Mục Lục

[1] [2] [3] [4]


2 Ti-m-th 1    chọn đoạn khc

1. Ta, Phao-l, theo muốn ức Cha Trời, lm sứ đồ của ức Cha Jsus Christ, đặng rao truyền lời hứa của sự sống trong ức Cha Jsus Christ,
2. gởi cho Ti-m-th, l con rất yu dấu của ta: nguyền con được n điển, sự thương xt, sự bnh an ban cho bởi ức Cha Trời, l Cha, v bởi ức Cha Jsus Christ, Cha chng ta!
3. Ta cảm tạ ức Cha Trời m ta hầu việc bằng lương tm thanh sạch như tổ tin ta đ lm, cả ngy lẫn đm ta ghi nhớ con khng thi trong khi cầu nguyện.
4. V ta nhớ đến nước mắt con, muốn đến thăm con qu chừng, để được đầy lng vui vẻ.
5. Ta cũng nhớ đến đức tin thnh thật của con, l đức tin trước đ ở trong L-t, b nội con, v trong Ơ-nt, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa.
6. Vậy nn ta khuyn con hy nhen lại ơn của ức Cha Trời ban cho, m con đ nhận lnh bởi sự đặt tay của ta.
7. V ức Cha Trời chẳng ban cho chng ta tm thần nht nht, bn l tm thần mạnh mẽ, c tnh thương yu v gi giữ.
8. Vậy con chớ thẹn v phải lm chứng cho Cha chng ta, cũng đứng lấy sự ta v Ngi ở t lm xấu hổ; nhưng hy cậy quyền php ức Cha Trời m chịu khổ với Tin Lnh.
9. Ấy chnh Cha đ cứu chng ta, đ gọi chng ta bởi sự ku gọi thnh, chẳng phải theo việc lm chng ta, bn l theo ring Ngi chỉ định, theo n điển đ ban cho chng ta trong ức Cha Jsus Christ từ trước mun đời v cng,
10. m by giờ mới by ra bởi sự hiện ra của ức Cha Jsus Christ, Cứu Cha chng ta, Ngi đ hủy ph sự chết, dng Tin Lnh ph by sự sống v sự khng hề chết ra cho r rng.
11. Ấy l v Tin Lnh đ m ta đ được lập lm người giảng đạo, sứ đồ v gio sư,
12. ấy lại l cớ m ta chịu khổ. Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn v biết ta đ tin ấng no, chắc rằng ấng ấy c quyền php giữ sự ta đ ph thc cho đến ngy đ.
13. Hy lấy lng tin v yu trong ức Cha Jsus Christ m giữ lấy mẫu mực của cc sự dạy dỗ c ch, l sự con đ nhận lnh nơi ta.
14. Hy nhờ ức Thnh Linh ngự trong chng ta m giữ lấy điều ph thc tốt lnh.
15. Con biết rằng mọi người ở xứ A-si đ la bỏ ta; trong số ấy c Phy-ghen v Hẹt-m-ghen.
16. Cầu xin Cha thương xt lấy nh -n-si-ph-rơ, v người đi phen yn ủi ta, chẳng hề lấy sự ta bị xiềng xch lm xấu hổ.
17. Lại cn, khi người vừa đến thnh R-ma, đ vội vả kiếm ta, v kiếm được.
18. Xin chnh mnh Cha cho người tm thấy sự thương xt của Cha trong ngy đ! Con lại biết hơn kẻ khc, người ở -ph-s đ hầu việc ta mọi đng.

