Mục Lục

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]


Mc 1    chọn đoạn khc

1. ầu Tin Lnh của ức Cha Jsus Christ, l Con ức Cha Trời.
2. Như đ chp trong sch tin tri -sai rằng: Nầy, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, Người sẽ dọn đường cho ngươi.
3. C tiếng ku trong đồng vắng rằng: Hy dọn đường Cha, Ban bằng cc nẻo Ngi;
4. Giăng đ tới, trong đồng vắng vừa lm vừa giảng php bp-tem ăn năn, cho được tha tội.
5. Cả xứ Giu-đ v hết thảy dn sự thnh Gi-ru-sa-lem đều đến cng người, xưng tội mnh v chịu người lm php bp tem dưới sng Gi-đanh.
6. Giăng mặc o lng lạc đ, buộc dy lưng da ngang hng; ăn những chu chấu v mật ong rừng.
7. Người giảng dạy rằng: C ấng quyền php hơn ta đến sau ta; ta khng đng ci xuống mở dy giy Ngi.
8. Ta lm php bp-tem cho cc ngươi bằng nước; nhưng Ngi sẽ lm php bp-tem cho cc ngươi bằng ức Thnh-Linh.
9. Vả, trong những ngy đ, ức Cha Jsus đến từ Na-xa-rt l thnh xứ Ga-li-l, v chịu Giăng lm php bp-tem dưới sng Gi-đanh.
10. Vừa khi ln khỏi nước, Ngi thấy cc từng trời mở ra, v ức Thnh-Linh ngự xuống trn mnh Ngi như chim b cu.
11. Lại c tiếng từ trn trời phn rằng: Ngươi l Con yu dấu của ta, đẹp lng ta mọi đường.
12. Tức th ức Thnh Linh giục Ngi đến nơi đồng vắng
13. Ngi ở nơi đồng vắng chịu quỉ Sa-tan cm dỗ bốn mươi ngy, ở chung với th rừng, v c thin sứ hầu việc Ngi.
14. Sau khi Giăng bị t, ức Cha Jsus đến xứ Ga-li-l, giảng Tin-Lnh của ức Cha Trời,
15. m rằng: Kỳ đ trọn, nước ức Cha Trời đ đến gần; cc ngươi hy ăn năn v tin đạo Tin Lnh.
16. Ngi đi dọc theo m biển Ga-li-l, thấy Si-mn với Anh-r, em người, đương thả lưới dưới biển; v hai người vốn lm nghề chi.
17. ức Cha Jsus bn phn cng họ rằng: Hy theo ta, v ta sẽ khiến cc ngươi trở nn tay đnh lưới người.
18. Tức th hai người bỏ chi lưới m theo Ngi.
19. i một đỗi xa xa, Ngi thấy Gia-cơ, con X-b-đ, với em l Giăng, đương v lưới trong thuyền.
20. Ngi liền ku hai người; th họ để X-b-đ, cha mnh, ở lại trong thuyền với mấy người lm thu, m theo Ngi.
21. Kế đ, đi đến thnh Ca-b-na-um; nhằm ngy Sa-bt, tức th ức Cha Jsus vo nh hội, khởi dạy dỗ tại đ.
22. Chng đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngi, v Ngi dạy như c quyền php, chớ chẳng phải như cc thầy thng gio đu.
23. Vả, cũng một lc ấy, trong nh hội c người bị t ma m,
24. ku ln rằng: Hỡi Jsus, người Na-xa-rt, chng ti với Ngi c sự g chăng? Ngi đến để diệt chng ti sao? Ti biết Ngi l ai: l ấng Thnh của ức Cha Trời.
25. Nhưng ức Cha Jsus nghim trch n rằng: Hy nn đi, ra khỏi người nầy.
26. T ma bn vật mạnh người ấy, cất tiếng ku lớn, v ra khỏi người.
27. Ai nấy đều lấy lm lạ, đến nỗi hỏi nhau rằng: Ci g vậy? Sự dạy mới sao! Người nầy lấy quyền php sai khiến đến t ma, m n cũng phải vng lời!
28. Danh tiếng ức Cha Jsus tức th đồn ra khắp cả miền xung quanh xứ Ga-li-l.
29. Vừa ở nh hội ra, Cha v mn đồ đi với Gia-cơ cng Giăng vo nh Si-mn v Anh-r.
30. Vả, b gia Si-mn đang nằm trn giường, đau rt; tức th chng thưa với Ngi về chuyện người.
31. Ngi bn lại gần, cầm tay người đỡ dậy; bịnh rt dứt đi, v người bắt tay hầu hạ.
32. ến chiều, mặt trời đ lặn, người ta đem mọi kẻ bịnh v kẻ bị quỉ m đến cng Ngi.
33. Cả thnh nhm lại trước cửa.
34. Ngi chữa lnh nhiều kẻ đau cc thứ bịnh, v đuổi nhiều quỉ, chẳng cho php cc quỉ ni ra, v chng n biết Ngi.
35. Sng hm sau trời cn mờ mờ, Ngi chờ dậy, bước ra, đi vo nơi vắng vẻ, v cầu nguyện tại đ.
36. Si-mn cng đồng bạn đi tm Ngi.
37. Khi kiếm được th thưa rằng: Hết thảy đương tm thầy.
38. Ngi phn: Chng ta hy đi nơi khc, trong những lng xung quanh đy, để ta cũng giảng đạo ở đ nữa; v ấy l cốt tại việc đ m ta đ đến.
39. Ngi trải khắp xứ Ga-li-l, giảng dạy trong cc nh hội v đuổi quỉ.
40. C một người phung đến cng Ngi, qu xuống cầu xin rằng: Nếu Cha khứng, c thể khiến ti sạch được.
41. ức Cha Jsus động lng thương xt, giơ tay rờ người, m phn rằng: Ta khứng, hy sạch đi.
42. Liền khi đ, phung lặn mất, người trở nn sạch.
43. tức th ức Cha Jsus cho người ra, lấy giọng nghim phn rằng:
44. Hy giữ chớ tỏ điều đ cng ai; song kh đi tỏ mnh cng thầy tế lễ, v v ngươi được sạch, hy dng của lễ theo như Mi-se dạy, để điều đ lm chứng cho họ.
45. Nhưng người ấy đi, đồn việc đ ra, tới đu cũng thuật chuyện, đến nỗi Cha Gi-xu khng vo thnh cch r rng được nữa; song Ngi ở ngoi, tại nơi vắng vẻ; v người ta từ bốn phương đều đến cng Ngi.

Mc 2    chọn đoạn khc

1. Khỏi một vi ngy, ức Cha Jsus trở lại thnh Ca-b-na-um, v chng nghe ni Ngi ở trong nh.
2. Họ họp lại tại đ đng lắm, đến nỗi trước cửa cũng khng cn chỗ trống; Ngi giảng đạo cho họ nghe.
3. Bấy giờ c mấy kẻ đem tới cho Ngi một người đau bại, c bốn người khing.
4. Nhưng, v đng người, khng lại gần Ngi được, nn dở mi nh ngay chỗ Ngi ngồi, rồi do lỗ đ dng giường người bại nằm xuống.
5. ức Cha Jsus thấy đức tin họ, bn phn cng kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đ được tha.
6. Vả, c mấy thầy thng gio ngồi đ, nghĩ thầm rằng:
7. Sao người nầy ni như vậy? Người ni phạm thượng đ! Ngoi mnh ức Cha Trời, cn c ai tha tội được chăng?
8. ức Cha Jsus trong tr đ hiểu họ tự nghĩ như vậy, tức th phn rằng: Sao cc ngươi bn luận trong lng thể ấy?
9. Nay bảo kẻ bại rằng: Tội ngươi đ được tha; hay l bảo người rằng: Hy đứng dậy vc giường m đi; hai điều ấy điều no dễ hơn?
10. Vả, để cho cc ngươi biết Con người ở thế gian c quyền tha tội, th Ngi phn cng kẻ bại rằng:
11. Ta biểu ngươi, hy đứng dậy, vc giường đi về nh.
12. Kẻ bại đứng dậy, tức th vc giường đi ra trước mặt thin hạ; đến nỗi ai nấy lm lạ, ngợi khen ức Cha Trời, m rằng: Chng ti chưa hề thấy việc thể nầy.
13. Bấy giờ, ức Cha Jsus lại trở về pha m biển; cả dn chng đến cng Ngi, rồi Ngi dạy dỗ họ.
14. Ngi vừa đi qua thấy L-vi, con A-ph, đương ngồi tại sở thu thuế, th phn cng người rằng: Hy theo ta. Người đứng dậy theo Ngi.
15. ức Cha Jsus đương ngồi ăn tại nh L-vi, c nhiều người thu thuế v kẻ c tội đồng bn với Ngi v mn đồ Ngi; v trong bọn đ c nhiều kẻ theo Ngi rồi.
16. Cc thầy thng gio thuộc phe Pha-ra-si thấy Ngi ăn với bọn thu thuế v kẻ phạm tội, th ni với mn đồ Ngi rằng: Người cng ăn với kẻ thu thuế v kẻ c tội sao!
17. ức Cha Jsus nghe vậy, bn phn cng họ rằng: Chẳng phải kẻ mạnh khỏe cần thầy thuốc đu, nhưng l kẻ c bịnh; ta chẳng phải đến gọi người cng bnh, nhưng gọi kẻ c tội.
18. Vả, mn đồ của Giăng v người Pha-ra-si đều king ăn. C người đến thưa cng ức Cha Jsus rằng: Bởi cớ no mn đồ của Giăng v mn đồ của người Pha-ra-si đều king ăn, cn mn đồ của thầy khng king ăn?
19. ức Cha Jsus phn rằng: Bạn hữu của chng rể c king ăn được trong khi chng rể cn ở cng mnh chăng? Hễ chng rể cn ở với họ đến chừng no, th họ khng thể king ăn được đến chừng nấy.
20. Song tới kỳ chng rể phải đem đi khỏi họ, trong ngy đ họ sẽ king ăn.
21. Khng ai v miếng nỉ mới vo ci o cũ; nếu vậy th miếng nỉ mới chằng rch o cũ, m đng rch thnh xấu thm.
22. Cũng khng ai đổ rượu mới vo bầu da cũ; nếu vậy, rượu lm vỡ bầu, rượu mất v bầu cũng chẳng cn.
23. Nhằm ngy Sa-bt, ức Cha Jsus đi qua đồng la m; đang đi đường, mn đồ Ngi bứt bng la m.
24. Cc người Pha-ra-si bn ni cng Ngi rằng: Coi ka, sao mn đồ thầy lm điều khng nn lm trong ngy Sa-bt?
25. Ngi đp rằng: Cc ngươi chưa đọc đến sự vua a-vt lm trong khi vua cng những người đi theo bị tng đi hay sao?
26. Thể no trong đời A-bia-tha lm thầy cả thượng phẩm, vua ấy vo đến ức Cha Trời, ăn bnh by ra, lại cũng cho những người đi theo ăn nữa, dầu bnh ấy chỉ những thầy tế lễ mới được php ăn thi?
27. oạn, Ngi lại phn: V loi người m lập ngy Sa-bt, chớ chẳng phải v ngy Sa-bt m dựng nn loi người.
28. Vậy th Con người cũng lm chủ ngy Sa-bt.

