ lấy lm giận lắm, v cc lời nầy khng đẹp lng người. Người ni: Người ta cho a-vt hng vạn, cn ta hng ngn; chỉ cn thiếu cho n ngi nước m thi!
9. Kể từ ngy ấy, Sau-lơ thường ng a-vt cch giận.
10. Ngy mai, c thần bởi ức Cha Trời khiến nhập vo Sau-lơ; người c cơn sốt hoảng trong đền mnh, th a-vt gảy đờn như những ngy khc. Sau-lơ cầm một cy gio nơi tay,
11. bn phng a-vt, m rằng: Ta sẽ đng đinh n nơi vch. Nhưng a-vt trnh hai lần khỏi mũi gio.
12. Sau-lơ sợ a-vt, v ức Gi-h-va ở cng a-vt, v đ la khỏi mnh.
13. Sau-lơ khiến a-vt cch xa mnh, lập người lm trưởng ngn người: a-vt ra trận trở về th đứng đầu đạo binh.
14. Trong cc cng việc, người đều được may mắn, v ức Gi-h-va ở cng người.
15. Sau-lơ thấy người được may mắn dường ấy, th lấy lm sợ người.
16. Nhưng cả Y-sơ-ra-n v Giu-đa đều yu mến a-vt, bởi v người ra trận trở về đứng đầu chng.
17. Sau-lơ ni cng a-vt rằng: Nầy M-rp, con gi cả ta; ta sẽ gả n cho ngươi lm vợ. Chỉ phải gip ta cch mạnh bạo v đnh giặc cho ức Gi-h-va. Vả, Sau-lơ ni thầm rằng: Tay ta chớ nn hnh hại hắn, nhưng th tay của dn Phi-li-tin cn hơn.
18. a-vt thưa rằng: Ti l ai? Thn phận ti l g? Họ hng cha ti nơi Y-sơ-ra-n ra chi m ti trở nn ph m của vua?
19. Vả, khi kỳ M-rp, con gi của Sau-lơ, phải gả cho a-vt, th lại gả cho t-ri-n, người M-h-la.
20. Nhưng Mi-canh, con gi của Sau-lơ, yu mến a-vt. Khi Sau-lơ hay điều đ, th lấy lm đẹp lng.
21. Người ni thầm rằng: Ta sẽ biểu hắn cưới nng, hầu cho nng lm ci bẫy cho hắn, v hắn sa vo tay của dn Phi-li-tin. Vậy, Sau-lơ ni lần thứ nh cng a-vt rằng: Ngươi sẽ lm ph m ta.
22. oạn, Sau-lơ truyền lịnh cho cc ti tớ mnh rằng: Hy ni kn cng a-vt rằng: Ngươi thấy vua lấy lm đẹp lng ngươi, v hết thảy ti tớ vua đều yu mến ngươi: vậy, hy lm ph m của vua.
23. Cc ti tớ của Sau-lơ ni lại cc lời ấy cng a-vt. a-vt đp rằng: Lm ph m của vua, h l việc nhỏ mọn trước mặt cc ngươi sao? Ti vốn một người ngho nn v hn tiện.
24. Cc ti tớ của Sau-lơ thuật lại cho vua cu trả lời của a-vt.
25. Sau-lơ ni cng chng rằng: Cc ngươi hy ni cng a-vt như vầy: Vua chẳng đi snh lễ g khc, chỉ đi một trăm dương b của người Phi-li-tin, đặng trả th kẻ cừu địch mnh. Vả, ci mưu của Sau-lơ l khiến cho a-vt sa vo tay dn Phi-li-tin.
26. Cc ti tớ kể lại những lời nầy cho a-vt nghe, th a-vt chu theo sự buộc ấy m lm ph m của vua. Trước kỳ định,
27. a-vt trổi dậy, cng qun thủ hạ mnh đi đnh giết hai trăm ngươi Phi-li-tin. Người đem dương b của chng n về, v nộp cho vua đủ số, đặng trở lm ph m người. Vậy, Sau-lơ gả Mi-canh, con gi mnh, cho người lm vợ.
28. Sau-lơ nhn biết ức Gi-h-va ở cng a-vt. Mi-canh, con gi của Sau-lơ, yu mến a-vt.
29. Nhưng Sau-lơ cng sợ a-vt hơn nữa, v trọn đời mnh lm kẻ th nghịch người.
30. Mỗi lần cc quan trưởng dn Phi-li-tin ra trận, th a-vt may mắn hơn cc ti tớ của Sau-lơ; v vậy danh người trở nn tn trọng lắm.

1 Sa-mu-n 19    chọn đoạn khc

1. Sau-lơ bn tnh cng Gi-na-than, con trai mnh, v cc ti tớ, để giết a-vt; nhưng Gi-na-than, con trai của Sau-lơ, rất thương yu a-vt,
2. cho người hay, v ni rằng: Sau-lơ, cha ti, tm giết anh. Vậy, sng ngy mai, hy cẩn thận, ở nơi khuất kn, v ẩn mnh đi.
3. Ti sẽ đi ra đứng gần bn cha ti nơi ruộng m anh sẽ ẩn, v ni về anh cng cha ti, thử xem người ni thế no, rồi sẽ cho anh biết.
4. Vậy, Gi-na-than ni binh a-vt cng Sau-lơ, cha mnh, m rằng: Xin vua chớ phạm tội cng a-vt, ti tớ vua, v người khng c phạm tội cng vua, m lại c gip cng việc lớn lao cho vua nữa.
5. Người đ liều mạng mnh m giết người Phi-li-tin kia, nn ức Gi-h-va v cớ người c lm sự giải cứu lớn cho cả Y-sơ-ra-n. Vua c thấy v mừng rỡ điều đ; nhn sao lại toan phạm tội cng huyết v tội, m giết a-vt v l?
6. Sau-lơ lắng tai nghe lời Gi-na-than ni, bn thề rằng: Ta chỉ ức Gi-h-va hằng sống m thề, a-vt sẽ chẳng chết!
7. Bấy giờ, Gi-na-than gọi a-vt, thuật lại cc lời ấy cho người, đoạn dẫn a-vt đến gần Sau-lơ, v a-vt hầu việc Sau-lơ như trước.
8. Sự tranh chiến cứ lin tiếp lun lun, a-vt đi ra đnh dn Phi-li-tin, lm cho chng n bị thua chạy trốn.
9. Nhưng c thần bởi ức Gi-h-va khiến nhập vo Sau-lơ lc người ngồi trong điện, cầm cy gio nơi tay; cn a-vt gảy đờn.
10. Sau-lơ muốn lấy gio đm a-vt dnh vo vch, nhưng a-vt trnh khỏi, gio của Sau-lơ găm trong vch. a-vt trốn v được thot khỏi buổi tối đ.
11. Sau-lơ sai người đi đến nh a-vt đặng canh giữ người, để sng ngy giết người đi. Song Mi-canh, vợ a-vt, cho người hay v ni rằng: Nếu đm nay chng khng trốn, th sng mai chng sẽ bị giết.
12. Mi-canh thng a-vt xuống nơi cửa sổ; người trốn v thot khỏi.
13. Kế ấy, Mi-canh lấy tượng th-ra-phim m để ln giường, dng tấm nệm bằng lng d bọc đầu n, rồi bao phủ ci mnh n bằng một ci o tơi.
14. Khi Sau-lơ sai người đến bắt a-vt, th nng ni rằng: Chng đau.
15. Sau-lơ sai người đến thăm a-vt, m truyền chng rằng: Hy đem hắn trn giường đến cng ta, hầu cho ta giết hắn đi.
16. Vậy, những kẻ sai đi đến đ, thấy tượng th-ra-phim ở trn giường, c một tấm nệm bằng lng d ở nơi đầu n.
17. Sau-lơ ni với Mi-canh rằng: Sao ngươi gạt ta như vậy, lm cho kẻ th nghịch ta trốn khỏi đi? Mi-canh thưa cng Sau-lơ rằng: Người c bảo ti: Hy để cho ta đi, bằng khng, ta sẽ giết mầy.
18. Vậy, a-vt trốn v thot khỏi, đi đến nh Sa-mu-n tại Ra-ma, rồi thuật cho người mọi điều Sau-lơ đ lm cho mnh. oạn, người v Sa-mu-n đi, ở tại Na-giốt.
19. C người thuật lại điều đ cho Sau-lơ, m rằng: Ka, a-vt ở tại Na-giốt trong Ra-ma.
20. Sau-lơ sai người đi bắt a-vt; nhưng khi chng thấy một đm tin tri đương ni tin tri, v Sa-mu-n đứng đầu những người ấy, th Thần của ức Cha Trời cảm động họ, họ cũng khởi ni tin tri.
21. Người ta cho Sau-lơ hay, người bn sai những người khc; họ cũng ni tin tri như những kẻ khc. Sau-lơ lại sai người đi lần thứ ba, đến phin họ cũng ni tin tri.
22. Bấy giờ, Sau-lơ thn hnh đến Ra-ma; tới nơi giếng nước lớn của S-cu, người hỏi rằng: Sa-mu-n v a-vt ở đu? Người ta thưa rằng: Hai người ở Na-giốt trong Ra-ma.
23. Vậy, người đi đến Na-giốt trong Ra-ma; Thần của ức Cha Trời cảm động đến phin người, người cứ đi dọc đng ni tin tri cho đến khi tới Na-giốt trong Ra-ma.
24. Người cũng lột o mnh, ni tin tri trước mặt Sa-mu-n, rồi ở trần như vậy nằm dưới đất trọn ngy v đm đ. Bởi cớ ấy, c cu tục ngữ rằng: Sau-lơ h cũng vo hng cc tin tri sao?

