Mục Lục

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]


-sai 1    chọn đoạn khc

1. Về đời -xia, Gi-tham, A-cha v -x-chia, l cc vua nước Giu-đa, th -sai, con trai A-mốt, c sự hiện thấy về nước Giu-đa v thnh Gi-ru-sa-lem.
2. Hỡi cc từng trời, hy nghe; hỡi đất, hy lắng tai; v ức Gi-h-va c phn rằng: Ta đ nui nấng con ci, trưởng dưỡng chng n, song chng n dấy loạn nghịch cng ta.
3. B biết chủ mnh, lừa biết mng của chủ; song Y-sơ-ra-n chẳng hiểu biết, dn ta chẳng suy nghĩ.
4. i! nước mắc tội, dn mang lỗi nặng nề, tng giống độc dữ, con ci lm bậy bạ kia! Chng n đ la bỏ ức Gi-h-va, khinh lờn ấng Thnh của Y-sơ-ra-n, đ trở nn xa lạ v lui đi.
5. Cc ngươi sao cn cứ bạn nghịch, để lại bị đnh nữa? ầu đều đau đớn cả, lng đều mn mỏi cả.
6. Từ bn chơn cho đến đỉnh đầu, chẳng c chỗ no lnh: rặt những vết thương, vt sưng cng lằn mới, chưa rịt, chưa quấn, cũng chưa bi dầu cho m.
7. Xứ cc ngươi l nơi hoang vu, thnh cc ngươi bị lửa thiu hủy; dn ngoại nuốt đất đai cc ngươi trước mặt cc ngươi, hoang vu như bị dn ngoại ph tn.
8. Con ci Si-n bị bỏ lại như lều vườn nho, như chi ruộng dưa, như thnh bị vy.
9. V bằng ức Gi-h-va vạn qun chẳng để chng ta cn st lại cht đỉnh, th chng ta sẽ giống thnh S-đm v như thnh G-m-rơ vậy!
10. Hỡi cc quan trưởng S-đm, hy nghe lời của ức Gi-h-va. Hỡi dn G-m-rơ, hy để tai vo luật php của ức Cha Trời chng ta!
11. ức Gi-h-va phn: Mun vn của lễ cc ngươi no c can hệ g đến ta? Ta đ chn ch của lễ thiu bằng chin đực v mỡ của b con mập. Ta chẳng đẹp lng về huyết của b đực, chin con v d đực đu.
12. Khi cc ngươi đến chầu trước mặt ta, ai khiến cc ngươi giy đạp hnh lang ta?
13. Thi, đừng dng của lễ chay v ch cho ta nữa! Ta gớm ght mi hương, ngy trăng mới, ngy sa-bt cng sự rao nhm hội; ta chẳng khứng chịu tội c hội hiệp nơi lễ trọng thể.
14. Thật, lng ta ght những ngy trăng mới v kỳ lễ cc ngươi, l nặng nề cho ta, ta lấy lm mệt m gnh lấy.
15. Vậy nn, khi cc ngươi giơ tay, th ta che mắt khỏi cc ngươi. Khi cc ngươi cầu nguyện rườn r, ta chẳng thm nghe. Tay cc ngươi đầy những mu.
16. Hy rửa đi, hy lm cho sạch! Hy trnh những việc c khỏi trước mắt ta. ừng lm dữ nữa.
17. Hy học lm lnh, tm kiếm sự cng bnh; hy đỡ đần kẻ bị h hiếp, lm cng bnh cho kẻ mồ ci, binh vực lẽ của người ga bụa.
18. ức Gi-h-va phn: By giờ hy đến, cho chng ta biện luận cng nhau. Dầu tội cc ngươi như hồng điều, sẽ trở nn trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nn trắng như lng chin.
19. Nếu cc ngươi sẵn lng vng lời, sẽ ăn được sản vật tốt nhứt của đất.
20. Nhược bằng cc ngươi chẳng khứng v bạn nghịch, sẽ bị nuốt bởi gươm; v miệng ức Gi-h-va đ phn.
21. i! thnh trung nghĩa đ ha ra kỵ nữ, n vốn đầy sự chnh trực, giờ đầy những kẻ giết người!
22. Bạc ngươi biến thnh cặn, rượu ngươi pha lộn nước.
23. Cc quan trưởng của dn ngươi l đồ phản nghịch, lm bạn với kẻ trộm, mỗi người trong chng đều ưa của hối lộ, đeo đuổi theo ti lợi; chẳng lm cng bnh cho kẻ mồ ci, vụ kiện của người ga bụa chẳng đến cng chng n.
24. Vậy nn, Cha, l ức Gi-h-va vạn qun, ấng Quyền năng của Y-sơ-ra-n, phn như vầy: i! ta sẽ được thỏa lng về kẻ đối định ta, v bo trả kẻ cừu th ta!
25. Ta sẽ lại tra tay trn ngươi, lm ta sạch hết cu cặn ngươi, v bỏ hết chất pha của ngươi.
26. Ta sẽ lập cc quan xt của ngươi như ngy trước, cc mưu sĩ của ngươi như lc đầu. Rồi sau người ta sẽ xưng ngươi l thnh cng bnh, l ấp trung nghĩa.
27. Si-n sẽ được chuộc bởi sự chnh trực, cn kẻ no trở lại đ th được chuộc bởi sự cng bnh.
28. Song những kẻ bạn nghịch v mắc tội sẽ cng bị hủy diệt, cn kẻ bỏ ức Gi-h-va sẽ bị diệt vong.
29. Vậy cc ngươi sẽ hổ thẹn v những cy thng mnh ưa; mắc cỡ v những vườn mnh đ chọn.
30. V cc ngươi sẽ giống như cy thng kh l, như vườn khng nước.
31. Người mạnh sẽ như b gai, việc lm của n như đm lửa; cả hai sẽ cng nhau chy, chẳng c ai giập tắt.

-sai 2    chọn đoạn khc

1. Lời m -sai, con trai A-mốt, đ thấy về Giu-đa v Gi-ru-sa-lem.
2. Sẽ xảy ra trong những ngy sau rốt, ni của nh ức Gi-h-va sẽ được lập vững trn đỉnh cc ni, cao hơn cc đồi. Mọi nước sẽ đổ về đ,
3. v nhiều dn tộc sẽ đến m ni rằng: Hy đến; chng ta hy ln ni ức Gi-h-va, nơi nh ức Cha Trời của Gia-cốp: Ngi sẽ dạy chng ta về đường lối Ngi, chng ta sẽ đi trong cc nẻo Ngi. V luật php sẽ ra từ Si-n, lời ức Gi-h-va sẽ ra từ Gi-ru-sa-lem.
4. Ngi sẽ lm sự phn xt trong cc nước, đon định về nhiều dn. Bấy giờ họ sẽ lấy gươm rn lưỡi cy, lấy gio rn lưỡi liềm. Nước nầy chẳng cn gi gươm ln nghịch cng nước khc, người ta chẳng cn tập sự chiến tranh.
5. Hỡi nh Gia-cốp, hy đến, chng ta hy bước đi trong sự sng của ức Gi-h-va.
6. Thật Cha đ bỏ dn Ngi, l nh Gia-cốp, v họ đầy dẫy tục phương đng, v bi khoa như người Phi-li-tin, lại giao ước với con ci dn ngoại.
7. Xứ n đầy bạc v vng, của cải v cng; xứ n đầy những ngữa, xe cộ v số.
8. Xứ n chan chứa những hnh tượng, họ thờ lạy đồ tay mnh lm ra, đồ ngn tay mnh tạo nn.
9. Kẻ hn sẽ bị khuất, người sang sẽ bị hạ mnh; vậy Cha đừng tha họ!
10. Ngươi kh vo nơi vầng đ, ẩn mnh trong bụi đất, đặng trnh khỏi sự kinh khiếp ức Gi-h-va v sự chi sng của uy nghim Ngi.
11. Con mắt ng cao của loi người sẽ bị thấp xuống, sự kiu ngạo của người ta sẽ bị hạ đi; trong ngy đ chỉ ức Gi-h-va l tn trọng.
12. V sẽ c một ngy của ức Gi-h-va vạn qun đến trn mọi vật kiu căng, ngạo mạn, tự cao; n sẽ bị hạ xuống;
13. lại đến trn mọi cy dẽ của Ba-san;
14. cng trn mọi ni cao, mọi đồi cả,
15. trn mọi thp cao v mọi vch thnh vững bền,
16. trn mọi tu b của Ta-r-si, v mọi vật chi đẹp mắt.
17. Sự tự cao của loi người sẽ bị dằn xuống, v sự cậy mnh của người ta sẽ bị hạ đi; trong ngy đ chỉ ức Gi-h-va l tn trọng.
18. Bấy giờ cc thần tượng sẽ qua hết đi.
19. Người ta sẽ vo trong hang đ, trong hầm đất, đặng trnh khỏi sự kinh khiếp ức Gi-h-va v sẽ chi sng của uy nghim Ngi, khi Ngi dấy ln đặng lm rng động đất cch mạnh lắm.
20. Trong ngy đ, người ta sẽ nm cho chuột cho dơi những thần tượng bằng bạc bằng vng m họ lm ra cho mnh thờ lạy;
21. v vo trong hang đ, trong kẽ đ, đặng trnh khỏi sự kinh khiếp ức Gi-h-va v sự chi sng của uy nghim Ngi, khi Ngi dấy ln đặng lm rng động đất cch mạnh lắm.
22. Chớ cậy ở loi người, l loi c hơi thở trong lỗ mũi; v họ no c đng kể g đu?

-sai 3    chọn đoạn khc

1. Nầy, Cha, l ức Gi-h-va vạn qun, sẽ cất lấy chi v gậy khỏi Gi-ru-sa-lem v Giu-đa, tức l cả bnh n cậy v cả nước n nhờ.
2. Ngi sẽ cất lấy những người mạnh mẽ, chiến sĩ, quan xt, đấng tin tri, thầy bi, trưởng lo,
3. cai đội, dng qu phi, mưu sĩ, lương cng, v thuật sĩ.
4. Ta sẽ ban cho họ những người trai trẻ lm quan trưởng, v con nt sẽ cai trị họ.
5. Dn sự h hiếp nhau, người với người, ln cận với ln cận; con nt lấn lướt kẻ gi cả, người hn hạ lấn lướt người tn trọng.
6. Khi một người sẽ bắt anh em mnh tại nh cha m ni với rằng: Ngươi c o chong; hy lm đầu chng ta, v sự bại hoại nầy hy thuộc về dưới tay ngươi!
7. Trong ngy đ người kia ln tiếng đp rằng: Khng, ta khng lm thầy chữa lnh, v trong nh ta khng c bnh cũng khng c o; chớ lập ta lm quan cai dn sự.
8. Gi-ru-sa-lem phải nghing p, v Giu-đa xiu đổ; v lời ni việc lm của họ nghịch cng ức Gi-h-va, v tru chọc con mắt của uy nghim Ngi.
9. Bộ mặt họ lm chứng nghịch cng mnh; họ bu tội r rng như thnh S-đm chẳng giấu cht no. Khốn thay cho linh hồn họ! v họ đ lm hại cho mnh!
10. Hy rao cho kẻ cng bnh được phước; v họ sẽ ăn tri của việc lm mnh.
11. Khốn cho kẻ hung c, ắt mang họa! V họ sẽ thu lại việc tự tay mnh lm ra!
12. Dn ta bị con nt h hiếp, v đờn b cai trị n. Hỡi dn ta, kẻ dẫn ngươi lm cho ngươi sai lạc, v họ ph hoại đường lối ngươi.
13. ức Gi-h-va dấy ln đặng biện luận, Ngi đứng m xt đon cc dn.
14. ức Gi-h-va xt đon cc trưởng lo của dn Ngi với cc quan trưởng n: Ấy chnh cc ngươi l kẻ đ nuốt vườn nho; của cướp bc kẻ ngho đương ở trong nh cc ngươi!
15. Cc ngươi c g m đ p dn ta, giy v mặt kẻ ngho kh? Cha, l ức Gi-h-va vạn qun, phn vậy.
16. ức Gi-h-va lại phn rằng: V những con gi Si-n kiu ngạo, ngng cổ bước tới, liếc mắt tru ngươi, vừa đi ng ẹo, vừa khua động tiếng dưới chơn,
17. nn Cha sẽ lm cho đỉnh đầu con gi Si-n đng vảy, v ức Gi-h-va sẽ lột truồng chng n.
18. Trong ngy đ, Cha sẽ cất những vng mắt c họ trang sức đi, ci lưới v ci ci;
19. hoa tai, xuyến v lp;
20. mo, chuyền mắt c, nt lưng, hợp hương v ba đeo;
21. c r v khoen đeo mũi;
22. o lễ, o l rộng, o chong, ti nhỏ;
23. gương tay, vải mỏng, khăn bịt đầu v mn che mặt.
24. Sẽ c mi hi hm thay v thơm tho; dy ti thay v nịt lưng; đầy si thay v tc quăn; bao gai quấn mnh thay v o di phấp phới; dấu phỏng thay v sắc đẹp.
25. Lnh chiến ngươi sẽ ng dưới gươm, những kẻ anh hng ngươi sẽ bị tử trận.
26. Cc cửa n sẽ than khc v thảm sầu; n vắng vẻ ngồi trn đất.

-sai 4    chọn đoạn khc

1. Trong ngy đ, bảy người nữ sẽ bắt lấy một người nam, v ni rằng: Chng ti ăn bnh của mnh, mặc o của mnh; chỉ xin cho php chng ti mang danh ngươi; hy cất sự xấu hổ của chng ti đi.
2. Trong ngy đ, chồi của ức Gi-h-va sẽ lm đồ trang sức vinh hiển của những kẻ st lại trong Y-sơ-ra-n, sản vật dưới đất sẽ lm sự tốt đẹp cho chng n.
3. Phm những kẻ cn ở lại Si-n, những kẻ st lại ở Gi-ru-sa-lem, tức l những kẻ ở Gi-ru-sa-lem được chp vo sổ người sống, th sẽ được xưng l thnh;
4. khi Cha đem thần cng bnh cng thần thiu đốt m rửa sự uế của những con gi Si-n, tẩy sạch huyết Gi-ru-sa-lem khỏi giữa n.
5. Trn khắp nơi ni Si-n, trn khắp cc hội n, ức Gi-h-va sẽ dựng ln một đm my bọc khi trong ban ngy, v ngọn lửa soi sng trong ban đm. V một ci mn sẽ che cả sự vinh hiển:
6. sẽ c trại lm bng mt trnh nắng ban ngy, v dng lm nơi np chổ đụp cho khỏi gi tp mưa sa.

-sai 5    chọn đoạn khc

1. Ta sẽ ht cho bạn rất yu dấu ta một bi ca của bạn yu dấu ta về việc vườn nho người. Bạn rất yu dấu ta c một vườn nho ở trn g đất tốt.
2. Người khai ph ra; cất bỏ những đ; trồng những gốc nho xinh tốt; dựng một ci thp giữa vườn, v đo một nơi p rượu. Vả, người mong rằng sẽ sanh tri nho; nhưng n lại sanh tri nho hoang.
3. Hỡi dn ở Gi-ru-sa-lem cng người Giu-đa, vậy th by giờ ta xin cc ngươi hy đon xt giữa ta với vườn nho ta.
4. C điều chi nn lm cho vườn nho ta m ta khng lm cho n chăng? Cớ sao khi ta mong sanh tri nho, th n lại sanh tri nho hoang vậy?
5. Nầy, ta sẽ bảo cc ngươi về điều ta định lm cho vườn nho ta: Ta ph ro, n sẽ bị cắn nuốt; ta hạ tường xuống, n sẽ bị giy đạp.
6. Ta sẽ để n hoang loạn, chẳng tỉa sửa, chẳng vun xới; nhưng tại đ sẽ mọc ln những gai gốc v ch chum; ta lại truyền cho my đừng lm mưa xuống trn n nữa.
7. Vả, vườn nho của ức Gi-h-va vạn qun, ấy l nh Y-sơ-ra-n, v những người của Giu-đa tức l cy m Ngi ưa thch. Ngi trng họ được cng chnh, m nầy, c sự bạo ngược; trng được cng bnh, m nầy, c tiếng ku la.
8. Khốn thay cho những kẻ thm nh vo nh, thm ruộng vo ruộng, cho đến chừng no chẳng cn chỗ hở nữa, v cc ngươi ở một mnh giữa xứ!
9. ức Gi-h-va vạn qun c phn vo tai ti những lời nầy: Thật nhiều nh sẽ bỏ hoang, những nh ấy lớn v đẹp m chẳng c người ở!
10. Ấy vậy, mười mẫu vườn nho chỉ sanh được một bt rượu; một -me hột giống chỉ được một -pha.
11. Khốn thay cho kẻ dậy sớm đặng tm kiếm rượu, chầy đến ban đm, pht nng v rượu!
12. Trong tiệc yến họ c những đờn cầm, đờn sắt, trống cơm, ống so v rượu nữa, những chẳng thiết đến cng việc ức Gi-h-va; họ chẳng xem xt cng trnh của tay Ngi.
13. Vậy nn, dn ta phải bắt lm phu t, v khng hiểu biết; kẻ sang n chịu đi, chng dn n chịu kht.
14. Vậy nn sự ham muốn của m phủ đ rộng thm, hả miệng v ngần, sự vinh hiển n, dn chng n, sự sang trọng n đều sa xuống đ.
15. Kẻ hn bị khuất; kẻ tn trọng bị thấp hn, con mắt người cao ngạo bị hạ xuống;
16. song ức Gi-h-va vạn qun ln cao trong sự cng chnh, ức Cha Trời l ấng Thnh nn thnh trong sự cng bnh.
17. Bấy giờ những chin con sẽ ăn cỏ như trong đồng cỏ mnh, người ngụ cư sẽ ăn ruộng hoang của kẻ giu.
18. Khốn thay cho kẻ lấy sự dối tr lm dy ko sự gian c theo sau, v như dng đỏi xe ko tội lỗi;
19. họ ni: Xin vội v kp lm nn cng việc Ngi, hầu cho chng ti thấy! Nguyền xin mưu của ấng Thnh Y-sơ-ra-n hy lại gần, hy tới đến, cho chng ti được biết!
20. Khốn thay cho kẻ gọi dữ l lnh, gọi lnh l dữ; lấy tối lm sng, lấy sng lm tối; vậy chi cay trở cho l ngọt, vật chi ngọt trở cho l cay.
21. Khốn thay cho kẻ chnh mắt mnh coi mnh l khn ngoan, tự mnh xt đon mnh l thng sng!
22. Khốn thay cho kẻ mạnh uống rượu, c sức lực đặng pha cc thức uống hay say;
23. v hối lộ m xưng kẻ c tội l cng bnh, v cướp lấy sự cng bnh của người nghĩa!
24. Vậy nn, như lửa đốt gốc rạ v rơm chy thiu trong ngọn lửa thể no, th rễ họ cng mục nt v hoa họ cng bay đi như bụi đất thể ấy; v họ đ bỏ luật php của ức Gi-h-va vạn qun, v khinh lời của ấng Thnh Y-sơ-ra-n.
25. Nhơn đ, cơn thạnh nộ của ức Gi-h-va phừng ln nghịch cng dn Ngi. Ngi đ giơ tay nghịch cng n v đnh n; ni non đều rng động: xc chết chng n như phn ngang ngửa giữa đường. Dầu vậy, cơn giận Ngi chẳng lnh khỏi, nhưng tay Ngi cn giơ ra.
26. Ngi dựng cờ ln hướng về cc dn tộc ở xa cch, v xut m gọi họ từ nơi đầu cng đất; v nầy, họ lật đật chạy đến, kp v mau.
27. Trong đm họ khng một người no mỏi mệt, chẳng ai vấp vp, chẳng ai ngủ gật hoặc ngủ m; khng ai c dy lưng tho ra hoặc dy giy đứt.
28. Tn của họ đ nhọn, cung đ giương; v ngựa cứng dường đ, bnh xe như gi lốc.
29. Tiếng gầm khc no sư tử ci; rống như sư tử con; chng n sẽ rống v bắt mồi đem đi, khng ai cứu được.
30. Trong ngy đ, sẽ c tiếng gầm nghịch cng n khc no tiếng sng biển ầm ầm; nếu người ta n vo xứ, chỉ thấy tối tăm v khốn nạn: sự sng sẽ bị che tối bước cc chm my.

-sai 6    chọn đoạn khc

1. Về năm vua -xia băng, ti thấy Cha ngồi trn ngi cao sang, vạt o của Ngi đầy dẫy đền thờ.
2. Những s-ra-phin đứng bn trn Ngi; mỗi s-ra-phin c su cnh, hai ci che mặt, hai ci che chơn v hai ci dng để bay.
3. Cc s-ra-phin cng nhau ku ln rằng: Thnh thay, thnh thay, thnh thay l ức Gi-h-va vạn qun! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngi!
4. Nhơn tiếng ku đ, cc nền ngạch cửa rng động, v đền đầy những khi.
5. Bấy giờ ti ni: Khốn nạn cho ti! Xong đời ti rồi! V ti l người c mi dơ dy, ở giữa một dn c mi dơ dy, bởi mắt ti đ thấy Vua, tức l ức Gi-h-va vạn qun!
6. Bấy giờ một s-ra-phin bay đến ti, tay cầm than lửa đỏ m đ dng kiềm gắp nơi bn thờ,
7. để trn miệng ta, m ni rằng: Nầy, ci nầy đ chạm đến mi ngươi; lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi.
8. oạn, ti nghe tiếng Cha phn rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chng ta? Ti thưa rằng: C ti đy; xin hy sai ti.
9. Ngi phn: i đi! ni với dn nầy rằng: Cc ngươi hy nghe, nhưng chẳng hiểu chi; hy xem, nhưng chẳng thấy chi.
10. Hy lm cho dn ấy bo lng, nặng tai, nhắm mắt, e rằng mắt n thấy được, tai n nghe được, lng n hiểu được, n trở lại v được chữa lnh chăng!
11. Ti lại ni: Lạy Cha, cho đến chừng no? Ngi đp rằng: Cho đến chừng cc thnh bị hoang vu, khng c dn ở, nh khng c người, v đất đ nn hoang vu cả;
12. cho đến chừng ức Gi-h-va dời dn đi xa, v trong xứ rất l tiu điều.
13. Giả sử cn lại một phần mười dn cư tại đ, họ sẽ lại bị thiu nuốt. Nhưng, như khi người ta hạ cy thng cy dẽ, chừa gốc n lại, th cũng vậy, giống thnh l gốc của n.

-sai 7    chọn đoạn khc

1. Về đời A-cha, con trai Gi-tham, chu -xia, vua nước Giu-đa, xảy c R-xin, vua xứ Sy-ri, v Ph-ca, con trai R-ma-lia, vua Y-sơ-ra-n, ln đnh thnh Gi-ru-sa-lem; nhưng khng thắng được.
2. C người vo tin đ cho nh a-vt, m rằng: Sy-ri kết minh cng p-ra-im. Bấy giờ A-cha v dn sự người trong lng kinh động, như cy trn rừng bị gi day.
3. ức Gi-h-va bn phn cng -sai rằng: Ngươi cng con trai ngươi l S-a-Gia-rp hy đi đn A-cha tại nơi cuối cống ao trn, trn đường ci ruộng thợ nện,
4. m ni cng người rằng: Hy cẩn thận, ở yn lặng; đừng sợ chi, lng ngươi chớ bủn rủn v cớ hai đui đuốc c khi, tức l v cơn giận dữ của R-xin v Sy-ri, v của con trai R-ma-lia.
5. V Sy-ri với p-ra-im v con trai của R-ma-lia đồng mưu hại ngươi, ni rằng:
6. Chng ta hy ln nghịch cng Giu-đa, khuấy rối n, ph thnh v lập một vua giữa n, tức l con trai của Ta-b-n.
7. Cha l ức Gi-h-va phn như vầy: Sự ngăm đe ấy khng thnh, điều đ khng xảy ra!
8. V đầu của Sy-ri l a-mch, đầu của a-mch l R-xin. Cn trong su mươi lăm năm, p-ra-im sẽ bị hủy diệt, khng được kể l dn nữa.
9. ầu của p-ra-im l Sa-ma-ri, đầu Sa-ma-ri l con trai của R-ma-lia. Nếu cc ngươi khng tin, chắc sẽ khng đứng vững được.
10. ức Gi-h-va lại phn cng A-cha rằng:
11. Hy xin Gi-h-va ức Cha Trời ngươi một điềm, hoặc dưới vực su, hoặc trn trời cao.
12. A-cha thưa rằng: Ti sẽ chẳng xin ti cũng chẳng thử ức Gi-h-va.
13. -sai bn ni rằng: Hỡi nh a-vt, hy nghe! Cc ngươi cho lm phiền người ta l nhỏ mọn, m muốn lm phiền ức Cha Trời ta nữa sao?
14. Vậy nn, chnh Cha sẽ ban một điềm cho cc ngươi: nầy một gi đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, v đặt trn l Em-ma-nu-n.
15. Con trẻ ấy sẽ ăn mỡ sữa v mật, cho đến chừng no biết bỏ điều dữ v chọn điều lnh.
16. Vả, trước khi con trẻ biết bỏ điều dữ chọn điều lnh, th nước của hai vua m ngươi đương ght sẽ bị bỏ hoang.
17. ức Gi-h-va sẽ ging trn ngươi, dn ngươi, v nh cho ngươi, bởi vua A-si-ri, những ngy m từ ngy p-ra-im la bỏ Giu-đa chưa từng c giống như vậy.
18. Xảy ra trong ngy đ, ức Gi-h-va sẽ sut m gọi những ruồi ở cuối cc sng -dp-t, v những ong ở xứ A-si-ri.
19. Hai giống đ sẽ đến đậu trong cc nơi trũng hoang loạn, trong cc lỗ nẻ vầng đ, trn ro gai cng cc đồng cỏ.
20. Trong ngy đ ức Gi-h-va sẽ dng dao cạo thu tại bn kia sng, nghĩa l vua A-si-ri, m cạo đầu cng lng chơn, v bỏ cả ru nữa.
21. Trong ngy đ mỗi người c thể nui một con b ci tơ v hai con chin,
22. bởi n c sữa dư dật th người sẽ ăn mỡ sữa; v phm ai sẽ cn st lại giữa xứ, th nui mnh bằng mỡ sữa v mật.
23. Xảy ra trong ngy đ, phm chỗ đất trồng được một ngn gốc nho, đng gi một ngn siếc-lơ bạc, sẽ mọc đầy những gai gốc v ch chum.
24. Người ta sẽ đem cung tn đến đ, v cả xứ chỉ l gai gốc v ch chum. vậy.
25. Cũng khng ai đến trn cc g l nơi mnh đ cy cuốc nữa, v sợ gai gốc v ch chum, nhưng sẽ cho b ăn cỏ tại đ, v chin giy đạp.

-sai 8    chọn đoạn khc

1. ức Gi-h-va phn cng ti rằng: Hy lấy một ci bảng rộng v viết ln trn bằng bt loi người rằng: Ma-he-Sa-la-Ht-Bt.
2. Ti đem theo những kẻ lm chứng đng tin, tức l U-ri, thầy tế lễ, v Xa-cha-ri, con trai của Gi-b-r-kia.
3. oạn, ti đến nh nữ tin tri; người chịu thai v sanh một con trai. ức Gi-h-va bn phn cng ti rằng: Hy đặt tn n l Ma-he-Sa-la-Ht-Bt
4. V, trước khi con trẻ biết ku: Cha ơi! mẹ ơi! th người ta sẽ cất lấy sự giu c a-mch v của cướp Sa-ma-ri trước mặt vua A-si-ri.
5. ức Gi-h-va lại phn cng ti rằng:
6. V dn nầy đ khinh bỏ cc dng nước Si-l- chảy dịu, v ưa thch R-xin cng con trai của R-ma-lia.
7. V cớ đ, nầy, Cha sẽ khiến nước Sng mạnh v nhiều đến trn họ, tức l vua A-si-ri v cả oai vinh người; n sẽ dấy ln khắp trn lng sng, khỏa ln cc bực;
8. chảy vo Giu-đa, trn lan chảy xi, ngập cho đến cổ; hỡi Em-ma-nu-n, n s cnh ra che cả xứ ngươi.
9. Hỡi cc dn, hy ku la v bị tan nt! Hỡi cc ngươi hết thảy, l dn cc phương xa, hy lắng tai! Hy nịt lưng cc ngươi, v bị tan nt!
10. Hy toan mưu cng nhau, n sẽ nn hư khng; hy ni, lời cc ngươi sẽ khng đứng, v ức Cha Trời ở cng chng ta.
11. V ức Gi-h-va dng tay mạnh phn cng ta, v dạy ta đừng noi theo đường dn ấy,
12. rằng: Khi dn nầy ni rằng: Kết đảng! th cc ngươi chớ ni rằng: Kết đảng! Chớ sợ điều n sợ, v đừng kinh hi.
13. Hy tn ức Gi-h-va vạn qun l thnh; cc ngươi chỉ nn sợ Ngi v kinh hi Ngi.
14. Ngi sẽ l nơi thnh, nhưng cũng l hn đ vấp ng, vầng đ vướng mắc cho cả hai nh Y-sơ-ra-n, v l bẫy cng lưới cho dn cư thnh Gi-ru-sa-lem vậy.
15. Nhiều người trong bọn họ sẽ vấp chơn; sẽ t v giập nt; sẽ sa vo lưới v bị bắt.
16. Ngươi hy gi lời chứng nầy, nim phong luật php nầy trong mn đồ ta!
17. Ti trng đợi ức Gi-h-va, l ấng ẩn mặt Ngi khỏi nh Gia-cốp, ti vẫn ngng trng Ngi!
18. Nầy, ti đy, với con ci m ức Gi-h-va đ ban cho ti, l dấu v điềm trong Y-sơ-ra-n, bởi ức Gi-h-va vạn qun ngự trn ni Si-n.
19. Nếu c ai bảo cc ngươi: Hy cầu hỏi đồng bng v thầy bi, l kẻ ni ri rt lu lo, th hy đp rằng: Một dn tộc h chẳng nn cầu hỏi ức Cha Trời mnh sao? H lại v người sống m hỏi kẻ chết sao?
20. Hy theo luật php v lời chứng! Nếu dn chẳng ni như vậy, chắc sẽ chẳng c rạng đng cho n.
21. N sẽ đi lưu lạc trn đất, khốn khổ đi kht; trong cơn đi, n bực mnh, nguyền rủa vua v ức Cha Trời mnh. N sẽ ngước xem trn cao;
22. rồi ci xem dưới đất, chỉ thấy sự hoạn nạn v mờ mịt, chỉ thấy bng buồn rầu: n sẽ bị đuổi vo nơi tối tăm mờ mịt.

