Mục Lục

[1] [2] [3]


Tt 1    chọn đoạn khc

1. Ta, Phao-l, ti tớ của ức Cha Trời v sứ đồ của ức Cha Jsus Christ, để đưa cc người được chọn của ức Cha Trời đến đức tin v sự thng hiểu lẽ thật, l sự sanh lng nhn đức,
2. trng cậy sự sống đời đời, l sự sống m ức Cha Trời khng thể ni dối đ hứa từ mun đời về trước,
3. tới kỳ chỉ định, Ngi đ by tỏ lời của Ngi ra bởi sự giảng dạy, l sự ta đ chịu giao ph theo mạng lịnh ức Cha Trời, l Cứu Cha chng ta,
4. gởi cho Tt, l con thật ta trong đức tin chung: nguyền xin con được n điển v sự bnh an ban cho bởi ức Cha Trời, l Cha, v bởi ức Cha Jsus Christ, Cứu Cha chng ta!
5. Ta đ để con ở lại Cơ-rết, đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp, v theo như ta đ răn bảo cho con m lập những trưởng lo trong mỗi thnh.
6. Mỗi người trong vng trưởng lo đ phải cho khng chỗ trch được, chỉ chồng của một vợ; con ci phải tin Cha, khng được bị co l bung tuồng hoặc ngỗ nghịch.
7. V người gim mục lm kẻ quản l nh ức Cha Trời th phải cho khng chỗ trch được. Chẳng nn kiu ngạo, giận dữ, ghiền rượu, hung tn, tham lợi;
8. nhưng phải hay tiếp đi khch, bạn với người hiền, khn ngoan, cng bnh, thnh sạch, tiết độ,
9. hằng giữ đạo thật y như đ nghe dạy, hầu cho c thể theo đạo lnh m khuyn dổ người ta v bc lại kẻ chống trả.
10. Vả, c nhiều người nhứt l trong những người chịu cắt b, chẳng chịu vng phục, hay ni hư khng v phỉnh dỗ, đng phải bịt miệng họ đi.
11. Họ v mối lợi đng bỉ m dạy điều khng nn dạy, v ph đổ cả nh người ta.
12. Một người trong bọn họ, tức l bậc tin tri của họ, c ni rằng: Người Cơ-rết hay ni dối, l th dữ, ham ăn m lm biếng.
13. Lời chứng ấy quả thật lắm. Vậy hy quở nặng họ, hầu cho họ c đức tin vẹn lnh,
14. chớ nghe truyện huyễn của người Giu-đa, v điều răn của người ta tri với lẽ thật.
15. Mọi sự l tinh sạch cho những người tinh sạch, nhưng, cho những kẻ dơ dy v chẳng tin, th khng sự g l tinh sạch cả; tri lại, tm thần v lương tm họ l dơ dy nữa.
16. Họ xưng mnh biết ức Cha Trời, nhưng theo những việc lm th đều từ chối Ngi, thật l đng ght, tri nghịch v khng thể lm một việc lnh no hết.