1 Sa-mu-n 20    chọn đoạn khc

1. a-vt trốn khỏi Na-giốt trong Ra-ma, đến cng Gi-na-than, m ni rằng: Ti đ lm chi, tội c ti l g? Ti đ phạm tội chi cng cha anh, m người toan hại mạng sống ti?
2. Gi-na-than đp cng người rằng: Chẳng phải thế! anh khng chết đu. Cha ti chẳng lm một sự g, bất luận lớn hay nhỏ, m chẳng ni trước với ti. Vậy, nhn sao cha ti giấu ti sự nầy với ti? iều đ chẳng thể được.
3. Nhưng a-vt lại thề nguyền m rằng: Cha anh biết r rằng ti được ơn trước mặt anh, nn c ni rằng: Chớ nn cho Gi-na-than biết g, kẻo n phải lo buồn chăng. Song ta chỉ ức Gi-h-va hằng sống v mạng sống của anh m thề rằng, chỉ cn một bước cch ti v sự chết m thi.
4. Gi-na-than đp cng a-vt rằng: Hễ anh muốn ti lm điều g, th ta sẽ lm cho anh.
5. a-vt tiếp rằng: Mai l ngy mồng một, ti phải ngồi ăn chung bn với vua. Hy để cho ti đi trốn trong đồng bằng cho đến chiều ngy thứ ba.
6. Nếu cha anh thấy ti vắng mặt, th hy ni cng người rằng: a-vt c cố ni xin ti cho n đi về Bết-l-hem, qu hương n, v đ cả nh n dng của lễ hằng năm.
7. Nếu người đp: Tốt, th kẻ ti tớ anh sẽ được bnh yn. Cn nếu người nổi giận, th hy biết rằng người định hại ti.
8. Vậy, hy tỏ lng nhn từ cho kẻ ti tớ anh, bởi v anh đ nhơn danh ức Gi-h-va m kết ước cng kẻ ti tớ anh. Song phần ti v c tội g, xin chnh anh hy giết ti đi; cớ sao anh lại dẫn ti đến cha anh?
9. Gi-na-than đp lại rằng: Chớ c nghĩ như vậy! Tri lại, nếu ti biết thật cha ti c định hại anh, dễ no ti chẳng cho anh hay?
10. a-vt đp cng Gi-na-than rằng: Nhưng nếu cha anh dng lời nghim khắc đp cng anh, th ai sẽ cho ti hay?
11. Gi-na-than đp cng a-vt rằng: H, chng ta hy ra ngoi đồng. Cả hai đều đi ra ngoi đồng.
12. Gi-na-than ni cng a-vt rằng: Gi-h-va, ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n, lm chứng! Ngy mai hay l ngy mốt, tại giờ nầy, ti sẽ dọ cha ti. Nếu thấy chẳng c điều chi nn sợ cho anh, th ti khng sai người no đến cho anh biết;
13. cn nếu cha ti quyết lng lm hại anh, ti sẽ cho anh hay trước, biểu anh đi, v anh sẽ đi bnh yn. Bằng chẳng, nguyện ức Gi-h-va phạt Gi-na-than cch nặng nề! Cầu xin ức Gi-h-va ở cng anh, như Ngi đ ở cng cha ti!
14. V ngy sau, nếu ti cn sống, c phải anh sẽ lấy sự nhn từ của ức Gi-h-va m đi ti chăng? Nhưng nếu ti chết,
15. dẫu khi ức Gi-h-va diệt hết thảy kẻ th nghịch của a-vt khỏi mặt đất cho đến cng, th cũng chớ cất ơn thương nh ti đến đời đời.
16. Như vậy, Gi-na-than kết giao ước cng nh a-vt m rằng: ức Gi-h-va sẽ bo th những th nghịch của a-vt.
17. Gi-na-than thương yu a-vt như mạng sống mnh vậy, nn khiến a-vt lại thề nữa.
18. Gi-na-than tiếp rằng: Mai l ngy mồng một, sự vắng mặt anh người ta ắt sẽ thấy; v chỗ anh sẽ trống.
19. Ngy mốt, chớ qun đi xuống mau đến nơi anh đ ẩn ngy trước, l ngy định lm việc, v anh sẽ đợi gần bn hn đ -xe.
20. Ti sẽ bắn ba mũi tn về pha hn đ đ dường như ti bắn vo một ci bia.
21. oạn, ti sẽ sai ti tớ ti, v bảo n rằng: Hy đi lượm cc mũi tn. Nếu ti ni với n rằng: Ka, cc mũi tn ở bn nầy mầy, hy lượm lấy đi, bấy giờ anh hy đến; ti chỉ ức Gi-h-va hằng sống m thề, mọi việc đều bnh an cho anh, chẳng c g nn sợ hết!
22. Nhưng nếu ti ni cng đứa trẻ rằng: Ka, cc mũi tn ở bn kia mầy, bấy giờ anh kh đi, v ức Gi-h-va khiến anh đi.
23. Cn về lời chng ta đ ni nhau, nguyện ức Gi-h-va lm chứng giữa anh v ti đến đời đời.
24. Vậy, a-vt ẩn trong đồng. Khi đến ngy mồng một, vua ngồi bn đặng ăn bữa;
25. người ngồi nơi chỗ thường ngồi ở gần bn vch. Gi-na-than đứng dậy, v p-ne ngồi bn Sau-lơ; cn chỗ của a-vt th bỏ khng.
26. Ngy đ, Sau-lơ chẳng ni chi hết, v tưởng rằng: C sự g rủi ro đ xảy đến cho hắn rồi! Chắc hẳn hắn khng sạch, đ phải sự g uế rồi.
27. Song ngy sau, l ngy mồng hai, chỗ của a-vt lại bỏ khng nữa. Sau-lơ ni cng Gi-na-than, con trai mnh, rằng: Cớ sao con trai của Y-sai khng đến dự ăn bữa hm qua v ngy nay?
28. Gi-na-than thưa cng Sau-lơ rằng: a-vt c ni xin php ti đi đến Bết-l-hem,
29. m rằng: Xin để ti đi; v nh chng ti c một sự tế tự trong thnh, m anh ti đ dặn ti phải đi đến. Vậy by giờ, nếu ti được ơn trước mặt người, xin cho php ti lập tức đi đến đ đặng thăm cc anh ti. Ấy bởi cớ đ người khng đến ngồi bn.
30. Bấy giờ, Sau-lơ nổi giận cng Gi-na-than, m rằng: Ớ con trai gian t v bội nghịch kia, ta biết mầy c kết bạn cng con trai của Y-sai, đng hổ nhục cho mầy, v đng hổ nhục cho mẹ đ đẻ mầy thay!
31. Thật, hễ con trai Y-sai sống lu trn đất chừng no, th mầy v nước mầy chẳng vững bền chừng nấy. Vậy by giờ, hy sai đi kiếm n, dẫn n về cho ta; v n phải chết hẳn.
32. Gi-na-than thưa cng Sau-lơ, cha mnh, rằng: Cớ sao giết n đi? N c lm điều g?
33. Sau-lơ phng cy gio đặng đm người; Gi-na-than bn nhn biết cha mnh đ nhứt định giết a-vt.
34. Gi-na-than bn chổi dậy khỏi bn, tức giận lắm, v trong ngy mồng hai chẳng ăn g hết, lấy lm buồn bực về a-vt, v cha mnh đ sỉ nhục người.
35. Qua ngy sau, Gi-na-than đi ra ngoi đồng tại nơi đ hẹn cng a-vt; c một đứa ti tớ trẻ theo người.
36. Người ni cng n rằng: Hy chạy lượm những tn ta sẽ bắn. Kẻ ti tớ chạy, Gi-na-than bắn một mũi tn qua khỏi n.
37. Khi kẻ ti tớ đi đến nơi c tn Gi-na-than đ bắn, th Gi-na-than la ln rằng: Tn h chẳng ở bn kia mầy sao?
38. Gi-na-than lại ku kẻ ti tớ rằng: Hy đi mau, chớ dừng lại! Kẻ ti tớ lượm mũi tn, rồi trở lại cng chủ mnh.
39. Vả, ti tớ chẳng biết chi cả, song a-vt v Gi-na-than hiểu biết điều đ l g.
40. Gi-na-than trao binh kh cho ti tớ mnh, v bảo rằng: Hy đi, đem n về trong thnh.
41. Khi ti tớ đ đi rồi, a-vt chổi dậy từ pha nam, sấp mnh xuống đất v lạy ba lần, đoạn hai người m nhau v khc, a-vt khc nhiều hơn.
42. Gi-na-than ni cng a-vt rằng: Anh hy đi bnh an; chng ta đ nhơn danh ức Gi-h-va lập lời thề cng nhau rằng: ức Gi-h-va sẽ lm chứng giữa ti v anh, giữa dng di ti v dng di anh đến đời đời. (20:43) Vậy, a-vt chổi dậy v đi, cn Gi-na-than trở vo trong thnh.