Mc 3    chọn đoạn khc

1. Lần khc, ức Cha Jsus vo nh hội, ở đ c một người nam teo bn tay.
2. Chng rnh xem thử Ngi c chữa người đ trong ngy Sa-bt chăng, đặng co Ngi.
3. Ngi phn cng người teo tay rằng: hy dậy, đứng chnh giữa đy.
4. rồi Ngi hỏi họ rằng: trong ngy Sa-bt, nn lm việc lnh hay việc dữ, cứu người hay giết người? Nhưng họ đều nn lặng.
5. Bấy giờ, Ngi lấy mắt liếc họ, vừa giận vừa buồn v lng họ cứng cỏi, rồi phn cng người nam rằng: hy giơ tay ra. Người giơ ra, th tay được lnh.
6. Cc người Pha-ra-si đi ra, tức th bn luận với phe H-rốt nghịch cng Ngi, đặng giết Ngi đi.
7. ức Cha Jsus cng mn đồ Ngi lnh ra nơi bờ biển, c đon dn đng lắm từ xứ Ga-li-l đến theo Ngi. Từ xứ Giu-đ,
8. thnh Gi-ru-sa-lem, xứ Y-đu-m, xứ bn kia sng Gi-đanh, miền xung quanh thnh Ty-rơ v thnh Si-đn cũng vậy, dn đng lắm, nghe ni mọi việc Ngi lm, th đều đến cng Ngi.
9. Bởi cớ dn đng, nn Ngi biểu mn đồ sắm cho mnh một chiếc thuyền nhỏ sẵn sng, đặng cho khỏi bị chng lấn p Ngi qu.
10. V Ngi đ chữa lnh nhiều kẻ bịnh, nn nỗi ai nấy c bịnh chi cũng đều p đến gần để rờ Ngi.
11. Khi t ma thấy Ngi, bn sấp mnh xuống nơi chơn Ngi m ku ln rằng: Thầy l Con ức Cha Trời!
12. Song Ngi nghim cấm chng n chớ tỏ cho ai biết mnh.
13. Kế đ, ức Cha Jsus ln trn ni, đi những người Ngi muốn, th những người ấy đến kề Ngi.
14. Ngi bn lập mười hai người, gọi l sứ đồ, để ở cng Ngi v sai đi giảng đạo,
15. lại ban cho quyền php đuổi quỉ.
16. Nầy l mười hai sứ đồ Ngi đ lập: Si-mn, Ngi đặt tn l Phi-e-rơ;
17. Gia-cơ con X-b-đ, v Giăng em Gia-cơ, Ngi lại đặt tn hai người l B-a-nẹt, nghĩa l con trai của sấm st;
18. Anh-r, Phi-lp, Ba-th-l-my, Ma-thi-ơ, Th-ma, Gia-cơ con A-ph, Tha-đ, Si-mn l người Ca-na-an,
19. v Giu-đa ch-ca-ri-ốt, chnh tn nầy đ phản Ngi.
20. ức Cha Jsus cng mn đồ vo trong một ci nh; đon dn lại nhm họp tại đ, đến nỗi Ngi v mn đồ khng ăn được.
21. Những bạn hữu Ngi nghe vậy, bn đến để cầm giữ Ngi; v người ta ni Ngi đ mất tr khn.
22. C cc thầy thng gio ở thnh Gi-ru-sa-lem xuống, ni rằng: Người bị quỉ B-n-x-bun m, v nhờ php cha quỉ m trừ quỉ.
23. Song ức Cha Jsus ku họ đến, dng lời th dụ m phn rằng: Sao quỉ Sa-tan đuổi được quỉ Sa-tan?
24. Nếu một nước tự chia nhau, th nước ấy khng thể cn được;
25. lại nếu một nh tự chia nhau, th nh ấy khng thể cn được.
26. Vậy, nếu quỉ Sa-tan tự dấy ln nghịch cng mnh, tất n bị chia x ra, khng thể cn được; song n đ gần đến cng rồi.
27. Chẳng ai c thể vo nh một người mạnh sức cướp lấy của người, m trước hết khng tri người lại; phải tri người lại, rồi mới cướp nh người được.
28. Quả thật, ta ni cng cc ngươi, mọi tội lỗi sẽ tha cho con ci loi người, v hết thảy những lời phạm thượng họ sẽ ni ra cũng vậy;
29. nhưng ai sẽ ni phạm đến ức Thnh Linh th chẳng hề được tha, phải mắc tội đời đời.
30. Ngi phn như vậy, v họ ni rằng: Người bị t ma m.
31. Mẹ v anh em Ngi đến, đứng ngoi sai ku Ngi. on dn vẫn ngồi chung quanh Ngi.
32. C kẻ thưa rằng: Nầy, mẹ v anh em thầy ở ngoi kia đương tm thầy.
33. Song Ngi phn cng họ rằng: Ai l mẹ ta, ai l anh em ta?
34. Ngi lại đưa mắt liếc những kẻ ngồi chung quanh mnh m phn rằng: Ka l mẹ ta v anh em ta!
35. Ai lm theo muốn ức Cha Trời, nấy l anh em, chị em, v mẹ ta vậy.

Mc 4    chọn đoạn khc

1. ức Cha Jsus lại khởi sự giảng dạy nơi bờ biển; c một đon dn đng lắm nhm lại xung quanh Ngi, Ngi bước ln trong một chiếc thuyền v ngồi đ, cn cả đon dn th ở trn đất nơi m biển.
2. Ngi lấy th dụ dạy dỗ họ nhiều điều, v trong khi dạy, Ngi phn rằng:
3. Hy nghe. C người gieo giống đi ra đặng gieo.
4. Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim đến ăn hết.
5. Một phần khc rơi nhằm nơi đất đ sỏi, chỉ c t đất thịt, tức th mọc ln, v bị lấp khng su;
6. nhưng khi mặt trời đ mọc, th bị đốt, v bởi khng c rễ, nn phải ho.
7. Một phần khc rơi nhằm bụi gai; gai mọc rậm ln lm cho nghẹt ngi, v khng kết quả.
8. Một phần khc nữa rơi nhằm nơi đất tốt, th kết quả, lớn ln v nẩy nở ra; một hột ra ba chục, hột khc su chục, hột khc một trăm.
9. Ngi lại phn rằng: Ai c tai m nghe, hy nghe.
10. Khi ức Cha Jsus ở một mnh, những kẻ xung quanh Ngi cng mười hai sứ đồ hỏi Ngi về cc lời th dụ.
11. Ngi phn rằng: Sự mầu nhiệm của nước ức Cha Trời đ tỏ ra cho cc ngươi; nhưng về phần người ngoi, th dng cch th dụ để dạy mọi sự,
12. hầu cho họ xem th xem m khng thấy, nghe th nghe m khng hiểu; e họ hối cải m được tha tội chăng.
13. oạn, Ngi phn rằng: Cc ngươi khng hiểu th dụ ấy sao? Vậy th thế no hiểu mọi th dụ được?
14. Người gieo giống ấy l gieo đạo.
15. Những kẻ ở dọc đường l kẻ đ chịu đạo gieo nơi mnh; nhưng vừa mới nghe đạo, tức th quỉ Sa-tan đến, cướp lấy đạo đ gieo trong lng họ đi.
16. Cũng vậy, những người chịu giống gieo nơi đất đ sỏi, l những kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy;
17. song v trong lng họ khng c rễ, chỉ tạm thời m thi, nn nỗi gặp khi v cớ đạo m xảy ra sự cực khổ, bắt bớ, th liền vấp phạm.
18. Cn những kẻ chịu giống gieo nơi bụi gai, l kẻ đ nghe đạo;
19. song sự lo lắng về đời nầy, sự m đắm về giu sang, v cc sự tham muốn khc thấu vo lng họ, lm cho nghẹt ngi đạo, v trở nn khng tri.
20. Nhưng, những người chịu giống gieo vo nơi đất tốt, l kẻ nghe đạo, chịu lấy v kết quả, một hột ra ba chục, hột khc su chục, hột khc một trăm.
21. Ngi lại phn cng họ rằng: C ai đem đn để dưới ci thng hoặc dưới ci giường chăng? H chẳng phải để trn chơn đn sao?
22. V chẳng c điều chi kn m khng phải lộ ra, chẳng c điều chi giấu m khng phải r rng.
23. Nếu ai c tai m nghe, hy nghe!
24. Ngi lại phn rằng: Hy cẩn thận về điều mnh nghe. Người ta sẽ đong cho cc ngươi bằng lường cc ngươi đ đong cho, v thm vo đ nữa.
25. V sẽ ban thm cho kẻ no c; nhưng kẻ no khng c, sẽ bị cất lấy điều mnh đ c.
26. Ngi lại phn rằng: Nước ức Cha Trời cũng như một người vải giống xuống đất;
27. người ngủ hay dậy, đm v ngy, giống cứ nẩy chồi mọc ln, m người khng biết thể no.
28. V đất tự sanh ra hoa lợi: ban đầu l cy, kế đến bng, đoạn bng kết thnh hột.
29. Khi hột đ chn, người ta liền tra lưỡi hi vo, v ma gặt đ đến.
30. Ngi lại phn rằng: Chng ta snh nước ức Cha Trời với chi, hay lấy th dụ no m tỏ ra?
31. Nước ấy giống như một hột cải: khi người ta gieo, n nhỏ hơn hết cc hột giống trn đất;
32. song khi gieo rồi, n mọc ln, trở lớn hơn mọi thứ rau, v nứt ra nhnh lớn, đến nỗi chim trời np dưới bng n được.
33. Ấy bởi nhiều lời th dụ như cch ấy m Ngi giảng đạo cho họ, ty theo sức họ nghe được.
34. Ngi chẳng hề giảng cho chng m khng dng th dụ; nhưng, khi ở ring, Ngi cắt nghĩa hết cho mn đồ mnh.
35. ến chiều ngy ấy, Ngi phn cng mn đồ rằng: Chng ta hy qua bờ bn kia.
36. Khi cho dn chng tan về rồi, ức Cha Jsus cứ ở trong thuyền, v mn đồ đưa Ngi đi; cũng c cc thuyền khc cng đi nữa.
37. Vả, c cơn bo lớn nổi ln, sng tạt vo thuyền, đến nỗi gần đầy nước;
38. nhưng Ngi đương ở đằng sau li, dựa gối m ngủ. Mn đồ thức Ngi dậy m thưa rằng: Thầy i, thầy khng lo chng ta chết sao?
39. Ngi bn thức dậy, quở gi v phn cng biển rằng: Hy m đi, lặng đi! Gi liền dứt v đều yn lặng như tờ.
40. oạn, Ngi phn cng mn đồ rằng: Sao cc ngươi sợ? Chưa c đức tin sao?
41. Mn đồ kinh hi lắm, ni với nhau rằng: Vậy th người nầy l ai, m gi v biển cũng đều vng lịnh người?

Mc 5    chọn đoạn khc

1. ức Cha Jsus cng mn đồ qua đến bờ biển bn kia, trong miền Gi-ra-s.
2. Ngi mới ở trn thuyền bước xuống, tức th c một người bị t ma m từ nơi mồ mả đi ra đến trước mặt Ngi.
3. Người thường ở nơi mồ mả, dẫu dng xiềng sắt cũng chẳng ai cột tri được nữa;
4. v nhiều lần người bị cm chơn hoặc bị xiềng, rồi bẻ xiềng tho cm, khng ai c sức trị được.
5. Người cứ ở nơi mồ mả v trn ni, ngy đm ku la v lấy đ đnh bầm mnh.
6. Người thấy ức Cha Jsus ở đằng xa, chạy lại sấp mnh xuống trước mặt Ngi,
7. m ku lớn rằng: Hỡi ức Cha Jsus, Con ức Cha Trời rất cao, ti với Ngi c sự g chăng? Ti nhơn danh ức Cha Trời m khẩn cầu Ngi, xin đừng lm khổ ti.
8. V ức Cha Jsus vừa phn cng n rằng: Hỡi t ma, phải ra khỏi người nầy.
9. Ngi lại hỏi rằng: Mầy tn g? Thưa rằng: Tn ti l Qun đội; v chng ti đng.
10. N lại van xin Ngi đừng đuổi chng n ra khỏi miền đ.
11. Vả, chỗ đ, tại trn ni, c một bầy heo đng đương ăn.
12. Cc quỉ cầu xin Ngi rằng: Xin khiến chng ti đến với bầy heo ấy, để chng ti nhập vo chng n. ức Cha Jsus cho php.
13. Cc t ma ra khỏi người đ, bn nhập vo bầy heo, bầy heo từ trn bực cao vụt đm đầu xuống biển. C độ hai ngn con heo chết chm cả dưới biển.
14. Những kẻ chăn heo trốn, đồn tin nầy ra khắp trong thnh v trong nh qu;
15. dn sự đổ ra đặng xem điều đ xảy đến. Vậy, chng đến cng ức Cha Jsus, thấy người đ bị nhiều quỉ m, đang ngồi, mặc quần o, tr khn bnh tĩnh, th sợ hi lắm.
16. Những người đ thấy việc đ, thuật cho họ nghe chuyện đ xảy đến cho kẻ bị quỉ m v bầy heo.
17. Chng bn xin Ngi ra khỏi địa phận mnh.
18. Lc Ngi đương bước vo thuyền, người trước đ bị quỉ m xin ở lại với Ngi.
19. Nhưng ức Cha Jsus khng cho, phn rằng: Hy về nh ngươi, nơi bạn hữu ngươi, m thuật lại cho họ điều lớn lao thể no Cha đ lm cho ngươi, v Ngi đ thương xt ngươi cch no.
20. Vậy, người đi, đồn ra trong xứ -ca-b-lơ những điều lớn lao thể no m ức Cha Jsus đ lm cho mnh; ai nấy đều lấy lm lạ.
21. Khi ức Cha Jsus lại xuống thuyền qua bờ bn kia, c đon dn đng nhm họp chung quanh Ngi. Ngi đứng trn bờ biển.
22. Bấy giờ, c một người trong những người cai nh hội, tn l Giai ru, đến, thấy ức Cha Jsus, bn gieo mnh nơi chơn Ngi;
23. ni xin m rằng: Con gi nhỏ ti gần chết; xin Cha đến, đặt tay trn n, đặng n lnh mạnh v sống.
24. ức Cha Jsus đi với người; đon dn đng cng đi theo v lấn p Ngi.
25. vả, tại đ c một người đờn b bị bịnh mất huyết đ mười hai năm,
26. bấy lu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của, m khng thấy đỡ g; bịnh lại cng nặng thm.
27. Người đ nghe tin về ức Cha Jsus, bn lẩn vo đằng sau giữa đm đng, m rờ o Ngi.
28. V người ni rằng: Nếu ta chỉ rờ đến o Ngi m thi, th ta sẽ được lnh.
29. Cng một lc ấy, huyết lậu liền cầm lại; người nghe trong mnh đ được lnh bịnh.
30. Tức th ức Cha Jsus tự biết c sức mạnh đ ra từ mnh, bn xy lại giữa đm đng m hỏi rằng: Ai đ rờ o ta?
31. Mn đồ thưa rằng: Thầy thấy đm đng lấn p thầy, thầy cn hỏi rằng: Ai rờ đến ta?
32. Ngi nhn chung quanh mnh để xem người đ lm điều đ.
33. Người đờn b biết sự đ xảy đến cho mnh, bn run sợ đến gieo mnh dưới chơn Ngi, tỏ hết tnh thật.
34. ức Cha Jsus phn rằng: Hỡi con gi ta, đức tin con đ cứu con; hy đi cho bnh an v được lnh bịnh.
35. ương khi Ngi cn phn, c kẻ đến từ nh người cai nh hội m ni với người rằng: Con gi ng đ chết rồi; cn phiền Thầy lm chi?
36. Nhưng ức Cha Jsus chẳng mng đến lời ấy, phn cng cai nh hội rằng: ừng sợ, chỉ tin m thi.
37. Ngi chẳng cho ai theo mnh, trừ ra Phi-e-rơ, Gia-cơ, v Giăng l em l Gia-cơ.
38. Khi đ đến nh người cai nh hội, Ngi thấy chng lm om sm, kẻ khc người ku lớn tiếng.
39. Vo nh rồi, Ngi phn cng chng rằng: Sao cc ngươi lm ồn o v khc lc vậy? ứa trẻ chẳng phải chết, song n ngủ.
40. Chng nhạo bng Ngi. Ngi bn đuổi chng ra hết, đem cha mẹ đứa trẻ với những kẻ theo Ngi, cng vo chỗ n nằm.
41. Ngi nắm tay n m phn rằng: Ta-li-tha Cu-mi; nghĩa l: Hỡi con gi nhỏ, ta truyền cho mầy, hy chờ dậy.
42. Tức th đứa gi chờ dậy m bước đi, v đ ln mười hai tuổi. Chng rất lấy lm lạ.
43. Ngi cấm ngặt chng đừng cho ai biết sự ấy, v truyền cho đứa trẻ ăn.

