Mục Lục

[1] [2] [3] [4]


Phi-lp 1    chọn đoạn khc

1. Phao-l v Ti-m-th, ti tớ của ức Cha Jsus Christ, gởi cho hết thảy cc thnh đồ trong ức Cha Jsus Christ, ở thnh Phi lp, cng cho cc gim mục v cc chấp sự:
2. nguyền xin anh em được n điển v sự bnh an ban cho bởi ức Cha Trời, Cha chng ta v bởi ức Cha Jsus Christ!
3. Mỗi khi ti nhớ đến anh em, th cảm tạ ức Cha Trời ti,
4. v mỗi khi cầu nguyện, ti hằng cầu cho hết thảy anh em cch hớn hở,
5. v cớ từ buổi ban đầu cho đến by giờ, anh em đ được thng cng trong sự tấn tới của đạo Tin Lnh;
6. ti tin chắc rằng ấng đ khởi lm việc lnh trong anh em, sẽ lm trọn hết cho đến ngy của ức Cha Jsus Christ.
7. Ti nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy, l phải lắm; v anh em ở trong lng ti, dầu trong vng xiềng xch ti, hoặc trong khi binh vực v lm chứng đạo Tin Lnh, th anh em cũng c dự phần n điển đ ban cho ti.
8. ức Cha Trời cũng chứng rằng: ti lấy lng yu dấu của ức Cha Jsus Christ m tru mến anh em.
9. Lại, điều ti xin trong khi cầu nguyện, ấy l lng yu thương của anh em cng ngy cng chan chứa hơn, trong sự thng biết v sự suy hiểu,
10. để nghiệm thử những sự tốt lnh hơn, hầu cho anh em được tinh sạch khng chỗ trch được, cho đến ngy ấng Christ,
11. được đầy tri cng bnh đến bởi ức Cha Jsus Christ, lm cho sng danh v khen ngợi ức Cha Trời.
12. Hỡi anh em, ti muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho ti đ gip thm sự tấn tới cho đạo Tin Lnh,
13. đến nỗi chốn cng đường v cc nơi khc đều r ti v ấng Christ m chịu xiềng xch.
14. Phần nhiều trong anh em nhơn ti bị xiềng xch m c lng tin rất lớn trong ấng Christ, dm truyền đạo ức Cha Trời chẳng sợ hi g.
15. Thật c một đi người v lng ganh tị v ci lẫy m rao truyền ấng Christ, nhưng cũng c kẻ lấy tốt m rao truyền.
16. Những người nầy lm bởi lng yu mến, biết rằng: ti được lập ln để binh vực đạo Tin Lnh.
17. Cn những người kia, v phe đảng xui giục, c lng rao truyền ấng Christ cch khng ngay thật, tưởng thm khổ no cho sự xiềng xch ti.
18. Song c hề g! Dẫu thế no đi nữa, hoặc lm bộ, hoặc thật th, ấng Christ cũng được rao truyền; ấy v đ ti đương mừng rỡ, v sẽ cn mừng rỡ nữa.
19. V ti biết rằng nhờ anh em cầu nguyện, v nhờ Thnh Linh của ức Cha Jsus Christ gip đỡ, th điều nầy sẽ trở lm ch cho sự rỗi ti.
20. Ti c lng trng cậy chắc chắn nầy, việc chi ti cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, ti ni cch tự do mọi bề, như vậy, dầu ti sống hay chết, ấng Christ sẽ được cả sng trong mnh ti.
21. V ấng Christ l sự sống của ti, v sự chết l điều ch lợi cho ti vậy.
22. V thử ti cứ sống trong xc thịt, l ch lợi cho cng kh ti, th ti chẳng biết nn lựa điều chi.
23. Ti bị p giữa hai bề muốn đi ở với ấng Christ, l điều rất tốt hơn;
24. nhưng ti cứ ở trong xc thịt, ấy l sự cần hơn cho anh em.
25. Trong sự tin chắc đ, ti biết rằng ti sẽ cứ cn lại v ở với hết thảy anh em, để gip đức tin anh em được tấn tới v vui vẻ;
26. hầu cho khi ti lại đến cng anh em, anh em sẽ nhơn ti m c nhiều cớ khoe mnh lun trong ức Cha Jsus Christ.
27. Duy anh em phải ăn ở một cch xứng đng với đạo Tin Lnh của ấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, ti cũng biết rằng anh em một lng đứng vững, đồng tm chống cự v đức tin của đạo Tin Lnh, phm sự chẳng để cho kẻ th nghịch ngăm dọa mnh;
28. điều đ l một chứng nghiệm chng n phải hư mất, cn anh em được cứu rỗi; v ấy l từ nơi ức Cha Trời,
29. Ngi nhơn ấng Christ, ban ơn cho anh em, khng những tin ấng Christ m thi, lại phải chịu khổ v Ngi nữa,
30. l phải chịu cng một cuộc chiến tranh như anh em đ thấy ở nơi ti v hiện nay cn nghe ni c nơi ti.