1 Sa-mu-n 21    chọn đoạn khc

1. a-vt đến Np, gặp thấy tế lễ A-hi-m-lc. A-hi-m-lc run sợ, chạy đến đn người, m hỏi rằng: Nhn sao ng c một mnh, chẳng ai theo hết vậy?
2. a-vt đp cng thầy tế lễ A-hi-m-lc rằng: Vua c sai ti một việc, v dặn rằng: Chớ cho ai biết g hết về việc ta sai ngươi lm, cũng đừng cho ai biết lịnh ta truyền cho ngươi. Ta đ chỉ định cho cc ti tớ ta một nơi h hẹn.
3. By giờ, thầy c chi trong tay? Hy trao cho ta năm ổ bnh hay l vật g thầy c thế tm được.
4. Thầy tế lễ đp cng a-vt rằng: Trong tay ta khng c bnh thường, chỉ c bnh thnh m thi; miễn l cc ti tớ ng khng c đến gần đờn b.
5. a-vt đp cng thầy tế lễ rằng: Từ khi ta đi ra vi ba ngy rồi, chng ti khng c lại gần một người nữ no hết. Cc bạn ti cũng thanh sạch; cn nếu cng việc ti khng thnh, th ngy nay h chẳng nhờ kẻ lm thnh n m được thnh sao?
6. Vậy thầy tế lễ trao bnh thnh cho người; v ở đ chẳng c bnh chi khc hơn bnh trần thiết, m người ta đ cất khỏi trước mặt ức Gi-h-va, đặng thế bnh mới cng trong một lc ấy.
7. Cũng trong ngy ấy, c một ti tớ của Sau-lơ ở đ, bị cầm lại tại trước mặt ức Gi-h-va. Người tn l -e, dn -đm, lm đầu cc kẻ chăn chin của Sau-lơ.
8. a-vt ni cng A-hi-m-lc rằng: Dưới tay thầy đy, h chẳng c một cy gio hay l một cy gươm sao? Ta khng c đem theo gươm hay l binh kh g, v lịnh vua lấy lm gấp rt.
9. Thầy tế lễ đp rằng: y c cy gươm của G-li-t, người Phi-li-tin m ng đ giết trong trũng -la; n bọc trong một miếng nỉ, để sau -pht; nếu ng muốn lấy, th hy lấy đi; v ở đy chẳng c gươm no khc. a-vt đp rằng: Chẳng c gươm no bằng, hy trao cho ta.
10. Bấy giờ, a-vt trổi dậy, ngy đ trốn xa khỏi Sau-lơ; m đi đến cng A-kch, vua Gt.
11. Cc ti tớ của A-kch hỏi rằng: C phải đ l a-vt, vua của xứ ấy chăng? H chẳng phải về người nầy m bọn nữ c ni trong khi ma ht rằng: "Sau-lơ giết hng ngn, Cn a-vt giết hng vạn?"
12. a-vt để cc lời nầy vo trong lng mnh, v rất sợ A-kch, vua Gt.
13. Người giả đ đin cuồng trước mặt chng, v lm bộ dại khờ giữa họ; người vẽ gạch dấu trn cửa v để nước miếng chảy trn mnh ru mnh.
14. A-kch ni cng ti tớ mnh rằng: Ka, cc ngươi thấy người đ đin cuồng! Cớ sao cc ngươi dẫn n đến ta?
15. Nơi ta h thiếu kẻ đin sao, nn cc ngươi phải dẫn kẻ nầy đến ta đặng n by sự kỳ cục trước mặt ta? Một người như vậy chẳng nn vo nh ta.

1 Sa-mu-n 22    chọn đoạn khc

1. a-vt đi khỏi đ, v trốn trong hang đ A-đu-lam. Khi cc anh v cả nh cha người hay điều đ, bn đi xuống cng người.
2. Phm kẻ no bị cng khốn, kẻ no mắc nợ, v những người c lng bị sầu khổ cũng đều nhm họp cng người, v người lm đầu họ. Ấy vậy, chung quanh người c chừng bốn trăm nguời.
3. Từ đ a-vt đi đến Mt-b trong xứ M-p, v người ni cng vua xứ M-p rằng: Xin cho php cha mẹ ti đến ở với vua cho đến chừng ti biết điều ức Cha Trời sẽ lm cho ti.
4. Vậy, a-vt dẫn cha mẹ mnh đến trước mặt vua M-p, v hai người ở với vua ấy trọn lc a-vt ở trong đồn.
5. Nhưng Gt, đấng tin tri, ni cng a-vt rằng: Chớ ở trong đồn nầy; hy đi đến xứ Giu-đa. Vậy, a-vt đi, v đến trong rừng H-rết.
6. Sau-lơ hay rằng người ta đ tm được a-vt v những kẻ theo người. Bấy giờ, Sau-lơ ở tại Ghi-b-a, ngồi dưới cy liễu xủ tơ, trn nơi cao; tay cầm gio, cn cc ti tớ người chầu chực bn người.
7. Sau-lơ ni cng cc ti tớ chầu chực bn mnh rằng: Hỡi dn Bn-gia-min, hy nghe: C phải con trai Y-sai sẽ ban cho hết thảy cc ngươi những ruộng v vườn nho chăng? Cc ngươi trng cậy n sẽ lập cc ngươi lm trưởng ngn người v trăm ngươi ư?
8. Vậy, cớ sao cc ngươi hết thảy đồng mưu nghịch ta, v cớ sao chẳng cho ta hay rằng con trai ta đ kết giao ước cng con trai Y-sai? Nhn sao chẳng ai thương xt ta, cho ta hay trước rằng con trai ta đ xui kẻ ti tớ ta nghịch cng ta, lập mưu hại ta, như n đ lm ngy nay?
9. Bấy giờ, -e người -đm, lm đầu những đầy tớ của Sau-lơ, thưa rằng: Ti c thấy con trai Y-sai đi đến Np, vo nh A-hi-m-lc, con trai A-hi-tp;
10. người cầu vấn ức Gi-h-va cho hắn, v c cấp cho hắn lương thực, cng trao cho hắn cy gươm của G-li-t, người Phi-li-tin.
11. Vua sai đi A-hi-m-lc, con trai A-hi-tp, l thầy tế lễ, lun cả nh cha người, tức l những thầy tế lễ ở tại Np. Chng thảy đều đến cng vua.
12. Sau-lơ ni: Hỡi con trai A-hi-tp, hy nghe. Người thưa rằng: Cha i! c ti đy?
13. Sau-lơ tiếp rằng: Cớ sao ngươi đồng mưu cng con trai Y-sai m nghịch cng ta? Ngươi c cấp bnh cho n v trao cho n một cy gươm, cầu vấn ức Cha Trời cho n, để n dấy nghịch cng ta, lập mưu kế hại ta, như n đ lm ngy nay?
14. A-hi-m-lc thưa cng vua rằng: Vậy, trong vng đầy tớ vua, ai l người trung tn như a-vt, lm ph m vua, dự hội mật nghị của vua, v được tn qu hơn hết trong nh vua?
15. C phải ngy nay ti mới khởi cầu vấn ức Cha Trời cho người sao? Ti quyết khng lm như vậy! Xin vua chớ ngờ một lời no cho ti tớ vua hoặc cho người no trong nh cha ti; v kẻ ti tớ vua chẳng biết g, hoặc t hay nhiều về điều đ.
16. Vua đp: Hỡi A-hi-m-lc, thật ngươi v cả nh cha người đều sẽ chết!
17. Vua bn ni cng cc thị vệ đứng gần mnh rằng: Hy lại gần giết những thầy tế lễ của ức Gi-h-va, v chng n gip đỡ a-vt, biết n trốn m khng cho ta hay. Nhưng cc đầy tớ của vua khng khứng tra tay trn mnh những thầy tế lễ của ức Gi-h-va, cũng chẳng chịu đnh họ nữa.
18. Vua bn ni cng -e rằng: Ngươi hy lại gần đnh giết những thầy tế lễ. -e, người -đm, lại gần, đnh những thầy tế lễ; v trong ngy đ hắn giết tm mươi lăm người mặc -pht bằng vải gai.
19. Sau-lơ lại dng gươm giết dn Np, thnh của thầy tế lễ: người nam v người nữ, con trẻ v con đương b, b, lừa, v chin, thảy đều bị gươm giết.
20. Song, một trong cc con trai của A-hi-m-lc, chu của A-hi-tp, tn l A-bia-tha, thot khỏi, trốn đến cng a-vt.
21. A-bia-tha thuật lại cho a-vt hay rằng Sau-lơ giết những thầy tế lễ của ức Gi-h-va.
22. a-vt đp cng A-bia-tha rằng: Trong ngy ấy, ta hiểu r -e, người -đm, c mặt tại đ, chắc sẽ học lại cho Sau-lơ. Ấy tại cớ ta m cả nh của cha ngươi bị chết.
23. Hy ở cng ta, chớ sợ chi; kẻ no tm hại mạng sống ta, cũng tm hại mạng sống ngươi; ngươi ở cng ta, th sẽ bảo ton.

