Mục Lục

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]


-s 1    chọn đoạn khc

1. C lời ức Gi-h-va phn cng -s, con trai B--ri, về đời -xia, Gi-tham, A-cha, -x-chia l cc vua của Giu-đa, v về đời Gi-r-b-am, con trai Gi-ch, vua Y-sơ-ra-n.
2. Khi ức Gi-h-va bắt đầu phn cng -s, ức Gi-h-va bảo người rằng: Hy đi, lấy một người vợ gian dm, v con ci ngoại tnh; v đất nầy chỉ phạm sự t dm, la bỏ ức Gi-h-va.
3. Vậy -s đi cưới G-me, con gi của p-la-im. Nng chịu thai v sanh cho người một trai.
4. Bấy giờ ức Gi-h-va phn cng người rằng: Hy đặt tn n l Gt-r-n, v cn t lu nữa, ta sẽ bo th cho huyết của Gt-r-n nơi nh Gi-hu, v sẽ dứt nước của nh Y-sơ-ra-n.
5. Trong ngy đ, ta sẽ bẻ cung của Y-sơ-ra-n trong trũng Gt-r-n.
6. Nng lại chịu thai v sanh một gi, th ức Gi-h-va phn cng -s rằng: Hy đặt tn n l L-Ru-ha-ma; v ta sẽ khng thương xt nh Y-sơ-ra-n nữa.
7. Nhưng ta sẽ thương xt nh Giu-đa; sẽ giải cứu chng n bởi Gi-h-va ức Cha Trời của chng n; v ta sẽ khng cứu chng n bởi cung, hoặc bởi gươm, hoặc bởi chiến trận, hoặc bởi ngựa, hoặc bởi người cưỡi ngựa.
8. Sau khi L-Ru-ha-ma thi b, nng chịu thai v sanh một trai.
9. ức Gi-h-va phn rằng: Hy đặt tn n l L-Am-mi; v cc ngươi chẳng phải l dn ta nữa, v ta sẽ khng lm ức Cha Trời cc ngươi nữa.
10. Dầu vậy, số con ci Y-sơ-ra-n sẽ giống như ct bờ biển, khng thể lường, khng thể đếm; v chnh nơi m đ bảo chng n rằng: Cc ngươi chẳng phải l dn ta, sẽ lại bảo rằng: Cc ngươi l con trai của ức Cha Trời hằng sống.
11. Con ci Giu-đa v con ci Y-sơ-ra-n sẽ hiệp nhau lại; sẽ lập cho mnh một quan trưởng chung, v sẽ trở ln từ đất nầy, v ngy của Gt-r-n sẽ l ngy lớn.

-s 2    chọn đoạn khc

1. Hy xưng anh em cc ngươi l Am-mi; v chị em cc ngươi l Ru-ha-ma.
2. Hy kiện mẹ cc ngươi, hy kiện đi; v n chẳng phải l vợ ta, cn ta chẳng phải l chồng n! N hy cất bỏ sự dm loạn khỏi trước mặt n, v sự ngoại tnh khỏi giữa v n đi;
3. kẻo ta sẽ lột trần n, để n như ngy mới sanh ra, v lm cho n ra như đồng vắng, như đất kh, khiến n chết kht.
4. Ta sẽ khng thương xt con ci n, v ấy l con ci của sự gian dm.
5. Thật vậy, mẹ chng n lm sự gian dm, kẻ mang thai chng n đ lm sự nhục. V n rằng: Ta sẽ đi theo cc tnh nhơn ta, l kẻ ban bnh, nước, lng chin, vải, dầu v đồ uống cho ta.
6. Vậy nn, nầy, ta sẽ lấy gai gốc rấp đường ngươi; sẽ xy một bức tường nghịch cng n, v n khng thể tm lối mnh được nữa.
7. N sẽ đuổi theo tnh nhơn mnh m khng kịp, tm m khng gặp đu. oạn n sẽ rằng: Ta sẽ trở về cng chồng thứ nhứt của ta; v lc đ ta sung sướng hơn by giờ.
8. Thật n chưa từng nhận biết rằng chnh ta l ấng đ ban la m, rượu mới v dầu cho n, đ thm nhiều bạc v vang m chng n dng cho Ba-anh.
9. Vậy nn ta sẽ lấy lại la m ta trong kỳ n v rượu mới ta trong ma n, ta sẽ cướp lại nhung v vải ta l đồ che sự trần truồng n.
10. Ấy vậy, ta sẽ to sự xấu xa n ra trước mặt tnh nhơn n, v chẳng ai sẽ cứu n được khỏi tay ta.
11. Ta sẽ dứt cả sự vui của n, những ngy lễ, ngy trăng mới, ngy Sa-bt v hết thảy những ngy lễ trọng thể của n
12. Ta sẽ ph những cy nho v cy vả n, về cc cy ấy n ni rằng: Nầy l tiền cng của cc tnh nhơn ta cho ta. Ta sẽ lm cho những cy ấy nn rừng, v cc th đồng sẽ ăn đi.
13. Ta sẽ thăm phạt n v những ngy m n dng hương cho cc tượng Ba-anh, trang sức những hoa tai v đồ chu bu, n đi theo tnh nhơn mnh, cn ta th n qun đi! ức Gi-h-va phn vậy.
14. Cho nn, nầy, ta sẽ dẫn dụ n, dẫn n vo đồng vắng, v lấy lời ngọt ngo ni cng n.
15. Ta lại sẽ ban vườn nho cho n từ nơi đ, v trũng A-c sẽ trở nn cửa trng cậy. N sẽ trả lời tại đ như trong ngy trẻ tuổi n, v như trong ngy n ra khỏi đất -dp-t.
16. ức Gi-h-va phn rằng: Trong ngy đ ngươi sẽ gọi ta l: Chồng ti, v sẽ khng gọi ta l: Chủ ti nữa.
17. V ta sẽ cất tn của cc tượng Ba-anh khỏi miệng n; v khng ai ni đến tn chng n nữa.
18. Trong ngy đ, ta sẽ v chng n lập ước cng những th đồng, những chim trời, v cn trng trn đất. Ta sẽ bẻ gy v lm cho biến mất khỏi đất nầy những cung, những gươm, v giặc gi; v sẽ khiến dn sự được nằm yn ổn.
19. Ta sẽ cưới ngươi cho ta đời đời; ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự cng bnh v chnh trực, nhơn từ v thương xt.
20. Phải, ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự thnh tn, v ngươi sẽ biết ức Gi-h-va.
21. ức Gi-h-va phn: Trong ngy đ, ta sẽ trả lời, ta sẽ trả lời cho cc từng trời, cc từng trời sẽ trả lời cho đất.
22. ất sẽ trả lời cho la m, cho rượu mới, cho dầu, v ba thứ nầy sẽ trả lời cho Gt-r-n.
23. oạn ta sẽ gieo n cho ta trong đất, v sẽ lm sự thương xt cho kẻ chưa được thương xt. Ta sẽ ni cng những kẻ chưa lm dn ta rằng: Ngươi l dn ta, v n sẽ trả lời rằng: Ngi l ức Cha Trời ti.

