Mục Lục

[1] [2] [3] [4] [5] [6]


-ph-s 1    chọn đoạn khc

1. Phao-l, theo muốn ức Cha Trời, lm sứ đồ của ức Cha Jsus Christ, gởi cho cc thnh đồ ở thnh -ph-s, cho những kẻ trung tn trong ức Cha Jsus Christ:
2. nguyền xin n điển v sự bnh an được ban cho anh em từ nơi ức Cha Trời, Cha chng ta, v từ nơi ức Cha Jsus Christ!
3. Ngợi khen ức Cha Trời, Cha ức Cha Jsus Christ chng ta, Ngi đ xuống phước cho chng ta trong ấng Christ đủ mọi thứ phước thing ling ở cc nơi trn trời,
4. trước khi sng thế, Ngi đ chọn chng ta trong ấng Christ, đặng lm nn thnh khng chỗ trch được trước mặt ức Cha Trời,
5. bởi sự thương yu của Ngi đ định trước cho chng ta được trở nn con nui của Ngi bởi ức Cha Jsus Christ, theo tốt của Ngi,
6. để khen ngợi sự vinh hiển của n điển Ngi đ ban cho chng ta cch nhưng khng trong Con yu dấu của Ngi!
7. Ấy l trong ấng Christ, chng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngi, được tha tội, theo sự dư dật của n điển Ngi,
8. m Ngi đ rải ra đầy dẫy trn chng ta cng với mọi thứ khn ngoan thng sng,
9. khiến chng ta biết sự mầu nhiệm của muốn Ngi, theo định m Ngi đ tự lập thnh trước trong lng nhơn từ Ngi
10. để lm sự định trước đ trong khi kỳ mn, hội hiệp mun vật lại trong ấng Christ, cả vật ở trn trời v vật ở dưới đất.
11. Ấy cũng l trong Ngi m chng ta đ nn kẻ dự phần kế nghiệp, như đ định trước cho chng ta được điều đ, theo mạng của ấng lm mọi sự hiệp với quyết đon,
12. hầu cho sự vinh hiển của Ngi nhờ chng ta l kẻ đ trng cậy trong ấng Christ trước nhứt m được ngợi khen.
13. Ấy lại cũng trong Ngi m anh em sau khi đ nghe đạo chơn thật, l đạo Tin Lnh về sự cứu rỗi anh em, ấy l trong Ngi m anh em đ tin v được ấn chứng bằng ức Thnh Linh l ấng Cha đ hứa,
14. ấng ấy lm của cầm về cơ nghiệp chng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ m Ngi đ được để khen ngợi sự vinh hiển Ngi.
15. Vậy nn, sau khi ti c nghe đức tin anh em hướng về ức Cha Jsus v tnh yu thương đối với cc thnh đồ,
16. th ti v anh em cảm tạ khng thi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện.
17. Ti cầu ức Cha Trời của ức Cha Jsus Christ chng ta, l Cha vinh hiển, ban thần tr của sự khn sng v của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngi,
18. lại soi sng con mắt của lng anh em, hầu cho biết điều trng cậy về sự ku gọi của Ngi l thể no, sự giu c của cơ nghiệp vinh hiển Ngi cho cc thnh đồ l lm sao,
19. v biết quyền v hạn của Ngi, đối với chng ta c lng tin, l lớn dường no, y theo php tối thượng của năng lực mnh,
20. m Ngi đ tỏ ra trong ấng Christ, khi khiến ấng Christ từ kẻ chết sống lại v lm cho ngồi bn hữu mnh tại cc nơi trn trời,
21. cao hơn hết mọi quyền, mọi php, mọi thế lực, mọi qun chủ cng mọi danh vang ra, khng những trong đời nầy, m cũng trong đời hầu đến nữa.
22. Ngi đ bắt mun vật phục dưới chơn ấng Christ, v ban cho ấng Christ lm đầu Hội thnh,
23. Hội thnh l thn thể của ấng Christ, tức l sự đầy đủ của ấng gồm tm mọi sự trong mọi loi.