1 Sa-mu-n 23    chọn đoạn khc

1. Người ta đến ni cng a-vt rằng: Ka, dn Phi-li-tin hm đnh K-i-la, v cướp lấy cc sn đạp la.
2. a-vt cầu vấn ức Gi-h-va m rằng: Ti c nn đi đnh người Phi-li-tin nầy chăng? ức Gi-h-va đp cng a-vt rằng: Hy đi, đnh người Phi-li-tin, v giải cứu K-i-la.
3. Song những người theo a-vt ni rằng: Chnh tại đy, trong xứ Giu-đa, chng ta sợ hi thay, phương chi đi đến K-i-la m đnh qun lnh Phi-li-tin!
4. a-vt lại cầu vấn ức Gi-h-va nữa; ức Gi-h-va đp cng người rằng: Hy chổi dậy, đi xuống K-i-la; ta sẽ ph dn Phi-li-tin vo tay ngươi.
5. Vậy, a-vt đi cng những kẻ theo mnh đến K-i-la, đnh dn Phi-li-tin, lm cho chng phải thua lớn. Ấy a-vt giải cứu dn K-i-la l như vậy.
6. Vả, khi A-bia-tha, con trai của A-hi-m-lc, đi trốn đến cng a-vt tại K-i-la, th c đem theo ci -pht.
7. Người ta cho Sau-lơ hay rằng a-vt đ vo trong K-i-la. Sau-lơ ni: ức Cha Trời ph n vo tay ta, bởi v n đ đi giam mnh trong thnh c cửa then.
8. Vậy, Sau-lơ chiu hết thảy qun lnh đặng đi xuống K-i-la, vy phủ a-vt v những kẻ theo người.
9. Nhưng a-vt biết rằng Sau-lơ toan mưu hại mnh, th ni cng thầy tế lễ A-bia-tha rằng: hy đem -pht đến.
10. oạn, người cầu rằng: Lạy Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n, ti tớ của Cha c hay rằng Sau-lơ toan đi đến thnh K-i-la, đặng ph thnh v cớ ti.
11. Cc quan trưởng K-i-la sẽ nộp ti vo tay Sau-lơ chăng? Sau-lơ sẽ đi xuống y như lời ti tớ Cha đ nghe ni chăng? Lạy Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n, xin cho ti tớ Cha biết điều đ. ức Gi-h-va đp: Sau-lơ sẽ đi xuống.
12. a-vt lại hỏi rằng: Cc quan trưởng K-i-la sẽ nộp ti v những kẻ theo ti vo tay Sau-lơ chăng? ức Gi-h-va đp: Chng n sẽ nộp cc ngươi.
13. Bấy giờ, a-vt v những kẻ theo mnh, ước chừng su trăm người, đều đứng dậy đi ra khỏi K-i-la, v rt ở nơi no được th ở. Sau-lơ hay rằng a-vt đ thot khỏi K-i-la, th bỏ khng ko binh đi.
14. a-vt ở trong đồng vắng, trn nơi cao hiểm hc, tức l ở trn ni tại đồng vắng Xp. Sau-lơ tm kiếm người khng ngớt; nhưng ức Cha Trời chẳng ph người vo tay Sau-lơ.
15. a-vt thấy Sau-lơ đ ko ra đặng hại mạng sống mnh, th ở lại trong rừng của đồng vắng Xp.
16. Bấy giờ, Gi-na-than, con trai của Sau-lơ đứng dậy, đi đến cng a-vt ở trong rừng, lm cho người vững lng tin cậy nơi ức Cha Trời,
17. m rằng: Chớ sợ chi, v tay của Sau-lơ, cha ti, sẽ chẳng đụng đến anh đu. Anh sẽ lm vua Y-sơ-ra-n, cn ti sẽ lm tể tướng anh; Sau-lơ, cha ti, cũng biết r điều đ.
18. Hai người cng lập giao ước tại trước mặt ức Gi-h-va; đoạn, a-vt ở lại trong rừng, cn Gi-na-than trở về nh mnh.
19. Dn Xp đi ln cng Sau-lơ tại Ghi-b-a, m ni rằng: a-vt ẩn giữa chng ti, tại nơi đồn trong rừng, trn g Ha-ki-la, ở về pha nam của đồng vắng.
20. Vậy, hỡi vua, hy xuống, y theo lng sở ước của vua; chng ti chịu lo nộp hắn vo tay vua.
21. Sau-lơ đp: Nguyện ức Gi-h-va ban phước cho cc ngươi, v cc ngươi c lng thương xt ta!
22. Hy đi hỏi thăm cho chắc hơn nữa đặng biết v xem xt chỗ hắn tr, v ai đ thấy hắn ở đ; v người ta c ni rằng hắn rất khn quỉ.
23. Vậy, hy xem xt v biết mọi nơi hắn ẩn, đoạn trở về ni lại cng ta cho chắc, th ta sẽ đi cng cc ngươi. Nếu hắn ở trong xứ, th ta sẽ tm hắn trong hằng ngn dn Giu-đa.
24. Vậy, chng trổi dậy, đi về Xp trước Sau-lơ; cn a-vt v nhưng kẻ theo người ở nơi đồng vắng Ma-n, tại A-ra-ba về pha nam Gi-si-mn.
25. Sau-lơ v những kẻ theo người đi tm a-vt. a-vt hay được điều đ, bn xuống hn đ, v ở trong đồng vắng Ma-n. Sau-lơ hay được, bn đuổi theo a-vt trong đồng vắng Ma-n.
26. Sau-lơ đi sườn ni bn nầy, cn a-vt v bọn theo người đi sườn ni bn kia. a-vt vội vng chạy trốn đặng thot khỏi Sau-lơ. Nhưng lc Sau-lơ v cc đầy tớ bao phủ a-vt v bọn theo người đặng hm bắt,
27. th c một sứ giả đến cng Sau-lơ m ni rằng: Hy mau mau trở về, v dn Phi-li-tin đ xm phạm xứ ta.
28. Vậy, Sau-lơ thi đuổi theo a-vt, đi đnh Phi-li-tin. Bởi cớ ấy, người ta gọi chỗ nầy l Hn Phn rẽ.
29. (24:1) oạn, a-vt đi ln khỏi đ, ngụ tại trong đồn n-gh-đi.

1 Sa-mu-n 24    chọn đoạn khc

1. (24:2) Khi Sau-lơ đuổi theo Phi-li-tin trở về rồi, c người đến ni cng Sau-lơ rằng: Ka, a-vt ở trong đồng vắng n-gh-đi.
2. (24:3) Sau-lơ bn đem ba ngn người chọn trong cả dn Y-sơ-ra-n, ko ra đi kiếm a-vt v những kẻ theo người cho đến cc hn đ của d rừng.
3. (24:4) Sau-lơ đi đến gần chuồng chin ở trn đường. Tại đ c một hang đ; Sau-lơ bn vo đ đặng đi tiện. Vả, a-vt v bọn theo người ở trong cng hang.
4. (24:5) Những kẻ theo a-vt ni cng người rằng: Nầy l ngy m ức Gi-h-va c phn cng ng: Ta sẽ ph kẻ th nghịch ngươi vo tay ngươi. Hy xử người ty ng. Nhưng a-vt đứng dậy, cắt trộm vạt o tơi của Sau-lơ.
5. (24:6) oạn lng người tự trch về điều mnh đ cắt vạt o tơi của vua.
6. (24:7) Người ni cng kẻ theo mnh rằng: Nguyện ức Gi-h-va chớ để ta phạm tội cng cha ta, l kẻ chịu xức dầu của ức Gi-h-va, m tra tay trn mnh người, v người l kẻ chịu xức dầu của ức Gi-h-va.
7. (24:8) a-vt ni những lời ấy quở trch cc kẻ theo mnh, m căn cản chng xng vo mnh Sau-lơ. Sau-lơ đứng dậy, ra khỏi hang đ, v cứ đi đường mnh.
8. (24:9) oạn a-vt cũng trổi dậy, đi ra khỏi hang đ, gọi Sau-lơ, m ni rằng: Hỡi vua, cha ti! Sau-lơ ng lại sau mnh, th a-vt ci mặt xuống đất m lạy.
9. (24:10) a-vt ni cng Sau-lơ rằng: Nhn sao vua nghe những lời của kẻ ni rằng: a-vt kiếm thế lm hại vua?
10. (24:11) Ka, hy xem, chnh mắt vua c thế thấy được rằng ngy nay, trong hang đ, ức Gi-h-va đ ph vua vo tay ti. C người biểu giết vua; nhưng ti dong-thứ cho vua, m rằng: ta khng tra tay trn mnh cha ta, v người l đấng chịu xức dầu của ức Gi-h-va.
11. (24:12) Vậy, cha i! hy xem ci vạt o tơi cha m ti cầm trong tay; bởi v ti c vạt i tơi của cha, m khng giết cha, th nhơn đ kh biết v nhận rằng nơi ti chẳng c sự c, hoặc sự phản nghịch, ti chẳng c phạm tội g với cha. Cn cha, lại săn mạng sống ti để cất n đi. ức Gi-h-va sẽ đon xt cha v ti.
12. (24:13) ức Gi-h-va sẽ bo th cha cho ti, nhưng ti khng tra tay vo mnh cha.
13. (24:14) Như cu cổ ngữ ni: Sự c do kẻ c ra, nhưng tay ti sẽ khng đụng đến mnh cha.
14. (24:15) Vua Y-sơ-ra-n ko ra đnh ai? Cha đuổi theo ai? Một con ch chết! Một con bọ cht!
15. (24:16) Thế th, ức Gi-h-va sẽ lm quan xt, sẽ đon xt cha v ti; Ngi sẽ xem xt, binh vực cớ l ti, v xử cch cng bnh m giải cứu ti khỏi tay cha.
16. (24:17) Khi a-vt ni xong cc lời nầy, th Sau-lơ đp rằng: Hỡi a-vt, con ta, c phải tiếng con chăng? Sau-lơ cất tiếng khc,
17. (24:18) ni cng a-vt rằng: Con thật cng bnh hơn cha; v con c lấy điều thiện m bo điều c cha đ lm cho con.
18. (24:19) Ngy nay, con đ tỏ ra con lấy điều thiện đối cng cha; v ức Gi-h-va đ ph cha vo tay con, song con khng c giết cha.
19. (24:20) Khi người no gặp kẻ th nghịch mnh, h để cho n đi bnh yn v sự sao? Nguyện ức Gi-h-va lấy điều thiện bo cho con về sự con đ lm cho cha ngy nay!
20. (24:21) Quả hẳn ta biết rằng con sẽ lm vua, v nước Y-sơ-ra-n sẽ bền lu ở trong tay con.
21. (24:22) Vậy by giờ, hy nhơn danh ức Gi-h-va thề cng ta rằng con sẽ chẳng diệt dng di ta, v chẳng hủy danh ta khỏi nh tổ phụ ta.
22. (24:23) a-vt lập lời thề cng Sau-lơ. Sau-lơ bn trở về nh mnh; cn a-vt v cc kẻ theo người trở ln nơi đồn.