Mc 6    chọn đoạn khc

1. ức Cha Jsus đi khỏi đ, đến qu hương mnh, c cc mn đồ cng đi theo.
2. ến ngy Sa-bt, Ngi bắt đầu dạy dỗ trong nh hội; thin hạ nghe Ngi, lấy lm lạ m ni rằng: Người bởi đu được những điều nầy? Sự khn sng m người được ban cho l g, v thể no tay người lm được những php lạ dường ấy?
3. C phải người l thợ mộc, con trai Ma-ri, anh em với Gia-cơ, Gi-s, Giu-đe, v Si-mn chăng? Chị em người h chẳng phải ở giữa chng ta đy ư? Chng bn vấp phạm v cớ Ngi.
4. Song ức Cha Jsus phn cng họ rằng: ấng tin tri chỉ bị qu hương mnh, b con mnh v trong nh mnh khinh dể m thi.
5. Ở đ, Ngi khng lm php lạ no được, chỉ đặt tay chữa lnh một vi người đau ốm;
6. v Ngi lấy lm lạ v chng chẳng tin. Rồi Ngi đi khắp cc lng gần đ m giảng dạy.
7. Ngi bn ku mười hai sứ đồ, bắt đầu sai đi từng đi, ban quyền php trừ t ma.
8. Ngi truyền cho sứ đồ đi đường đừng đem chi theo hết, hoặc bnh, hoặc bao, hoặc tiền bạc trong dy lưng, chỉ đem một cy gậy m thi;
9. chỉ mang dp, đừng mặc hai o.
10. Ngi phn cng sứ đồ rằng: Hễ nh no cc ngươi sẽ vo, hy cứ ở đ, cho đến khi đi.
11. Nếu c chỗ no, người ta khng chịu tiếp cc ngươi, v cũng khng nghe cc ngươi nữa, th hy đi khỏi đ, v phủi bụi đ dnh chơn mnh, để lm chứng cho họ.
12. Vậy, cc sứ đồ đi ra, giảng cho người ta phải ăn năn;
13. đuổi nhiều ma quỉ, xức dầu cho nhiều kẻ bịnh v chữa cho được lnh.
14. Vả, vua H-rốt nghe ni về ức Cha Jsus (v danh tiếng Ngi đ nn lừng lẫy), th ni rằng: Giăng, l người lm php bp-tem, đ từ kẻ chết sống lại; cho nn tự người lm ra cc php lạ.
15. Người th ni: Ấy l -li; kẻ th ni: Ấy l đấng tin tri, như một trong cc đấng tin tri đời xưa.
16. Nhưng H-rốt nghe vậy, th ni rằng: Ấy l Giăng m ta đ truyền chm, người đ sống lại.
17. Số l, H-rốt đ sai người bắt Giăng, v truyền xiềng lại cầm trong ngục, bởi cớ H-đ-đia, vợ Phi-lp em vua, v vua đ cưới nng,
18. v Giăng c can vua rằng: Vua khng nn lấy vợ em mnh.
19. Nhơn đ, H-r-đia căm Giăng, muốn giết đi.
20. Nhưng khng thể giết, v H-rốt sợ Giăng, biết l một người cng bnh v thnh. Vua vẫn gn giữ người, khi nghe lời người rồi, lng hằng bối rối, m vua bằng lng nghe.
21. Nhưng, vừa gặp dịp tiện, l ngy sanh nhựt H-rốt, vua đi tiệc cc quan lớn trong triều, cc quan v, cng cc người tn trưởng trong xứ Ga-li-l.
22. Chnh con gi H-r-đia vo, nhảy ma, đẹp lng H-rốt v cc ngươi dự tiệc nữa. Vua ni cng người con gi ấy rằng: Hy xin ta điều chi ngươi muốn, ta sẽ cho.
23. Vua lại thề cng nng rằng: Bất kỳ ngươi xin điều chi, ta cũng sẽ cho, dầu xin phn nửa nước ta cũng vậy.
24. Nng ra khỏi đ, ni với mẹ rằng: Ti nn xin điều chi? Mẹ rằng: Ci đầu của Giăng Bp-tt.
25. Tức th nng vội trở vo nơi vua m xin rằng: Ti muốn vua lập tức cho ti ci đầu Giăng Bp-tt để trn mm.
26. Vua lấy lm buồn rầu lắm; nhưng v cớ lời thề mnh v khch dự yến, th khng muốn từ chối nng.
27. Vua liền sai một người lnh thị vệ truyền đem đầu Giăng đến.
28. Người ấy đi chm Giăng trong ngục; rồi để đầu trn mm đem cho người con gi, v người con gi đem cho mẹ mnh.
29. Mn đồ Giăng nghe tin, đến lấy xc người chn trong mả.
30. Cc sứ đồ nhm lại cng ức Cha Jsus, thuật cho Ngi mọi điều mnh đ lm v dạy.
31. Ngi phn cng sứ đồ rằng: Hy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một cht. V c kẻ đi người lại đng lắm, đến nỗi Ngi v sứ đồ khng c th giờ m ăn.
32. Vậy, Ngi v sứ đồ xuống thuyền đặng đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ.
33. Nhưng nhiều người thấy đi, th nhận biết; dn chng từ khắp cc thnh đều chạy bộ đến nơi Cha cng sứ đồ vừa đi, v đ tới đ trước.
34. Bấy giờ ức Cha Jsus ở thuyền bước ra, thấy đon dn đng lắm, th Ngi động lng thương xt đến, v như chin khng c người chăn; Ngi bn khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều.
35. Trời đ chiều, mn đồ tới gần Ngi m thưa rằng: Chỗ nầy l vắng vẻ, v trời đ chiều rồi;
36. xin cho dn chng về, để họ đi cc nơi nh qu v cc lng gần đy đặng mua đồ ăn.
37. Ngi đp rằng: Chnh cc ngươi phải cho họ ăn. Mn đồ thưa rằng: chng ti sẽ đi mua đến hai trăm đơ-ni- bnh để cho họ ăn hay sao?
38. Ngi hỏi rằng: Cc ngươi c bao nhiu bnh? Hy đi xem thử. Mn đồ xem xt rồi, thưa rằng: Năm ci bnh v hai con c.
39. Ngi bn truyền cho mn đồ biểu chng ngồi xuống hết thảy từng chm trn cỏ xanh.
40. Chng ngồi xuống từng hng, hng th một trăm, hng th năm chục.
41. ức Cha Jsus lấy năm ci bnh v hai con c, ngước mắt ln trời, tạ ơn, rồi bẻ bnh ra m trao cho mn đồ, đặng pht cho đon dn; lại cũng chia hai con c cho họ nữa.
42. Ai nấy ăn no n rồi;
43. người ta lượm được mười hai giỏ đầy những miếng bnh v c cn thừa lại.
44. Vả, số những kẻ đ ăn chừng năm ngn người.
45. Rồi Ngi liền giục mn đồ vo thuyền, qua bờ bn kia trước mnh, hướng đến thnh Bết-sai-đa, trong khi Ngi cho dn chng về.
46. Ngi la khỏi chng rồi, th ln ni m cầu nguyện.
47. ến tối, chiếc thuyền đương ở giữa biển, cn Ngi th ở một mnh trn đất.
48. Ngi thấy mn đồ cho kh nhọc lắm, v gi ngược. Lối canh tư đm ấy, Ngi đi bộ trn biển m đến cng mn đồ; v muốn đi trước.
49. Mn đồ thấy Ngi đi bộ trn mặt biển ngờ l ma, nn la ln;
50. v ai nấy đều thấy Ngi v sợ hoảng. nhưng Ngi liền ni chuyện với mn đồ v phn rằng: Hy yn lng, ta đy đừng sợ chi.
51. Ngi bn bước ln trn thuyền với mn đồ, th gi lặng. Mn đồ cng lấy lm lạ hơn nữa;
52. v chẳng hiểu php lạ về mấy ci bnh, bởi lng cứng cỏi.
53. Khi Ngi v mn đồ đ qua khỏi biển, đến xứ Gh-n-xa-rết, th gh thuyền vo bờ.
54. Vừa ở trong thuyền bước ra, c dn chng nhận biết Ngi,
55. chạy khắp cả miền đ, khing những người đau nằm trn giường, hễ nghe Ngi ở đu th đem đến đ.
56. Ngi đến nơi no, hoặc lng, thnh, hay l chốn nh qu, người ta đem người đau để tại cc chợ, v xin Ngi cho mnh t nữa được rờ đến trn o Ngi; những kẻ đ rờ đều được lnh bịnh cả.