-ph-s 2    chọn đoạn khc

1. Cn anh em đ chết v lầm lỗi v tội c mnh,
2. đều l những sự anh em xưa đ học đi, theo thi quen đời nầy, vng phục vua cầm quyền chốn khng trung tức l thần hiện đương hnh động trong cc con bạn nghịch.
3. Chng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xc thịt mnh, lm trọn cc sự ham m của xc thịt v tưởng chng ta, tự nhin lm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khc.
4. Nhưng ức Cha Trời, l ấng giu lng thương xt, v cớ lng yu thương lớn Ngi đem m yu chng ta,
5. nn đang khi chng ta chết v tội mnh, th Ngi lm cho chng ta sống với ấng Christ, ấy l nhờ n điển m anh em được cứu,
6. v Ngi lm cho chng ta đồng sống lại v đồng ngồi trong cc nơi trn trời trong ức Cha Jsus Christ,
7. hầu cho về đời sau tỏ ra sự giu c v hạn của n điển Ngi, m Ngi bởi lng nhơn từ đ dng ra cho chng ta trong ức Cha Jsus Christ.
8. Vả, ấy l nhờ n điển, bởi đức tin, m anh em được cứu, điều đ khng phải đến từ anh em, bn l sự ban cho của ức Cha Trời.
9. Ấy chẳng phải bởi việc lm đu, hầu cho khng ai khoe mnh;
10. v chng ta l việc Ngi lm ra, đ được dựng nn trong ức Cha Jsus Christ để lm việc lnh m ức Cha Trời đ sắm sẵn trước cho chng ta lm theo.
11. Vậy, anh em, theo xc thịt l người ngoại, bị những kẻ xưng mnh l người chịu cắt b trong xc thịt bởi tay người ta, gọi anh em l người khng chịu cắt b, hy nhớ lại lc trước,
12. trong thuở đ, anh em khng c ấng Christ, bị ngoại quyền cng dn trong Y-sơ-ra-n, chẳng dự vo giao ước của lời hứa, ở thế gian khng c sự trng cậy v khng c ức Cha Trời.
13. Nhưng trong ức Cha Jsus Christ, anh em l kẻ ngy trước cch xa, hiện nay đ nhờ huyết ấng Christ m được gần rồi.
14. V, ấy chnh Ngi l sự ha hiệp của chng ta; Ngi đ hiệp cả hai lại lm một, ph đổ bức tường ngăn cch,
15. l sự th nghịch đ phn rẽ ra, bởi v Ngi đ đem thn mnh m trừ bỏ luật php của cc điều răn chp thnh điều lệ. Như vậy, khi lm cho ha nhau, Ngi muốn lấy cả hai lập nn một người mới trong Ngi,
16. v v bởi thập tự gi Ngi đ lm cho sự th nghịch tiu diệt, nn nhờ thập tự gi đ Ngi khiến cả hai hiệp thnh một thể, m lm ha thuận với ức Cha Trời.
17. Ngi lại đ đến rao truyền sự ha bnh cho anh em l kẻ ở xa, v sự ha bnh cho kẻ ở gần.
18. V ấy l nhờ Ngi m chng ta cả hai đều được php đến gần ức Cha Cha, đồng trong một Thnh Linh.
19. Dường ấy anh em chẳng phải l người ngoại, cũng chẳng phải l kẻ ở trọ nữa, nhưng l người đồng quốc với cc thnh đồ, v l người nh của ức Cha Trời.
20. Anh em đ được dựng ln trn nền của cc sứ đồ cng cc đấng tin tri, chnh ức Cha Jsus Christ l đ gc nh,
21. cả ci nh đ dựng ln trn đ đ, sắp đặt cch hẳn hoi, để lm nn một đền thờ thnh trong Cha.
22. Ấy, anh em cũng nhờ Ngi m được dự phần vo nh đ, đặng trở nn nh ở của ức Cha Trời trong Thnh Linh.