-s 3    chọn đoạn khc

1. ức Gi-h-va bảo ta rằng: Hy đi, lại yu một người đờn b t dm đ c bạn yu mnh, theo như ức Gi-h-va vẫn yu con ci Y-sơ-ra-n, dầu chng n xy về cc thần khc, v ưa bnh ngọt bằng tri nho.
2. Vậy ta đ mua đờn b ấy bằng mười lăm miếng bạc v một h-me rưỡi mạch nha.
3. Rồi ta bảo n rằng: Ngươi kh chờ đợi ta lu ngy; đừng lm sự gian dm v chớ lm vợ cho người nam no, th ta đối với ngươi cũng sẽ lm như vậy.
4. V con ci Y-sơ-ra-n sẽ trải qua nhiều ngy, khng vua, khng quan trưởng, khng của lễ, khng trụ tượng, khng -pht, v khng th-ra-phim.
5. Nhưng, rồi đ, con ci Y-sơ-ra-n sẽ trở lại tm kiếm Gi-h-va ức Cha Trời mnh, v a-vt vua mnh. Chng n sẽ knh sợ m trở về cng ức Gi-h-va, v được ơn Ngi trong những ngy sau rốt.

-s 4    chọn đoạn khc

1. Hỡi con ci Y-sơ-ra-n, hy nghe lời của ức Gi-h-va; v ức Gi-h-va c sự kiện co với dn đất nầy, bởi trong đất nầy chẳng c lẽ thật, chẳng c nhơn từ, cũng chẳng c sự nhận biết ức Cha Trời.
2. Ở đ chỉ thấy những sự thề gian, thất tn, giết người, ăn trộm, v t dm; chng n lm sự tn bạo, mu chồng trn mu.
3. Vậy nn, đất ấy sẽ sầu thảm; hết thảy người ở đ sẽ hao mn, những th đồng v chim trời cũng vậy; những c biển cũng sẽ bị lấy đi.
4. Dầu vậy, chớ c ai biện luận, chớ c ai quở trch! V dn ngươi giống như những người ci lẫy thầy tế lễ.
5. Ngươi sẽ vấp ng giữa ban ngy; chnh mnh kẻ tin tri cũng sẽ vấp ng với ngươi trong ban đm, v ta sẽ diệt mẹ ngươi.
6. Dn ta bị diệt v cớ thiếu sự thng biết. Bởi ngươi bỏ sự thng biết th ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi khng lm thầy tế lễ cho ta nữa; bởi ngươi đ qun luật php của ức Cha Trời mnh, th ta cũng sẽ qun con ci ngươi.
7. Chng n sanh sản nhiều ra bao nhiu, th chng n lại phạm tội nghịch cng ta bấy nhiu: ta sẽ đổi sự vinh hiển của chng n ra sỉ nhục.
8. Chng n ăn tội lỗi dn ta; ham hố sự gian c của n.
9. Sẽ xảy ra dn thể no th thầy tế lễ cũng thể ấy: ta sẽ phạt n v đường lối n v sẽ trả cho n ty việc n lm.
10. Chng n sẽ ăn m khng được no, hnh dm m khng sanh sản thm, v chng n đ bỏ ức Gi-h-va khng nghĩ đến Ngi nữa.
11. Sự dm dục, rượu cũ v rượu mới cất lấy hết tr khn chng n.
12. Dn ta hỏi tượng gỗ n, th gậy n trả lời; v lng dm lm lầm lạc chng n, v chng n phạm tội t dm m la bỏ ức Cha Trời mnh.
13. Chng n dng tế lễ trn cc cht ni; đốt hương trn cc đồi, dưới những cy dẽ, cy liễu, cy thng, v bng n mt mẻ lắm. Vậy nn, con gi cc ngươi hnh dm, v du cc ngươi phạm tội ngoại tnh.
14. Ta sẽ khng phạt con gi cc ngươi bởi cớ hnh dm, cũng khng phạt du cc ngươi bởi cớ ngoại tnh; v những đờn ng đi ring với đồ điếm đĩ, v dng của lễ với đờn b dm đng. Vậy nn dn sự chẳng hiểu biết sẽ bị p đổ.
15. Hỡi Y-sơ-ra-n, dầu ngươi t dm, Giu-đa cũng khng nn phạm tội! Vậy chớ vo nơi Ghinh-ganh! Chớ ln nơi Bết-A-ven! Chớ c thề m rằng: Thật như ức Gi-h-va hằng sống.
16. V Y-sơ-ra-n đ bạn nghịch như con b ci tơ bất trị, nn by giờ ức Gi-h-va cho chng n ăn cỏ như chin con thả trong đồng rộng.
17. p-ra-im sa m thần tượng, hy để mặc n!
18. ồ chng n uống đ chua đi; chng n lm sự gian dm chẳng thi. Cc quan trưởng n vui lng trong sự sỉ nhục.
19. Gi đ lấy cnh cuốn n, v chng n sẽ mang xấu hổ v của lễ mnh.