Tt 2    chọn đoạn khc

1. Nhưng con hy dạy điều hiệp với đạo lnh.
2. Khuyn những người gi cả phải tiết độ, nghim trang, khn ngoan, c đức tin, lng yu thương v tnh nhịn nhục vẹn lnh.
3. Cc b gi cũng vậy, phải c thi độ hiệp với sự thnh; đừng ni xấu, đừng uống rượu qu độ; phải lấy điều khn ngoan dạy bảo;
4. phải dạy đờn b trẻ tuổi biết yu chồng con mnh,
5. c nết na, trinh chnh, trng nom việc nh; lại biết ở lnh, vng phục chồng mnh, hầu cho đạo ức Cha Trời khỏi bị một lời ch bai no.
6. Cũng phải khuyn những người tuổi trẻ ở cho c tiết độ.
7. Hy lấy mnh con lm gương về việc lnh cho họ, trong sự dạy dỗ phải cho thanh sạch, nghim trang,
8. ni năng phải lời, khng chỗ trch được, đặng kẻ nghịch hổ thẹn, khng được ni xấu chng ta điều chi.
9. Hy khuyn những ti tớ phải vng phục chủ mnh, phải lm đẹp lng chủ trong mọi việc, chớ ci trả,
10. chớ ăn cắp vật chi, nhưng phải hằng tỏ lng trung thnh trọn vẹn, để lm cho tn qu đạo ức Cha Trời, l Cứu Cha chng ta, trong mọi đường.
11. Vả, n điển ức Cha Trời hay cứu mọi người, đ được by tỏ ra rồi.
12. n ấy dạy chng ta chừa bỏ sự khng tn knh v tnh dục thế gian, phải sống ở đời nầy theo tiết độ, cng bnh, nhn đức,
13. đương chờ đợi sự trng cậy hạnh phước của chng ta, v sự hiện ra của sự vinh hiển ức Cha Trời lớn v Cứu Cha chng ta, l ức Cha Jsus Christ,
14. l ấng liều mnh v chng ta, để chuộc chng ta khỏi mọi tội v lm cho sạch, đặng lấy chng ta lm một dn thuộc ring về Ngi, l dn c lng sốt sắng về cc việc lnh.
15. Hy dạy cc điều đ, lấy quyền đầy đủ m khuyn bảo quở trch. Chớ để ai khinh dể con.

Tt 3    chọn đoạn khc

1. Hy nhắc lại cho cc tn đồ phải vng phục những bậc cầm quyền chấp chnh, phải vng lời cc bậc ấy, sẵn sng lm mọi việc lnh,
2. chớ ni xấu ai, chớ tranh cạnh, hy dong thứ, đối với mọi người tỏ ra một cch mềm mại trọn vẹn.
3. V chưng chng ta ngy trước cũng ngu muội, bội nghịch, bị lừa dối, bị đủ thứ tnh dục dm dật sai khiến, sống trong sự hung c tham lam, đng bị người ta ght v tự chng ta cũng ght lẫn nhau.
4. Nhưng từ khi lng nhơn từ của ức Cha Trời, l Cứu Cha chng ta, v tnh thương yu của Ngi đối với mọi người ta đ được by ra, th Ngi cứu chng ta,
5. khng phải cứu v việc cng bnh chng ta đ lm, nhưng cứ theo lng thương xt Ngi, bởi sự rửa về sự lai sanh v sự đổi mới của ức Thnh Linh
6. m Ngi đ rải ra trn chng ta cch dư dật bởi ức Cha Jsus Christ, Cứu Cha chng ta;
7. hầu cho chng ta nhờ ơn Ngi được xưng cng bnh, trở nn con kế tự của Ngi trong sự trng cậy của sự sống đời đời.
8. Lời nầy l chắc chắn, ta muốn con ni quyết sự đ, hầu cho những kẻ đ tin ức Cha Trời lo chăm chỉ lm việc lnh: đ l điều tốt lnh v c ch cho mọi người.
9. Nhưng hy lnh những điều ci lẽ dại dột, những gia phổ, những sự cạnh tranh nghị luận về luật php, v mấy sự đ đều l v ch v hư khng.
10. Sau khi mnh đ khuyn bảo kẻ theo t gio một hai lần rồi, th hy lnh họ,
11. v biết rằng người như thế đ bội nghịch m cứ phạm tội, th tự đon phạt lấy mnh.
12. ến chừng ta sẽ sai A-te-ma hoặc Ti-chi-cơ đến cng con, th hy vội vả sang thnh Ni-c-b-li nhập với ta; v ta định qua ma đng tại đ.
13. Hy lo liệu cho X-na, l thầy dạy luật, v A-b-l, đừng thiếu đồ chi hết, trong khi họ ra đi.
14. Những người bổn đạo ta cũng phải học tập chuyn lm việc lnh, đặng gim gip khi tng ngặt, hầu cho họ khỏi đưng đi m khng ra tri.
15. Hết thảy những người ở cng ta gởi lời thăm con. Cho thăm những kẻ yu chng ta bởi lng tin đạo. Nguyền xin n điển ở với anh em hết thảy!