2 Ti-m-th 2    chọn đoạn khc

1. Vậy, hỡi con, hy cậy n điển trong ức Cha Jsus Christ m lm cho mnh mạnh mẽ.
2. Những điều con đ nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hy giao ph cho mấy người trung thnh, cũng c ti dạy dỗ kẻ khc.
3. Hy cng ta chịu khổ như một người lnh giỏi của ức Cha Jsus Christ.
4. Khi một người đi ra trận, th chẳng cn lấy việc đời lụy mnh, lm vậy đặng đẹp lng kẻ chiu mộ mnh.
5. Cũng một lẽ đ, người đấu sức trong diễn trường chỉ đấu nhau theo lệ luật th mới được mo triều thin.
6. Người cy ruộng đ kh nhọc th phải trước nhứt được thu hoa lợi.
7. Hy hiểu r điều ta ni cho con, v chnh Cha sẽ ban sự khn ngoan cho con trong mọi việc.
8. Hy nhớ rằng ức Cha Jsus Christ, sanh ra bởi dng vua a-vt, đ từ kẻ chết sống lại, theo như Tin Lnh của ta,
9. v Tin Lnh đ m ta chịu khổ, rất đỗi bị tri như người phạm tội; nhưng đạo của ức Cha Trời khng hề bị tri đu.
10. Vậy nn, ta v cớ những người được chọn m chịu hết mọi sự, hầu cho họ cũng được sự cứu trong ức Cha Jsus Christ, với sự vinh hiển đời đời.
11. Lời nầy chắc chắn lắm: V bằng chng ta chết với Ngi, th cũng sẽ sống với Ngi;
12. lại nếu chng ta chịu thử thch nổi, th sẽ cng Ngi đồng trị; nếu chng ta chối Ngi, th Ngi cũng sẽ chối chng ta;
13. nếu chng ta khng thnh tn, song Ngi vẫn thnh tn, v Ngi khng thể tự chối mnh được.
14. Nầy l điều con hy nhắc lại v răn bảo trước mặt ức Cha Trời rằng, phải trnh sự ci lẫy về lời ni, sự đ thật l v dụng, chỉ hại cho kẻ nghe m thi.
15. Hy chuyn tm cho được đẹp lng ức Cha Trời như người lm cng khng chỗ trch được, lấy lng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật.
16. Nhưng phải bỏ những lời hư khng phm tục; v những kẻ giữ điều đ cng sai lạc lun trong đường khng tin knh,
17. v lời ni của họ như chm bao ăn lan. Hy-m-n v Phi-lết thật như thế,
18. họ xy bỏ lẽ thật; ni rằng sự sống lại đ đến rồi, m ph đổ đức tin của một vi người cch như vậy.
19. Tuy vậy, nền vững bền của ức Cha Trời đ đặt vẫn cn nguyn, c mấy lời như ấn đng rằng: Cha biết kẻ thuộc về Ngi; lại rằng: Phm người ku cầu danh Cha th phải trnh khỏi sự gian c.
20. Trong một nh lớn, khng những c bnh vng bnh bạc m thi, cũng c ci bằng gỗ bằng đất nữa, thứ th dng việc sang, thứ th dng việc hn.
21. Vậy, ai giữ mnh cho khỏi những điều uế đ, th sẽ như ci bnh qu trọng, lm của thnh, c ch cho chủ mnh v sẵn sng cho mọi việc lnh.
22. Cũng hy trnh khỏi tnh dục trai trẻ, m tm những điều cng bnh, đức tin, yu thương, ha thuận với kẻ lấy lng tinh sạch ku cầu Cha.
23. Hy cự những lời biện luận đin dại v tri lẽ, v biết rằng chỉ sanh ra điều tranh cạnh m thi.
24. Vả, ti tớ của Cha khng nn ưa sự tranh cạnh; nhưng phải ở tử tế với mọi người, c ti dạy dỗ, nhịn nhục,
25. dng cch mềm mại m sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng ức Cha Trời ban cho họ sự ăn năn để nhn biết lẽ thật,
26. v họ tỉnh ngộ m gỡ mnh khỏi lưới ma quỉ, v đ bị ma quỉ bắt lấy đặng lm theo n.

2 Ti-m-th 3    chọn đoạn khc

1. Hy biết rằng trong ngy sau rốt, sẽ c những thời kỳ kh khăn.
2. V người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay ni xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, khng tin knh,
3. v tnh, kh ha thuận, hay phao vu, khng tiết độ, dữ tợn, th người lnh,
4. lường thầy phản bạn, hay nng giận, ln mnh kiu ngạo, ưa thch sự vui chơi hơn l yu mến ức Cha Trời,
5. bề ngoi giữ điều nhơn đức, nhưng chối bỏ quyền php của nhơn đức đ. Những kẻ thể ấy, con hy lnh xa đi.
6. Trong bọn họ c kẻ lẻn vo cc nh, quyến dụ lng những người đờn b mang tội lỗi, bị bao nhiu tnh dục xui khiến,
7. vẫn học lun m khng hề thng biết lẽ thật được.
8. Xưa kia Gian-nt với Giam-be chống trả Mi-se thể no, th những kẻ nầy cũng chống trả lẽ thật thể ấy: lng họ hoại bại, đức tin họ khng thể chịu thử thch được.
9. Nhưng họ khng lm thm được nữa, v sự đin dại của họ sẽ by tỏ ra cho thin hạ, cũng như của hai người kia.
10. Về phần con, con đ ni theo ta trong sự dạy dỗ, tnh hạnh, muốn, đức tin, nhịn nhục, yu thương, bền đỗ của ta,
11. trong những sự bắt bớ, v hoạn nạn đ xảy đến cho ta tại thnh An-ti-ốt, Y-c-ni v Lt-trơ. Những sự bắt bớ đ ta đều chịu cả, v Cha đ cứu ta thot khỏi lun lun.
12. Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cch nhn đức trong ức Cha Jsus Christ, th sẽ bị bắt bớ.
13. Nhưng những người hung c, kẻ giả mạo th cng chm đắm lun trong điều dữ, lm lầm lạc kẻ khc m cũng lầm lạc chnh mnh nữa.
14. Về phần con, hy đứng vững trong những sự con đ đem lng tin chắc m học v nhận lấy, v biết con đ học những điều đ với ai,
15. v từ khi con cn thơ ấu đ biết Kinh Thnh vốn c thể khiến con khn ngoan để được cứu bởi đức tin trong ức Cha Jsus Christ.
16. Cả Kinh Thnh đều l bởi ức Cha Trời soi dẫn, c ch cho sự dạy dỗ, bẻ trch, sửa trị, dạy người trong sự cng bnh,
17. hầu cho người thuộc về ức Cha Trời được trọn vẹn v sắm sẵn để lm mọi việc lnh.