-sai 9    chọn đoạn khc

1. (8:23) Nhưng, cho người đ chịu buồn rầu th sẽ khng c sự mờ mịt. Trong đời xưa ức Cha Trời đ hạ đất Sa-bu-ln v đất Np-ta-li xuống; nhưng trong kỳ sau Ngi đ lm cho đất gần m biển, tức l nơi bn kia sng Gi-đanh, trong xứ Ga-li-l của dn ngoại, được vinh hiển.
2. (9:1) Dn đi trong nơi tối tăm đ thấy sự sng lớn; v sự sng đ chiếu trn những kẻ ở xứ thuộc về bng của sự chết.
3. (9:2) Cha đ lm cho dn nầy thm nhiều; v thm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Cha, như vui mừng trong ngy ma gặt, như người ta reo vui trong lc chia của cướp.
4. (9:3) V Cha đ bẻ ci ch họ mang, ci roi đnh trn vai họ, ci gậy của kẻ h hiếp, như trong ngy của Ma-đi-an.
5. (9:4) Cả giy dp của kẻ đnh giặc trong khi giao chiến, cng cả o xống vấy mu, đều dng để đốt v lm đồ chụm lửa.
6. (9:5) V c một con trẻ sanh cho chng ta, tức l một con trai ban cho chng ta; quyền cai trị sẽ nấy trn vai Ngi. Ngi sẽ được xưng l ấng Lạ lng, l ấng Mưu luận, l ức Cha Trời Quyền năng, l Cha ời đời, l Cha Bnh an.
7. (9:6) Quyền cai trị v sự bnh an của Ngi cứ thm mi khng thi, ở trn ngi a-vt v trn nước Ngi, đặng lm cho nước bền vững, v lập ln trong sự chnh trực cng bnh, từ nay cho đến đời đời. Thật, lng sốt sắng của ức Gi-h-va vạn qun sẽ lm nn sự ấy!
8. (9:7) Cha đ ging một lời trong Gia-cốp, v lời ấy đổ xuống trn Y-sơ-ra-n.
9. (9:8) Cả dn sẽ biết điều đ, tức l p-ra-im cng dn cư Sa-ma-ri, họ đem lng kiu căng ỷ thị m ni rằng:
10. (9:9) Gạch đ đổ, nhưng chng ta sẽ xy bằng đ đẽo; cy sung đ bị đốn, nhưng chng ta sẽ thay bằng cy hương bch.
11. (9:10) Vậy nn, ức Gi-h-va sẽ khiến kẻ đối địch ở R-xin dấy ln nghịch cng dn sự, v khch chọc kẻ cừu th,
12. (9:11) dn Sy-ri đằng trước, dn Phi-li-tin đằng sau, hả miệng nuốt Y-sơ-ra-n. Dầu vậy, cơn giận Ngi chẳng lnh khỏi, nhưng tay Ngi cn giơ ra!
13. (9:12) Nhưng m dn sự chẳng xy về ấng đnh mnh, chẳng tin ức Gi-h-va vạn qun.
14. (9:13) Cho nn chỉ trong một ngy, ức Gi-h-va sẽ dứt đầu v đui, cy k v cy lc của Y-sơ-ra-n.
15. (9:14) ầu, tức l trưởng lo v kẻ tn trọng; đui, tức l người tin tri dạy sự ni dối.
16. (9:15) Những kẻ dắt dn nầy lm cho họ sai lạc, cn những kẻ chịu dắt bị diệt mất.
17. (9:16) Vậy nn, Cha chẳng đẹp lng về bọn trai trẻ của họ, v chẳng thương xt đến kẻ mồ ci ga bụa cht no; v họ đều l khinh lờn, gian c, miệng no cũng ni điều cn dỡ. Dầu vậy, cơn giận Ngi chẳng lnh khỏi, nhưng tay Ngi cn giơ ra!
18. (9:17) V sự hung c hừng ln như lửa thiu chy gai gốc v ch chum, đốt cc nơi rậm trong rừng, trụ khi cuộn ln.
19. (9:18) ất bị thiu đốt bởi cơn giận của ức Gi-h-va vạn qun, dn sự trở nn mồi của lửa; chẳng ai thương tiếc anh em mnh.
20. (9:19) C kẻ cướp bn hữu, m vẫn cứ đi; c kẻ ăn bn tả, m chẳng được no; ai nấy ăn thịt mnh chnh cnh tay mnh.
21. (9:20) Ma-na-se nghịch cng p-ra-im, p-ra-im nghịch cng Ma-na-se, v cả hai đều nghịch cng Giu-đa! Dầu vậy, cơn giận của ức Gi-h-va chẳng lnh khỏi, nhưng tay Ngi cn giơ ra.

-sai 10    chọn đoạn khc

1. Khốn thay cho những kẻ lập luật khng cng bnh, cho những kẻ chp lời tri lẽ,
2. cất mất sự cng bnh khỏi kẻ ngho, cướp lẽ phải của kẻ khốn kh trong dn ta, lấy kẻ ga bụa lm miếng mồi, kẻ mồ ci lm của cướp!
3. Tới ngy thăm phạt, khi họa hoạn từ xa m đến, cc ngươi sẽ lm thể no? Cc ngươi trốn đến cng ai để cầu cứu, v để sự vinh hiển mnh ở nơi no?
4. Chng n chỉ c khom lưng dưới những kẻ phu t, v ng dưới những kẻ bị giết! Dầu vậy, cơn giận của Cha chẳng lnh khỏi, nhưng tay Ngi cn giơ ra.
5. Hỡi A-si-ri, l ci roi của sự thạnh nộ ta! Ci gậy cầm trong tay n l sự tức giận của ta vậy!
6. Ta sẽ sai n nghịch cng một nước chẳng tin knh; khiến n đi đnh một dn m ta nổi giận, để cướp lấy, bc lột, v giy đạp chng n như bn ngoi đường.
7. Nhưng n khng c thế, trong lng n chẳng nghĩ như vậy: lại thch ph hại, v hủy diệt nhiều dn.
8. V n ni rằng: Cc quan trưởng của ta h chẳng phải đều l vua sao?
9. H lại Ca-n chẳng như Cạt-k-mt, Ha-mt chẳng như Ạt-bt, Sa-ma-ri chẳng như a-mch sao?
10. Như tay ta đ tới đến cc nước của thần tượng, tượng chạm của họ lại hơn của Gi-ru-sa-lem v Sa-ma-ri nữa,
11. th ta h chẳng sẽ lm cho Gi-ru-sa-lem v thần tượng n cũng như ta đ lm cho Sa-ma-ri v thần tượng n sao?
12. Nn sẽ xảy ra khi Cha đ lm xong cả việc trn ni Si-n v tại Gi-ru-sa-lem, th chnh ta sẽ hnh phạt những bng tri bởi lng kiu ngạo v sự vinh hiển của con mắt ng cao của vua A-si-ri.
13. V người ni rằng: Ta đ lm điều đ bởi sức mạnh của tay ta, bởi sự khn ngoan ta, v ta l thng minh. Ta đ dời đổi giới hạn cc dn; đ cướp của qu họ, như một người mạnh đ lm cho những kẻ đương ngồi phải xuống.
14. Tay ta đ tm được của cải cc dn như bắt ở chim, vơ vt cả đất như lượm trứng đ bỏ; chẳng c ai đập cnh, mở mỏ, hay l ku ht!
15. Ci ru h lại khoe mnh cng người cầm ru ư? Ci cưa h lại dấy ln nghịch cng kẻ cầm cưa ư? Thế cũng như ci roi vận động kẻ giơ roi, ci gậy nng đỡ cnh tay cầm gậy!
16. Vậy nn, Cha, l ức Gi-h-va vạn qun, sẽ lm cho những người mập mạnh của n trở nn gầy mn, v dưới sự vinh hiển n sẽ đốt chy ln như lửa thiu đốt.
17. Sự sng của Y-sơ-ra-n sẽ trở nn lửa, ấng Thnh n sẽ trở nn ngọn đn, chỉ trong một ngy, đốt tiu gai gốc v ch chum n;
18. lại thiu hủy vinh hoa của rừng cy v ruộng mu mỡ n, cc linh hồn v thn thể; như kẻ cầm cờ x ngất đi vậy.
19. Bấy giờ những cy trn rừng n cn st lại chẳng l bao, một đứa b con c thể chp lấy được.
20. Trong ngy đ, dn st của Y-sơ-ra-n, v người thot nạn của nh Gia-cốp, sẽ khng cậy kẻ đnh mnh nữa; nhưng thật lng cậy ức Gi-h-va, l ấng Thnh của Y-sơ-ra-n.
21. Một số dn st, tức l dn st của Gia-cốp, sẽ trở lại cng ức Cha Trời quyền năng.
22. Hỡi Y-sơ-ra-n, dầu dn ngươi như ct biển, chỉ một phần st lại sẽ trở lại. Sự hủy diệt đ định, bởi v sự cng bnh trn khắp.
23. V Cha, l ức Gi-h-va vạn qun, đ định lm trọn sự hủy diệt trong khắp đất.
24. Vậy c lời Cha, l ức Gi-h-va vạn qun, phn như vầy: Hỡi dn ta, ngươi ở tại Si-n, chớ sợ người A-si-ri, dầu họ lấy roi đnh ngươi v gi gậy trn ngươi theo cch người -dp-t.
25. V cn t lu nữa, ta sẽ hết giận cc ngươi; cơn thạnh nộ ta trở nghịch cng dn ấy đặng hủy diệt n.
26. Bấy giờ ức Gi-h-va vạn qun sẽ gi roi trn họ, như Ngi đ đnh giết người Ma-đi-an nơi vầng đ H-rếp; lại sẽ giơ gậy trn biển, sẽ giơ ln như đ lm trong xứ -dp-t.
27. Trong ngy đ, gnh nặng n sẽ cất khỏi vai ngươi, ch n cất khỏi cổ ngươi, ch sẽ bị gy v sự bo mập.
28. N đi đến A-git: trải qua Mi-gơ-rn, để đồ đạc tại Mch-ma.
29. Chng n vuợt qua ải, đng trại tại Gh-ba; Ra-ma run sợ; Ghi-b-a của Sau-lơ chạy trốn.
30. Hỡi con gi Ga-lim, hy cất tiếng ku to! Hỡi người La-t, hy gh tai m nghe! Thương thay cho người A-na-tốt!
31. Mt-m-na trốn trnh; dn cư Gh-bim tm chỗ np.
32. Chnh ngy đ chng n sẽ đng tại Np, v vung tay nghịch cng ni của con gi Si-n, nghịch cng đồi của Gi-ru-sa-lem!
33. Nầy, Cha, l ức Gi-h-va vạn qun, sẽ dng oai mạnh đốn cc nhnh cy; những kẻ cao lớn đều bị chặt, những kẻ kiu ngạo bị hạ xuống.
34. Ngi dng sắt chặt những bụi rậm trn rừng, v Li-ban bị ng xuống bởi người mạnh sức.

-sai 11    chọn đoạn khc

1. C một chồi sẽ nứt ln từ gốc Y-sai, một nhnh từ rễ n sẽ ra tri.
2. Thần của ức Gi-h-va sẽ ngự trn Ngi, tức l thần khn ngoan v thng sng, thần mưu toan v mạnh sức, thần hiểu biết v knh sợ ức Gi-h-va.
3. Ngi lấy sự knh sợ ức Gi-h-va lm vui; chẳng phn xt theo mắt mnh thấy, v chẳng cứ sự tai nghe m đon định.
4. Nhưng Ngi sẽ dng sự cng bnh xt đon kẻ ngho, v xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu m trn đất. Ngi sẽ đnh thế gian bằng ci gậy của miệng mnh, v lấy hơi thở nơi mi m giết kẻ c.
5. Sự cng bnh sẽ lm dy thắt lưng của Ngi, sự thnh tn sẽ lm dy rng hng.
6. Bấy giờ mung si sẽ ở với chin con, beo nằm với d con; b con, sư tử con với b nui mập cng chung một chỗ, một đứa con trẻ sẽ dắt chng n đi.
7. B ci sẽ ăn với gấu; cc con nhỏ chng n nằm chung, sư tử ăn cỏ kh như b.
8. Trẻ con đương b sẽ chơi kề ở rắn hổ mang, trẻ con thi b sẽ th tay vo hang rắn lục.
9. N chẳng lm hại, chẳng giết ai trong cả ni thnh của ta; v thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết ức Gi-h-va, như cc dng nước che lấp biển.
10. Xảy ra trong ngy đ, rễ Y-sai đứng ln lm cờ cho mun dn, cc nước đều tm đến Ngi, nơi an nghỉ của Ngi sẽ được vinh hiển.
11. Trong ngy đ, Cha cn đặt tay một lần nữa đặng chuộc dn st của Ngi, tức l kẻ st lại bởi A-si-ri, -dp-t, Pha-tr, Ct, -lam, Si-n-a, Ha-mt cng cc c lao biển.
12. Cha sẽ dựng một cy cờ cho cc nước; nhm những người Y-sơ-ra-n bị đuổi, thu những người Giu-đa lưu lạc, từ bốn gc đất.
13. Bấy giờ sự ghen tương của p-ra-im sẽ mất, kẻ khuấy rối Giu-đa sẽ bị trừ đi; p-ra-im khng ghen ght Giu-đa nữa, Giu-đa khng khuấy rối p-ra-im nữa.
14. Chng n sẽ bay trn vai đến Phi-li-tin về pha ty; cng nhau cướp giựt con ci phương đng; tra tay trn -đm v M-p; con ci Am-mn sẽ vng phục họ.
15. ức Gi-h-va sẽ lm cạn tắt giải biển -dp-t; vung tay trn Sng ci bởi gi chy của Ngi, đnh m chia ra lm bảy suối, v khiến người ta c thể đi qua khng ướt dp.
16. Vậy, sẽ c một đường ci cho dn st của Ngi, l những kẻ st lại bởi A-si-ri, cũng như đ c một đường ci cho Y-sơ-ra-n trong ngy họ ra khỏi xứ -dp-t vậy.

-sai 12    chọn đoạn khc

1. Trong ngy đ, ngươi sẽ ni rằng: Hỡi ức Gi-h-va, ti cảm tạ Cha; v Cha vốn giận ti, nhưng cơn giận Cha đ lnh khỏi, v Cha yn ủi ti.
2. Nầy, ức Cha Trời l sự cứu rỗi ti; ti sẽ tin cậy v khng sợ hi. V ức Gi-h-va, chnh ức Gi-h-va, l sức mạnh của ti, lời ca tụng của ti; Ngi đ nn sự cứu rỗi ti.
3. Vậy nn cc ngươi sẽ vui vẻ m mc nước nơi cc nguồn sự cứu;
4. v trong ngy đ cc ngươi sẽ ni rằng: Hy cảm tạ ức Gi-h-va; hy ku cầu danh Ngi; hy rao mọi việc của Ngi ra trong cc dn tộc! Hy xưng danh Ngi l tn trọng!
5. Hy ca tụng ức Gi-h-va, v Ngi đ lm những cng việc rực rỡ: nn ph cho thế gian đều biết!
6. Hỡi dn cư Si-n, hy ku ln to tiếng! V ấng Thnh của Y-sơ-ra-n l tn trọng giữa ngươi.

-sai 13    chọn đoạn khc

1. Gnh nặng về Ba-by-ln, m -sai, con trai A-mốt, đ thấy.
2. Hy dựng cờ trn ni trọi! Hy cất tiếng ku chng n, lấy tay m ngoắt, cho người ta vo cc cửa người sang trọng!
3. Chnh ta đ truyền lịnh cho kẻ ta đ biệt ring ra, v đ gọi những người mạnh mẽ của ta đến sự thạnh nộ, họ vui mừng v cớ sự cao trọng của ta.
4. C tiếng xn xao của đon lũ trn cc ni, dường như tiếng xn xao của một dn đng! Ấy l tiếng ồn o cc nước của cc dn tộc nhm lại! ức Gi-h-va vạn qun điểm sot đạo qun mnh để ra trận.
5. Chnh ức Gi-h-va v những kh giới của sự thạnh nộ Ngi đến từ phương xa, từ nơi rất xa trn trời, để hủy diệt cả đất.
6. Cc ngươi kh than khc! V ngy của ức Gi-h-va đ gần: ngy đ đến như cơn tại nạn đến bởi ấng Ton năng.
7. Vậy nn mọi tay đều yếu đuối, lng người đều tan chảy.
8. Chng đều kinh hong, bị sự đau đớn thảm sầu bắt lấy, quặn thắt như đờn b đương đẻ; hắc hơ hắc hi nhn nhau, mặt như mặt ngọn lửa!
9. Nầy, ngy ức Gi-h-va đến, l ngy hung dữ, c sự thạnh nộ v nng giận để lm đất nầy nn hoang vu, v diệt những kẻ c tội khỏi đ.
10. V cc ngi sao v cc đm sao trn trời mọc ln th mờ tối, mặt trăng khng soi sng đu.
11. Ta sẽ phạt thế gian v sự độc c n, phạt kẻ dữ v tội lỗi chng n, lm cho kẻ kiu hết kiu, hạ sự tự cao của kẻ bạo ngược.
12. Ta sẽ lm cho loi người hiếm c hơn vng qu, thật ta sẽ lm cho loi người hiếm c hơn vng rng xứ -phia.
13. Vậy nn, ta sẽ khiến cc tầng trời rung rinh, đất bị day động la khỏi chỗ mnh, v cơn thạnh nộ của ức Gi-h-va vạn qun, trong ngy Ngi nổi giận dữ.
14. Bấy giờ, ai nấy như con hươu bị đuổi, như bầy chin khng người nhm lại, sẽ trở lại cng dn mnh, sẽ trốn về xứ mnh.
15. Kẻ no người ta gặp được sẽ bị đm; kẻ no bị bắt sẽ ng dưới lưỡi gươm.
16. Con trẻ họ sẽ bị đập chết trước mắt họ, nh bị cướp, vợ bị dm hm.
17. Nầy, ta sẽ xui người M-đi nghịch cng họ, những người đ chẳng qu bạc, chẳng thch vng;
18. dng cung đập giập kẻ trai trẻ, chẳng thương xt đến thai trong lng mẹ, mắt chẳng tiếc trẻ con.
19. Ba-by-ln, l sự vinh hiển cc nước, sự hoa mĩ của lng kiu ngạo người Canh-đ, sẽ giống như S-đm v G-m-rơ m ức Cha Trời đ lật đổ.
20. N sẽ chẳng hề c người ở nữa, trải đời nọ sang đời kia khng ai ở đ; người A rạp khng đng trại tại đ, những kẻ chăn cũng chẳng cầm bầy mnh ở đ.
21. Song những th rừng sẽ đến ở, v nh cửa đầy những chim c; chim đ chon lm chỗ mnh, d đực lấy lm nơi nhảy nht.
22. Si lang sủa trong cung điện, c rừng tru trong đền đi vui sướng. Kỳ n đ gần đến, ngy n sẽ khng được di nữa.

-sai 14    chọn đoạn khc

1. Thật, ức Gi-h-va sẽ thương xt Gia-cốp; v cn lựa chọn Y-sơ-ra-n. Ngi sẽ lập chng n lại trong bổn xứ; kẻ tr ngụ sẽ phụ về chng n v lin hiệp cng nh Gia-cốp.
2. Cc dn sẽ đem họ trở về bổn xứ; nh Y-sơ-ra-n sẽ được chng n lm ti trai tớ gi trong đất ức Gi-h-va. Chng n sẽ bắt lm phu t những kẻ đ bắt mnh lm phu t, v quản trị kẻ đ h hiếp mnh.
3. ến ngy m ức Gi-h-va sẽ cho ngươi nghĩ, khỏi cơn buồn bực bối rối, v sự phục dịch nặng nề m người ta đ bắt p ngươi,
4. th ngươi sẽ dng lời th dụ nầy ni về vua Ba-by-ln rằng: Sao kẻ bạo ngược đ tiệt đi, thnh ức hiếp đ dứt đi!
5. ức Gi-h-va đ bẻ gậy của người c, v trượng của kẻ cai trị!
6. Ấy l kẻ đ nhơn giận đnh cc dn tộc khng thi, dng sự thạnh nộ cai trị cc nước, v dng sự bắt bớ chẳng ai ngăn lại.
7. Nay cả đất được yn nghỉ bnh tĩnh, trổi giọng ht mừng!
8. Dầu đến cy tng cy bch ở Li-ban cũng nhơn cớ ngươi m vui mừng, v ni rằng: Từ khi ngươi ng xuống rồi, khng ai tro ln để đốn ta nữa.
9. Nơi m phủ su thăm thẳm đ rng động v cớ ngươi đặng rước ngươi đến. N đ v ngươi đnh thức cc m hồn, tức l những kẻ cả trn đất; n đ lm cho vua cc nước đứng dậy khỏi ngai mnh.
10. Hết thảy chng n sẽ cất tiếng ni cng ngươi rằng: Ka ngươi cũng yếu đuối như chng ta ư! Ka ngươi cũng trở giống như chng ta ư!
11. Sự sang trọng với tiếng đờn cầm của ngươi đều xuống nơi m phủ. Một lớp di lm nệm cho ngươi, su bọ th lm mền!
12. Hỡi sao mai, con trai của sng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giy đạp cc nước kia, ngươi bị chặt xuống đất l thể no!
13. Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ ln trời, sẽ nhắc ngai ta ln trn cc ngi sao ức Cha Trời. Ta sẽ ngồi trn ni hội về cuối cng phương bắc.
14. Ta sẽ ln trn cao những đm my, lm ra mnh bằng ấng Rất Cao.
15. Nhưng ngươi phải xuống nơi m phủ, sa vo nơi vực thẳm!
16. Những kẻ thấy ngươi sẽ ng chăm ngươi; v nhn ngươi cch tứ, m rằng: C phải người nầy l kẻ đ lm rung rinh đất, day động cc nước,
17. lm cho thế gian thnh đồng vắng, lật đổ cc thnh, v chẳng hề bung tha kẻ bị t về nh mnh đ chăng?
18. Hết thảy vua cc nước đều ngủ nơi lăng tẩm mnh cch vinh hiển.
19. Nhưng ngươi th bị nm xa khỏi mồ mả, như nhnh cy thi, như o người bị giết, bị gươm đm, bị x xuống trong những đ nơi hố, khc no thy chết bị giy đạp dưới chơn!
20. Ngươi sẽ khng được hội hiệp cng cc vua trong lăng; v ngươi đ diệt nước mnh v giết dn mnh! Dng di kẻ hung c sẽ khng được xưng đến danh n nữa.
21. Hy sắm sẳn sự chm giết cho con chu v tội c của tổ phụ; hầu cho họ khng dấy ln nữa đặng được đất lm cơ nghiệp, lập thnh ấp khắp thế gian!
22. ức Gi-h-va vạn qun phn: Ta sẽ dấy ln nghịch cng chng n. Ta sẽ lm tiu diệt tn Ba-by-ln v dn st lại, ca đến con v chu nữa, ức Gi-h-va phn vậy.
23. Ta sẽ lm cho đất n thuộc về con nhiếm, biến ra ao nước; v ta sẽ dng chuổi hủy diệt m qut n, ức Gi-h-va vạn qun phn vậy.
24. ức Gi-h-va vạn qun đ thề rằng: Chắc thật, sự ta đ định sẽ xảy đến, điều ta đ toan sẽ đứng vững.
25. Ta sẽ đnh ph người A-si-ri trong đất ta; sẽ giy đạp n trn ni ta. ch n sẽ cổi khỏi chng n; gnh n sẽ cất khỏi vai chng n.
26. l chỉ đ định nghịch cng cả đất; đ l tay đ gi trn hết thảy cc nước.
27. V ức Gi-h-va vạn qun đ toan định, th ai bi đi được? Tay Ngi đ giang ra, th ai day lại được?
28. Nhằm năm vua A-cha băng, gnh nặng nầy đ được rao ra:
29. Hỡi cả đất Phi-li-tin, chớ vui mừng bởi cớ roi đnh ngươi đ gy; v từ giống rắn sẽ sanh ra thuồng luồng, thuồng luồng sẽ sanh ra rắn lửa bay.
30. Bấy giờ con cả của kẻ ngho sẽ tm được đồ ăn, kẻ tng sẽ nằm yn ổn; nhưng ta sẽ khiến dng di ngươi chết đi, v kẻ thuộc về ngươi cn st lại sẽ bị giết.
31. Hỡi cửa, hy than khc! Hỡi thnh, hy ku la! Hỡi cả đất Phi-li-tin, hết thảy hy đều tan chảy! V c luồng khi từ phương bắc đến, chẳng ai la khỏi hng ngũ mnh.
32. Lấy chi trả lời cho sứ giả của nước nầy? Trả lời rằng: ức Gi-h-va đ lập Si-n, v kẻ sầu khổ trong dn Ngi sẽ được ẩn nu trong n.

-sai 15    chọn đoạn khc

1. Gnh nặng về M-p. ương ban đm, A-M-p bị tn ph v diệt mất; phải, trong ban đm, Kiệt M-p bị tn ph v diệt mất!
2. Ka, chng ln nơi miếu cc thần, đến i-hn, trn cc nơi cao m khc. Dn M-p than vn v N-b v M-đ-ba; mọi đầu đều si, mọi ru đều cắt.
3. Thảy đều thắt bao gai trong cc đường phố; thảy đều khc lc, sa nhiều nước mắt, trn nc nh v nơi sn chợ.
4. Hết-bn v -l-a-l ku la, tiếng nghe thấu đến Gia-ht. Vậy nn linh chiến của M-p đều than khc, trong tm thần run rẩy.
5. Lng ta ngậm ngi v M-p; kẻ sang n trốn chạy đến Xoa, v đến -lt-S-li-sia. V họ vừa tro ln đo Lu-ht vừa khc; v bại hoại m ku van trn con đường H-r-na-im.
6. Cc dng nước ở Nim-rim cạn tắt; cỏ kh, cỏ non chẳng c, khng cn một vật xanh no.
7. Vậy nn, những của cải đ được, v những đồ bu đ chứa, họ đều mang sang khe liu.
8. Tiếng ku khc thảm thương nghe khắp chung quanh bờ ci M-p; tiếng van la thấu đến -la-im, v đến B-e--lim.
9. Sng ngi ở i-mn đầy những mu; v ta sẽ cn thm tai vạ cho i-mn, sai sư tử đuổi kịp những người N-p thot nạn, v những kẻ cn st lại trong xứ.

-sai 16    chọn đoạn khc

1. Hy gởi chin con phải dng cho quan cai trị đất nầy, từ S-la sang đồng vắng, đến ni của con gi Si-n.
2. Cc con gi M-p tại bến đ Ạt-nn sẽ giống như chim bay tn loạn, v như một lứa chim con bị quăng ra ngoi ổ.
3. Ngươi hy lập mưu, hy lm sự cng bnh, đang lc giữa trưa hy phủ bng ngươi như ban đm; hy che giấu kẻ bị đuổi; chớ bươi mc kẻ trốn trnh!
4. Hy cho php những kẻ bị đuổi của ta tr ngụ nơi ngươi! Hy lm nơi ẩn nu cho M-p khỏi mặt kẻ tn hại! V kẻ cướp giựt đ mất, sự tn hại đ hết, kẻ giy đạy đ bị diệt khỏi đất nầy.
5. Ấy vậy, ngi sẽ bởi sự nhơn từ m bền lập; v trong trại a-vt sẽ c một ấng lấy lẽ thật ngồi ln, sẽ đon xt, sẽ tm sự ngay thẳng, v vội vng lm sự cng bnh.
6. Chng ta c nghe sự kiu ngạo của M-p, n kiu ngạo lắm, cũng nghe n xấc xược, kiu căng, giận dữ; sự khoe khoang của n l v ch.
7. Vậy nn M-p sẽ than khc v M-p, ai nấy đều than khc; cc ngươi hy khc, hy thở than v sự mất bnh tri nho của Kiệt-Ha-r-sết!
8. V ruộng nương của Hết-bn v cy nho của Sp-ma đều mn mỏi; ngy trước n ging ra tới Gia--xe, lan ra tới đồng vắng, chồi tược đm ra tới bn kia biển, m by giờ vua cha cc nước đ bẻ gy nhnh tốt.
9. Vậy nn ta v cy nho của Sp-ma m khc lc như Gia--xe. Hỡi Hết-bn, hỡi -l-a-l, ta sẽ tưới nước mắt ta trn cc ngươi; v đương lc tri ma hạ v mu gặt th c tiếng reo của giặc xảy đến.
10. Sự vui mừng hớn hở đ cất khỏi ruộng tốt; trong vườn nho chẳng cn h ht, reo vui, kẻ đạp rượu chẳng cn đạp trong thng; ta đ lm dứt tiếng reo vui.
11. Cho nn lng ta v M-p ku vang như đờn cầm, ruột ta v Kiệt-H-re cũng vậy.
12. V dầu M-p chịu mệt nhọc đặng đi đến nơi cao, dầu vo trong nơi thnh mnh để cầu nguyện, cũng chẳng được nhậm!
13. Ấy l lời m xua kia ức Gi-h-va đ phn về M-p.
14. By giờ th ức Gi-h-va phn như vầy: Trong ba năm, kể như năm kẻ ở mướn, sự vinh hiển của M-p với cả đon dn đng của n sẽ bị khinh hn; v số cn st lại sẽ t lắm, khng kể ra g.

-sai 17    chọn đoạn khc

1. Gnh nặng về a-mch. Nầy, a-mch bị trừ ra, khng kể lm thnh nữa, v sẽ trở nn một đống đổ nt.
2. Cc thnh A-r-e bị bỏ hoang, sẽ lm chỗ cho bầy chin nằm nghỉ, chẳng ai kinh động.
3. ồn lũy của p-ra-im sẽ chẳng cn, ngi nước của a-mch v dn st của Sy-ri cũng vậy, khc no sự vinh hiển của con ci Y-sơ-ra-n, ức Gi-h-va vạn qun phn vậy.
4. Xảy ra trong ngy đ, sự vinh hiển của Gia-cốp sẽ giảm đi, xc thịt mập mạp đổi ra gầy ốm.
5. Sẽ xảy ra như con gặt tm cc ngọn la, rồi dng cnh tay cắt lấy bng; lại như những gi la mt được ở nơi trũng R-pha-im vậy.
6. Nhưng sẽ cn st lại như l của mt, khc no khi người ta rung cy -li-ve, cn hai ba tri trn cht nhnh rất cao, hoặc bốn năm tri trn những nhnh xa của cy sai tru. Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n phn vậy.
7. Trong ngy đ, người ta sẽ ng về ấng tạo mnh, v mắt trng thẳng đến ấng Thnh của Y-sơ-ra-n.
8. Họ sẽ khng cn xy mắt về cc bn thờ, l cng việc của tay mnh; v khng cn ng cc đồ vật bởi ngn tay mnh chế ra, hoặc cc tượng t-tạt-t, hoặc cc trụ mặt trời.
9. Trong ngy đ, cc thnh bền vững của n sẽ giống như những nơi đổ nt, hoặc trong rừng, hoặc trn đỉnh ni, l những nơi đ bị bỏ hoang trước mặt con ci Y-sơ-ra-n; xứ nầy sẽ bị bỏ hoang vậy.
10. V ngươi đ qun ức Cha Trời của sự cứu ngươi, chẳng nhớ đến vầng đ sức mạnh ngươi. Vậy nn ngươi trồng cy tốt, lại trồng những gốc nho khc giống.
11. ang ngy ngươi trồng th ro giậu, vừa lc ban mai lm cho hột giống nở hoa; nhưng trong ngy buồn bực rầu rĩ th ma mng mất ro!
12. i! cc dn đng đảo lm xn xao l dường no, khc no như biển gầm! Cc dn tộc chạy xng tới như nhiều nước đổ mạnh!
13. Thật, cc dn tộc chạy xng tới như nhiều nước đổ ầm ạc; nhưng Ngi sẽ quở trch họ, th đều trốn xa, bị đa đi như rơm rc trn ni khi gi thổi, như luồng bụi gặp cơn bo.
14. ương buổi chiều, nầy, c sự sợ hi; kp trước khi ban mai đ thnh ra hư khng. Ấy l phần của kẻ đ bc lột chng ta, l số phận xảy đến cho kẻ cướp chng ta vậy.

-sai 18    chọn đoạn khc

1. i! đất đập cnh o o kia, l đất ở bn kia cc sng của Ct;
2. sai sứ vượt biển, cỡi thuyền bằng lau đi trn mặt nước! Hỡi cc sứ giả nhặm lẹ kia, hy đi đến nước người cao da mởn, đến dn đng knh sợ từ khi lập nước trở đi, đến dn hay cn lường v giy đạp, l nước m c những sng chia đất n.
3. Hỡi cc ngươi hết thảy, l dn thin hạ ở trn đất kia, vừa khi cờ dựng trn ni, hy xem; vừa khi kn thổi, hy nghe!
4. Vả, ức Gi-h-va đ phn cng ta như vầy: Ta sẽ ở yn lặng, v ở từ chỗ ta ngự m xem, như nh nắng sng sủa, như my ngt trong nắng ma gặt.
5. Nhưng, trước ngy gặt, khi ma hoa đ cuối, v hoa nho thnh tri hầu chn, th Ngi sẽ dng liềm cắt những nhnh, tỉa bỏ những nhnh rậm l.
6. Chng n sẽ cng nhau bị bỏ lại cho chim ăn thịt trong ni, v cho cả th vật trn đất sẽ dng m qua ma đng.
7. Trong lc đ, dn người cao da mởn, tức l dn đng kinh sợ từ khi lập nước trở đi, l dn hay cn lường v giy đạp, l nước m c những sng chia đất n, chnh dn ấy sẽ đem lễ vật dng cho ức Gi-h-va vạn qun, trong nơi danh ức Gi-h-va vạn qun ngự, l ni Si-n.

