Mục Lục

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]


Nh-Ca 1    chọn đoạn khc

1. Nh ca trong cc bi ca, m Sa-l-mn đ lm.
2. Nguyện người hn ti bằng ci hn của miệng người. V i tnh chng ngon hơn rượu.
3. Dầu chng c mi thơm tho; Danh chng thơm như dầu đổ ra; Bởi cớ ấy cc gi đồng trinh yu mến chng.
4. Hy ko ti; chng ti sẽ chạy theo chng, Vua đ dẫn ti vo phng Ngi. Chng ti sẽ vui mừng v khoi lạc nơi chng; Chng ti sẽ ni đến i tnh chng hơn rượu. Cc gi đồng trinh yu mến chng cch chnh trực.
5. Hỡi cc con gi Gi-ru-sa-lem, ti đen, song xinh đẹp, Như cc trại K-đa, như mn chng của Sa-l-mn.
6. Chớ dm xem ti, bởi v ti đen, Mặt trời đ giọi nm ti. Cc con trai của mẹ ti giận ti, đặt ti coi giữ vườn nho; Cn vườn nho ring của ti, ti khng coi giữ.
7. Hỡi người m lng ti yu mến, hy tỏ cho ti biết. Chng chăn bầy ở đu, Ban trưa cho n nằm nghỉ tại nơi no; V cớ sao ti phải như một người nữ che mặt Ở bn bầy của cc bạn chng?
8. Hỡi người đẹp hơn hết trong cc người nữ, Nếu ngươi chẳng biết, hy ra theo dấu của bầy, V chăn cc d con mnh gần bn trại kẻ chăn chin.
9. Hỡi bạn tnh ta, ta snh mnh như ngựa ci của xe Pha-ra-n.
10. i m mnh đẹp với đồ trang sức; Cổ mnh xinh với hột trn chu.
11. Chng ti sẽ lm cho mnh chuyền vng c vảy bạc.
12. Trong khi vua ngự bn ăn, Cam tng hương ti xng mi thơm n ra.
13. Lương nhơn ti giống như b hoa một dược cho ti. Nằm ở giữa nương long ti.
14. Lương nhơn ti giống như một chm hoa phụng tin cho ti. Trong vườn nho n-Gh-đi.
15. Hỡi bạn tnh ta, mnh thanh lịch thay, mnh thanh lịch thay! Con mắt mnh như mắt của b cu.
16. Hỡi lương nhơn ti, chng l xinh tốt; Thật, hợp thay! Lại giường của chng ta xanh xanh.
17. Rường nh chng ta bằng gổ hương nam; Vn l mi chng ta bằng cy tng.

Nh-Ca 2    chọn đoạn khc

1. Ta l hoa tường vi của Sa-rn, Bng huệ của trũng.
2. Bạn tnh ta ở giữa đm con gi Như bng huệ ở giữa gai gốc.
3. Lương nhơn ti ở giữa đm con trai Như cy bnh bt ở giữa những cy rừng. Ti vui lng ngồi dưới bng người; Tri người ngọt ngo cho ổ g ti.
4. Người đưa ti vo phng yến tiệc, Ngọn cờ người phất trn ti ấy l i tnh.
5. Hy lấy bnh nho nng đỡ lng ti; Dng tri bnh bt bổ sức ti lại; V ti c bịnh bởi i tnh.
6. Tay tả người k dưới đầu ti, Cn tay hữu người m lấy ti.
7. Hỡi cc con gi Gi-ru-sa-lem, ta p ni cc ngươi Bởi những con hong dương hay l con nai đồng nội, Chớ kinh động, chớ lm tỉnh thức i tnh ta Cho đến khi n muốn.
8. Ấy l tiếng của lương nhơn ti! Ka, người đến, nhảy qua cc ni, Vượt qua cc g.
9. Lương nhơn ti giống như con hong dương hay l con nai tơ. Ka, người đứng sau tường chng ti, Xem ngang qua cửa sổ, Ng ngang qua chấn song.
10. Lương nhơn ti ni chuyện với ti rằng: Hỡi bạn tnh ta, người đẹp của ta ơi, hy chổi dậy v đến.
11. V ka, ma đng đ qua, Mưa đ dứt hết rồi;
12. Bng hoa nở ra trn đất; Mu ht xướng đ đến nơi, V tiếng chim cu nghe trong xứ;
13. Cy vả đương chn tri xanh tươi của n, V nho trổ hoa nức mi hương. Hỡi bạn tnh ta, người đẹp của ta ơi, hy chổi dậy v đến.
14. Hỡi chim b cu ta trong hc đ, Tại chốn đụt của nơi h hẩm, Hy tỏ cho ta xem mặt mũi mnh, Cho ta nghe tiếng mnh; V tiếng mnh m dịu. mặt mũi mnh c duyn.
15. Hy bắt cho chng ti những con chồn, Những con chồn nhỏ ph hại vườn nho; V vườn nho chng ti đương trổ bng.
16. Lương nhơn ti thuộc về ti, v ti thuộc về người; Người chăn bầy mnh giữa đm bng huệ,
17. Cho đến hừng đng lố ra, V bng tối tan đi. Hỡi lương nhơn ti, hy trở về, Kh giống như con hong dương hay l con nai tơ Trn hn ni B-thẹt.