-s 5    chọn đoạn khc

1. Hỡi cc thầy tế lễ, hy nghe điều nầy; hỡi nh Y-sơ-ra-n, kh để ; hỡi nh vua, hy lắng tai! Sự phn xt c quan hệ với cc ngươi, v cc ngươi l bẫy ở Mch-ba, v giăng lưới trn Tha-b.
2. Chng n l kẻ bạn nghịch đ vo su trong sự giết lt, nhưng ta sẽ quở trch chng n hết thảy.
3. Ta biết p-ra-im, v Y-sơ-ra-n khng giấu với ta. Vả, hỡi p-ra-im, ngươi đ phạm tội t dm! Y-sơ-ra-n bị uế!
4. Cng việc chng n lm ngăn trở chng n về cng ức Cha Trời mnh; v lng dm trong chng n, v chng n khng nhận biết ức Gi-h-va.
5. Sự kiu ngạo của Y-sơ-ra-n lm chứng tận mặt n, nn Y-sơ-ra-n v p-ra-im sẽ ng xuống v cớ tội lỗi mnh; Giu-đa cũng sẽ ng xuống với chng n.
6. Chng n sẽ đi với cc bầy chin bầy b mnh, đặng tm kiếm ức Gi-h-va; song khng thấy Ngi! Ngi đ la khỏi chng n.
7. Chng n đ phỉnh dối ức Gi-h-va, v đ sanh những con ci ngoại tnh. ến ngy trăng mới, chng n sẽ cng sản nghiệp mnh đều bị nuốt đi!
8. Hy thổi kn ở Ghi-b-a, hy thổi loa ở Ra-ma! Hy la lối ở Bết-A-ven! Hỡi Bn-gia-min, n ở đằng sau ngươi!
9. p-ra-im sẽ nn hoang vu trong ngy quở trch; ta rao ra cho cc chi phi Y-sơ-ra-n một sự chắc sẽ xảy đến.
10. Cc quan trưởng Giu-đa giống như kẻ lấn địa giới; ta sẽ đổ cơn giận ta trn chng n như trt nước.
11. p-ra-im bị h hiếp, bị nghiền nt trong sự đon xt, v n đ bằng lng theo điều răn của loi người.
12. Vậy nn, ta giống như con mọt cho p-ra-im, v như sự mục nt cho nh Giu-đa.
13. Khi p-ra-im đ biết bịnh mnh, th p-ra-im đi đến cng người A-si-ri, v sai đến cng vua Gia-rp. Nhưng n khng thể chữa lnh cc ngươi, v khng buộc vết thương cho cc ngươi.
14. V ta sẽ như một con sư tử cho p-ra-im, như một sư tử con cho nh Giu-đa. Thật, chnh ta, chnh ta sẽ cắn x rồi đi lun; ta sẽ bắt đem đi v chẳng ai c thể giải cứu.
15. Ta sẽ đi, sẽ vo nơi ta, cho đến chừng no chng n nhận biết mnh phạm tội v tm kiếm mặt ta. Trong cơn khốn nạn, chng n sẽ cố tm ta.