-sai 19    chọn đoạn khc

1. Gnh nặng về -dp-t. Nầy, ức Gi-h-va cỡi đm my mau kp đến -dp-t; cc thần tượng của -dp-t đều run rẩy trước mặt Ngi, lng -dp-t sẽ tan chảy giữa n.
2. Ta sẽ xui người -dp-t đnh người -dp-t: anh em nghịch cng anh em, ln cận nghịch cng ln cận, thnh nghịch cng thnh, nước nghịch cng nước.
3. Tm thần -dp-t sẽ lụn bại giữa n, ta sẽ ph tan mưu chước n. Bấy giờ chng n sẽ cầu hỏi cc thần tượng cng thuật sĩ, kẻ ku hồn cng thầy bi.
4. Ta sẽ ph dn -dp-t trong tay cha hung dữ, v một vua bạo ngược sẽ cai trị chng n; Cha, l ức Gi-h-va vạn qun, phn vậy.
5. Nước biển sẽ tắt, sng cạn v kh.
6. Cc sng sẽ trở nn hi thối; ngi rạch rặc xuống v khan đi; sậy lau đều chết ho.
7. Cc đồng cỏ ở bờ sng Ni-lơ cng hết thảy đồng ruộng đ gieo của n, đều ho kh, bị thổi đi, khng cn nữa.
8. Những người đnh c sẽ than vn, mọi kẻ bung cu nơi sng Ni-lơ đều rn siết, v kẻ thả lưới trn cc dng nước đều u sầu.
9. Những kẻ lm vải gai mịn v những kẻ dệt vải trắng đều xấu hổ.
10. Cc trụ của -dp-t đều bị gy, hết thảy thợ thầy đều c lng lo.
11. Cc quan trưởng ở X-an rất đần độn; mưu sĩ rất khn ngoan của Pha-ra-n, chỉ by ra những kế dại khờ. Sao cc ngươi ni cng Pha-ra-n rằng: Ti l con cc bậc hiền triết, con cc vua đời xưa?
12. Vậy th cc bậc hiền triết ngươi ở đu? Cc bật ấy hy cho ngươi biết đi; cc bậc ấy nn biết ức Gi-h-va vạn qun đ định g về -dp-t.
13. Cc quan trưởng ở X-an đ nn dại dột; cc quan trưởng ở Nốp bị lừa dối; những người lm hn đ gc của cc chi phi -dp-t đ lm cho n lầm lạc.
14. ức Gi-h-va đ xen sự tri ngược vo giữa n, nn chng n lm cho -dp-t sai lầm trong mọi việc, như người say vừa mửa vừa đi xiu t.
15. Chẳng c việc g m đầu v đui, cy k v cy lau sẽ lm ra được cho -dp-t cả.
16. Trong ngy đ, người -dp-t sẽ giống như đờn b; thấy tay ức Gi-h-va vạn qun vung ln trn mnh, th run rẩy sợ hi.
17. Bấy giờ đất Giu-đa sẽ nn sự kinh hong cho -dp-t; hễ khi người ta xưng tn ấy ra trước mặt ai th nấy sợ khiếp, v chỉ của ức Gi-h-va vạn qun đ định nghịch cng n.
18. Trong ngy đ, tại xứ -dp-t, sẽ c năm thnh ni tiếng Ca-na-an, v chỉ ức Gi-h-va vạn qun m thề. Trong đ c một thnh gọi l thnh hủy diệt.
19. Trong ngy đ, sẽ c một bn thờ cho ức Gi-h-va ở giữa xứ -dp-t, v c một trụ cho ức Gi-h-va nơi bờ ci ni.
20. Ấy l dấu v chứng cho ức Gi-h-va vạn qun tại xứ -dp-t; bởi chưng chng sẽ ku đến ức Gi-h-va v cứ kẻ bạo ngược, v Ngi sẽ sai một ấng cứu v binh vực để giải thot họ.
21. ức Gi-h-va sẽ cho -dp-t biết Ngi; trong ngy đ người -dp-t sẽ biết ức Gi-h-va; ắt họ sẽ dng hi sinh v của lễ m thờ phượng Ngi, lại khấn nguyện cng ức Gi-h-va, v hon nguyện.
22. ức Gi-h-va sẽ đnh -dp-t, đnh rồi lại chữa lnh; họ sẽ trở về cng ức Gi-h-va, Ngi sẽ nghe lời họ cầu nguyện v chữa lnh cho.
23. Trong ngy đ, sẽ c con đường ci đi từ -dp-t đến A-si-ri; người A-si-ri sẽ đến -dp-t, người -dp-t sẽ đến A-si-ri; người -dp-t v người A-si-ri đều cng nhau thờ phượng ức Gi-h-va.
24. Trong ngy đ, Y-sơ-ra-n sẽ hiệp cng -dp-t v A-si-ri lm ba, đặng lm nn nguồn phước giữa thin hạ;
25. v ức Gi-h-va vạn qun đ chc phước cho họ, m rằng -dp-t dn ta, A-si-ri cng trnh của tay ta, Y-sơ-ra-n gia ti ta, đều hy được phước!

-sai 20    chọn đoạn khc

1. Nhằm năm m Sa-gn, vua A-si-ri, sai Ta-tn đến ch-đốt, vy thnh v chiếm lấy,
2. trong lc đ, ức Gi-h-va nhờ con trai A-mốt, l -sai, m phn rằng: Hy đi, cổi bao gai khỏi lưng ngươi, v lột giy khỏi chơn ngươi. -sai vng lời, đi trần, v chơn khng.
3. ức Gi-h-va bn phn rằng: Như đầy tớ ta l -sai đ đi trần v chơn khng trong ba năm, lm dấu v điềm chỉ về -dp-t v -thi--bi thể no,
4. th những phu t của -dp-t v lưu t của -thi--bi, cả trẻ lẫn gi, cũng bị vua A-si-ri giải đi trần v chơn khng, by mng ra thể ấy, để lm nhục nước -dp-t.
5. Bấy giờ chng n sẽ sợ sệt v hổ thẹn v cớ -thi--bi, l sự trng cậy mnh, v -dp-t, l sự vinh hiển mnh.
6. Trong ngy đ, kẻ ở gần biển sẽ ni rằng: Ka, dn tộc m chng ta vốn đem lng trng cậy, v chạy đến cầu cứu để được giải thot khỏi vua A-si-ri, th nay đ trở nn thể ấy rồi! Chng ta lm sao trốn khỏi được?

-sai 21    chọn đoạn khc

1. Gnh nặng về đồng vắng ở gần biển. N đến từ đồng vắng, l đất đng kinh khiếp, khc no cơn gi lốc vụt qua trong phương nam.
2. C sự hiện thấy hi hng đ tỏ ra cho ti: kẻ gian dối ở gian dối, kẻ tn hại lm tn hại! Hỡi người -lam, hy ln; Hỡi người M-đi, hy vy đi! Ta sẽ lm cho dứt mọi tiếng than thở n.
3. Vậy nn lưng ta đau lắm, quặn thắt như đờn b đang sanh đẻ; sự đau đớn m ta chịu, lm cho ta khng thấy!
4. Lng ta m muội, rất nn khiếp sợ; vốn l chiều hm ta ưa thch, đ đổi ra sự run rẩy cho ta.
5. Người ta đặt bn tiệc, cắt kẻ canh giữ; người ta ăn v uống. Hỡi cc quan trưởng, hy chờ dậy! Hy thoa dầu cho ci thuẫn!
6. V Cha phn cng ti như vầy: Hy đi, sắp đặt vọng canh, thấy việc g th bo.
7. Khi n thấy qun lnh cỡi ngựa đi từng cặp, v c lừa cng lạc đ từng bầy, th n phải chăm chỉ m nghe.
8. oạn n ku ln như sư tử, m rằng: Hỡi Cha, ti đứng rnh nơi chi trng cả ngy, v đứng tại chỗ ti canh cả đm.
9. Nầy, c qun lnh cỡi ngựa đi từng cặp m đến. N đp rằng: Ba-by-ln đổ xuống rồi, đổ xuống rồi! Mọi hnh tượng t thần của n đ bể nt trn đất rồi!
10. Hỡi la bị đạp của ta, l thc trn sn kia! sự ta đ nghe từ ức Gi-h-va vạn qun, tức l ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n, th ta đ bảo cho ngươi biết.
11. Gnh nặng về u-ma. C người từ S-i-rơ ku ti rằng: Hỡi người canh, đm thể no? Hỡi người canh, đm thể no?
12. Người canh đp rằng: Buổi sng đến; đm cũng đến. Nếu muốn hỏi th hỏi đi; hy trở lại, hy đến.
13. Gnh nặng về A-ra-bi. Hỡi đon đi bun ở -đan, sẽ ngủ trong rừng xứ A-ra-bi. Dn cư Th-ma đ đem nước cho những kẻ kht;
14. đ đn những người trốn đặng cho họ bnh.
15. V họ trốn gươm, trốn sự chiến tranh kinh khiếp.
16. Cha đ phn cng ti như vầy: Trong một năm nữa, kể như năm kẻ ở mướn, cả sự vinh hiển của K-đa sẽ hao mn.
17. Những kẻ cầm cung mạnh mẽ, l con ci của K-đa, sẽ st lại chẳng bao lăm. V Gi-h-va, ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n, đ phn vậy.

-sai 22    chọn đoạn khc

1. Gnh nặng về trũng của sự hiện thấy. Ngươi c sự g m cả dn tro ln nc nh như vậy?
2. Hỡi thnh xn xao, đầy sự om sm, l ấp vui vẻ kia; cc kẻ chết của ngươi chẳng phải chết v gươm, cũng khng phải l tử trận.
3. Cc quan cai trị của ngươi thảy đều cng nhau chạy trốn, bị tri bởi những kẻ cầm cung; cn trong dn ngươi, kẻ no trốn xa m người ta tm thấy, th đ bị tri lm một.
4. Vậy nn ta phn rằng: Cc ngươi chớ ng ta, ta sẽ khc lc thảm thiết. ừng tm cch yn ủi ta về sự hủy diệt của con gi dn ta!
5. V ấy l ngy bị rối loạn, giy đạp, v kinh hi trong trũng của sự hiện thấy, đến bởi Cha, l ức Gi-h-va vạn qun; tường thnh vỡ lở, tiếng ku đến ni.
6. -lam đeo giỏ tn, c xe binh lnh kỵ đi theo, v Ki-rơ để trần ci thuẫn,
7. cc nơi trũng đẹp nhứt đầy những xe cộ, v lnh kỵ dn trận tại trước cửa thnh.
8. Mn che Giu-đa đ cất rồi; v trong ngy đ ngươi trng về kh giới của nh rừng.
9. Cc ngươi thấy thnh a-vt bị nhiều nơi sứt mẻ, bn thu chứa nước ao dưới lại.
10. Cc ngươi đếm nh cửa Gi-ru-sa-lem, ph những nh cửa để tu bổ tường thnh;
11. lại đo hồ giữa khoảng hai tường thnh đặng chứa nước ao cũ. Nhưng cc ngươi chẳng trng ln ấng lm nn sự đ; chẳng nhn xem ấng đ định sự đ từ xưa.
12. Trong ngy đ, Cha, l ức Gi-h-va vạn qun, gọi cc ngươi khc lc, thở than, cạo đầu, v thắt bao gai;
13. thế m trong cc ngươi c sự vui mừng hớn hở. Người ta mổ b, giết chin, ăn thịt, uống rượu: Hy ăn uống đi, v ngy mai chng ta sẽ chết!
14. Vả, ức Gi-h-va vạn qun tỏ mnh trong tai ti rằng: Tội ấy chắc sẽ chẳng hề được tha cho cc ngươi cho đến giờ cc ngươi chết, Cha, l ức Gi-h-va vạn qun, phn vậy.
15. Cha, l ức Gi-h-va vạn qun, phn như vầy: Ngươi hy đi, đến nh kẻ giữ kho, tức Sp-na, lm chức gim cung, v bảo n rằng:
16. Ngươi ở đy lm g? c b con chi đy, m ngươi đ đục tại đy một huyệt mả? Thật người đục cho mnh một huyệt mả trn nơi cao, khiến đo cho mnh một chỗ ở trong vầng đ!
17. Nầy, ức Gi-h-va, khc no kẻ sức khỏe, sẽ quăng mạnh người ra nơi xa, v bọc chặt ngươi.
18. Ngi ắt sẽ quấn ngươi, v nm ngươi như quả bng vo xứ rộng v khoảng khot. Tại đ ngươi sẽ chết, xe cộ sang trọng của ngươi cũng theo đến đ, i, ngươi l kẻ lm nhục cho nh chủ mnh!
19. Ta sẽ cch chức ngươi, ngươi sẽ bị truất khỏi ngi mnh.
20. Trong ngy đ, ta sẽ gọi đầy tớ ta l -li-a-kim, con trai Hinh-kia,
21. lấy o ngươi mặc cho n, lấy đai ngươi gip sức n, lấy chnh trị ngươi trao trong tay n, n sẽ lm cha cho dn cư Gi-ru-sa-lem v cho nh Giu-đa.
22. Ta sẽ đem cha kha nh a-vt để trn vai n; hễ n mở, khng ai đng được; n đng, khng ai mở được.
23. Ta sẽ đng n xuống như đinh đng nơi vững chi; v n sẽ trở nn một ngi vinh hiển cho nh cha mnh.
24. Người ta sẽ treo trn n mọi sự vinh hiển của nh cha mnh, con ci dng di, v hết thảy những đồ đựng b nhỏ nữa, từ ci chn đến ci ve.
25. ức Gi-h-va vạn qun phn rằng: Trong ngy đ, ci đinh đng nơi vững chi sẽ lỏng xệch; n sẽ bị đập v rớt xuống, v gnh nặng treo trn n sẽ bị cắt đứt. V ức Gi-h-va đ phn vậy.

-sai 23    chọn đoạn khc

1. Gnh nặng về Ty-rơ. Hỡi tu b Ta-r-si, hy than khc, v n đ bị hủy ph, đến nỗi chẳng cn nh cửa nữa! chẳng cn lối vo nữa! Ấy l điều đ tỏ cho họ từ xứ Kt-tim.
2. Hỡi dn cư bờ biển, l nơi những li bun Si-đn, l những kẻ vượt biển chở đồ hng đến, hy nn lặng!
3. Hột giống của Si-ho, ma mng của sng Ni-lơ, theo đường biển trở đến, ấy l phần lợi n; n vốn l chợ bun của cc nước.
4. Hỡi Si-đn, hy hổ thẹn! V biển, nơi đồn lũy biển, c ni như vầy: Ta chưa ở cữ, chưa đẻ con, chưa nui trai trẻ, chưa nui gi b.
5. Khi tin nầy đồn đến -dp-t, người ta nghe tin về Ty-rơ, chắc sẽ đau thương lắm.
6. Hy dời qua Ta-r-si; hỡi dn ở gần biển, hy than khc!
7. y h chẳng phải l thnh vui vẻ của cc ngươi sao? L thnh c từ đời thượng cổ, m chơn n đ trải đến nơi xa đặng tr ngụ tại đ.
8. Vậy, ai đ định sự ấy nghịch cng Ty-rơ, l thnh đ phn pht mo triều thin, li bun n vốn l hng vương hầu, người mua bn n vốn l tay qu hiển trong thin hạ?
9. Ấy l ức Gi-h-va vạn qun đ định sự nầy, để lm dơ dy sự kiu ngạo mọi vinh hiển, v lm nhục mọi kẻ sang trọng trong thế gian.
10. Hỡi con gi Ta-r-si, ngươi khng cn bị tri buộc nữa, hy đi qua khắp địa phận ngươi như sng Ni-lơ!
11. ức Gi-h-va đ giang tay Ngi trn biển, lm cho cc nước rung động. Ngi đ ban mạng lịnh về Ca-na-an, m ph đồn lũy n.
12. Ngi c phn rằng: Hỡi con gi Si-đn, l nữ đồng trinh bị ức hiếp kia, ngươi sẽ chẳng cn cứ vui mừng nữa! Vậy hy chờ dậy, sang xứ Kt-tim, tại đ ngươi cũng sẽ khng được an nghỉ đu!
13. Hy xem xứ của người Canh-đ, khng c dn đ nữa; người A-si-ri lấy lm chỗ cho th rừng; chng n dựng thp, ph cung đền n lm ra g đống.
14. Hỡi tu b Ta-r-si, hy than khc! V đồn lũy cc ngươi hủy diệt rồi.
15. Trong lc đ, thnh Ty-rơ sẽ bị người ta qun đi trong bảy mươi năm, bằng một đời vua. Mn bảy mươi năm rồi, Ty-rơ sẽ giống như bi ca của kỵ nữ ht.
16. Hỡi kỵ nữ đ bị qun kia, hy lấy đờn cầm, dạo chơi thnh phố! Khảy cho hay, ca đi ca lại, hầu cho người ta nhớ đến mầy!
17. Mn bảy mươi năm rồi, ức Gi-h-va sẽ thăm viếng thnh Ty-rơ, n sẽ lại được lợi, sẽ hnh dm cng mọi nước trong thế gian trn mặt đất.
18. Nhưng hng ha lời li của n sẽ nn thnh cho ức Gi-h-va, m khng chứa, cũng khng để dnh lại. V lời li ấy sẽ phn pht cho những người ở trước mặt ức Gi-h-va, để họ được ăn sung mặc sướng.

-sai 24    chọn đoạn khc

1. Nầy, ức Gi-h-va lm cho đất trống khng v hoang vu; Ngi lật đổ mặt đất v lm tan lạc dn cư.
2. Thầy tế lễ như chng dn, ng chủ như đầy tớ trai, b chủ như đầy tớ gi, kẻ bn như người mua, kẻ cho mượn như người mượn, kẻ lấy lợi như người nộp lợi, ai cũng đồng một thể.
3. Trn đất sẽ đều trống khng v hoang vu cả; v ức Gi-h-va đ phn lời ấy.
4. ất thảm thương v tồi tn; thế gian lụn bại v tồi tn; những dn cao nhứt trn đất hao mn đi.
5. ất bị dn cư lm uế, v họ đ phạm luật php, tri điều răn, dứt giao ước đời đời.
6. Vậy nn sự rủa sả thiu nuốt đất, những người ở trn n mắc tội. V cớ đ dn trn đất bị đốt chy, chỉ cn t người st lại.
7. Rượu mới than vn, cy nho tn ho, mọi kẻ vốn c lng vui đều than thở;
8. những kẻ đnh trống khng đnh nữa, tiếng mừng rỡ hết rồi, dọng vui đờn cầm đ dứt.
9. Chẳng cn vừa uống rượu vừa ht nữa; những tay ghiền rượu cho rượu mạnh l cay đắng.
10. Thnh hoang loạn đ đổ nt; nh cửa đều đng lại, khng ai vo được.
11. Người ta ku la trong đường phố v cớ rượu; mọi sự vui đều trở nn tăm tối; sự mừng rỡ trong xứ đi đu rồi!
12. Trong thnh vắng vẻ, cửa thnh ph hoại!
13. V giữa cc dn trn đất sẽ giống như lc người ta rung cy -li-ve, v như khi mt tri nho sau ma hi tri.
14. Những kẻ nầy sẽ cất tiếng ln, ku rao; từ nơi biển ku lớn tiếng vui mừng v sự uy nghim ức Gi-h-va.
15. Vậy hy tn vinh ức Gi-h-va trong phương đng, hy tn vinh danh ức Gi-h-va, ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n, trong cc c lao biển!
16. Chng ta đ nghe từ nơi đầu cng đất ht rằng: Vinh hiển cho kẻ cng bnh! Nhưng ti ni: Ti bị gầy mn, ti bị gầy mn! Những kẻ gian dối lm gian dối, phải, kẻ gian dối lm gian dối lắm!
17. Hỡi dn cư trn đất, sự kinh hi, hầm v bẫy đến trn ngươi.
18. Kẻ no trốn khỏi tiếng kinh hi, sẽ sa xuống hầm; nếu ln khỏi hầm, sẽ mắc vo lưới. V cc cửa sổ trn trời đều mở ra, cc nền dưới đất đều rung rinh.
19. ất đều tan nt, đất đều vỡ lở, đất đều rng động.
20. ất lay động như người say; lỏng chỏng như ci vng, tội lỗi chất ln trn nặng trĩu, n sẽ đổ xuống v khng dậy được nữa!
21. Xảy ra trong ngy đ, ức Gi-h-va sẽ phạt cc cơ binh nơi cao ở trn trời, phạt cc vua thế gian ở trn đất.
22. Họ sẽ nhm lại cng nhau, bị cầm trong hầm như t bị nhốt trong ngục; cch lu ngy, sẽ đều bị phạt.
23. Mặt trăng sẽ xấu hổ, mặt trời sẽ mắc cỡ; v ức Gi-h-va vạn qun sẽ trị v trn ni Si-n, tại Gi-ru-sa-lem; v sự vinh hiển sẽ chi li trước mặt cc trưởng lo.

-sai 25    chọn đoạn khc

1. Hỡi ức Gi-h-va, Ngi l ức Cha Trời ti! Ti tn sng Ngi, ti ngợi khen danh Ngi; v Ngi đ lm những sự mới lạ, l những mưu đ định từ xưa, cch thnh tn chơn thật.
2. V Ngi đ lm cho thnh trở nn g đống, thnh bền vững trở nn nơi đổ nt. ền đi của dn ngoại chẳng phải l thnh nữa, sẽ chẳng hề xy lại.
3. Vậy nn một dn cường thạnh sẽ tn vinh Ngi; thnh của cc dn tộc đng kinh hi sẽ knh sợ Ngi.
4. V Ngi l nơi bền vững cho kẻ ngho, đồn lũy cho kẻ thiếu thốn trong lc kh khăn, chỗ đụt cho khỏi bo, chỗ bng mt cho khỏi nắng, khi những kẻ cường bạo thổi hơi ra như bo, xng vo tường thnh.
5. Ngi sẽ dứt sự ồn o của dn ngoại, như trừ khi nng trong nơi đất hạn; ngừng tiếng ht nừng của kẻ cường bạo, như hơi nắng tan đi bởi bng my.
6. ức Gi-h-va vạn qun sẽ ban cho mọi dn tộc, tại trn ni nầy, một tiệc yến đồ bo, một din rượu ngon, đồ bo c tủy, rượu ngon lọc sạch.
7. Tại trn ni nầy Ngi sẽ trừ diệt mặt của đồ đắp trn mun dn, v ci mn che phủ mọi dn tộc.
8. Ngi đ nuốt sự chết đến đời đời. Cha Gi-h-va sẽ lau nước mắt khỏi mọi mặt, v trừ bỏ sự xấu hổ của đến Ngi khỏi cả thế gian; v ức Gi-h-va đ phn vậy.
9. Trong ngy đ, người ta sẽ ni rằng: Ka, ấy l ức Cha Trời chng ta; chng ta đ mong đợi Ngi, v Ngi sẽ cứu chng ta. Ấy l ức Gi-h-va; chng ta sẽ nức lng mừng rỡ v đồng vui về sự cứu rỗi của Ngi!
10. V tay ức Gi-h-va sẽ đặt trn ni nầy; nhưng M-p sẽ bị giy đạp trong nơi n, như rơm bị giy đạp trong ao phn.
11. N sẽ giang tay trong đ, như người lội bơi giang tay ra để lội; nhưng ức Gi-h-va sẽ dằn sự kiu ngạo n xuống, v cất bỏ mọi cơ mưu của tay n.
12. Ngi sẽ hạ lũy cao của tường thnh ngươi xuống, đnh đổ, v nm xuống đất vo trong bụi bặm.

-sai 26    chọn đoạn khc

1. Trong ngy đ, tại xứ Giu-đa, người ta sẽ ht bi nầy: Chng ta c thnh bền vững! Cha lấy sự cứu lm tường lm lũy!
2. Hy mở cc cửa, cho dn cng bnh trung tn vo đ!
3. Người no để tr mnh nương dựa nơi Ngi, th Ngi sẽ gn giữ người trong sự bnh yn trọn vẹn, v người nhờ cậy Ngi.
4. Hy nhờ cậy ức Gi-h-va đời đời, v ức Gi-h-va, chnh ức Gi-h-va, l vầng đ của cc thời đại!
5. Ngi đ dằn những người ở nơi cao; đ ph đổ thnh cao ngất, hạ xuống tới đất, sa vo bụi bặm,
6. bị giy đạp dưới chơn, bị bn chơn kẻ ngho nn, thiếu thốn bước ln trn v nghiền nt.
7. ường của người cng bnh l ngay thẳng; Ngi l ấng ngay thẳng ban bằng đường của người cng bnh.
8. Hỡi ức Gi-h-va, thật chng ti đứng trn đường phn xt m trng đợi Ngi; danh Ngi, l sự ghi nhớ Ngi, vốn l sự ao ước của linh hồn chng ti.
9. ương ban đm, linh hồn ti đ ao ước Ngi; phải, thần linh trong ti sẽ thiết tha tm Ngi; v khi những sự phn xt Ngi lm ra trn đất, dn cư của thế gian đều học sự cng bnh.
10. Kẻ c dầu c được ơn, cũng chẳng học sự cng bnh; song n sẽ lm điều c trong đất ngay thẳng, v khng nhn xem uy nghim của ức Gi-h-va.
11. Hỡi ức Gi-h-va, tay Ngi đ gi ln, m chng n chẳng xem thấy, song chng n sẽ thấy, v sẽ xấu hổ bởi cớ lng sốt sắng Ngi tỏ ra v dn mnh. Lửa sẽ đốt chy kẻ th nghịch Ngi.
12. Hỡi ức Gi-h-va, Ngi sẽ lập sự bnh an cho chng ti; v mọi điều chng ti lm, ấy l Ngi lm cho!
13. Hỡi Gi-h-va ức Cha Trời chng ti, ngoi Ngi từng c chủ khc cai trị chng ti, nay chng ti chỉ cậy một mnh Ngi m ku cầu danh Ngi.
14. Họ đ chết, sẽ khng sống nữa, đ thnh m hồn khng dậy nữa: v Ngi đ phạt v diệt họ, cho đến sự ghi nhớ họ, Ngi cũng lm ra hư khng.
15. Hỡi ức Gi-h-va, Ngi đ thm dn nầy ln, Ngi đ thm dn nầy ln. Ngi đ được vinh hiển, đ mở mang bờ ci đất nầy.
16. Hỡi ức Gi-h-va, họ đ tm kiếm Ngi trong lc ngặt ngho, ku cầu Ngi khi Ngi sửa phạt họ.
17. Hỡi ức Gi-h-va, chng ti ở trước mặt Ngi khc no như đờn b c thai gần đẻ, đang đau đớn ku ru v quặn thắt.
18. Chng ti đ c mang, đ ở cữ, v đẻ ra như gi, chẳng lm sự cứu trong tri đất, cũng chẳng sanh ra dn ở trong thế gian.
19. Những kẻ chết của Ngi sẽ sống, những xc chết của ti đều chổi dậy! Hỡi kẻ ở trong bụi đất, hy thức dậy, hy ht! V hột mc của Ngi như hột mc lc hừng đng, đất sẽ bung cc m hồn ra khỏi.
20. Hỡi dn ta, hy đến vo buồng v đng cửa lại. Hy ẩn mnh một lt, cho đến chừng no cơn giận đ qua.
21. V nầy, ức Gi-h-va từ nơi Ngi, đặng phạt dn cư trn đất v tội c họ. Bấy giờ đất sẽ tỏ by huyết n ra, v khng che-đậy những kẻ đ bị giết nữa.

-sai 27    chọn đoạn khc

1. Trong ngy đ, ức Gi-h-va sẽ dng gươm cứng, lớn, v mạnh m phạt l-vi-a-than, l con rắn lẹ lng, phạt l-vi-a-than l con rắn cong queo; v Ngi sẽ giết con vật lớn dưới biển.
2. Trong ngy đ, cc ngươi kh ht bi ni về vườn nho sanh ra rượu nho!
3. Ấy chnh ta, ức Gi-h-va, l ấng giữ n, sẽ chốc chốc tưới n, v giữ n đm ngy, kẻo người ta ph hại chăng.
4. Ta chẳng căm giận. Mặc ai đem ch chum gai gốc m chống cự cng ta! Ta sẽ đi đnh chng n, đốt chung lm một.
5. Chẳng g bằng nhờ sức ta, lm ha với ta, phải, hy lm ha với ta!
6. Sau nầy, Gia-cốp đm rễ, Y-sơ-ra-n kết nụ v nở hoa, chắc sẽ ra tri đầy trn mặt đất.
7. ức Cha Trời đnh n h như đnh kẻ đ đnh n sao? N bị giết h như những kẻ giết n đ bị giết sao?
8. Ấy l Ngi đ tranh nhau với n cch chừng đỗi, m dời n đi, trong một ngy c gi đng, n bị đa đi bởi gi bo của Ngi.
9. Vậy, nầy l cớ v sao m tội Gia-cốp sẽ được tha, v nầy l quả của sự trừ bỏ tội n đi: n sẽ lm cho hết thảy đ của bn thờ ra như đ vi bể nt; cc hnh tượng v cc trụ mặt trời sẽ khng dựng ln nữa.
10. V thnh bền vững đ trở nn tiu điều, nh ở sẽ bị bỏ v để hoang, dường như đồng vắng. B tơ sẽ đến ăn cỏ tại đ, nằm v nh những nhnh cy.
11. Khi nhnh kh v bị bẻ, đờn b đến lấy m nhen lửa. V dn nầy khng c tr khn, nn ấng đ lm nn n chẳng thương xt đến, ấng tạo nn n chẳng ban ơn cho.
12. Xảy ra trong ngy đ, ức Gi-h-va sẽ lung lay từ lng Sng ci cho đến khe -dp-t; hỡi con ci Y-sơ-ra-n, cc ngươi đều sẽ bị lượm từng người một!
13. Trong ngy đ, kn lớn sẽ thổi ln. Bấy giờ những kẻ bị thất lạc trong xứ A-si-ri, v những kẻ bị đy trong đất -dp-t, sẽ đến thờ lạy trước mặt ức Gi-h-va, trn hn ni thnh, tại Gi-ru-sa-lem.

-sai 28    chọn đoạn khc

1. Khốn thay cho mo triều thin kiu ngạo của những bợm rượu p-ra-im, khốn thay cho hoa chng tn lm đồ trang sức đẹp nhứt dn ấy, đng tại nơi trũng mu mỡ của những người say rượu?
2. Nầy, từ nơi Cha c một người mạnh v c quyền, giống như cơn bo mưa đ, như trận gi ph hại, như nước lớn vỡ bờ. Người sẽ lấy tay nm cả xuống đất.
3. Mo triều thin kiu ngạo của những bợm rượu p-ra-im sẽ bị giy đạp dưới chơn.
4. Ci hoa chng tn lm đồ trang sức đẹp nhứt dn ấy, đng tại nơi trũng mu mỡ, cũng sẽ giống như tri vả chn trước ma h: người ta thấy n, vừa mới vo tay th đ nuốt.
5. Trong ngy đ, ức Gi-h-va vạn qun sẽ trở nn mo triều thin chi sng v mo miện rực rỡ của dn st Ngi;
6. sẽ trở nn thần cng chnh cho kẻ ngồi trn ta xt đon, v sức mạnh cho những kẻ đuổi giặc nơi cửa thnh.
7. Song những kẻ ấy cũng chong vng v rượu, xiu t v cc thứ rượu mạnh. Thầy tế lễ v đấng tin tri đều chong vng v rượu mạnh, bị rượu nuốt đi, nhơn cc thứ rượu mạnh m xong ba; xem sự hiện thấy th cắt nghĩa sai, xử kiện th vấp ng;
8. mửa ra uế đầy bn tiệc, chẳng c chỗ no sạch!
9. Vậy người sẽ dạy khn cho ai, v khiến ai hiểu sẽ dạy dỗ mnh? C phải l dạy cho những trẻ con thi b, mới la khỏi v chăng?
10. V, với họ phải giềng mối thm giềng mối, giềng mối thm giềng mối; hng thm hng, hng thm hng; một cht chỗ nầy, một cht chỗ kia!
11. Vậy nn ức Gi-h-va sẽ dng mi lạ lưỡi khc m phn cng dn nầy.
12. Ngi đ phn cng n rằng: y l nơi yn nghỉ; hy để kẻ mệt nhọc được yn nghỉ. Nầy l lc mt mẻ cho cc ngươi. Thế m họ chẳng chịu nghe.
13. Lời ức Gi-h-va đối với họ sẽ l giềng mối thm giềng mối, giềng mối thm giềng mối; hng thm hng, hng thm hng; một cht chỗ nầy, một cht chỗ kia; hầu cho họ bước tới, th ng nho v giập nt, sập bẫy, v bị bắt!
14. Vậy nn, hỡi cc ngươi l những người ngạo mạn, cai trị dn nầy ở Gi-ru-sa-lem, hy nghe lời của ức Gi-h-va.
15. V cc ngươi ni rằng: Chng ta đ kết ước với sự chết, v giao ước cng nơi m phủ. Khi tai nạn hủy diệt trải qua, sẽ chẳng chạm đến ta đu. Chng ta lấy sự ni dối l nơi nương nu, sự gian lận lm nơi ẩn mnh.
16. Vậy nn, Cha Gi-h-va phn như vầy: Nầy, ta đặt tại Si-n một hn đ để lm nền, l đ đ thử nghiệm, l đ gc qu bu, l nền bền vững: ai tin sẽ chẳng gấp rc.
17. Ta sẽ lấy sự chnh trực lm dy đo, sự cng bnh lm chuẩn mực; mưa đ sẽ hủy diệt nơi ẩn nu bằng sự ni dối, nước sẽ ngập chỗ nương nu.
18. Bấy giờ ước cc người kết với sự chết sẽ phế đi, ước cc ngươi giao cng nơi m phủ sẽ khng đứng được. Khi tai nạn hủy diệt trải qua, cc ngươi đều bị giy đạp.
19. Mỗi lần tai nạn trải qua, sẽ bắt lấy cc ngươi, v n trải qua mọi buổi sớm mai, ngy v đm; chỉ c sự knh sợ lm cho cc ngươi hiểu biết lời dạy ấy.
20. Giường ngắn qu khng thể duỗi mnh; nền hẹp qu khng thể quấn mnh.
21. V ức Gi-h-va sẽ dấy ln như ở ni Ph-ra-xim; Ngi nổi giận như tại trũng Ga-ba-n, đặng lm việc Ngi, l việc khc thường, v lm cng Ngi, l cng lạ lng.
22. Vậy by giờ, đừng khinh lờn nữa, e dy ti cng buộc chặt cc ngươi chẳng; v ta c nghe từ nơi Cha, l ức Gi-h-va vạn qun, lịnh truyền hủy diệt cả đất.
23. Hy lắng tai, nghe tiếng ta; hy để , nghe lời ta!
24. Kẻ cy để gieo, h hằng ngy cứ cy lun sao? H chẳng vỡ đất v bừa hay sao?
25. Khi đ bng bằng mặt đất rồi, h chẳng vải tiểu hồi, gieo đại hồi ư? H chẳng tỉa la m nơi rnh, mạch nha nơi đ cắm dấu, v đại mạch trn bờ ư?
26. Ấy l ức Cha Trời dạy v bảo n cch phải lm.
27. V người ta chẳng dng tri lăn m nghiền tiểu hồi, cũng chẳng cho bnh-xe lăn trn đại hồi; nhưng tiểu hồi th đập bằng ci que, đại hồi th đập bằng ci lẻ.
28. Người ta vẫn xay la m; những chẳng đập lun dầu cho hột thc qua dưới bnh xe hoặc chơn ngựa, song khng giập nt.
29. iều đ cũng ra bởi ức Gi-h-va vạn qun, mưu Ngi lạ lng, sự khn ngoan Ngi tốt lnh.

