Mục Lục

[1] [2] [3]

Gi-n 1    chọn đoạn khc

1. Nầy l lời ức Gi-h-va phn cng Gi-n, con trai của Ph-thu-n:
2. Hỡi kẻ gi cả, hy nghe điều nầy! Cc ngươi hết thảy l dn cư trong đất hy lắng tai! H c sự g như vậy đ xảy đến trong ngy cc ngươi, hay l trong ngy tổ phụ cc ngươi sao?
3. Hy kể chuyện nầy lại cho con ci cc ngươi; con ci cc ngươi kể cho con ci chng n, con ci chng n kể cho dng di nối theo.
4. Ci g su keo cn để lại co co ăn; ci g co co cn để lại, su lột vỏ ăn; ci g su lột vỏ cn để lại, chu chấu ăn.
5. Hỡi kẻ say sưa, hy thức dậy v khc lc! Hỡi cc ngươi hết thảy l kẻ hay uống rượu, hy than vn v cớ rượu ngọt đ bị chất khỏi miệng cc ngươi!
6. V một dn mạnh v v số, đ ln nghịch cng đất ta; răng n l răng của sư tử, n c răng hm của sư tử ci.
7. N đ hủy ph cy nho ta v lột vỏ cy vả ta. N đ lột tiệt cy ấy v bỏ đi; nhnh n đ trở nn trắng.
8. Ngươi kh than khc như một người nữ đồng trinh mặc bao gai đặng khc chồng mnh thuở cn trẻ tuổi!
9. Của lễ chay v lễ qun đ cất khỏi nh ức Gi-h-va; cc thầy tế lễ hầu việc ức Gi-h-va đương ở trong sự tang chế.
10. ồng ruộng bị ph hoang, v đất đương sầu thảm; v la m bị hủy hại, dầu mới đ cạn, dầu đ hao tổn.
11. Hỡi kẻ cy ruộng, hy hổ thẹn; hỡi kẻ lm vườn nho hy than khc, v cớ la m v mạch nha, v ma ngoi đồng đ mất.
12. Cy nho kh ho, cy vả hao mn; cy lựu cũng như cy ch l, cy tần, mọi cy cối ngoi đồng đều kh ho; sự vui vẻ đ kh ho đi khỏi con trai loi người!
13. Hỡi cc thầy tế lễ, hy nịt lưng v than khc. Hỡi cc ngươi l kẻ lm việc ở bn thờ, hy thở than. Hỡi kẻ chức dịch của ức Cha Trời ta, hy đến mặc o bao gai m nằm cả đm! V của lễ chay v lễ qun khng được vo trong nh ức Cha Trời cc ngươi!
14. Kh định sự king ăn, gọi một hội đồng trọng thể, nhm cc trưởng lo v hết thảy dn cư trong đất lại nơi nh Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi; v hy ku cng ức Gi-h-va!
15. i ngy ấy! v ngy ức Gi-h-va đ gần! N đến như một tai vạ thả ra bởi ấng Ton năng.
16. Lương thực h chẳng phải đ dứt khỏi trước mặt chng ta, v sự vui mừng hớn hở h chẳng phải đ dứt khỏi nh ức Cha Trời chng ta hay sao?
17. Hột giống đ teo đi dưới những cục đất n; kho đụn đ hủy ph, hun lẫm đổ nt, v la m kh ho.
18. Ka, sc vật rn siếc! Ka, bầy b bối rối! Ấy l tại chng n khng c đồng cỏ nữa! Những bầy chin cũng khốn khổ.
19. Hỡi ức Gi-h-va, ti ku cầu Ngi; v lửa đ nuốt những đm cỏ nơi đồng vắng, ngọn lửa đ thiu hết thảy cy cối ngoi đồng!
20. Thật, những th đồng cũng thở giốc cho Ngi, v cc dng nước đ kh, lửa đ nuốt những đm cỏ nơi đồng vắng.