-s 6    chọn đoạn khc

1. Hy đến, chng ta hy trở về cng ức Gi-h-va; v Ngi đ x chng ta, song Ngi sẽ chữa lnh cho; Ngi đ đnh chng ta, song sẽ buộc vết tch.
2. Trong hai ngy, Ngi sẽ khiến chng ta tỉnh lại; ngy thứ ba, Ngi sẽ dựng chng ta dậy, chng ta sẽ sống trước mặt Ngi.
3. Chng ta kh nhận biết ức Gi-h-va; chng ta kh gắng sức nhận biết Ngi. Sự hiện ra của Ngi l chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai, Ngi sẽ đến cng chng ta như mua, như mua cuối ma tưới đất.
4. Ta sẽ lm g cho ngươi, hỡi p-ra-im? Ta sẽ lm g cho ngươi, hỡi Giu-đa? V lng nhơn từ của cc ngươi giống như my buổi sng, như mc tan ra vừa lc sớm mai.
5. Vậy nn ta đ dng cc tin tri sửa phạt chng n; ta đ giết chng n bởi lời ni từ miệng ta: những sự phn xt của ta mọc ln như nh sng.
6. V ta ưa sự nhơn từ v khng ưa của lễ, ưa sự nhận biết ức Cha Trời hơn l ưa của lễ thiu.
7. Nhưng, theo cch người ta, chng n đ phạm lời giao ước, v ở đ chng n đ phỉnh dối ta.
8. Ga-la-t l thnh của kẻ lm c, đầy những dấu mu.
9. Như bọn trộm cướp rnh người đi qua, th bọn thầy tế lễ cũng giết người trn con đường đi về Si-chem, chng n phạm biết bao l tội c!
10. Trong nh Y-sơ-ra-n, ta đ thấy một việc gớm ghiếc, ở đ p-ra-im th lm sự gian dm, Y-sơ-ra-n th bị uế!
11. Hỡi Giu-đa, ngươi cũng vậy, c ma gặt đ định cho ngươi, khi ta đem phu t của dn ta trở về.

-s 7    chọn đoạn khc

1. Khi ta muốn chữa lnh cho Y-sơ-ra-n, th tội lỗi của p-ra-im v sự gian c của Sa-ma-ri by tỏ; v chng n đ lm sự giả dối; kẻ trộm vo trong v bọn cướp đnh giựt ở ngoi.
2. Chng n khng nghĩ trong lng rằng ta nhớ mọi sự gian c của chng n. By giờ tội phạm chng n rng rịt lấy mnh; chng n ở trước mặt ta.
3. Chng n lấy sự gian c mnh lm vui lng vua, lấy sự dối tr mnh lm đẹp lng cc quan trưởng.
4. Hết thảy chng n đều t dm, giống như l của người nướng bnh đốt lửa, thi chụm lửa từ khi nhồi bột cho đến chừng bột dậy men.
5. ến ngy vua chng ta, cc quan trưởng v sự nng của rượu m đau ốm: vua cũng bắt tay những kẻ hay nhạo bng.
6. Chng n rnh rập, lng chy như l lửa m kẻ nướng bnh đ ngủ cả đm; đến sng sớm th l chnh như lửa phun ra những ngọn.
7. Chng n thảy đều nng hừng như l lửa, nuốt cc quan xt mnh. Hết thảy cc vua chng n đều bị p đổ, v trong đm họ chẳng ai ku với ta.
8. p-ra-im xen lộn với cc dn khc; p-ra-im khc no bnh chưa quay.
9. Cc dn ngoại đ nuốt sức mạnh n, m n khng biết! Tọc đầu n bạc lm đm, m n chẳng ngờ!
10. Sự kiu ngạo của Y-sơ-ra-n lm chứng trước mặt n; chng n dầu gặp sự đ cũng khng trở lại cng Gi-h-va ức Cha Trời mnh, v cũng chẳng tm kiếm Ngi!
11. p-ra-im như b cu ngy dại, khng c tr khn: v chng n ku -dp-t, đi đến cng A-si-ri.
12. ang khi chng n đi đ, ta sẽ giăng lưới trn chng n, ta sẽ lm cho chng n ng xuống như những chim trời; ta sẽ sửa phạt chng n y như giữa hội chng n đ nghe.
13. Khốn cho chng n! v chng n la xa ta; nguyền sự hư nt đổ trn chng n! v chng n đ phạm tội nghịch cng ta: dầu ta muốn cứu chuộc chng n, nhưng chng n ni những điều dối tr nghịch cng ta.
14. Chng n chẳng lấy lng ku cầu ta, song chng n ku van trn giường mnh; chng n thu ma la m v rượu mới của mnh, v bạn nghịch cng ta.
15. chnh ta đ dạy chng n, đ lm cho mạnh cnh tay chng n, dầu vậy, chng n cũng toan sự dữ nghịch cng ta.
16. Chng n xy lại, song khng hướng về ấng Rất Cao. Chng n giống như cung giở tri. Quan trưởng chng n sẽ ng bởi gươm, v lưỡi chng n nổi giận. Ka, chng n sẽ lm tr cười trong đất -dp-t.

