Mục Lục

[1] [2] [3] [4] [5]


Gia-cơ 1    chọn đoạn khc

1. Gia-cơ, ti tớ ức Cha Trời v ức Cha Jsus Christ, đạt cho mười hai chi phi ở tan lạc, chc bnh an!
2. Hỡi anh em, hy coi sự thử thch trăm bề thoạt đến cho anh em như l điều vui mừng trọn vẹn,
3. v biết rằng sự thử thch đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục.
4. Nhưng sự nhịn nhục phải lm trọn việc n, hầu cho chnh mnh anh em cũng trọn lnh ton vẹn, khng thiếu thốn cht no.
5. V bằng trong anh em c kẻ km khn ngoan, hy cầu xin ức Cha Trời, l ấng ban cho mọi người cch rộng ri, khng trch mc ai, th kẻ ấy sẽ được ban cho.
6. Nhưng phải lấy đức tin m cầu xin, chớ nghi ngờ; v kẻ hay nghi ngờ giống như sng biển, bị gi động v đưa đi đy đi đ.
7. Người như thế chớ nn tưởng mnh lnh được vật chi từ nơi Cha:
8. ấy l một người phn tm, phm lm việc g đều khng định.
9. Anh em no ở địa vị thấp hn hy khoe mnh về phần cao trọng mnh,
10. kẻ giu cũng hy khoe mnh về phần đ hn, v người sẽ qua đi như hoa cỏ.
11. Mặt trời mọc ln, nắng xẳng, cỏ kh, hoa rụng, sắc đẹp tồi tn: kẻ giu cũng sẽ kh ho như vậy trong những việc mnh lm.
12. Phước cho người bị cm dỗ; v lc đ chịu nổi sự thử thch rồi, th sẽ lnh mo triều thin của sự sống m ức Cha Trời đ hứa cho kẻ knh mến Ngi.
13. Chớ c ai đương bị cm dỗ m ni rằng: Ấy l ức Cha Trời cm dỗ ti; v ức Cha Trời chẳng bị sự c no cm dỗ được, v chnh Ngi cũng khng cm dỗ ai.
14. Nhưng mỗi người bị cm dỗ khi mắc tư dục xui giục mnh.
15. oạn, lng tư dục cưu mang, sanh ra tội c; tội c đ trọn, sanh ra sự chết.
16. Hỡi anh em yu dấu, chớ tự dối mnh:
17. mọi n điển tốt lnh cng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao v bởi Cha sng lng m xuống, trong Ngi chẳng c một sự thay đổi, cũng chẳng c bng của sự biến cải no.
18. Ấy chnh Ngi theo muốn mnh, đ dng lời chn thật sanh chng ta, hầu cho chng ta được nn như tri đầu ma của những vật Ngi dựng nn.
19. Hỡi anh em yu dấu, anh em biết điều đ: người no cũng phải mau nghe m chậm ni, chậm giận;
20. v cơn giận của người ta khng lm nn sự cng bnh của ức Cha Trời.
21. Vậy, hy bỏ đi mọi điều uế, v mọi điều gian c cn lại, đem lng nhu m nhận lấy lời đ trồng trong anh em, l lời cứu được linh hồn của anh em.
22. Hy lm theo lời, chớ lấy nghe lm đủ m lừa dối mnh.
23. V, nếu c kẻ nghe lời m khng lm theo th khc no người kia soi mặt mnh trong gương,
24. thấy rồi th đi, liền qun mặt ra thể no.
25. Nhưng kẻ no xt kĩ luật php trọn vẹn, l luật php về sự tự do, lại bền lng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi qun đi, nhưng hết lng giữ theo php tắc n, th kẻ đ sẽ tm được phước trong sự mnh vng lời.
26. Nhược bằng c ai tưởng mnh l tin đạo, m khng cầm giữ lưỡi mnh, nhưng lại lừa dối lng mnh, th sự tin đạo của người hạng ấy l v ch.
27. Sự tin đạo thanh sạch khng vết, trước mặt ức Cha Trời, Cha chng ta, l thăm viếng kẻ mồ ci, người ga bụa trong cơn khốn kh của họ, v giữ lấy mnh cho khỏi sự uế của thế gian.