Phi-lp 2    chọn đoạn khc

1. Vậy nếu trong ấng Christ c điều yn ủi no, nếu v lng yu thương c điều cứu gip no, nếu c sự thng cng nơi Thnh Linh, nếu c lng yu mến v lng thương xt,
2. th anh em hy hiệp với nhau, đồng tnh yu thương, đồng tm, đồng tư tưởng m lm cho ti vui mừng trọn vẹn.
3. Chớ lm sự chi v lng tranh cạnh hoặc v hư vinh, nhưng hy khim nhường, coi người khc như tn trọng hơn mnh.
4. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi ring mnh, nhưng phải chăm về lợi kẻ khc nữa.
5. Hy c đồng một tm tnh như ấng Christ đ c,
6. Ngi vốn c hnh ức Cha Trời, song chẳng coi sự bnh đẳng mnh với ức Cha Trời l sự nn nắm giữ;
7. chnh Ngi đ tự bỏ mnh đi, lấy hnh ti tớ v trở nn giống như loi người;
8. Ngi đ hiện ra như một người, tự hạ mnh xuống, vng phục cho đến chết, thậm ch chết trn cy thập tự.
9. Cũng v đ nn ức Cha Trời đ đem Ngi ln rất cao, v ban cho Ngi danh trn hết mọi danh,
10. hầu cho nghe đến danh ức Cha Jsus, mọi đầu gối trn trời, dưới đất, bn dưới đất, thảy đều qu xuống,
11. v mọi lưỡi thảy đều xưng Jsus Christ l Cha, m tn vinh ức Cha Trời, l ức Cha Cha.
12. Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yu dấu của ti, như anh em đ vng lời lun lun, chẳng những khi ti c mặt m thi, lại by giờ l lc ti vắng mặt, hy cng hơn nữa, m lấy lng sợ sệt run rẩy lm nn sự cứu chuộc mnh.
13. V ấy chnh ức Cha Trời cảm động lng anh em vừa muốn vừa lm theo tốt Ngi.
14. Phm lm việc g chớ nn lằm bằm v lưỡng lự,
15. hầu cho anh em ở giữa dng di hung c ngang nghịch, được nn con ci của ức Cha Trời, khng vt, khng t, khng chỗ trch được, lại giữa dng di đ, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sng như đuốc trong thế gian;
16. cho đến nỗi tới ngy của ấng Christ, ti c thể khoe mnh rằng chẳng đ chạy v ch v kh nhọc luống cng.
17. V dầu huyết ti phải dng để tưới trn của tế lễ v của dng đức tin anh em ti cũng vui lng, lại đồng vui với anh em hết thảy.
18. anh em cũng vậy, hy vui lng về điều đ, v hy cng vui với ti.
19. Vả, ti mong rằng nhờ ơn ức Cha Jsus, kp sai Ti-m-th đến cng anh em, để tới phin ti, ti nghe tin anh em, m được yn lng.
20. Thật vậy, ti khng c ai như người đồng tnh với ti để thật lng lo về việc anh em:
21. ai nấy đều tm lợi ring của mnh, chớ khng tm của ức Cha Jsus Christ.
22. Nhưng anh em đ biết sự trung tn từng trải của người; v biết người l trung thnh với ti về việc Tin Lnh, như con ở với cha vậy.
23. Nn ti mong sai người đến nơi anh em liền, vừa khi ti sẽ r sự tnh ti ra thể no;
24. ti lại c lng trng cậy nầy trong Cha, l chnh mnh ti khng bao lu sẽ đến.
25. trong khi chờ đợi, ti tưởng cần phải sai p-ba-ph-đch, anh em ti, bạn cng lm việc v cng chiến trận với ti, đến cng anh em, người cũng l ủy vin của anh em ở kề ti, đặng cung cấp mọi sự cần dng cho ti vậy.
26. V người rất ước ao thấy anh em hết thảy, v đ lo về anh em nghe mnh bị đau ốm.
27. Vả, người mắc bịnh gần chết; nhưng ức Cha Trời đ thương xt người, v chẳng những người m thi, cả đến ti nữa, đặng ti khỏi buồn rầu cng thm buồn rầu.
28. Vậy, ti đ sai người đi rất kp, hầu cho anh em lại thấy người th mừng rỡ, v ti cũng bớt buồn rầu.
29. Thế th, hy lấy sự vui mừng trọn vẹn m tiếp rước người trong Cha, v tn knh những người như vậy;
30. bởi, ấy l v cng việc của ấng Christ m người đ gần chết, liều sự sống mnh để b lại cc việc m chnh anh em khng thể gip ti.