Nh-Ca 3    chọn đoạn khc

1. Ban đm tại trn giường mnh, ti tnh người m lng ti yu dấu, Ti tm kiếm người m khng gặp.
2. Ti ni: Ta sẽ chổi dậy by giờ, dạo quanh thnh, Trải qua cc đường phố, cc ng ba, ặng tm người m lng ti yu dấu. Ti Tm kiếm người, nhưng khng gặp.
3. những kẻ canh tuần vng quanh thnh c gặp ti. Ti hỏi rằng: Cc ngươi c thấy người m lng ta yu mến chăng!
4. Ti vừa đi khỏi chng xa xa, Th gặp người m lng ti yu mến; Bn nắm lấy người, khng khứng bung ra, Cho đến khi đưa người về nh mẹ ti, Vo phng của người đ thai dựng ti.
5. Hỡi cc con gi Gi-ru-sa-lem, ta p ni cc ngươi bởi những hong dương hay l con nai đồng nội, Chớ kinh động, chớ lm tỉnh thức i tnh ta Cho đến khi n muốn.
6. người kia l ai, ở từ đồng vắng đi ln, Giống như trụ khi, xng một dược v nhũ hương, với đủ thứ hương của con bun?
7. Ka, kiệu của Sa-l-mn, C su mươi dng sĩ trong bọn dng sĩ Y-sơ-ra-n Vy chung quanh n;
8. Thảy đều cầm gươm v thạo đnh giặc; Ai nấy đều c gươm ở nơi đi mnh, V sợ hi ban đm.
9. Vua Sa-l-mn lm cho mnh một ci kiệu bằng gỗ Li-ban.
10. Người lm cc trụ n bằng bạc, Nơi dựa lưng bằng vng, Chỗ ngồi bằng vật mu điều, Cn ở giữa lt bằng i tnh của cc con gi Gi-ru-sa-lem.
11. Hỡi cc con gi Si-n, hy ra xem vua Sa-l-mn ội mo triều thin m mẹ người đ đội trn đầu người Trong ngy định thn, trong ngy lng người vui vẻ.

