Mục Lục

[1] [2] [3] [4] [5] [6]


1 Ti-m-th 1    chọn đoạn khc

1. Phao-l, vng mạng ức Cha Trời l Cứu Cha chng ta, v vng mạng ức Cha Jsus Christ l sự trng cậy chng ta, lm sứ đồ của ức Cha Jsus Christ,
2. gởi cho Ti-m-th, l con thật của ta trong đức tin: nguyền xin con được n điển, sự thương xt v sự bnh an ban cho bởi ức Cha Trời, Cha chng ta, v bởi ức Cha Jsus Christ, Cha chng ta!
3. Ta nay nhắc lại mạng lịnh m ta đ truyền cho con, khi ta đi sang xứ Ma-x-đoan, con phải ở lại -ph-s, để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo gio khc,
4. đừng nghe ph ngn v gia phổ v cng, l những điều gy nn sự ci lẫy, chớ chẳng bổ sự mở mang cng việc của ức Cha Trời, l cng việc được trọn bởi đức tin.
5. Mục đch của sự răn bảo, ấy l sự yu thương, bởi lng tinh sạch, lương tm tốt v đức tin thật m sanh ra.
6. C vi kẻ xy bỏ mục đch đ, đi tm những lời v ch;
7. họ muốn lm thầy dạy luật, m khng hiểu điều mnh ni hoặc điều mnh tự quyết.
8. Vả, chng ta biết luật php vẫn tốt lnh cho kẻ dng ra cch chnh đng,
9. v biết r rng luật php khng phải lập ra cho người cng bnh, bn l v những kẻ tri luật php, bạn nghịch, v những kẻ khng tin knh, phạm tội, những kẻ v đạo, ni phạm thnh thần, những kẻ giết cha mẹ, giết người,
10. v những kẻ t dm, kẻ đắm nam sắc, ăn cướp người, ni dối, thề dối, v v hết thảy sự tri nghịch với đạo lnh.
11. Ấy đ l điều đạo Tin Lnh vinh hiển của ức Cha Trời hạnh phước dạy dỗ, m sự truyền đạo đ đ giao ph cho ta.
12. Ta cảm tạ ấng ban thm sức cho ta, l ức Cha Jsus Christ, Cha chng ta, về sự Ngi đ xt ta l trung thnh, lập ta lm kẻ gip việc;
13. ta ngy trước vốn l người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đ đội ơn thương xt, v ta đ lm những sự đ đương lc ta ngu muội chưa tin.
14. n điển của Cha chng ta đ dư dật trong ta, với đức tin cng sự thương yu trong ức Cha Jsus Christ.
15. ức Cha Jsus Christ đ đến trong thế gian để cứu vớt kẻ c tội, ấy l lời chắc chắn, đng đem lng tin trọn vẹn m nhận lấy; trong những kẻ c tội đ ta l đầu.
16. Nhưng ta đ đội ơn thương xt, hầu cho ức Cha Jsus Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngi ra trong ta l kẻ lm đầu, để dng ta lm gương cho những kẻ sẽ tin Ngi được sự sống đời đời.
17. Nguyền xin sự tn qu, vinh hiển đời đời v cng về nơi Vua mun đời, khng hề hư nt, khng thấy được, tức l ức Cha Trời c một m thi! A-men.
18. Hỡi Ti-m-th, con ta, sự răn bảo m ta truyền cho con, theo cc lời tin tri đ chỉ về con, tức l, phải nhờ những lời đ m đnh trận tốt lnh,
19. cầm giữ đức tin v lương tm tốt. Mấy kẻ đ chối bỏ lương tm đ, th đức tin họ bị chm đắm:
20. trong số ấy c Hy-m-n v A-lc-xan-đơ, ta đ ph cho quỉ Sa-tan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa.