-ph-s 3    chọn đoạn khc

1. Ấy bởi điều đ, m ti, Phao-l, v anh em l người ngoại m lm kẻ t của ức Cha Jsus Christ.
2. Vả, anh em c nghe ức Cha Trời ban chức cho ti, l n điển m Ngi v anh em ph cho ti,
3. thể no bởi sự tỏ ra, ti đ hiểu biết điều mầu nhiệm m ti mới by tỏ cng anh em mấy lời.
4. ọc đến th anh em c thể r sự hiểu biết của ti về lẽ mầu nhiệm của ấng Christ,
5. l lẽ mầu nhiệm trong cc đời khc, chưa từng pht lộ cho con ci loi người, m by giờ đ được ức Thnh Linh tỏ ra cho cc sứ đồ thnh v tin tri của Ngi.
6. Lẽ mầu nhiệm đ tức l: Dn ngoại l kẻ đồng kế tự, l cc chi của đồng một thể, đều c phần chung với chng ta về lời hứa đ nhờ Tin Lnh m lập trong ức Cha Jsus Christ;
7. cn ti đ trở nn kẻ gip việc Tin Lnh ấy cứ sự ban cho của n điển ức Cha Trời, l n điển đ ban cho ti bởi cng hiệu của quyền php Ngi.
8. Phải, n điển đ đ ban cho ti, l kẻ hn hơn hết mọi thnh đồ, để rao truyền cho dn ngoại sự giu c khng d được của ấng Christ,
9. v soi sng cho mọi người biết sự phn pht lẽ mầu nhiệm, từ đời thượng cổ đ giấu kn trong ức Cha Trời l ấng dựng nn mun vật.
10. Ấy vậy, hiện nay sự khn sng mọi đường của ức Cha Trời cậy Hội thnh m by tỏ ra cho những kẻ lm đầu v những kẻ cầm quyền trong cc nơi trn trời,
11. theo định đời đời của Ngi đ lm xong trong ức Cha Jsus Christ, Cha chng ta,
12. trong Ngi chng ta nhờ đức tin đến Ngi m được tự do đến gần ức Cha Trời cch dạn dĩ.
13. Ti cũng xin anh em chớ nhơn sự hoạn nạn ti chịu v anh em m ng lng điều đ l điều vinh hiển của anh em vậy.
14. Ấy l v cớ đ m ti qu gối trước mặt Cha,
15. bởi Cha m cả nh trn trời v dưới đất đều được đặt tn,
16. ti cầu xin Ngi ty sự giu c vinh hiển Ngi khiến anh em được quyền php bởi Thnh Linh m nn mạnh mẽ trong lng;
17. đến nỗi ấng Christ nhơn đức tin m ngự trong lng anh em;
18. để anh em khi đ đm rễ vững nền trong sự yu thương, được hiệp cng cc thnh đồ m hiểu thấu bề rộng, bề di, bề cao, bề su của n l thể no,
19. v được biết sự yu thương của ấng Christ, l sự trổi hơn mọi sự thng biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của ức Cha Trời.
20. Vả, ức Cha Trời, bởi quyền lực cảm động trong chng ta, c thể lm trổi hơn v cng mọi việc chng ta cầu xin hoặc suy tưởng,
21. nguyền Ngi được vinh hiển trong Hội thnh, v trong ức Cha Jsus Christ, trải cc thời đại, đời đời v cng. A-men.