Gi-n 2    chọn đoạn khc

1. Hy thổi kn trong Si-n; hy thổi vang ra trn ni thnh ta! Hết thảy dn cư trong đất kh đều run rẩy! V ngy ức Gi-h-va đến, ngy ấy đ gần:
2. tức l ngy mờ mịt v tối tăm, ngy của my v sương m. C một dn lớn v mạnh đến như nh sng sớm mai gii ra trn ni, đến nỗi từ trước chưa hề c, m về sau nầy, về mun đời sau nầy cũng sẽ khng c như vậy nữa.
3. Trước mặt n, c lửa thiu nuốt, sau lưng n, c ngọn lửa chy tiu. Lc trước n, đất nầy như vườn -đen; khi sau n, ấy l một đồng vắng hoang vu, v khng c chi trốn khỏi n hết.
4. Hnh trạng chng n như hnh trạng ngựa, v chng n chạy tới như người cỡi ngựa.
5. Khi chng n nhảy ln trn cht ni, th nghe như tiếng xe cộ, hay l như tiếng ngọn lửa chy rơm: ấy l như một dn mạnh sắp hnh nơi chiến trận.
6. Khi thấy chng n, cc dn đều rầu rĩ, hết thảy đều sự ti mặt.
7. Chng n chạy như những người bạo mạnh; tro cc vch thnh như những lnh chiến; mỗi người bước đi trước mặt mnh, chẳng hề sai hng ngũ mnh.
8. Chng n chẳng hề đụng chạm nhau, ai đi đường nấy; xng qua những kh giới m chẳng bỏ đường mnh.
9. Chng n nhảy trn thnh phố, chạy trn tường, tro ln cc nh, vo bởi cc cửa sổ như l kẻ trộm.
10. ất run rẩy, trước mặt chng n, cc từng trời rung rinh mặt trời mặt trăng đều tối tăm, cc ngi sao thu sự sng lại.
11. ức Gi-h-va lm cho vang tiếng ra trước mặt cơ binh Ngi; v trại qun Ngi rất lớn; v những kẻ lm theo mạng lịnh Ngi rất mạnh. Thật, ngy của ức Gi-h-va l lớn v đng khiếp; ai c thể đương lại?
12. ức Gi-h-va phn: By giờ cũng hy hết lng trở về cng ta, king ăn, khc lc v buồn rầu.
13. Hy x lng cc ngươi, v đừng x o cc ngươi. Kh trở lại cng Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi; v Ngi l nhơn từ v hay thương xt, chậm giận v giu ơn, đổi về sự tai vạ.
14. Ai biết được Ngi sẽ chẳng xy lng đổi , chẳng để lại phước lnh sau mnh, tức l của lễ chay, lễ qun cho Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi, hay sao?
15. Hy thổi kn trong Si-n; hy định sự king ăn, gọi một hội đồng trọng thể!
16. Hy nhm dn sự, biệt ring hội chng nn thnh; hy mời cc trưởng lo đến đ! Hy họp lại cc con trẻ v những đứa đương b v! Người chồng mới kh ra khỏi buồng mnh, v người vợ mới kh ra khỏi chốn động phng!
17. Cc thầy tế lễ, l những kẻ hầu việc ức Gi-h-va, kh khc lc giữa hin cửa v bn thờ, v ni rằng: Hy ức Gi-h-va, xin hy tiếc dn Ngi, v chớ để cơ nghiệp Ngi bị sỉ nhục, v bị cc nước cai trị! Lm sao để người ta ni giữa cc dn tộc rằng: No ức Cha Trời chng n ở đu!
18. ức Gi-h-va đ v đất mnh động lng ghen; Ngi đ động lng thương xt dn mnh.
19. ức Gi-h-va đ trả lời, v đ phn cng dn mnh rằng: Nầy, ta sẽ ban cho cc ngươi la m, rượu mới, v dầu, cc ngươi sẽ no n về cc thứ đ. Ta sẽ chẳng lm cc ngươi nn cớ sỉ nhục giữa cc dn nữa.
20. Ta sẽ khiến đạo binh đến từ phương bắc lnh xa cc ngươi, v đuổi n vo đất kh khan v hoang vu, qun tin phong n vo biển đng. Qun hậu tập n v biển ty. Mi hi n bay ln, mi tanh n dậy ln, v n đ lm những việc lớn.
21. Hỡi đất, chớ sợ chi; hy nức lng vui vẻ v mừng rỡ; v ức Gi-h-va đ lm những việc lớn.
22. Hỡi cc loi th đồng, đừng sợ; v những đm cỏ nơi đồng vắng nứt đọt, cy ra tri, cy vả v cy nho đều ra sức n.
23. Hỡi con ci Si-n, cc ngươi hy nức lng vui vẻ v mừng rỡ trong Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi! V Ngi ban mưa phải thời cho cc ngươi về ma đầu, v xuống mưa dồi do về ma đầu v ma cuối cho cc ngươi nơi thng đầu tin.
24. Những sn sẽ đầy la m, những thng trn rượu mới v dầu.
25. Ta sẽ đền b cho cc ngươi về mấy năm đ bị cắn ph bởi co co, su lột vỏ, su keo, v chu chấu, l đạo binh lớn m ta đ sai đến giữa cc ngươi.
26. Cc ngươi sẽ đủ ăn v được no n. Cc ngươi sẽ ngợi khen danh Gi-h-va ức Cha Trời mnh, l ấng đ xử với cc ngươi cch lạ lng. Rồi dn ta sẽ khng hề bị xấu hổ nữa.
27. Chng n sẽ biết rằng ta ở giữa Y-sơ-ra-n, biết rằng ta l Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi, v chẳng c ai khc; dn ta sẽ khng hề bị xấu hổ nữa.
28. Sau đ, ta sẽ đổ Thần ta trn cc loi xc thịt; con trai v con gi cc ngươi sẽ ni tin tri; những người gi cả cc ngươi sẽ thấy chim bao, những kẻ trai trẻ cc ngươi sẽ xem sự hiện thấy.
29. Trong những ngy đ, dầu những đầy tớ trai v đầy tớ gi, ta cũng đổ Thần ta ln.
30. Ta sẽ tỏ những sự lạ ra trong cc từng trời v trn đất: tức l mu lửa, v những trụ khi.
31. Mặt trời sẽ đổi ra tối tăm, mặt trăng ra mu, trước khi ngy lớn v kinh khiếp của ức Gi-h-va chưa đến.
32. Bấy giờ ai cầu khẩn danh ức Gi-h-va th sẽ được cứu; v theo lời ức Gi-h-va, th ở trn ni Si-n v trong Gi-ru-sa-lem, sẽ c những người cn sống st, sẽ c kẻ m ức Gi-h-va ku gọi.