Mc 7    chọn đoạn khc

1. Bấy giờ cc người Pha-ra-si v mấy thầy thng gio từ thnh Gi-ru-sa-lem đến, nhm lại cng ức Cha Jsus,
2. thấy một vi mn đồ Ngi dng tay chưa tinh sạch m ăn, nghĩa l khng rửa tay.
3. Vả, người Pha-ra-si v người Giu-đa thường giữ lời truyền khẩu của người xưa, nếu khng rửa tay cẩn thận th khng ăn;
4. khi họ ở chợ về, nếu khng rửa cũng khng ăn. Họ lại cn theo lời truyền khẩu m giữ nhiều sự khc nữa, như rửa chn v bnh bằng đất hoặc bằng đồng.
5. Vậy, cc người Pha-ra-si v cc thầy thng gio hỏi Ngi rằng: Sao mn đồ thầy khng giữ lời truyền khẩu của người xưa, dng tay chưa tinh sạch m ăn như vậy?
6. Ngi đp rằng: Hỡi kẻ giả hnh, -sai đ ni tin tri về việc cc ngươi phải lắm, như c chp rằng: Dn nầy lấy mi miếng tn knh ta; Nhưng lng chng n cch xa ta lắm.
7. Sự chng n thờ lạy ta l v ch, V chng n dạy theo những điều răn m chỉ bởi người ta đặt ra.
8. Cc ngươi bỏ điều răn của ức Cha Trời, m giữ lời truyền khẩu của loi người!
9. Ngi cũng phn cng họ rằng: Cc ngươi bỏ hẳn điều răn của ức Cha Trời, đặng giữ theo lời truyền khẩu của mnh.
10. V Mi-se c ni: Hy tn knh cha mẹ ngươi; lại ni: Ai rủa sả cha mẹ, th phải bị giết.
11. Nhưng cc ngươi ni rằng: Nếu ai ni với cha hay mẹ mnh rằng: Mọi điều ti sẽ gip cha mẹ được, th đ l co-ban (nghĩa l sự dng cho ức Cha Trời),
12. vậy người ấy khng được php gip cha mẹ mnh sự g nữa;
13. dường ấy, cc ngươi lấy lời truyền khẩu mnh lập ra m bỏ mất lời ức Cha Trời. Cc ngươi cn lm nhiều việc khc nữa giống như vậy.
14. Bấy giờ, Ngi lại ku đon dn m phn rằng: Cc ngươi ai nấy hy nghe ta v hiểu:
15. Chẳng sự g từ ngoi người vo trong cơ thể lm dơ dy người được; nhưng sự g từ trong người ra, đ l sự lm dơ dy người.
16. Nếu ai c tai m nghe, hy nghe.
17. Khi Ngi vo trong nh, cch xa đon dn rồi, mn đồ hỏi Ngi về lời th dụ ấy.
18. Ngi phn rằng: Vậy chớ cc ngươi cũng khng c tr khn sao? Chưa hiểu chẳng c sự g ở ngoi vo trong người m lm dơ dy người được sao?
19. Vả, sự đ khng vo lng người, nhưng vo bụng, rồi bị bỏ ra nơi kn đo, như vậy lm cho mọi đồ ăn được sạch.
20. Vậy, Ngi phn: Hễ sự g từ người ra, đ l sự lm dơ dy người!
21. V thật l tự trong, tự lng người m ra những c tưởng, sự dm dục, trộm cướp, giết người,
22. t dm, tham lam, hung c, gian dối, hoang đng, con mắt ganh đố, lộng ngn, kiu ngạo, đin cuồng.
23. Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lng th lm cho dơ dy người.
24. oạn, Ngi từ đ đi đến bờ ci thnh Ty-rơ v thnh Si-đn. Ngi vo một ci nh, khng muốn cho ai biết mnh, song khng thể ẩn được.
25. V c một người đờn b, con gi người bị t ma m, đ nghe ni về Ngi, tức th vo gieo mnh dưới chơn Ngi.
26. ờn b ấy l người Gờ-rc, dn Sy-r-ph-ni-xi. Người xin Ngi đuổi quỉ ra khỏi con gi mnh.
27. ức Cha Jsus phn cng người rằng: Hy để con ci ăn no n trước đ; v khng lẽ lấy bnh của con ci quăng cho ch.
28. Song người đp lại rằng: Lạy Cha, hẳn vậy rồi; nhưng m ch dưới bn ăn mấy miếng bnh vụn của con ci.
29. Ngi bn phn: Hy đi, v lời ấy, quỉ đ ra khỏi con gi ngươi rồi.
30. Khi người trở về nh, thấy đứa trẻ nằm trn giường, v quỉ đ bị đuổi khỏi.
31. ức Cha Jsus la bờ ci thnh Ty-rơ, qua thnh Si-đn v trải địa phận -ca-b-lơ, đến biển Ga-li-l.
32. Người ta đem một người điếc v ngọng đến cng Ngi, xin Ngi đặt tay trn người.
33. Ngi đem ring người ra, cch xa đm đng, rồi để ngn tay vo lỗ tai người, v thấm nước miếng xức lưỡi người.
34. oạn Ngi ngửa mặt ln trời, thở ra m phn cng người rằng: p-pha-ta! nghĩa l: Hy mở ra!
35. Tức th tai được mở ra, lưỡi được thong thả, người ni r rng.
36. ức Cha Jsus cấm chng chớ ni điều đ cng ai; song Ngi cng cấm người ta lại cng ni đến nữa.
37. Chng lại lấy lm lạ qu đỗi m rằng: Ngi lm mọi việc được tốt lnh: khiến kẻ điếc nghe, kẻ cm ni vậy!

Mc 8    chọn đoạn khc

1. Những ngy đ, lại c một đon dn đng theo ức Cha Jsus. V chng khng c chi ăn, nn Ngi ku cc mn đồ m phn rằng:
2. Ta thương xt đon dn nầy: v đ ba ngy nay, khng rời bỏ ta, v chẳng c g ăn.
3. Nếu ta truyền cho nhịn đi trở về nơi họ ở, dọc đng chắc sẽ km sức, v c mấy người đ đến từ nơi xa.
4. Mn đồ thưa rằng: C thể kiếm bnh đu được trong đồng vắng nầy cho chng ăn no ư?
5. Ngi hỏi: Cc ngươi c bao nhiu bnh? Thưa: C bảy ci.
6. Ngi bn biểu đon dn ngồi xuống đất; đoạn lấy bảy ci bnh, tạ ơn, rồi bẻ ra trao cho mn đồ để phn pht, th mn đồ phn pht cho đon dn.
7. Mn đồ cũng c mấy con c nhỏ; ức Cha Jsus tạ ơn rồi, cũng khiến đem phn pht như vậy.
8. Ai nấy ăn no n; rồi người ta thu được bảy giỏ những miếng thừa.
9. Vả, những người ăn đ ước chừng bốn ngn người. ức Cha Jsus cho chng về;
10. rồi liền vo thuyền với mn đồ, sang xứ a-ma-nu-tha.
11. C mấy người Pha-ra-si đến đ, ci lẽ với Ngi, muốn thử Ngi, th xin một dấu lạ từ trn trời.
12. ức Cha Jsus than thở trong lng m rằng: Lm sao dng di nầy xin dấu lạ? Quả thật, ta ni cng cc ngươi, họ chẳng được ban cho một dấu lạ no.
13. Ngi bn bỏ họ, trở vo thuyền m qua bờ bn kia.
14. Vả, mn đồ qun đem bnh theo, trong thuyền chỉ c một ci bnh m thi.
15. Ngi răn mn đồ rằng: Hy giữ mnh cẩn thận về men người Pha-ra-si, v men đảng H-rốt.
16. Mn-đồ ni cng nhau rằng: Ấy l v chng ta khng c bnh.
17. Nhưng ức Cha Jsus biết điều đ, th phn rằng: Sao cc ngươi ni cng nhau rằng đ l tại cc ngươi khng c bnh? Chớ cc ngươi cn chưa nghe, chưa hiểu sao? Cc ngươi c lng cứng cỏi lun ư?
18. Cc ngươi c mắt m sao khng thấy? C tai m sao khng nghe? Cc ngươi lại khng nhớ hay sao?
19. Khi ta bẻ năm ci bnh cho năm ngn người, cc ngươi thu được mấy giỏ đầy bnh vụn? Thưa: Mười hai giỏ.
20. Cn khi ta bẻ bảy ci bnh cho bốn ngn người, cc ngươi thu được mấy giỏ đầy bnh vụn? Thưa: Bảy giỏ.
21. Ngi phn: Cc ngươi cn chưa hiểu sao?
22. Kế đ, ức Cha Jsus v mn đồ đi đến lng Bết-sai-đa. Người ta đem cho Ngi một người m v cầu xin Ngi rờ đến người.
23. Ngi bn nắm tay người m, dắt ra ngoi lng, thấm nước miếng trn mắt người, đặt tay trn người, v hỏi, c thấy chi khng?
24. Người m ng ln rồi thưa rằng: Ti thấy người ta, v nhn họ đi giống như cy.
25. Rồi ức Cha Jsus lại đặt tay trn mắt người; người nhn xem, được sng mắt thấy r rng cả thảy.
26. ức Cha Jsus khiến người về nh, v truyền rằng: ừng trở vo trong lng.
27. ức Cha Jsus đi khỏi đ với mn đồ mnh, đến trong cc lng gần thnh S-sa-r phi-lp. Dọc đng, Ngi hỏi mn đồ rằng: Người ta ni ta l ai?
28. Thưa rằng: Kẻ th ni l Giăng Bp-tt; người th ni l -li; kẻ khc th ni một trong cc đấng tin tri.
29. Ngi hỏi: Nhưng cc ngươi th ni ta l ai? Phi-e-rơ thưa rằng: Thầy l ấng Christ.
30. ức Cha Jsus bn cấm ngặt mn đồ chớ ni sự mnh cng ai hết.
31. Bấy giờ, Ngi khởi sự dạy mn đồ rằng Con người phải chịu khổ nhiều, phải bị cc trưởng lo, cc thầy tế lễ cả, v cc thầy thng gio loại ra, phải chịu giết, sau ba ngy phải sống lại.
32. Ngi ni tỏ tường điều đ với mn đồ. Phi-e-rơ đem Ngi ring ra, m căn gin Ngi.
33. Nhưng ức Cha Jsus xy lại ng mn đồ, v quở Phi-e-rơ rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, hy lui ra đằng sau ta; v người chẳng nghĩ đến việc ức Cha Trời, song nghĩ đến việc người ta.
34. oạn, Ngi ku dn chng v mn đồ, m phn rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải liều mnh, vc thập tự gi mnh m theo ta.
35. V ai muốn cứu sự sống mnh th sẽ mất; cn ai v cớ ta v đạo Tin Lnh m mất sự sống th sẽ cứu.
36. Người no nếu được cả thin hạ m mất linh hồn mnh, th c ch g?
37. Hay l c người no lấy chi m đổi linh hồn mnh ư?
38. V giữa dng di gian dm tội lỗi nầy, hễ ai hổ thẹn về ta v đạo ta, th Con người sẽ hổ thẹn về kẻ ấy, khi ngự trong sự vinh hiển của Cha Ngi m đến với cc thin sứ thnh.

Mc 9    chọn đoạn khc

1. Ngi lại phn cng mn đồ rằng: Quả thật, ta ni cng cc ngươi, trong những người đứng đy, c mấy kẻ sẽ chẳng chết trước khi chưa thấy nước ức Cha Trời lấy quyền php m đến.
2. Khỏi su ngy, ức Cha Jsus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ, v Giăng đi tẻ với Ngi ln ni cao; v Ngi ha hnh trước mặt ba người.
3. o xống Ngi trở nn sng rực v trắng tinh chi la, đến nỗi chẳng c thợ phiếu no ở thế gian phiếu được trắng như vậy.
4. -li v Mi-se hiện ra, ni chuyện cng ức Cha Jsus.
5. Phi-e-rơ bn cất tiếng thưa cng ức Cha Jsus rằng: Lạy thầy, chng ta ở đy tốt lắm; hy đng ba trại, một ci cho thầy, một ci cho Mi-se, v một ci cho -li.
6. V Phi-e-rơ khng biết mnh ni chi, tại cả ba đều sợ hi.
7. Lại c một đm my bao phủ lấy; v từ đm my c tiếng phn rằng: Người nầy l Con rất yu dấu của ta, hy vng nghe người.
8. Thnh lnh, cc mn đồ ng quanh quất, chẳng thấy ai nữa, chỉ cn một mnh ức Cha Jsus ở với mnh m thi.
9. Khi từ trn ni xuống, Ngi cấm mn đồ đừng ni lại với ai những điều mnh đ thấy, cho đến chừng no Con người từ kẻ chết sống lại.
10. Vậy, mn đồ ghi nhớ lời ấy, v hỏi nhau sự từ kẻ chết sống lại l g.
11. Lại hỏi Ngi rằng: Sao cc thầy thng gio ni rằng: -li phải đến trước?
12. Ngi đp rằng: Thật -li phải đến trước sửa lại mọi việc. Vậy th sao c chp về Con người rằng Ngi phải chịu khổ nhiều v bị khinh dể ư?
13. Vả, ta ni cng cc ngươi, -li đ đến rồi, người ta đi người theo muốn mnh, y như lời đ chp về việc người vậy.
14. ức Cha Jsus với ba người đến cng cc mn đồ khc, th thấy đon dn rất đng vy chung quanh, v mấy thầy thng gio đương ci lẽ với cc mn đồ ấy.
15. Cả đon dn nầy vừa thấy Ngi, liền lấy lm lạ, thảy đều chạy đến cho Ngi.
16. Ngi bn hỏi rằng: Cc ngươi ci lẽ với mn đồ về việc g?
17. Một người trong đm đng thưa rằng: Lạy thầy, ti đ đem con trai ti tới cho thầy; n bị quỉ cm m,
18. khng cứ chỗ no quỉ m vo th lm cho nổi kinh phong, si bọt mồm, nghiến răng, rồi n mn mỏi đi; ti đ xin mn đồ thầy đuổi quỉ ấy, song đuổi khng được.
19. ức Cha Jsus bn đp rằng: Hỡi dng di chẳng tin kia, ta sẽ ở cng cc ngươi cho đến chừng no? Ta sẽ chịu cc ngươi cho đến khi no? Hy đem con đến cho ta.
20. Chng bn đem đứa trẻ cho Ngi. ứa trẻ vừa thấy ức Cha Jsus, tức th ng xuống đất, rồi lăn lc si bọt miếng ra.
21. ức Cha Jsus hỏi cha n rằng: iều đ xảy đến cho n đ bao lu? Người cha thưa rằng: Từ khi n cn nhỏ.
22. Quỉ đ lắm phen quăng n trong lửa v dưới nước, để giết n đi; nhưng nếu thầy lm được việc g, xin thương xt chng ti v gip cho!
23. ức Cha Jsus đp rằng: Sao ngươi ni: Nếu thầy lm được? Kẻ no tin th mọi việc đều được cả.
24. Tức th cha đứa trẻ la ln rằng: Ti tin; xin Cha gip đỡ trong sự khng tin của ti!
25. Khi ức Cha Jsus thấy dn chng chạy đến đng, th Ngi quở trch t ma v phn cng n rằng: Hỡi quỉ cm v điếc, ta biểu mầy phải ra khỏi đứa trẻ nầy, đừng m n nữa.
26. Quỉ bn la lớn tiếng ln, vật đứa trẻ mạnh lắm m ra khỏi; đứa trẻ trở như chết vậy, nn nỗi nhiều người ni rằng: N chết rồi.
27. Nhưng ức Cha Jsus nắm tay n, nng ln; th n đứng dậy.
28. Khi ức Cha Jsus vo nh rồi, mn đồ hỏi ring Ngi rằng: Sao chng ti đuổi quỉ ấy khng được?
29. Ngi đp rằng: Nếu khng cầu nguyện, th chẳng ai đuổi thứ quỉ ấy ra được.
30. oạn, đi khỏi đ, trải qua xứ Ga-li-l, ức Cha Jsus khng muốn cho ai biết.
31. V Ngi dạy cc mn đồ rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết đi; Ngi bị giết đ ba ngy rồi, th sẽ sống lại.
32. Nhưng mn đồ khng hiểu lời ấy, lại sợ khng dm hỏi Ngi.
33. ến thnh Ca-b-na-um, đang ở trong nh, Ngi hỏi mn đồ rằng: Lc đi đường, cc ngươi ni chi với nhau?
34. Mn đồ đều lm thinh; v dọc đường đ ci nhau cho biết ai l lớn hơn trong bọn mnh.
35. Ngi bn ngồi, ku mười hai sứ đồ m phn rằng: Nếu ai muốn lm đầu, th phải lm rốt hết v lm ti tớ mọi người.
36. oạn, Ngi bắt một đứa trẻ để ở giữa mn đồ; rồi ẵm n trong tay, m phn rằng:
37. Hễ ai v danh ta tiếp một đứa trong những đứa trẻ nầy, tức l tiếp ta; cn ai tiếp ta, th chẳng phải tiếp ta, bn l tiếp ấng đ sai ta vậy.
38. Giăng thưa cng Ngi rằng: Lạy thầy, chng ti từng thấy c người lấy danh thầy m trừ quỉ, th chng ti đ cấm, v họ khng theo chng ta.
39. ức Cha Jsus phn rằng: ừng cấm lm chi; v chẳng ai cng trong một lc, vừa nhơn danh ta lm php lạ, vừa ni xấu ta được.
40. Hễ ai khng nghịch cng ta l thuộc về ta.
41. Cn ai nhơn danh ta m cho cc ngươi một chn nước, v cc ngươi thuộc về ấng Christ, quả thật, ta ni cng cc ngươi, người ấy sẽ khng mất phần thưởng mnh đu.
42. Nhưng hễ ai lm cho một đứa trong những đứa nhỏ nầy đ tin, phải sa vo tội lỗi, th th buộc cối đ lớn vo cổ n m bỏ xuống biển cn hơn.
43. Nếu tay ngươi lm cho ngươi phạm tội, hy chặt n đi; th rằng một tay m vo sự sống, cn hơn đủ hai tay m sa xuống địa ngục, trong lửa chẳng hề tắt.
44. l nơi su bọ của chng n chẳng hề chết, v l nơi lửa chẳng hề tắt.
45. Lại nếu chơn ngươi lm cho ngươi phạm tội, hy chặt n đi; th rằng qu chơn m vo sự sống, cn hơn đủ hai chơn m bị quăng vo địa ngục.
46. l nơi su bọ của chng n chẳng hề chết, v l nơi lửa chẳng hề tắt.
47. Cn nếu mắt ngươi lm cho ngươi phạm tội, hy mc n đi; th rằng chỉ một mắt m vo nước ức Cha Trời, cn hơn đủ hai mắt m bị quăng vo địa ngục,
48. đ l nơi su bọ của chng n chẳng hề chết v l nơi lửa chẳng hề tắt.
49. V mỗi người sẽ bị muối bằng lửa.
50. Muối l vật tốt, nhưng nếu muối mất mặn đi, th lấy chi lm cho mặn lại được?
51. Cc ngươi phải c muối trong lng mnh, lại phải ha thuận cng nhau.