-sai 29    chọn đoạn khc

1. Khốn cho A-ri-n, cho A-ri-n, l thnh a-vt đ đng trại! Năm lại thm năm, trải qua cc kỳ lễ.
2. Bấy giờ ta sẽ lm cho A-ri-n thắt ngặt; tại đ sẽ c tang chế than vn; nhưng n vẫn cn lm A-ri-n cho ta.
3. Ta sẽ đng trại vy ngươi, lập đồn hm ngươi, đắp lũy nghịch cng ngươi.
4. Ngươi sẽ bị hạ xuống, ni ra từ dưới đất, giọng ngươi rầm rĩ từ bụi đất m ra. Tiếng ngươi ln khỏi đất giống tiếng đồng bng, lời ni ngươi thỏ thẻ ra từ bụi đất.
5. Nhưng mun vn kẻ th ngươi sẽ như bụi nhỏ, lũ cường bạo như trấu bay đi; sự đ sẽ xảy đến thnh lnh chỉ trong một lt.
6. ức Gi-h-va vạn qun sẽ dng sấm st, động đất, tiếng ầm, gi lốc, bo, v ngọn lửa thiu nuốt m thăm phạt n.
7. Như chim bao, như sự hiện thấy trong ban đm thể no, th qun chng của mọi nước đnh A-ri-n, hết thảy đều hm thnh v đồn lũy, m p riết n, cũng thể ấy.
8. Như người đi chim bao thấy ăn, m thức dậy, bụng vẫn trống; như người kht chim bao thấy uống, m thức dậy, nghe trong mnh kiệt đi v kht khao, cả qun chng của mọi nước đnh ni Si-n khc no như vậy.
9. Hy sững sờ v kinh hi! Hy m mắt v qung la! Họ say, nhưng khng phải v rượu; xong ba, nhưng khng phải bởi rượu mạnh.
10. V ức Gi-h-va đ rải thần ngủ m khắp trn cc ngươi; đ bịt mắt cc ngươi, tức l cc kẻ tin tri; đ trm đầu cc ngươi, tức l cc kẻ tin kiến.
11. Vậy nn mọi sự hiện thấy đối với cc ngươi đ nn như lời của quyển sch đng ấn, đưa cho người biết đọc, m rằng: Xin đọc sch nầy! th n trả lời rằng: Ti khng đọc được, v sch nầy c đng ấn;
12. hoặc đưa cho người khng biết đọc, m rằng: Xin đọc sch nầy! th n rằng: Ti khng biết đọc.
13. Cha c phn rằng: V dn nầy chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy mi miếng tn ta, m lng chng n th cch xa ta lắm; sự chng n knh sợ ta chẳng qua l điều răn của loi người, bởi loi người dạy cho;
14. V cớ đ, ta sẽ cứ lm việc lạ lng giữa dn nầy, sự lạ rất lạ, đến nỗi sự khn ngoan của người khn ngoan sẽ ra hư khng, sự thng sng của người thng sng sẽ bị giấu.
15. Khốn thay cho những kẻ giấu kn mưu mnh cch thẳm su khỏi ức Gi-h-va, lm việc mnh trong x tối, v ni rằng: Ai thấy ta, ai biết ta?
16. Cc ngươi thật l tri ngược qu, h nn xem người thợ gốm như đất st sao? ồ vật h được ni về kẻ lm nn mnh rằng: N chẳng lm ra ta? Ci bnh h được ni về kẻ tạo mnh rằng: N chẳng c tr hiểu đu.
17. Chẳng phải cn t lu nữa, th Li-ban sẽ đổi lm ruộng tốt, v ruộng tốt sẽ được kể như rừng rậm sao?
18. Trong ngy đ, kẻ điếc sẽ nghe những lời trong sch; con mắt của kẻ đui sẽ xem thấy từ sự tối tăm m mịt.
19. Những người nhu m cũng sẽ được thm sự vui vẻ trong ức Gi-h-va, những kẻ ngho khổ trong loi người sẽ nhơn ấng Thnh của Y-sơ-ra-n m mừng rỡ.
20. V người bạo ngược đ bị diệt; kẻ khinh lờn đ mất đi, phm những kẻ nhơn dịp lm sự c đ bị trừ tiệt,
21. tức những kẻ lấy lời ni định tội người ta, gi bẫy cho những người kiện co trước cửa, lấy sự hư khng lm khuất cng bnh.
22. Vậy nn, ức Gi-h-va, l ấng đ chuộc p-ra-ham, c phn về nh Gia-cốp như vầy: Gia-cốp sẽ khng cn hổ thẹn, v mặt n sẽ chẳng ti nữa.
23. Nhưng khi n thấy cc con trai mnh l việc tay ta lm ra giữa họ, th sẽ tn danh ta l thnh; tn sng ấng Thnh của Gia-cốp, knh sợ ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n.
24. Những kẻ lng vốn sai lầm sẽ trở nn khn sng, kẻ hay on trch sẽ được dạy dỗ.

-sai 30    chọn đoạn khc

1. ức Gi-h-va phn: Khốn thay cho con ci bội nghịch, lập mưu chẳng bởi ta, kết ước chẳng cậy Thần ta, hầu cho thm tội trn tội;
2. chng n chưa hỏi miệng ta, đ khởi đi xuống -dp-t, để cậy sức mạnh của Pha-ra-n m thm sức cho mnh, v np dưới bng -dp-t!
3. Cho nn sức mạnh của Pha-ra-n sẽ lm sỉ nhục cc ngươi, nơi ẩn nu dưới bng -dp-t sẽ trở nn sự xấu hổ cc ngươi.
4. Cc quan trưởng dn n đ tới X-an, sứ giả đ đến Ha-ne;
5. hết thảy sẽ mắc cỡ v một dn kia chẳng lm ch chi cho mnh, chẳng cứu gip cũng chẳng lm lợi, song lm cho mang hổ mang nhuốc.
6. Gnh nặng về cc th vật phương nam. Trong xứ gian nan khốn khổ, tự xứ đ đến những sư tử đực, sư tử ci, rắn lục v rắn lửa bay. Chng n chở của cải mnh trn vai lửa con, vật bu trn gu lạc đ, đặng dng cho một dn tộc chẳng lm ch g được hết.
7. Sự cứu gip của người -dp-t chẳng qua l hư khng v ch, nn ta đặt tn n l Ra-hp, ngồi yn chẳng động.
8. By giờ, ngươi hy đi, chạm lời nầy trn bảng nhỏ ở trước mặt họ, hy chp vo sch, để truyền lại đời sau, mi mi khng cng.
9. Dn nầy l bội nghịch, l con ci ni dối, con ci khng muốn nghe luật php ức Gi-h-va;
10. ni với kẻ tin kiến rằng: ừng tin kiến lm chi! ni với kẻ tin tri rằng: ừng ni tin tri về lẽ thật! Hy ni cho chng ti những đều vui th, hy lấy những sự huyễn hoặc bảo chng ti!
11. Hy la khỏi đường, bỏ khỏi lối, cất ấng Thnh của Y-sơ-ra-n khỏi mặt chng ti!
12. Vậy nn, ấng Thnh của Y-sơ-ra-n phn như vầy: V cc ngươi khinh bỏ lời nầy, cậy điều bạo ngược v tri nghịch, m nương-nhờ những sự ấy,
13. bởi cớ đ, tội cc ngươi như tường nẻ sắp vỡ, lồi ra trn cao, chỉ trong giy pht sẽ thnh lnh đổ xuống.
14. Ngi sẽ đập bể n như ci bnh thợ gốm bị bể ra, bể ra từng miếng, chẳng tiếc g; đến nỗi trong những miếng mẻ n, sẽ chẳng tm được một mảnh no để lấy lửa nơi bếp hay l mc nước nơi hồ.
15. Vả, Cha Gi-h-va, l ấng Thnh của Y-sơ-ra-n, c phn như vầy: Cc ngươi sẽ được rỗi, l tại trở lại v yn nghỉ; cc ngươi sẽ được sức mạnh, l tại yn lặng v trng cậy. Nhưng cc ngươi đ khng muốn thế!
16. Cc ngươi ni rằng: Khng; chng ti sẽ cỡi ngựa chạy trốn! Ừ phải, cc ngươi sẽ phải chạy trốn. Chng ti cỡi ngựa chạy mau! Ừ phải, những kẻ đuổi theo cc ngươi cũng sẽ chạy mau!
17. Một người dọa, ngn người đi trốn; năm người dọa, cc ngươi đều đi trốn, cho đến chừng no cc ngươi cn st lại như cy vọi trn đỉnh ni, như cờ x trn g.
18. Dầu vậy, ức Gi-h-va cn chờ đợi để lm ơn cho cc ngươi; Ngi sẽ được tn ln m thương xt cc ngươi; v Gi-h-va l ức Cha Trời cng nghĩa. Phước thay cho mọi kẻ trng đợi Ngi!
19. V dn nầy sẽ ở trong Si-n nơi Gi-ru-sa-lem; ngươi chẳng cn khc lc nữa. Khi ngươi ku, Ngi chắc sẽ lm ơn; mới vừa nghe ngươi, Ngi liền nhậm lời.
20. Dầu Cha ban bnh hoạn nạn v nước khốn kh cho cc ngươi, cc thầy gio ngươi sẽ chẳng lẩn khuất nữa, mắt ngươi sẽ được thấy cc thầy gio ngươi.
21. Khi cc ngươi x qua bn hữu hoặc bn tả, tai cc ngươi sẽ nghe c tiếng đằng sau mnh rằng: Nầy l đường đy, hy noi theo!
22. Cc ngươi sẽ lấy bạc bọc tượng chạm, lấy vng thếp tượng đc của mnh lm uế, m nm ra xa như đồ dơ bẩn, v bảo n rằng: Hy ra khỏi đy!
23. Cha sẽ khiến mưa xuống trn giống cc ngươi gieo ở đất; bnh lương thực từ đất sanh sản sẽ mu mỡ v dư dật; trong ngy đ, sc vật cc ngươi sẽ ăn cỏ nơi đồng rộng.
24. B v lừa con cy ruộng sẽ ăn thc ngon m người ta d bằng mủng với nia.
25. ến ngy chm giết lớn, khi đồn lũy đổ xuống, th trn mọi ni cao đồi cả sẽ c những suối nước chảy.
26. Sng mặt trăng sẽ chi li như sng mặt trời, v sự sng mặt trời sẽ lớn hơn bảy lần, như vốn l sự sng của bảy ngy, trong ngy ức Gi-h-va buộc dấu vt của dn Ngi, v chữa lnh vết thương n.
27. Nầy, danh ức Gi-h-va từ xa m đến; cơn giận phừng phừng, như khi đậm bay ln, mi đầy thạnh nộ, lưỡi giống như lửa nuốt.
28. Hơi thở Ngi khc no sng vỡ lở, nước ln ngập đến cổ. Ngi lấy ci sng hủy diệt m sng cc nước, v dng ci khớp dẫn đi lạc đường m khớp lm cc dn.
29. Bấy giờ cc ngươi sẽ xướng ca như trong đm giữ lễ thnh. Cc ngươi sẽ c sự vui trong lng, như kẻ thổi so m ln ni ức Gi-h-va, đến cng vầng của Y-sơ-ra-n.
30. ức Gi-h-va sẽ lm cho nghe tiếng oai nghim Ngi. Ngi sẽ tỏ cnh tay ngăm đe của mnh ra, giữa cơn giận Ngi, những ngọn lửa nuốt, gi tp, bo, v mưa đ.
31. V, A-si-ri sẽ nghe tiếng ức Gi-h-va m run sợ. Ngi sẽ lấy roi đnh A-si-ri;
32. v mỗi khi ức Gi-h-va lấy roi định đnh n, th người ta sẽ nghe tiếng trống v đờn cầm; v trong những trận mạc ức Gi-h-va sẽ vung cnh tay m tranh chiến cng n.
33. V T-phết đ sửa soạn từ xưa; sắm sẳn cho cho vua. N su v rộng, trn c lửa v củi thật nhiều; hơi thở của ức Gi-h-va như suối lưu hong nhm n.

-sai 31    chọn đoạn khc

1. Khốn thay cho những kẻ xuống -dp-t đặng cầu cứu, nhờ những ngựa, cậy những xe binh v n nhiều, v những lnh kỵ v n mạnh, m khng ng về ấng Thnh của Y-sơ-ra-n, v chẳng tm cầu ức Gi-h-va!
2. Nhưng m, Ngi cũng l khn sng! Ấy chnh Ngi l ấng ging tai vạ, chẳng hề ăn lời mnh. Ngi sẽ dấy ln nghịch cng nh kẻ dữ, v nghịch cng kẻ gip bọn gian c.
3. Vả, người -dp-t l loi người, khng phải l ức Cha Trời; những ngựa n chỉ l xc thịt, khng phải l thần. Khi ức Gi-h-va sẽ giang tay ra, tức th kẻ gip sẽ vấp, kẻ được gip sẽ ng, cả hai đều diệt mất.
4. V ức Gi-h-va đ phn cng ta như vầy: Như sư tử hoặc sư tử con bắt được mồi v gầm tht, mặc dầu bọn chăn chin nhm lại thnh đon, n cũng chẳng thấy ku m rng, thấy động m sợ; đồng một thể ấy, ức Gi-h-va vạn qun sẽ xuống đặng đnh trận trn ni Si-n v trn đồi n.
5. Như chim bay liệng thể no, đồng một thể ấy, ức Gi-h-va vạn qun sẽ che chở v cứu vớt cho, sẽ vuợt qua v gn giữ cho.
6. Hỡi con ci Y-sơ-ra-n, vậy hy trở lại cng ấng m cc ngươi đ dấy loạn nghịch cng,
7. v trong ngy đ, ai nấy sẽ bỏ thần tượng mnh bằng bạc bằng vng, l đồ cc ngươi đ dng chnh tay mnh lm m phạm tội.
8. A-si-ri sẽ ng dưới gươm, chẳng phải gươm của loi người; v ci gươm m chẳng phải l gươm của người ta sẽ nuốt n. N sẽ trốn khỏi gươm đ, v những kẻ trai trẻ n sẽ phải chịu khổ dịch.
9. Vầng đ n sẽ qua đi v sự kinh hi, cc quan trưởng n sẽ knh sợ v cờ x, ức Gi-h-va phn như vậy, tức l ấng c lửa tại Si-n, c l tại Gi-ru-sa-lem.

-sai 32    chọn đoạn khc

1. Nầy, sẽ c một vua lấy nghĩa trị v, cc quan trưởng lấy lẽ cng bnh m cai trị.
2. Sẽ c một người như nơi np gi v chỗ che bo tp, như suối nước trong nơi đất kh, như bng vầng đ lớn trong xứ mn mỏi.
3. Bấy giờ mắt của kẻ xem sẽ khng mờ, tai của kẻ nghe sẽ chăm chỉ.
4. Lng của người hớp tớp sẽ hiểu sự khn ngoan; lưỡi của người c lăm sẽ ni dễ v r.
5. Kẻ dại dột sẽ chẳng được xưng l cao sang, người rt rng chẳng được xưng l rộng ri.
6. V kẻ dại dột sẽ ni những lời dại dột, lng họ xiu về sự gian dối, đặng phạm cc tội c, đặng ni những sự sai lầm nghịch cng ức Gi-h-va, đặng lm cho kẻ đi trống bụng v kẻ kht hết đồ uống.
7. Kẻ rt rng dng những kh giới gian t, toan những mưu gian, lấy sự ni dối đặng lm hại người nhu m, v lm hại kẻ ngho dầu ni lẽ cng bnh.
8. Nhưng người cao sang chỉ lập những mưu cao sang, hằng lm sự cao sang.
9. Hỡi những đờn b sung sướng, hy dậy m nghe tiếng ta! Hỡi những con gi khng hay lo, hy để tai nghe lời ta!
10. Trong một năm v mấy ngy nữa, cc ngươi l kẻ khng lo lắng, sẽ đều run rẩy, v ma nho sẽ mất, v ma gặt cũng khng c nữa.
11. ờn b sung sướng, hy run rẩy! con gi khng hay lo, hy bối rối! Hy cổi o xống, hy ở trần, hy thắt lưng bằng bao gai.
12. Chng n sẽ đấm ngực v đồng điền mu mỡ, v cy nho sai tri.
13. Ch chum gai gốc sẽ mọc ln trn đất dn ta, cng trn mọi nh chơi trong thnh vui vẻ.
14. V cung điện vắng tanh, thnh đng đc hoang loạn; đồi v thp từ nay sẽ trở nn so huyệt đến đời đời, cho những lừa rừng chon lm nơi nghỉ, v những bầy vật thả ăn,
15. cho đến chừng Thần từ nơi cao được rải xuống khắp trn chng ta, đồng vắng biến thnh ruộng tốt, ruộng tốt được kể như rừng rậm.
16. Bấy giờ sự xt đon sẽ ở nơi đồng vắng, sự cng bnh sẽ tr nơi ruộng tốt.
17. Cng bnh sẽ sanh ra bnh an, tri của sự cng bnh l yn lặng v an ổn mi mi.
18. Dn ta sẽ tr trong chỗ bnh an, trong nh yn ổn v nơi nghỉ lặng lẽ.
19. Nhưng mưa đ sẽ đổ xuống trn rừng, v thnh sẽ bị hạ cả xuống.
20. Phước thay cho cc ngươi gieo giống ở bn mọi dng nước, thả chơn b lửa đi.

-sai 33    chọn đoạn khc

1. Khốn thay cho ngươi chưa bị hại m hại người, chưa bị dối m dối người! Khi ngươi hại người vừa rồi, chnh ngươi sẽ bị hại; khi ngươi dối người vừa rồi, đến phin ngươi sẽ bị dối.
2. Hỡi ức Gi-h-va, hy thương xt chng ti! Chng ti trng đợi nơi Cha: xin Cha lm cnh tay cho chng ti mỗi buổi sớm mai, giải cứu chng ti trong cơn hoạn nạn!
3. Nghe tiếng ồn o, cc dn đều trốn trnh; khi Cha dấy ln, cc nước đều vỡ tan.
4. Của cải cc ngươi sẽ bị thu lại như con su thu lại; người ta sấn đến trn n như co co nhảy tới.
5. ức Gi-h-va l cao trọng, v Ngi ở nơi cao. Ngi lm cho Si-n đầy dẫy sự cng bnh v chnh trực.
6. Ngy giờ của ngươi sẽ được sự bền vững, sự giải cứu dư dật, sự khn ngoan, sự thng biết, sự knh sợ ức Gi-h-va sẽ l vật chu bu của ngươi.
7. Nầy, những kẻ mạnh bạo đương ku ru ở ngoi; cc sứ giả cầu ha khc lc đắng cay.
8. ường ci hoang loạn, người ta khng qua lại nữa; kẻ th đ dứt lời giao ước, khinh dể cc thnh ấp, chẳng thm kể đến nhơn dn.
9. ất đai thảm sầu hao mn. Li-ban xấu hổ v kh ho. Sa-rn giống như nơi sa mạc; Ba-san v Cạt-mn cy cối điu tn.
10. ức Gi-h-va phn: By giờ ta sẽ chỗi dậy; by giờ ta sẽ dấy mnh ln; by giờ ta sẽ ln cao!
11. Cc ngươi sẽ c nghn rơm rạ v sẽ đẻ ra cỏ rc. Hơi cc ngươi thở ra tức l lửa thiu nuốt mnh.
12. Cc dn sự sẽ như vi đương si nổi, như gai đ chặt bị đốt trong lửa.
13. Cc ngươi l kẻ ở xa, hy nghe việc ta đ lm; cn cc ngươi l kẻ ở gần, hy nhận biết năng lực ta.
14. Những kẻ phạm tội đ kinh hi trong Si-n; bọn v đạo đ run rẩy. Ai trong chng ta ở được với đm lửa thiu nuốt? Ai trong chng ta ở được với sự thiu đốt đời đời?
15. Ấy l kẻ bước theo cng bnh, ni ra chnh trực; khinh mn lợi hoạch ti, vung tay chẳng lấy của hối lộ; bưng tai chẳng nghe chuyện đổ huyết, bịt mắt chẳng thấy điều c.
16. Kẻ đ sẽ ở trong nơi cao; cc vầng đ bền vững sẽ l đồn lũy n; bnh n sẽ được ban cho; nước n sẽ khng bao giờ thiếu.
17. Mắt ngươi sẽ ngắm xem vua trong sự tốt đẹp Ngi, sẽ thấy đất mở rộng.
18. Lng ngươi sẽ suy ngẫm sự kinh khiếp: Chớ no kẻ đnh thuế ở đu? Kẻ cầm cn ở đu? Kẻ đến những đồn lũy ở đu?
19. Ngươi sẽ chẳng cn thấy dn cường bạo nữa, l dn ni tiếng lu lo kh nghe, tiếng mọi rợ khng hiểu được.
20. Hy nhn xem Si-n, l thnh của cc kỳ lễ trọng thể chng ta! Mắt ngươi sẽ thấy Gi-ru-sa-lem, l chỗ ở yn lặng, l trại sẽ khng dời đi nữa, cc nọc n chẳng hề nhổ ln, chẳng c một ci dy no đứt!
21. V ức Gi-h-va sẽ ở đ với chng ta trong sự oai nghi, l nơi c sng ngi rất rộng, khng thuyền cho đi lại, chẳng tu lớn vượt qua.
22. Thật, ức Gi-h-va l quan xt chng ta, ức Gi-h-va l ấng lập luật cho chng ta, ức Gi-h-va l vua chng ta; chnh Ngi sẽ cứu chng ta!
23. Những dy của ngươi đ cổi ra, khng thể chằng chơn cột v giương buồm được. Bấy giờ người ta sẽ chia của cướp bộn bề; kẻ qu bắt lấy phần của đ.
24. Dn cư sẽ khng ni rằng: Ti đau. Kẻ ở trong n sẽ được tha tội.

-sai 34    chọn đoạn khc

1. Hỡi cc nước, hy đến gần m nghe; hỡi cc dn, hy để ! ất v mọi vật trong n thế gian v mọi vật sanh ra đ, hy đều nghe!
2. V ức Gi-h-va nổi giận nghịch cng mọi nước; cơn thạnh nộ Ngi nghịch cng cả đạo binh họ; Ngi đ giao họ cho sự diệt vong, ph cho sự đnh giết.
3. Kẻ bị giết trong chng n sẽ phải nm bỏ, thy chết bay mi hi; cc ni đầm đa những mu.
4. Cả cơ binh trn trời sẽ tan tc, cc từng trời cuốn lại như cuốn sch; cả cơ binh điu tn như l nho rụng, như l vả kh rơi xuống.
5. V gươm ta đ uống đủ ở trn trời; nầy, n sẽ xuống trn -đm, v trn dn m ta đ rủa sả, để lm sự đon xt.
6. Gươm của ức Gi-h-va đầy những mu, vấy những mỡ, l mu của chin con v d đực, mỡ tri cật của chin đực. V c sự tế tự ức Gi-h-va ở Bốt-ra, v c sự đnh giết lớn ở đất -đm.
7. Những b rừng, b, v b đực đều ng xuống; đất chng n say v mu, v bụi chng n đượm nhuần v mỡ.
8. V ức Gi-h-va c ngy bo th, c năm bo trả v c Si-n.
9. Cc khe suối -đm sẽ biến thnh nhựa thng, bụi đất n biến thnh lưu hong, đất đai n trở nn nhựa thng đương chy.
10. Ngy đm chẳng tắt, hằng bay ln những luồng khỏi; đất sẽ hoang vu từ đời nọ qua đời kia, đời đời sẽ chẳng c người đi qua.
11. Bồ nng v nhm sẽ chiếm lấy đ, chim c chim quạ sẽ ở đ. Cha sẽ ging trn đ ci dy lộn lạo v thước thăng bằng trống khng.
12. Chng n sẽ gọi cc kẻ sang trọng đến ngi nước m khng c ai; hết thảy cc quan trọng n đều ra hư khng.
13. Gai gốc sẽ mọc ln trong lu đi, ch chum cỏ rc mọc ln trong đồn lũy. Ấy sẽ l hang của ch đồng, v chỗ nghỉ của chim đ.
14. Th rừng v ch rừng sẽ gặp nhau tại đ; d đực ku nhau; yu qui ban đm lon lm chỗ ở, v lm nơi nu nương yn ổn.
15. Rắn roi sẽ lm ở tại đ, đẻ trứng, ấp cho nở v nhm con lại dưới bng mnh; sau nữa, những kn kn cng nhau nhm tại đ, trống v mi thnh đi.
16. Hy tm trong sch ức Gi-h-va v đọc lấy: trong những th vật ấy chẳng một con no thiếu, chẳng một con no l khng đủ đi. V ấy l miệng ức Gi-h-va đ truyền, v Thần Ngi đ nhm chng n lại.
17. Chnh Cha đ bắt thăm cho chng n, v tay Ngi dng dy chia đất nầy cho. Những th vật ấy sẽ được đất nầy lm kỉ vật lun, v ở đ từ đời nọ qua đời kia.

-sai 35    chọn đoạn khc

1. ồng vắng v đất kh hạn sẽ vui vẻ; nơi sa mạc sẽ mừng rỡ, v trổ hoa như bng hường.
2. N trở hoa nhiều v vui mừng, cất tiếng ht hớn hở. Sự vinh hiển của Li-ban cng sự tốt đẹp của Cạt-mn v Sa-rn sẽ được ban cho n. Chng sẽ thấy sự vinh hiển ức Gi-h-va, v sự tốt đẹp của ức Cha Trời chng ta.
3. Hy lm cho mạnh những tay yếu đuối, lm cho vững những gối run en!
4. Hy bảo những kẻ c lng sợ hi rằng: Kh vững lng, đừng sợ nữa! y nầy, ức Cha Trời cc ngươi sẽ lấy sự bo th m đến, tức l sự bo trả của ức Cha Trời. Chnh Ngi sẽ đến v cứu cc ngươi!
5. Bấy giờ, những kẻ m sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai.
6. Bấy giờ, kẻ qu sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ cm sẽ ht. V c những dng nước tro ln trong đồng vắng, v những suối chảy ra trong nơi sa mạc.
7. Ct nng sẽ biến ra hồ, ruộng kh sẽ biến thnh suối nước. Hang ch đồng đ ở sẽ trở nn vng sậy v lau.
8. Tại đ sẽ c một đường ci, v một lối gọi l đường thnh. Kẻ no uế sẽ khng được đi qua; song n sẽ dnh cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đ, dầu khờ dại cũng khng lầm lạc.
9. Trn đường đ khng c sư tử, khng c một th dữ no ln; chẳng ai gặp n ở đ. Song những kẻ được chuộc sẽ bước đi đường ấy,
10. những kẻ ức Gi-h-va đ chuộc sẽ về, ca ht m đến Si-n; sự vui vẻ v cng sẽ ở trn đầu họ. Họ sẽ được sự vui vẻ mừng rỡ, m sự buồn bực than vn sẽ trốn đi.

-sai 36    chọn đoạn khc

1. Năm thứ mười bốn đời vua -x-chia, th San-ch-rp, vua A-si-ri, đến đnh cc thnh bền vững của Giu-đa v chiếm lấy.
2. oạn, vua A-si-ri sai Rp-sa-k với đạo binh lớn từ La-ki đến Gi-ru-sa-lem, nghịch cng vua -x-chia; Rp-sa-k đứng tại cống ao trn, nơi đường ci ruộng thợ nện.
3. Bấy giờ, -li-a-kim, con trai của Hinh-kia, lm chức cung gim, đi với thơ k Sp-na, v sử quan Gi-a, con trai của A-sp, m đến cng người.
4. Rp-sa-k ni với ba người rằng: Hy tu cng vua -x-chia rằng: ấng đại vương, tức l vua A-si-ri, phn như vầy: Sự trng cậy m ngươi nương dựa l g?
5. Ta ni rằng: mưu v sức ngươi dng m giao chiến chỉ l lời v ch m thi! Vậy ngươi cậy ai m dm lm phản ta?
6. Nầy, ngươi cậy -dp-t, ngươi lấy cy sậy đ gy ấy lm gậy, l cy m ai dựa vo th n đm phủng tay. Pha-ra-n, vua -dp-t, đối với kẻ trng cậy mnh cũng l thể ấy.
7. C lẽ cc ngươi bảo ta rằng: Chng ta cậy Gi-h-va ức Cha Trời chng ta; nhưng ấy chẳng phải l ấng m -x-chia đ bỏ cc nơi cao v cc bn thờ Ngi, khi truyền cho Giu-đa v Gi-ru-sa-lem rằng: Cc ngươi kh thờ lạy trước bn thờ nầy hay sao?
8. Vậy by giờ, hy đưa con tin cho chủ ta, l vua A-si-ri. Nếu ngươi tm được đủ lnh kỵ, th ta sẽ cấp cho hai ngn con ngựa.
9. Nhưng ti no ngươi sẽ đuổi được lấy một quan tướng rất km trong cc ti tớ chủ ta hay sao? M ngươi cậy -dp-t để tm xe binh v lnh kỵ!
10. Vả lại, h khng c mạng của ức Gi-h-va m ta ln đnh xứ nầy để diệt n sao? ức Gi-h-va đ phn cng ta rằng: Hy ln đnh xứ nầy v diệt đi!
11. -li-a-kim, cng Sp-na v Gi-a bảo Rp-sa-k rằng: Xin ni với ti tớ ng bằng tiếng A-ram, v chng ti hiểu tiếng ấy. Song đừng lấy tiếng Giu-đa ni cng chng ti, cho dn nầy đương ở trn tường thnh n nghe.
12. Rp-sa-k ni: Chủ ta sai ta truyền mấy lời đ, no những cho chủ ngươi v cho ngươi ư? H chẳng cũng truyền cho những người ngồi trn tường thnh, l kẻ sắp phải cng với cc ngươi ăn phn uống tiểu mnh ư?
13. oạn, Rp-sa-k đứng dậy, dng tiếng Giu-đa m ni to ln rằng: Hy nghe lời phn của đại vương, l vua A-si-ri.
14. Vua phn như vầy: Cc ngươi chớ để vua -x-chia lừa dối mnh; v người chẳng c thể cứu cc ngươi.
15. Cũng chớ để vua -x-chia khuyn cc ngươi trng cậy ức Gi-h-va m rằng: ức Gi-h-va chắc sẽ cứu chng ta, v thnh nầy sẽ chẳng ph vo thay vua A-si-ri đu!
16. Chớ nghe vua -x-chia; v vua A-si-ri phn như vầy: Hy ha với ta, v ra hng đi, th cc ngươi ai nấy sẽ được ăn tri nho tri vả của mnh, uống nước giếng mnh,
17. cho tới chừng ta đến, đặng đem cc ngươi vo một xứ như xứ cc ngươi, tức l xứ c mạch nha v rượu mới, la m v nho.
18. Vậy, hy giữ mnh kẻo vua -x-chia dỗ dnh cc ngươi m rằng: ức Gi-h-va sẽ giải cứu chng ta! Vậy chớ cc thần của cc nước khc đ giải cứu xứ họ khỏi tay vua A-si-ri được chăng?
19. No cc thần của Ha-mt v của Ạt-bt đu t? No cc thầy của S-phạt-va-im đu t? Cc thần ấy đ cứu Sa-ma-ri ra khỏi tay ta chưa?
20. Trong những thầy của cc xứ đ, c thầy no l thầy đ cứu xứ mnh ra khỏi tay ta? M ức Gi-h-va c thể cứu Gi-ru-sa-lem khỏi tay ta được!
21. Chng lm thinh, chẳng đp lại một lời, v vua c truyền lịnh rằng: Cc ngươi đừng đp lại.
22. -li-a-kim, con trai của Hinh-kia, lm chức cung gim, cng thơ k Sp-na, sử quan Gi-a, con trai của A-sp, x o mnh ra, trở về chầu vua -x-chia, v thuật lại những lời của Rp-sa-k.