-s 8    chọn đoạn khc

1. Miệng ngươi kh thổi kn! N như chim ưng đến nghịch cng nh ức Gi-h-va, v chng n đ tri lời giao ước ta, va đ phạm luật php ta.
2. Chng n sẽ ku đến ta rằng: Hỡi ức Cha Trời ti, chng ti l Y-sơ-ra-n, nhận biết Ngi!
3. Y-sơ-ra-n đ bỏ điều lnh, kẻ nghịch sẽ đuổi theo n.
4. Chng n đ lập vua m khng bởi ta, lập quan trọng m ta khng biết. Chng n lấy bạc vng của mnh lm thần tượng cho mnh, để chng n bị dứt đi.
5. Hỡi Sa-ma-ri, b con của ngươi đ bị bỏ rồi! Cơn giận của ta đ phừng ln nghịch cng chng n. Chng n chẳng được khỏi tội cho đến khi no?
6. V b con đ thật l việc của Y-sơ-ra-n lm ra; một người thợ đ chế ra, n khng phải l ức Cha Trời. Thật, b con của Sa-ma-ri sẽ bị bể nt.
7. V chng n đ gieo gi v sẽ gặt bo lốc. Chng n khng c la đứng; cy la sẽ khng sanh ra bột; m dầu c sanh ra nữa, th dn ngoại sẽ nuốt lấy.
8. Y-sơ-ra-n đ bị nuốt. By giờ chng n ở giữa cc dn, như kh mạnh chẳng ai ưa thch.
9. V chng n đ ln A-si-ri, như con lừa rừng đi một mnh; p-ra-im đ hối lộ cho những kẻ yu n.
10. Dầu chng n hối lộ giữa cc nước, nay ta sẽ nhm họp chng n; chng n bắt đầu giảm bớt đi, v cớ sự gnh nặng bởi vua của cc quan trưởng.
11. V p-ra-im đ thm nhiều bn thờ đặng phạm tội, th những bn thờ n đ khiến n sa vo tội lỗi.
12. Ta đ chp lệ luật ta cho n một vạn điều, nhưng n coi những chẳng can g đến mnh.
13. Cn như của lễ dng cho ta, th chng n dng thịt v ăn; nhưng ức Gi-h-va chẳng nhận chng n đu. By giờ Ngi nhớ lại sự gian c chng n, v sẽ thăm phạt tội lỗi chng n; chng n sẽ trở về trong -dp-t!
14. Y-sơ-ra-n đ qun ấng tạo mnh, v dựng những cung đền; Giu-đa đ thm nhiều cc thnh bền vững. Nhưng ta sẽ sai lửa trn cc thnh n, v lửa ấy sẽ thiu chy cung đền n.

-s 9    chọn đoạn khc

1. Hỡi Y-sơ-ra-n, chớ vui mừng; chớ nức lng mừng rỡ như cc dn; v ngươi đ phạm tội t dm v cch xa ức Cha Trời ngươi. ngươi đ ưa thch tiền cng mnh trn mọi sn đạp la
2. Hoặc sn đạp la, hoặc hầm p rượu, cũng được chẳng nui chng n; rượu mới sẽ thiếu thốn cho n.
3. Chng n sẽ khng ở trong đất của ức Gi-h-va nữa; nhưng p-ra-im sẽ trở về -dp-t, v sẽ ăn đồ ăn uế trong A-si-ri.
4. Chng n sẽ khng lm lễ qun bằng rượu cho ức Gi-h-va nữa, v cc của lễ chng n cũng sẽ chẳng đẹp lng Ngi; song sẽ như bnh kẻ c tang: hễ ai ăn đến th bị uế; v bnh chng n sẽ đỡ đi cho chng n, chẳng được vo nh ức Gi-h-va.
5. Cc ngươi sẽ lm g trong ngy lễ trọng thể, trong ngy lễ của ức Gi-h-va?
6. Thật, nầy, chng n đ đi trốn khỏi tai họa. -dp-t sẽ liệm chng n, Mem-phi sẽ chn chng n. Những đồ bằng bạc rất qu của chng n sẽ trở nn mồi của ch-chum; gai gốc sẽ lon nơi nh tạm chng n.
7. Những ngy thăm phạt đ đến rồi! Những ngy bo trả đ tới rồi! Y-sơ-ra-n sẽ biết. Kẻ tin tri l dư dật, người được cảm động bởi thần linh l đin cuồng, v sự gian c dư dật của ngươi, v sự hờn ght lớn lắm.
8. p-ra-im l kẻ rnh nghịch cng ức Cha Trời ta; cn kẻ tin tri l lưới bắt chim trn mọi đường lối mnh, n l sự ghen ght trong nh ức Cha Trời mnh.
9. Chng n bại hoại rất su như đương những ngy Ghi-b-a. ức Cha Trời sẽ nhớ lại sự gian c chng n, sẽ thăm phạt tội lỗi chng n.
10. Ta đ gặp Y-sơ-ra-n, như gặp tri nho trong đồng vắng; ta đ thấy tổ phụ cc ngươi như tri chn đầu trn cy vả tơ. Nhưng chng n đ vo nơi Ba-anh-Ph-r; dng mnh cho vật xấu hổ, v cũng trở nn gớm ghiếc như vật chng n đ yu.
11. Sự vinh hiển của p-ra-im sẽ bay đi như chim: sẽ khng đẻ, khng thai, khng nghn nữa!
12. V dầu chng n được nui con ci, ta cũng cất lấy đi, đến nỗi khng một người nam no cn lại. Thật, khi ta la bỏ chng n, th kinh nin thay cho chng n!
13. p-ra-im được trồng trong nơi xinh tốt, như ta đ xem thấy Ty-rơ; dầu vậy, p-ra-im sẽ dắt cc con ci n đến kẻ giết lt!
14. Hỡi ức Gi-h-va, xin hy ban cho chng n. Ngi sẽ cho chng n ci g? Hy cho chng n ci dạ st sảo vo v kh khan!
15. Cả sự hung c chng n đều ở Ghinh-ganh; ấy tại đ m ta ght chng n. V cớ những việc c chng n, ta sẽ đuổi chng n khỏi nh ta; ta sẽ chẳng thương yu chng n nữa. Hết thảy quan trưởng chng n l kẻ bạn nghịch.
16. p-ra-im bị đnh; rễ n đ kh. Chng n sẽ khng ra tri nữa; dầu đẻ ra, ta cũng sẽ giết tri thương yu của bụng chng n.
17. ức Cha Trời ta sẽ bỏ chng n, v chng n khng nghe Ngi; v chng n sẽ đi dng di trong cc nước.

