Mục Lục

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]


H-bơ-rơ 1    chọn đoạn khc

1. ời xưa, ức Cha Trời đ dng cc đấng tin tri phn dạy tổ phụ chng ta nhiều lần nhiều cch,
2. rồi đến những ngy sau rốt nầy, Ngi phn dạy chng ta bởi Con Ngi, l Con m Ngi đ lập ln kế tự mun vật, lại bởi Con m Ngi đ dựng nn thế gian;
3. Con l sự chi sng của sự vinh hiển ức Cha Trời v hnh bng của bổn thể Ngi, lấy lời c quyền php Ngi nng đỡ mun vật; sau khi Con lm xong sự sạch tội, bn ngồi bn hữu ấng tn nghim ở trong nơi rất cao,
4. vậy được hưởng danh cao hơn danh thin sứ bao nhiu, th trở nn cao trọng hơn thin sứ bấy nhiu.
5. Vả, ức Cha Trời h c bao giờ phn cng thin sứ no rằng: Ngươi l Con ta, Ngy nay ta đ sanh ngươi? Lại h c khi no phn: Ta sẽ lm Cha người, Người sẽ lm Con ta?
6. Cn khi Ngi đưa Con đầu lng mnh vo thế gian, th phn rằng: Mọi thin sứ của ức Cha Trời phải thờ lạy Con.
7. Ni về thin sứ th Ngi phn rằng: ức Cha Trời lm cho thin sứ Ngi như gi, V ti tớ Ngi như ngọn lửa.
8. Nhưng ni về Con th lại phn rằng: Hỡi ức Cha Trời, ngi Cha cn mi đời nọ qua đời kia, Quyền bnh của nước Cha l quyền bnh ngay thẳng.
9. Cha ưa điều cng bnh, ght điều gian c; Cho nn, hỡi Cha, ức Cha Trời của Cha lấy dầu vui mừng xức cho, Khiến Cha trổi hơn kẻ đồng loại mnh.
10. Lại c phn: Hỡi Cha, ban đầu trước hết Cha đ dựng nền đất, V cc từng trời cũng l cng việc của tay Cha.
11. Trời đất sẽ hư đi, nhưng Cha hằng c; Trời đất sẽ cũ đi như ci o;
12. Ngi sẽ cuốn n lại như ci o chong, Rồi trời đất sẽ biến đổi, Nhưng Cha vẫn y nguyn, Cc năm của Cha khng hề cng.
13. ức Cha Trời h c bao giờ phn cng thin sứ no rằng: Hy ngồi bn hữu ta, Cho đến chừng no ta để kẻ th nghịch lm bệ dưới chơn ngươi?
14. Cc thin sứ h chẳng phải đều l thần hầu việc ức Cha Trời, đ được sai xuống để gip việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?

H-bơ-rơ 2    chọn đoạn khc

1. Vậy nn, chng ta phải cng giữ vững lấy điều mnh đ nghe e kẻo bị tri lạc chăng.
2. V nếu lời thin sứ rao truyền đ vững chắc v sự tri php nghịch mạng đ được bo ứng xứng đng rồi,
3. m nếu ta cn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, th lm sao trnh cho khỏi được? l sự cứu rỗi Cha truyền ra trước hết, rồi c những kẻ nghe chứng nghiệm n cho chng ta,
4. ức Cha Trời cũng dng những dấu kỳ sự lạ v đủ thứ php mầu, lại dng sự ban cho của ức Thnh Linh m Ngi đ theo muốn mnh pht ra, để lm chứng với cc kẻ đ.
5. Vả, thế gian hầu đến m chng ta ni đ, ức Cha Trời chẳng từng khiến n phục dưới quyền cc thin sứ.
6. Nhưng c kẻ đ lm chứng rằng: Loi người l g m Cha nhớ đến? Con người l ai, m Cha săn sc đến?
7. Cha đ đặt Người ở dưới thin sứ một cht; Cho Người đội mo triều vinh hiển tn trọng;
8. V đặt mọi vật dưới chơn người. ức Cha Trời đ khiến mọi vật phục ức Cha Jsus như vậy; th chẳng để cho một vật no chẳng phục Ngi; song hiện nay chng ta chưa thấy mọi vật phục Ngi.
9. Nhưng ức Cha Jsus nầy, m đ ở dưới cc thin sứ một cht, chng ta thấy Ngi, v sự chết Ngi đ chịu được đội mo triều vinh hiển tn trọng. Ấy vậy, bởi n điển của ức Cha Trời, ức Cha Jsus đ v mọi người nếm sự chết.
10. Thật, ấng m mun vật hướng về Ngi v bởi Ngi, v muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển, th đ khiến ấng lm cội rễ sự cứu rỗi của những con ấy, nhờ sự đau đớn m nn trọn lnh, l phải lắm.
11. V ấng lm nn thnh v kẻ được nn thnh, đều bởi một Cha m ra. Cho nn Ngi khng thẹn m gọi những kẻ đ l anh em,
12. khi Ngi c phn: Ti sẽ truyền danh Cha cho anh em ti; V ngợi khen Cha ở giữa hội.
13. Ngi lại phn: Ta sẽ ph thc ta cho Cha. Lại phn: Ta đy, ta với cc con ci m ức Cha Trời đ ban cho ta.
14. Vậy th, v con ci c phần về huyết v thịt, nn chnh ức Cha Jsus cũng c phần vo đ, hầu cho Ngi bởi sự chết mnh m ph diệt kẻ cầm quyền sự chết, l ma quỉ,
15. lại cho giải thot mọi người v sợ sự chết, bị cầm trong vng ti mọi trọn đời.
16. V quả thật khng phải Ngi đến va gip cc thin sứ, bn l va gip dng di của p-ra-ham.
17. Nhơn đ, Ngi phải chịu lm giống như anh em mnh trong mọi sự, hầu cho đối với ức Cha Trời, trở nn thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xt v trung tn, đặng đền tội cho chng dn.
18. Vả, v chnh mnh Ngi chịu khổ trong khi bị cm dỗ, nn c thể cứu những kẻ bị cm dỗ vậy.