-ph-s 4    chọn đoạn khc

1. Vậy, ti l kẻ t trong Cha, khuyn anh em phải ăn ở một cch xứng đng với chức phận m Cha đ gọi anh em,
2. phải khim nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lng thương yu m chu nhau,
3. dng dy ha bnh m giữ gn sự hiệp một của Thnh Linh.
4. Chỉ c một thn thể, một Thnh Linh, như anh em bởi chức phận mnh đ được gọi đến một sự trng cậy m thi;
5. chỉ c một Cha, một đức tin, một php bp tem;
6. chỉ c một ức Cha Trời v một Cha của mọi người, Ngi l trn cả mọi người, giữa mọi người v ở trong mọi người.
7. Nhưng, đ ban n điển cho mỗi một người trong chng ta theo lượng sự ban cho của ấng Christ.
8. Vậy nn c chp rằng: Ngi đ ln nơi cao, dẫn mun vn kẻ phu t, V ban cc ơn cho loi người.
9. Vả, những chữ "Ngi đ ln" c nghĩa g, h chẳng phải l Ngi cũng đ xuống trong cc miền thấp ờ dưới đất sao?
10. ấng đ xuống tức l ấng đ ln trn hết cc từng trời, để lm cho đầy dẫy mọi sự.
11. Ấy chnh Ngi đ cho người nầy lm sứ đồ, kẻ kia lm tin tri, người khc lm thầy giảng Tin Lnh, kẻ khc nữa lm mục sư v gio sư,
12. để cc thnh đồ được trọn vẹn về cng việc của chức dịch v sự gy dựng thn thể ấng Christ,
13. cho đến chừng chng ta thảy đều hiệp một trong đức tin v trong sự hiểu biết Con ức Cha Trời, m nn bậc thnh nhơn, được tầm thước vc giạc trọn vẹn của ấng Christ.
14. Ngi muốn chng ta khng như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dnh lm cho lầm lạc, m day động v dời đổi theo chiều gi của đạo lạc,
15. nhưng muốn cho chng ta lấy lng yu thương ni ra lẽ chơn thật, để trong mọi việc chng ta đều được thm ln trong ấng lm đầu, tức l ấng Christ.
16. Ấy nhờ Ngi m cả thn thể rng buộc vững bền bởi những ci lắt lo, khiến cc phần giao thng với nhau, ty lượng sức mạnh của từng phần, lm cho thn thể lớn ln, v tự gy dựng trong sự yu thương.
17. Vậy, nầy l điều ti ni v điều ti nhơn danh Cha m rao ra: ấy l anh em chớ nn ăn ở như người ngoại đạo nữa, họ theo sự hư khng của tưởng mnh,
18. bởi sự ngu muội ở trong họ, v v lng họ cứng cỏi nn tr khn tối tăm, xa cch sự sống của ức Cha Trời.
19. Họ đ mất cả sự cảm biết, đnh bỏ mnh trong một đời bung lung, đem lng m đắm khng biết chn m phạm hết mọi điều uế.
20. Nhưng anh em học cho biết ấng Christ th chẳng phải như vậy,
21. v anh em đ nghe đạo Ngi, v được dạy dỗ trong Ngi (y theo lẽ thật trong ức Cha Jsus)
22. rằng anh em phải bỏ cch ăn nết ở ngy trước, thot lốt người cũ l người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dnh,
23. m phải lm nn mới trong tm ch mnh,
24. v mặc lấy người mới, tức l người đ được dựng nn giống như ức Cha Trời, trong sự cng bnh v sự thnh sạch của lẽ thật.
25. Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự ni dối, hy ni thật với kẻ ln cận mnh, v chng ta lm chi thể cho nhau.
26. V bằng anh em đương cơn giận, th chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn,
27. v đừng cho ma quỉ nhơn dịp.
28. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa; nhưng th chịu kh, chnh tay mnh lm nghề lương thiện, đặng c vật chi gip cho kẻ thiếu thốn th hơn.
29. chớ c một lời dữ no ra từ miệng anh em; nhưng khi đng ni hy ni một vi lời lnh gip ơn cho v c ch lợi cho kẻ nghe đến.
30. Anh em chớ lm buồn cho ức Thnh Linh của ức Cha Trời, v nhờ Ngi anh em được ấn chứng đến ngy cứu chuộc.
31. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mnh, ku ru, mắng nhiếc, cng mọi điều hung c.
32. Hy ở với nhau cch nhơn từ, đầy dẫy lng thương xt, tha thứ nhau như ức Cha Trời đ tha thứ anh em trong ấng Christ vậy.