Mc 10    chọn đoạn khc

1. ức Cha Jsus từ đ m đi, qua bờ ci xứ Giu-đ, bn kia sng Gi-đanh. on dn đng lại nhm họp cng Ngi, Ngi dạy dỗ chng y như lệ thường.
2. Cc người Pha-ra-si bn đến gần hỏi để thử Ngi rằng: Người nam c php để vợ mnh chăng?
3. Ngi trả lời rằng: Vậy chớ Mi-se dạy cc ngươi điều chi?
4. Họ thưa rằng: Mi-se c cho php viết tờ để v cho php để vợ.
5. ức Cha Jsus phn rằng: Ấy v cớ lng cc ngươi cứng cỏi, nn người đ truyền mạng nầy cho.
6. Nhưng từ lc đầu sng thế, ức Cha Trời lm ra một người nam v một người nữ.
7. V cớ đ, người nam la cha mẹ mnh m dnh du với vợ;
8. v hai người cng nn một thịt m thi. Như thế, vợ chồng chẳng phải l hai nữa, m chỉ l một thịt.
9. Vậy, người ta khng nn phn rẽ những kẻ m ức Cha Trời đ phối hiệp.
10. Khi ở trong nh, mn đồ lại hỏi Ngi về việc ấy;
11. Ngi phn rằng: Ai để vợ mnh m cưới vợ khc, th phạm tội t dm với người;
12. cn nếu người đờn b bỏ chồng mnh m lấy chồng khc, th cũng phạm tội t dm.
13. Người ta đem những con trẻ đến cng Ngi, đặng Ngi rờ chng n; nhưng mn đồ trch những kẻ đem đến.
14. ức Cha Jsus thấy vậy, bn giận m phn cng mn đồ rằng: Hy để con trẻ đến cng ta, đừng cấm chng n; v nước ức Cha Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy.
15. Quả thật, ta ni cng cc ngươi, ai chẳng nhận lấy nước ức Cha Trời như một đứa trẻ, th chẳng được vo đ bao giờ.
16. Ngi lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trn chng n m chc phước cho.
17. Ngi đang ra đi, c một người chạy lại, qu trước mặt Ngi, m hỏi rằng: Thưa thầy nhơn lnh, ti phải lm chi cho được hưởng sự sống đời đời?
18. ức Cha Jsus phn rằng: Sao ngươi gọi ta l nhơn lnh? Chỉ c một ấng nhơn lnh, l ức Cha Trời.
19. Ngươi biết cc điều răn: ừng phạm tội t dm; đừng giết người; đừng trộm cướp; đừng lm chứng dối; đừng lm gian; hy hiếu knh cha mẹ.
20. Người thưa rằng: Lạy thầy, ti đ giữ mọi điều đ từ khi cn nhỏ.
21. ức Cha Jsus ng người m yu, nn phn rằng: Ngươi cn thiếu một điều. Hy đi, bn hết gia ti mnh, đem th cho kẻ ngho khổ, chắc sẽ được của bu ở trn trời, rồi hy đến m theo ta.
22. Song nt mặt người nầy rầu rĩ về lời đ, đi ra rất buồn b, v c nhiều của lắm.
23. Bấy giờ ức Cha Jsus ng xung quanh mnh, m phn cng mn đồ rằng: Kẻ giu vo nước ức Cha Trời kh l dường no!
24. Mn đồ lấy mấy lời đ lm lạ. Nhưng ức Cha Jsus lại phn rằng: Hỡi cc con, những kẻ cậy sự giu c vo nước ức Cha Trời kh l dường no!
25. Con lạc đ chui qua lỗ kim cn dễ hơn người giu vo nước ức Cha Trời.
26. Mn đồ lại cng lấy lm lạ, ni cng nhau rằng: Vậy th ai được cứu?
27. ức Cha Jsus ng mn đồ m rằng: Sự đ loi người khng thể lm được, nhưng ức Cha Trời th chẳng thế; v ức Cha Trời lm mọi sự được cả.
28. Phi-e-rơ liền thưa cng Ngi rằng: Nầy, chng ti đ bỏ hết m đi theo thầy.
29. ức Cha Jsus đp rằng: Quả thật, ta ni cng cc ngươi chẳng một người no v ta v Tin Lnh từ bỏ nh cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con ci, đất ruộng,
30. m chẳng lnh được đương by giờ, trong đời nầy, trăm lần hơn về những nh cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt bớ, v sự sống đời đời trong đời sau.
31. Nhưng c nhiều kẻ đầu sẽ nn rốt; c kẻ rốt sẽ nn đầu.
32. ức Cha Jsus v mn đồ đương đi đường ln thnh Gi-ru-sa-lem, Ngi th đi trước; cc mn đồ thất kinh, v những người đi theo đều sợ hi. Ngi lại km mười hai sứ đồ đi cng mnh m phn về những việc phải xảy đến cho mnh, rằng:
33. Nầy, chng ta ln thnh Gi-ru-sa-lem, Con người sẽ bị nộp cho cc thầy tế lễ cả cng cc thầy thng gio; họ sẽ định Ngi phải bị tử hnh v giao Ngi cho dn ngoại.
34. Người ta sẽ nhạo bng Ngi, nhổ trn Ngi, đnh đập Ngi m giết đi; sau ba ngy, Ngi sẽ sống lại.
35. Bấy giờ, Gia-cơ v Giăng, hai con trai X-b-đ, đến gần Ngi m thưa rằng: Lạy thầy, chng ti muốn thầy lm thnh điều chng ti sẽ xin.
36. Ngi hỏi rằng: Cc ngươi muốn ta lm chi cho?
37. Thưa rằng: Khi thầy được vinh hiển, xin cho chng ti một đứa ngồi bn hữu, một đứa bn tả.
38. Nhưng ức Cha Jsus phn rằng: Cc ngươi khng biết điều mnh xin. Cc ngươi c uống được chn ta uống, v chịu được php bp-tem ta chịu chăng?
39. Thưa rằng: ược. ức Cha Jsus phn rằng: Cc ngươi sẽ uống chn ta uống, v sẽ chịu php bp-tem ta chịu;
40. nhưng ch như ngồi bn hữu v bn tả ta th khng phải tự ta cho được: ấy l thuộc về người no m điều đ đ dnh cho.
41. Mười sứ đồ kia nghe sự xin đ, th giận Gia-cơ v Giăng.
42. Nhưng ức Cha Jsus gọi họ m phn rằng: Cc ngươi biết những người được tn lm đầu cai trị cc dn ngoại, th bắt dn phải phục mnh, cn cc quan lớn th lấy quyền thế trị dn.
43. Song trong cc ngươi khng như vậy; tri lại hễ ai muốn lm lớn trong cc ngươi, th sẽ lm đầy tớ;
44. cn ai trong cc ngươi muốn lm đầu, th sẽ lm ti mọi mọi người.
45. V Con người đ đến khng phải để người ta hầu việc mnh, song để hầu việc người ta, v ph sự sống mnh lm gi chuộc cho nhiều người.
46. Kế đ, ức Cha Jsus v mn đồ đến thnh Gi-ri-c. Ngi v mn đồ cng một đon dn đng đang từ đ lại đi, th c một người ăn my m tn l Ba-ti-m, con trai của Ti-m, ngồi bn đường.
47. V đ nghe ni ấy l ức Cha Jsus, người Na-xa-rt, người vng la ln m rằng: Hỡi ức Cha Jsus, con vua a-vt, xin thương ti cng!
48. C nhiều kẻ rầy người, biểu nn đi; song người lại ku lớn hơn nữa rằng: Hỡi con vua a-vt, xin thương ti cng!
49. ức Cha Jsus dừng lại, phn rằng: Hy ku người đến. Chng ku người m đến, m ni rằng: Hy vững lng, đứng dậy, Ngi gọi ngươi.
50. Người m bỏ o ngoi, bước tới đến cng ức Cha Jsus.
51. ức Cha Jsus bn cất tiếng phn rằng: Ngươi muốn ta lm chi cho ngươi? Người m thưa rằng: Lạy thầy, xin cho ti được sng mắt.
52. ức Cha Jsus phn: i đi, đức tin ngươi đ chữa lnh ngươi rồi.
53. Tức th người m được sng mắt, v đi theo ức Cha Jsus trn đường.