Gia-cơ 2    chọn đoạn khc

1. Hỡi anh em, anh em đ tin đến ức Cha Jsus Christ, l Cha vinh hiển chng ta, th chớ c ty vị người no.
2. Giả sử c người đeo nhẫn vng, mặc o đẹp, vo nơi hội anh em, lại c người ngho, quần o rch rưới, cũng vo nữa;
3. nếu anh em ng kẻ mặc o đẹp, m ni rằng: Mời ngồi đy, l chỗ tử tế; lại ni với người ngho rằng: Hy đứng đ, hoặc ngồi dưới bệ chơn ta,
4. thế c phải anh em tự mnh phn biệt ra v lấy xấu m xt đon khng?
5. Hỡi anh em rất yu dấu, hy nghe nầy: ức Cha Trời h chẳng lựa kẻ ngho theo đời nầy đặng lm cho trở nn giu trong đức tin, v kế tự nước Ngi đ hứa cho kẻ knh mến Ngi hay sao?
6. M anh em lại khinh dể kẻ ngho! H chẳng phải kẻ giu đ h hiếp anh em, ko anh em đến trước ta n sao?
7. H chẳng phải họ phạm thượng đến danh tốt đ lấy đặt cho anh em sao?
8. Thật vậy, nếu anh em vng giữ cho trọn vẹn luật php tn trọng, theo như Kinh Thnh rằng: Hy yu người ln cận như mnh, th anh em ăn ở tốt lắm.
9. Nhưng nếu anh em ty vị người ta, th phạm tội, luật php bn định tội anh em như kẻ phạm php.
10. V người no giữ trọn luật php, m phạm một điều răn, th cũng đng tội như đ phạm hết thảy.
11. Vả, ấng đ phn rằng: Chớ phạm tội t dm, cũng c phn rằng: Chớ giết người. Vậy, nếu ngươi khng phạm tội t dm, nhưng phạm tội giết người, th ngươi l kẻ phạm luật php.
12. Hy ni v lm dường như phải chịu luật php tự do đon xt mnh.
13. Sự đon xt khng thương xt kẻ chẳng lm sự thương xt; nhưng sự thương xt thắng sự đon xt.
14. Hỡi anh em, nếu ai ni mnh c đức tin, song khng c việc lm, th ch chi chăng? ức tin đ cứu người ấy được chăng?
15. V thử c anh em hoặc chị em no khng quần o mặc, thiếu của ăn uống hằng ngy,
16. m một kẻ trong anh em ni với họ rằng: Hy đi cho bnh an, hy sưởi cho ấm v ăn cho no, nhưng khng cho họ đồ cần dng về phần xc, th co ch g chăng?
17. Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin khng sanh ra việc lm, th tự mnh n chết.
18. Hoặc c kẻ ni: Ngươi c đức tin, cn ta c việc lm. Hy chỉ cho ta đức tin của ngươi khng c việc lm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc lm của ta.
19. Ngươi tin rằng chỉ c một ức Cha Trời m thi, ngươi tin phải; ma quỉ cũng tin như vậy v run sợ.
20. Nhưng, hỡi người v tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin khng c việc lm l v ch chăng?
21. p-ra-ham, tổ phụ chng ta, khi dng con mnh l Y-sc trn bn thờ, h chẳng từng cậy việc lm được xưng cng bnh hay sao?
22. Thế th, ngươi thấy đức tin đồng cng với việc lm, v nhờ việc lm m đức tin được trọn vẹn.
23. Vậy được ứng nghiệm lời Kinh thnh rằng: p-ra-ham tin ức Cha Trời, v điều đ kể l cng bnh cho người; v người được gọi l bạn ức Cha Trời.
24. nhơn đ anh em biết người ta cậy việc lm được xưng cng bnh, chớ chẳng những l cậy đức tin m thi.
25. ồng một thể ấy, kỵ nữ Ra-hp tiếp rước cc sứ giả v khiến họ noi đường khc m đi, người h chẳng phải cậy việc lm m được xưng cng bnh sao?
26. Vả, xc chẳng c hồn th chết, đức tin khng c việc lm cũng chết như vậy.