-ph-s 5    chọn đoạn khc

1. Vậy anh em hy trở nn kẻ bắt chước ức Cha Trời như con ci rất yu dấu của Ngi;
2. hy bước đi trong sự yu thương, cũng như ấng Christ đ yu thương anh em, v v chng ta ph chnh mnh Ngi cho ức Cha Trời lm của dng v của tế lễ, như một thức hương c mi thơm.
3. Phm những sự gian dm, hoặc sự uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nn ni đến giữa anh em, theo như cch xứng đng cho cc thnh đồ.
4. Chớ ni lời tục tỉu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm pho, l những điều khng đng, những th cảm tạ ơn Cha th hơn.
5. V anh em phải biết r rằng kẻ gian dm, uế, tham lam, tức l kẻ thờ hnh tượng, khng một kẻ no được dự phần kế nghiệp của nước ấng Christ v ức Cha Trời.
6. ừng để cho ai lấy lời giả tr phỉnh dỗ anh em; v ấy l nhơn những điều đ m cơn thạnh nộ của ức Cha Trời ging trn cc con bạn nghịch.
7. Vậy, chớ c thng đồng điều chi với họ hết.
8. Vả, lc trước anh em đương cn tối tăm, nhưng by giờ đ nn người sng lng trong Cha. Hy bước đi như cc con sng lng;
9. v tri của sự sng lng ở tại mọi điều nhơn từ, cng bnh v thnh thật.
10. Hy xt điều chi vừa lng Cha,
11. v chớ dự vo cng việc v ch của sự tối tăm, th quở trch chng n th hơn;
12. v dầu ni đến điều m những người đ lm cch kn giấu, cũng đ l hổ thẹn rồi.
13. Nhưng hết thảy mọi sự đ bị quở trch đều được tỏ ra bởi sự sng; phm điều chi đ tỏ ra th trở nn sự sng vậy.
14. Cho nn c chp rằng: Ngươi đương ngủ, hy thức, hy vng dậy từ trong đm người chết, th ấng Christ sẽ chiếu sng ngươi.
15. Vậy, hy giữ cho kho về sự ăn ở của anh em, chớ xử mnh như người dại dột, nhưng như người khn ngoan.
16. Hy lợi dụng th giờ, v những ngy l xấu.
17. Vậy chớ nn như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu r muốn của Cha l thế no.
18. ừng say rượu, v rượu xui cho lung tuồng; nhưng phải đầy dẫy ức Thnh Linh.
19. Hy lấy ca vịnh, thơ thnh, v bi ht thing ling m đối đp cng nhau, v hết lng ht mừng ngợi khen Cha.
20. Hy thường thường nhơn danh ức Cha Jsus Christ chng ta, v mọi sự tạ ơn ức Cha Trời, l Cha chng ta.
21. Hy knh sợ ấng Christ m vng phục nhau.
22. Hỡi kẻ lm vợ, phải vng phục chồng mnh như vng phục Cha,
23. v chồng l đầu vợ, khc no ấng Christ l đầu Hội thnh, Hội thnh l thn thể Ngi, v Ngi l Cứu Cha của Hội thnh.
24. Ấy vậy, như Hội thnh phục dưới ấng Christ, th đờn b cũng phải phục dưới quyền chồng mnh trong mọi sự.
25. Hỡi người lm chồng, hy yu vợ mnh, như ấng Christ đ yu Hội thnh, ph chnh mnh v Hội thnh,
26. để khiến Hội nn thnh sau khi lấy nước rửa v dng ạo lm cho Hội tinh sạch,
27. đặng tỏ ra hội thnh đầy vinh hiển, khng vết, khng nhăn, khng chi giống như vậy, nhưng thnh sạch khng chỗ trch được ở trước mặt Ngi.
28. Cũng một thể ấy, chồng phải yu vợ như chnh thn mnh. Ai yu vợ mnh th yu chnh mnh vậy.
29. V chẳng hề c người no ght chnh thn mnh, nhưng nui nấng săn sc n như ấng Christ đối với Hội thnh,
30. v chng ta l cc chi thể của thn Ngi.
31. Vậy nn người đờn ng phải la cha mẹ m dnh du với vợ mnh, hai người cng nn một thịt.
32. Sự mầu nhiệm ấy l lớn, ti ni về ấng Christ v Hội thnh vậy.
33. Thế th mỗi người trong anh em phải yu vợ mnh như mnh, cn vợ th phải knh chồng.

