Mục Lục

[1] [2] [3] [4]


Gi-na 1    chọn đoạn khc

1. C lời ức Gi-h-va phn cho Gi-na con trai A-mi-tai như vầy:
2. Ngươi kh chổi dậy! Hy đi đến thnh lớn Ni-ni-ve, v ku la nghịch cng n; v tội c chng n đ ln thấu trước mặt ta.
3. Nhưng Gi-na chổi dậy đặng trốn qua Ta-r-si, để lnh khỏi mặt ức Gi-h-va. Người xuống đến Gia-ph, gặp một chiếc tu đi qua Ta-r-si. Người trả tiền qu giang, v xuống tu đặng đi Ta-r-si với họ, để khỏi mặt ức Gi-h-va.
4. Nhưng ức Gi-h-va khiến gi lớn thổi trn biển; trn biển c trận bo lớn, chiếc tu hầu vỡ.
5. Những thủy thủ đều sợ hi, ai nầy ku cầu thần của mnh. oạn, họ quăng những đồ đạc trong tu xuống biển, để cho nhẹ tu. Gi-na đ xuống dưới lng tu, nằm v ngủ m.
6. Chủ tu bn đến gần người v bảo rằng: Hỡi người ngủ kia, lm sao vậy? Kh chờ dậy! Hy ku cầu ức Cha Trời ngươi. C lẽ ức Cha Trời sẽ tưởng đến chng ta, th chng ta khỏi chết.
7. Kế đ, chng ni cng nhau rằng: Hy đến, chng ta hy bắt thăm, để cho biết tai vạ nầy đến cho chng ta l v cớ ai. Vậy họ bắt thăm, v thăm trng nhằm Gi-na.
8. Bấy giờ họ ni cng người rằng: Kh cho chng ta biết v điều chi m tai vạ nầy đến trn chng ta. Ngươi lm nghề g, v từ đu đến? Xứ ngươi ở đu, ngươi thuộc về dn no?
9. Người trả lời rằng: Ta l người H-bơ-rơ, v ta knh sợ, ức Gi-h-va, l ức Cha Trời trn trời, Ngi đ lm nn biển v đất kh.
10. Những người ấy cả sợ, v bảo người rằng: Ngươi đ lm việc g đ? Bấy giờ họ đ biết rằng người trốn khỏi mặt ức Gi-h-va; v người đ khai ra cho họ.
11. Vậy họ ni rằng: Chng ta sẽ lm g về ngươi, hầu cho biển yn lặng cho chng ta? V biển cng động thm mi.
12. Người trả lời rằng: Hy bắt lấy ta; hy nm ta xuống biển, th biển yn lặng cho cc anh; v ta biết rằng ấy l v cớ ta m cc anh đ gặp phải trận bo lớn nầy.
13. Những người ấy bắt tay cho vo bờ; song khng được, v biển cng nổi ln nghịch cng họ mi.
14. Họ bn ku cầu ức Gi-h-va m rằng: Hỡi ức Gi-h-va, chng ti ni xin Ngi, chng ti ni xin Ngi chớ lm cho chng ti chết v cớ mạng sống của người nầy, v chớ khiến mu v tội đổ lại trn chng ti! Hỡi ức Gi-h-va, v chnh Ngi l ấng đ lm điều mnh muốn.
15. oạn họ bắt Gi-na, quăng xuống biển, th sự giận dữ của biển yn lặng.
16. V vậy m những người ấy rất knh sợ ức Gi-h-va. Họ dng của lễ cho ức Gi-h-va, v hứa nguyện cng Ngi.
17. (2:1) ức Gi-h-va sắm sửa một con c lớn đặng nuốt Gi-na; Gi-na ở trong bụng c ba ngy ba đm.

Gi-na 2    chọn đoạn khc

1. (2:2) Gi-na từ trong bụng c cầu nguyện Gi-h-va ức Cha Trời mnh,
2. (2:3) m rằng: Ti gặp hoạn nạn, ku cầu ức Gi-h-va, Th Ngi đ trả lời cho ti. Từ trong bụng m phủ, ti ku la, Th Ngi đ nghe tiếng ti.
3. (2:4) Ngi đ quăng ti trong vực su, nơi đy biển, V dng nước lớn bao bọc lấy ti. Hết thảy những sng lượn v những ba đo của Ngi đều trải qua trn ti.
4. (2:5) Ti đ ni rằng: Ti đ bị nm khỏi trước mắt Ngi; Dầu vậy, ti cn nhn ln đền thnh của Ngi.
5. (2:6) Nước bao phủ lấy ti, cho đến linh hồn ti; Vực su vy lấy ti tư bề; Rong ru vấn vt đầu ti.
6. (2:7) Ti đ xuống đến chơn nền cc ni; ất đ đng then n trn ti đời đời. Hỡi Gi-h-va ức Cha Trời ti, nhưng Ngi đ đem mạng sống ti ln khỏi hầm hố!
7. (2:8) Khi linh hồn ti mn mỏi trong ti, th ti nhớ đến ức Gi-h-va, V lời cầu nguyện của ti đạt đến Ngi, vo đền thnh Ngi.
8. (2:9) Những kẻ chăm sự hư khng giả dối, Th la bỏ sự thương xt của mnh.
9. (2:10) Nhưng ti, ti sẽ dng tiếng cảm tạ m dng của lễ cho Ngi; Ti sẽ trả sự ti đ hứa nguyện. Sự cứu đến từ ức Gi-h-va!
10. (2:11) ức Gi-h-va bn phn cng con c, v n mửa Gi-na ra trn đất kh.