H-bơ-rơ 3    chọn đoạn khc

1. Bởi cớ đ, hỡi anh em thnh, l kẻ dự phần ơn trn trời gọi, hy suy kỹ đến sứ giả v thầy tế lễ thượng phẩm m chng ta tin theo, tức l ức Cha Jsus,
2. Ngi đ trung tn với ấng đ lập Ngi, cũng như Mi-se trung tn với cả nh Cha vậy.
3. V Ngi đ được xưng l đng vinh hiển cao trọng hơn Mi-se, chẳng khc no thợ cất nh được tn trọng hơn chnh ci nh.
4. Vả, chẳng c một ci nh no khng phải bởi c người dựng nn; m ấng đ dựng nn mun vật ấy l ức Cha Trời.
5. Cn về Mi-se, người đ trung tn trong cả nh Cha, như một kẻ ti tớ, gọi đến lm chứng về điều ngy sau sẽ được rao giảng.
6. Nhưng ấng Christ th trung tn như con trai quản trị nh Cha; m nh Cha tức l chng ta, miễn l chng ta giữ vững vng cho đến cuối cng lng tin chắc v trng cậy, l sự chng ta lấy lm vinh hiển.
7. Cho nn, như ức Thnh Linh phn rằng: Ngy nay nếu cc ngươi nghe tiếng Ngi.
8. Th chớ cứng lng, như lc nổi loạn, L ngy thử Cha trong đồng vắng,
9. L nơi tổ phụ cc ngươi thấy cng việc ta lm trong bốn mươi năm, M cn thử để d xt ta!
10. Nhơn đ, ta giận dng di nầy, V phn rằng: lng chng n lầm lạc lun, Chẳng từng biết đường lối ta.
11. Nầy l lời thề m ta lập trong cơn thạnh nộ, rằng: Chng n sẽ chẳng hề vo sự yn nghỉ của ta.
12. Hỡi anh em, hy giữ lấy, kẻo ai trong anh em c lng dữ v chẳng tin m tri bỏ ức Cha Trời hằng sống chăng.
13. Nhưng hằng ngy anh em hy khuyn bảo lẫn nhau, đang khi cn gọi l "Ngy nay," hầu cho trong anh em khng ai bị tội lỗi dỗ dnh m cứng lng.
14. V chng ta đ được dự phần với ấng Christ, miễn l giữ lng tin ban đầu của chng ta cho vững bền đến cuối cng,
15. trong khi cn ni rằng: Ngy nay nếu cc ngươi nghe tiếng Ngi, Th chớ cứng lng, như lc nổi loạn.
16. Vả, ai l kẻ nghe tiếng Ngi rồi nổi loạn, h chẳng phải những người nhờ Mi-se dẫn ra khỏi xứ -dp-t sao?
17. ức Cha Trời đ giận ai trong bốn mươi năm? H chẳng phải giận những kẻ phạm tội, m thy họ đ ng trong đồng vắng sao?
18. Ngi lại thề với ai rằng khng được vo sự yn nghỉ của Ngi? H chẳng phải với những người khng vng lời sao?
19. Vả, chng ta thấy những người ấy khng thể vo đ được v cớ khng tin.

H-bơ-rơ 4    chọn đoạn khc

1. Vậy, đang khi cn c lời hứa cho vo sự yn nghỉ Cha, hy lo sợ, kẻo trong chng ta c ai bị trừ ra chăng.
2. V tin Lnh nầy đ rao truyền cho chng ta cũng như cho họ; những lời họ đ nghe khng ch chi hết, v trong khi nghe, chẳng lấy đức tin nhận lời đ thuộc về mnh.
3. Về phần chng ta l kẻ đ tin, th vo sự yn nghỉ, như ức Cha Trời đ phn rằng: Nầy l lời thề ta đ lập trong cơn thạnh nộ: Chng n sẽ chẳng hề vo sự yn nghỉ ta! Dầu vậy, cng việc của Ngi đ xong rồi từ buổi sng thế.
4. V luận về ngy thứ bảy, c chp rằng: Ngy thứ bảy ức Cha Trời nghỉ cả cc cng việc Ngi.
5. Lại một chỗ khc c chp rằng: Chng n sẽ chẳng hề vo sự yn nghỉ ta.
6. Như vậy, v đ dnh cho mấy người phải vo đ, v v những kẻ nghe Tin Lnh ấy trước nhứt đ khng vo đ bởi chẳng tin,
7. nn về sau lu lắm, trong một thơ của a-vt, Cha lại định một ngy nữa gọi l "Ngy nay," như trn kia đ dẫn rằng: Ngy nay nếu cc ngươi nghe tiếng Ngi, Th chớ cứng lng.
8. Vả, nếu Gi-su đ cho họ yn nghỉ, th chắc sau khng cn ni về một ngy khc nữa.
9. Vậy th cn lại một ngy yn nghỉ cho dn ức Cha Trời.
10. V ai vo sự yn nghỉ của ức Cha Trời, th nghỉ cng việc mnh, cũng như ức Cha Trời đ nghỉ cng việc của Ngi vậy.
11. Vậy, chng ta phải gắng sức vo sự yn nghỉ đ, hầu cho khng c một người no trong chng ta theo gương kẻ chẳng tin kia m vấp ng.
12. V lời của ức Cha Trời l lời sống v linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vo đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xt tư tưởng v định trong lng.
13. Chẳng c vật no được giấu kn trước mặt Cha, nhưng thảy đều trần trụi v lộ ra trước mắt ấng m chng ta phải thưa lại,
14. Ấy vậy, v chng ta c thầy tế lễ thượng phẩm lớn đ trải qua cc từng trời, tức l ức Cha Jsus, Con ức Cha Trời, th hy bền giữ đạo chng ta đ nhận tin.
15. V chng ta khng c thầy tế lễ thượng phẩm chẳng c thể cảm thương sự yếu đuối chng ta, bn c một thầy tế lễ bị thử thch trong mọi việc cũng như chng ta, song chẳng phạm tội.
16. Vậy, chng ta hy vững lng đến gần ngi ơn phước, hầu cho được thương xt v tm được ơn để gip chng ta trong th giờ c cần dng.