-sai 37    chọn đoạn khc

1. Nghe tin đ, vua -x-chia liền x o mnh, quấn bao gai, vo đền ức Gi-h-va.
2. oạn, sai quan cung gim -li-a-kim, thơ k Sp-na, v cc trưởng lo trong hng thầy tế lễ, đều quấn bao gai, đến cng đấng tin tri -sai, con trai của A-mốt,
3. ni với người rằng: Vua -x-chia phn như vầy: Ngy nay l ngy hoạn nạn, quở phạt, v hổ nhuốc; v con đ đến kỳ đẻ rồi, nhưng khng c sức m đẻ ra.
4. C lẽ Gi-h-va ức Cha Trời ngươi sẽ nghe những lời của Rp-sa-k m chủ n l vua A-si-ri đ sai đến để đố thch ức Cha Trời hằng sống; v c lẽ Ngi sẽ quở phạt n theo như những lời m Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đ nghe: vậy xin hy v những người cn lại đy m cầu nguyện!
5. Cc ti tớ của vua -x-chia bn đến cng -sai.
6. -sai bảo rằng: Nầy l lời cc ngươi sẽ tu lại cng chủ mnh: ức Gi-h-va c phn như vầy: Chớ sợ về những lời ngươi đ nghe, l lời của ti tớ vua A-si-ri dng m ni phạm ta.
7. Nầy ta đặt thần linh trong n, rồi n sẽ nghe tin m trở về xứ mnh; tại đ, ta sẽ lm cho n ng dưới gươm.
8. Vả, khi Rp-sa-k nghe chủ mnh l vua A-si-ri đ đi khỏi La-ki, bn trở về chầu người, gặp người đương đnh thnh Lp-na.
9. Bấy giờ vua A-si-ri c nghe tin bo về Tiệt-ha-ca l vua -thi--bi rằng: Người ko ra để đnh cng vua; bn sai cc sứ giả đến cng -x-chia, v dặn rằng:
10. Cc ngươi hy ni cng -x-chia, vua Giu-đa, rằng: Vua chớ để cho mnh bị lừa bởi ức Cha Trời m mnh tin cậy, ni rằng: Gi-ru-sa-lem sẽ chẳng ph vo tay vua A-si-ri đu.
11. Nầy, vua hẳn c nghe những sẽ cc vua A-si-ri đ lm ra ở cc nước. Cc nước ấy đ bị hủy diệt cả rồi; cn vua, vua sẽ được cứu khỏi ư!
12. Cc thần của cc nước m tổ tin chng ta đ diệt, tức l cc thần của G-xan, của Cha-ran, của Rết-sp v của con ci -đen ở T-la-sa, c cứu được họ khng?
13. Chớ no vua của Ha-mt, vua của Ạt-bt, cc vua của thnh S-phạt va-im, thnh H-ma v thnh Y-va ở đu?
14. -x-chia đ nhận thơ tại tay sứ giả v đọc rồi, th ln nh ức Gi-h-va, mở thơ ra trước mặt ức Gi-h-va,
15. cầu nguyện ức Gi-h-va rằng:
16. Hỡi ức Gi-h-va vạn qun, ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n, l ấng ngự trn cc ch-ru-bin, chỉ một mnh Ngi l ức Cha Trời của mọi nước trn đất, Ngi đ dựng nn trời v đất.
17. Hỡi ức Gi-h-va, xin nghing tai m nghe! Hỡi ức Gi-h-va, xin mở mắt m xem! Xin nghe mọi lời m San-ch-rp đ khiến ni cng ti để đố thch ức Cha Trời hằng sống!
18. Hỡi ức Gi-h-va, thật rằng cc vua nước A-si-ri đ hủy diệt cc nước v ph hại đất đai,
19. nm cc thần trong lửa. Nhưng ấy chẳng phải l cc thần, bn l việc của tay người ta, bằng gỗ v bằng đ, cho nn họ đ hủy diệt đi được.
20. Hỡi Gi-h-va ức Cha Trời chng ti, vậy, by giờ, xin Ngi cứu chng ti khỏi tay San-ch-rp, hầu cho mọi nước trn đất đều biết chỉ một mnh Ngi l ức Gi-h-va!
21. -sai, con trai của A-mốt, bn khiến người tu cng vua -x-chia rằng: Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n phn như vầy: V ngươi đ cầu xin ta nghịch cng San-ch-rp, vua A-si-ri;
22. nầy l lời ức Gi-h-va đ phn về n: Gi đồng trinh Si-n khinh dể ngươi, nhạo cười ngươi; gi Gi-ru-sa-lem lắc đầu sau ngươi!
23. Ngươi đ đố thch v ni phạm đến ai? Ngươi đ cất tiếng ln v ngước mắt ln cao nghịch cng ai? Ấy l nghịch cng ấng Thnh của Y-sơ-ra-n.
24. Ngươi đ dng cc ti tớ mnh m đố thch Cha, ni rằng: Ta đem mun vn cỗ xe ln trn cht ni, l nơi xa thẳm của Li-ban; ta sẽ đốn những cy bch rất cao, cy tng rất xinh; vo đến trn đỉnh rất cao, trong rừng của ruộng tốt.
25. Ta đ đo đất v uống nước; dng bn chơn lm cho cạn mọi sng -dp-t.
26. Ngươi h chẳng nghe rằng ta đ lm sự đ từ lu, đ định từ đời xưa hay sao? Hiện nay ta khiến xảy ra, hầu cho ngươi ph cc thnh bền vững nn g đống đổ nt.
27. Những dn cư cc thnh ấy đ km sức, khiếp sợ, xấu hổ, trở nn như rau ngoi đồng v cỏ xanh, như cỏ trn mi nh, như la m chưa trồi đọt m đ ho.
28. Ta xem thấy ngươi khi ngồi, khi ra, khi vo v khi no loạn nghịch cng ta.
29. V ngươi no loạn nghịch cng ta, lời xấc xược của ngươi đ thấu đến tai ta, nn ta tra ci khoen nơi lỗ mũi ngươi, v ci khớp nơi miệng ngươi, khiến ngươi theo con đường mnh đ noi đến m trở về.
30. Hỡi -x-chia, điều nầy sẽ l dấu: năm nay sẽ ăn hoa lợi chnh ruộng tự sanh ra, sang năm cn ăn la tự nhin mọc ln khng gieo giống. Nhưng, đến năm thứ ba, hy gieo v gặt, hy trồng vườn nho v ăn tri.
31. Trong nh Giu-đa kẻ no trnh khỏi nạn v cn st lại sẽ chm rễ mới ở dưới v ra tri ở trn.
32. V sẽ c dn st ra từ Gi-ru-sa-lem, v mấy kẻ trốn khỏi nạn ra từ ni Si-n: lng sốt sắng của ức Gi-h-va vạn qun sẽ lm điều đ.
33. Vậy nn, ức Gi-h-va phn về vua A-si-ri như vầy: N sẽ khng vo thnh nầy, chẳng bắn vo một mũi trn, cũng chẳng dng một ci thuẫn m nghịch với, v chẳng đắp lũy m cự lại.
34. N sẽ theo con đường mnh đ noi đến m trở về, khng vo thnh nầy đu, ức Gi-h-va phn vậy.
35. Ta sẽ binh vực thnh nầy, để giải cứu n, v cớ ta v v cớ a-vt l ti tớ ta.
36. Bấy giờ, một thin sứ của ức Gi-h-va vo trại qun của người A-si-ri, v giết mười tm vạn năm ngn người. Sng hm sau, người ta dậy sớm, thấy rặt những thy chết.
37. San-ch-rp, vua A-si-ri, bn đi, trở về ở tại Ni-ni-ve.
38. Một ngy kia người đương qu lạy trong đền Nt-rc, thần của mnh, th con trai người l A-tra-m-lc v Sa-rết-se lấy gươm giết người. oạn, hai người đ trốn trong xứ A-ra-rt. Con trai người l -sạt-ha-đn trị v thay người.

-sai 38    chọn đoạn khc

1. Trong lc đ, -x-chia lm bịnh hầu chết; đấng tin tri -sai, con trai A-mốt, đến chầu vua, v tu rằng: ức Gi-h-va phn như vầy: Hy sắp đặt nh ngươi, v ngươi hầu chết, khng sống được nữa.
2. -x-chia bn xy mặt vo tường, cầu nguyện ức Gi-h-va rằng:
3. Hỡi ức Gi-h-va, xin nhớ rằng ti đ lấy lng chơn thật trọn lnh đi trước mặt Cha, v đ lm điều lnh trước mặt Ngi! oạn, -x-chia khc dầm dề.
4. Bấy giờ, c lời ức Gi-h-va phn cho -sai rằng:
5. Hy trở lại ni cng -x-chia rằng: Gi-h-va ức Cha Trời của a-vt, tổ ngươi, phn như vầy: Ta đ nghe lời cầu nguyện của ngươi, đ thấy nước mắt ngươi. Nầy, ta sẽ thm cho ngươi mười lăm tuổi.
6. Ta sẽ giải cứu ngươi cng thnh nầy khỏi tay vua A-si-ri, v ta sẽ binh vực thnh nầy.
7. Nầy l dấu ức Gi-h-va ban cho ngươi để nghiệm biết ức Gi-h-va sẽ lm hon thnh lời mnh đ phn:
8. trn bn trắc ảnh A-cha, ta sẽ lm cho bng mặt trời đương đi v đ đi qu, lui lại mười độ. Vậy th trn bn trắc ảnh, bng mặt trời đ lui lại mười độ m n đ đi qu rồi.
9. Nầy l lời chp của -x-chia, vua Giu-đa, khi đ lm bịnh v được lnh bịnh:
10. Ti từng ni: Vậy th, đương khi giữa trưa của đời ti, ti hầu vo cửa m phủ, cn mấy năm thừa bị cất mất!
11. Ti từng ni: Ti sẽ chẳng thấy ức Gi-h-va nữa, l ức Gi-h-va ở trn đất người sống. Ti chẳng cn thấy loi người ở cng dn cư thế gian.
12. Nh của ti bị triệt đi, dời xa khỏi ti như ci trại của người chăn chin. Ti cuốn đời ti như thợ dệt cuốn vải n; Cha sẽ cắt ti khỏi khung cửi; từ sng đến tối, Cha sẽ dứt mạng sống ti!
13. Ti lm thinh cho đến sng mai: như Ngi đ x cả xương ti như sư tử vậy. Từ sng đến tối, Cha sẽ dứt mạng sống ti!
14. Ti rầm r như chim hạc chim yến; g như chim b cu; mắt ti nhn trn cao nn nỗi mỏi. Hỡi ức Gi-h-va, ti đương cơn sầu khổ, xin Ngi bảo lnh ti.
15. Ti cn ni g? Ngi đ phn cng ti th Ngi cũng đ lm thnh việc nầy. Trọn đời ti sẽ ăn ở cch khim nhường v cớ trong lng cay đắng.
16. Hỡi Cha, người ta được sống l nhờ đ; thần linh ti được sống cũng nhờ đ! Xin Cha chữa lnh ti, khiến ti được sống.
17. Nầy, sự rất cay đắng của ti đ trở nn sự bnh an! Cha đ yu thương linh hồn ti, đem n ra khỏi hầm hư nt; v Cha đ nm mọi tội lỗi ti ra sau lưng Ngi.
18. Nơi m phủ chẳng ngợi khen Ngi được, v sự chết chẳng tn vinh Ngi được; những kẻ đ xuống mồ rồi chẳng cn trng cậy sự thnh thật của Ngi nữa.
19. Duy kẻ sống, kẻ sống mới hay tn vinh Ngi, như ti lm ngy nay; kẻ lm cha sẽ cho con ci mnh biết sự thnh thật của Ngi.
20. ức Gi-h-va l ấng cứu ti! Trọn đời chng ti sẽ đờn v ht trong nh ức Gi-h-va!
21. Vả, -sai c ni rằng: Hy lấy một ci bnh tri vả đắp trn mụt ung độc, vua sẽ được lnh.
22. -x-chia đp rằng: C dấu no cho ta biết rằng ta cn được ln nh ức Gi-h-va nữa chăng?

-sai 39    chọn đoạn khc

1. Trong lc đ, vua Ba-by-ln, l M-r-đc-Ba-la-đan, con vua Ba-la-đan, sai đưa thơ v lễ vật dng -x-chia; v nghe người đau v được lnh.
2. -x-chia vui mừng v cc sứ thần, th cho xem trong cung điện, nơi để những của qu, như bạc vng, thuốc thơm, dầu bu, cng kho kh giới, v mọi đồ trong phủ khố mnh. Phm vật chi trong cung v trong cả nước mnh, chẳng c t g l -x-chia chẳng cho cc sứ thần xem đến.
3. ấng tin tri -sai bn đến chầu vua -x-chia, v hỏi rằng: Cc người đ ni chi, v từ đu đến thăm vua? -x-chia đp rằng: Họ đến từ phương xa, tức l từ nước Ba-by-ln.
4. -sai tiếp rằng: Họ đ xem g trong cung vua? -x-chia đp rằng: Họ đ xem hết thảy mọi vật ở trong cung ta; chẳng c vật g trong phủ khố ta m ta chẳng chỉ cho họ.
5. -sai bn tu cng -x-chia rằng: Xin nghe lời ức Gi-h-va vạn qun phn:
6. Nầy, ngy đến, l khi mọi vật trong cung ngươi, mọi vật m tổ tin ngươi đ chứa trong kho cho đến ngy nay, sẽ dời sang Ba-by-ln, chẳng cn t no hết, ức Gi-h-va phn vậy.
7. Cc con trai ngươi, con chu ra từ ngươi, sanh bởi ngươi, cũng c kẻ sẽ bị bắt để lm quan hoạn trong cung vua Ba-by-ln.
8. -x-chia đp lại cng -sai rằng: Lời của ức Gi-h-va m ng vừa thuật cho ta nghe đ l tốt lắm! Lại rằng: V trong ngy ta cn sống, sẽ được bnh yn v lẽ thật.

-sai 40    chọn đoạn khc

1. ức Cha Trời của cc ngươi phn rằng: Hy yn ủi, hy yn ủi dn ta.
2. Hy ni cho thấu lng Gi-ru-sa-lem, v rao rằng sự tranh chiến của n đ trọn; tội lỗi n đ được tha; n đ chịu gấp hai từ tay ức Gi-h-va v cc tội mnh.
3. C tiếng ku rằng: Hy mở đường trong đồng vắng cho ức Gi-h-va; hy ban bằng đường ci trong đất hoang cho ức Cha Trời chng ta!
4. Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao ln; mọi ni mọi g sẽ bị hạ xuống; cc nơi gập ghềnh sẽ lm cho bằng; cc nơi dốc hm sẽ lm thnh đồng nội.
5. Bấy giờ sự vinh hiển của ức Gi-h-va sẽ hiện ra, v mọi xc thịt đều sẽ xem thấy; v miệng ức Gi-h-va đ phn vậy.
6. C tiếng kẻ rằng: Hy ku! V c đp rằng: Ti sẽ ku thế no? Mọi xc thịt giống như cỏ, nhan sắc n như hoa ngoi đồng.
7. Cỏ kh, hoa rụng, v hơi ức Gi-h-va thổi qua. Phải, dn nầy khc no cỏ ấy:
8. cỏ kh, hoa rụng; nhưng lời của ức Cha Trời chng ta cn mi đời đời!
9. Ai rao tin lnh cho Si-n, hy ln trn ni cao! Ai rao tin lnh cho Gi-ru-sa-lem, hy ra sức cất tiếng ln! Hy cất tiếng ln, đừng sợ! Hy bảo cc thnh của Giu-đa rằng: ức Cha Trời của cc ngươi đy!
10. Nầy, Cha Gi-h-va sẽ lấy quyền năng m đến; Ngi dng cnh tay mnh v cai trị. Nầy, sự ban thưởng Ngi ở nơi Ngi, sự bo trả Ngi ở trước mặt Ngi.
11. Ngi sẽ chăn bầy mnh như người chăn chin; thu cc con chin con vo cnh tay mnh v ẳm vo lng; từ từ dắt cc chin ci đương cho b.
12. Ai đ lấy lng bn tay m lường biển, lấy gang tay m đo cc từng trời? Ai đ lấy đấu m đong bụi đất? Ai đ dng cn m cn ni, v dng thăng bằng m cn g?
13. Ai lường được Thần của ức Cha Trời, v lm mưu sĩ Ngi, đặng dạy Ngi điều g?
14. No Ngi đ bn luận với ai? Ai đ dạy khn cho Ngi v dạy Ngi đường cng nghĩa? No ai đ đem sự thng biết dạy Ngi v chỉ cho Ngi lối khn ngoan?
15. Ka, cc dn tộc khc no một giọt nước nhỏ trong thng, v kể như l một mảy bụi rơi trn cn; nầy, Ngi giở cc c lao ln như đồi vật nhỏ.
16. Rừng Li-ban chẳng đủ đốt lửa, những th vật ở đ chẳng đủ lm của lễ thiu.
17. Mọi dn tộc ở trước mặt ức Gi-h-va thảy đều như khng, Ngi xem như trống khng v hư v vậy.
18. Vậy th cc ngươi c thể v ức Cha Trời với ai, lấy ảnh tượng no m so snh với Ngi được?
19. Khi người thợ đc tượng, th thợ bạc lấy vng m bọc, v đc cho những ci dy chuyền bằng bạc.
20. Kẻ ngho khng dng nổi vật đ, th chọn gỗ khng mục được, v tn thợ kho đặng trổ một tượng khng lay đổ.
21. Cc ngươi khng biết sao? Vậy th cc ngươi khng nghe sao? Người ta h chưa dạy cho cc ngươi từ lc ban đầu? Cc ngươi h chẳng hiểu từ khi dựng nền đất?
22. Ấy l ấng ngự trn vng tri đất nầy, cc dn cư trn đất như co co vậy. Chnh Ngi l ấng giương cc từng trời ra như ci mn, v giương ra như trại để ở.
23. Chnh Ngi l ấng lm tiu diệt cc quan trưởng v lm cho cc quan xt trn đất ra hư khng.
24. Họ mới trồng, mới gieo, cy mới chm rễ trong đất, hơi ức Gi-h-va thổi qua, th kh ho; nầy, gi lốc đa hết đi như rơm rc.
25. ấng Thnh phn rằng: Vậy th cc ngươi snh ta cng ai? Ai sẽ bằng ta?
26. Hy ngước mắt ln cao m xem: Ai đ tạo những vật nầy? Ấy l ấng khiến cc cơ binh ra theo số n, v đặt tn hết thảy; chẳng một vật no thiếu, v sức mạnh Ngi lớn lắm, v quyền năng Ngi rất cao.
27. Vậy th, hỡi Gia-cốp, sao ngươi ni, hy Y-sơ-ra-n, sao ngươi ni như vầy: ường ti đ khuất khỏi ức Gi-h-va, l đon ti qua khỏi ức Cha Trời ti?
28. Ngươi khng biết sao, khng nghe sao? ức Cha Trời hằng sống, l ức Gi-h-va, l ấng đ dựng nn cc đầu cng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khn ngoan Ngi khng thể d.
29. Ngi ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thm lực lượng cho kẻ chẳng c sức.
30. Những kẻ trai trẻ cũng phải mn mỏi mệt nhọc, người trai trng cũng phải vấp ng.
31. Nhưng ai trng đợi ức Gi-h-va th chắc được sức mới, cất cnh bay cao như chim ưng; chạy m khng mệt nhọc, đi m khng mn mỏi.

-sai 41    chọn đoạn khc

1. Hỡi cc c lao, hy nn lặng trước mặt ta; cc dn tộc hy lấy sức mới; hy đến gần, th mới ni! Chng ta hy đến gần nhau để xt đon!
2. Ai đ khiến người kia dấy ln từ phương đng, lấy sự cng bnh gọi người đến kề chơn mnh? Ngi ph cc dn tộc trước mặt Người, khiến người cai trị cc vua, ph họ như bụi cho gươm người, giống như rc rến bị gi thổi cho cung người.
3. Người đuổi theo họ trn con đường chưa hề đặt chơn, m vẫn v sự lướt dặm.
4. Ai đ lm v thnh tựu việc nầy? Ấy l chnh ta, ức Gi-h-va, l đầu tin, m cũng sẽ ở với cuối cng.
5. Cc c lao thấy v thất kinh; cc đầu cng đất đều run rẩy. Chng n đều đến gần v nhm lại,
6. ai nấy gip đỡ kẻ ln cận mnh, v bảo anh em mnh rằng: Hy phấn ch!
7. Thợ mộc giục lng thợ vng; kẻ dng ba đnh bng giục lng kẻ đnh đe; luận về việc hn rằng: Hn vẫn tốt; đoạn lấy đinh đng n cho khỏi lung lay.
8. Nhưng, hỡi Y-sơ-ra-n, ngươi l ti tớ ta, cn ngươi, Gia-cốp, l kẻ ta đ chọn, dng giống của p-ra-ham, bạn ta;
9. ta đ cầm lấy ngươi từ đầu cng đất, gọi ngươi từ cc gc đất, m bảo ngươi rằng: Ngươi l ti tớ ta; ta đ lựa ngươi, chưa từng bỏ ngươi.
10. ừng sợ, v ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, v ta l ức Cha Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ gip đỡ ngươi, lấy tay hữu cng bnh ta m nng đỡ ngươi.
11. Nầy, những kẻ nổi giận cng ngươi sẽ hổ thẹn nhuốc nha. Những kẻ dấy ln nghịch cng ngươi sẽ ra hư khng v chết mất.
12. Những kẻ cng kch ngươi, ngươi sẽ tm n m chẳng thấy; những kẻ giao chiến cng ngươi sẽ bị diệt v thnh khng.
13. V ta, l Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, sẽ nắm tay hữu ngươi, v phn cng ngươi rằng: ừng sợ, ta sẽ gip đỡ ngươi;
14. hỡi su bọ Gia-cốp, v cc ngươi của dn Y-sơ-ra-n, đừng sợ chi hết, ta sẽ gip ngươi, ức Gi-h-va phn vậy, tức l ấng Thnh của Y-sơ-ra-n, v l ấng chuộc ngươi.
15. Nầy, ta sẽ lấy ngươi lm ci bừa nhọn, thật mới v c răng bn. Ngươi sẽ tn cc ni v nghiền nhỏ ra, lm cho cc g nn giống như cm mịn.
16. Ngươi sẽ d n, gi sẽ đa đi, gi lốc sẽ lm tan lạc; nhưng ngươi sẽ vui mừng trong ức Gi-h-va, khoe mnh trong ấng Thnh của Y-sơ-ra-n.
17. Những kẻ ngho nn thiếu thốn tm nước m khng được, lưỡi kh v kht; nhưng ta, ức Gi-h-va, sẽ nhậm lời họ; ta, ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n, sẽ khng la bỏ họ đu.
18. Ta sẽ khiến sng chảy ra trn đỉnh ni trọi, v suối tro ln giữa trũng. Ta sẽ biến sa mạc thnh ao, v đất kh thnh nguồn nước.
19. Ta sẽ đặt trong đồng vắng những cy hương bch, cy tạo gip, cy sim v cy dầu. Ta sẽ trồng chung nơi sa mạc những cy tng, cy sam, cy hong dương,
20. hầu cho mọi người xem thấy v biết, ngẫm nghĩ v cng nhau hiểu rằng tay ức Gi-h-va đ lm sự đ, ấng Thnh của Y-sơ-ra-n đ dựng nn sự đ.
21. ức Gi-h-va phn: Hy trnh đơn cc ngươi; Vua của Gia-cốp phn: Hy by tỏ lẽ mạnh cc ngươi.
22. Phải, hy thuật lại đi! Hy rao cho chng ta điều sẽ xảy đến! Hy tỏ ra những điều đ c lc trước, cho chng ta để nghiệm sự cuối cng n l thế no, hy l bảo cho chng ta biết những sự hầu đến.
23. Hy rao những việc sẽ xảy đến sau nầy, cho chng ta biết cc ngươi l thần, cũng hy xuống phước hoặc xuống họa đi, hầu cho chng ta cng nhau xem thấy v lấy lm lạ.
24. Nầy cc ngươi chẳng ra g, sự cc ngươi lm cũng l v ch; kẻ lựa chọn cc ngươi l đng gớm ghiếc!
25. Ta dấy ln một người từ phương bắc, v người đ đến; người ku cầu danh ta từ pha mặt trời mọc, giẵm ln trn cc quan trưởng như giẵm trn đất vi, khc no thự gốm nhồi đất st.
26. Ai đ tỏ ra điều đ từ lc ban đầu cho chng ta biết? Ai đ rao ra từ trước đặng chng ta ni rằng, người l cng bnh? Nhưng chẳng ai rao hết, chẳng ai bo hết, chẳng ai từng nghe tiếng cc ngươi.
27. Ấy chnh ta đ phn trước nhứt cng Si-n rằng: Nầy, chng n đy! Ta sẽ sai một kẻ bo tin lnh đến Gi-ru-sa-lem.
28. Ta xem rồi, chẳng c ai hết; trong đm họ cũng chẳng c một người mưu sĩ, để m khi ta hỏi họ, c thể đp một lời.
29. Thật, họ chỉ l hư v hết thảy; cng việc họ cũng thnh khng, tượng đc của họ chẳng qua l gi v sự lộn lạo.

-sai 42    chọn đoạn khc

1. Nầy, đầy tớ ta đy, l kẻ ta nng đỡ; l kẻ ta chọn lựa, l kẻ m linh hồn ta lấy lm đẹp lng. Ta đ đặt Thần ta trn người, người sẽ tỏ ra sự cng bnh cho cc dn ngoại.
2. Người sẽ chẳng ku la, chẳng ln tiếng, chẳng để ngoi đường phố nghe tiếng mnh.
3. Người sẽ chẳng bẻ cy sậy đ giập, v chẳng dụt tim đn cn hơi chy. Người sẽ lấy lẽ thật m tỏ ra sự cng bnh.
4. Người chẳng mn mỏi, chẳng ng lng, cho đến chừng no lập xong sự cng bnh trn đất; cc c lao sẽ trng đợi luật php người.
5. Gi-h-va ức Cha Trời, l ấng đ dựng nn cc từng trời v giương ra, đ trải đất với mọi sự ra bởi n, đ ban hơi sống cho dn ở trn n, v thần linh cho mọi loi đi trn n, c phn như vầy:
6. Ta, ức Gi-h-va, đ ku gọi ngươi trong sự cng bnh; ta sẽ nắm tay ngươi v giữ lấy ngươi. Ta sẽ ph ngươi lm giao ước của dn nầy, lm sự sng cho cc dn ngoại,
7. để mở mắt kẻ m, lm cho kẻ t ra khỏi khm, kẻ ngồi trong tối tăm ra khỏi ngục.
8. Ta l ức Gi-h-va; ấy l danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng no khc, cũng khng nhường sự tn trọng ta cho những tượng chạm!
9. Nầy, những sự đầu tin đ ứng nghiệm rồi, nay ta lại rao cho cc ngươi sự mới; ta lm cho cc ngươi biết trước khi n nổ ra.
10. Cc ngươi l kẻ đi biển cng mọi vật ở trong biển, cc c lao cng dn cư n, hy ht bi ca tụng mới cho ức Gi-h-va, hy từ nơi đầu cng đất ngợi khen Ngi!
11. ồng vắng cng cc thnh n hy cất tiếng ln; cc lng K-đa ở cũng vậy; dn cư S-la hy ht, hy ku ln từ trn cht ni!
12. Hy dng vinh hiển cho ức Gi-h-va, v rao sự ngợi khen Cha trong cc c lao!
13. ức Gi-h-va sẽ ra như người mạnh dạn; giục lng sốt sắng như người lnh chiến; ku la qut tho; ra sức cự lại kẻ th nghịch mnh.
14. Ta lm thinh đ lu; ta đ nn lặng, ta đ cầm mnh. Nhưng by giờ, ta rn la, thở ho hễn, như đờn b sanh đẻ.
15. Ta sắp ph hoang ni v đồi, lm cho cỏ cy kh ho; biến sng thnh c lao, lm cho hồ ao cạn tắt.
16. Ta sẽ khiến kẻ m đi trn con đường mnh khng thuộc, dắt họ bởi cc nẻo chẳng quen; ta sẽ đổi bng tối trước mặt họ ra nh sng, nơi cong quẹo ra ngay thẳng. Thật, ta sẽ lm cc sự đ, v khng la bỏ chng n đu.
17. Song những kẻ cậy cc tượng chạm, xưng cc tượng đc rằng: Cc ngi l thần chng ti, th sẽ đều giựt li v mang xấu hổ!
18. Hỡi những kẻ điếc, hy nghe; cn cc ngươi l kẻ m, hy mở mắt v thấy!
19. Ai l m, h chẳng phải đầy tớ ta sao? Ai l điếc như sứ giả m ta đ sai đi? Ai l m như kẻ đ ha thuận cng ta! Ai l m như đầy tớ của ức Gi-h-va?
20. Ngươi thấy nhiều sự, m khng giữ chi hết; ngươi vận c lỗ tai ngỏ, m khng nghe chi hết.
21. ức Gi-h-va vui lng v sự cng bnh mnh, lm cho luật php cả sng v tn trọng.
22. Nhưng ấy l một dn bị cướp bị giựt: hết thảy đều bị mắc lưới trong hang v giam trong ngục; chng n lm của cướp m chẳng ai giải cứu; lm mồi m chẳng ai ni rằng: Hy trả lại!
23. Trong vng cc ngươi ai l kẻ lắng tai nghe điều nầy, ai để đến v nghe sự xảy c về sau?
24. Ai đ ph Gia-cốp cho sự cướp bc, v Y-sơ-ra-n cho qun trộm cướp? H chẳng phải ức Gi-h-va, l ấng m chng ta phạm tội nghịch cng, đường lối Ngi chng n chẳng noi theo, luật php Ngi chng n chẳng vng giữ?
25. Cho nn Cha đ trt cơn thạnh nộ v sự chiến tranh dữ dội trn n; lửa đốt tứ bề m n khng biết; lửa thiu chy n, m cũng chẳng lấy lm lo.

