Mục Lục

[1] [2] [3]

Na-hum 1    chọn đoạn khc

1. Gnh nặng của Ni-ni-ve. Sch sự hiện thấy của Na-hum, người n-cốt.
2. Gi-h-va l ức Cha Trời ghen v bo th; ức Gi-h-va bo th, v đầy sự thạnh nộ. ức Gi-h-va bo th kẻ cừu địch mnh v cưu giận cho kẻ th mnh.
3. ức Gi-h-va chậm giận v c quyền lớn; nhưng Ngi chẳng cầm kẻ mắc tội l v tội. ức Gi-h-va đi trong gi lốc v bo tố, những đm my l bụi dưới chơn Ngi.
4. Ngi quở trch biển, lm cho n kh; v lm cạn hết thảy cc sng. Ba-san v Cạt-mn đều mn mỏi, hoa của Li-ban đều ho rụng.
5. Cc ni run rẩy v cớ Ngi, cc đồi tan chảy; đất v thế gian cũng dn cư trn đất đều dậy ln trước mặt Ngi.
6. Ai đứng được trước sự thạnh nộ Ngi? Ai đương nổi sự nng giận Ngi? Sự tức giận của Ngi đổ ra như lửa, những vầng đ vỡ ra bởi Ngi.
7. ức Gi-h-va l tốt lnh, lm đồn lũy trong ngy hoạn nạn, v biết những kẻ ẩn nu nơi Ngi.
8. Ngi dng nước lụt hủy diệt chỗ n, v đuổi kẻ th nghịch mnh vo sự tối tăm.
9. Cc ngươi sẽ lập mưu g nghịch cng ức Gi-h-va? Ngi sẽ diệt hết cả, sẽ chẳng c tai nạn dậy ln lần thứ hai.
10. V chng n xỏ xen như gai gốc, v m man như say rượu, th sẽ bị thiu hủy hết như rơm kh.
11. Ấy l từ ngươi m ra một kẻ mưu sự dữ nghịch cng ức Gi-h-va, v toan sự gian c.
12. ức Gi-h-va phn như vầy: Dầu chng n sức mạnh đầy đủ v người đng cũng sẽ bị từ đi v trở nn hư khng. Dầu ta đ lm khổ ngươi, song ta sẽ chẳng lm khổ ngươi nữa.
13. Nhưng bấy giờ ta sẽ bẻ gy ch n khỏi ngươi, v bứt dứt dy ngươi.
14. ức Gi-h-va đ truyền lịnh về ngươi, từ danh ngươi chẳng sanh ra nữa. Ta sẽ trừ bỏ tượng chạm v tượng đc khỏi nh cc thần ngươi; ta sẽ lm mồ mả cho ngươi, v ngươi l hn mạt.
15. Nầy, trn cc ni c chơn của kẻ đem tin lnh v rao sự bnh an! Hỡi Giu-đa, ngươi nữa, n sẽ bị diệt sạch.

Na-hum 2    chọn đoạn khc

1. Kẻ tn ph đ đến nghịch cũng ngươi; hy giữ đồn lũy, canh phng đường s, thắt chặt lưng ngươi, v thu gp cả sức mạnh ngươi!
2. V ức Gi-h-va khi phục sự vinh hiển của Gia-cốp như sự vinh hiển của Y-sơ-ra-n, bởi những kẻ bc lột đ bc lột chng n, v đ ph hại những nhnh nho chng n.
3. Thuẫn của những người mạnh l đỏ, những lnh chiến n mặc o mu điều; trong ngy n dn trận, gang thp của xe cộ sẽ le ra như lửa, v gươm gio đều lay động.
4. Những xe đi hỗn độn trong đường phố, v chạy đi chạy lại trong cc đường rộng, thấy n như những ngọn đuốc, v chạy như chớp!
5. N nhớ lại những người mạnh dạn của mnh, nhưng chng n bước đi vấp vp; chng vội vả đến nơi vch thnh n, sắm sẵn để chống cự.
6. Cc cửa sng mở ra, đin dại tan mất?
7. nhứt định: hong hậu bị bc lột v bị bắt đi; cc nng hầu hạ người đi theo, rn siếc như b cu, v đấm ngực mnh.
8. Vả, Ni-ni-ve, từ lu nay n đ như ao chứa nước. Nhưng by giờ chng n chạy trốn! C kẻ ku rằng: Hy đứng, hy đứng! Song khng ai quay lại!
9. Hy cướp bạc, cướp vng; v của bu n v ngần, mọi đồ đạc qu nhiều v số.
10. N đ bị tn ph, trống khng, v hủy hoại hết; lng chng n tan chảy; đầu gối chng n chạm nhau; mọi lưng đều đau, hết thảy mặt đều xm ngắt.
11. No ci hang của sư tử, v nơi m sư tử con nui nấng, l nơi sư tử đực, sư tử ci v con n bước đi, m khng ai lm cho chng n sợ hi by giờ ở đu?
12. Sư tử đực x đủ mồi cho con n, v bp mồi cho sư tử ci, hang n đầy mồi, ổ n đầy của đ bắt được.
13. ức Gi-h-va vạn qun phn rằng: Nầy, ta nghịch cng ngươi, sẽ đốt xe cộ ngươi, v lm cho tan ra khỏi; gươm sẽ nuốt những sư tử con của ngươi; ta sẽ dứt mồi ngươi khỏi đất; v tiếng của những sứ giả ngươi sẽ khng nghe nữa.