1 Sa-mu-n 25    chọn đoạn khc

1. Kế ấy, Sa-mu-n qua đời; cả Y-sơ-ra-n nhm lại đặng than khc người; rồi chn người trong nh người tại Ra-ma. a-vt bn đứng dậy, đi xuống đồng vắng Pha-ran.
2. Vả, c một người ở Ma-n, cn sản nghiệp n th ở Cạt-mn. Người rất giu, c ba ngn chin, v một ngn d; người đương ở Cạt-mn đặng hớt lng chin mnh.
3. Người nầy tn l Na-banh, v vợ l A-bi-ga-in; vợ th thng minh tốt đẹp, cn chồng th cứng cỏi hung c, thuộc về dng Ca-lp.
4. a-vt ở trong rừng hay rằng Na-banh hớt lng chin,
5. bn sai mười g trai trẻ đi m dặn rằng: Hy đi ln Cạt-mn, tm Na-banh, nhơn danh ta cho người,
6. v ni rằng: Nguyện ng được bnh yn, nguyện nh ng cũng được bnh yn; phm vật g thuộc về ng đều được bnh yn!
7. V by giờ, ti c hay rằng ng c những thợ hớt lng chin. Trong lc cc kẻ chăn chin ng ở gần chng ti, chng ti chẳng hề khuấy khuất chng n; v trọn hồi chng n ở tại Cạt-mn, chẳng c thiếu mất g hết.
8. Hy hỏi ti tớ ng về điều đ, chng n sẽ ni cng ng. Vậy, xin cc g trai trẻ được ơn trước mặt ng, v chng ti đến trong ngy tốt lnh; hễ tay ng tm thấy vật g, hy ban cho cc ti tớ ng, v cho con ng l a-vt.
9. Vậy, cc g trai trẻ của a-vt đi đến nhơn danh a-vt lặp lại cho Na-banh mọi lời ấy; đoạn nn lặng;
10. Nhưng Na-banh đp cng cc ti tớ a-vt rằng: Ai l a-vt? Ai l con trai của Y-sai? Những ti tớ trốn khỏi chủ mnh, ngy nay lấy lm đng thay!
11. Lẽ no ta sẽ lấy bnh, nước, v thịt ta dọn sẵn cho cc thợ hớt lng chin m cho những kẻ chẳng biết ở đu đến sao?
12. Những g trai trẻ của a-vt thối đường trở về. ến nơi, chng n thuật lại cc lời ấy cho a-vt nghe.
13. a-vt bn ni cng cc người theo mnh rằng: Mỗi người trong chng ta hy đeo gươm mnh. Chng đem gươm mnh, v a-vt cũng đeo gươm của người. Ước chừng bốn trăm người đi ln theo a-vt, cn hai trăm người ở lại giữ đồ vật.
14. C một đứa đầy tớ bo tin cho A-bi-ga-in, vợ của Na-banh, rằng: a-vt c sai những sứ giả từ đồng vắng đến cho chủ chng ti, nhưng ở Na-banh gắt gng cng họ.
15. Song trọn lc chng ti ở gần những người ấy tại trong đồng, th họ rất tử tế cng chng ti, chng ti khng bị khuấy khuất, v chẳng thiếu mất vật chi hết.
16. Bao lu chng ti ở gần cc người đ, lo chăn bầy chin chng ti, th ngy v đm họ dường như tường che cho chng ti.
17. Vậy by giờ, kh xem xt điều b phải lm; v đ định ging tai họa trn chủ chng ti v trn cả nh người; chủ dữ qu, khng c ai ni cng người được.
18. A-bi-ga-in vội vng lấy hai trăm ổ bnh, hai bầu da rượu nho, năm con chin đực nấu chn, năm đấu hột rang, một trăm bnh nho kh, v hai trăm bnh tri vả kh, chất trn lưng lừa.
19. oạn, người ni cng cc ti tớ rằng: Hy đi trước ta, ta sẽ đi theo cc ngươi. Nhưng nng khng ni chi hết cng Na-banh, chồng mnh.
20. Nng cỡi lừa đi xuống theo một con đường c ni bao phủ, th a-vt v những kẻ theo người cũng đi xuống đụng mặt nng; nng bn gặp cc người đ.
21. Vả, a-vt c ni rằng: Vậy, thật lấy lm huống cng cho ta đ gn giữ mọi vật của người nầy c trong đồng vắng, đến đỗi chẳng thiếu mất g hết. Cn hắn lại lấy on trả ơn.
22. Nguyện ức Cha Trời xử kẻ th nghịch của a-vt thật cho nặng nề! Từ đy đến mai, phm vật g thuộc về Na-banh, ta sẽ chẳng để cn lại vật nhỏ hơn hết.
23. Khi a-bi-ga-in thấy a-vt, liền lật đật xuống lừa mnh, v sấp mnh xuống đất tại trước mặt a-vt m lạy.
24. Vậy, nng phục dưới chơn người m ni rằng: Lạy cha, lỗi về ti, về ti! Xin cho php con đi ng ni trước mặt ng; xin hy nghe cc lời của con đi ng.
25. Xin cha chớ kể đến người hung c kia, l Na-banh; v tnh hắn thật hiệp với nghĩa tn hắn: tn hắn l Na-banh, v nơi hắn c sự đin dại. Cn ti, l con đi cha, chẳng c thấy những người cha sai đến.
26. By giờ, ức Gi-h-va đ ngăn cha đến lm đổ huyết ra, v lấy chnh tay mnh m bo th; ti chỉ ức Gi-h-va hằng sống v mạng sống của cha m thề: nguyện cc th nghịch cha v kẻ tm hại cha đều như Na-banh!
27. Vậy by giờ, nầy l lễ vật m con đi cha đem đến dng cho cha, để pht cho cc người đi theo sau.
28. Xin hy tha lỗi cho con đi cha! ức Gi-h-va quả hẳn sẽ lập nh cha được bền lu, v cha đnh giặc cho ức Gi-h-va, v trọn đời cha sẽ chẳng tm thấy một sự c nơi cha.
29. Nếu c ai dấy ln đặng bắt bớ v hại mạng sống cha, th Gi-h-va đức Cha Trời của cha sẽ gn giữ mạng sống của cha trong bọc những người sống; cn mạng sống của kẻ th nghịch cha, ức Gi-h-va sẽ nm ra xa như khỏi trnh nm đ vậy.
30. Khi đức Gi-h-va đ lm cho cha ti mọi sự lnh m Ngi đ hứa, v khi Ngi đ lập người lm đầu Y-sơ-ra-n,
31. th ước g cha ti khng phn nn v khng bị lng cắn rức v đ v cớ lm đổ mu ra v bo th cho mnh! Lại khi ức Gi-h-va đ lm ơn cho cha ti, nguyện cha nhớ đến con đi của cha!
32. a-vt đp cng A-bi-ga-in rằng: ng ngợi khen Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n, v đ sai ngươi đến đn ta ngy nay!
33. ng khen sự khn ngoan ngươi v chc phước cho ngươi, v ngy nay đ cản ta đến lm đổ huyết v ngăn ta dng chnh tay mnh m bo th cho mnh.
34. Nhưng ta chỉ Gi-h-va ức Cha Trời hằng sống của Y-sơ-ra-n, l ấng đ ngăn cản ta lm điều c, m thề rằng, nếu nng khng vội vng đến đn ta, th đến sng mai, phm vật g thuộc về Na-banh sẽ chẳng cn lại vật mọn hơn hết.
35. Vậy, a-vt nhận lễ vật do nơi tay nng đem đến cho người, v ni rằng: Hy trở ln nh ngươi bnh an. Hy xem, ta đ nghe theo tiếng ngươi, v tiếp ngươi tử tế.
36. Khi A-bi-ga-in trở về cng Na-banh, th Na-banh đương ăn tiệc trong nh mnh, thật như yến tiệc của vua vậy. Na-banh c lng vui vẻ v say lắm. A-bi-ga-in khng c tỏ cho người biết điều g hoặc cần kp hay chăng, cho đến khi sng.
37. Nhưng sng mai, khi Na-banh đ gi say rồi, vợ người thuật lại hết, lng người bn kinh hoảng, trở thnh như đ.
38. Cch chừng mười ngy sau, ức Gi-h-va đnh Na-banh, v người chết.
39. Khi a-vt hay Na-banh chết, th ni rằng: ng ngợi khen ức Gi-h-va thay, v đ xử đon sự sỉ nhục m ti bị bởi Na-banh, v đ giữ ti tớ Ngi khỏi lm điều c! ức Gi-h-va đ khiến sự hung c của Na-banh đổ lại trn đầu hắn! oạn, a-vt sai người đến hỏi A-bi-ga-in lm vợ mnh.
40. Những ti tớ a-vt đến tm A-bi-ga-in, tại Cạt-mn, m ni rằng: a-vt sai chng ti đến cng nng, v người toan lấy nng lm vợ.
41. Nng bn chổi dậy, sấp mnh xuống đất, m ni rằng: Nầy con đi của cha sẽ lm ti mọi của cha đặng rửa chơn cc ti tớ của cha ti.
42. oạn, A-bi-ga-in vụt đứng dậy, cỡi lừa mnh, c năm con đi đồng đi theo, m đi với cc sứ giả của a-vt, đặng lm vợ người.
43. a-vt cũng c cưới A-hi-n-am, ở Gt-r-n, v cả hai đều lm vợ người.
44. Vả, Sau-lơ đ gả Mi-canh, con gi mnh, v l vợ của a-vt cho Phanh-ti, con trai của La-t, người Ga-lim.