Phi-lp 3    chọn đoạn khc

1. Hỡi anh em, sau hết, anh em hy vui mừng trong Cha! Ti chẳng hề sợ phiền m lại viết những điều nầy cho anh em nữa, v ấy l c ch cho anh em.
2. Hy coi chừng loi ch; hy coi chừng kẻ lm cng gian c; hy coi chừng php cắt b giả.
3. V, ấy chnh chng ta l kẻ chịu php cắt b thật, l kẻ cậy Thnh Linh ức Cha Trời m hầu việc ức Cha Trời, khoe mnh trong ấng Christ, v khng để lng tin cậy trong xc thịt bao giờ.
4. Ấy chẳng phải ti khng c thể cậy mnh trong xc thịt đu. V bằng kẻ khc tưởng rằng c thể cậy mnh trong xc thịt, th ti lại c thể bội phần nữa,
5. ti chịu php cắt b ngy thứ tm, về dng Y-sơ-ra-n, chi phi Bn-gia-min, người H-bơ-rơ, con của người H-bơ-rơ; về luật php, th thuộc phe Pha-ra-si;
6. về lng sốt sắng, th l kẻ bắt bớ hội thnh; cn như về sự cng bnh của luật php, th khng chỗ trch được.
7. Nhưng v cớ ấng Christ, ti đ coi sự lời cho ti như l sự lỗ vậy.
8. Ti cũng coi hết thảy mọi sự như l sự lỗ, v sự nhận biết ức Cha Jsus Christ l qu hơn hết, Ngi l Cha ti, v ti v Ngi m liều bỏ mọi điều lợi đ. Thật, ti xem những điều đ như rơm rc, hầu cho được ấng Christ
9. v được ở trong Ngi, được sự cng bnh, khng phải cng bnh của ti bởi luật php m đến, bn l bởi tin đến ấng Christ m được, tức l cng bnh đến bởi ức Cha Trời v đ lập ln trn đức tin;
10. cho đến nỗi ti được biết Ngi, v quyền php sự sống lại của Ngi, v sự thng cng thương kh của Ngi, lm cho ti nn giống như Ngi trong sự chết Ngi,
11. mong cho ti được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.
12. Ấy khng phải ti đ giựt giải rồi, hay l đ đến nơi trọn lnh rồi đu, nhưng ti đương chạy hầu cho giựt được, v chnh ti đ được ức Cha Jsus Christ giựt lấy rồi.
13. Hỡi Anh em, về phần ti, ti khng tưởng rằng đ đạt đến mục đch,
14. nhưng ti cứ lm một điều: qun lửng sự ở đằng sau, m bươn theo sự ở đằng trước, ti nhắm mục đch m chạy, để giựt giải về sự ku gọi trn trời của ức Cha Trời trong ức Cha Jsus Christ.
15. Vậy, hễ những người trọn vẹn trong chng ta, phải c tưởng đ; v nếu anh em tưởng đằng khc, ức Cha Trời cũng sẽ lấy sự đ soi sng cho anh em.
16. Duy Chng ta đ đạt đến bậc no, th chng ta phải đồng đi vậy.
17. Hỡi Anh em, hy bắt chước ti, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực m anh em thấy trong chng ti.
18. V ti đ thường ni điều nầy cho anh em, nay ti lại khc m ni nữa: lắm người c cch ăn ở như l kẻ th nghịch thập tự gi của ấng Christ.
19. Sự cuối cng của họ l hư mất; họ lấy bụng mnh lm cha mnh, v lấy sự xấu hổ của mnh lm vinh hiển, chỉ tư tưởng về cc việc thế gian m thi.
20. Nhưng chng ta l cng dn trn trời; ấy l từ nơi đ m chng ta trng đợi Cứu Cha mnh l ức Cha Jsus Christ,
21. Ngi sẽ biến ha thn thể hn mạt chng ta ra giống như thn thể vinh hiển Ngi, y theo quyền php Ngi c để phục mun vật.

