Mục Lục

[1] [2] [3]


2 T-sa-l-ni-ca 1    chọn đoạn khc

1. Phao-l, Sin-vanh v Ti-m-th gởi cho Hội thnh T-sa-l-ni-ca, l Hội thnh ở trong ức Cha Trời, Cha chng ta, v trong ức Cha Jsus Christ, l Cha:
2. nguyền xin anh em được n điển v sự bnh an ban cho bởi ức Cha Trời Cha chng ta, v bởi ức Cha Jsus Christ!
3. Hỡi anh em, chng ti phải v anh em cảm tạ ức Cha Trời lun lun; điều đ l phải lắm, v đức tin anh em rất tấn tới, v lng yu thương của mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau cng ngy cng thm.
4. Chng ti cũng v anh em m khoe mnh cng cc Hội thnh của ức Cha Trời, v lng nhịn nhục v đức tin anh em trong mọi sự bắt bớ khốn kh đương chịu.
5. đủ chứng cớ về sự đon xt cng bnh của ức Cha Trời, Ngi muốn khiến anh em nn xứng đng cho nước Ngi, l v nước đ m anh em chịu khổ.
6. Vả, theo sự cng bnh ức Cha Trời, th ắt l Ngi lấy điều khổ bo cho những kẻ lm khổ anh em,
7. v cho anh em, l kẻ chịu khổ, được nghỉ ngơi với chng ti, trong khi ức Cha Jsus từ trời hiện đến với cc thin sứ của quyền php Ngi, giữa ngọn lửa hừng,
8. bo th những kẻ chẳng hề nhận biết ức Cha Trời, v khng vng phục Tin Lnh của ức Cha Jsus Christ chng ta.
9. Họ sẽ bị hnh phạt hư mất đời đời, xa cch mặt Cha v sự vinh hiển của quyền php Ngi,
10. tức l khi Ngi sẽ đến trong ngy đ, để được sng danh trong cc thnh đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin; v anh em đ tin lời chng ti lm chứng trước mặt anh em.
11. Cho nn, chng ti v anh em cầu nguyện khng thi, hầu cho ức Cha Trời chng ta khiến anh em xứng đng với sự gọi của Ngi, v cho Ngi lấy quyền php lm trọn trong anh em mọi định thương xt của lng nhơn Ngi v cng việc của đức tin;
12. đến nỗi lm sng danh ức Cha Jsus chng ta trong anh em, v anh em trong Ngi, ty theo n điển của ức Cha Trời chng ta v của ức Cha Jsus Christ.

2 T-sa-l-ni-ca 2    chọn đoạn khc

1. Luận về sự đến của ức Cha Jsus Christ chng ta, v về sự chng ta hội hiệp cng Ngi,
2. th, hỡi anh em, xin chớ vội bối rối v kinh hoảng hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời ni hay l bởi bức thơ no tựa như chng ti đ gởi m ni rằng ngy Cha gần đến.
3. Mặc ai dng cch no, cũng đừng để họ lừa dối mnh. V phải c sự bỏ đạo đến trước, v c người tội c, con của sự hư mất hiện ra,
4. tức l kẻ đối địch, tn mnh ln trn mọi sự m người ta xưng l ức Cha Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đỗi ngồi trong đền ức Cha Trời, chnh mnh tự xưng l ức Cha Trời.
5. Anh em h khng nhớ khi ti cn ở với anh em, th đ ni về những sự đ sao?
6. Hiện nay anh em biết r điều lm ngăn trở n, hầu cho n chỉ hiện ra đng kỳ n thi.
7. V đ c sự mầu nhiệm của điều bội nghịch đương hnh động rồi; song ấng cn ngăn trở cần phải cất đi.
8. Bấy giờ kẻ nghịch cng luật php kia sẽ hiện ra, ức Cha Jsus sẽ dng hơi miệng Ngi m hủy diệt n, v trừ bỏ n bởi sự chi sng của sự Ngi đến.
9. Kẻ đ sẽ lấy quyền của quỉ Sa-tan m hiện đến, lm đủ mọi thứ php lạ, dấu dị v việc kỳ dối giả;
10. dng mọi cch phỉnh dổ khng cng bnh m dổ những kẻ hư mất, v chng n đ khng nhận lnh sự yu thương của lẽ thật để được cứu rỗi.
11. Ấy v thế m ức Cha Trời cho chng n mắc phải sự lầm lạc, l sự khiến chng n tin điều dối giả,
12. hầu cho hết thảy những người khng tin lẽ thật, song chuộng sự khng cng bnh, điều bị phục dưới sự phn xt của Ngi.
13. Hỡi anh em yu dấu của Cha, cn như chng ti, phải v anh em tạ ơn ức Cha Trời khng thi, v vừa lc ban đầu, Ngi đ chọn anh em bởi sự nn thnh của Thnh Linh, v bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em.
14. Ấy cũng l v đ m Ngi đ dng Tin Lnh chng ti gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của ức Cha Jsus Christ chng ta.
15. Hỡi anh em, vậy th hy đứng vững, hy vng giữ những điều dạy dỗ m chng ti đ truyền cho anh em, hoặc bằng lời ni, hoặc bằng thơ từ của chng ti.
16. Nguyền xin chnh ức Cha Jsus Christ chng ta, v ức Cha Trời, Cha chng ta, l ấng đ yu thương chng ta, v đ lấy n điển Ngi m ban cho chng ta sự yn ủi đời đời v sự trng cậy tốt lnh,
17. hy yn ủi lng anh em, khiến anh em được bền vững trong mọi việc lnh cng mọi lời ni lnh.