Gia-cơ 3    chọn đoạn khc

1. Hỡi anh em, trong vng anh em chớ c nhiều người tự lập lm thầy, v biết như vậy, mnh sẽ phải chịu xt đon cng nghim hơn.
2. Chng ta thảy đều vấp phạm nhiều cch lắm. Nếu c ai khng vấp phạm trong lời ni mnh, ấy l người trọn vẹn, hay hm cầm cả mnh.
3. Chng ta tra hm thiếc vo miệng ngựa, cho n chịu phục mnh, nn mới sai khiến cả v mnh n được.
4. Hy xem những chiếc tu: dầu cho lớn mấy mặc lng, v bị gi mạnh đưa đi thy kệ, một bnh li rất nhỏ cng đủ cạy bt n, ty theo người cầm li.
5. Cũng vậy, ci lưỡi l một quan thể nhỏ, m khoe được những việc lớn. Thử xem ci rừng lớn chừng no m một cht lửa c thể đốt chy ln!
6. Ci lưỡi cũng như lửa; ấy l nơi đ hội của tội c ở giữa cc quan thể chng ta, lm uế cả mnh, đốt chy cả đời người, chnh mnh n đ bị lửa địa ngục đốt chy.
7. hết thảy loi mung th, chim chc, su bọ, loi dưới biển đều trị phục được v đ bị loi người trị phục rồi;
8. nhưng ci lưỡi, khng ai trị phục được n; ấy l một vật dữ người ta khng thể hm dẹp được: đầy dẫy những chất độc giết chết.
9. Bởi ci lưỡi chng ta khen ngợi Cha, Cha chng ta, v cũng bởi n chng ta rủa sả loi người, l loi tạo theo hnh ảnh ức Cha Trời.
10. ồng một lỗ miệng m ra cả sự khen ngợi v rủa sả! Hỡi anh em, khng nn như vậy.
11. C lẽ no một ci suối kia, đồng một mạch m ra cả nước ngọt v nước đắng sao?
12. Hỡi anh em, cy vả c ra tri -li-ve được, cy nho c ra tri vả được chăng? Mạch nước mặn cũng khng c thể chảy ra nước ngọt được nữa.
13. Trong anh em c người no khn ngoan thng sng chăng: Hy lấy cch ăn ở tốt của mnh m by tỏ việc mnh lm bởi khn ngoan nhu m m ra.
14. Nhưng nếu anh em c sự ghen tương cay đắng v sự tranh cạnh trong lng mnh, th chớ khoe mnh v ni dối nghịch cng lẽ thật.
15. Sự khn ngoan đ khng phải từ trn m xuống đu; tri lại, n thuộc về đất, về xc thịt v về ma quỉ.
16. V ở đu c những điều ghen tương tranh cạnh ấy, th ở đ c sự lộn lạo v đủ mọi thứ c.
17. Nhưng sự khn ngoan từ trn m xuống th trước hết l thanh sạch, sau lại ha thuận, tiết độ, nhu m, đầy dẫy lng thương xt v bng tri lnh, khng c sự hai lng v giả hnh.
18. Vả bng tri của điều cng bnh th gieo trong sự ha bnh, cho những kẻ no lm sự ha bnh vậy.

Gia-cơ 4    chọn đoạn khc

1. Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đu m đến? H chẳng phải từ tnh dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mnh sao?
2. Anh em tham muốn m chẳng được chi; anh em giết người v ghen ght m chẳng được việc g hết; anh em c sự tranh cạnh v chiến đấu; anh em chẳng được chi, v khng cầu xin.
3. Anh em cầu xin m khng nhận lnh được, v cầu xin tri lẽ, để dng trong tư dục mnh.
4. Hỡi bọn t dm kia, anh em h chẳng biết lm bạn với thế gian tức l th nghịch với ức Cha Trời sao? Cho nn, ai muốn lm bạn với thế gian, th người ấy trở nn kẻ nghịch th cng ức Cha Trời vậy.
5. Hay l anh em tưởng Kinh Thnh ni v ch sao? ức Thnh Linh m ức Cha Trời khiến ở trong lng chng ta, ham mến chng ta đến nỗi ghen tương,
6. nhưng Ngi lại ban cho ta ơn lớn hơn nữa. V vậy, Kinh thnh chp rằng: ức Cha Trời chống cự kẻ kiu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khim nhường.
7. Vậy hy phục ức Cha Trời; hy chống trả ma quỉ, th n sẽ lnh xa anh em.
8. Hy đến gần ức Cha Trời, th Ngi sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ c tội, hy lau tay mnh, c ai hai lng, hy lm sạch lng đi;
9. hy cảm biết sự khốn nạn mnh, hy đau thương khc lc; hy đổi cười ra khc, đổi vui ra buồn.
10. Hy hạ mnh xuống trước mặt Cha, th Ngi sẽ nhắc anh em ln.
11. Hỡi anh em, chớ ni hnh nhau. Ai ni hnh anh em mnh hoặc xt đon anh em mnh, tức l ni xấu luật php, v xt đon luật php. Vả, nếu ngươi xt đon luật php, th ngươi chẳng phải l kẻ vng giữ luật php, bn l người xt đon luật php vậy.
12. Chỉ c một ấng lập ra luật php v một ấng xt đon, tức l ấng cứu được v diệt được. Nhưng ngươi l ai, m dm xt đon kẻ ln cận mnh?
13. Hỡi anh em, l kẻ ni rằng: Hm nay hoặc ngy mai, ta sẽ đi đến thnh kia, ở đ một năm, bun bn v pht ti,
14. song ngy mai sẽ ra thế nao, anh em chẳng biết! V sự sống của anh em l chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lt rồi lại tan ngay.
15. Anh em phải ni tri lại: V bằng Cha muốn, v ta cn sống, th ta sẽ lm việc nọ việc kia.
16. Ka anh em lấy những lời kiu ngạo m khoe mnh! Phm khoe khoang như vậy l xấu.
17. Cho nn, kẻ biết lm điều lnh m chẳng lm, th phạm tội.