Gi-n 3    chọn đoạn khc

1. V nầy, trong những ngy đ, v trong kỳ đ, khi ta sẽ đem phu t của Giu-đa v Gi-ru-sa-lem trở về,
2. th ta sẽ nhm hết thảy cc nước lại, v đem chng n xuống trong trũng Gi-sa-pht. Tại đ, ta sẽ phn xt chng n v cớ dn ta, v Y-sơ-ra-n l sản nghiệp ta, m chng n đ lm cho tan tc giữa cc dn tộc; v chng n đ chia đất ta ra,
3. v bắt thăm về dn ta; đ đổi con trai m lấy đĩ, v bn con gi đặng lấy rượu để uống.
4. Hỡi Ty-rơ v Si-đn, v hết thảy địa hạt của Phi-li-tin, cc ngươi c quan hệ g cng ta? Cc ngươi muốn bo trả ta, ta sẽ khiến sự bo trả đổ trn đầu cc ngươi cch mau kp v thnh lnh.
5. V cc ngươi đ lấy bạc vng ta đi, đ đem đồ chu bu rất qu của ta vo trong những đền miếu cc ngươi.
6. Cc ngươi đ bn con ci của Giu-đa v con ci của Gi-ru-sa-lem cho cc con trai Gờ-rc, đặng lm cho chng n la khỏi bờ ci mnh.
7. nầy, ta sẽ giục chng n dấy ln từ nơi m cc ngươi đ bn chng n cho, v sẽ khiến sự bo trả cc ngươi về trn đầu cc ngươi.
8. Ta sẽ bn con trai con gi cc ngươi v tay con ci Giu-đa, Giu-đa sẽ bn chng n cho người Sa-b, l dn ở xa cch; v ức Gi-h-va đ phn vậy.
9. Hy rao điều nầy ra giữa cc nước: Kh sắm sửa sự đnh giặc, giục lng những người mạnh bạo dấy ln. Hết thảy những lnh chiến kh sấn tới, v xng vo trận!
10. Hy lấy lưỡi cy rn gươm, lấy liềm rn gio. Kẻ yếu kh ni rằng: Ta l mạnh!
11. Cc ngươi hết thảy, l những nước xung quanh, hy vội vng đến, v hy nhm lại. Hỡi ức Gi-h-va, xin khiến những người mạnh mẽ của Ngi xuống đ!
12. Cc nước kh dấy ln, kh ln trong trũng Gi-sa-pht, v ở đ l nơi ta sẽ ngồi đặng phn xt hết thảy cc dn tộc xung quanh.
13. Hy tra lưỡi li, v ma gặt đ chn. Hy đến, hy đạp, v bn p đ đầy; cc thng đ trn, vi tội c chng n l lớn.
14. on đng dường no, đon đng dường no tại trong trũng đon định! V trong trũng đon định, ngy ức Gi-h-va đ gần.
15. Mặt trời v mặt trăng tối tăm, cc ngi sao thu sự sng lại.
16. ức Gi-h-va gầm tht từ Si-n; Ngi l cho vang tiếng mnh ra từ Gi-ru-sa-lem; cc từng trời v đất đầu rng động. Nhưng ức Gi-h-va v nơi ẩn nu cho dn mnh, l đồn lũy cho con ci Y-sơ-ra-n.
17. Như vậy cc ngươi sẽ biết ta l Gi-h-va ức Cha Trời cc ngươi, ở tại Si-n, l ni thnh ta. Bấy giờ Gi-ru-sa-lem sẽ l thnh, v những người ngoại sẽ khng đi qua trong đ nữa.
18. Trong ngy đ, cc ni nhỏ rượu ngọt ra; sữa chảy ra từ cc đồi, hết thảy cc khe Giu-đa sẽ c nước chảy. Một ci suối sẽ ra từ nh ức Gi-h-va v tưới trũng Si-tim.
19. -dp-t sẽ trở nn hoang vu -đm thnh ta đồng vắng hoang vu, v cớ chng n lấy sự bạo ngược đi con ci Giu-đa, v lm đổ mu v tội ra trong đất mnh.
20. Nhưng Giu-đa sẽ cn đời đời, Gi-ru-sa-lem sẽ cn đời nầy qua đời khc.
21. Ta sẽ lm sạch mu chng n m ta chưa từng lm sạch; v ức Gi-h-va ngự trong Si-n.