Mục Lục


Phi-l-mn 1    

1. Phao-l, kẻ t của ức Cha Jsus Christ, v Ti-m-th, anh em chng ta, gởi cho Phi-l-mn, l người rất yu dấu v cng lm việc với chng ta,
2. cng cho p-bi l người chị em, A-chp, l bạn cng đnh trận, lại cho Hội thnh nhm họp trong nh anh:
3. nguyền xin anh em được n điển v sự bnh an ban cho bởi ức Cha Trời, Cha chng ta, v bởi ức Cha Jsus Christ!
4. Ti cảm tạ ức Cha Trời ti, hằng ghi nhớ anh trong lời cầu nguyện,
5. v nghe ni anh c lng yu thương v đức tin trong ức Cha Jsus v cng cc thnh đồ.
6. Ti cầu xin Ngi rằng đức tin đ, l đức tin chung cho chng ta, được c hiệu nghiệm, khiến người ta biết ấy l v ấng Christ m mọi điều lnh được lm trong chng ta.
7. Vả, hỡi anh, ti đ được vui mừng yn ủi lắm bởi lng yu thương của anh, v nhờ anh m lng cc thnh đồ được yn ủi.
8. Vậy nn, dầu trong ấng Christ, ti c quyền truyền dạy anh việc nn lm,
9. song v lng yu thương của anh, nn ti ni xin th hơn. Ti, Phao-l, đ gi rồi, hiện nay lại v ức Cha Jsus Christ chịu t nữa,
10. ti v con ti đ sanh trong vng xiềng xch, tức l -n-sim, m ni xin anh;
11. ngy trước người khng ch g cho anh, nhưng by giờ sẽ ch lắm, v cũng ch cho ti nữa: ti sai người về cng anh,
12. người như lng dạ ti vậy.
13. Ti vốn muốn cầm người ở lại cng ti, đặng thế cho anh m gip việc ti trong cơn v Tin Lnh chịu xiềng xch.
14. Nhưng ti khng muốn lm điều g m chưa được anh đồng , hầu cho điều lnh anh sẽ lm chẳng phải bởi p buộc, bn l bởi lng thnh.
15. Vả, c lẽ người đ tạm xa cch anh, cốt để anh nhận lấy người mi mi,
16. khng coi như ti mọi nữa, nhưng coi hơn ti mọi, coi như anh em yu dấu, nhứt l yu dấu cho ti, huống chi cho anh, cả về phần xc, cả về phần trong Cha nữa.
17. Vậy nếu anh coi ti l bạn hữu anh, th hy nhận lấy người như chnh mnh ti vậy.
18. Nhược bằng người c lm hại anh hoặc mắc nợ anh điều chi, th hy cứ kể cho ti.
19. Ti, Phao-l, chnh tay ti viết điều nầy: sẽ trả cho anh, cn anh mắc nợ ti về chnh mnh anh th khng nhắc đến.
20. Phải, hỡi anh em, ước chi ti được nhận sự vui vẻ nầy bởi anh trong Cha; anh hy lm cho ti được thỏa lng trong ấng Christ.
21. Ti viết cho anh, đ tin chắc anh hay vng lời, biết anh sẽ lm qu sự ti ni đy.
22. Nhn thể hy liệu sắm nh trọ cho ti, v ti mong rằng nhờ anh em cầu nguyện, sẽ được trở về cng anh em.
23. -php-ra, l bạn đồng t trong ức Cha Jsus Christ với ti, c lời thăm anh,
24. Mc, A-ri-tạc, -ma v Lu-ca, cng l bạn cng lm việc với ti cũng vậy.
25. Nguyền xin n điển của ức Cha Jsus Christ ở với tm thần anh em!