Mc 11    chọn đoạn khc

1. Khi tới gần thnh Gi-ru-sa-lem, bn lng B-pha-gi v lng B-tha-ni, ngang ni -li-ve, ức Cha Jsus sai hai mn đồ đi,
2. v phn rằng: Hy đi đến lng ngay trước mặt cc ngươi; vừa khi vo đ, thấy một con lừa con đương buộc, chưa c ai cỡi; hy mở n ra, dắt về cho ta.
3. Hoặc c ai hỏi cc ngươi rằng: V sao lm điều đ? hy đp lại: Cha cần dng n, tức th họ sẽ cho dắt lừa về đy.
4. Hai người đi, th thấy lừa con đương buộc ở ngoi trước cửa, chỗ đường quẹo, bn mở ra.
5. C mấy kẻ trong những người ở đ hỏi rằng: Cc ngươi mở lừa con đ lm chi?
6. Hai người trả lời theo ức Cha Jsus đ dặn; th họ để cho đi.
7. Hai người dắt lừa con về cho ức Cha Jsus, lấy o mnh trải trn n; rồi Ngi cỡi ln.
8. Nhiều người trải o mnh trn đng; lại c kẻ rải nhnh cy chặt trong đồng ruộng.
9. Người đi trước kẻ theo sau đều la ln rằng: H-sa-na! ng khen ngợi cho ấng nhơn danh Cha m đến!
10. Phước cho nước đến, l nước vua a-vt, tổ phụ chng ta! H-sa-na ở trn nơi rất cao!
11. ức Cha Jsus vo thnh Gi-ru-sa-lem, đến nơi đền thờ; đoạn, liếc mắt xem mọi sự chung quanh, th trời đ tối, Ngi bn ra, đặng đi tới lng B-tha-ni với mười hai sứ đồ.
12. Sng ngy, khi đ la lng B-tha-ni rồi, th Ngi đi.
13. Vừa thấy đng xa một cy vả c l, Ngi đến đ xem hoặc c chi chăng; song, tới gần rồi, chỉ thấy c l m thi, v bấy giờ khng phải ma vả.
14. Ngi bn cất tiếng phn cng cy vả rằng: Chẳng hề c ai ăn tri của mầy nữa! Cc mn đồ đều nghe lời ấy.
15. oạn, đến thnh Gi-ru-sa-lem; ức Cha Jsus vo đền thờ, đuổi những kẻ bun bn ở đ, lại lật đổ bn những người đổi bạc, v ghế những kẻ bn b cu.
16. Ngi cấm khng cho ai được đem đồ g đi ngang qua đền thờ.
17. Rồi Ngi dạy dỗ chng m rằng: h chẳng c lời chp: Nh ta sẽ gọi l nh cầu nguyện của mun dn hay sao? Nhưng cc ngươi đ lm thnh ci hang trộm cướp.
18. Cc thầy tế lễ cả v cc thầy thng gio nghe mấy lời, bn kiếm cch diệt Ngi; v họ sợ Ngi, tại cả đon dn cảm động sự dạy dỗ của Ngi lắm.
19. ến chiều, Ngi v mn đồ ra khỏi thnh.
20. Sng hm sau, khi đi ngang qua, thấy cy vả đ kh cho tới rễ;
21. bấy giờ Phi-e-rơ nhớ lại chuyện đ qua, thưa cng Ngi rằng: Thầy, coi ka! Cy vả thầy đ rủa nay kh đi rồi.
22. ức Cha Jsus cất tiếng phn rằng: Hy c đức tin đến ức Cha Trời.
23. Quả thật, ta ni cng cc ngươi, ai sẽ biểu hn ni nầy rằng: Phải cất mnh ln, v quăng xuống biển, nếu người chẳng nghi ngại trong lng, nhưng tin chắc lời mnh ni sẽ ứng nghiệm, th điều đ sẽ thnh cho.
24. Bởi vậy ta ni cng cc ngươi: Mọi điều cc ngươi xin trong lc cầu nguyện, hy tin đ được, tất điều đ sẽ ban cho cc ngươi.
25. Khi cc ngươi đứng cầu nguyện, nếu c sự g bất bnh cng ai, th hy tha thứ, để Cha cc ngươi ở trn trời cũng tha lỗi cho cc ngươi.
26. Song nếu khng tha lỗi cho người ta, th Cha cc ngươi ở trn trời cũng sẽ khng tha lỗi cho cc ngươi.
27. Cha v mn đồ trở lại thnh Gi-ru-sa-lem. Ngi đang đi dạo trong đền thờ, th cc thầy tế lễ cả, cc thầy thng gio, v cc trưởng lo tới gần Ngi,
28. m hỏi rằng: Thầy lấy quyền php no lm những điều nầy, hoặc ai đ cho thầy quyền php lm những điều ấy?
29. ức Cha Jsus phn rằng: Ta cũng hỏi cc ngươi một cu; hy trả lời cho ta, th ta sẽ ni cho cc ngươi biết ta lm những điều đ bởi quyền php no.
30. Php bp-tem của Giăng đến bởi trn trời hay l bởi người ta? Hy trả lời cho ta đi.
31. Vả, họ bn với nhau như vầy: Nếu chng ta ni: Bởi trn trời, th người sẽ ni rằng: Vậy, sao cc ngươi khng tin lời Giăng?
32. Bằng chng ta ni tri lại: Bởi người ta? Họ sợ dn chng, v ai nấy đều tin Giăng thật l ấng tin tri.
33. Nn họ thưa lại cng ức Cha Jsus rằng: Chng ti khng biết. ức Cha Jsus bn phn cng họ rằng: Ta cũng khng ni cho cc ngươi biết ta nhờ quyền php no m lm những điều nầy.

Mc 12    chọn đoạn khc

1. ức Cha Jsus khởi phn th dụ cng họ rằng: Một người kia trồng vườn nho, ro chung quanh, ở trong đo một ci hầm p rượu, v dựng một ci thp; đoạn cho mấy người lm nghề trồng nho thu, m la bổn xứ.
2. Tới ma, chủ vườn sai một đầy tớ đến cng bọn trồng nho, đặng thu lấy phần hoa lợi vườn nho nơi tay họ.
3. Nhưng họ bắt đầy tớ m đnh rồi đuổi về tay khng.
4. Người sai một đầy tớ khc đến; nhưng họ đnh đầu n v chưởi rủa nữa.
5. Người cn sai đứa khc đến, th họ giết đi; lại sai nhiều đứa khc nữa, đứa th bị họ đnh, đứa th bị họ giết.
6. Chủ vườn cn đứa con trai một rất yu dấu, bn sai đi lần cuối cng m ni rằng: Chng n sẽ knh v con ta!
7. Nhưng bọn trồng nho đ bn với nhau rằng: Thằng nầy l con kế tự; h, ta hy giết n, th phần gia ti n sẽ về chng ta.
8. Họ bắt con trai ấy giết đi, nm ra ngoi vườn nho.
9. Vậy th chủ vườn nho sẽ lm thế no? Người sẽ đến giết bọn trồng nho đ, rồi lấy vườn nho lại m cho người khc.
10. Cc người h chưa đọc lời Kinh Thnh nầy: Hn đ bị thợ xy nh bỏ ra, trở nn đ gc nh;
11. Ấy l cng việc của Cha, V l việc rất lạ trước mắt chng ta, hay sao?
12. Những người đ bn tm cch bắt Ngi, v biết r rằng Ngi phn th dụ ấy chỉ về mnh; song sợ dn chng, nn bỏ Ngi m đi.
13. Kế đ, họ sai mấy người thuộc về phe Pha-ra-si v đảng H-rốt đến, để bắt lỗi Ngi trong lời ni.
14. Vậy, mấy người ấy đến, thưa Ngi rằng: Lạy thầy, chng ti biết thầy l người thật, khng lo sợ g ai; v thầy khng xem bề ngoi người ta, nhưng dạy đạo ức Cha Trời theo mọi lẽ thật. C nn nộp thuế cho S-sa hay khng? Chng ti phải nộp hay l khng nộp?
15. Nhưng Ngi biết sự giả hnh của họ th phn rằng: Cc ngươi thử ta lm chi? Hy đem cho ta xem một đồng đơ-ni-.
16. Họ đem cho Ngi một đồng, Ngi bn phn rằng: Hnh v hiệu nầy của ai? Họ trả lời rằng: Của S-sa.
17. ức Cha Jsus phn rằng: Vật chi của S-sa hy trả lại cho S-sa, cn vật chi của ức Cha Trời hy trả lại cho ức Cha Trời. Họ đều lấy lm lạ về Ngi.
18. Cc người Sa-đu-s, l những kẻ vẫn ni rằng khng c sự sống lại, đến gần m hỏi Ngi rằng:
19. Thưa thầy, Mi-se đ ban cho chng ti luật nầy: Nếu một người kia c anh em qua đời, để vợ lại, khng con, th người kia phải lấy vợ ga đ đặng nối dng di cho anh em mnh.
20. Vả, c bảy anh em. Người thứ nhứt cưới vợ, rồi chết, khng c con.
21. Người thứ hai lấy vợ ga ấy, sau chết, cũng khng c con; rồi đến người thứ ba cũng vậy.
22. Trong bảy người, chẳng ai để con lại. Sau hết, người đờn b cũng chết.
23. Lc sống lại, đờn b đ l vợ ai trong bảy anh em? v hết thảy đều đ lấy người lm vợ.
24. ức Cha Jsus đp rằng: H chẳng phải cc ngươi lầm, v khng biết Kinh Thnh, cũng khng hiểu quyền php ức Cha Trời sao?
25. V đến lc người ta từ kẻ chết sống lại, th chẳng cưới vợ, chẳng lấy chồng; nhưng cc người sống lại đ ở như thin sứ trn trời vậy.
26. Cn về những người chết được sống lại, th trong sch Mi-se c chp lời ức Cha Trời phn cng người trong bụi gai rằng: Ta l ức Cha Trời của p-ra-ham, ức Cha Trời của Y-sc, ức Cha Trời của Gia-cốp, cc ngươi h chưa đọc đến sao?
27. Ngi chẳng phải l ức Cha Trời của kẻ chết, m l của kẻ sống! Thật cc ngươi lầm to.
28. Bấy giờ, c một thầy thng gio nghe Cha v người Sa-đu-s biện luận với nhau, biết ức Cha Jsus đ kho đp, bn đến gần hỏi Ngi rằng: Trong cc điều răn, điều no l đầu hết?
29. ức Cha Jsus đp rằng: Nầy l điều đầu nhứt: Hỡi Y-sơ-ra-n, hy nghe, Cha, ức Cha Trời chng ta, l Cha c một.
30. Ngươi phải hết lng, hết linh hồn, hết tr khn, hết sức m knh mến Cha l ức Cha Trời ngươi.
31. Nầy l điều thứ hai: Ngươi phải yu kẻ ln cận như mnh. Chẳng c điều răn no lớn hơn hai điều đ.
32. Thầy thng gio trả lời rằng: Thưa thầy, thầy ni phải, hiệp l lắm, thật ức Cha Trời l c một, ngoi Ngi chẳng c Cha no khc nữa;
33. thật phải knh mến Cha hết lng, hết tr, hết sức v yu kẻ ln cận như mnh, ấy l hơn mọi của lễ thiu cng hết thảy cc của lễ.
34. ức Cha Jsus thấy người trả lời như người khn, th phn rằng: Ngươi chẳng cch xa nước ức Cha Trời đu. Rồi khng ai dm hỏi Ngi nữa.
35. ức Cha Jsus đương dạy dỗ trong đền thờ, bn cất tiếng phn những lời nầy: Sao cc thầy thng gio ni ấng Christ l con a-vt?
36. Chnh a-vt đ cảm ức Thnh Linh m ni rằng: Cha phn cng Cha ti; Hy ngồi bn hữu ta, Cho đến chừng no ta để kẻ th nghịch ngươi lm bệ dưới chơn ngươi.
37. V chnh a-vt xưng Ngi bằng Cha, th lẽ no Ngi l con vua ấy? on dn đng vui lng m nghe Ngi.
38. Trong lc dạy dỗ, Ngi lại phn rằng: Hy giữ mnh về cc thầy thng gio, l kẻ ưa mặc o di đi chơi, thch người ta cho mnh giữa chợ
39. muốn ngi cao nhứt trong cc nh hội cng trong cc đm tiệc,
40. nuốt cc nh đờn b ga, m lm bộ đọc lời cầu nguyện di. Họ sẽ bị phạt cng nặng hơn nữa.
41. ức Cha Jsus ngồi đối ngang ci rương đựng tiền dng, coi dn chng bỏ tiền vo thể no.
42. C lắm người giu bỏ nhiều tiền; cũng c một mụ ga ngho kia đến bỏ hai đồng tiền ăn một phần tư xu.
43. Ngi bn ku mn đồ m phn rằng: Quả thật, ta ni cng cc ngươi, mụ ga ngho nầy đ bỏ tiền vo rương nhiều hơn hết thảy những người đ bỏ vo.
44. V mọi kẻ khc lấy của dư mnh bỏ vo, cn mụ nầy ngho cực lắm, đ bỏ hết của mnh c, l hết của c để nui mnh.