1 Sa-mu-n 26    chọn đoạn khc

1. Dn Xp lại đến tm Sau-lơ tại Ghi-b-a, m ni rằng: a-vt h chẳng ẩn tại trn g Ha-ki-la, đối ngang đồng vắng sao?
2. Sau-lơ bn chổi dậy ko ba ngn tinh binh của Y-sơ-ra-n, đi xuống đồng vắng Xp đặng tm a-vt.
3. Sau-lơ đng trại trn g Ha-ki-la, đối ngang đồng vắng, tại nơi đầu đường. a-vt ở trong đồng vắng. Khi thấy Sau-lơ đến đuổi mnh,
4. bn sai kẻ do thm đi, v biết chắc rằng Sau-lơ đ đến.
5. Bấy giờ, a-vt trổi dậy, đi đến tận nơi Sau-lơ hạ trại; người cũng thấy nơi ngủ của Sau-lơ v của p-ne, con trai N-rơ, l quan tổng binh của người. Sau-lơ nằm ngủ tại đồn, c đạo binh đng trại xung quanh mnh.
6. a-vt cất tiếng ni cng A-hi-m-lc, người H-tt, v A-bi-sai, con trai của X-ru-gia, em của Gi-p, rằng: Ai muốn đi cng ta xuống dinh Sau-lơ? A-bi-sai đp: Ti sẽ đi với ng.
7. Vậy, a-vt v A-bi-sai lc ban đm, vo giữa qun lnh, thấy Sau-lơ đương ngủ, nằm trong đồn, cy gio cặp dưới đất tại nơi đầu giường. p-ne v qun lnh nằm ở xung quanh người.
8. A-bi-sai ni cng a-vt rằng: Ngy nay ức Cha Trời đ ph kẻ th nghịch ng vo tay ng. Xin cho php ti lấy gio đm người chỉ một ci m cặm người xuống đất; chẳng cần phải đm lại.
9. Nhưng a-vt bảo A-bi-sai rằng: ừng giết người; ai c thế tra tay trn kẻ chịu xức dầu của ức Gi-h-va m khng bị phạt?
10. Người tiếp rằng: Ta chỉ ức Gi-h-va hằng sống m thề, ức Gi-h-va chắc sẽ đnh người, hoặc khi người đến kỳ định m chết, hoặc khi người ra trận m diệt vong.
11. Nguyện ức Gi-h-va giữ, chớ cho ti tra tay vo kẻ chịu xức dầu của Ngi! Ta xin ngươi chỉ hy lấy cy gio nơi đầu giường người cng ci bnh nước, rồi chng ta hy đi.
12. Như vậy, a-vt lấy cy gio v bnh nước nơi đầu giường của Sau-lơ, rồi hai người đi. Khng ai thấy hay l biết, v cũng chẳng ai tỉnh thức; hết thảy ngủ, v ức Gi-h-va đ khiến sự ngủ m ging trn chng n.
13. oạn, a-vt sang qua bn kia, dừng lại tại trn cht ni, xa trại qun. c một khoảng xa cch nhau.
14. Người gọi qun lnh với p-ne, con trai N-rơ m rằng: p-ne, người chẳng đp lời sao? p-ne đp rằng: Ngươi l ai m ku la cng vua?
15. a-vt đp cng p-n rằng: No, ngươi h chẳng phải l một dng sĩ sao? Trong Y-sơ-ra-n ai bằng ngươi? Vậy, sao ngươi khng canh giữ vua, l cha của ngươi? C kẻ trong dn sự đ đến muốn giết vua cha ngươi.
16. iều ngươi đ lm đ chẳng tốt đu. Ta chỉ ức Gi-h-va hằng sống m thề, ngươi đng chết, v khng canh giữ cha ngươi, l đấng chịu xức dầu của ức Gi-h-va. By giờ, hy xem thử, cy gio của vua v bnh nước nơi đầu giường vua ở đu?
17. Sau-lơ nhận biết tiếng của a-vt, bn ni rằng: Hỡi a-vt, con ta, c phải tiếng con chăng? a-vt thưa rằng: Hỡi vua cha ti, ấy l tiếng ti.
18. Người tiếp: Cớ sao cha đuổi theo ti tớ cha như vậy? Ti c lm điều g, v tay ti đ phạm tội c chi?
19. By giờ, xin vua hy lắng nghe lời của ti tớ vua. Nếu ức Gi-h-va xui giục vua hại ti, nguyện Ngi nhậm mi thơm của lễ, nhưng nếu l loi người, nguyện chng bị rủa sả trước mặt ức Gi-h-va; v ngy nay chng đuổi ti đi khỏi chỗ dnh cho ti trong sản nghiệp của ức Gi-h-va, v chng ni rằng: Hy đi, thờ t thần.
20. i! nguyện huyết ti chớ chảy ra trn đất cch xa mặt ức Gi-h-va; v vua Y-sơ-ra-n đ ko ra đặng tm một con bọ cht, như người ta đuổi theo chim đa đa trong ni vậy.
21. Bấy giờ, Sau-lơ ni: Ta c phạm tội; hỡi a-vt, con ta, hy trở lại! Ta sẽ chẳng lm hại cho con nữa, v ngy nay, con đ knh nể mạng sống ta. Thật, ta đ lm đin cuồng, phạm một lỗi rất trọng.
22. a-vt ni: Nầy l cy gio của vua; hy cho một g trai trẻ của vua đi qua đy m lấy đi.
23. ức Gi-h-va sẽ bo trả cho mọi người ty theo sự cng bnh v trung tn của người; v ngy nay Ngi đ ph vua vo tay ti, m ti khng khứng tra tay vo đấng chịu xức dầu của ức Gi-h-va.
24. Ngy nay, ti lấy mạng sống vua lm qu trọng thế no, th ức Gi-h-va cũng sẽ lấy mạng sống ti lm qu trọng thể ấy, v giải cứu ti khỏi cc hoạn nạn.
25. Sau-lơ ni cng a-vt rằng: Hỡi a-vt, con ta, nguyện con được phước! Quả thật, con sẽ lm cng việc lớn lao v được thắng hơn. oạn, a-vt cứ đi lối mn, cn Sau-lơ trở về nơi người.

1 Sa-mu-n 27    chọn đoạn khc

1. a-vt ni thầm nghĩ rằng: Chắc một ngy kia, ta sẽ chết bởi tay Sau-lơ. Ta chẳng lm chi hay hơn bằng trốn trong xứ Phi-li-tin, th Sau-lơ sẽ chẳng cn kiếm ta trong cả địa phận Y-sơ-ra-n nữa. Như vậy, ta sẽ thot khỏi tay người.
2. Vậy, a-vt chổi dậy, cng su trăm người theo mnh, sang qua đến A-kch, con trai Ma-c, vua Gt.
3. a-vt v những kẻ theo người ở cng A-kch tại Gt, mỗi người c gia quyến mnh. a-vt c hai vợ theo, tức l A-hi-n-am ở Gt-r-n v A-bi-ga-in, trước lm vợ của Na-banh ở Cạt-mn.
4. Sau-lơ hay rằng a-vt trốn đến Gt, th thi đuổi theo người.
5. a-vt ni cng A-kch rằng: Nếu ti được ơn trước mặt vua, xin hy nhường cho ti một nơi no thuộc về cc thnh ở ngoi đồng bằng, để ti ở đ. V ti tớ vua ở trong đế đ với vua m chi?
6. Vậy, trong ngy đ A-kch ban Xiếc-lc cho người; bởi cớ ấy, Xiếc-lc thuộc về vua Giu-đa cho đến ngy nay.
7. Th giờ a-vt ngụ trong xứ dn Phi-li-tin l một năm bốn thng.
8. a-vt v những kẻ theo người đi lon đến dn Gh-su-rt, dn Ghiệt-xt, v dn A-ma-lc, l những dn tộc từ lu đời ở miền ln cận Su-rơ cho đến xứ -dp-t.
9. a-vt ph hủy xứ nầy, chẳng để một người nam hay người nữ cn sống; cướp lấy chin, b, lừa, lạc đ, v o xống; đoạn, trở về cng A-kch.
10. A-kch hỏi: Ngy nay, ngươi đi xm đoạt nơi no? a-vt đp: Trong miền nam đất Giu-đa, miền nam đất dn Gh-ra-m-lt.
11. a-vt chẳng chừa một người nam hay nữ cn sống đặng dẫn về Gt; v ni rằng, e chng n sẽ co chng ta m rằng: l điều a-vt đ lm. Trọn lc a-vt ngụ trong xứ dn Phi-li-tin, thường hay lm như vậy.
12. Cho nn A-kch tin a-vt, m rằng: Hắn lm cho hắn bị gớm ghiếc nơi Y-sơ-ra-n, l dn sự hắn, nn chắc hắn sẽ lm ti tớ ta đời đời.