-sai 43    chọn đoạn khc

1. By giờ, hỡi Gia-cốp! ức Gi-h-va l ấng đ dựng nn ngươi, hỡi Y-sơ-ra-n! Ngi l ấng đ tạo thnh ngươi, phn như vầy: ừng sợ, v ta đ chuộc ngươi. Ta đ lấy tn ngươi gọi ngươi; ngươi thuộc về ta.
2. Khi ngươi vượt qua cc dng nước, ta sẽ ở cng; khi ngươi lội qua sng, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị chy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi.
3. V ta l Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, ấng Thnh của Y-sơ-ra-n, Cứu Cha ngươi. Ta ban -dp-t lm gi chuộc ngươi, -thi--bi v S-ba lm của thay ngươi.
4. V ta đ coi ngươi l qu bu, đng chuộng, v ta đ yu ngươi, nn ta sẽ ban những người thế ngươi, v cc dn tộc thay mạng sống ngươi.
5. ừng sợ, v ta ở cng ngươi: ta sẽ khiến dng di ngươi đến từ phương ty.
6. Ta sẽ bảo phương bắc rằng: Hy bung ra! v bảo phương nam rằng: Chớ cầm lại lm chi! Hy đem cc con trai ta về từ nơi xa, đem cc con gi ta về từ nơi đầu cng đất,
7. tức l những kẻ xưng bằng tn ta, ta đ dựng nn họ v vinh quang ta; ta đ tạo thnh v đ lm nn họ.
8. Hy đem dn nầy ra, l dn c mắt m đui, v những kẻ c tai m điếc!
9. Cc nước hy nhm lại, cc dn tộc hy hiệp lại! Trong vng họ, ai c thể rao truyền sự nầy, v tỏ cho chng ta những sự từ trước? Họ hy dẫn người lm chứng, hầu cho mnh được xưng cng bnh, v cho người ta nghe m ni rằng: Ấy l thật!
10. ức Gi-h-va phn: Cc ngươi l kẻ lm chứng ta, v l đầy tớ ta đ chọn, hầu cho cc ngươi được biết v tin ta, v hiểu rằng ta l Cha! Chẳng c ức Cha Trời no tạo thnh trước ta, v cũng chẳng c sau ta nữa.
11. Ấy chnh ta, chnh ta l ức Gi-h-va, ngoi ta khng c cứu cha no khc.
12. Ấy chnh ta l ấng đ rao truyền, đ giải cứu, v đ chỉ bảo, chẳng c thần no lạ giữa cc ngươi. ức Gi-h-va phn: Cc ngươi đều l người lm chứng, v ta l ức Cha Trời!
13. Thật, từ khi c ngy ta đ l ức Cha Trời, chẳng ai c thể giải cứu khỏi tay ta. Ta lm ra, ai ngăn cấm ta được?
14. ức Gi-h-va, ấng Cứu chuộc cc ngươi, ấng Thnh của Y-sơ-ra-n, phn như vầy: V cớ cc ngươi, ta đ sai đến Ba-by-ln, ln chng n, tức l người Canh-đ, như l người chạy trốn, xuống cc tu mnh đ lấy lm vui mừng.
15. Ta, ức Gi-h-va, l ấng Thnh của cc ngươi, ấng tạo thnh Y-sơ-ra-n, tức Vua cc ngươi.
16. ức Gi-h-va, l ấng đ mở lối trong biển v đường vượt qua dng nước mạnh,
17. khiến xe, ngựa, cơ binh v lnh mạnh nhm lại, thảy đều nằm cả tại đ, sẽ khng dậy nữa, bị ngột v tắt đi như tim đn, phn như vầy:
18. ừng nhớ lại sự đ qua, v chớ nghĩ đến sự đời trước.
19. Nầy, ta sắp lm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; cc ngươi h chẳng biết sao? Ấy l ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, v khiến những sng chảy trong nơi sa mạc.
20. Những th đồng, với mung rừng v chim đ, sẽ tn vinh ta; v ta đặt cc dng nước trong đồng vắng v cc sng trong sa mạc, đặng cho dn ta đ chọn được uống.
21. Ta đ lm nn dn nầy cho ta, n sẽ ht khen ngợi ta.
22. Song, hỡi Gia-cốp, ngươi chẳng từng ku cầu ta! Hỡi Y-sơ-ra-n, ngươi đ chn ta!
23. Ngươi chẳng dng chin lm của lễ thiu dng cho ta, chẳng dng hi sinh tn knh ta. Ta chẳng lm phiền ngươi m khiến dng lễ vật, cũng chẳng lm nhọc ngươi m khiến đốt hương.
24. Ngươi chẳng lấy tiền mua xương bồ cho ta, v chẳng lấy mỡ của hi sinh lm cho ta no; nhưng lại lấy tội lỗi mnh lm cho ta phiền, lấy sự gian c lm cho ta nhọc.
25. Ấy chnh ta, l ấng v mnh ta m xa sự phạm tội ngươi; ta sẽ khng nhớ đến tội lỗi ngươi nữa.
26. Hy nhắc lại cho ta nhớ; chng ta hy bnh luận cng nhau; hy luận lẽ đi, hầu cho ngươi được xưng cng bnh.
27. Thỉ tổ ngươi đ phạm tội, cc thầy gio ngươi lại phạm php nghịch cng ta.
28. Vậy nn ta lm nhục cc quan trưởng của nơi thnh; ta sẽ bắt Gia-cốp lm sự rủa sả, v Y-sơ-ra-n lm sự gim ch.

-sai 44    chọn đoạn khc

1. By giờ, hỡi Gia-cốp, ti tớ ta, hỡi Y-sơ-ra-n m ta đ chọn, hy nghe!
2. ức Gi-h-va, l ấng đ lm nn ngươi, đ gy nn ngươi từ trong lng mẹ, v sẽ gip đỡ ngươi, phn như vầy: Hỡi Gia-cốp, ti tớ ta, v Gi-su-run m ta đ chọn, đừng sợ chi;
3. v ta sẽ rt nước trn kẻ kht, cho suối chảy nơi đất kh. Ta sẽ đổ Thần ta trn dng di ngươi, v phước lnh ta trn những kẻ ra từ ngươi.
4. Chng n sẽ nẩy nở giữa đm cỏ, như cy liễu dưa dng nước. Người nầy sẽ ni rằng: Ta thuộc về ức Gi-h-va; người kia xưng
5. mnh bằng danh của Gia-cốp, kẻ khc nữa lấy tay mnh viết rằng: Ta thuộc về ức Gi-h-va, v xưng mnh bằng danh Y-sơ-ra-n.
6. ức Gi-h-va, l Vua v ấng Cứu chuộc của Y-sơ-ra-n, l ức Gi-h-va vạn qun, phn như vầy: Ta l đầu tin v cuối cng; ngoi ta khng c ức Cha Trời no khc.
7. Ai l kẻ ku gọi như ta, rao bảo v phn truyền điều đ từ khi ta đ lập dn tộc xưa nầy? th hy rao truyền sự mai sau v điều chi sẽ xảy đến!
8. Chớ kinh hi v cũng đừng bối rối. Từ thuở đ ta h chẳng từng rao ra cho cc ngươi biết sao? Cc ngươi lm chứng cho ta. Ngoi ta c ức Cha Trời no khc khng? Thật, chẳng c Vầng no khc; ta khng biết đến!
9. Những thợ chạm tượng đều l hư v, việc họ rất ưa thch chẳng c ch g. Những kẻ lm chứng của họ khng thấy v khng biết, để họ mang xấu hổ.
10. Ai l kẻ tạo một v thần, đc một tượng, m khng c ch chi?
11. Nầy, mọi kẻ lm bạn về việc đ sẽ bị nhục, những thợ đ chẳng qua l loi người! Họ hy nhm lại hết thảy v đứng ln! Chắc sẽ cng nhau bị kinh hi v xấu hổ.
12. Thợ rn lấy một thỏi sắt nướng trn than lửa; dng ba m đập, dng cnh tay mạnh m lm; mặc dầu đi v km sức; khng uống nước v kiệt cả người.
13. Thợ mộc giăng dy; dng phấn m gạch; đẽo bằng ci chng, đo bằng ci nhp; lm nn tượng người, giống hnh người tốt đẹp, để ở trong một ci nh.
14. Lại đi đốn cy bch; lấy cy lật, cy dẽ, m mnh đ chọn trong cc thứ cy trn rừng; trồng cy thng, mưa xuống lm cho lớn ln.
15. Gỗ ấy người ta sẽ dng m chụm, lấy về m sưởi. Cng dng để dun lửa hấp bnh; lại cũng lấy m lm một v thần, rồi thờ lạy n, lm n nn một tượng chạm m qu lạy trước mặt n.
16. Họ chụm đi phn nửa trong lửa, cn phn nửa th dng m nướng thịt, ăn cho no; hoặc sưởi cho ấm, v ni rằng: H, nầy ta sưởi đy; ta thấy ngọn lửa!
17. oạn, gỗ cn thừa lại, lm một v thần, tức l tượng chạm mnh; ci mnh trước mặt n m thờ lạy, cầu nguyện n m rằng: Xin giải cứu ti, v ngi l thần của ti!
18. Những người ấy khng biết v khng suy xt; v mắt họ nhắm lại để đừng thấy, lng họ lấp đi để đừng hiểu.
19. Trong bọn họ chẳng ai suy đi nghĩ lại, chẳng ai c sự thng biết khn sng m ni rằng: Ta đ lấy phn nửa m chụm; đ hấp bnh trn lửa than; đ quay thịt v ăn rồi; cn thừa lại, ta dng lm một vật gớm ghiếc sao? Ta lại đi ci mnh lạy một gốc cy sao?
20. Người đ ăn tro, lng m muội đ lm cho la bỏ đường, chẳng c thể tự cứu linh hồn mnh, hay l ni rằng: Trong tay hữu ta h chẳng phải l đồ giả dối sao?
21. Hỡi Gia-cốp, hỡi Y-sơ-ra-n, hy nhớ cc điều nầy! V ngươi l ti tớ ta. Ta đ gy nn ngươi; hỡi Y-sơ-ra-n, ngươi l ti tớ ta, ta sẽ khng qun ngươi!
22. Ta đ xa sự phạm tội ngươi như my đậm, v tội lỗi ngươi như đm ny. Hy trở lại cng ta, v ta đ chuộc ngươi.
23. Hỡi cc từng trời, hy ht vui mừng v ức Gi-h-va đ lm hon thnh! Hỡi cc nơi su dưới đất, hy reo la! Hỡi cc ni, rừng cũng mọi cy cối trn rừng, hy cất tiếng m ht! v ức Gi-h-va đ chuộc cứu gip, v sẽ tỏ sự vinh hiển Ngi ra trong Y-sơ-ra-n.
24. ức Gi-h-va, l ấng Cứu chuộc ngươi, đ gy nn ngươi từ trong lng mẹ, phn như vầy: Ta l ức Gi-h-va, đ lm nn mọi vật, một mnh ta đ giương cc từng trời v trải đất, ai ở cng ta?
25. Ấy chnh ta lm trật cc điềm của kẻ ni dối, khiến thầy bi nn ngu muội, lm cho kẻ tr tho lui, biến sự khn ngoan n ra dại khờ;
26. Cha lm ứng nghiệm lời của ti tớ Ngi; phn về thnh Gi-ru-sa-lem rằng: N sẽ c người ở; v về cc thnh của Giu-đa rằng: N sẽ được lập lại, ta sẽ dựng lại cc nơi hoang vu của n;
27. phn cng vực su rằng: Hy kh đi, ta sẽ lm cạn cc sng;
28. phn về Si-ru rằng: N l người chăn chin của ta; n sẽ lm nn mọi sự ta đẹp lng; lại cũng phn về Gi-ru-sa-lem rằng: N sẽ được lập lại, v phn về đền thờ rằng: Nền ngươi sẽ lại lập.

-sai 45    chọn đoạn khc

1. ức Gi-h-va phn thể nầy cng Si-ru, l người xức dầu của Ngi, ta đ cầm lấy tay hữu người, đặng hng phục cc nước trước mặt người, v ta sẽ tho dy lưng cc vua; đặng mỡ cc cửa thnh trước mặt người, cấm khng được đng lại:
2. Ta sẽ đi trước mặt ngươi, ban bằng cc đường gập ghềnh; ph vỡ cc cửa bằng đồng, bẻ gy then gi bằng sắt;
3. ta sẽ ban vật bu chứa trong nơi tối, của cải chứa trong nơi kn cho ngươi, để ngươi biết rằng chnh ta, l ức Gi-h-va, ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n, đ lấy tn ngươi gọi ngươi.
4. V cớ Gia-cốp, ti tớ ta, v Y-sơ-ra-n, kẻ lựa chọn của ta, nn ta đ lấy tn ngươi gọi ngươi, dầu ngươi khng biết ta.
5. Ta l ức Gi-h-va, khng c ấng no khc, ngoi ta khng c ức Cha Trời no khc nữa. Dầu ngươi khng biết ta, ta sẽ thắt lưng ngươi,
6. hầu cho từ pha mặt trời mọc đến pha mặt trời lặn họ được biết rằng khng c ức Cha Trời no khc ngoi ta. Ta l ức Gi-h-va, khng c đấng no khc.
7. Ấy chnh ta l ấng gy nn sự sng v dựng nn sự tối tăm, lm ra sự bnh an v dựng nn sự tai vạ; chnh ta, l ức Gi-h-va, l mọi sự đ.
8. Hỡi cc từng trời, hy sa mc xuống từ trn cao, vng khung hy đổ sự cng bnh xuống! ất hy tự nẻ ra, đặng sanh sự cứu rỗi, sự cng bnh mọc ln cả một lần! Ta, l ức Gi-h-va, đ dựng nn sự đ.
9. Khốn thay cho kẻ ci lại với ấng tạo nn mnh! một bnh trong cc bnh bằng đất! ất st h dễ ni cng thợ gốm l người nhồi mnh rằng: Ngươi lm chi? hoặc việc ngươi lm ra h ni rằng: N khng c tay?
10. Khốn thay cho kẻ ni cng cha mnh rằng: Cha sinh ra g? v cng đờn b rằng: Ngươi đẻ g?
11. ức Gi-h-va, ấng Thnh của Y-sơ-ra-n, tức l ấng đ lm ra Y-sơ-ra-n, phn như vầy: Cc ngươi hy hỏi ta về những sự sẽ đến; hy bảo ta về sự cc con trai ta, v về việc lm bởi tay ta.
12. Ấy chnh ta đ lm ra đất; chnh ta, tức l tay ta, đ giương ra cc từng trời, v đ truyền bảo cc cơ binh n.
13. Ấy chnh ta đ dấy người ln trong sự cng bnh, v sẽ ban bằng mọi đường lối người. Người sẽ lập lại thnh ta, v thả kẻ bị đy của ta, khng cần gi chuộc, cũng khng cần phần thưởng, ức Gi-h-va vạn qun phn vậy.
14. ức Gi-h-va phn như vầy: Lời li nước -dp-t, của cải nước -thi--bi, cng người Sa-b, người vc giạc cao lớn, đều sẽ qua cng ngươi v thuộc về ngươi. Họ sẽ bước theo ngươi; mang xiềng m đến, quị lụy trước mặt ngươi v ni xin rằng: Thật ức Cha Trời ở giữa ngươi; ngoi Ngi chẳng c ai khc, khng c ức Cha Trời no nữa.
15. Hỡi ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n, l Cứu Cha, Ngi thật l ức Cha Trời ẩn mnh!
16. Hết thảy chng n đều bị xấu hổ nhuốc nha; những thợ lm hnh tượng cng nhau trở về, rất l mắc cỡ.
17. Duy Y-sơ-ra-n đ được ức Gi-h-va cứu cho, được sự cứu đời đời, đến đời đời v cng cc ngươi khng cn mang hổ mang nhơ!
18. V ức Gi-h-va, l ấng đ dựng nn cc từng trời, tức l ức Cha Trời đ tạo thnh đất v lm ra n, đ lập n cho bền vững, chẳng phải dựng nn l trống khng, bn đ lm nn để dn ở, phn như vầy: Ta l ức Gi-h-va, khng c ấng no khc!
19. Ta chẳng hề ni cch kn giấu, chẳng ni trong nơi của đất tối tăm. Ta chẳng từng phn cng dng di Gia-cốp rằng: Cc ngươi tm ta l v ch. Ta, l ức Gi-h-va, phn sự cng bnh, truyền điều chơn thật.
20. Hỡi dn thot nạn của cc nước, hy nhm lại v đến, thảy cng nhau lại gần! Những kẻ khin gổ của tượng chạm mnh, cầu nguyện với thần khng cứu được, thật l đồ v thức.
21. Vậy hy truyền rao; hy bảo chng n đến gần, v nghị luận cng nhau! Từ đời xưa ai đ rao ra sự nầy? ai đ tỏ ra từ lc thượng cổ? H chẳng phải ta, l ức Gi-h-va, sao? Ngoi ta chẳng c ức Cha Trời no khc! chẳng c ức Cha Trời no khc l cng bnh v l Cứu Cha ngoi ta.
22. Hỡi cc ngươi hết thảy ở cc nơi đầu cng đất, hy nhn xem ta v được cứu! V ta l ức Cha Trời, chẳng c Cha no khc.
23. Ta đ chỉ mnh m thề, lời cng bnh ra từ miệng ta sẽ chẳng hề trở lại: mọi đầu gối sẽ qu trước mặt ta, mọi lưỡi sẽ chỉ ta ma thề.
24. Người ta sẽ luận về ta rằng: sự cng bnh v sức mạnh chỉ ở trong ức Gi-h-va, người ta sẽ đến cng Ngi. Mọi kẻ giận Ngi sẽ bị hổ thẹn.
25. Cả dng di Y-sơ-ra-n sẽ được xưng cng bnh trong ức Gi-h-va, v nhờ Ngi m được vinh hiển.

-sai 46    chọn đoạn khc

1. Bn ci xuống; N-b-khom mnh; tượng n chở trn loi th, trn sc vật. Những vật m cc ngươi vốn thường khing, đ nặng qu, lm cho sc vật mệt nhọc.
2. Chng n ci xuống, cng nhau khom mnh; đ chẳng cứu được gnh nặng của mnh, v chnh mnh lại bị bắt lm phu t.
3. Hỡi nh Gia-cốp, v hết thảy cc ngươi l dn st của nh Y-sơ-ra-n, hy nghe ta, ta đ gnh vc cc ngươi từ lc mới sanh, bồng-ẵm cc ngươi từ trong lng mẹ.
4. Cho đến chừng cc ngươi gi cả, đầu ru tc bạc, ta cũng sẽ bồng-ẵm cc ngươi. Ta đ lm ra, th sẽ cn gnh vc cc ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẵm v giải cứu cc ngươi.
5. Cc ngươi so snh ta cng ai, v coi ta bằng ai? Cc ngươi lấy ai đọ với ta, đặng chng ta được giống nhau?
6. Ka, họ mc vng trong ti ra, v lấy cn m cn bạc, thu thợ vng dng m đc một thần, với ci mnh thờ lạy.
7. Họ vc tượng ấy trn vai, đem đi, đặt vo chỗ n: thần cứ đứng đ m khng dời khỏi chỗ n nữa. Nếu c ai ku cầu, th thần chẳng trả lời, v khng cứu khỏi nạn được.
8. Hy nhớ mọi sự đ, hy r ra l đấng trượng phu! Hỡi kẻ phạm tội, hy nghĩ lại!
9. Hy nhớ lại những sự ngy xưa; v ta l ức Cha Trời, v chẳng c Cha no khc; ta l ức Cha Trời, chẳng c ai giống như ta.
10. Ta đ rao sự cuối cng từ buổi đầu tin, v đ ni từ thuở xưa những sự chưa lm nn. Ta phn rằng: Mưu của ta sẽ lập, v ta sẽ lm ra mọi sự ta đẹp .
11. Ta gọi chim đến từ phương đng, v gọi người lm mưu ta đến từ xứ xa. iều ta đ rao ra, ta sẽ lm hon thnh, điều ta đ định, ta cũng sẽ lm.
12. Hỡi những người cứng lng, xa cch sự cng bnh, hy nghe ta phn.
13. Ta lm cho sự cng bnh ta đến gần, n chẳng xa chi, v sự cứu rỗi của ta sẽ chẳng chậm trễ. Ta sẽ đặt sự cứu rỗi trong Si-n cho Y-sơ-ra-n, l sự vinh hiển ta.

-sai 47    chọn đoạn khc

1. Hỡi con gi đồng trinh của Ba-by-ln, hy xuống ngồi trong bụi đất! Hỡi con gi người Canh-đ, hy ngồi dưới đất, ngươi chẳng c ngi nữa! V từ nay về sau, ngươi sẽ khng được xưng l dịu dng yểu điệu nữa đu.
2. Hy lấy cối xay v đi xay bột; hy bỏ lp, vn vạt o đi, để trần chơn, đặng lội qua sng.
3. Sự la lồ của ngươi phải tỏ ra, sự sỉ nhục ngươi sẽ bị thấy! Ta sẽ lm sự bo cừu, khng chừa ai hết.
4. ấng Cứu chuộc của chng ta, danh Ngi l ức Gi-h-va vạn qun, l ấng Thnh của Y-sơ-ra-n.
5. Hỡi con gi của người Canh-đ, hy ngồi lm thinh, trốn trong nơi tối tăm! V từ nay về sau, ngươi sẽ khng được gọi l chủ mẫu của cc nước nữa.
6. Ta đ nổi giận nghịch cũng dn ta, lm uế sản nghiệp ta, v ph hết chng n trong tay ngươi. Nhưng ngươi chẳng từng dng sự thương xt được chng n; đ tra ch nặng trn người gi cả.
7. Ngươi ni rằng: Ta sẽ lm những sự ấy vo lng, v chẳng nghĩ đến cuối cng sự đ.
8. Hỡi nước sung sướng ở yn ổn, bụng bảo dạ rằng: Ta đy, ngoi ta chẳng cn ai! Ta sẽ chẳng ga bụa, chẳng biết mất con ci l g; nầy, by giờ hy nghe đy.
9. Cng trong một giy pht trong một ngy, hai nạn ấy, l sự mất con ci v sự ga bụa, sẽ xảy đến cho ngươi. Hai nạn ấy sẽ đến đầy đủ trn ngươi, khi ngươi lm t thuật rất nhiều, v c lắm quyền của ph ch!
10. Ngươi cậy sự gian c của mnh v ni rằng: Chẳng ai thấy ta. Sự khn ngoan thng biết của ngươi đ phỉnh dổ ngươi, v ngươi tự ni trong lng rằng: Ta đy, ngoi ta chẳng cn ai!
11. Vậy nn tai vạ sẽ lm trn ngươi, m chẳng biết từ đu; hoạn nạn sẽ đến cho ngươi, m chẳng trừ được; sự hủy diệt xảy ra thnh lnh, ngươi khng thể liệu trước.
12. Vậy ngươi hy đứng ln, dng những t thuật với v số ph ch m ngươi đ tập từ khi thơ ấu! C lẽ ngươi sẽ được lợi ch; v c lẽ nhơn đ ngươi sẽ nn đng sợ chăng?
13. Ngươi đ nhọc sức v cớ nhiều mưu chước. Vậy những kẻ hỏi trời, xem sao, xem trăng mới m đon việc ngy sau, by giờ hy đứng ln v cứu ngươi cho khỏi những sự xảy đến trn ngươi.
14. Ka, họ sẽ trở nn như rơm rạ, bị lửa thiu đốt; họ sẽ chẳng cứu mnh được khỏi quyền ngọn lửa; lửa ấy chẳng phải lửa than để sưởi, hay l lửa để ngồi kề một bn.
15. Ka, những sự m ngươi đ lm kh nhọc th đ trở nn như vậy: những kẻ bun bn với ngươi từ thuỡ nhỏ, ai về chỗ nấy, chẳng ai đến cứu ngươi hết!

-sai 48    chọn đoạn khc

1. Hỡi nh Gia-cốp, l những ngươi được xưng bằng danh Y-sơ-ra-n, ra từ nguồn Giu-đa, hy nghe đy; cc ngươi chỉ danh ức Gi-h-va m thề, ku cầu ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n, nhưng chẳng lấy lng chơn thật v cng bnh.
2. V họ lấy thnh thnh lm danh mnh, v cậy ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n; danh Ngi l ức Gi-h-va vạn qun.
3. Ta đ phn từ xưa về những sự qua rồi; những sự ấy ra từ miệng ta, v ta đ rao ra: ta đ lm thnh lnh, v những sự đ đ xảy đến.
4. Hỡi Y-sơ-ra-n, v ta biết ngươi cứng cỏi, gy ngươi l gn sắt, trn ngươi l đồng,
5. nn ta đ phn những sự đ từ xưa, đ dạy ngươi về những sự đ trước khi chưa đến, kẻo ngươi ni rằng: Ấy l thần tượng ta đ lm nn, tượng chạm hoặc đc của ta đ dạy biểu mọi điều đ.
6. Ngươi đ nghe rồi, hy thấy mọi điều đ, sao cc ngươi khng ni ph đi? Từ nay về sau, ta tỏ ra những sự mới, l sự kn nhiệm ngươi chưa biết.
7. By giờ những sự đ mới dựng nn, khng phải ngy xưa đ c; trước ngy nầy ngươi chưa nghe chi hết, kẻo ngươi ni rằng: Nầy, ta biết sự đ rồi!
8. Khng, thật ngươi chưa từng nghe, chưa từng biết, tai ngươi chưa mở ra; v ta biết rằng ngươi lm gian dối lun, từ trong lng mẹ đ được gọi l bội nghịch.
9. Ta v danh mnh m tạm nhịn giận ta; v sự vinh hiển mnh m nhịn nhục đối với ngươi, đặng khng hủy diệt ngươi.
10. Nầy, ta luyện ngươi, nhưng khng phải như luyện bạc; ta đ thử ngươi trong l hoạn nạn.
11. Ấy l v ta, v một mnh ta, m ta sẽ lm điều đ; v ta h để nhục danh ta sao? Ta sẽ chẳng nhường sự vinh hiển ta cho thần no khc.
12. Hỡi Gia-cốp, v ngươi, Y-sơ-ra-n ta đ gọi, hy nghe lời ta: Ta l ấng đ; ta l đầu tin v cng l cuối cng.
13. Tay ta đ lập nền đất, tay hữu ta đ giương cc từng trời; ta gọi đến, trời đất đều đứng ln.
14. Cc ngươi hy nhm lại hết thảy, v hy nghe: Trong vng họ c ai đ rao ra những sự nầy khng? Người m ức Gi-h-va yu, sẽ lm đều đẹp Ngi nghịch cng Ba-by-ln, v cnh tay người sẽ gi ln nghịch cng người Canh-đ.
15. Ta, chnh ta đ phn, v đ gọi người; ta đ khiến người đến, người sẽ lm thạnh vượng đường lối mnh.
16. Cc ngươi hy đến gần ta, v nghe điều nầy: Từ lc ban đầu ta chưa từng ni cch kn giấu. Vừa lc c sự ấy, ta đ ở đ rồi. Vả, by giờ, Cha Gi-h-va, v Thần của Ngi, sai ta đến.
17. ức Gi-h-va, ấng Cứu chuộc ngươi, l ấng Thnh của Y-sơ-ra-n, phn như vầy: Ta l ức Gi-h-va, ức Cha Trời ngươi, l ấng dạy cho ngươi được ch, v dắt ngươi trong con đường ngươi phải đi.
18. Than i! ước g ngươi đ để đến cc điều răn ta! th sự bnh an ngươi như sng, v sự cng bnh ngươi như sng biển,
19. dng di ngươi như ct, hoa tri của ruột gi ngươi như sạn, danh ngươi chẳng bị diệt bị xa trước mặt ta.
20. Hy ra khỏi Ba-by-ln! Hy trnh xa người Canh-đ! Hy cất tiếng reo vui m rao tin nầy, tuyn bố v truyền ra cho đến nơi cuối cng đất! Hy rằng: ức Gi-h-va đ chuộc Gia-cốp, l ti tớ Ngi.
21. Khi Ngi dẫn họ đi ngang qua sa mạc th họ khng kht, v Ngi đ khiến nước từ vầng đ, th nước văng ra.
22. Những người c chẳng hưởng sự bnh an bao giờ, ức Gi-h-va phn vậy.

-sai 49    chọn đoạn khc

1. Hỡi cc c lao, hy nghe ta! Hỡi cc dn xa lạ, hy gh tai! ức Gi-h-va đ gọi ta từ trong bụng mẹ, đ ni đến danh ta từ lng dạ mẹ ta.
2. Ngi đ khiến miệng ta giống như gươm bn; lấy bng tay Ngi m che ta; lm cho ta như tn nhọn, v giấu ta trong bao tn.
3. Ngi phn cng ta rằng: Hỡi Y-sơ-ra-n, ngươi l ti tớ ta, ta sẽ được sng danh bởi ngươi.
4. Ta c ni rằng: Ta đ lm việc luống cng, đ hao sức v ch v khng kết quả. Song lẽ ngay thẳng của ta ở nơi ức Gi-h-va, sự ban thưởng cho ta ở nơi ức Cha Trời ta.
5. By giờ, ức Gi-h-va l ấng đ lập ta lm ti tớ Ngi từ trong bụng mẹ, c khiến ta dẫn Gia-cốp đến cng Ngi, v nhm Y-sơ-ra-n về cng Ngi; v ta được tn trọng trước mắt ức Gi-h-va, v ức Cha Trời ta l sức mạnh ta.
6. Ngi c phn cng ta rằng: Ngươi lm ti tớ ta đặng lập lại cc chi phi Gia-cốp, v lm cho những kẻ được gn giữ của Y-sơ-ra-n lại được trở về, cn l việc nhỏ; ta sẽ khiến ngươi lm sự sng cho cc dn ngoại, hầu cho ngươi lm sự cứu rỗi của ta đến nơi đầu cng đất.
7. ức Gi-h-va, ấng Cứu chuộc Y-sơ-ra-n, v ấng Thnh của Ngi, phn cng người bị loi người khinh dể, bị dn nầy gớm ghiếc, l người lm ti kẻ c quyền thế, như vầy: Cc vua sẽ thấy v đứng đậy; cc quan trưởng sẽ qu lạy, v cớ ức Gi-h-va l ấng thnh tn, tức l ấng Thnh của Y-sơ-ra-n, l ấng đ chọn ngươi.
8. ức Gi-h-va phn như vầy: Ta đ nhậm lời ngươi trong kỳ thuận tiện, đ va gip ngươi trong ngy cứu rỗi. Ta sẽ gn giữ ngươi, ph ngươi lm giao ước của dn, đặng lập lại xứ nầy v chia đất hoang vu lm sản nghiệp cho;
9. đặng bảo kẻ bị tri rằng: Hỡi ra, v bảo kẻ ở trong nơi tối tăm rằng: Hy tỏ mnh! Họ sẽ chăn thả trn đường, v đồng cỏ họ sẽ ở trn cc ni trọi.
10. Họ sẽ khng đi khng kht, hơi nắng chẳng đốt đến, kh nng mặt trời chẳng phạm đến nữa; v ấng thương xt họ sẽ dắt dẫn, đem họ đến gần suối nước.
11. Ta sẽ lm cho mọi ni ta nn đường phẳng, v cc đường ci ta sẽ được sửa sang.
12. Nầy, những kẻ nầy sẽ đến từ nơi xa; ka, những kẻ kia sẽ đến từ phương bắc, những kẻ nọ từ phương ty, v những kẻ khc từ xứ Si-ni.
13. Hỡi trời, hy ht! Hỡi đất, hy vui mừng! Hỡi cc ni, hy ln tiếng ht xướng! V ức Gi-h-va đ yn ủi dn Ngi, cũng thương xt kẻ khốn kh.
14. Si-n từng ni rằng: ức Gi-h-va đ la bỏ ta; Cha đ qun ta.
15. ờn b h dễ qun con mnh cho b, khng thương đến con trai ruột mnh sao? Dầu đờn b qun con mnh, ta cũng chẳng qun ngươi.
16. Nầy ta đ chạm ngươi trong lng bn tay ta; cc tường thnh ngươi thường ở trước mặt ta lun.
17. Con ci ngươi chng về; kẻ ph hại hủy diệt ngươi sẽ ra khỏi giữa ngươi.
18. Hy liếc mắt xem xung quanh ngươi: những kẻ nầy đều nhm lại v đến cng ngươi! ức Gi-h-va phn: Thật như ta hằng sống, ngươi sẽ mặc lấy những kẻ nầy như đồ trang sức, v dng m thắt đai như nng du mới!
19. Thật, cc nơi đổ nt, hoang vu, xứ bị ph hại của ngươi, nay c đng người ở thnh ra chật hẹp qu. Những kẻ nuốt ngươi sẽ lnh xa ngươi.
20. Con ci m ngươi sẽ c, sau khi bị mất những đứa khc, sẽ ni vo tai ngươi rằng: ất đai chật hẹp qu cho ti; hy sắm chỗ cho ti, đặng ti ở đy.
21. Chắc ngươi sẽ tự ni trong lng rằng: Ai đ sanh sản cho ta những đứa nầy? Ta đ mất hết con ci; ta đ son sẻ, bị đy v lưu lạc? Vậy th ai đ nui những đứa nầy? Nầy, ta đ ở một mnh, những đứa nầy c bởi đu?
22. Cha Gi-h-va phn như vầy: Nầy, ta sẽ gi tay trn cc nước, dựng cờ ta trong cc dn. Bấy giờ chng sẽ bồng cc con trai ngươi, vc cc con gi ngươi trn vai m đến.
23. Cc vua sẽ lm cha nui ngươi, cc hong hậu sẽ lm mụ v ngươi; họ sẽ ci mặt st đất ở trước mặt ngươi; liếm bụi dưới chơn ngươi; ngươi sẽ biết rằng ta l ức Gi-h-va, v những kẻ trng cậy ta sẽ chẳng hổ thẹn.
24. Vậy của cải bị người mạnh bạo cướp lấy, h ai giựt lại được sao? Người cng bnh bị bắt lm phu t, h ai giải cứu được sao?
25. Song ức Gi-h-va phn như vầy: Thật, những kẻ bị người mạnh bạo bắt lấy, sẽ được cứu thot, mồi của người đng sợ sẽ bị giựt lại. V ta sẽ chống cự kẻ đối địch ngươi, v chnh ta sẽ giải cứu con ci ngươi.
26. Ta sẽ lm cho kẻ hiếp đp ngươi tự ăn thịt mnh, say v mu mnh, như v rượu mới; cả loi xc thịt sẽ biết ta, ức Gi-h-va, l ấng Cứu ngươi, ấng Chuộc ngươi, tức l ấng Ton năng của Gia-cốp!