H-bơ-rơ 5    chọn đoạn khc

1. Phm thầy tế lễ thượng phẩm, từ trong loi người chọn ra, th v loi người lập ln hầu việc ức Cha Trời, để dng lễ vật v hi sinh v tội lỗi.
2. Người đ bị vy trong sự yếu đuối, nn c thể thương xt những kẻ ngu dốt sai lầm.
3. Ấy bởi sự yếu đuối đ m người buộc phải v tội lỗi mnh dng của tế lễ, cũng như v tội lỗi của dn chng.
4. Vả, lại khng ai chiếm lấy chức trọng đ cho mnh; phải được ức Cha Trời ku gọi như A-rn ngy xưa.
5. Cũng một thể ấy, ấng Christ khng tự tn mnh lm thầy tế lễ thượng phẩm; nhưng tại ấng đ phn cng Ngi rằng: Ngươi l Con ta, Ta đ sanh ngươi ngy nay.
6. Lại nơi khc c phn cng Ngi rằng: Ngươi lm thầy tế lễ đời đời Theo ban Mn-chi-x-đc.
7. Khi ấng Christ cn trong xc thịt, th đ ku lớn tiếng khc lc m dng những lời cầu nguyện ni xin cho ấng c quyền cứu mnh khỏi chết, v v lng nhn đức Ngi, nn được nhậm lời.
8. Dầu Ngi l Con, cũng đ học tập vng lời bởi những sự khốn khổ mnh đ chịu,
9. v sau khi đ được lm nn trọn vẹn rồi, th trở nn cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vng lời Ngi,
10. lại c ức Cha Trời xưng Ngi l thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mn-chi-x-đc.
11. Về sự đ, chng ta c nhiều điều nn ni, v kh cắt nghĩa, v anh em đ trở nn chậm hiểu.
12. ng lẽ anh em đ lm thầy từ lu rồi, nay cn cần người ta lấy những điều sơ học của lời ức Cha Trời m dạy anh em; anh em cần ăn sữa thay v đồ ăn đặc.
13. Vả, kẻ no chỉ ăn sữa thi, th khng hiểu đạo cng bnh; v cn l thơ ấu.
14. Nhưng đồ ăn đặc l để cho kẻ thnh nhơn, cho kẻ hay dụng tm tư luyện tập m phn biệt điều lnh v dữ.

H-bơ-rơ 6    chọn đoạn khc

1. Ấy vậy, chng ta phải bỏ qua cc điều sơ học về Tin Lnh của ấng Christ, m tấn tới sự trọn lnh, chớ nn lập lại nền nữa, tức l: từ bỏ cc việc chết, tin ức Cha Trời,
2. sự dạy về php bp tem, php đặt tay, sự kẻ chết sống lại, sự phn xt đời đời.
3. V bằng ức Cha Trời cho php, th chng ta sẽ lm điều đ.
4. V chưng những kẻ đ được soi sng một lần, đ nếm sự ban cho từ trn trời, dự phần về ức Thnh Linh,
5. nếm đạo lnh ức Cha Trời, v quyền php của đời sau,
6. nếu lại vấp ng, th khng thể khiến họ lại ăn năn nữa, v họ đng đinh Con ức Cha Trời trn thập tự gi cho mnh một lần nữa, lm cho Ngi sỉ nhục tỏ tường.
7. Vả, một đm đất nhờ mưa đượm nhuần m sanh cy cỏ c ch cho người cy cấy, th đất đ hưởng phần phước lnh của ức Cha Trời.
8. Nhưng đất no chỉ sanh ra những cỏ rạ, gai gốc, th bị bỏ, v hầu bị rủa, cuối cng phải bị đốt.
9. Hỡi những kẻ rất yu dấu, dẫu chng ta ni vậy, vẫn cn đương trng đợi những việc tốt hơn từ nơi anh em, l những việc đưa đến sự cứu rỗi.
10. ức Cha Trời khng phải l khng cng bnh m bỏ qun cng việc v lng yu thương của anh em đ tỏ ra v danh Ngi, trong khi hầu việc cc thnh đồ v hiện nay đương cn hầu việc nữa.
11. Nhưng chng ta mong rằng mỗi người trong anh em tỏ lng sốt sắng như vậy, đặng giữ lng đầy dẫy sự trng cậy cho đến cuối cng;
12. đến nỗi anh em khng trễ nải, nhưng cứ học đi những kẻ bởi đức tin v lng nhịn nhục m được hưởng lời hứa.
13. Khi ức Cha Trời hứa cng p-ra-ham, v v khng thể chỉ ấng no lớn hơn, nn Ngi chỉ chnh mnh Ngi m thề với người rằng:
14. Chắc ta sẽ ban phước cho ngươi nhiều, v khiến hậu tự ngươi sanh sản đng thm.
15. Ấy, p-ra-ham đ nhịn nhục đợi chờ như vậy, rồi mới được điều đ hứa.
16. Người ta thường mượn danh một ấng lớn hơn mnh m thề, phm c ci lẫy điều g, th lấy lời thề m định.
17. ức Cha Trời cũng vậy, muốn cng tỏ ra cho những kẻ hưởng lời hứa biết định Ngi l chắc chắn khng thay đổi, th dng lời thề;
18. hầu cho nhờ hai điều chẳng thay đổi đ, v về hai điều ấy ức Cha Trời chẳng c thể ni dối, m chng ta tm được sự yn ủi lớn mạnh, l kẻ đ trốn đến nơi ẩn nu, m cầm lấy sự trng cậy đ đặt trước mặt chng ta.
19. Chng ta giữ điều trng cậy nầy như ci neo của linh hồn, vững vng bền chặt, thấu vo pha trong mn,
20. trong nơi thnh m ức Cha Jsus đ vo như ấng đi trước của chng ta, v đ trở nn thầy tế lễ thượng phẩm đời đời, theo ban Mn-chi-x-đc.