-s 10    chọn đoạn khc

1. Y-sơ-ra-n l một cy nho tươi tốt, sanh ra tri n. Tri n cng sai tru chừng no, n cng thm nhiều bn thờ ra chừng nấy; đất n cng tốt bao nhiu, những trụ tượng n lập ln cng đẹp bấy nhiu.
2. Lng chng n phn hai; by giờ chng n sẽ bị định tội. ức Cha Trời sẽ đnh bn thờ chng n; sẽ ph trụ tượng chng n.
3. Chắc by giờ chng n sẽ ni rằng: Chng ta khng c vua, v chng ta khng knh sợ ức Gi-h-va; v vua, vua c thể lm g cho chng ta?
4. Chng n ni những lời hư khng v thề dối khi lập giao ước; cho nn sự đon phạt sẽ nứt mầm, nhạy như c độc mọc ln trong luống cy nơi ruộng.
5. Dn cư Sa-ma-ri sẽ kinh hi v những b con của Bết-A-ven; dn sự sẽ v n than khc, cc thầy tế lễ n vốn ưa thch n cũng vậy, v sự vinh hiển n đ biến mất khỏi n.
6. N cũng được bị dời qua A-si-ri lảm lễ vật dng cho vua Gia-rp. Bấy giờ p-ra-im sẽ mang xấu hổ, Y-sơ-ra-n sẽ hổ thẹn về mưu kế mnh.
7. Về phần Sa-ma-ri, vua n bị trừ đi giống như bọt trn mặt nước.
8. Cc nơi cao của A-ven, tức l tội lỗi của Y-sơ-ra-n, sẽ bị ph hủy; gai gốc v ch chum sẽ mọc trn cc bn thờ chng n. Bấy giờ người ta sẽ ni cng cc ni rằng: Hy bao bọc lấy chng ta! v ni với cc đồi rằng: Hy đổ xuống trn chng ta!
9. Hỡi Y-sơ-ra-n, từ ngy Ghi-b-a, ngươi đ phạm tội rồi! Chng n đều đứng đ; sự tranh chiến nghịch cng con ci sự gian c chẳng theo kịp chng n trong Ghi-b-a.
10. Ta sẽ sửa phạt chng n khi ta muốn, v cc dn sẽ nhm lại nghịch cng chng n, khi chng n bị buộc vo hai tội mnh.
11. p-ra-im như b ci tơ kho dạy, ưa thch đạp la; nhưng ta đ qua trn cổ bo tốt n. Ta sẽ đặt người cỡi trn p-ra-im; Giu-đa sẽ cy, v Gia-cốp sẽ đập vỡ cục đất.
12. Hy gieo cho mnh trong sự cng bnh, hy gặt theo sự nhơn từ; hy vỡ đất mới! V l kỳ tm kiếm ức Gi-h-va, cho đến chừng no Ngi đến v sa mưa cng bnh trn cc ngươi.
13. Cc ngươi đ cy sự gian c, gặt sự gian c, ăn tri của sự ni dối; v ngươi đ nhờ cậy trong đường lối ngươi, trong mun vn người mạnh bạo của ngươi.
14. Vậy nn sự rối loạn sẽ sanh ra trong dn ngươi: người ta sẽ hủy ph mọi đồn lũy của ngươi, như San-man đ hủy ph Bết-Ạt-bn, trong ngy c trận đnh m mẹ bị nghiền nt với cc con ci.
15. B-tn cũng sẽ lm cho cc ngươi như vậy, v sự gian c lớn lắm của cc ngươi. Vua Y-sơ-ra-n sẽ bị diệt cả trong khi hừng sng.