Mc 13    chọn đoạn khc

1. ức Cha Jsus vừa ra khỏi đền thờ, c một người mn đồ thưa cng Ngi rằng: Thưa thầy, hy xem đ v cc nh nầy l dường no!
2. ức Cha Jsus đp rằng: Ngươi thấy cc nh lớn nầy ư? Rồi ra sẽ khng cn một hn đ st lại trn một hn khc nữa; cả thảy đều đổ xuống.
3. Ngi đương ngồi trn ni -li-ve, đối ngang đền thờ, th Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng v Anh-r hỏi ring Ngi rằng:
4. Xin thầy ni cho chng ti biết lc no cc điều đ xảy đến, v c điềm chi cho người ta biết cc sự đ sẽ hon thnh?
5. ức Cha Jsus khởi phn rằng: Hy giữ mnh kẻo c ai lừa dối cc ngươi chăng.
6. C nhiều kẻ sẽ lấy danh ta m đến, xưng rằng: Chnh ta l ấng Christ! Họ sẽ dỗ dnh nhiều người.
7. Khi cc ngươi nghe ni về giặc v nghe tiếng đồn về giặc, th đừng bối rối: những sự ấy phải xảy đến; nhưng chưa l cuối cng.
8. V dn nầy sẽ dấy ln nghịch cng dn khc, nước nọ nghịch cng nước kia; cũng sẽ c động đất nhiều nơi, v đi km. chỉ l đầu sự khốn khổ m thi.
9. Cn cc ngươi, phải giữ mnh; họ sẽ nộp cc ngươi trước ta n; cc ngươi sẽ bị đnh trong cc nh hội, v v cớ ta, sẽ đứng trước mặt cc quan tổng đốc v cc vua, để lm chứng trước mặt họ.
10. Nhưng trước hết Tin Lnh phải được giảng ra cho khắp mun dn đ.
11. Vả, khi họ điệu cc ngươi đi nộp, chớ c ngại trước về điều mnh sẽ ni, nhưng đến giờ đ, hy ni theo lời sẽ ban cho; v ấy khng phải cc ngươi ni, bn l ức Thnh Linh vậy.
12. Bấy giờ, anh sẽ nộp em cho phải chết, cha sẽ nộp con; con ci sẽ dấy ln nghịch cng cha mẹ mnh m lm cho phải chết.
13. Cc ngươi sẽ bị mọi người ghen ght v danh ta; song ai cứ bền lng đến cuối cng, người ấy sẽ được cứu.
14. Khi cc ngươi sẽ xem thấy sự tn nt gớm ghiếc lập ra nơi khng nn lập (ai đọc phải để ), bấy giờ những kẻ ở trong xứ Giu-đ hy trốn ln ni;
15. ai ở trn mi nh chớ xuống, v chớ vo trong nh m chuyn bất luận vật g;
16. ai ở ngoi đồng chớ trở về lấy o xống mnh.
17. Trong những ngy đ, khốn cho đờn b c thai cng đờn b cho con b!
18. Hy cầu nguyện cho điều đ chớ xảy ra lc ma đng.
19. V trong những ngy ấy c tại nạn, đến nỗi từ ban đầu ức Cha Trời dựng nn trời đất cho đến by giờ chưa hề c như vậy, v về sau cũng sẽ chẳng hề c nữa.
20. Nếu Cha chẳng giảm bớt cc ngy ấy, th khng c sanh vật no được cứu; song v cớ những kẻ Ngi đ chọn, nn Ngi đ giảm bớt cc ngy ấy.
21. Khi ấy, dầu c ai bảo cc ngươi rằng: Ka, ấng Christ ở đy, hay l Ngi ở đ, th chớ tin.
22. Những christ giả, tin tri giả sẽ nổi ln, lm những dấu lạ php lạ, nếu c thể được th họ cũng dỗ dnh chnh những người được chọn.
23. Hy giữ lấy, ta đ ni trước cho cc ngươi cả.
24. Trong những ngy ấy, sau kỳ tại nạn, mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng chẳng chiếu sng nữa,
25. cc ngi sao sẽ tự trn trời rớt xuống, v thế lực cc từng trời sẽ rng động.
26. Bấy giờ người ta sẽ thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự đến trn đm my;
27. Ngi sẽ sai cc thin sứ đặng nhm những kẻ được chọn ở bốn phương, từ đầu cng đất cho đến đầu cng trời.
28. Hy nghe lời th dụ về cy vả. Vừa khi nhnh n trở nn non v nứt lộc, th biết ma hạ gần tới.
29. Cũng một lẽ ấy, khi cc ngươi thấy cc điều đ xảy đến, hy biết Con người đ tới gần, ở nơi cửa.
30. Quả thật, ta ni cng cc ngươi, dng di nầy chẳng qua trước khi mọi sự kia xảy tới.
31. Trời đất sẽ qua đi, song lời ta khng bao giờ qua đu.
32. về ngy v giờ đ, chẳng ai biết chi hết, cc thin sứ trn trời, hay l Con cũng chẳng biết nữa; song chỉ Cha m thi.
33. Hy giữ mnh, tỉnh thức; v cc ngươi chẳng biết kỳ đ đến khi no.
34. Ấy cũng như một người kia đi đường xa, bỏ nh, giao cho đầy tớ mỗi đứa cai quản một việc, v cũng biểu đứa canh cửa thức canh.
35. Vậy, cc ngươi hy thức canh, v khng biết chủ nh về lc no, hoặc chiều tối, nửa đm, lc g gy, hay l sớm mai,
36. e cho người về thnh lnh, gặp cc ngươi ngủ chăng.
37. iều m ta ni cng cc ngươi, ta cũng ni cho mọi người: Hy tỉnh thức!

Mc 14    chọn đoạn khc

1. Hai ngy trước lễ Vượt Qua v lễ ăn bnh khng men, cc thầy tế lễ cả cng cc thầy thng gio tm mưu đặng bắt ức Cha Jsus v giết đi.
2. V họ ni rằng: Chẳng nn lm việc nầy trong ny lễ, sợ sanh sự xn xao trong dn chng.
3. ức Cha Jsus ở tại lng B-tha-ni, trong nh Si-mn l kẻ phung. Ngi đương ngồi bn ăn, c một người đờn b vo, đem một ci bnh bằng ngọc, đựng đầy dầu cam tng thật rất qu gi, đập bể ra m đổ dầu thơm trn đầu ức Cha Jsus.
4. C vi người nổi giận ni cng nhau rằng: Sao xi ph dầu thơm ấy như vậy?
5. V c thể bn dầu đ được hơn ba trăm đơ-ni-, m bố th cho kẻ kh khăn. Vậy, họ on trch người.
6. Nhưng ức Cha Jsus phn rằng: Hy để mặc người; sao cc ngươi lm rầy người m chi? Người đ lm một việc tốt cho ta.
7. V cc ngươi hằng c kẻ kh khăn ở cng mnh, khi no muốn lm phước cho họ cũng được; nhưng cc ngươi chẳng c ta ở lun với đu.
8. Người đ lm điều mnh c thể lm được, đ xức xc ta trước để chn.
9. Quả thật, ta ni cng cc ngươi, trong khắp cả thế gian, hễ nơi no Tin Lnh nầy được giảng ra, việc người đ lm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người.
10. Bấy giờ, Giu-đa ch-ca-ri-ốt l một trong mười hai sứ đồ, đến nơi cc thầy tế lễ cả, để nộp ức Cha Jsus cho.
11. họ vui lng m nghe v hứa cho n tiền bạc; rồi Giu-đa tm dịp tiện để nộp Ngi.
12. Ngy thứ nhứt về lễ ăn bnh khng men, l ngy giết chin con lm lễ Vượt Qua, cc mn đồ thưa cng ức Cha Jsus rằng: Thầy muốn chng ti đi dọn cho thầy ăn lễ Vượt Qua tại đu?
13. Ngi sai hai mn đồ đi, v dặn rằng: Hy vo thnh, sẽ gặp một người xch v nước; cứ theo sau,
14. hễ người vo nh no, cc ngươi sẽ ni cng chủ nh ấy rằng: Thầy phn: Ci phng ta sẽ dng ăn lễ Vượt Qua với mn đồ ta ở đu?
15. Chnh kẻ đ sẽ chỉ cho cc ngươi một ci phng lớn trn lầu c đồ đạc sẵn sng, hy dọn tại đ cho chng ta.
16. Vậy, hai mn đồ đi ra m vo thnh, gặp mọi điều như lời Ngi đ phn, rồi dọn lễ Vượt Qua.
17. Buổi chiều, Ngi đến với mười hai sứ đồ.
18. ang ngồi ăn, ức Cha Jsus phn rằng: Quả thật, ta ni cng cc ngươi, trong vng cc ngươi c một kẻ ngồi ăn cng ta, sẽ phản ta.
19. Cc mn đồ bn buồn rầu lắm, cứ lần lượt m thưa cng Ngi rằng: C phải ti chăng?
20. Ngi đp rằng: Ấy l một trong mười hai người, l người th tay vo mm cng ta.
21. V Con người đi, y như lời đ chp về Ngi; song khốn cho kẻ phản Con người! Th n chẳng sanh ra th hơn.
22. Khi đang ăn, ức Cha Jsus lấy bnh, tạ ơn, đoạn bẻ ra trao cho cc mn đồ, m phn rằng: Hy lấy, nầy l thn thể ta.
23. Ngi lại cầm chn, tạ ơn, rồi trao cho cc mn đồ, v ai nấy đều uống.
24. Ngi phn rằng: Nầy l huyết ta, huyết của sự giao ước đổ ra cho nhiều người.
25. Quả thật, ta ni cng cc ngươi, ta khng uống tri nho nầy nữa, cho đến ngy ta sẽ uống tri nho mới trong nước ức Cha Trời.
26. Khi đ ht thơ thnh rồi, Cha v mn đồ đi ra đặng ln ni -li-ve.
27. ức Cha Jsus phn cng mn đồ rằng: Hết thảy cc ngươi sẽ gặp dịp vấp phạm; v c chp rằng: Ta sẽ đnh kẻ chăn chin, th bầy chin sẽ tan lạc.
28. Nhưng khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Ga-li-l trước cc ngươi.
29. Phi-e-rơ thưa rằng: Dầu mọi người vấp phạm v cớ thầy, nhưng ti chẳng hề lm vậy.
30. ức Cha Jsus đp rằng: Quả thật, ta ni cng ngươi, hm nay, cũng trong đm nay, trước khi g gy hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần.
31. Nhưng Phi-e-rơ lại thưa cch quả quyết hơn rằng: Dầu ti phải chết cng thầy, ti cũng chẳng chối thầy đu. Hết thảy cc mn đồ khc cũng đều ni như vậy.
32. Kế đ, đi đến một nơi kia, gọi l Ghết-s-ma-n, ức Cha Jsus phn cng mn đồ rằng: Cc ngươi hy ngồi đy, đợi ta cầu nguyện.
33. Ngi bn đem Phi-e-rơ, Gia-cơ v Giăng đi, th Ngi khởi sự kinh hi v sầu no.
34. Ngi phn cng ba người rằng: Linh-hồn ta buồn rầu lắm cho đến chết; cc ngươi hy ở đy, v tỉnh thức.
35. Rồi Ngi đi một đỗi xa hơn, sấp mnh xuống đất m cầu nguyện rằng: nếu c thể được, xin giờ nầy qua khỏi mnh.
36. Ngi rằng: A-ba lạy Cha, mọi việc Cha lm được cả; xin Cha cất chn nầy khỏi con; nhưng khng theo điều con muốn, m theo điều Cha muốn.
37. Rồi Ngi trở lại, thấy ba người ngủ; bn phn cng Phi-e-rơ rằng: Si-mn, ngủ ư! Ngươi khng thức được một giờ sao?
38. Hy tỉnh thức v cầu nguyện, để cc ngươi khỏi sa vo chước cm dỗ; tm thần th muốn lắm, m xc thịt th yếu đuối.
39. Ngi lại đi lần nữa, v cầu nguyện, y như lời trước.
40. Ngi trở lại, thấy mn đồ cn ngủ, v con mắt đ đừ qu; v khng biết trả lời cng Ngi thể no.
41. Ngi trở lại lần thứ ba, phn cng mn đồ rằng: By giờ cc ngươi ngủ v nghỉ ngơi ư! thi, giờ đ tới rồi; nầy, Con người hầu bị nộp trong tay kẻ c tội.
42. Hy chờ dậy, đi h; ka, đứa phản ta đ đến gần.
43. Ngi đương cn phn, tức th Giu-đa, l một trong mười hai sứ đồ thoạt đến với một ton đng cầm gươm v gậy, bởi cc thầy tế lễ cả, cc thầy thng gio, v cc trưởng lo phi đến.
44. Vả, đứa phản Ngi đ cho chng dấu hiệu nầy: Hễ ti hn ai, ấy l người đ; hy bắt lấy v điệu đi cho cẩn thận.
45. Vậy, khi Giu-đa đến rồi, liền lại gần Ngi m ni rằng: Lạy thầy! Rồi n hn Ngi.
46. Chng bn tra tay bắt ức Cha Jsus.
47. C một người trong những kẻ ở đ rt gươm ra, đnh một đứa đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chm đứt tai đi.
48. ức Cha Jsus cất tiếng phn cng chng rằng: Cc ngươi đem gươm v gậy đến bắt ta như ta l kẻ trộm cướp.
49. Ta hằng ngy ở giữa cc ngươi, giảng dạy trong đền thờ, m cc ngươi khng bắt ta; nhưng điều ấy xảy đến, để lời Kinh Thnh được ứng nghiệm.
50. Bấy giờ, mọi người đều bỏ Ngi v trốn đi cả.
51. C một người trẻ tuổi kia theo Ngi, chỉ c ci khăn bằng gai trm mnh; chng bắt người.
52. Nhưng người bỏ khăn lại, ở truồng chạy trốn khỏi tay chng.
53. Chng điệu ức Cha Jsus đến nơi thầy cả thượng phẩm, c hết thảy thầy tế lễ cả, trưởng lo, v thầy thng gio nhm họp tại đ.
54. Phi-e-rơ theo sau Ngi xa xa, cho đến nơi sn trong của thầy cả thượng phẩm; rồi ngồi với qun lnh gần đống lửa m sưởi.
55. Vả, cc thầy tế lễ cả, cng cả ta cng luận đều tm chứng g để nghịch cng ức Cha Jsus đặng giết Ngi, song khng kiếm được chi hết.
56. V c nhiều kẻ lm chứng dối nghịch cng Ngi; nhưng lời họ khai chẳng hiệp nhau.
57. Bấy giờ c mấy người đứng ln lm chứng dối nghịch cng Ngi rằng:
58. Chng ti c nghe người ni: Ta sẽ ph đền thờ nầy bởi tay người ta cất ln, khỏi ba ngy, ta sẽ cất một đền thờ khc khng phải bởi tay người ta cất.
59. Song về điều nầy, lời chứng của họ cũng chẳng hiệp nhau nữa.
60. Khi ấy, thầy cả thượng phẩm đứng dậy giữa hội đồng, tra hỏi ức Cha Jsus m rằng: Ngươi chẳng đối đp chi hết về những điều cc kẻ nầy co ngươi sao?
61. Nhưng ức Cha Jsus lm thinh, khng trả lời chi hết. Thầy cả thượng phẩm lại hỏi: Ấy chnh ngươi l ấng Christ, Con ức Cha Trời đng ngợi khen phải khng?
62. ức Cha Jsus phn rằng: Ta chnh phải đ; cc ngươi sẽ thấy Con người ngồi bn hữu quyền php ức Cha Trời, v ngự giữa đm my trn trời m đến.
63. Bấy giờ thầy cả thượng phẩm x o mnh ra m rằng: Chng ta c cần kiếm chứng cớ khc nữa lm chi?
64. Cc ngươi c nghe lời lộng ngn chăng? Cc ngươi nghĩ thế no: Ai nấy đều đon Ngi đng chết.
65. C kẻ nhổ trn Ngi, đậy mặt Ngi lại, đấm Ngi, v ni với Ngi rằng: Hy ni tin tri đi! Cc lnh canh lấy gậy đnh Ngi.
66. Phi-e-rơ đương ở dưới nơi sn, c một đầy tớ gi của thầy cả thượng phẩm đến,
67. thấy Phi-e-rơ đương sưởi, ng người m rằng: ngươi trước cũng ở với Jsus Na-xa-rt!
68. Nhưng người chối rằng: Ta khng biết, ta khng hiểu ngươi ni chi. oạn, người bước ra tiền đng, th g gy.
69. ầy tớ gi đ thấy người, lại ni cng những người ở đ rằng: Người nầy cũng l bọn đ.
70. Nhưng người lại chối một lần nữa. Khỏi một chặp, những kẻ đứng đ ni cng Phi-e-rơ rằng: Chắc thật, ngươi cũng l bọn đ, v ngươi l người Ga-li-l.
71. Người bn rủa m thề rằng: Ta chẳng hề quen biết với người m cc ngươi ni đ!
72. Tức th g gy lần thứ hai; Phi-e-rơ bn nhớ lại lời ức Cha Jsus đ phn rằng: Trước khi g gy hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần. Người tưởng đến th khc.