H-bơ-rơ 7    chọn đoạn khc

1. Vả, Mn-chi-x-đc đ l vua của Sa-lem, thầy tế lễ của ức Cha Trời rất cao, đ đi rước p-ra-ham v chc phước cho, trong khi người thắng trận cc vua trở về;
2. p-ra-ham đ lấy một phần mười về mọi của cải mnh m dng cho vua; theo nghĩa đen tn vua ấy, trước hết l vua sự cng bnh, lại l vua của Sa-lem nữa, nghĩa l vua bnh an;
3. người khng cha, khng mẹ, khng gia phổ; khng c ngy đầu mới sanh, cũng khng c ngy rốt qua đời, như vậy l giống Con ức Cha Trời, Mn-chi-x-đc nầy lm thầy tế lễ đời đời v cng.
4. Hy nghĩ xem, chnh tin tổ l p-ra-ham đ lấy một phần mười trong những vật rất tốt của mnh chiếm được m dng cho vua, th vua tn trọng l dường no.
5. Những con chu họ L-vi chịu chức tế lễ, theo luật, c php thu lấy một phần mười của dn, nghĩa l của anh em mnh, v chnh họ cũng từ p-ra-ham m ra.
6. Nhưng vua vốn khng phải đồng họ, cũng lấy một phần mười của p-ra-ham v chc phước cho kẻ được lời hứa.
7. Vả, người bực cao chc phước cho kẻ bực thấp, ấy l điều khng ci được.
8. Lại, đằng nầy, những kẻ thu lấy một phần mười đều l người hay chết: cn đằng kia, ấy l kẻ m c lời lm chứng cho l người đang sống.
9. Lại c thể ni rằng L-vi l kẻ thu lấy một phần mười đ, chnh mnh người cũng bởi p-ra-ham m đng một phần mười;
10. v lc Mn-chi-x-đc đi đn tin tổ, th L-vi cn ở trong lng tổ phụ.
11. Nếu c thể được sự trọn vẹn bởi chức tế lễ của người L-vi (v luật php ban cho dn đang khi cn dưới quyền chức tế lễ), th cớ sao cn cần phải dấy ln một thầy tế lễ khc, lập theo ban Mn-chi-x-đc, khng theo ban A-rn?
12. Chức tế lễ đ thay đổi th luật php cũng cần phải thay đổi.
13. Vả, ấng m những lời đ chỉ về, thuộc một chi phi khc, trong chi phi đ chưa từng c ai dự việc nơi bn thờ.
14. V thật r rng Cha chng ta ra từ Giu-đa về chi phi ấy, Mi-se khng ni điều chi về chức tế lễ.
15. Mọi điều đ cng thm r hơn nữa, khi chng ta thấy một thầy tế lễ khc dấy ln, giống như Mn-chi-x-đc,
16. lập ln khng theo luật lệ của điều răn xc thịt, nhưng theo quyền php của sự sống chẳng hay hư hay hết.
17. Vả, nầy l lời lm chứng cho Ngi rằng: Con lm thầy tế lễ đời đời Theo ban Mn-chi-x-đc.
18. Như vậy, điều răn trước kia v khng quyền khng ch nn đ bị bỏ rồi;
19. bởi chưng luật php khng lm trọn chi hết, lại c một sự trng cậy hay hơn đem vo thay cho luật php, v bởi sự trng cậy đ chng ta đến gần ức Cha Trời.
20. Vả lại, sự thay đổi nầy chẳng phải l khng c lời thề m được lm ra. Những thầy tế lễ khc khng bởi lời thề m được lập ln,
21. nhưng Ngi đ được lập ln bằng lời thề, bởi ấng đ phn cng Ngi rằng: Cha đ thề rồi, v khng hối lời thề ấy đu; Con lm thầy tế lễ đến đời đời.
22. V thế, ức Cha Jsus đ trở nn ấng bảo lnh cho một ci giao ước rất tn trọng hơn ci trước.
23. Vả lại, số thầy tế lễ rất nhiều, v sự chết nn khng giữ lun được chức vụ.
24. Nhưng Ngi, v hằng c đời đời, nn giữ lấy chức tế lễ khng hề đổi thay.
25. Bởi đ Ngi c thể cứu ton vẹn những kẻ nhờ Ngi m đến gần ức Cha Trời, v Ngi hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy.
26. Ấy đ thật l thầy tế lễ thượng phẩm m chng ta c cần dng, thnh khiết, khng tội, khng uế, biệt khỏi kẻ c tội, được cất ln cao hơn cc từng trời:
27. khng như những thầy tế lễ thượng phẩm khc, cần phải hằng ngy dng tế lễ, trước v tội mnh, sau v tội dn; Ngi lm việc đ một lần th đủ cả, m dng chnh mnh Ngi lm tế lễ.
28. V luật php lập những người vốn yếu đuối lm thầy tế lễ thượng phẩm; nhưng lời thề c sau luật php th lập Con, l ấng đ nn trọn lnh đời đời.

H-bơ-rơ 8    chọn đoạn khc

1. ại điều chng ta mới ni đ, l chng ta c một thầy tế lễ thượng phẩm, ngồi bn hữu ngai của ấng tn nghim trong cc từng trời,
2. lm chức việc nơi thnh v đền tạm thật, bởi Cha dựng ln, khng phải bởi một người no.
3. Phm thầy tế lễ thượng phẩm đ được lập ln l để dng lễ vật v hi sinh; vậy th ấng nầy cũng cần phải dng vật g.
4. Nếu Ngi cn ở thế gian, th Ngi chẳng phải l thầy tế lễ, v ở thế gian c những thầy tế lễ dng lễ vật theo luật php dạy,
5. v giữ sự thờ phượng, sự thờ phượng đ chẳng qua l hnh v bng của những sự trn trời m thi, cũng như khi Mi-se gần dựng đền tạm, th ức Cha Trời phn bảo rằng: Hy cẩn thận, lm mọi việc theo như kiểu mẫu đ chỉ cho ngươi tại trn ni.
6. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm chng ta đ được một chức vụ rất tn trọng hơn, v Ngi l ấng trung bảo của giao ước tốt hơn, m giao ước ấy lập ln trn lời hứa tốt hơn.
7. V nếu ước thứ nhứt khng thiếu g, th chẳng c chỗ no lập ước thứ hai.
8. Vả, trong những lời nầy thật c trch, l lời ức Cha Trời phn cng dn Giu-đa rằng: Cha phn: ka, nhựt kỳ đến, Khi đ ta sẽ cng nh Y-sơ-ra-n v nh Giu-đa lập một ước mới,
9. Khng phải như ước ta đ lập với tổ tin chng n, Trong ngy ta cầm tay họ dẫn ra khỏi xứ -dp-t. V họ khng bền giữ lời ước ta, Nn ta khng đoi xem họ, ấy l lời Cha phn.
10. Cha lại phn: Nầy l lời ước m ta sẽ lập với nh Y-sơ-ra-n Sau những ngy đ: Ta sẽ để luật php ta trong tr họ V ghi tạc vo lng; Ta sẽ lm ức Cha Trời họ, Họ sẽ lm dn ta.
11. Trong vng họ sẽ chẳng c ai dạy bảo cng dn mnh V anh em mnh, rằng: Hy nhn biết Cha; V hết thảy trong vng họ, Từ kẻ rất nhỏ cho đến kẻ rất lớn đều sẽ biết ta,
12. Nhơn ta sẽ tha sự gian c của họ, V khng nhớ đến tội lỗi họ nữa.
13. Gọi ước đ l mới, th đ xưng ước trước l cũ; vả, điều chi đ cũ đ gi, th gần tiu mất đi.