-s 11    chọn đoạn khc

1. Khi Y-sơ-ra-n cn thơ ấy, ta yu dấu n; ta gọi con trai ta ra khỏi -dp-t.
2. Cc tin tri cng gọi n chừng no, n cng trốn trnh chừng nấy. Chng n đ dng của lễ cho cc tượng Ba-anh, v đốt hương cho tượng chạm.
3. Dầu vậy, ta đ dạy p-ra-im bước đi, lấy cnh tay m nng đỡ n. Song chng n chẳng hiểu biết rằng ta đ chữa lnh cho.
4. Ta đ dng dy nhơn tnh, dng xch yu thương ko chng n đến. Ta đ như những kẻ cởi ch khỏi hm chng n, v để đồ ăn trước mặt chng n.
5. Chng n sẽ khng trở về trong đất -dp-t nữa, nhưng người A-si-ri sẽ lm vua chng n, v chng n chẳng khứng trở lại với ta.
6. Gươm sẽ rơi trn cc thnh chng n, hủy ph then cửa chng n, nuốt hết chng n, v cớ mưu chước chng n.
7. Thật, dn ta quyết tri bỏ ta. Người ta khuyn chng n đến cng ấng cao; song trong chng n chẳng một người no dấy ln.
8. Hỡi p-ra-im, thể no ta bỏ được ngươi? Hỡi Y-sơ-ra-n, thể no ta la được ngươi? Thể no ta sẽ đi ngươi được như t-ma, hay l lm cho ngươi như S-b-im? Lng ta rung động trong ta; lng thương xt của ta cả đều nng nảy.
9. Ta cầm sự nng giận lại, v sẽ chẳng lại hủy diệt p-ra-im. V ta l ức Cha Trời, khng phải l người; ta l ấng Thnh ở giữa ngươi, chẳng lấy cơn giận đến cng ngươi.
10. Chng n sẽ theo sau ức Gi-h-va, Ngi gầm tht như sư tử; Ngi sẽ gầm tht, cc con ci sẽ từ phương ty run rẩy m đến.
11. Chng n sẽ run rẩy m đến từ -dp-t như chim bay, v từ đất A-si-ri như b cu; v ta sẽ khiến chng n ở trong cc nh chng n, ức Gi-h-va phn vậy.
12. (12:1) p-ra-im lấy sự ni dối bao bọc ta, cn nh Y-sơ-ra-n th lấy sự lừa phỉnh; Giu-đa cai trị với ức Cha Trời, v c lng trung tn với ấng Thnh.

-s 12    chọn đoạn khc

1. (12:2) p-ra-im ăn gi, chạy theo sau gi đng. Mỗi ngy, n thm nhiều sự ni dối v sự hoang vu; n lập giao ước với A-si-ri, v đem dầu vo -dp-t.
2. (12:3) ức Gi-h-va cũng c sự khẩn cầu với Giu-đa, v Ngi sẽ phạt Gia-cốp theo đường lối n; Ngi sẽ bo trả n theo việc n lam.
3. (12:4) Vừa lc ở trong lng mẹ, Gia-cốp nắm gt chơn anh mnh; v đến tuổi trưởng thnh, c quyền nơi ức Cha Trời.
4. (12:5) Người c quyền hơn thin sứ, v được thắng; khc lc v khẩn cầu người. Ngi đ gặp người tại B-tn, v ấy đ l nơi Ngi phn cng chng ta,
5. (12:6) tức l Gi-h-va ức Cha Trời vạn qun; danh kỷ niệm Ngi l ức Gi-h-va.
6. (12:7) Vậy ngươi kh trở lại cng ức Cha Trời ngươi; giữ sự nhơn từ v sự cng bnh, lun lun trng đợi ức Cha Trời ngươi.
7. (12:8) N l người bun bn cầm những cn dối tr trong tay mnh; n ưa gian lận.
8. (12:9) Phải, p-ra-im ni rằng: Thật, ta đ trở nn giu; ta đ được của cải. Trong mọi việc ta lm chẳng hề thấy một việc gian c g l tội lỗi.
9. (12:10) Ta l ức Gi-h-va, lm ức Cha Trời ngươi từ khi ngươi ra khỏi đất -dp-t, ta sẽ cn lm cho ngươi dưới cc trại như trong những ngy lễ trọng thể.
10. (12:11) ta cũng đ phn cho cc kẻ tin tri; đ thm nhiều sự hiện thấy v đ cậy chức vụ cc kẻ tin tri m dng th dụ.
11. (12:12) Ga-la-t l gian c, chng n chỉ l giả dối. Chng n dng những b đực trong Ghinh-ganh; nn những bn thờ chng n giống như những đống trong luống cy nơi ruộng.
12. (12:13) Gia-cốp trốn đến ruộng A-ram; Y-sơ-ra-n lm ti để được vợ, v v được vợ m người chăn cc bầy.
13. (12:14) oạn, ức Gi-h-va nhờ một đấng tin tri đem Y-sơ-ra-n khỏi -dp-t; v nhờ đấng tin tri gn giữ n.
14. (12:15) p-ra-im chọc cho ta pht cơn giận đắng cay; nn mu n sẽ đổ lại trn n, v Cha sẽ trả sự sỉ nhục cho n nữa.