Gi-na 3    chọn đoạn khc

1. Lại c lời ức Gi-h-va phn cng Gi-na lần thứ hai m rằng:
2. Ngươi kh chờ dậy! Hy đi đến thnh lớn Ni-ni-ve, v rao cho n lời ta đ dạy cho ngươi.
3. Vậy Gi-na chờ dậy v đi đến Ni-ni-ve, theo lịnh của ức Gi-h-va. Vả, Ni-ni-ve l một thnh rất lớn, đi mất ba ngy đường.
4. Gi-na khởi đầu vo trong thnh đi một ngy, th rao giảng v ni rằng: Cn bốn mươi ngy nữa, Ni-ni-ve sẽ bị đổ xuống!
5. Dn thnh Ni-ni-ve tin ức Cha Trời. Họ rao ra sự king ăn v mặc bao gai, từ những người rất lớn trong đm họ cho đến những kẻ rất nhỏ.
6. Tin ấy đồn đến vua Ni-ni-ve, vua đứng dậy khỏi ngai, lột o bo mnh ra, quấn bao gai v ngồi trong tro.
7. oạn vua truyền lịnh nầy ra trong thnh Ni-ni-ve, như l lời dụ của vua cng của cc kẻ tn trưởng: Khng luận người ta hay l th vật, khng luận bầy b hay bầy chin, đều chớ nếm chi hết. Khng được để cho n ăn, cũng khng uống nước;
8. nhưng người ta v th vật đều phải quấn bao gai. Mọi người kh ra sức ku cng ức Cha Trời; phải, ai nấy kh bỏ đường lối xấu mnh v việc hung dữ của tay mnh.
9. Ai biết rằng hoặc ức Cha Trời sẽ khng xy lại v ăn năn, xy khỏi cơn nng giận mnh, hầu cho chng ta khỏi chết, hay sao?
10. Bấy giờ ức Cha Trời thấy việc họ lm đều đ xy bỏ đường lối xấu của mnh; ức Cha Trời bn ăn năn sự họa m Ngi đ phn sẽ lm cho họ, v Ngi khng lm sự đ.

Gi-na 4    chọn đoạn khc

1. Bấy giờ Gi-na rất khng đẹp lng, v giận dữ.
2. Người cầu nguyện ức Gi-h-va rằng: Hy ức Gi-h-va, ti cầu xin Ngi, ấy h chẳng phải l điều ti đ ni khi ti cn ở trong xứ ti sao? V đ nn ti lật đật trốn qua Ta-r-si vậy. Bởi ti biết rằng Ngi l ức Cha Trời nhơn từ, thương xt, chậm giận, giu ơn, v đổi khng xuống tai vạ.
3. Hỡi ức Gi-h-va, vậy by giờ, ti ni xin Ngi hy cất lấy sự sống ti; v về phần ti, chết cn hơn sống!
4. ức Gi-h-va trả lời cng người rằng: Ngươi giận c nn khng?
5. Bấy giờ Gi-na ra khỏi thnh Ni-ni-ve, ngồi pha đng thnh ấy. Tại đ, người lm một ci chi, ngồi dưới bng chi ấy m đợi xem điều sẽ xảy đến cho thnh ấy.
6. Vả, ức Gi-h-va sắm sẵn một dy giưa cao ln bn trn Gi-na, đặng phủ bng trn đầu người, v cứu người khỏi sự khổ cực. Gi-na rất vui v cớ dy ấy.
7. Nhưng bữa sau, vừa lc hừng đng, ức Cha Trời sắm một con su, su chch dy ấy đến nỗi ho.
8. oạn, đến khi mặt trời mọc, ức Cha Trời sắm gi chy thổi từ phương đng, v mặt trời giọi xuống trn đầu Gi-na, đến nỗi ngất đi, v cầu chết m rằng: Về phần ti, chết cn hơn sống!
9. ức Cha Trời bn phn cng Gi-na rằng: Ngươi nổi giận v cớ dy nầy c nn khng? Người thưa rằng: Ti giận cho đến chết cũng phải lắm.
10. ức Gi-h-va lại phn: Ngươi đoi tiếc một dy m ngươi chưa hề kh nhọc v n, ngươi khng lm cho n mọc, một đm thấy n sanh ra v một đm thấy n chết.
11. Cn ta, h khng đoi tiếc thnh lớn Ni-ni-ve, trong đ c hơn mười hai vạn người khng biết phn biệt tay hữu v tay tả, lại với một số th vật rất nhiều hay sao?