H-bơ-rơ 9    chọn đoạn khc

1. Ước trước cũng c những luật về việc thờ phượng v một nơi thnh dưới đất.
2. Vả, một đền tạm đ dựng ln: phần thứ nhứt gọi l nơi thnh, c chơn đn, bn v bnh by ra;
3. rồi đến pha trong mn thứ hai, tức l phần gọi l nơi rất thnh,
4. c lư hương bằng vng v hm giao ước, ton bọc bằng vng. Trong hm c một ci bnh bằng vng đựng đầy ma-na, cy gậy trổ hoa của A-rn, v hai bảng giao ước;
5. pha trn c hai ch-ru-bin vinh hiển, bng n che phủ nơi chuộc tội. Nhưng đy khng phải dịp kể cc điều đ cho r rng.
6. Cc vật đ sắp đặt như vậy, hằng ngy những thầy tế lễ vo phần thứ nhứt trong đền tạm, đặng lm trọn việc tế lễ;
7. nhưng, phần thứ hai, th mỗi năm một lần chỉ một mnh thầy tế lễ thượng phẩm vo, chẳng bao giờ m khng đem huyết dng v chnh mnh v v sự lầm lỗi dn chng.
8. ức Thnh Linh lấy đ chỉ ra rằng hễ đền tạm thứ nhứt đương cn, th đường vo nơi rất thnh chưa mở.
9. Ấy l một hnh bng chỉ về đời by giờ, để tỏ rằng cc lễ vật v hi sinh dng đ, khng c thể lm cho kẻ thờ phượng được vẹn lnh về lương tm.
10. chẳng qua l mạng lịnh của xc thịt, cũng như cc lễ ăn, uống rửa sạch, chỉ lập cho đến kỳ hon cải vậy.
11. Nhưng ấng Christ đ hiện đến lm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lnh sau nầy; Ngi đ vượt qua đền tạm lớn hơn v trọn vẹn hơn, khng phải tay người dựng ra, nghĩa l khng thuộc về đời nầy.
12. Ngi đ vo nơi rất thnh một lần th đủ hết, khng dng huyết của d đực v của b con, nhưng dng chnh huyết mnh, m được sự chuộc tội đời đời.
13. V nếu huyết của d đực cng tro b ci tơ m người ta rưới trn kẻ uế cn lm sạch được phần xc thịt họ v nn thnh thay,
14. huống chi huyết của ấng Christ, l ấng nhờ ức Thnh Linh đời đời, dng chnh mnh khng t tch cho ức Cha Trời, th sẽ lm sạch lương tm anh em khỏi cng việc chết, đặng hầu việc ức Cha Trời hằng sống, l dường no!
15. Nhơn đ, Ngi l ấng trung bảo của giao ước mới, để khi Ngi chịu chết m chuộc tội đ phạm dưới giao ước cũ, th những kẻ được ku gọi nhận lnh cơ nghiệp đời đời đ hứa cho mnh.
16. V khi c chc thơ, th cần phải đợi đến kẻ trối chết đ.
17. Chc thơ chỉ c gi trị sau lc chết, v hễ kẻ trối cn sống th n khng c quyền g.
18. Ấy vậy, chnh giao ước trước no chẳng phải l khng dng mu m lập.
19. Lc Mi-se phn mọi điều răn của luật php cho dn chng, c lấy mu của b con v d đực, với nước, dy nhung đỏ ta v nhnh ngưu tất rảy trn sch cng trn cả dn chng,
20. m n rằng: Nầy l huyết của sự giao ước m ức Cha Trời đ dạy lập với cc ngươi.
21. oạn, người cũng lấy huyết ấy rảy đền tạm cng mọi đồ thờ.
22. Theo luật php th hầu hết mọi vật đều nhờ huyết m được sạch: khng đổ huyết th khng c sự tha thứ.
23. Vậy, nếu những tượng chỉ về cc vật trn trời đ phải nhờ cch ấy m được sạch, th chnh cc vật trn trời phải nhờ của lễ cng qu trọng hơn nữa để được sạch.
24. Vả ấng Christ chẳng phải vo nơi thnh bởi tay người lm ra, theo kiểu mẫu nơi thnh thật, bn l vo chnh trong trời, để by giờ v chng ta hiện ra trước mặt ức Cha Trời.
25. Ấy chẳng phải l dng chnh mnh Ngi nhiều lần, như thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm vo trong nơi rất thnh m dng huyết khng phải l huyết mnh;
26. bằng chẳng vậy, th từ buổi sng thế đến nay, Ngi đ phải chịu khổ nhiều lần rồi. Nhưng hiện nay đến cuối cng cc thời đại, Ngi đ hiện ra chỉ một lần, dng mnh lm tế lễ để cất tội lỗi đi.
27. Theo như đ định cho loi người phải chết một lần, rồi chịu phn xt,
28. cũng vậy, ấng Christ đ dng mnh chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngi lại sẽ hiện ra lần thứ hai, khng phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngi.