-sai 50    chọn đoạn khc

1. ức Gi-h-va phn như vầy: Chớ no từ để m ta đ để mẹ cc ngươi ra ở đu? Ai l người chủ nợ m ta đ bn cc ngươi cho? Nầy, cc ngươi bị bn, l tại tội lỗi mnh; mẹ cc ngươi bị bỏ, l tại sự bội nghịch cc ngươi.
2. Cớ sao khi ta đến, chẳng thấy c người no? Cớ sao khi ta gọi, chẳng c ai thưa lại? Tay ta h ngắn qu khng chuộc được sao? hay l sức ta khng đủ m cứu được sao? Nầy, ta chỉ nạt một ci th biển liền cạn. Ta biến sng thnh đồng vắng; c dưới sng v khan nước phải chết kht, ha ra hi thối.
3. Ta lấy sự tối tăm mặc cho cc từng trời, v khoc cho một ci bao gai.
4. Cha Gi-h-va đ ban cho ta ci lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dng lời ni nng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngi đnh thức tai ta để nghe lời Ngi dạy, như học tr vậy.
5. Thật, Cha Gi-h-va đ mở tai ta, ta khng tri nghịch, cũng khng giựt li.
6. Ta đ đưa lưng cho kẻ đnh ta, v đưa m cho kẻ nhổ ru ta; ai mắng hoặc giổ trn ta, ta chẳng hề che mặt.
7. Cha Gi-h-va sẽ gip ta, nn ta chẳng bị mắc cỡ; vậy ta lm cho mặt ta cứng như đ; v biết mnh sẽ chẳng c điều chi xấu hổ.
8. ấng xưng ta cng bnh đ đến gần; ai dm kiện với ta? Hy cng ta đều đứng ln! Ai l kẻ đối địch ta? Hy lại gần ta!
9. Thật, Cha Gi-h-va sẽ đến gip ta: Ai định tội lỗi ta được? Nầy, hết thảy chng n sẽ cũ đi như o, bị su cắn rch.
10. Trong vng cc ngươi no c ai knh sợ ức Gi-h-va, v nghe tiếng của ti tớ Ngi? Kẻ no đi trong tối tăm v khng c sự sng th hy trng cậy danh ức Cha Trời mnh.
11. Ka, hết thảy cc ngươi l kẻ thắp lửa v đốt đuốc vy lấy mnh, th hy đi giữa ngọn lửa mnh v giữa những đuốc mnh đ đốt! Ấy l sự tay ta đ lm cho cc ngươi, cc ngươi sẽ nằm trong sự buồn bực!

-sai 51    chọn đoạn khc

1. Cc ngươi l kẻ theo sự cng bnh, l kẻ tm ức Gi-h-va, hy nghe ta! Kh nhn xem vầng đ m cc ngươi đ được đục ra, v ci lỗ của hang m cc ngươi đ được đo ln!
2. Hy nghĩ đến tổ ngươi l p-ra-ham, cng Sa-ra, l người đ sanh sản cc ngươi; ta đ gọi p-ra-ham khi người chỉ c một mnh; ta đ ban phước cho người nn nhiều.
3. V ức Gi-h-va đ yn ủi Si-n; Ngi đ yn ủi mọi nơi đổ nt của n. Ngi đ khiến đồng vắng nn như vườn -đen, nơi sa mạc nn như vườn ức Gi-h-va; giữa vườn ấy sẽ c sự vui vẻ, mừng rỡ, tạ ơn, v tiếng ca ht.
4. Hỡi dn ta, hy chăm chỉ m nghe ta; hỡi nước ta, hy lắng tai cho ta! V sẽ c luật php ra từ ta, v ta sẽ lập sự cng bnh lm sự sng cho cc dn.
5. Sự cng bnh của ta đ gần; sự cứu rỗi của ta đ ra, cnh tay ta sẽ xt đon cc dn. Cc c lao sẽ trng đợi ta, v chng n sẽ nhờ cậy cnh tay ta.
6. Hy ngước mắt ln cc từng trời v ci xem dưới đất; v cc từng trời sẽ tan ra như khi, đất sẽ cũ như o, dn cư trn đất sẽ chết như ruồi: nhưng sự cứu rỗi của ta cn đời đời, sự cng bnh của ta chẳng hề bị bỏ đi.
7. Hỡi dn biết điều cng nghĩa, ghi luật php ta trong lng, hy nghe ta! Chớ e người ta ch bai, đừng sợ họ nhiếc mc.
8. V su sẽ cắn nuốt họ như cắn o, mọt sẽ ăn họ như ăn lng chin; nhưng sự cng bnh của ta sẽ cn mi, sự cứu rỗi của ta cn đến mun đời.
9. Hỡi cnh tay ức Gi-h-va, hy thức dậy, thức dậy! Hy mặc lấy sức mạnh đi! Hy thức dậy như ngy xưa, như cc đời thượng cổ! H chẳng phải Ngi l ấng đ phn thy Ra-hp v đm con qui vật lớn sao?
10. H chẳng phải Ngi l ấng đ lm cạn biển, tắt nước vực lớn, lm cho biển su ra một con đường, hầu cho dn đ được chuộc đi qua sao?
11. Dn m ức Gi-h-va đ chuộc sẽ trở về, sẽ ht m đến Si-n. Sự hỉ lạc v cng sẽ đội trn đầu họ, họ sẽ được vui vẻ mừng rỡ; sự buồn bực than vn sẽ trnh đi.
12. Ta, chnh ta, l ấng yn ủi cc ngươi. Ngươi l ai, m sợ loi người hay chết, sợ con trai loi người l kẻ sẽ trở nn như cỏ?
13. m lại qun ức Gi-h-va, ấng tạo ngươi, đ giương cc từng trời v lập nền đất, v trọn ngy cứ run sợ về cơn giận của kẻ ức hiếp khi n toan hủy diệt ngươi? Vậy th by giờ chớ no cơn giận của kẻ ức hiếp ấy ở đu?
14. Kẻ bị bắt đem đi sẽ chng được tha ra; sẽ chẳng chết trong hầm, v cũng khng thiếu lương thực.
15. V ta l Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, tức l ấng lm cho biển động, sng bổ ầm ầm. ức Gi-h-va vạn qun l danh Ngi.
16. Ta đ để lời ni ta trong miệng ngươi, v cho ngươi np dưới bng bn tay ta, đặng dựng cc từng trời v lập nn đất, cng ni với Si-n rằng: Ngươi l dn ta!
17. Hỡi Gi-ru-sa-lem, hy thức dậy, thức dậy, v đứng ln! Ngươi đ uống chn thạnh nộ từ tay ức Gi-h-va; đ uống cạn chn xong-ba, uống cho tới cặn.
18. Trong vng cc con trai m Gi-ru-sa-lem đ sanh ra, chẳng một đứa no để dắt n; trong vng cc con trai n đ nui, chẳng một đứa no đến cầm lấy tay.
19. Hai sự nầy, tức l diệt vong v hủy ph, đi km v gươm đao, đ đến cho ngươi, m ai l kẻ sầu no v ngươi? Ta sẽ lấy g yn ủi ngươi?
20. Cc con trai ngươi đều hao mn, nằm ngổn ngang nơi ng ba đường phố, như con nai mắc trong lưới, đầy cơn giận của ức Gi-h-va v sự quở trch của ức Cha Trời ngươi!
21. Vậy, by giờ, hỡi ngươi l kẻ khốn nạn, l kẻ say nhưng khng v rượu, hy nghe điều nầy.
22. Cha Gi-h-va ngươi, ức Cha Trời ngươi, l ấng binh vực dn mnh, phn như vầy: Nầy, ta đ lấy lại chn xong ba từ tay ngươi, tức l cặn của chn thạnh nộ ta, ry về sau ngươi sẽ khng uống n nữa.
23. Ta sẽ để chn ấy trong tay cc kẻ h hiếp ngươi, tức l cc kẻ bảo ngươi rằng: Hy ci xuống, đặng chng ta bước ngang qua! Rồi ngươi cong lưng st đất, như con đường cho người ta qua lại.

-sai 52    chọn đoạn khc

1. Hỡi Si-n, hy thức dậy, thức dậy, mặc lấy sức mạnh ngươi! Hỡi Gi-ru-sa-lem, l thnh thnh, hy mặc lấy o đẹp! V ry về sau kẻ khng chịu php cắt b v kẻ uế sẽ khng vo nơi ngươi nữa.
2. Hỡi Gi-ru-sa-lem, hy chổi dậy, dũ bụi bặm đi, v ngồi ln; hỡi con gi Si-n, l kẻ phu t, hy cởi tri nơi cổ ngươi.
3. V ức Gi-h-va phn như vầy: Cc ngươi đ bị bn những khng; cũng sẽ được chuộc lại chẳng bằng tiền bạc.
4. Cha Gi-h-va phn như vầy: Xưa kia dn ta xuống -dp-t đặng tr ngụ; song người A-si-ri v-cớ m h hiếp n.
5. ức Gi-h-va phn: By giờ, ta lm g đy? V dn ta đ v cớ bị đy đi. ức Gi-h-va phn: Những kẻ cai trị n cất tiếng van la cả ngy, ni phạm đến danh ta khng thi.
6. Vậy nn dn ta sẽ biết danh ta; thật, trong ngy đ, n sẽ biết rằng chnh ta l ấng phn rằng: Nầy, ta đy!
7. Những kẻ đem tin tốt, rao sự bnh an, đem tin tốt về phước lnh, rao sự cứu chuộc, bảo Si-n rằng: ức Cha Trời ngươi trị v, chơn của những kẻ ấy trn cc ni xinh đẹp l dường no!
8. Tiếng những kẻ canh của ngươi! họ cất tiếng, cng nhau ht xướng; v họ sẽ thấy mắt đối mắt khi ức Gi-h-va trở về Si-n.
9. Hỡi những nơi hoang vu của Gi-ru-sa-lem, hy trổi giọng ht mừng chung rập. V ức Gi-h-va đ yn ủi dn Ngi, đ chuộc lại Gi-ru-sa-lem.
10. ức Gi-h-va đ tỏ trần cnh tay thnh Ngi trước mắt mọi nước; mọi đầu cng đất đ thấy sự cứu rỗi của ức Cha Trời chng ta!
11. Cc ngươi hy đi, hy đi, đi ra khỏi đ! ừng động đến đồ uế, hy ra khỏi giữa n. Cc ngươi l kẻ mang kh dụng ức Gi-h-va, hy lm cho sạch mnh!
12. Vả, cc ngươi đi ra khng cần phải vội vng, cũng khng cần phải trốn trnh; v ức Gi-h-va sẽ đi trước mặt cc ngươi, v ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n đi sau gn giữ ngươi.
13. Nầy, ti tớ ta sẽ lm cch khn ngoan; sẽ được tn ln, dấy ln, v rất cao trọng.
14. Như nhiều kẻ thấy ngươi m lấy lm lạ (mặt my người xi-xể lắm hơn kẻ no khc, hnh dung xi-xể hơn con trai loi người),
15. th cũng vậy người sẽ vảy rửa nhiều dn, v cc vua ngậm miệng lại v người; v họ sẽ thấy điều chưa ai ni cho mnh, v sẽ hiểu biết điều mnh chưa hề nghe.

-sai 53    chọn đoạn khc

1. Ai tin điều đ rao truyền cho chng ta, v cnh tay ức Gi-h-va đ được tỏ ra cho ai?
2. Người đ lớn ln trước mặt Ngi như một ci chồi, như ci rễ ra từ đất kh. Người chẳng c hnh dung, chẳng c sự đẹp đẽ; khi chng ta thấy người, khng c sự tốt đẹp cho chng ta ưa thch được.
3. Người đ bị người ta khinh dể v chn bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ m người ta che mặt chẳng thm xem; chng ta cũng chẳng coi người ra g.
4. Thật người đ mang sự đau ốm của chng ta, đ gnh sự buồn bực của chng ta; m chng ta lại tưởng rằng người đ bị ức Cha Trời đnh v đập, v lm cho khốn khổ.
5. Nhưng người đ v tội lỗi chng ta m bị vết, v sự gian c chng ta m bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chng ta được bnh an, bởi lằn roi người chng ta được lnh bịnh.
6. Chng ta thảy đều như chin đi lạc, ai theo đường nấy; ức Gi-h-va đ lm cho tội lỗi của hết thảy chng ta đều chất trn người.
7. Người bị hiếp đp, những khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chin con bị dắt đến hng lm thịt, như chin cm ở trước mặt kẻ hớt lng, người chẳng từng mở miệng.
8. Bởi sự ức hiếp, v xử đon, nn người đ bị cất lấy; trong những kẻ đồng thời với người c ai suy xt rằng người đ bị dứt khỏi đất người sống, l v cớ tội lỗi dn ta đng chịu đnh phạt?
9. Người ta đ đặt mồ người với những kẻ c, nhưng khi chết, người được chn với kẻ giu; dầu người chẳng hề lm điều hung dữ v chẳng c sự dối tr trong miệng.
10. ức Gi-h-va lấy lm vừa m lm tổn thương người, v khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đ dng mạng sống người lm tế chuộc tội, người sẽ thấy dng di mnh; những ngy người sẽ thm di ra, v chỉ ức Gi-h-va nhờ tay người được thạnh vượng.
11. Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mnh, v lấy lm thỏa mn. Ti tớ cng bnh của ta sẽ lấy sự thng biết về mnh lm cho nhiều người được xưng cng bnh; v người sẽ gnh lấy tội lỗi họ.
12. Vậy nn ta sẽ chia phần cho người đồng với người lớn. Người sẽ chia của bắt với những kẻ mạnh, v người đ đổ mạng sống mnh cho đến chết, đ bị kể vo hng kẻ dữ, đ mang lấy tội lỗi nhiều người, v cầu thay cho những kẻ phạm tội.

-sai 54    chọn đoạn khc

1. Hỡi kẻ son sẻ, khng sanh đẻ kia, hy ca ht. Hỡi ngươi l kẻ chưa biết sự đau đớn sanh nở, hy ht xướng reo mừng, v con ci của vợ bị bỏ sẽ đng hơn con ci của đờn b c chồng, ức Gi-h-va phn vậy.
2. Hy mở rộng nơi trại ngươi, giương mn chỗ ngươi ở. Chớ để chật hẹp; hy giăng dy cho di, đng nọc cho chắc!
3. V ngươi sẽ lan rộng ra bn hữu v bn tả; dng di ngươi sẽ được cc nước lm cơ nghiệp, v sẽ lm cho cc thnh hoang vu đng dn cư.
4. ừng sợ chi; v ngươi sẽ chẳng bị hổ thẹn. Chớ mắc cỡ; v ngươi chẳng cn xấu hổ nữa. Ngươi sẽ qun điều sỉ nhục lc cn thơ ấu, v đừng nhớ lại sự nhơ nhuốc trong khi mnh đương ga bụi.
5. V chồng ngươi tức l ấng đ tạo thnh ngươi; danh Ngi l ức Gi-h-va vạn qun. ấng chuộc ngươi tức l ấng Thnh của Y-sơ-ra-n, sẽ được xưng l ức Cha Trời của cả đất.
6. ức Gi-h-va đ gọi ngươi, như gọi vợ đ bị bỏ v phiền rầu trong lng, như vợ cưới lc cn trẻ v đ bị để, ức Cha Trời ngươi phn vậy.
7. Ta đ bỏ ngươi trong một lt; nhưng ta sẽ lấy lng thương xt cả thể m thu ngươi lại.
8. Trong cơn nng giận, ta ẩn mặt với ngươi một lc, những v lng nhơn từ v cng, ta sẽ thương đến ngươi, ấng Cứu chuộc ngươi l ức Gi-h-va phn vậy.
9. iều đ cũng như nước lụt về đời N-, như khi ta thề rằng nước lụt của N- sẽ khng trn ra trn đất nữa; th ta cũng thề rằng ta sẽ khng giận ngươi nữa, v cũng khng trch phạt ngươi.
10. Dầu ni dời, dầu đồi chuyển, nhưng lng nhơn từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi, lời giao ước bnh an của ta chẳng chuyển, ức Gi-h-va, l ấng thương xt ngươi, phn vậy.
11. Hỡi ngươi đương cng khốn, bị bo lung lay, mất sự yn ủi, nầy, ta sẽ lấy đơn sa lt đ ngươi, sẽ lập nn ngươi bằng thanh ngọc.
12. Ta sẽ lấy hồng ngọc lm tường xp ngươi, lấy san h lm cc cửa ngươi, v cả bờ ci ngươi đều lm bằng đ qu.
13. Hết thảy con ci ngươi sẽ được ức Gi-h-va dạy dỗ, v sự bnh an của con ci ngươi sẽ lớn.
14. Ngươi sẽ được đứng vững trong sự cng bnh, trnh khỏi sự hiếp đp, v chẳng sợ chi hết. Ngươi sẽ xa sự kinh hi, v n chẳng hề đến gần ngươi.
15. Nầy, nếu người ta lập mưu hại ngươi, ấy chẳng phải bởi ta. Kẻ no lập mưu hại ngươi sẽ v cớ ngươi m sa ng.
16. Nầy, chnh ta đ tạo thnh người thợ rn thổi lửa than, chế ra kh dụng để dng; v cũng chnh ta đ tạo thnh kẻ ph diệt đặng lm sự ph diệt.
17. Phm binh kh chế ra nghịch cng ngươi sẽ chẳng thạnh lợi, v ngươi sẽ định tội mọi lưỡi dấy ln để xt đon ngươi. ức Gi-h-va phn: Ấy l phần cơ nghiệp của cc ti tớ ức Gi-h-va, v sự cng bnh bởi ta ban cho họ.

-sai 55    chọn đoạn khc

1. Hỡi những kẻ no kht, hy đến suối nước! V người no khng c tiền bạc, hy đến, mua m ăn! Hy đến, mua rượu v sữa m khng cần tiền, khng đi gi.
2. Sao cc ngươi trả tiền để mua đồ khng phải l bnh? Sao cc ngươi đem cng lao mnh đổi lấy vật chẳng lm cho no? Hy chăm chỉ nghe ta, hy ăn của ngon, v cho linh hồn cc ngươi vui thch trong của bo.
3. Hy nghing tai, v đến cng ta; hy nghe ta, th linh hồn cc ngươi được sống. Ta sẽ lập với cc ngươi một giao ước đời đời, tức l sự nhơn từ chắc thật đ hứa cng a-vt.
4. Nầy, ta đ lập người ln lm chứng kiến cho cc nước, lm quan trưởng v quan tướng cho mun dn.
5. Nầy, ngươi sẽ ku gọi nước m ngươi chưa hề biết, v nước chưa hề biết ngươi sẽ chạy đến cng ngươi, v cớ Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, l ấng Thnh của Y-sơ-ra-n, l ấng đ lm vinh hiển ngươi.
6. Hy tm kiếm ức Gi-h-va đang khi mnh gặp được; hy ku cầu đang khi Ngi ở gần!
7. Kẻ c kh bỏ đường mnh, người bất nghĩa kh bỏ cc tưởng; hy trở lại cng ức Gi-h-va, Ngi sẽ thương xt cho, hy đến cng ức Cha Trời chng ta, v Ngi tha thứ dồi do.
8. ức Gi-h-va phn: tưởng ta chẳng phải tưởng cc ngươi, đường lối cc ngươi chẳng phải đường lối ta.
9. V cc từng trời cao hơn đất bao nhiu, th đường lối ta cao hơn đường lối cc ngươi, tưởng ta cao hơn tưởng cc ngươi cũng bấy nhiu.
10. Vả, như mưa v tuyết xuống từ trn trời v khng trở lại nữa, m đượm nhuần đất đai, lm cho sanh ra v kết nụ, đặng c giống cho kẻ giao, c bnh cho kẻ ăn,
11. th lời ni của ta cũng vậy, đ ra từ miệng ta, th chẳng trở về luống nhưng, m chắc sẽ lm trọn điều ta muốn, thuận lợi cng việc ta đ sai khiến n.
12. V cc ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bnh an. Trước mặt cc ngươi, ni v đồi sẽ trổi tiếng ca ht, mọi cy cối ngoi đồng sẽ vỗ tay.
13. Cy tng sẽ mọc ln thay cho bụi gai, v cy sim sẽ lớn ln thay cho gai gốc; điều đ sẽ lm cho biết danh ức Gi-h-va, v l một dấu đời đời khng hề tiệt diệt.

-sai 56    chọn đoạn khc

1. ức Gi-h-va phn như vầy: Hy giữ điều chnh trực, v lm sự cng bnh; v sự cứu rỗi của ta gần đến, sự cng bnh của ta sắp được by tỏ.
2. Phước thay cho người lm điều đ, v con người cầm vững sự đ, giữ ngy Sa-bt đặng đừng lm uế, cấm tay mnh khng lm một điều c no!
3. Người dn ngoại lin hiệp cng ức Gi-h-va chớ nn ni rằng: ức Gi-h-va chắc sẽ biệt ta ra khỏi dn Ngi. Kẻ hoạn cũng chớ nn ni rằng: Nầy, ta l cy kh.
4. V ức Gi-h-va phn như vầy: Những kẻ hoạn hay giữ cc ngy Sa-bt ta, lựa điều đẹp lng ta, cầm vững lời giao ước ta,
5. th ta sẽ ban cho họ tại trong nh ta v trong tường ta một chỗ, v một danh tốt hơn danh của con trai con gi; ta lại sẽ ban cho họ một danh đời đời chẳng hề dứt đi.
6. Cc người dn ngoại về cng ức Gi-h-va, đặng hầu việc Ngi, đặng yu mến danh ức Gi-h-va, đặng lm ti tớ Ngi; tức l hết thảy những kẻ giữ ngy Sa-bt cho khỏi uế, v cầm vững lời giao ước ta,
7. th ta sẽ đem họ vui mừng trong nh cầu nguyện ta. Của lễ thiu v hi sinh họ dng trn bn thờ ta, sẽ được nhận lấy; v nh ta sẽ gọi l nh cầu nguyện cho mọi dn tộc.
8. Cha Gi-h-va, ấng nhm dn tan lạc của Y-sơ-ra-n, phn như vầy: Dn n đ được nhm lại rồi, ta sẽ cn nhm cc dn khc lại về cng n.
9. Hỡi loi th đồng, loi th rừng, hết thảy hy đến m cắn-nuốt.
10. Những kẻ canh giữ của Y-sơ-ra-n đều l đui m, khng biết chi hết. Chng n thảy đều l ch cm, chẳng biết sủa, đều chim bao, nằm sng sượt, v ham ngủ;
11. lại l ch m ăn, khng biết no. Ấy l những kẻ chăn chin chẳng khn sng; mọi người theo đường ring mnh, mỗi người tm tư lợi mnh, người no cũng vậy.
12. N ni rằng: Hy đến, ta sẽ lấy rượu, chng ta say v rượu mạnh; ngy mai sẽ cũng như ngy nay, trọng thể qu bội.

-sai 57    chọn đoạn khc

1. Người cng bnh chết, chẳng ai để đến; người nhơn đức bị cất đi, chẳng ai suy nghĩ rằng người cng bnh bị cất đi khỏi tai vạ hầu đến.
2. Người vo trong sự bnh an. Mỗi người đi trong đường ngay thẳng, th được an nghỉ nơi giường mnh.
3. Nhưng cc ngươi, l con trai của b bng, dng di của kẻ gian dm v người đĩ tha kia, hy lại gần đy!
4. Cc ngươi nhạo cười ai? Cc ngươi h miệng rộng v le lưỡi nghịch cng ai? Cc ngươi h chẳng phải con ci bội nghịch, dng di ni dối sao?
5. Cc ngươi hnh dm với nhau trong cy dẽ, dưới cy rậm, giết con ci nơi trũng, dưới lỗ nẻ vầng đ!
6. Những đ bng lng nơi khe suối, tức l phần ring ngươi; thật, đ l phần ngươi; nn ngươi lm lễ qun v dng của lễ chay cho những đ đ! Ta h chẳng giận về những sự đ sao?
7. Ngươi đặt giường trn ni rất cao, v ln đ đặng dng của lễ.
8. Ngươi đặt dấu ghi đằng sau cửa v sau cc trụ cửa; v ngươi đ trần mnh cho kẻ khc v leo ln; ngươi đ lm rộng giường mnh v lập giao ước với chng n. Ngươi lại ng xem giường chng n v ưa thch!
9. Ngươi đ đem dầu v gia thm hương liệu dn cho vua kia; đ sai sứ giả mnh đi phương xa; hạ mnh xuống đến m phủ!
10. Ngươi đ mệt nhọc v đường di; m chưa từng ni rằng: Ấy l v ch! Ngươi đ thấy sức lực mnh được phấn chấn, cho nn ngươi chẳng mn mỏi.
11. Vậy th ngươi king ai? ngươi sợ ai, nn mới ni dối, nn nới khng nhớ đến ta, v khng lo đến sự đ? C phải tại lu nay ta lm thinh mi, nn ngươi khng knh sợ ta chăng?
12. Nầy, chnh ta sẽ rao sự cng bnh ngươi, mọi việc ngươi lm đều l khng ch cho ngươi.
13. Khi ngươi sẽ ku, hết thảy cc thần m ngươi đ nhm họp hy giải cứu ngươi! Gi sẽ đa cc thần ấy đi, một ci thở l lm mất hết thảy. Nhưng kẻ no ẩn nu nơi ta, sẽ hưởng đất nầy, v được hn ni thnh của ta lm cơ nghiệp.
14. Người sẽ ni rằng: Hy đắp đường, hy đắp đường! hy ban cho bằng! hy cất lấy sự ngăn trở khỏi đường dn ta!
15. ấng cao cả, ở nơi đời đời v cng, danh Ngi l Thnh, c phn như vầy: Ta ngự trong nơi cao v thnh, với người c lng ăn năn đau đớn v khim nhường, đặng lm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khim nhường, v lm tươi tỉnh lng người ăn năn đau đớn.
16. Ta chẳng muốn ci lẽ đời đời, cũng chẳng tức giận mi mi; v thần linh sẽ mn mỏi trước mặt ta, v cc linh hồn m ta đ dựng nn cũng vậy.
17. Ấy l v tội tham lam của n m ta giận, v đnh n. Trong cơn giận, ta đ ẩn mặt ta với n; nhưng n cứ trở lui đi, theo con đường của lng mnh.
18. Ta đ xem thấy đường lối n, ta sẽ chữa lnh cho; sẽ dắt đưa v thưởng cho n sự yn ủi, cng cho những kẻ lo buồn với n.
19. ức Gi-h-va phn rằng: Ta dựng nn tri của mi miếng: bnh an, bnh an cho kẻ ở xa cng cho kẻ ở gần; ta sẽ chữa lnh kẻ ấy.
20. Song những kẻ c giống như biển đương động, khng yn lặng được, th nước n chảy ra bn lầy.
21. ức Cha Trời ta đ phn: Những kẻ gian c chẳng hưởng sự bnh an.

-sai 58    chọn đoạn khc

1. Hy ku to ln, đừng dứt; hy cất tiếng ln như ci loa; rao bảo tội lỗi dn ta cho n, v rao bảo sự gian c nh Gia-cốp cho nh ấy!
2. Ngy ngy họ tm kiếm ta v muốn biết đường lối ta; như dn đ theo sự cng bnh v chưa từng bỏ luật php của ức Cha Trời mnh! Họ cầu hỏi ta sự đon xt cng bnh; v vui lng gần gủi ức Cha Trời,
3. m rằng: Sao chng ti king ăn m Cha chẳng đoi xem? sao chng ti chịu dằn lng m Cha chẳng biết đến? Nầy, trong ngy cc ngươi king ăn, cũng cứ tm sự đẹp mnh, v lm khổ cho kẻ lm thu.
4. Thật, cc ngươi king ăn để tm sự ci cọ tranh cạnh, đến nỗi nắm tay đnh nhau cộc cằn; cc ngươi king ăn trong ngy như vậy, th tiếng cc ngươi chẳng được nghe thấu nơi cao.
5. h phải l sự king ăn m ta chọn lựa, h phải l ngy người ta dằn lng mnh đu? Ci đầu như cy sậy, nằm trn bao gai v trn tro, đ h phải điều ngươi gọi l king ăn, l ngy đẹp lng ức Gi-h-va sao?
6. Sự king ăn m ta chọn lựa, h chẳng phải l bẻ những xiềng hung c, mở những tri của ch, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gy mọi ch, hay sao?
7. H chẳng phải l chia bnh cho kẻ đi, đem những kẻ ngho khổ đ bị đuổi đi về nh mnh, khi thấy kẻ trần truồng th mặc cho, v chớ hề trớ trinh những kẻ cốt nhục mnh, hay sao?
8. Bấy giờ sự sng ngươi sẽ hừng ln như sự sng ban mai, ngươi sẽ được chữa lnh lập tức; sự cng bnh ngươi đi trước mặt ngươi, sự vinh hiển của ức Gi-h-va sẽ gn giữ sau ngươi.
9. Bấy giờ ngươi cầu, ức Gi-h-va sẽ ứng; ngươi ku, Ngi sẽ phn rằng: C ta đy! Nếu ngươi cất-bỏ ci ch khỏi giữa ngươi, khng chỉ tay v khng ni bậy;
10. nếu ngươi mở lng cho kẻ đi, v lm no kẻ khốn khổ, th sự sng ngươi sẽ sng ra trong tối tăm, v sự tối tăm ngươi sẽ như ban trưa.
11. ức Gi-h-va sẽ cứ dắt đưa ngươi; lm cho ngươi no lng giữa nơi kh hạn lớn; lm cho cứng mạnh cc xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề kh vậy.
12. Những kẻ ra từ ngươi sẽ dựng lại nơi đổ nt ngy xưa; ngươi sẽ lập lại cc nần của nhiều đời trước. người ta sẽ xưng ngươi l Kẻ tu bổ sự hư hoại, v l Kẻ sửa đường lại cho người ở.
13. Nếu ngươi ngừa giữ chơn mnh trong ngy Sa-bt, khng lm vừa mnh trong ngy thnh của ta; nếu ngươi xưng ngy Sa-bt l ngy vui thch, coi người thnh của ức Gi-h-va l đng knh; nếu ngươi tn trọng ngy đ, khng đi đường ring mnh, khng theo ring mnh, v khng ni lời ring mnh,
14. bấy giờ ngươi sẽ lấy ức Gi-h-va lm vui thch, ta sẽ lm cho ngươi cỡi ln cc nơi cao trn đất, v lấy sản nghiệp của Gia-cốp, tổ phụ ngươi, m nui ngươi; v miệng ức Gi-h-va đ phn vậy.