1 Ti-m-th 2    chọn đoạn khc

1. Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, ku van, tạ ơn cho mọi người,
2. cho cc vua, cho hết thảy cc bậc cầm quyền, để chng ta được lấy điều nhơn đức v thnh thật m ở đời cho bnh tịnh yn ổn.
3. Ấy l một sự lnh v đẹp mắt ức Cha Trời, l Cứu Cha chng ta,
4. Ngi muốn cho mọi người được cứu rỗi v hiểu biết lẽ thật.
5. V chỉ c một ức Cha Trời, v chỉ c một ấng Trung bảo ở giữa ức Cha Trời v loi người, tức l ức Cha Jsus Christ, l người;
6. Ngi đ ph chnh mnh Ngi lm gi chuộc mọi người. Ấy l lời chứng đ lm đng kỳ
7. (ta ni thật, khng ni dối), v lời chứng ấy, ta đ được cử lm thầy giảng, lm sứ đồ v gio sư cho dn ngoại, để dạy họ về đức tin v về lẽ thật.
8. Vậy, ta muốn những người đờn ng đều giơ tay thnh sạch ln trời, m cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ c giận dữ v ci cọ.
9. Ta cũng muốn rằng những người đờn b ăn mặc một cch gọn ghẽ, lấy nết na v đức hạnh giồi mnh, khng dng những tc gic, vng, chu ngọc v o quần qu gi,
10. nhưng dng việc lnh, theo lẽ đương nhin của người đờn b tin knh Cha.
11. ờn b phải yn lặng m nghe dạy, lại phải vng phục mọi đng.
12. Ta khng cho php đờn b dạy dỗ, cũng khng được cầm quyền trn đờn ng; nhưng phải ở yn lặng.
13. V A-đam được dựng nn trước nhứt, rồi mới tới -va.
14. Lại khng phải A-đam bị dỗ dnh, bn l người đn b bị dỗ dnh m sa vo tội lỗi.
15. Dầu vậy, nếu đờn b lấy đức hạnh m bền đỗ trong đức tin, trong sự yu thương, v trong sự nn thnh, th sẽ nhơn đẻ con m được cứu rỗi.

1 Ti-m-th 3    chọn đoạn khc

1. V bằng c kẻ mong được lm gim mục, ấy l ưa muốn một việc tốt lnh; lời đ l phải lắm.
2. Vậy, người gim mục cần phải khng chỗ trch được, l chồng chỉ một vợ m thi, c tiết độ, c ti tr, xứng đng, hay tiếp khch v kho dạy dỗ.
3. ừng m rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại ha nh; lại đừng ham tiền bạc;
4. phải kho cai trị nh ring mnh, giữ con ci mnh cho vng phục v ngay thật trọn vẹn;
5. v nếu c ai khng biết cai trị nh ring mnh, th lm sao cai trị được Hội thnh của ức Cha Trời?
6. Người mới tin đạo khng được lm gim mục, e người tự kiu m sa vo n phạt của ma quỉ chăng.
7. Người gim mục lại phải được người ngoại lm chứng tốt cho, kẻo bị sỉ nhục v mắc bẫy ma quỉ.
8. Cc chấp sự cũng phải cho nghim trọng, khng được ni hai lời, khng được ghiền rượu, khng được tham lợi phi nghĩa,
9. nhưng phải lấy lương tm thanh sạch giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin.
10. Những người đ cũng phải chịu thử thch trước đ, nếu khng chỗ trch được th mới được lm chức chấp sự.
11. Vợ cc chấp sự cũng phải nghim trọng, chớ ni xấu, phải c tiết độ v trung tn trong mọi việc.
12. Cc chấp sự chỉ nn lm chồng của một vợ m thi, phải kho cai trị con ci v nh ring mnh.
13. V ai kho lm chức vụ mnh th được bực cao trọng v lng rất dạn dĩ trong đức tin đến ức Cha Jsus Christ.
14. Ta mong mau mau đến thăm con, nhưng viết thơ nầy,
15. phng ta c chậm đến, th con biết lm thể no trong nh ức Cha Trời, tức l Hội thnh của ức Cha Trời hằng sống, trụ v nền của lẽ thật vậy.
16. Mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin knh l lớn lắm: ấng đ được tỏ ra trong xc thịt, Th đ được ức Thnh Linh xưng l cng bnh, ược thin sứ trng thấy, ược giảng ra cho dn ngoại, ược thin hạ tin cậy, ược cất ln trong sự vinh hiển.