H-bơ-rơ 10    chọn đoạn khc

1. Vả, luật php chỉ l bng của sự tốt lnh ngy sau, khng c hnh thật của cc vật, nn khng bao giờ cậy tế lễ mỗi năm hằng dng như vậy, m khiến kẻ đến gần ức Cha Trời trở nn trọn lnh được.
2. Nếu được, th những kẻ thờ phượng đ một lần được sạch rồi, lương tm họ khng cn biết tội nữa, nhơn đ, h chẳng thi dng tế lễ hay sao?
3. Tri lại, những tế lễ đ chẳng qua l mỗi năm nhắc cho nhớ lại tội lỗi.
4. V huyết của b đực v d đực khng thể cất tội lỗi đi được.
5. Bởi vậy cho nn, ấng Christ khi vo thế gian, phn rằng: Cha chẳng muốn hy sinh, cũng chẳng muốn lễ vật, Nhưng Cha đ sắm sửa một thn thể cho ti.
6. Cha chẳng nhậm của lễ thiu, cũng chẳng nhậm của lễ chuộc tội.
7. Ti bn ni: Hỡi ức Cha Trời, nầy ti đến Trong sch c chp về ti Ti đến để lm theo muốn Cha.
8. Trước đ ni: Cha chẳng muốn, chẳng nhậm những hi sinh, lễ vật, của lễ thiu, của lễ chuộc tội, đ l theo luật php dạy; sau lại ni: y nầy, ti đến để lm theo muốn Cha.
9. Vậy th, Cha đ bỏ điều trước, đặng lập điều sau.
10. Ấy l theo muốn đ m chng ta được nn thnh nhờ sự dng thn thể của ức Cha Jsus Christ một lần đủ cả.
11. Phm thầy tế lễ mỗi ngy đứng hầu việc v năng dng của lễ đồng một thức, l của lễ khng bao giờ cất tội lỗi được,
12. cn như ấng nầy, đ v tội lỗi dng chỉ một của lễ, rồi ngồi đời đời bn hữu ức Cha Trời.
13. từ ry về sau đương đợi những kẻ th nghịch Ngi bị để lm bệ dưới chơn Ngi vậy.
14. V nhờ dng chỉ một của tế lễ, Ngi lm cho những kẻ nn thnh được trọn vẹn đời đời.
15. ức Thnh Linh cũng lm chứng cho chng ta như vậy; v đ phn rằng:
16. Cha phn: Nầy l giao ước ta lập với chng n Sau những ngy đ, Ta sẽ để luật php ta vo lng chng n V ghi tạc nơi tr khn,
17. Lại phn: Ta sẽ chẳng cn nhớ đến tội lỗi gian c của chng n nữa.
18. Bởi hễ c sự tha thứ th khng cần dng của lễ v tội lỗi nữa.
19. Hỡi anh em, v chng ta nhờ huyết ức Cha Jsus được dạn dĩ vo nơi rất thnh,
20. bởi đường mới v sống m Ngi đ mở ngang qua ci mn, nghĩa l ngang qua xc Ngi,
21. lại v chng ta c một thầy tế lễ lớn đ lập ln cai trị nh ức Cha Trời,
22. nn chng ta hy lấy lng thật th với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lng được tưới sạch khỏi lương tm xấu, thn thể rửa bằng nước trong, m đến gần Cha.
23. Hy cầm giữ sự lm chứng về điều trng cậy chng ta chẳng chuyển lay, v ấng đ hứa cng chng ta l thnh tn.
24. Ai nấy hy coi sc nhau để khuyn giục về lng yu thương v việc tốt lnh;
25. chớ bỏ sự nhm lại như mấy kẻ quen lm, nhưng phải khuyn bảo nhau, v hễ anh em thấy ngy ấy hầu gần chừng no, th cng phải lm như vậy chừng nấy.
26. V nếu chng ta đ nhận biết lẽ thật rồi, m lại cố phạm tội, th khng cn c tế lễ chuộc tội nữa,
27. nhưng chỉ c sự đợi chờ kinh khiếp về sự phn xt, v lửa hừng sẽ đốt chy kẻ bội nghịch m thi.
28. Ai đ phạm luật php Mi-se, nếu c hai ba người lm chứng, th chết đi khng thương xt,
29. huống chi kẻ giy đạp Con ức Cha Trời, coi huyết của giao ước, tức l huyết m mnh nhờ nn thnh, l uế, lại khinh lờn ức Thnh Linh ban ơn, th anh em h chẳng tưởng rằng người ấy đng bị hnh rất nghim đon phạt hay sao?
30. V chng ta biết ấng đ phn rằng: Sự trả th thuộc về ta; ta sẽ bo ứng, ấy l lời Cha phn. Lại rằng: Cha sẽ xt đon dn mnh.
31. Sa vo tay ức Cha Trời hằng sống l sự đng kinh khiếp thay!
32. Hy nhớ lại những lc ban đầu đ, anh em đ được soi sng rồi, bn chịu cơn chiến trận lớn về những sự đau đớn:
33. phần th chịu sỉ nhục, gặp gian nan, như lm tr cho thin hạ xem, phần th chia khổ với những kẻ bị đối đi đồng một cch.
34. V anh em đ thương xt kẻ bị t, v vui lng chịu của cải mnh bị cướp, bởi biết mnh c của cải qu hơn hằng cn lun.
35. Vậy chớ bỏ lng dạn dĩ mnh, vốn c một phần thưởng lớn đ để dnh cho.
36. V anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đ lm theo muốn ức Cha Trời rồi, th được như lời đ hứa cho mnh.
37. Cn t lu, thật t lu nữa, Th ấng đến sẽ đến; Ngi khng chậm trễ đu.
38. Người cng bnh của ta sẽ cậy đức tin m sống, Nhưng nếu lui đi th linh hồn ta chẳng lấy lm đẹp cht no.
39. Về phần chng ta, no phải l kẻ lui đi cho hư mất đu, bn l kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi.