2 Ti-m-th 4    chọn đoạn khc

1. Ta ở trước mặt ức Cha Trời v trước mặt ức Cha Jsus Christ l ấng sẽ đon xt kẻ sống v kẻ chết, nhơn sự đến của Ngi v nước Ngi m răn bảo con rằng:
2. hy giảng đạo, cố khuyn, bất luận gặp thời hay khng gặp thời, hy đem lng rất nhịn nhục m bẻ trch, ni khuyn, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thi.
3. V sẽ c một thời kia, người ta khng chịu nghe đạo lnh; nhưng v họ ham nghe những lời m tai, theo tư dục m nhm họp cc gio sư xung quanh mnh,
4. bịt tai khng nghe lẽ thật, m xy hướng về chuyện huyễn.
5. Nhưng con, phải c tiết độ trong mọi sự, hy chịu cực khổ, lm việc của người giảng Tin Lnh, mọi phận sự về chức vụ con phải lm cho đầy đủ.
6. Về phần ta, ta đang bị đổ ra lm lễ qun, kỳ qua đời của ta gần rồi.
7. Ta đ đnh trận tốt lnh, đ xong sự chạy, đ giữ được đức tin.
8. Hiện nay mo triều thin của sự cng bnh đ để dnh cho ta; Cha l quan n cng bnh, sẽ ban mo ấy cho ta trong ngy đ, khng những cho ta m thi, những cũng cho mọi kẻ yu mến sự hiện đến của Ngi.
9. Hy cố gắng đến cng ta cho kp;
10. v -ma đ la bỏ ta rồi, tại người ham hố đời nầy, v đ đi qua thnh T-sa-l-ni-ca. Cơ-rết-xen đi trong xứ Ga-la-ti, cn Tt th đi xứ a-ma-ti rồi.
11. Chỉ c một mnh Lu-ca ở với ta. Hy đem Mc đến với con, v người thật c ch cho ta về sự hầu việc lắm.
12. Ta đ sai Ti-chi-cơ sang thnh -ph-s.
13. Khi con sẽ đến, hy đem o chong m ta để lại tại nh Ca-bt, thnh Tr-ch, cng những sch vở nữa, nhứt l những sch bằng giấy da.
14. A-lc-xan-đơ; thợ đồng, đ lm hại ta nhiều lắm; ty theo cng việc hắn, Cha sẽ bo ứng.
15. Con cũng phải coi chừng người đ, v hắn hết sức chống trả lời chng ta.
16. Khi ta binh vực mnh lần thứ nhứt, chẳng c ai gip đỡ; hết thảy đều la bỏ ta. Nguyền xin điều đ đừng đổ tội về họ!
17. Nhưng Cha đ gip đỡ ta v thm sức cho ta, hầu cho Tin Lnh bởi ta được rao truyền đầy dẫy, để hết thảy dn ngoại đều nghe; ta lại đ được cứu khỏi hm sư tử.
18. Cha sẽ giải thot ta khỏi mọi điều c v cứu vớt ta vo trong nước trn trời của Ngi. Nguyền xin sự vinh hiển về nơi Ngi mun đời khng cng! A-men.
19. Hy cho thăm Bơ-rt-ca v A-qui-la, cng người nh -n-si-ph-rơ.
20. -rt ở lại tại thnh C-rinh-t, cn Tr-phim đương đau ốm, ta để ở lại tại thnh Mi-l.
21. Con hy cố sức đến trước ma đng. Ơ-bu-lu, Bu-đen, Li-nt, Cơ-lau-đia cng anh em thảy đều cho thăm con.
22. Nguyền xin Cha ở cng tm thần con! Cầu xin n điển ở cng cc anh em!