-s 13    chọn đoạn khc

1. Vừa khi p-ra-im ni ra, người ta run rẩy. N đ ln mnh trong Y-sơ-ra-n. Nhưng sau khi v cớ Ba-anh m phạm tội th n chết mất.
2. Vả, by giờ chng n cứ phạm tội cng ngy cng thm; dng bạc lm những tượng đc cho mnh, những hnh tượng theo tr khn mnh; cả sự đ l cng việc của thợ kho! Người ta ni về chng n rằng: ể mặc kẻ dng của lễ hn b con.
3. Vậy nn, chng n sẽ giống như my ban mai, như mc buổi sng tan đi lc sớm, như rơm rc bị gi lốc đa khỏi sn đạp la, như khi bởi ống khi thot ra!
4. Nhưng m, ấy chnh ta l Gi-h-va ức Cha Trời ngươi từ khi ngươi ra khỏi đất -dp-t, v ngoi ta, ngươi chớ nn nhận biết thần no khc: ngoi ta khng c đấng cứu no khc!
5. Ta đ biết ngươi trong đồng vắng, trong đất kh khan.
6. Chng n đ được no n theo đồng cỏ; v được no n rồi, th chng n sanh lng kiu ngạo; vậy nn chng n đ qun ta.
7. V thế, ta đối với chng n sẽ như l sư tử. Ta sẽ như con beo rnh chng n trn đường.
8. Ta sẽ vồ trn chng n như con gấu ci bị cướp mất con n. Ta sẽ x ci bọc lng chng n, v sẽ nuốt chng n ở đ như sư tử ci. Th rừng sẽ x chng n.
9. Hỡi Y-sơ-ra-n, sự bại hoại của ngươi, ấy l tại ngươi dấy loạn nghịch cng ta, tức l ấng gip ngươi.
10. Vậy vua ngươi ở đu? hầu cho người giải cứu ngươi trong hết thảy cc thnh! no những quan xt ngươi l những người m ngươi ni với rằng: Hy cho ti một vua v cc quan trưởng!
11. Ta đ nhơn cơn giận m ban cho ngươi một vua, v đ nhơn cơn giận m cất đi.
12. Sự gian c của p-ra-im đ rng buộc, tội lỗi n đ giấu để.
13. Sự đau đớn của đờn b đẻ sẽ đến trn n. Nhưng n l con trai khng khn ngoan; v, đến kỳ rồi, n khng nn chậm trễ ở trong dạ con.
14. Ta sẽ cứu chng n khỏi quyền lực của m phủ, v chuộc chng n ra khỏi sự chết. Hỡi sự chết, no tai vạ mầy ở đu? Hỡi m phủ, no sự hủy hoại mầy ở đu? i! sự ăn năn sẽ bị giấu khỏi mắt ta.
15. V dầu p-ra-im c đậu tri giữa anh em n, nhưng gi đng sự dậy; tức l hơi thở của ức Gi-h-va ln từ đồng vắng, sẽ đến lm kh cc suối v cạn cc mạch nước. Kẻ nghịch sẽ cướp những kho tng chứa mọi kh mạnh qu bu.
16. Sa-ma-ri sẽ mang tội n, v n đ dấy loạn nghịch cng ức Cha Trời mnh! Chng n sẽ ng bởi gươm; cc con trẻ chng n sẽ bị dập nt, v những đờn b của chng n c chửa sẽ bị mổ bụng.

-s 14    chọn đoạn khc

1. Hỡi Y-sơ-ra-n, hy trở lại cng Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, v ấy l tại tội lỗi ngươi lm cho ngươi sa ng.
2. Cc ngươi kh lấy lời ni trở lại cng Ngi rằng: Xin cất mọi sự gian c đi, v nhậm sự tốt lnh, vậy chng ta sẽ dng lời ngợi khen ở mi chng ti thay v con b đực.
3. A-si-ri sẽ khng giải cứu chng ti, chng ti sẽ khng cỡi ngựa chiến nữa, khng ni với đồ bởi tay chng ti lm ra m rằng: Cc ngi l thần của chng ti! V ấy l trong Ngi m kẻ mồ ci tm thấy sự thương xt!
4. Ta sẽ chữa lnh sự bội nghịch của chng n. Ta sẽ lấy lng tốt yu chng n; v cơn giận của ta đ xy khỏi n rồi.
5. Ta sẽ như l sương mc cho Y-sơ-ra-n; n trổ hoa như bng huệ, v đm rễ như Li-ban.
6. Những nhnh n giang ra tận xa; sự xinh tốt của n sẽ giống như sự xinh tốt của cy -li-ve, mi thơm của n như mi thơm của Li-ban.
7. Những kẻ ngồi dưới bng n sẽ trở về; chng n sẽ tỉnh lại như cy la. Chng n sẽ trổ hoa như cy nho, v mi thơm chng n sẽ như rượu Li-ban.
8. p-ra-im sẽ ni: Ta với những thần tượng c sự thng đồng g được nữa sao? Ta đ trả lời v sẽ đoi xem n. Ta như l một cy tng xanh; bởi ta m sanh ra hoa tri ngươi.
9. Ai l khn ngoan m hiểu những sự nầy? Ai l giỏi giang m biết những sự đ? V cc đường lối của ức Gi-h-va l ngay thẳng; những kẻ cng bnh sẽ bước đi trong đ, cn những kẻ phạm php th vấp ng trong đ.