H-bơ-rơ 11    chọn đoạn khc

1. Vả, đức tin l sự biết chắc vững vng của những điều mnh đương trng mong l bằng cớ của những điều mnh chẳng xem thấy.
2. Ấy l nhờ đức tin m cc đấng thuở xưa đ được lời chứng tốt.
3. Bởi đức tin, chng ta biết rằng thế gian đ lm nn bởi lời của ức Cha Trời, đến nỗi những vật by ra đ đều chẳng phải từ vật thấy được m đến.
4. Bởi đức tin, A-bn đ dng cho ức Cha Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in, v được xưng cng bnh, v ức Cha Trời lm chứng về người rằng Ngi nhậm lễ vật ấy; lại cũng nhờ đ dầu người chết rồi, hy cn ni.
5. Bởi đức tin, H-nc được cất ln v khng hề thấy sự chết; người ta khng thấy người nữa, v ức Cha Trời đ tiếp người ln. Bởi chưng trước khi được tiếp ln, người đ được chứng rằng mnh ở vừa lng ức Cha Trời rồi.
6. Vả, khng c đức tin, th chẳng hề c thế no ở cho đẹp Ngi; v kẻ đến gần ức Cha Trời phải tin rằng c ức Cha Trời, v Ngi l ấng hay thưởng cho kẻ tm kiếm Ngi.
7. Bởi đức tin, N- được Cha mch bảo cho về những việc chưa thấy, v người thnh tm knh sợ, đng một chiếc tu để cứu nh mnh; bởi đ người định tội thế gian, v trở nn kẻ kế tự của sự cng bnh đến từ đức tin vậy.
8. Bởi đức tin, p-ra-ham vng lời Cha gọi, đi đến xứ mnh sẽ nhận lm cơ nghiệp: người đi m khng biết mnh đi đu.
9. Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đ hứa cho mnh, như trn đất ngoại quốc, ở trong cc trại, cũng như Y-sc v Gia-cốp, l kẻ đồng kế tự một lời hứa với người.
10. V người chờ đợi một thnh c nền vững chắc, m ức Cha Trời đ xy cất v sng lập.
11. Cũng bởi đức tin m Sa-ra dẫu c tuổi cn c sức sanh con ci được, v người tin rằng ấng hứa cho mnh điều đ l thnh tn.
12. Cũng v đ m chỉ một người, lại l một người gi yếu, sanh ra mun vn con chu, đng như sao trn trời, như ct bi biển, khng thể đếm được.
13. Hết thảy những người đ đều chết trong đức tin, chưa nhận lnh những điều hứa cho mnh; chỉn trng thấy v cho mừng những điều đ từ đằng xa, xưng mnh l kẻ khch v bộ hnh trn đất.
14. Những kẻ ni như thế, tỏ r rằng mnh đương đi tm nơi qu hương.
15. V thử họ đ tưởng đến nơi qu hương m mnh từ đ đi ra, th cũng c ngy trở lại,
16. nhưng họ ham mến một qu hương tốt hơn, tức l qu hương ở trn trời; nn ức Cha Trời khng hổ thẹn m xưng mnh l ức Cha Trời của họ, v Ngi đ sắm sẵn cho họ một thnh.
17. Bởi đức tin, p-ra-ham dng Y-sc trong khi bị thử thch: người l kẻ đ nhận lnh lời hứa, dng con một mnh,
18. l về con đ m ức Cha Trời c phn rằng: Ấy bởi trong Y-sc m ngươi sẽ c một dng di lấy tn ngươi m ku.
19. Người tự nghĩ rằng ức Cha Trời cũng c quyền khiến kẻ chết sống lại; cũng giống như từ trong kẻ chết m người lại được con mnh.
20. Bởi đức tin, Y-sc chc phước cho Gia-cốp v -sau về những sự hầu đến.
21. Bởi đức tin, Gia-cốp lc gần chết, chc phước cho hai con của Gi-sp, v nương trn gậy mnh m lạy.
22. Bởi đức tin, Gi-sp lc gần qua đời ni về việc con chu Y-sơ-ra-n sẽ đi ra, v truyền lịnh về hi cốt mnh.
23. Bởi đức tin, khi Mi-se mới sanh ra, cha mẹ người đem giấu đi ba thng, v thấy l một đứa con xinh tốt, khng sợ chiếu mạng của vua.
24. Bởi đức tin, Mi-se lc đ khn lớn, bỏ danh hiệu mnh l con trai của cng cha Pha-ra-n,
25. đnh cng dn ức Cha Trời chịu h hiếp hơn l tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi:
26. người coi sự sỉ nhục về ấng Christ l qu hơn của chu bu xứ -dp-t, v người ngửa trng sự ban thưởng.
27. Bởi đức tin, người la xứ -dp-t khng sợ vua giận; v người đứng vững như thấy ấng khng thấy được.
28. Bởi đức tin người giữ lễ Vượt Qua v lm php rưới huyết, hầu cho đấng hủy diệt chẳng hề hại đến con đầu lng dn Y-sơ-ra-n.
29. Bởi đức tin, dn Y-sơ-ra-n vượt qua Biển đỏ như đi trn đất kh, cn người -dp-t thử đi qua, bị nuốt mất tại đ.
30. Bởi đức tin, cc tường thnh Gi-ri-c đổ xuống, sau khi người ta đi vng quanh bảy ngy.
31. Bởi đức tin, kỵ nữ Ra-hp khng chết với kẻ chẳng tin, v nng đ lấy tốt tiếp rước cc kẻ do thm.
32. Ta cn ni chi nữa? V nếu ta muốn ni về Gh-đ-n, Ba-rc, Sam-sn, Gip-th, a-vt, Sa-mu-n v cc đấng tin tri, th khng đủ th giờ.
33. Những người đ bởi đức tin đ thắng được cc nước, lm sự cng bnh, được những lời hứa, bịt mồm sư tử,
34. tắt ngọn lửa hừng, lnh khỏi lưỡi gươm, thắng bịnh tật, tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước th chạy trốn
35. C người đờn b đ được người nh mnh chết sống lại, c kẻ bị hnh khổ dữ tợn m khng chịu giải cứu, để được sự sống lại tốt hơn.
36. C kẻ khc chịu nhạo cười, roi vọt, lại cũng chịu xiềng xch, lao t nữa.
37. Họ đ bị nm đ, tra tấn, cưa xẻ; bị giết bằng lưỡi gươm; lưu lạc ry đy mai đ, mặc những da chin da d, bị thiếu thốn mọi đường, bị h hiếp, ngược đi,
38. thế gian khng xứng đng cho họ ở, phải lưu lạc trong đồng vắng, trn ni trong hang, trong những hầm dưới đất.
39. Hết thảy những người đ dầu nhơn đức tin đ được chứng tốt, song chưa hề nhận lnh điều đ được hứa cho mnh.
40. V ức Cha Trời c sắm sẵn điều tốt hơn cho chng ta, hầu cho ngoại chng ta ra họ khng đạt đến sự trọn vẹn được.

H-bơ-rơ 12    chọn đoạn khc

1. Thế th, v chng ta được nhiều người chứng kiến vy lấy như đm my rất lớn, chng ta cũng nn quăng hết gnh nặng v tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lng nhịn nhục theo đi cuộc chạy đua đ by ra cho ta,
2. nhn xem ức Cha Jsus, l cội rễ v cuối cng của đức tin, tức l ấng v sự vui mừng đ đặt trước mặt mnh, chịu lấy thập tự gi, khinh điều sỉ nhục, v hiện nay ngồi bn hữu ngai ức Cha Trời.
3. Vậy, anh em hy nghĩ đến ấng đ chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lng.
4. Anh em chống trả với tội c cn chưa đến nỗi đổ huyết;
5. lại đ qun lời khuyn anh em như khuyn con, rằng: Hỡi con, chớ dể ngươi sự sửa phạt của Cha, V khi Cha trch, chớ ng lng;
6. V Cha sửa phạt kẻ Ngi yu, Hễ ai m Ngi nhận lm con, th cho roi cho vọt.
7. V bằng anh em chịu sửa phạt, ấy l ức Cha Trời đi anh em như con, v c người no l con m cha khng sửa phạt?
8. nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt m ai nấy cũng phải chịu, th anh em l con ngoại tnh, chớ khng phải con thật.
9. Cha về phần xc sửa phạt, m chng ta cn kinh sợ thay, huống chi Cha về phần hồn, chng ta h chẳng cng nn vng phục lắm để được sự sống sao?
10. Vả, cha về phần xc theo mnh m sửa phạt chng ta tạm thời, nhưng ức Cha Trời v ch cho chng ta m sửa phạt, để khiến chng ta được dự phần trong sự thnh khiết Ngi.
11. Thật cc sự sửa phạt lc đầu coi như một cớ buồn b, chớ khng phải sự vui mừng; nhưng về sau sanh ra bng tri cng bnh v bnh an cho những kẻ đ chịu luyện tập như vậy.
12. Vậy, hy dở bn tay yếu đuối của anh em ln, lun cả đầu gối lỏng lẻo nữa.
13. Kh lm đường thẳng cho chơn anh em theo, hầu cho kẻ no qu khỏi lạc đường m lại được chữa lnh nữa.
14. Hy cầu sự bnh an với mọi người, cng tm theo sự nn thnh, v nếu khng nn thnh th chẳng ai được thấy ức Cha Trời.
15. Kh coi chừng kẻo c kẻ trật phần n điển của ức Cha Trời, kẻo rễ đắng chm ra, c thể ngăn trở v lm uế phần nhiều trong anh em chăng.
16. Hy coi chừng, cho trong anh em chớ c ai gian dm, cũng đừng c ai khinh lờn như -sau, chỉ v một mn ăn m bn quyền con trưởng.
17. Thật vậy, anh em biết rằng đến sau, người muốn cha mnh chc phước cho, th lại bị bỏ; v dẫu người khc lc cầu xin, cũng chẳng đổi được cha mnh đ định rồi.
18. Anh em chẳng tới gần một hn ni m người ta c thể rờ đến được, cũng chẳng đến gần lửa hừng, hoặc tối tăm, hoặc m ế, hoặc gi dữ,
19. hoặc tiếng loa thổi vang, hoặc tiếng ni kinh khiếp đến nỗi ai nghe đều ni xin đừng ni với mnh nữa;
20. v họ khng chịu nổi lời phn nầy: Dẫu loi th vật tới gần ni nầy cũng sẽ bị nm đ.
21. Lại cảnh trạng đ rất kinh khiếp, đến nỗi Mi-se ni rằng: Ta thật sợ sệt v run rẩy cả người.
22. Nhưng anh em đ tới gần ni Si-n, gần thnh của ức Cha Trời hằng sống, tức l Gi-ru-sa-lem trn trời, gần mun vn thin sứ nhm lại,
23. gần Hội thnh của những con trưởng được ghi tn trong cc từng trời, gần ức Cha Trời, l quan n của mọi người, gần cc linh hồn người nghĩa được vẹn lnh,
24. gần ức Cha Jsus, l ấng trung bảo của giao ước mới, v gần huyết rưới ra, huyết đ ni tốt hơn huyết của A-bn vậy.
25. Anh em hy giữ, chớ từ chối ấng phn cng mnh; v nếu những kẻ kia cự ấng truyền lời bo co ở dưới đất, cn khng trnh khỏi thay, huống chi chng ta, nếu cự ấng truyền lời bo co từ trn trời, th cng khng trnh khỏi được.
26. Tiếng ấng ấy by giờ rng động cả đất, hiện nay phn hứa rằng: Cn một lần nữa, ta sẽ chẳng những rng động đất m thi, những cũng rng động trời nữa.
27. Vả, trong những chữ: Cn một lần nữa, tỏ ra rằng cc vật hay bị rng động, v l những vật đ chịu dựng nn, sẽ bị cất đi, hầu cho những vật khng hề rng động được cn lại.
28. Như vậy, v chng ta c phần trong một nước khng hay rng động, nn hy cảm ơn, hầu cho lấy lng knh sợ hầu việc ức Cha Trời một cch đẹp lng Ngi;
29. v ức Cha Trời chng ta l đm lửa hay thiu đốt.