1 Sa-mu-n 28    chọn đoạn khc

1. Về lối nầy, dn Phi-li-tin hiệp với cc cơ binh lm một đạo đặng giao chiến cng Y-sơ-ra-n. A-kch ni cng a-vt rằng: Ngươi phải biết rằng ngươi v những kẻ theo ngươi sẽ đi ra trận cng ta.
2. a-vt đp cng A-kch rằng: Vua sẽ thấy điều ti tớ vua lm. A-kch ni cng a-vt rằng: Thế th, ta sẽ lập ngươi lm thị vệ ta lun lun.
3. Vả, Sa-mu-n đ qua đời; cả Y-sơ-ra-n để tang cho người, v người ta chn người tại Ra-ma, thnh của người. Sau-lơ đ trừ khỏi xứ những đồng cốt v những thầy t thuật.
4. Vậy, dn Phi-li-tin nhm hiệp, đến đng trại nơi Su-nem. Cn Sau-lơ cũng hiệp hết thảy Y-sơ-ra-n, v chung đng trại tại Ghinh-b-a.
5. Nhưng khi Sau-lơ thấy trại qun Phi-li-tin, th sợ v lng rung động lắm.
6. Người cầu vấn ức Gi-h-va; song ức Gi-h-va khng đp lời, hoặc bằng chim bao, hoặc bằng u-rim, hay l bởi cc đấng tin tri.
7. Sau-lơ ni cng cc ti tớ mnh rằng: Hy kiếm cho ta một người đờn b biết cầu vong; ta sẽ đi đến người m cầu vấn. Cc ti tớ thưa rằng: Tại n-đ-rơ c một người đờn b biết cầu vong,
8. Sau-lơ giả dạng mặc những o khc, đi đem theo hai người, rồi đến nh người đờn b nầy lc ban đm. Sau-lơ ni: Xin ngươi hy cầu vong m bi cho ta, v hy vời ln kẻ ta sẽ chỉ cho ngươi.
9. Người đờn b đp rằng: ng biết r điều Sau-lơ đ lm, thể no người trừ khỏi xứ những đồng-cốt v thầy t thuật. Vậy, cớ sao ng lại gi bẫy đặng giết ti?
10. Sau-lơ chỉ ức Gi-h-va thề cng người rằng: Ta chỉ ức Gi-h-va hằng sống m thề, sẽ chẳng xảy đến cho ngươi một điều hại chi về việc nầy đu!
11. Bấy giờ, người đờn b ni: Ti phải cầu ai trước mặt ng? Sau-lơ đp: Hy cầu Sa-mu-n.
12. Khi người đờn b thấy Sa-mu-n, bn la tiếng lớn ni cng Sau-lơ rằng: Cớ sao ng gạt ti? ng l Sau-lơ!
13. Vua đp cng người rằng: Chớ sợ; nhưng ngươi thấy chi? Người đp: Ti thấy một v thần ở dưới đất ln.
14. Vua hỏi: Mặt my ra sao? Người đp: Ấy l một ng gi ở dưới ln, mặc một ci o tơi. Sau-lơ hiểu l Sa-mu-n, bn ci đầu, sấp mnh xuống đất v lạy.
15. Sa-mu-n hỏi Sau-lơ rằng: Nhn sao ngươi quấy sự yn tịnh ta m gọi ta ln? Sau-lơ đp: Ti bị hoạn nạn lớn; v dn Phi-li-tin tranh chiến với ti, v ức Cha Trời đ la khỏi ti. Ngi khng trả lời cho ti, hoặc bởi cc đấng tin tri, hoặc bởi chim bao. Vậy, ti đ vời ng ln, để ng bảo cho ti biết điều ti phải lm.
16. Sa-mu-n đp: Nhn sao ngươi cầu vấn ta, bởi v ức Gi-h-va đ la khỏi ngươi v trở nn th nghịch ngươi?
17. ức Gi-h-va lm y như Ngi đ phn bởi miệng ta. ức Gi-h-va đoạt lấy nước khỏi tay ngươi m ban cho kẻ ln cận ngươi l a-vt.
18. Ngươi khng vng theo lời phn của ức Gi-h-va v khng lm cho A-ma-lc cảm biết cơn giận phừng của Ngi; v cớ đ nn ngy nay ức Gi-h-va đi ngươi cch nầy.
19. Vả lại, ức Gi-h-va sẽ ph Y-sơ-ra-n v ngươi vo tay dn Phi-li-tin. Ngy mai ngươi v cc con trai ngươi sẽ ở một nơi với ta. ức Gi-h-va cũng sẽ ph đạo binh Y-sơ-ra-n vo tay dn Phi-li-tin.
20. Sau-lơ liền t nằm di xuống đất, v cc lời của Sa-mu-n khiến người sợ hoảng; v lại, người đ kiệt sức, bởi trọn ngy v đm đ người khng c ăn chi.
21. Bấy giờ, người đờn b đến gần Sau-lơ, thấy người bối rối, bn ni rằng: Nầy con đi vua đ vng theo tiếng vua. Ti đ liều mạng mnh đặng vng theo cc lời vua dạy.
22. Vậy by giờ, vua cũng hy nghe lời của con đi vua: Ti xin đặt trước mặt vua một miếng bnh, để vua ăn bổ sức, đặng ln đường.
23. Sau-lơ từ chối m rằng: Ta khng ăn. Nhưng cc đầy tớ người v người đờn b p ni qu đến đỗi người phải xui theo lời chng; người bn chổi dậy khỏi đất v ngồi trn giường.
24. Người đờn b ấy c một con b con mập, bn lật đật giết n; đoạn lấy bột m nhồi v lm bnh khng men,
25. để trước mặt Sau-lơ v cc đầy tớ người. Ăn xong, chng trổi dậy v đi nội đm đ.

1 Sa-mu-n 29    chọn đoạn khc

1. Dn Phi-li-tin nhm hiệp hết thảy cc đạo qun tại A-phc, cn dn Y-sơ-ra-n đng trại gần suối Gt-r-n.
2. Cc quan trưởng dn Phi-li-tin v đạo qun ko ra trước từng trăm từng ngn; cn a-vt v những kẻ theo người đi hậu-tập với A-kch.
3. Bấy giờ, cc quan trưởng dn Phi-li-tin ni rằng: Những người H-bơ-rơ đ l ai? A-kch đp rằng: Ấy l a-vt, ti tớ của Sau-lơ, vua Y-sơ-ra-n, ở với ta đ lu ngy chầy năm. Từ ngy người sang nơi chng ta cho đến by giờ, ta chẳng thấy lỗi g nơi người.
4. Cc quan trưởng Phi-li-tin nổi giận, ni với A-kch rằng: Hy đuổi người nầy trở về chỗ ng đ lập hắn, chớ cho hắn đi đnh giặc với chng ta, e trong lc chiến đấu, hắn trở lng nghịch chng ta chăng; v hắn lm thế no cho được ha cng chủ mnh, h chẳng phải nhờ những thủ cấp của chng ta sao?
5. H chẳng phải về a-vt ny m người nữ ht trong cuộc nhảy ma rằng: Sau-lơ giết hng ngn, Cn a-vt giết hng vạn?
6. Vậy, A-kch gọi a-vt m ni rằng: Ta chỉ ức Gi-h-va hằng sống m thề, ngươi vốn một người ngay thẳng, ta thch ngươi vo trong trại qun với ta, v từ ngy ngươi đến cng ta cho tới ngy nay, ta chẳng tm thấy nơi ngươi điều chi đng trch. Nhưng ngươi khng đẹp lng cc quan trưởng.
7. Vậy by giờ, hy lui về v đi bnh an, hầu cho khỏi mất lng cc quan trưởng Phi-li-tin.
8. a-vt ni cng A-kch rằng: Ti c lm điều g, v từ khi ti ở gần vua đến ngy nay, vua c tm thấy điều chi nn quở trch nơi ti tớ vua, m ti khng được đi đnh qun th nghịch của cha ti, l vua?
9. A-kch đp với a-vt rằng: Ta biết điều đ, ngươi vốn đẹp lng ta như một thin sứ của ức Cha Trời. Nhưng cc quan trưởng Phi-li-tin c ni: Hắn sẽ khng ln đnh trận cng chng ta.
10. Ấy vậy, ngươi v những đầy tớ của chủ ngươi đ đến cng ngươi, hy dậy sớm; phải, hy dậy sớm, v vừa khi trời sng, hy đi đi.
11. Vậy, a-vt v cc kẻ theo người dậy sớm, để vừa sng mai đi trở về trong xứ dn Phi-li-tin; cn dn Phi-li-tin đi ln Gt-r-n.