Mc 15    chọn đoạn khc

1. Vừa lc ban mai, cc thầy tế lễ cả bn luận với cc trưởng lo, cc thầy thng gio cng cả ta cng luận; khi đ tri ức Cha Jsus rồi, th giải nộp cho Phi-lt.
2. Phi-lt hỏi Ngi rằng: Ấy chnh ngươi l Vua dn Giu-đa phải khng? ức Cha Jsus đp rằng: Thật như lời.
3. Cc thầy tế lễ cả co Ngi nhiều điều.
4. Phi-lt lại tra gạn Ngi, m rằng: Ngươi chẳng đối đp chi hết sao? Hy coi họ co tội ngươi biết bao nhiu!
5. Nhưng ức Cha Jsus chẳng trả lời chi nữa, nn mỗi Phi-lt lấy lm lạ.
6. Vả, hễ đến ngy lễ Vượt Qua, quan vốn quen thi tha cho dn một tn t, ty theo dn xin.
7. Bấy giờ c một đứa tn l Ba-ra-ba bị t với kẻ lm loạn, v trong khi nổi loạn, chng n phạm tội giết người.
8. on dn đ ln, bn xin Phi-lt lm cho mnh theo như lệ thường.
9. Phi-lt trả lời rằng: Cc ngươi muốn ta tha Vua dn Giu-đa cho chăng?
10. V người biết r cc thầy tế lễ cả đ nộp Ngi bởi lng ghen ght.
11. Nhưng cc thầy tế lễ cả xui dn xin người tha tn Ba-ra-ba cho mnh th hơn.
12. Phi-lt lại cất tiếng hỏi rằng: Vậy th cc ngươi muốn ta dng cch no xử người m cc ngươi gọi l Vua dn Giu-đa?
13. Chng lại ku ln rằng: Hy đng đinh n vo thập tự gi!
14. Phi-lt ni cng chng rằng: Song người nầy đ lm điều c g? Chng lại ku lớn tiếng hơn rằng: Hy đng đinh n vo thập tự gi!
15. Phi-lt muốn cho đẹp lng dn, bn tha tn Ba-ra-ba; v sai đnh đn ức Cha Jsus, rồi giao Ngi cho chng đem đng đinh trn cy thập tự.
16. Lnh điệu ức Cha Jsus vo sn trong, tức l trong chỗ trường n; v nhm cả cơ binh lại đ.
17. Họ chong cho Ngi một ci o điều, v đội trn đầu Ngi một ci mo bằng gai họ đ đương,
18. rồi cho Ngi rằng: Knh lạy Vua dn Giu-đa!
19. Lại lấy cy sậy đnh đầu Ngi, nhổ trn Ngi, v qu xuống trước mặt Ngi m lạy.
20. Khi họ đ nhạo cười Ngi như vậy rồi, th cổi o điều ra, mặc o của Ngi lại cho Ngi, v đem ra để đng đinh trn cy thập tự.
21. C một tn Si-mn kia, người thnh Sy-ren, l cha A-lc-xan-đơ v Ru-phu, ở ngoi ruộng về, đi ngang qua đ; họ bắt phải vc cy thập tự.
22. Họ đem ức Cha Jsus đến nơi kia, gọi l G-g-tha, nghĩa l chỗ Sọ.
23. Họ cho Ngi uống rượu ha với một dược; song Ngi khng uống.
24. Khi đng đinh Ngi trn cy thập tự rồi, họ chia o xống Ngi cho nhau, bắt thăm để biết ai được g.
25. Lc đng đinh Ngi, l giờ thứ ba.
26. n Ngi c ghi vo ci bảng rằng: Vua dn Giu-đa.
27. Cũng c hai đứa ăn cướp bị đng đinh với Ngi, một đứa tại cy thập tự bn hữu Ngi, một đứa tại cy thập tự bn tả.
28. Như vậy được ứng nghiệm lời Kinh Thnh rằng: Ngi đ bị kể vo hng kẻ dữ.
29. Những kẻ đi ngang qua đ chế bng Ngi, lắc đầu m ni rằng: ! ngươi l kẻ ph đền thờ, v cất lại trong ba ngy,
30. hy cứu lấy mnh, xuống khỏi cy thập tự đi!
31. Cc thầy tế lễ cả v cc thầy thng gio cũng ni với nhau như vậy, m nhạo cười Ngi rằng: Hắn đ cứu kẻ khc; m cứu mnh khng được!
32. Hỡi ấng Christ, Vua dn Y-sơ-ra-n, by giờ hy xuống khỏi cy thập tự, để cho chng ta thấy v tin! Hai đứa bị đng đinh cng Ngi cũng nhiếc mc Ngi nữa.
33. ến giờ thứ su, khắp đất đều tối tăm m mịt cho tới giờ thứ chn.
34. ến giờ thứ chn, ức Cha Jsus ku lớn tiếng rằng: -l-i, -l-i, lam-ma-sa-bch-ta-ni? nghĩa l: ức Cha Trời ti ơi, ức Cha Trời ti ơi, sao Ngi la bỏ ti?
35. C mấy người đứng đ nghe vậy, th ni rằng: Coi ka, hắn ku -li.
36. C một người trong bọn họ chạy lấy bng đ thấm đầy giấm, để trn đầu cy sậy, đưa cho Ngi uống, m ni rằng: Hy để, chng ta coi thử -li c đến đem hắn xuống chăng!
37. Nhưng ức Cha Jsus ku một tiếng lớn, rồi trt linh hồn.
38. Mn trong đền thờ x ra lm đi từ trn ch dưới.
39. Thầy đội đứng đối ngang Ngi, thấy Ngi trt linh hồn như vậy, th ni rằng: Người nầy quả thật l Con ức Cha Trời.
40. Lại c những đờn b đứng xa xa m xem. Trong số ấy c Ma-ri, Ma-đơ-len, Ma-ri l mẹ Gia-cơ nhỏ, v Gi-s, cng Sa-l-m,
41. l ba người đ theo hầu việc Ngi khi Ngi ở xứ Ga-li-l; cũng c nhiều đờn b khc nữa, l những người đ theo Ngi ln thnh Gi-ru-sa-lem.
42. Bấy giờ l ngy sắm sửa, nghĩa l hm trước ngy Sa-bt; khi đ chiều tối,
43. c một người tn l Gi-sp, Ở thnh A-ri-ma-th, l nghị vin ta cng luận c danh vọng, cũng trng đợi nước ức Cha Trời. Người bạo gan đến Phi-lt m xin xc ức Cha Jsus.
44. Phi-lt lấy lm lạ về Ngi chết mau như vậy, bn đi thầy đội đến m hỏi thử Ngi chết đ lu chưa.
45. Vừa nghe tin thầy đội trnh, th giao xc cho Gi-sp.
46. Người đ mua vải liệm, cất xc ức Cha Jsus xuống khỏi cy thập tự, dng vải liệm vấn lấy Ngi, rồi để xc trong huyệt đ đục trong hn đ lớn, đoạn, lăn một hn đ chận cửa huyệt lại.
47. Vả, Ma-ri Ma-đơ-len cng Ma-ri mẹ Gi-s, đều thấy chỗ tng Ngi.

Mc 16    chọn đoạn khc

1. Ngy Sa-bt qua rồi, Ma-ri ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ, cng Sa-l-m mua thuốc thơm đặng đi xức xc ức Cha Jsus.
2. Ngy thứ nhứt trong tuần lễ, sng sớm, mặt trời mới mọc, ba người đến nơi mộ,
3. ni cng nhau rằng: Ai sẽ lăn hn đ lấp cửa mộ ra cho chng ta?
4. Khi ng xem, thấy hn đ đ lăn ra rồi; vả, hn đ lớn lắm.
5. oạn, họ vo nơi mộ, thấy một người trẻ tuổi ngồi bn hữu, mặc o di trắng, th thất kinh.
6. Song người ni cng họ rằng: ừng sợ chi, cc ngươi tm ức Cha Jsus Na-xa-rt, l ấng đ chịu đng đinh; Ngi sống lại rồi, chẳng cn ở đy; hy xem nơi đ tng xc Ngi.
7. Nhưng hy đi ni cho cc mn đồ Ngi v cho Phi-e-rơ rằng: Ngi đi đến xứ Ga-li-l trước cc ngươi; cc ngươi sẽ thấy Ngi tại đ, như Ngi đ phn cng cc ngươi vậy.
8. Cc b ấy ra khỏi mồ, trốn đi, v run sợ sửng sốt; chẳng dm ni cng ai hết, bởi kinh khiếp lắm.
9. Vả, ức Cha Jsus đ sống lại buổi sớm mai ngy thứ nhứt trong tuần lễ, th trước hết hiện ra cho Ma-ri Ma-đơ-len, l người m Ngi đ trừ cho khỏi bảy quỉ dữ.
10. Người đi đem tin cho những kẻ theo Ngi khi trước, v nay đang tang chế khc lc.
11. Nhưng cc người ấy vừa nghe ni Ngi sống, v người từng thấy Ngi, th khng tin.
12. Kế đ, ức Cha Jsus lấy hnh khc hiện ra cho hai người trong bọn mn đồ đang đi đường về nh qu.
13. Hai người nầy đi bo tin cho cc mn đồ khc, nhưng ai nấy cũng khng tin.
14. Sau nữa, Ngi hiện ra cho mười một sứ đồ đang khi ngồi ăn, m quở trch về sự khng tin v lng cứng cỏi, v chẳng tin những kẻ từng thấy Ngi đ sống lại.
15. Ngi phn cng cc sứ đồ rằng: Hy đi khắp thế gian, giảng Tin Lnh cho mọi người.
16. Ai tin v chịu php bp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đon phạt.
17. Vậy những kẻ tin sẽ được cc dấu lạ nầy: lấy danh ta m trừ quỉ; dng tiếng mới m ni;
18. bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại g; hễ đặt tay trn kẻ đau, th kẻ đau sẽ lnh.
19. ức Cha Jsus phn như vậy rồi, th được đem ln trời, ngồi bn hữu ức Cha Trời.
20. Về phần cc mn đồ, th đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Cha cng lm với mn đồ, v lấy cc php lạ cặp theo lời giảng m lm cho vững đạo.