-sai 59    chọn đoạn khc

1. Nầy, tay ức Gi-h-va chẳng trở nn ngắn m khng cứu được; tai Ngi cũng chẳng nặng nề m khng nghe được đu.
2. Nhưng ấy l sự gian c cc ngươi lm xa cch mnh với ức Cha Trời; v tội lỗi cc ngươi đ che khuất mặt Ngi khỏi cc ngươi, đến nỗi Ngi khng nghe cc ngươi nữa.
3. V tay cc ngươi đ uế bởi tội c; mi cc ngươi ni dối, lưỡi cc ngươi lằm bằm sự xấu xa.
4. Trong cc ngươi chẳng c ai lấy lẽ cng bnh m ku ru; chẳng c ai lấy điều chơn thật m đối nại. Hết thảy đều cậy sự hư khng, ni lời dối tr, cưu mang điều c v đẻ ra tội trọng.
5. Họ ấp trứng hổ mang v dệt mng nhện; ai ăn những trứng đ sẽ chết v nếu một ci trứng giập ra, sẽ nở thnh rắn lục.
6. Những mng họ khng dng lm o được, khng thể mặc được hng họ đ dệt ra; cng việc họ l cng việc đng tội, tay họ lm những việc hung tn.
7. Chơn họ chạy đến điều c, nn nả lm đổ mu v tội; tư tưởng họ l tư tưởng gian t, sự ph hại diệt vong l ở trn đường lối họ.
8. Họ khng biết đường bnh an, trong đường họ đi khng c sự cng nghĩa. Họ tự lm những lối quanh queo: ai đi trong đ th chẳng biết sự bnh an!
9. Vậy nn sự cng bnh đ cch xa chng ta, sự nhơn nghĩa cũng khng theo kịp chng ta. Chng ta trng mong sự sng, m sự tối tăm đy nầy, trng mong sự sng lng, m đi trong u m.
10. Chng ta đi dọc theo tường như người m; rờ rẫm như người khng c mắt; đng trưa m vấp chơn như chạng vạng; giữa những kẻ mạnh mẽ m mnh như người chết.
11. Chng ta cứ rn siếc như con gấu, v rầm r như chim b cu; trng sự cng bnh, m n khng đến, đợi sự cứu rỗi, m n cch xa!
12. Phải, sự phạm php chng ti đ thm nhiều trước mặt Ngi, tội lỗi chng ti lm chứng nghịch cng chng ti. V sự phạm php chng ti ở cng chng ti, v chng ti biết sự gian c mnh.
13. Chng ti đ bạn nghịch, chối ức Gi-h-va, v trở lng chẳng theo ức Cha Trời mnh. Chng ti ni sự bạo ngược v phản loạn, cưu mang những lời giả dối trong lng v ni ra!
14. Cho nn sự cng bnh trở lui lại, sự nhơn nghĩa đứng xa; v lẽ thật vấp ng giữa đường phố, v sự ngay thẳng chẳng được vo.
15. Lẽ thật đ khng cn, ai lnh điều dữ th phải cướp bắt. ức Gi-h-va thấy khng c sự cng bnh th chẳng đẹp lng,
16. thấy khng c người, chẳng ai cầu thay, th lấy lm lạ lng. Ngi bn dng chnh cnh tay mnh đem sự cứu rỗi đến; lấy sự cng bnh mnh m nng đỡ.
17. Ngi mặc sự cng bnh lm gip, đội sự cứu rỗi trn đầu lm mo trụ; lấy sự bo th lm o m bận, lấy sự sốt sắng lm o tơi m chong mnh.
18. Ngi bo trả cho người ta ty việc họ lm: sự thạnh nộ cho kẻ đối địch Ngi, sự bo on cho kẻ th nghịch; Ngi sẽ bo trả cc c lao.
19. Người ta sự knh sợ danh ức Gi-h-va từ phương ty, v sự vinh hiển Ngi từ phương mặt trời mọc ln; v Ngi sẽ đến như sng trn dẫy bởi hơi ức Gi-h-va thổi giục.
20. ấng Cứu chuộc sẽ đến Si-n, đến cng những kẻ thuộc về Gia-cốp, l kẻ bỏ tội lỗi, ức Gi-h-va phn vậy.
21. ức Gi-h-va phn: Về phần ta, nầy l giao ước ta đ lập với họ. Thần ta ở trn ngươi, cả đến những lời ta đ đặt nơi miệng ngươi, sẽ chẳng la khỏi miệng ngươi, miệng dng di ngươi, v miệng dng di của dng di ngươi, từ by giờ cho đến đời đời! ức Gi-h-va phn vậy.

-sai 60    chọn đoạn khc

1. Hy dấy ln, v sng le ra! V sự sng ngươi đ đến, v vinh quang ức Gi-h-va v mọc ln trn ngươi.
2. Nầy, sự tối tăm vy phủ đất, sự u m bao bọc cc dn; song ức Gi-h-va dấy ln trn ngươi, vinh quang Ngi tỏ rạng trn ngươi.
3. Cc dn tộc sẽ được nơi sự sng ngươi, cc vua sẽ đến nơi sự chi sng đ mọc ln trn ngươi.
4. Hy ngước mắt ln xung quanh ngươi, v nhn xem: họ nhm lại hết thảy, v đến cng ngươi. Con trai ngươi đến từ xa, con gi ngươi sẽ được bồng ẵm trong cnh tay.
5. Bấy giờ ngươi sẽ thấy v được chi sng, lng ngươi vừa rung động vừa nở nang; v sự dư dật dưới biển sẽ trở đến cng ngươi, sự giu c cc nước sẽ đến với ngươi.
6. Mun vn lạc đ sẽ che khắp xứ ngươi, cả đến lạc đ một gu ở Ma-đi-an v -pha cũng vậy. Nầy, hết thảy những người S-ba đem vng v nhũ hương đến, v rao truyền lời ngợi khen ức Gi-h-va.
7. Hết thảy bầy sc vật của K-đa sẽ nhm lại nơi ngươi, những chin đực xứ N-ba-giốt sẽ lm của ngươi dng, dng ln bn thờ ta lm một của lễ đẹp , nn ta sẽ lm sng nh của sự vinh hiển ta.
8. Những kẻ bay như my, giống chim b cu về cửa sổ mnh, đ l ai?
9. Cc c lao chắc sẽ trng đợi ta, cc tu b của Ta-r-si trước nhứt đem con trai ngươi từ xa về, cng với bạc vng của họ, v danh của Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, v v ấng Thnh của Y-sơ-ra-n, bởi Ngi đ lm vinh hiển ngươi.
10. Cc ngươi dn ngoại sẽ sửa xy thnh ngươi, cc vua họ sẽ hầu việc ngươi; v khi ta giận, c đnh ngươi, nhưng nay ta ra ơn thương xt ngươi.
11. Cc cửa ngươi sẽ mở lun, ngy đm đều khng đng, hầu cho người ta đem của bu cc nước đến cho ngươi, v dẫn cc vua đến lm phu t.
12. V dn v nước no chẳng thần phục ngươi th sẽ bị diệt vong. Những nước đ sẽ bị diệt vong.
13. Những cy tng, cy sam, cy hong dương vốn l sự vinh hiển của Li-ban, sẽ cng nhau bị đem đến cho ngươi để trang hong nơi thnh ta. Ta sẽ lm cho chỗ ta đặt chơn được vinh hiển.
14. Cc con trai của những kẻ ức hiếp ngươi sẽ ci đầu đến cng ngươi; mọi kẻ vốn khinh dể ngươi sẽ qu lạy nơi bn chơn ngươi. Ngươi sẽ được xưng l Thnh của ức Gi-h-va, l Si-n của ấng Thnh Y-sơ-ra-n.
15. Xưa kia ngươi đ bị bỏ, bị ght, đến nỗi khng ai đi qua giữa ngươi, ta sẽ lm cho ngươi nn cao trọng đời đời, nn sự vui mừng của nhiều đời.
16. Ngươi sẽ ht sữa của cc nước; b v của cc vua; ngươi sẽ biết ta, ức Gi-h-va, l ấng Cứu ngươi, ấng Chuộc ngươi, v l ấng Ton năng của Gia-cốp.
17. Ta sẽ ban vng thay cho đồng, ban bạc thay cho sắt, ban đồng tay cho gỗ, ban sắt thay cho đ. Ta sẽ khiến sự bnh an lm quan cai trị ngươi, v sự cng bnh lm quan xử đon ngươi.
18. Trong xứ ngươi sẽ chẳng nghe ni về sự hung dữ nữa, trong bờ ci ngươi cũng khng c sự hoang vu v ph hủy nữa; nhưng ngươi sẽ gọi tường mnh l "Cứu-rỗi," cửa mnh l "Ngợi khen."
19. Ngươi sẽ chẳng nhờ mặt trời soi sng ban ngy nữa, v cũng chẳng cn nhờ mặt trăng chiếu sng ban đm; nhưng ức Gi-h-va sẽ lm sự sng đời đời cho ngươi, ức Cha Trời ngươi sẽ lm vinh quang cho ngươi.
20. Mặt trời của ngươi khng lặn nữa; mặt trăng chẳng cn khuyết, v ức Gi-h-va sẽ l sự sng đời đời cho ngươi, những ngy sầu thảm của ngươi đ hết rồi.
21. Cn dn ngươi, hết thảy sẽ l cng bnh. Họ sẽ hưởng được xứ nầy đời đời; ấy l nhnh ta đ trồng, việc tay ta lm để ta được vinh hiển.
22. Kẻ rất nhỏ trong vng họ sẽ nn một ngn, cn kẻ rất hn yếu sẽ trở nn một dn mạnh. Ta, ức Gi-h-va, sẽ nn nả lm điều ấy trong kỳ n!

-sai 61    chọn đoạn khc

1. Thần của Cha Gi-h-va ngự trn ta; v ức Gi-h-va đ xức dầu cho ta, đặng giảng tin lnh cho kẻ khim nhường. Ngi đ sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lng, đặng rao cho kẻ phu t được tự do, kẻ bị cầm t được ra khỏi ngục;
2. đặng rao năm ban ơn của ức Gi-h-va, v ngy bo th của ức Cha Trời chng ta; đặng yn ủi mọi kẻ buồn rầu;
3. đặng ban mo hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-n thay v tro bụi, ban dầu vui mừng thay v tang chế, ban o ngợi khen thay v lng nặng nề; hầu cho những kẻ ấy được xưng l cy của sự cng bnh, l cy ức Gi-h-va đ trồng để được vinh hiển.
4. Họ sẽ xy lại cc nơi hoang vu ngy xưa, dựng lại cc nơi hủy hoại lc trước, lập lại thnh bị hủy ph, l những nơi đổ nt lu đời.
5. Những người khch lạ sẽ đứng đặng chăn bầy chin cc ngươi, những người ngoại quốc sẽ lm kẻ cy ruộng v trồng nho của cc ngươi;
6. nhưng cc ngươi th sẽ được gọi l thầy tế lễ của ức Gi-h-va; sẽ được xưng l chức dịch của ức Cha Trời chng ta; sẽ ăn của bu cc nước, v lấy sự vinh hoa của họ m khoe mnh.
7. Cc ngươi sẽ được gấp hai để thay v sự xấu hổ; chng n sẽ c sản nghiệp bội phần trong xứ mnh, v được sự vui mừng đời đời.
8. V ta, ức Gi-h-va, ưa sự chnh trực, ght sự trộm cướp v sự bất nghĩa. Ta sẽ lấy điều thnh tn bo trả lại, v lập giao ước nước chng n đời đời.
9. Dng-di chng n sẽ nổi tiếng trong cc nước, con chu sẽ nổi tiếng trong cc dn; phm ai thấy sẽ nhận l một dng di m ức Gi-h-va đ ban phước.
10. Ta sẽ rất vui vẻ trong ức Gi-h-va, linh hồn ta mừng rỡ trong ức Cha Trời ta; v Ngi đ mặc o cứu rỗi cho ta; khoc o chong cng bnh cho ta, như chng rể mới diện mo hoa trn đầu mnh, như c du mới dồi mnh bằng chu bu.
11. Vả, như đất lm cho cy mọc ln, vườn lm cho hột giống nứt ln thể no, th Cha Gi-h-va cũng sẽ lm cho sự cng bnh v sự khen ngợi nứt ra trước mặt mọi dn tộc thể ấy.

-sai 62    chọn đoạn khc

1. Ta v cớ Si-n sẽ chẳng lm thnh, v cớ Gi-ru-sa-lem sẽ chẳng an nghỉ, cho đến chừng no sự cng bnh n rực rỡ như sự sng, v sự cứu rỗi n chi la như ngọn đn.
2. Bấy giờ cc nước sẽ thấy sự cng bnh ngươi, cc vua sẽ thấy sự vinh hiển ngươi, ngươi sẽ được xưng bằng tn mới m miệng ức Gi-h-va đặt cho.
3. Ngươi sẽ lm bo triều thin đẹp đẽ trong tay ức Gi-h-va, lm mo miện vua trong tay ức Cha Trời ngươi.
4. Người ta sẽ chẳng gọi ngươi l Kẻ bị bỏ nữa, chẳng gọi đất ngươi l ất hoang vu nữa; nhưng sẽ gọi ngươi l Kẻ m ta ưa thch; v đất ngươi sẽ được xưng l Kẻ c chồng; v ức Gi-h-va sẽ ưa thch ngươi, v đất ngươi sẽ c chồng.
5. Như người trai trng cưới người nữ đồng trinh, th cc con trai ngươi cũng sẽ cưới ngươi; chng rể mới vui mừng v vợ mới mnh, ức Cha Trời ngươi cũng vui mừng v ngươi.
6. Hỡi Gi-ru-sa-lem, ta đ đặt cc vọng canh trn thnh ngươi; cả ngy v đm chng n chẳng hề im lặng. Hỡi cc ngươi l kẻ nhắc nhở ức Gi-h-va, chớ c nghỉ ngơi cht no.
7. ừng để Ngi an nghỉ cho đến chừng no đ lập lại Gi-ru-sa-lem v dng n lm sự ngợi khen trong cả đất!
8. ức Gi-h-va đ chỉ tay hữu mnh v cnh tay quyền năng mnh m thề rằng: Ta chắc sẽ chẳng ban la m ngươi cho kẻ th ngươi ăn nữa, những ngươi dn ngoại sẽ chẳng cn uống rượu nho mới ngươi m ngươi đ kh nhọc lm ra.
9. Song những kẻ c gặt sẽ ăn hoa lợi mnh, v khen ngợi ức Gi-h-va; những kẻ c hi nho sẽ uống rượu mnh trong hnh lang của nơi thnh ta.
10. Hy đi qua, bởi cửa thnh đi qua; hy ban bằng đường của dn; hy đắp đường, hy đắp đường ci; bỏ hết đ; dựng một cờ x cho cc dn tộc.
11. Nầy, ức Gi-h-va đ rao truyền ra đến đầu cng đất rằng: Hy bảo con gi Si-n rằng: Nầy, sự cứu rỗi ngươi đến! Phần thưởng đi theo Ngi, v sự thưởng đi trước Ngi.
12. Người ta sẽ gọi chng n l Dn thnh, tức những Kẻ được chuộc của ức Gi-h-va; cn ngươi, sẽ được xưng l Thnh hay tm đến, tức Thnh khng bị bỏ.

-sai 63    chọn đoạn khc

1. ấng từ -đm đến, từ Bốt-ra tới, mặc o nhuộm, bận đồ hoa mĩ, cậy sức mạnh cả thể, ko bộ cch oai nghim, l ai? Ấy, chnh ta, l ấng dng sự cng bnh m ni, v c quyền ln để cứu rỗi!
2. o ngươi c mu đỏ, o xống của ngươi như của người đạp bn p rượu l v sao?
3. Chỉ một mnh ta đạp bn p rượu, trong vng cc dn chẳng từng c ai với ta. Trong cơn giận ta đ đạp ln; đương khi thạnh nộ ta đ nghiền nt ra: mu tươi họ đ vảy ra trn o ta, o xống ta đ vấy hết.
4. V ta đ định ngy bo th trong lng ta, v năm cứu chuộc của ta đ đến.
5. Ta đ xem, chẳng c ai đến gip ta; ta lấy lm lạ v chẳng c ai nng đỡ! Cnh tay ta bn cứu ta, sự thạnh nộ ta bn nng đỡ ta.
6. Ta đ giy đạp cc dn trong cơn giận; đ khiến chng n say v sự thạnh nộ ta, v đ đổ mu tươi chng n ra trn đất.
7. Ta sẽ ni đến những sự nhơn từ của ức Gi-h-va, v sự ngợi khen ức Gi-h-va, y theo mọi sự ức Gi-h-va đ ban cho chng ta, v thuật lại phước lớn Ngi đ ban cho nh Y-sơ-ra-n, y theo những sự thương xt v sự nhơn từ v số của Ngi.
8. V Ngi c phn: Thật, chng n l dn ta, tức con ci sẽ chẳng lm dối; vậy Ngi đ lm ấng Cứu họ.
9. Hễ khi dn Ngi bị khốn khổ, chnh Ngi cũng khốn khổ, v thin sứ trước mặt Ngi đ cứu họ rồi. Chnh Ngi đ lấy lng yu đương thương xt m chuộc họ. Ngi đ ẵm bồng, v mang họ trong cc ngy thuở xưa.
10. Song họ đ bội nghịch, đ lm cho Thần thnh Ngi buồn rầu, Ngi bn trở lm cừu th với họ, v chnh mnh Ngi chinh chiến cng họ.
11. Bấy giờ dn nhớ lại ngy xưa, về Mi-se v dn sự người, m ni rằng: No ấng đ lm cho dn v người chăn bầy vật mnh ra khỏi biển ở đu? No ấng đ đặt Thần thnh mnh giữa dn sự ở đu?
12. l ấng lấy cnh tay vinh hiển đi bn tay hữu Mi-se; l ấng đ rẽ nước ra trước mặt họ, đặng rạng danh v cng;
13. l ấng đ dắt dn qua trn sng đo, như ngựa chạy đồng bằng, v khng sẩy bước.
14. Thần của ức Gi-h-va đ khiến dn sự yn nghỉ, như bầy vật xuống nơi trũng. Cũng vậy, Ngi đ dắt dn mnh đi đường, để cho rạng danh vinh hiển mnh.
15. Xin Cha từ trn trời ng xuống, từ chỗ ở thnh v vinh hiển của Ngi m nhn xem! Chớ no lng nng nảy v cng việc lớn Ngi ở đu? Lng ước ao sốt sắng v sự thương xt của Ngi bị ngăn trở đến cng ti.
16. Thật Ngi l Cha chng ti, dầu p-ra-ham chẳng biết chng ti, Y-sơ-ra-n cũng chẳng nhận chng ti; hỡi ức Gi-h-va, Ngi l Cha chng ti, danh Ngi l ấng Cứu chuộc chng ti từ trước đời đời.
17. Hỡi ức Gi-h-va, sao để chng ti lầm lạc xa đường Ngi? sao để lng chng ti cứng cỏi đến nỗi chẳng knh sợ Ngi? Xin hy v cớ cc ti tớ Ngi v cc chi phi của cơ nghiệp Ngi m trở lại!
18. Dn thnh của Ngi được xứ nầy lm kỷ vật chưa bao lu; m kẻ th chng ti đ giy đạp nơi thnh của Ngi.
19. Từ lu nay chng ti đ như một dn khng hề được Ngi cai trị, v khng cn đội danh Ngi nữa.

-sai 64    chọn đoạn khc

1. i! ước g Ngi x rch cc từng trời, Ngi ngự xuống v lm rng động cc ni trước mặt Ngi,
2. như lửa đốt củi kh, như lửa lm si nước, hầu cho kẻ th nghịch biết danh Ngi, cc dn tộc run rẩy trước mặt Ngi.
3. Khi Ngi đ lam những sự đng sợ m chng ti khng trng mong, th Ngi ngự xuống, v cc ni đều rng động trước mặt Ngi.
4. Từ xưa người ta chưa hề biết, tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy ngoi Ngi c ức Cha Trời no khc, hay v kẻ trng đợi mnh m lm những sự thể ấy.
5. Ngi đ đn rước kẻ vui lng lm sự cng bnh, kẻ đi trong đường lối Ngi v nhớ đến Ngi. Nầy, Ngi đ nổi giận v chng ti phạm tội; đ lu như vậy, th cn được cứu sao?
6. Chng ti hết thảy đ trở nn như vật uế, mọi việc cng bnh của chng ti như o nhớp; chng ti thảy đều ho như l, v tội c chng ti như gi đa mnh đi.
7. Chẳng c ai ku cầu danh Ngi, hay l gắng sức đặng cầm lấy Ngi; v Ngi đ ẩn mặt khỏi chng ti, để chng ti bị tiu mất bởi tội c mnh.
8. Hỡi ức Gi-h-va, dầu vậy, by giờ Ngi l Cha chng ti! Chng ti l đất st, Ngi l thợ gốm chng ti; chng ti thảy l việc của tay Ngi.
9. Hỡi ức Gi-h-va, xin Ngi chớ qu giận, đừng lun lun nhớ đến tội c chng ti! Nầy, chng ti xin Ngi hy đoi xem, chng ti đều l dn Ngi!
10. Cc thnh thnh của Ngi đ nn đồng vắng; Si-n đ trở nn đồng vắng, Gi-ru-sa-lem đ trở nn hoang vu.
11. Nh thnh v đẹp đẽ của chng ti, tức l nơi tổ phụ chng ti ngợi khen Ngi, th đ bị lửa đốt chy rồi; mọi nơi vui vẻ của chng ti đều đ bị hủy hoại.
12. Hỡi ức Gi-h-va, đ đến nỗi nầy, Ngi cn nn nhịn được sao? C lẽ no Ngi cứ lm thinh, khiến chng ti chịu khổ khng ngần.

-sai 65    chọn đoạn khc

1. Những kẻ vốn chẳng cầu hỏi ta th đ hỏi thăm ta; những kẻ vốn chẳng tm ta th đ gặp được ta. Ta đ phn cng một dn chưa ku cầu danh ta, m rằng: Ta đy, ta đy!
2. Ta đ giang tay ra trọn ngy hướng về một dn bội nghịch, l những kẻ đi trong đường khng tốt, theo ring mnh,
3. l một dn kia hằng chọc giận ta trước mặt ta, tế trong vườn, đốt hương trn đống gạch,
4. ngồi trong mồ mả, trọ trong nơi kn, ăn thịt heo, đựng nước của vật gớm ghiếc trong kh mạnh n,
5. v dm ni rằng: Hy đứng ring ra, đừng lại gần ta, v ta thnh sạch hơn ngươi! Bọn đ l khi nơi lỗ mũi ta, như lửa chy cả ngy.
6. Nầy, đ ghi chp trước mặt ta rằng ta sẽ khng lm thinh đu, song ta sẽ bo trả, thật ta sẽ bo trả vo ngực n,
7. tức l tội c cc ngươi, lun với tội c tổ phụ cc ngươi, l những kẻ đ đốt hương trn cc ni, v ni phạm đến ta trn cc g: nn ta sẽ đo lường việc trước chng n vo ngực chng n. ức Gi-h-va phn vậy.
8. ức Gi-h-va phn như vầy: Khi người ta thấy rượu mới trong chm nho, th rằng: ừng lm hư đi, v trong tri đ c phước lnh; ta cũng sẽ lm như vậy v cớ cc ti tớ ta, hầu cho ta khng hủy diệt cả.
9. Ta sẽ khiến một dng di ra từ Gia-cốp, v một kẻ kế tự cc ni ta ra từ Giu-đa; những kẻ lựa chọn của ta sẽ được xứ nầy lm kỷ vật, ti tớ ta sẽ ở đ.
10. Trong dn ta, những kẻ no đ tm kiếm ta, sẽ được đồng Sa-rn dng lm chỗ chăn chin, nơi trũng A-c dng lm đồng cỏ thả b.
11. Cn như cc ngươi, l kẻ đ bỏ ức Gi-h-va, đ qun ni thnh ta, đ đặt một bn cho Gt, v rt chn đầy knh M-ni,
12. nn ta định cho cc ngươi phải gươm dao, cc ngươi thảy đều ci xuống v bị giết; v ta đ ku, cc ngươi khng đp lại; ta đ ni, cc ngươi khng lắng nghe, nhưng cc ngươi đ lm điều ta ght, v đ chọn điều ta chẳng đẹp lng.
13. Vậy nn Cha Gi-h-va phn như vầy: Nầy, cc ti tớ ta sẽ ăn, cn cc ngươi th đi; nầy, ti tớ ta sẽ uống, cn cc ngươi th kht; nầy, ti tớ ta sẽ được vui vẻ, cn cc ngươi th bị nhuốc nha;
14. nầy, ti tớ ta sẽ ht mừng v lng đầy vui vẻ, cn cc ngươi th khc lc v lng buồn bực, ku than v tm thần phiền no.
15. Danh cc ngươi sẽ cn lại lm tiếng rủa sả cho những kẻ lựa chọn của ta; Cha Gi-h-va sẽ giết ngươi; những Ngi sẽ lấy danh khc đặt cho cc ti tớ mnh.
16. V vậy, phm ai ở trn đất chc phước cho mnh th sẽ cầu phước lnh nơi danh ức Cha Trời chơn thật; cn ai ở trn đất m thề nguyền, th sẽ chỉ ức Cha Trời chơn thật m thề nguyền; v những sự khốn nạn trước đ qun hết, v đ khuất khỏi mặt ta.
17. Ta sẽ dựng trời mới đất mới; những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng cn nhắc đến nữa.
18. Th cc ngươi hy mừng rỡ v vui vẻ đời đời trong sự ta dựng nn. Thật, ta dựng nn Gi-ru-sa-lem cho sự vui, v dn n cho sự mừng rỡ.
19. Ta sẽ vui v Gi-ru-sa-lem, ta sẽ mừng v dn ta; tại đ sẽ chẳng cn nghe tiếng khc lc ku la nữa.
20. Tại đ sẽ khng c trẻ con chết non, cũng chẳng c ng gi no chẳng trọn đời mnh; v chết lc trăm tuổi, cn l chết trẻ, v kẻ c tội lc trăm tuổi, ấy l bị rủa sả.
21. Dn ta sẽ xy nh v ở, trồng vườn nho v ăn tri.
22. Họ chẳng xy nh cho người khc ở, chẳng trồng vườn nho cho người khc ăn; v tuổi dn ta sẽ như tuổi cy, những kẻ lựa chọn của ta sẽ hằng hưởng cng việc tay mnh lm.
23. Họ sẽ khng nhọc mnh v ch nữa, khng kẻ con ra để gặp sự họa, v họ l dng di của kẻ được ban phước bởi ức Gi-h-va, con chu họ cng với họ nữa.
24. Ta sẽ nhậm lời họ trước khi ku cầu ta; họ cn ni, ta đ nghe rồi.
25. Mung si với chin con sẽ ăn chung, sư tử ăn rơm như b, rắn ăn bụi đất. Sẽ chẳng c ai lm tổn hại hay l hủy ph trong khắp ni thnh ta, ức Gi-h-va đ phn vậy.

-sai 66    chọn đoạn khc

1. ức Gi-h-va phn như vầy: Trời l ngai ta, đất l bệ chơn ta. Cc ngươi sẽ xy nh thể no cho ta? Cc ngươi sẽ lấy nơi no lm chỗ nghỉ ngơi cho ta?
2. ức Gi-h-va phn: Mọi sự nầy đều bởi tay ta lm ra, v c như vậy. Nầy l kẻ m ta đoi đến: tức l kẻ ngho kh, c lng ăn năn đau đớn, nghe lời ni ta m run.
3. Lm thịt một con b, cũng như giết một người; tế bằng một con chin con, cũng như bẻ cổ một con ch; dng của lễ chay, cũng như chọc huyết heo; đốt hương cũng như ngợi khen thần tượng. V những kẻ ấy đ chọn đường mnh, lng ưa thch những việc gớm ghiếc,
4. th ta cũng kn chọn những sự phỉnh dỗ, lấy những đều họ sợ m ging cho. V ta đ gọi m chẳng ai thưa, ta đ phn m họ khng nghe, lại lm điều c trước mắt ta, chọn điều ta khng vừa .
5. Hỡi cc ngươi l kẻ nghe lời phn ức Gi-h-va m run, hy nghe lời Ngi: Anh em cc ngươi ght cc ngươi, v cớ danh ta bỏ cc ngươi, từng ni rằng: Xin ức Gi-h-va được vinh hiển, đặng chng ta thấy sự vui mừng cc ngươi; nhưng chnh họ sẽ bị hổ thẹn.
6. C tiếng om sm nổi ln từ trong thnh; c tiếng la lối vang ra từ đền thờ; l tiếng của ức Gi-h-va, Ngi bo trả cho kẻ th nghịch mnh.
7. N chưa ở cữ, đ sanh nở; chưa chịu đau đớn, đ đẻ một trai.
8. Ai đ hề nghe một sự thể nầy? Ai đ hề thấy sự g giống như vậy? Nước h dễ sanh ra trong một ngy, dn tộc h dễ sanh ra trong một chặp? M Si-n mới vừa nằm nơi, đ sanh con ci.
9. ức Gi-h-va phn: Ta l ấng đ mở lng mẹ ra, h chẳng săn sc sự sanh đẻ hay sao? ức Cha Trời ngươi phn: Ta l ấng đ khiến sanh đẻ, h lại lm cho son sẻ hay sao?
10. Cc ngươi l kẻ yu Gi-ru-sa-lem, hy vui với n, hy mừng v n! Cc ngươi l kẻ đ khc v Gi-ru-sa-lem, hy cng n hớn hở vui cười;
11. hầu cho cc ngươi sẽ được b v no bởi v của sự yn ủi n; được vắt sữa v lấy lm vui sướng bởi sự dư dật của vinh quang n.
12. V ức Gi-h-va phn như vầy: Nầy, ta sẽ lm cho sự bnh an chảy đến n như một con sng, v sự vinh hiển của cc dn như nước vỡ bờ; cc ngươi sẽ được b, được bồng trn hng, v mơn trớn trn đầu gối.
13. Ta sẽ yn ủi cc ngươi như mẹ yn ủi con, v ấy l tại trong Gi-ru-sa-lem m cc ngươi sẽ được yn ủi.
14. Cc ngươi sẽ thấy mọi điều đ, th trong lng được sự vui vẻ, v xương cốt cc ngươi sẽ nẩy nở như cỏ non; tay ức Gi-h-va sẽ tỏ ra cng ti tớ Ngi, v Ngi sẽ giận nghịch cng kẻ cừu địch.
15. Nầy, ức Gi-h-va sẽ đến với lửa, v xe cộ Ngi giống như gi lốc, hầu cho cơn giận của Ngi thm nng nảy, v sự quở trch của Ngi biến thnh ngọn lửa hừng.
16. ức Gi-h-va sẽ lấy lửa v gươm lm sự xt đon Ngi trn mọi xc thịt, v số những kẻ phải chết bởi ức Gi-h-va l nhiều lắm.
17. Những kẻ biệt mnh ring ra v tự lm sạch mnh để đến cc vườn, ở đằng sau một ci cy giữa đ, ăn thịt heo, thịt chuột, v những đồ ăn gớm ghiếc, th sẽ chết với nhau, ức Gi-h-va phn vậy.
18. Về phần ta, ta biết việc lm v tưởng chng n; kỳ đến m ta sẽ nhm cc nước v cc thứ tiếng; chng n sẽ được v thấy sự vinh hiển ta.
19. Ta sẽ đặt một dấu hiệu giữa họ; những kẻ trong vng họ đ trnh khỏi nạn, th ta sẽ sai đến khắp cc nước, tức l đến Ta-rẹ-si, Phun, Lt l dn c ti bắn cung, Tu-banh v Gia-van, cho đến trong cc c lao xa, l nơi chưa hề nghe danh tiếng ta, v chưa từng thấy sự vinh hiển ta. Bấy giờ chng sẽ rao truyền sự vinh hiển ta ra trong cc nước.
20. ức Gi-h-va phn: Cc dn ngoại sẽ đem hết thảy anh em cc ngươi cỡi ngựa, xe, kiệu, la, lạc đ một gu, từ cc nước m đem đến ni thnh ta, l Gi-ru-sa-lem, đặng dng họ cho ức Gi-h-va lm của lễ, cũng như con ci Y-sơ-ra-n đem của lễ trong đồ-đựng sạch sẽ m vo đền thờ ức Gi-h-va vậy.
21. ức Gi-h-va phn: Ta lại từ trong đm họ lữa kẻ lm thầy tế lễ v lm người L-vi.
22. ức Gi-h-va phn: V như trời mới đất mới m ta hầu dựng, sẽ cứ cn trước mặt ta thể no, th dng giống v danh hiệu cc ngươi cũng sẽ cứ cn thể ấy.
23. ức Gi-h-va phn: Từ ngy trăng mới nầy đến ngy trăng mới khc, từ ngy Sa-bt nọ đến ngy Sa-bt kia, mọi xc thịt sẽ đến thờ lạy trước mặt ta.
24. Khi dn sự ra ngoi, sẽ thấy thy của những người đ bội nghịch cng ta; v su chng n chẳng hề chết, lửa chng n chẳng hề tắt; chng n sẽ lm sự gớm ghiếc cho mọi xc thịt.