1 Sa-mu-n 30    chọn đoạn khc

1. Khỏi ba ngy, khi a-vt với những kẻ theo mnh đến Xiếc-lc, th dn A-ma-lc đ lon đến miền nam cng Xiếc-lc, xng vo Xiếc-lc v đ phng hỏa n.
2. Chng bắt lấy cc người nữ v hết thảy kẻ lớn nhỏ ở tại đ. Chng n chẳng giết một ai, song khi đi, c dẫn t hết thảy.
3. Khi a-vt v những kẻ theo người đến thnh, th thnh đ bị lửa chy; vợ, con trai, con gi của chng đều đ bị dẫn t.
4. Bấy giờ, a-vt v những kẻ theo người đều cất tiếng khc, khc đến đổi khng cn sức khc nữa.
5. Hai người vợ của a-vt cũng bị dẫn t, tức A-hi-n-am ở Gt-r-n, v A-bi-ga-in trước lm vợ của Na-banh tại Cạt-mn.
6. a-vt bị sự hoạn nạn lớn, v dn sự toan nm đ người, bởi hết thảy đều c tm hồn đầy cay đắng, v cớ mất con trai v con gi mnh. Nhưng a-vt được sức mạnh nơi Gi-h-va ức Cha Trời mnh.
7. Người ni cng thầy tế lễ A-bia-tha rằng: Ta xin thầy hy đem -pht cho ta. A-bia-tha đem -pht cho a-vt.
8. a-vt cầu vấn ức Gi-h-va rằng: Ti phải đuổi theo đạo binh nầy chăng? Ti sẽ theo kịp chăng? ức Gi-h-va phn rằng: Hy khởi đuổi theo n; quả thật ngươi sẽ theo kịp, v giải cứu hết thảy những kẻ bị bắt.
9. Vậy, a-vt ra đi cng su trăm người theo mnh. ến khe B-s, những người mệt mỏi bn dừng lại.
10. a-vt cứ đuổi theo với bốn trăm người, v ai trăm người kia dừng lại, lấy lm mệt nhọc qu, khng thể qua khe B-s được.
11. Bọn của a-vt gặp một người -dp-t trong đồng ruộng, bn dẫn đến cng a-vt. Người ta cho người nầy bnh ăn nước uống;
12. cũng ban cho người ăn một ci bnh tri vả kh v hai bnh nho kh. Người ăn, bn được hồi sức lại; v trong ba ngy đm người khng ăn, khng uống chi hết.
13. a-vt hỏi người rằng: Ngươi ở với ai? v ở đu đến? Người thưa rằng: Ti l một người -dp-t tuổi trẻ, lm ti tớ của một người A-ma-lc; chủ ti bỏ ti ba ngy rồi, v ti đau.
14. Chng c lon đến đất miền nam của dn K-r-tht, địa phận Giu-đa, v đến pha nam Ca-lp, v chng ti đ đốt Xiếc-lc.
15. a-vt hỏi: Ngươi khứng dẫn ta đến cơ binh nầy chăng? Người đ thưa rằng: Hy chỉ danh ức Cha Trời m thề cng ti rằng ng sẽ chẳng giết ti, hoặc nộp ti cho chủ ti, th ti sẽ dẫn ng đến cơ binh đ.
16. Người -dp-t dẫn họ đến; họ thấy dn A-ma-lc trn ra khắp xứ, ăn uống v chơi giỡn, v cớ của cướp rất nhiều m chng n đ đoạt lấy ở trong xứ Phi-li-tin v trong xứ Giu-đa.
17. a-vt đnh chng n từ tảng sng ngy đ cho đến chiều ngy sau; trừ ra bốn trăm người trai trẻ cỡi lạc đ chạy trốn, th chẳng một ai thot khỏi.
18. a-vt thu lại mọi vật dn A-ma-lc đ cướp lấy, v cũng giải cứu cho hai vợ mnh nữa.
19. Chẳng thiếu một ai, hoặc nhỏ hay lớn, hoặc gi hay trai, hoặc l một phần ha ti no m dn A-ma-lc đ cướp lấy: a-vt đem về hết thảy.
20. Người cũng bắt lại b v chin. Qun lnh của a-vt đi đầu bầy nầy, m ni rằng: Nầy l của a-vt bắt được.
21. a-vt trở về cng hai trăm người trước kia bị mệt nhọc qu, theo người khng nổi, m người ta đ để lại gần bn khe B-s. Hai trăm người ấy đi tới đn a-vt v đạo binh theo người. a-vt lại gần, hỏi chng mạnh giỏi chăng.
22. Nhưng hết thảy kẻ hung c, kẻ cn đồ ở trong bọn a-vt cất tiếng ni rằng: Bởi v chng n khng đi cng chng ta, chng ta sẽ khng nhường cho chng n một phần của cải no m chng ta đ lấy được, chỉ trả lại vợ v con của mỗi người m thi. Chng n hy dẫn họ m đi đi!
23. Nhưng a-vt đp rằng; Hỡi anh em, chớ lm như vậy về vật m ức Gi-h-va đ ban cho chng ta; Ngi đ gn giữ ta, ph cho ta đạo binh đ đến đnh chng ta.
24. Vậy, ai theo lời định ước của cc ngươi được? Phần của kẻ ra trận v phần của kẻ giữ đồ vật phải bằng nhau; chng ta sẽ chia cho nhau vậy.
25. Kể từ ngy ấy, a-vt lập điều đ lm luật v lệ trong Y-sơ-ra-n, hy cn đến ngy nay.
26. Vậy, a-vt trở về Xiếc-lc v gởi một phần của cướp cho cc trưởng lo Giu-đa, tức l bạn hữu người, m ni rằng: Nầy l một lễ vật cho cc ng do của cướp lấy nơi kẻ th nghịch của ức Gi-h-va.
27. Người gởi cho những người ở B-tn, Ra-mốt, miền Nam, Giạt-thia
28. cho những người ở A-r-e, Sp-mốt, -th-m-a,
29. cho những người ở Ra-canh v ở cc thnh dn Gi-rch-m-lt, cho người ở cc thnh K-nt,
30. cho người ở Họt-ma, Bọt-a-san, A-tt,
31. Hếp-rn, v cho khắp mọi miền no a-vt đ đi ngang qua với đạo binh mnh.

1 Sa-mu-n 31    chọn đoạn khc

1. Bấy giờ dn Phi-li-tin giao chiến cng Y-sơ-ra-n; người Y-sơ-ra-n chạy trốn trước mặt dn Phi-li-tin, v nhiều người trong bọn bị vt chết, ng xuống trn triền ni Ghinh-b-a.
2. Dn Phi-li-tin hăng rượt theo Sau-lơ cng con trai người, giết Gi-na-than, A-bi-na-đp, v Manh-ki-sua, l cc con trai của Sau-lơ.
3. Thế trận dữ dội cho Sau-lơ; những lnh cầm cung bắn trng người, lm cho trọng thương.
4. Sau-lơ ni cng kẻ vc binh kh mnh rằng: Hy rt gươm ngươi, đm ta đi, kẻo những kẻ khng chịu cắt b kia đến đm ta v sỉ nhục ta chăng. Nhưng kẻ vc binh kh người khng dm lm, v sợ hi lắm. Sau-lơ bn lấy gươm v sấn mnh trn mũi n.
5. Khi kẻ vc binh kh của Sau-lơ thấy người chết, bn cũng sấn mnh trn mũi gươm mnh m chết với người.
6. Như vậy, trong ngy đ, Sau-lơ, ba con trai người, kẻ vc binh kh người, v hết thảy kẻ theo người đều chết chung với nhau.
7. Những người Y-sơ-ra-n ở bn kia trũng v bn kia sng Gi-đanh, thấy đạo binh Y-sơ-ra-n chạy trốn, Sau-lơ v ba con trai người đ chết, th bỏ cc thnh mnh m trốn đi; nn nỗi dn Phi-li-tin đến ở đ.
8. Ngy sau, dn Phi-li-tin đến lục sot những kẻ chết, thấy Sau-lơ v ba con trai người nằm sải trn ni Ghinh-b-a.
9. Chng cắt đầu Sau-lơ, lột lấy binh kh người, v sai bo tin tốt nầy cho khắp xứ dn Phi-li-tin, trong cc đền thờ của thần tượng họ v trong cả dn sự.
10. Chng để binh kh của Sau-lơ tại trong đền thờ t-tạt-t, v treo xc người vo tường thnh Bết-san.
11. Nhưng khi dn sự Gia-be ở Ga-la-t hay điều dn Phi-li-tin đ lm cho Sau-lơ,
12. th những người dng sĩ trong bọn họ đứng dậy, đi trọn đm, gỡ lấy xc của Sau-lơ v của con trai người khỏi tường thnh Bết-san; rồi họ trở về Gia-be, thiu cc thy tại đ.
13. lấy cốt của họ m chn dưới cy liễu xủ tơ, ở gần Gia-be, v king ăn trong bảy ngy.