1 Ti-m-th 4    chọn đoạn khc

1. Vả, ức Thnh Linh phn tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, c mấy kẻ sẽ bội đạo m theo cc thần lừa dối, v đạo l của quỉ dữ,
2. bị lầm lạc bởi sự giả hnh của gio sư dối, l kẻ c lương tm đ l,
3. họ sẽ cấm cưới gả, v biểu king cc thức ăn ức Cha Trời đ dựng nn cho kẻ c lng tin v biết lẽ thật, tạ ơn m dng lấy.
4. Vả, mọi vật ức Cha Trời đ dựng nn đều l tốt lnh cả, khng một vật chi đng bỏ, miễn l mnh cảm ơn m ăn lấy th được;
5. v nhờ lời ức Cha Trời v lời cầu nguyện m vật đ được nn thnh.
6. Con giải tỏ cc việc đ cho anh em, th con sẽ nn kẻ gip việc ngay lnh của ức Cha Jsus Christ, được nui bởi cc lời của đức tin v đạo l lnh m con đ theo.
7. Những lời hư ngụy phm tục giống như chuyện bịa cc b gi, th hy bỏ đi, v tập tnh sự tin knh.
8. V sự tập tnh thn thể ch lợi chẳng bao lăm, cn như sự tin knh l ch cho mọi việc, v c lời hứa về đời nầy v về đời sau nữa.
9. Ấy đ l một lời ni chắc chắn, đng đem lng tin trọn vẹn m nhận lấy.
10. Vả, nếu chng ta kh nhọc v đnh trận, ấy l đ để sự trng cậy ta trong ức Cha Trời hằng sống, Ngi l Cứu Cha của mọi người, m nhứt l của tn đồ.
11. Ka l điều con phải rao truyền v dạy dỗ.
12. Chớ để người ta khinh con v trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời ni, nết lm, sự yu thương, đức tin v sự tinh sạch m lm gương cho cc tn đồ.
13. Hy chăm chỉ đọc sch, khuyn bảo, dạy dỗ, cho đến chừng ta đến.
14. ừng bỏ qun ơn ban trong lng con, l ơn bởi lời tin tri nhơn hội trưởng lo đặt tay m đ ban cho con vậy.
15. Hy săn sc chuyn lo những việc đ, hầu cho thin hạ thấy sự tấn tới của con.
16. Hy giữ chnh mnh con v sự dạy dỗ của con; phải bền đỗ trong mọi sự đ, v lm như vậy th con v kẻ nghe con sẽ được cứu.

1 Ti-m-th 5    chọn đoạn khc

1. Chớ quở nặng người gi cả, nhưng hy khuyn dỗ họ như cha, cn kẻ trẻ th như anh em,
2. đờn b c tuổi cũng như mẹ, bọn thiếu nữ như chị em, m phải lấy cch thanh sạch trọn vẹn.
3. Hy knh những người đờn b ga thật l ga.
4. Nhưng nếu b ga c con hoặc chu, th con chu trước phải học lm điều thảo đối với nh ring mnh v bo đp cha mẹ; v điều đ đẹp lng ức Cha Trời.
5. Người thật ga ở một mnh, đ để lng trng cậy nơi ức Cha Trời, ngy đm bền lng cầu nguyện ni xin.
6. Nhưng về phần kẻ ưa sự vui chơi, th dẫu sống cũng như chết.
7. Hy nhắc lại những điều đ cho họ hầu cho họ khng chỗ trch được.
8. V bằng c ai khng săn sc đến b con mnh, nhứt l khng săn sc đến người nh mnh, ấy l người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người khng tin nữa.
9. Cho được ghi tn vo sổ đờn b ga, th người đờn b phải đủ su mươi tuổi, vốn chỉ c một chồng m thi,
10. phải l người được tiếng khen v việc phước đức mnh, như đ nui con ci, đi đằng khch lạ, rửa chơn thnh đồ, cứu gip kẻ khốn nạn, v lm đủ cc việc phước đức.
11. Nhưng hy từ chối những đờn b ga cn trẻ qu; v lc th vui xui họ la khỏi ấng Christ, th họ muốn lấy chồng,
12. bội lời thệ ước ban đầu m chuốc lấy điều quở trch vo mnh.
13. l v họ hay ở khng, quen thi chạy nh nầy sang nh khc; no những họ ở khng thi đu, lại cn thy lay thc mch, hay ni những việc khng đng ni nữa.
14. Vậy ta muốn những gi ga cn trẻ nn lấy chồng, sanh con ci, cai trị nh mnh, khỏi lm cớ cho kẻ th nghịch ni xấu.
15. V đ c một vi b ga bội đi m theo quỉ Sa-tan.
16. Nếu tn đồ no c đờn b ga trong nh mnh, th phải gip đỡ họ, cho khỏi lụy đến Hội thnh, hầu cho Hội thnh c thể gip đỡ những người thật ga.
17. Cc trưởng lo kho cai trị Hội thnh th mnh phải knh trọng bội phần, nhứt l những người chịu chức rao giảng v dạy dỗ.
18. V Kinh Thnh rằng: Ngươi chớ khớp miệng con b đương đạp la; v người lm cng th đng được tiền cng mnh.
19. ừng chấp một ci đơn no kiện một trưởng lo m khng c hai hoặc ba người lm chứng.
20. Kẻ c lỗi, hy quở trch họ trước mặt mọi người, để lm cho kẻ khc sợ.
21. Trước mặt ức Cha Trời, trước mặt ức Cha Jsus Christ, v trước mặt cc thin sứ được chọn, ta răn bảo con giữ những điều đ, đừng in tr trước, phm việc g cũng chớ ty vị bn no.
22. ừng vội vng đặt tay trn ai, chớ hề nhng vo tội lỗi kẻ khc; hy giữ mnh cho thanh sạch.
23. ừng chỉ uống nước lun; nhưng phải uống một t rượu, v cớ t vị con, v con hay kh ở.
24. C người th tội lỗi bị by tỏ v chỉ người đ ra trước khi phn xt; cn c người th sau rồi mới bị by tỏ ra.
25. Cc việc lnh cũng vậy: c việc th by ra, lại c việc th khng by ra, m sau rồi cũng khng giấu kn được.