Nh-Ca 4    chọn đoạn khc

1. Hỡi bạn tnh ta, nầy mnh đẹp đẽ thay, mnh đẹp đẽ thay! Mắt mnh trong lp giống như mắt b cu; Tc mnh khc no bầy d nằm nơi triền ni Ga-la-t.
2. Răng mnh như thể bầy chin mới hớt lng, Từ ao tắm rửa đi ln, Thảy đều sanh đi, khng một con no son sẻ.
3. Mi mnh tợ sợi chỉ hồng, Miệng mnh c duyn thay; M mnh trong lp tợ như nửa quả lựu.
4. Cổ mnh như thp a-vt, xy cất để treo binh kh; Ngn ci khin của tay anh hng.
5. Hai nương long mnh như cặp con sanh đi của hong dương, Thả ăn giữa đm hoa huệ.
6. Ta sẽ đi ln ni một dược, ến đồi nhũ hương, Ở cho đến khi hừng đng lố ra, V bng tối tan đi.
7. Hỡi bạn ta, mnh vốn xinh đẹp mọi bề, Nơi mnh chẳng c t vt g cả.
8. Hỡi tn phụ ta, hy cng ta đến từ Li-ban, Hy cng ta đến từ Li-ban; Kh nhn xem từ cht A-ma-na, Từ đỉnh Sa-nia v Hẹt-mn, Từ hang sư tử, Từ ni con beo.
9. Hỡi em gi ta, tn phụ ta ơi, mnh đ cướp lấy lng ta, V một ci liếc mắt, v một vng trn chu nơi cổ mnh, mnh đ cướp lấy lng ta.
10. Hỡi em gi ta, tn phụ ta ơi, i tnh mnh đẹp l dường no! i tnh mnh ngon hơn rượu, V mi thơm của dầu mnh tốt hơn cc thức hương!
11. Hỡi tn phụ ta, mi mnh nhỏ mật ong xuống, Dưới lưỡi mnh c mật ong v sữa; Hơi thơm của quần o mnh như hơi thơm của Li-ban.
12. Em gi ta, tn phụ ta l vườn đng kn, L nguồn nước kha lại, l suối nim phong.
13. m cy mnh l vườn địa đng, C thạch lựu v tri ngon, Hoa phụng tin v cy Cam tng.
14. Cam tng v hồng hoa, xương bồ v nhục quế, Cng mọi thức cy c mi thơm, Một dược, lư hội với cc hương liệu c danh.
15. Mnh l mạch nước trong vườn, L giếng nước sống, l dng nước chảy từ Li-ban!
16. Hỡi gi bắc, hy nổi dậy, hỡi gi nam, hy thổi đến; Hy thổi trong vườn ti, hầu cho cc mi thơm n bay ra! Nguyện lương nhơn ti vo trong vườn người, V ăn tri ngon ngọt của người!

Nh-Ca 5    chọn đoạn khc

1. Hỡi em gi ta, tn phụ ta ơi, ta đ vo trong vườn ta rồi! Ta c hi một dược v hương liệu ta, Ăn tng mật ong với mật ong ta, Uống rượu với sữa ta. Hỡi cc bạn, hy ăn: hỡi cc i hữu, kh uống cho nhiều!
2. Ti ngủ, nhưng lng ti tỉnh thức. Ấy l tiếng của lương nhơn ti g cửa, m rằng: Hỡi em gi ta, bạn tnh ta, chim b cu ta, kẻ ton hảo của ta ơi, hy mở cửa cho ta! V đầu ta đầy sương mc, Lọn tc ta thấm giọt ban đm.
3. Ti đ cổi o ngoi rồi, lm sao mặc n lại? Ti đ rửa chơn rồi, lẽ no lm lấm lại?
4. Lương nhơn ti th tay vo lỗ cửa, Lng dạ ti cảm động v cớ người.
5. Ti bn chổi dậy đặng mở cửa cho lương nhơn ti; Tay ti nhỏ giọt một dược, V ngn tay ti chảy một dược rng trn nạm chốt cửa.
6. Ti mở cửa cho lương nhơn ti, Nhưng người đ lnh đi khỏi rồi. ương khi người ni lng ti mất va. Ti tm kiếm người, nhưng khng c gặp; Ti gọi người, song người chẳng đp.
7. Kẻ canh tuần quanh thnh gặp ti, nh ti, v lm ti bị thương; Cc kẻ canh giữ vch thnh cất lấy lp khỏi ti.
8. Hỡi cc con gi Gi-ru-sa-lem, ta p ni cc ngươi, Nếu gặp lương nhơn ta, kh ni với người rằng Ta c bịnh v i tnh.
9. Hỡi người xinh đẹp hơn hết trong cc người nữ, lương nhơn của chị c g hơn lương nhơn khc? Lương nhơn của chị c g hơn lương nhơn khc? M chị p ni chng ti dường ấy?
10. Lương nhơn ti trắng v đỏ, ệ nhứt trong mun người.
11. ầu người bằng vng thật rng; Lọn tc người quăn, v đen như quạ.
12. Mắt người như chim b cu gần suối nước, Tắm sạch trong sửa, được nhận khảm kỹ cng.
13. G m người như vung đất hương hoa, Tợ khm cỏ thơm ngt; Mi người tỉ như hoa huệ ướm chảy một dược rng.
14. Tay người như ống trn vng c nhận huỳnh ngọc: Thn mnh người khc no ng bng lng cẩn ngọc xanh.
15. Hai chơn người giống trụ cẩm thạch trắng, ể trn tnh vng rng; Tướng mạo người tợ như ni Li-ban, xinh tốt như cy hương nam,
16. Miệng người rất m dịu; Thật, ton thể cch người đng yu đương. Hỡi cc con gi Gi-ru-sa-lem, lương nhơn ti như vậy, Bạn tnh ti dường ấy!