Phi-lp 4    chọn đoạn khc

1. Vậy th, hỡi anh em rất yu rất thiết, l sự vui mừng v mo triều thin cho ti, kẻ rất yu dấu ơi, hy đứng vững trong Cha.
2. Ti khuyn -y-đi v khuyn Sin-ty-cơ phải hiệp một trong Cha.
3. Hỡi kẻ đồng liu trung tn, ti cũng xin anh gip hai người đờn b ấy, nhơn hai b ấy cng ti đ v đạo Tin Lnh m chiến đấu; Cơ-l-măn v cc bạn khc đồng lm việc với ti cũng vậy, c tn những người đ bin vo sch sự sống rồi.
4. Hy vui mừng trong Cha lun lun. Ti lại cn ni nữa: hy vui mừng đi.
5. Hy cho mọi người đều biết nết nhu m của anh em. Cha đ gần rồi.
6. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hy dng lời cầu nguyện, ni xin, v sự tạ ơn v trnh cc sự cầu xin của mnh cho ức Cha Trời.
7. Sự bnh an của ức Cha Trời vượt qu mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gn lng v tưởng anh em trong ức Cha Jsus Christ.
8. Rốt lại, hỡi anh em, phm điều chi chơn thật, điều chi đng tn, điều chi cng bnh, điều chi thanh sạch, điều chi đng yu chuộng, điều chi c tiếng tốt, điều chi c nhơn đức đng khen, th anh em phải nghĩ đến.
9. Hễ sự g anh em đ học, đ nhận, đ nghe ở nơi ti v đ thấy trong ti, hy lm đi, th ức Cha Trời của sự bnh an sẽ ở cng anh em.
10. Ti được rất vui mừng trong Cha, v nay anh em lại lo tưởng về ti lần nữa; anh em vẫn tưởng đến điều đ lắm, nhưng khng c dịp tiện.
11. Khng phải l ti muốn ni đến sự cần dng của ti; v ti đ tập hễ gặp cảnh ngộ no, cũng thỏa lng ở vậy.
12. Ti biết chịu ngho hn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự v mọi nơi, ti đ tập cả, dầu no hay đi, dầu dư hay thiếu cũng được.
13. Ti lm được mọi sự nhờ ấng ban thm sức cho ti.
14. Nhưng anh em gip ti cơn hoạn nạn, th đ lm điều thiện.
15. Hỡi người Phi-lp, anh em cũng biết rằng lc ti khởi giảng Tin Lnh trong khi la xứ Ma-x-đoan, th ngoi hội thnh của anh em, chẳng c hội no khc hiệp với ti để lập thnh sự trao đổi trong chng ta cả;
16. v tại T-sa-l-ni-ca, anh em đ một hai lần gởi đồ cung cấp về sự cần dng cho ti vậy.
17. Ấy khng phải ti cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em.
18. Vậy, ti đ nhận được hết, v đương dư dật; ti được đầy dẫy v đ nhận đồ nơi p-ba-ph-đch m anh em gởi cho ti, như một thứ hương c mi thơm, tức l một của lễ ức Cha Trời đng nhận, v đẹp lng Ngi.
19. ức Cha Trời ti sẽ lm cho đầy đủ mọi sự cần dng của anh em y theo sự giu c của Ngi ở nơi vinh hiển trong ức Cha Jsus Christ.
20. Nguyền xin sự vinh hiển về nơi ức Cha Trời, l Cha chng ta, đời đời v cng! A-men.
21. Hy cho hết thảy cc thnh đồ trong ức Cha Jsus Christ; cc anh em ở cng ti cho anh em
22. Hết thảy cc thnh đồ cho anh em, nhứt l về người nh S-sa.
23. Nguyền xin n điển của ức Cha Jsus Christ ở trong lng anh em!