1 Ti-m-th 6    chọn đoạn khc

1. Hết thảy những kẻ dưới ch đầy tớ phải coi chủ mnh l đng trọng mọi đng, hầu cho danh hiệu v đạo l của ức Cha Trời khỏi bị lm tr cho người phạm thượng.
2. Ai c chủ l tn đồ, th khng nn lấy cớ anh em m khinh dể, nhưng phải cng hầu việc hơn, v kẻ được cng của mnh l tn đồ v người rất yu dấu. l điều con phải dạy dỗ khuyn bảo họ.
3. V thử c người dạy dỗ đạo khc, khng theo lời c ch của ức Cha Jsus Christ chng ta v đạo l theo sự tin knh,
4. th người đ l ln mnh kiu ngạo, khng biết chi hết; nhưng c bịnh hay gạn hỏi, ci lẫy, bởi đ sanh sự ghen ght, tranh cạnh, gim ch, nghi ngờ xấu xa,
5. cng những lời ci lẽ hư khng của kẻ c lng hư xấu, thiếu mất lẽ thật, coi sự tn knh như l nguồn lợi vậy.
6. Vả, sự tin knh cng sự thỏa lng ấy l một lợi lớn.
7. V chng ta ra đời chẳng đem g theo, chng ta qua đời cũng chẳng đem g đi được.
8. Như vậy, miễn m đủ ăn đủ mặc th phải thỏa lng;
9. Cn như kẻ muốn nn giu c, ắt sa vo sự cm dỗ, mắc bẫy d, ng trong nhiều sự tham muốn v l thiệt hại kia, l sự lm đắm người ta vo sự hủy diệt hư mất.
10. Bởi chưng sự tham tiền bạc l cội rễ mọi điều c, c kẻ v đeo đuổi n m bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.
11. Nhưng, hỡi con, l người của ức Cha Trời, hy trnh những sự đ đi, m tm điều cng bnh, tin knh, đức tin, yu thương, nhịn nhục, mềm mại.
12. Hy v đức tin m đnh trận tốt lnh, bắt lấy sự sống đời đời, l sự m con đ được gọi đến, v v đ m con đ lm chứng tốt lnh trước mặt nhiều người chứng kiến.
13. Trước mặt ức Cha Trời l ấng ban sự sống cho mọi vật, v trước mặt ức Cha Jsus Christ l ấng lm chứng tốt nơi Bn-xơ Phi-lt, ta khuyn con
14. phải giữ điều răn, ở cho khng vết tch v khng chỗ trch được, cho đến kỳ sự hiện ra của ức Cha Jsus Christ chng ta,
15. l sự m ấng Chủ tể hạnh phước v c một đến kỳ sẽ tỏ ra, l Vua của mọi vua, Cha của mọi cha,
16. một mnh Ngi c sự khng hề chết, ở nơi sự sng khng thể đến gần được, chẳng người no từng thấy Ngi v cũng khng thấy được, danh vọng, quyền năng thuộc về Ngi đời đời! A-men.
17. Hy răn bảo kẻ giu ở thế gian nầy đừng kiu ngạo v đừng để lng trng cậy nơi của cải khng chắc chắn, nhưng hy để lng trng cậy nơi ức Cha Trời, l ấng mỗi ngy ban mọi vật dư dật cho chng ta được hưởng.
18. Hy răn bảo họ lm điều lnh, lm nhiều việc phước đức, kp ban pht v phn chia của mnh c,
19. vậy th dồn chứa về ngy sau một ci nền tốt v bền vững cho mnh, để được cầm lấy sự sống thật.
20. Hỡi Ti-m-th, hy giữ lấy sự giao ph đ nấy cho con, trnh những lời hư khng phm tục v những sự ci lẽ bằng tri thức ngụy xưng l tri thức.
21. Ấy v muốn luyện tập tri thức đ, nn c người bội đạo. Nguyền xin n điển ở cng cc anh em!