Nh-Ca 6    chọn đoạn khc

1. Hỡi người xinh đẹp hơn hết trong cc người nữ, lương nhơn của chị đi đu? Lương nhơn của chị xy về hướng no? Chng ti sẽ cng đi tm người với chị.
2. Lương nhơn ti đi xuống vườn người, Nơi vung đất hương hoa, ặng chăn trong vườn, V bẻ hoa huệ.
3. Ti thuộc về lương nhơn ti, V lương nhơn ti thuộc về ti; Người chăn bầy mnh giữa đm hoa huệ.
4. Hỡi bạn tnh ta, mnh xinh đẹp thư Thiệt sa, C duyn như Gi-ru-sa-lem, ng sợ khc no đạo qun giương cờ x.
5. Hy xy mắt mnh khỏi ta, V n lm cho ta bối rối. Tc mnh khc no đon d trn triền ni Ga-la-t;
6. Răng mnh như bầy chin ci, Từ nơi tắm rửa mới ln; Thảy đều sanh đi, Khng một con no son sẻ.
7. M mnh trong lp tợ một nửa quả lựu.
8. C su mươi hong hậu, tm mươi cung phi, V nhiều v số con đi:
9. Chim b cu ta, người ton hảo ta Vốn l c một, con một của mẹ mnh. Kẻ kn chọn của người đ sanh đẻ mnh. Cc con gi đều thấy nng, v xưng nng c phước. ến đỗi những hong hậu v cung phi cũng đều khen ngợi nng.
10. Người nữ nầy l ai, hiện ra như rạng đng, ẹp như mặt trăng, tinh sạch như mặt trời, ng sợ khc no đạo qun giương cờ x?
11. Ti đi xuống vườn hạch đo, ặng xem cy cỏ xanh tươi của trũng, ặng thử coi vườn nho đ nứt đọt, thạch lựu v nở hoa chưa.
12. Khng ngờ, lng ti dẫn dắt ti Trn cc xe của dn sự ti c tnh nguyện.
13. Hỡi Su-la-mt, hy trở về, hy trở về! Kh trở về, trở về, hầu cho chng ti xem thấy người. V sao cc ngươi muốn thấy người Su-la-mt, Như thấy sự nhảy ma của Ma-ha-na-im?