H-bơ-rơ 13    chọn đoạn khc

1. Hy hằng c tnh yu thương anh em.
2. Chớ qun sự tiếp khch; c khi kẻ lm điều đ, đ tiếp đi thin sứ m khng biết.
3. Hy nhớ những kẻ mắc vng xiềng xch, như mnh cng phải xiềng xch với họ, lại cũng hy nhớ những kẻ bị ngược đi, v mnh cũng c thn thể giống như họ.
4. Mọi người phải knh trọng sự hn nhn, chốn qu phng chớ c uế, v ức Cha Trời sẽ đon phạt kẻ dm dục cng kẻ phạm tội ngoại tnh.
5. Chớ tham tiền; hy lấy điều mnh c lm đủ rồi, v chnh ức Cha Trời c phn rằng: Ta sẽ chẳng la ngươi đu, chẳng bỏ ngươi đu.
6. Như vậy, chng ta được lấy lng tin chắc m ni rằng: Cha gip đỡ ti, ti khng sợ chi hết. Người đời lm chi ti được?
7. Hy nhớ những người dắt dẫn mnh, đ truyền đạo ức Cha Trời cho mnh; hy nghĩ xem sự cuối cng đời họ l thể no, v học đi đức tin họ.
8. ức Cha Jsus Christ hm qua, ngy nay, v cho đến đời đời khng hề thay đổi.
9. Anh em chớ để cho mọi thứ đạo lạ dỗ dnh mnh; v lng nhờ n điển được vững bền, ấy l tốt, chớ khng phải nhờ đồ ăn, l sự chẳng ch chi cho kẻ lm như vậy.
10. Chng ta c một ci bn thờ, phm kẻ hầu việc trong đền tạm khng c php lấy g tại đ m ăn.
11. Vả, huyết của con sinh bị thầy tế lễ thượng phẩm đem vo nơi thnh để lm lễ chuộc tội, cn thn thể n th đốt đi bn ngoi trại qun.
12. Ấy v đ m chnh mnh ức Cha Jsus đ chịu khổ tại ngoi cửa thnh để lấy huyết mnh lm cho dn nn thnh.
13. Vậy nn chng ta hy ra ngoi trại qun, đặng đi tới cng Ngi, đồng chịu điều sỉ nhục.
14. V dưới đời nầy, chng ta khng c thnh cn lun mi, nhưng chng ta tm thnh hầu đến.
15. Vậy, hy cậy ức Cha Jsus m hằng dng tế lễ bằng lời ngợi khen cho ức Cha Trời, nghĩa l bng tri của mi miếng xưng danh Ngi ra.
16. Chớ qun việc lnh v lng bố th, v sự tế lễ dường ấy đẹp lng ức Cha Trời.
17. Hy vng lời kẻ dắt dẫn anh em v chịu phục cc người ấy, bởi cc người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trnh, hầu cho cc người ấy lấy lng vui mừng m lm xong chức vụ mnh, khng phn nn chi, v ấy chẳng ch lợi g cho anh em.
18. Hy cầu nguyện cho chng ti, v chng ti biết mnh chắc c lương tm tốt, muốn ăn ở trọn lnh trong mọi sự.
19. Ti lại ni xin anh em cầu nguyện đi, để ti đến cng anh em cho sớm hơn.
20. ức Cha Trời bnh an, l ấng bởi huyết giao ước đời đời m đem ấng chăn chin lớn l ức Cha Jsus chng ta ra khỏi từ trong kẻ chết,
21. nguyền xin Ngi bởi ức Cha Jsus Christ khiến anh em nn trọn vẹn trong mọi sự lnh, đặng lm thnh muốn Ngi, v lm ra sự đẹp Ngi trong chng ta; sự vinh hiển đng về Ngi đời đời v cng! A-men.
22. Hỡi anh em, xin hy vui lng nhận lấy những lời khuyn bảo nầy; ấy ti đ viết vắn tắt cho anh em vậy.
23. Hy biết rằng anh em chng ta l Ti-m-th đ được thả ra; nếu người sớm đến, ti sẽ cng người đi thăm anh em.
24. Hy cho thăm mọi người dắt dẫn anh em v hết thảy cc thnh đồ. Cc thnh đồ ở Y-ta-li gởi lời thăm anh em.
25. Nguyền xin n điển ở với anh em hết thảy!