-ph-s 6    chọn đoạn khc

1. Hỡi kẻ lm con ci, hy vng phục cha mẹ mnh trong Cha, v điều đ l phải lắm.
2. Hy tn knh cha mẹ ngươi (ấy l điều răn thứ nhất, c một lời hứa nối theo),
3. hầu cho ngươi được phước v sống lu trn đất.
4. Hỡi cc người lm cha, chớ chọc cho con ci mnh giận dữ, hy dng sự sửa phạt khuyn bảo của Cha m nui nấng chng n.
5. Hỡi kẻ lm ti tớ, hy run sợ, lấy lng thật th m vng phục kẻ lm chủ mnh theo phần xc, như vng phục ấng Christ,
6. khng phải vng phục trước mặt người m thi, như cc ngươi kiếm cch lm đẹp lng người ta, nhưng phải như ti tớ của ấng Christ, lấy lng tốt lm theo muốn ức Cha Trời.
7. Hy đem lng yu mến hầu việc chủ, cũng như hầu việc Cha, chẳng phải như hầu việc người ta,
8. v biết rằng bất luận ti mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lnh của Cha ty việc lnh mnh đ lm.
9. Hỡi anh em l người lm chủ, hy đối đi kẻ ti tớ mnh đồng một thể ấy, đừng c ngăm dọa chng n, v biết rằng mnh với chng n đều c một chủ chung ở trn trời, v trước mặt Ngi chẳng c sự ty vị ai hết.
10. Vả lại, anh em phải lm mạnh dạn trong Cha, nhờ sức ton năng của Ngi.
11. Hy mang lấy mọi kh giới của ức Cha Trời, để được đứng vững m địch cng mưu kế của ma quỉ.
12. V chng ta đnh trận, chẳng phải cng thịt v huyết, bn l cng chủ quyền, cng thế lực, cng vua cha của thế gian mờ tối nầy, cng cc thần dữ ở cc miền trn trời vậy.
13. Vậy nn, hy lấy mọi kh giới của ức Cha Trời, hầu cho trong ngy khốn nạn, anh em c thể cự địch lại v khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vng.
14. Vậy, hy đứng vững, lấy lẽ thật lm dy nịt lưng, mặc lấy gip bằng sự cng bnh,
15. dng sự sẵn sng của Tin Lnh bnh an m lm giy dp.
16. Lại phải lấy thm đức tin lm thuẫn, nhờ đ anh em c thể dập tắt được cc tn lửa của kẻ dữ.
17. Cũng hy lấy sự cứu chuộc lm mo trụ, v cầm gươm của ức Thnh Linh, l lời ức Cha Trời.
18. Hy nhờ ức Thnh Linh, thường thường lm đủ mọi thứ cầu nguyện v ni xin. Hy dng sự bền đổ trọn vẹn m tỉnh thức về điều đ, v cầu nguyện cho hết thảy cc thnh đồ.
19. Cũng hy v ti m cầu nguyện, để khi ti mở miệng ra, Cha ban cho ti tự do mọi bề, by tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo Tin Lnh,
20. m ti v đạo ấy lm sứ giả ở trong vng xiềng xch, hầu cho ti ni cch dạn dĩ như ti phải ni.
21. Vả, muốn cho anh em cũng biết những sự thuộc về ti v việc ti lm, th c Ti-chi-cơ, anh em rất yu dấu của chng ta, l ti tớ trung thnh của Cha, sẽ bo tin mọi sự cho anh em.
22. Ti đ sai người đi, c cho anh em biết tnh cảnh chng ti l thể no, để yn ủi lng anh em.
23. Nguyền xin anh em được sự bnh an, sự yu thương cng đức tin ban cho bởi ức Cha Trời, l Cha, v bởi ức Cha Jsus Christ!
24. Nguyền xin n điển ở với hết thảy những kẻ lấy lng yu thương chẳng phai m knh mến ức Cha Jsus Christ chng ta!