Nh-Ca 7    chọn đoạn khc

1. Hỡi cng cha, chơn nng mang giy, xinh đẹp biết bao! Vng vế nng khc no một trn chu, Cng việc của tay thợ kho lm.
2. Rn nng giống như ci ly trn, Rượu thơm khng c thiếu. Bụng nng dường một đống la mạch, C hoa huệ sắp đặt tứ vi.
3. Hai nương long nng như hai con Sanh đi của con hong dương.
4. Cổ nng như một ci thp ng. Mắt nng khc no cc ao tại Hết-bn Ở bn cửa Bt-Ra-bim; Mũi nng như ngọn thp Li-ban Ng về hướng a-mch.
5. Dầu ở trn mnh nng khc no ni Cạt-mn, V tc đầu nng như sắc ta; Một v vua bị lọn tc nng vấn vt.
6. Hỡi i tnh ta, mnh xinh đẹp thay, Hạp dường bao, khiến cho người ta được khoi ch!
7. Hnh dung mnh giống như cy ch l, V nương long mnh tợ chm n.
8. Ta ni rằng: Ta sẽ tro ln cy ch l, Vin lấy cc tu n; Nguyn hai nương long mnh như chm nho, Mi thơm mũi mnh như tri bnh bt,
9. V ổ g mnh như rượu ngon. Chảy vo dễ dng cho lương nhơn ti, V tun nơi mi kẻ no ngủ.
10. Ti thuộc về lương nhơn ti, Sự ước ao người hướng về ti.
11. Hỡi lương nhơn ti, hy đến, chng ta sẽ đi ra ngoi đồng, Ở đm nơi hương thn.
12. Vừa sớm mai, chng ta sẽ thức dậy, i đến vườn nho, đặng xem thể nho c nứt đọt, Hoa c trổ, thạch lựu c nở bng chăng: Tại đ ti sẽ tỏ i tnh ti cho chng.
13. Tri phong gi xng mi thơm n; V tại cửa chng ta c những thứ tri ngon mới v cũ; Hỡi lương nhơn ti, ti đ để dnh tri ấy cho chng!

Nh-Ca 8    chọn đoạn khc

1. Ồ! chớ chi chng lm anh em ti, Kẻ đ b mớm v của mẹ ti! Nếu ti gặp chng ngoi, Ắt ti sẽ hn chng, khng ai khinh bỉ ti được.
2. Ti sẽ dẫn chng vo nh mẹ ti; Tại đ chng sẽ dạy dỗ ti; Ti sẽ cho chng uống rượu thơm, Nước ngọt của tri thạch lựu ti.
3. Tay tả người sẽ kẻ dưới đầu ti, Cn tay hữu người m lấy ti.
4. Hỡi cc con gi Gi-ru-sa-lem, ta p ni cc ngươi, Chớ kinh động, chớ lm tỉnh thức i tnh ta Cho đến khi n muốn.
5. Người nữ nầy l ai, từ đồng vắng đi ln, Nương dựa lương nhơn của nng? Ta đ đnh thức mnh tại dưới cy bnh bt: Ở đ mẹ bị đau đớn m sanh mnh ra, Ở đ người m đ sanh đẻ mnh bị cơn lao khổ.
6. Hy để ti như một ci ấy nơi lng chng, Như một ci ấn trn cnh tay chng; V i tnh mạnh như sự chết, Lng ghen hung dữ như m phủ; Sự nng n l sự nng của lửa, Thật một ngọn lửa của ức Gi-h-va.
7. Nước nhiều khng tưới tắt được i tnh, Cc sng chẳng nhận chm n được; Nếu người no đem hết ti sản nh mnh, ặng mua lấy i tnh, Ắt người ta sẽ khinh dể n đến điều.
8. Chng ti c một em gi nhỏ, chưa c nương long. Phải lm g cho em gi chng ti, Trong ngy người ta hỏi n?
9. Nếu n l một vch thnh, Chng ti sẽ xy thp bạc trn n; Nếu n l một ci cửa, Chng ti sẽ đng bt lại bằng vn hương nam.
10. Ti l một tường thnh, Hai nương long ti như những ngọn thp; Bấy giờ ti ở trước mắt người như kẻ đ được bnh an.
11. Sa-l-mn c một vườn nho tại Ba-anh Ha-mn: Người giao vườn ấy cho kẻ canh giữ, Mỗi người ấy phải đem nộp một ngn miếng bạc về hoa lợi n.
12. Vườn nho của ti trước mặt ti. Hỡi Sa-l-mn, một ngn miếng bạc sẽ về phần ng, Cn hai trăm về những kẻ giữ hoa lợi n.
13. Hỡi kẻ ở trong vườn, cc bạn đều lắng tai nghe tiếng nng! Xin hỡi cho ta nghe tiếng nng!
14. Hỡi lương nhơn ti, hy vội đến, Kh giống như con hong dương hay l như con nai con Ở trn cc ni thuốc thơm.