Gia-cơ 5    chọn đoạn khc

1. Hỡi anh em l kẻ giu c! Hy khc lc, ku la, v cớ hoạn nạn sẽ đổ trn anh em.
2. Của cải anh em bị mục nt, o xống bị mối mọt ăn rồi.
3. Vng bạc anh em bị ten rt, ten rt đ sẽ lm chứng nghịch cng anh em, n cũng như lửa vậy, sẽ ăn thịt anh em. Anh em đ thu trử tiền của trong những ngy sau rốt!
4. Ka, tiền cng con gặt gặt ruộng anh em, m anh em đ ăn gian, n ku oan, v tiếng ku của con gặt đ thấu đến tai Cha cc cơ binh.
5. Anh em đ sống trn thế gian ăn uống vui sướng v xa xỉ, anh em đ lm cho lng mnh no n trong ngy chm giết;
6. anh em đ luận tội v đ giết người cng bnh, m người chẳng cự lại.
7. Hỡi anh em, vậy hy nhịn nhục cho tới kỳ Cha đến. Hy xem kẻ lm ruộng: họ bền lng chờ đợi sản vật qu bu dưới đất cho đến chừng no đ được mưa đầu ma v cuối ma.
8. anh em cũng vậy, hy nhịn nhục v bền lng; v kỳ Cha đến gần rồi.
9. Hỡi anh em, chớ on trch nhau, hầu cho khỏi bị xt đon; ka, ấng xt đon đứng trước cửa.
10. Hỡi anh em, hy lấy cc đấng tin tri đ nhơn danh Cha m ni, lm mẫu mực về sự chịu khổ v nhịn nhục cho mnh.
11. Anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ th chng ta xưng l c phước. Anh em đ nghe ni về sự nhịn nhục của Gip, v thấy ci kết cuộc m Cha ban cho người; v Cha đầy lng thương xt v nhơn từ.
12. Hỡi Anh em, trước hết chớ c thề, chớ chỉ trời, chỉ đất, cũng chớ chỉ vật khc m thề; nhưng phải th ni phải, khng th ni khng, hầu cho khỏi bị xt đon.
13. Trong anh em c ai chịu khổ chăng? Người ấy hy cầu nguyện. C ai vui mừng chăng? hy ht ngợi khen.
14. Trong anh em c ai đau ốm chăng? hy mời cc trưởng lo hội thnh đến, sau khi nhơn danh Cha xức dầu cho người bịnh đoạn, th cc trưởng lo hy cầu nguyện cho người.
15. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh, Cha sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu kẻ bịnh c phạm tội, cũng sẽ được tha.
16. Vậy, hy xưng tội cng nhau, v cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lnh bịnh: người cng bnh lấy lng sốt sắng cầu nguyện, thật c linh nghiệm nhiều.
17. -li vốn l người yếu đuối như chng ta. Người cầu nguyện, cố xin cho đừng mưa, th khng mưa xuống đất trong ba năm rưỡi.
18. oạn, người cầu nguyện lại, trời bn mưa, v đất sanh sản hoa mu.
19. Hỡi anh em, trong vng anh em nếu c ai lầm lạc cch xa lẽ thật, m c người khc lm cho n trở lại,
20. th phải biết rằng kẻ lm cho người c tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy l cứu linh hồn người khỏi sự chết v che đậy v số tội lỗi.