Na-hum 3    chọn đoạn khc

1. Khốn thay cho thnh đổ mu! N đầy dẫy những sự dối tr v cường bạo, cướp bc khng thi.
2. Người ta nghe tăm roi, tiếng ầm của bnh xe; ngựa th phng đại, xe th chạy mau.
3. Những lnh kỵ sấn tới; gươm sng le, gio nhấp nhng. C đon đng kẻ bị giết, c từng đống thy lớn, xc chết nhiều v số! Người ta vấp ng trn những thy!
4. l v cớ rất nhiều sự dm đng của con đĩ tốt đẹp kho lm t thuật ấy; n bn cc nước bởi sự dm đng, v bn cc họ hng bởi sự t thuật.
5. ức Gi-h-va vạn qun phn: Nầy, ta nghịch cũng ngươi; ta lột o xống ngươi, ph by sự trần truồng ngươi ra cho cc dn tộc, v tỏ sự xấu hổ ngươi ra cho cc nước.
6. Ta sẽ nm sự uế gớm ghiếc của ngươi trn ngươi, lm cho ngươi nn khinh hn, lm tr cho mọi ngươi xem.
7. Xảy ra c ai thấy ngươi th sẽ lnh xa v ni rằng: Ni-ni-ve đ hoang vu! Ai sẽ c lng thương xt người? Ta bởi đu tm cho ngươi những kẻ yn ủi?
8. Ngươi muốn hơn N-A-mn ở giữa cc sng, nước bọc chung quanh, lấy biển lm đồn lũy, lấy biển lm vch thnh hay sao?
9. -thi--bi v -dp-t l sức mạnh v cng của n. Pht v Li-by l kẻ cứu gip ngươi.
10. Dầu vậy, chnh n cũng đ bị đy khỏi đất mnh; bị bắt đi lm phu t; con ci n cũng đ bị nghiền nt nơi ng ba cc đường phố. Người ta đ nm thăm trn cc kẻ cả n, v cc quan trưởng n đều bị mang xiềng.
11. Ngươi cũng vậy, ngươi sẽ m man v say, sẽ được ẩn nu, v tm nơi vững bền v cớ kẻ th.
12. Hết thảy những đồn lũy ngươi như cy vả c tri chn đầu ma, hễ lung lay th rụng xuống trong miệng của kẻ muốn ăn n.
13. Nầy, dn sự ngươi l đờn b ở giữa ngươi. Cc cửa thnh của đất ngươi sẽ mở rộng cho qun th ngươi; lửa đ thiu nuốt những then ngươi!
14. Ngươi kh mc nước để phng cơn vy hm, lm vững chắc đồn lũy ngươi. Kh đạp bn, nhồi đất st, v xy lại l gạch!
15. Tại đ lửa sẽ thiu ngươi, gươm sẽ diệt ngươi, nuốt ngươi như co co vậy, ngươi kh nhm lại đng như co co, nhiều như chu chấu!
16. Ngươi đ thm kẻ bun bn ngươi nhiều ra như sao trn trời; co co đ cắn ph hết rồi trốn đi.
17. Cc quan trưởng ngươi như co co, cc quan tướng ngươi như bầy chu chấu đậu trn hng ro trong khi trời lạnh, đến chừng mặt trời mọc, n đi mất, người ta khng biết n ở đu.
18. Hỡi vua A-si-ri, những kẻ chăn của ngươi ngủ rồi! Những kẻ sang trọng của ngươi đều yn nghỉ; dn sự ngươi tan lạc nơi cc ni, khng ai nhm họp chng n lại.
19. Vết thương ngươi khng thuốc chữa, dấu vt ngươi rất hiểm ngho; phm kẻ nghe ni về ngươi đều vỗ tay trn ngươi; v ai l kẻ chẳng từng chịu lun sự hung c của ngươi!