2 T-sa-l-ni-ca 3    chọn đoạn khc

1. Vả lại, hỡi anh em, hy cầu nguyện cho chng ti, hầu cho đạo Cha được đồn ra v được sng danh, như thể ở trong anh em vậy,
2. lại hầu cho chng ti được giải thot khỏi kẻ v l v người c; v chẳng phải hết thảy đều c đức tin.
3. Cha l thnh tn, sẽ lm cho anh em bền vững v giữ cho khỏi c giả.
4. Về phần anh em, chng ti c lng tin cậy trong Cha rằng anh em đương lm v sẽ lm những việc chng ti dặn biểu.
5. Nguyền xin Cha soi dẫn lng anh em tới đến sự yu mến ức Cha Trời, v sự nhịn nhục của ấng Christ!
6. Hỡi anh em, nhơn danh ức Cha Jsus Christ chng ta, chng ti khuyn anh em phải lnh người anh em no khng biết tu đức hạnh mnh, v khng bước theo cc điều dạy dỗ m anh em đ nhận lnh nơi chng ti.
7. Chnh anh em biết điều mnh phải lm để học đi chng ti; v chng ti khng c ăn ở si bậy giữa anh em,
8. chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đm ngy lm lụng kh nhọc, để khỏi lụy đến một người no trong anh em hết.
9. Chẳng phải chng ti khng c quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn lm gương cho anh em, để anh em bắt chước.
10. Khi chng ti ở cng anh em, cũng đ rao bảo cho anh em rằng: nếu ai khng khứng lm việc, th cũng khng nn ăn nữa.
11. Vả, chng ti nghe trong anh em c kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề lm lụng, trở chăm những sự v ch thi.
12. Chng ti nhơn danh ức Cha Jsus Christ, bảo v khuyn những kẻ đ phải yn lặng m lm việc, hầu cho ăn bnh của mnh lm ra.
13. Hỡi anh em, phần anh em chớ nn chn mệt lm sự lnh.
14. V bằng c ai khng tun theo lời chng ti ni trong thơ nầy, th hy ghi lấy, chớ giao thng với họ, hầu cho họ nhơn đ biết xấu hổ.
15. Tuy vậy, chớ coi người đ như kẻ nghịch th, nhưng hy răn bảo người như anh em vậy.
16. Nguyền xin chnh Cha bnh an ban sự bnh an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cch! Lại xin Cha ở cng anh em hết thảy!
17. Chnh tay ti, l Phao-l, viết lời cho thăm nầy cho anh em: ấy đ l dấu k của ti trong mọi thơ từ của ti, ti viết như vậy.
18. Nguyền xin n điển của ức Cha Jsus Christ chng ta ở cng anh em hết thảy!