Mục Lục

[1] [2] [3] [4] [5]


1 Phi-e-rơ 1    chọn đoạn khc

1. Phi-e-rơ, sứ đồ của ức Cha Jsus Christ, gởi cho những người kiều ngụ rải rc trong xứ Bng, Ga-la-ti, Cp-ba-đốc, A-si v Bi-thi-ni, l những người được chọn,
2. theo sự biết trước của ức Cha Trời, l ức Cha Cha, v được nn thnh bởi ức Thnh Linh, đặng vng phục ức Cha Jsus Christ v c phần trong sự rải huyết Ngi: nguyền xin n điển v bnh an thm ln cho anh em!
3. Ngợi khen ức Cha Trời, l Cha ức Cha Jsus Christ chng ta, Ngi lấy lng thương xt cả thể khiến chng ta lại sanh, đặng chng ta nhờ sự ức Cha Jsus Christ sống lại từ trong kẻ chết m c sự trng cậy sống,
4. l cơ nghiệp khng hư đi, khng uế, khng suy tn, để dnh trong cc từng trời cho anh em,
5. l kẻ bởi đức tin nhờ quyền php của ức Cha Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt!
6. Anh em vui mừng về điều đ, dầu hiện nay anh em v sự thử thch trăm bề buộc phải buồn b t lu;
7. hầu cho sự thử thch đức tin anh em qu hơn vng hay hư nt, dầu đ bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tn trọng, vinh hiển cho anh em khi ức Cha Jsus Christ hiện ra.
8. Ngi l ấng anh em khng thấy m yu mến; dầu by giờ anh em khng thấy Ngi, nhưng tin Ngi, v vui mừng lắm một cch khng xiết kể v vinh hiển:
9. nhận được phần thưởng về đức tin anh em, l sự cứu rỗi linh hồn mnh.
10. Về sự cứu rỗi đ, cc đấng tin tri đ tm ti suy xt, v đ ni tin tri về n điển định sẵn cho anh em:
11. nghĩa l tm cho biết thời kỳ no v thời kỳ cch no m Thnh Linh ấng Christ ở trong lng mnh đ chỉ cho, l khi lm chứng trước về sự đau đớn của ấng Christ v về sự vinh hiển sẽ theo sau.
12. Cc đấng ấy đ được tỏ cho rằng chẳng phải v mnh, bn l v anh em m truyền ra những điều đ, l những điều hiện nay đ rao cho anh em, bởi những người nhờ ức Thnh Linh từ trn trời sai xuống, m giảng Tin Lnh cho anh em; cc thin sứ cũng ước ao xem thấu những sự đ.
13. Vậy, anh em hy bền ch như thể thắt lưng, hy tiết độ, lấy sự trng cậy trọn vẹn đợi chờ ơn sẽ ban cho mnh trong khi ức Cha Jsus Christ hiện ra.
14. Anh em đ nn như con ci hay vng lời, th chớ c lm theo sự dm dục, l sự cai trị trong anh em ngy trước, về lc anh em cn m muội.
15. Nhưng, như ấng gọi anh em l thnh, th anh em cũng phải thnh trong mọi cch ăn ở mnh,
16. bởi c chp rằng: Hy nn thnh, v ta l thnh.
17. Nếu anh em xưng ấng khng ty vị ai, xt đon từng người theo việc họ lm, bằng Cha, th hy lấy lng knh sợ m ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời nầy,
18. v biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nt như bạc hoặc vng m anh em đ được chuộc khỏi sự ăn ở khng ra chi của tổ tin truyền lại cho mnh,
19. bn l bởi huyết bu ấng Christ, dường như huyết của chin con khng lỗi khng vt,
20. đ định sẵn trước buổi sng thế, v hiện ra trong cuối cc thời kỳ v cớ anh em,
21. l kẻ nhơn ức Cha Jsus tin đến ức Cha Trời, tức l ấng đ khiến Ngi từ kẻ chết sống lại, v ban sự vinh hiển cho Ngi đến nỗi đức tin v sự trng cậy anh em được nương nhờ ức Cha Trời.
22. Anh em đ vng theo lẽ thật lm sạch lng mnh, đặng c lng yu thương anh em cch thật th, nn hy yu nhau sốt sắng hết lng;
23. anh em đ được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nt, nhưng bởi giống chẳng hư nt, l bởi lời hằng sống v bền vững của ức Cha Trời.
24. V, Mọi xc thịt v như cỏ, Mọi sự vinh hiển của n v như hoa cỏ. Cỏ kh, hoa rụng,
25. Nhưng lời Cha cn lại đời đời. V lời đ l đạo Tin Lnh đ giảng ra cho anh em.

1 Phi-e-rơ 2    chọn đoạn khc

1. Vậy anh em đ từ bỏ mọi điều độc c, mọi điều gian dảo, mọi thứ giả tr, lng ghen ght v sự ni hnh,
2. th hy ham thch sữa thing ling của đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đ lớn ln m được rỗi linh hồn,
3. nếu anh em đ nếm biết Cha l ngọt ngo.
4. Hy đến gần Ngi, l hn đ sống, bị người ta loại ra, song được chọn v qu trước mặt ức Cha Trời,
5. v anh em cũng như đ sống, được xy nn nh thing ling, lm chức tế lễ thnh, đặng dng của tế lễ thing ling, nhờ ức Cha Jsus Christ m đẹp ức Cha Trời.
6. V trong Kinh Thnh c chp rằng: Nầy, ta đặt tại Si-n hn đ gc nh đ chọn lựa v qu bu; Ai tin đến đ ấy sẽ khng bị xấu hổ.
7. Vậy nn, cho anh em l kẻ đ tin, th l đ qu; nhưng cho những kẻ khng tin, th Hn đ m bị thợ xy nh loại ra, Bn trở nn đ gc nh, l gy cho vấp vp, l đ lớn lm cho sa ng;
8. họ bị vấp đ đ, v khng vng phục ạo, v điều ấy đ định sẵn cho họ rồi.
9. Nhưng anh em l dng giống được lựa chọn, l chức thầy tế lễ nh vua, l dn thnh l dn thuộc về ức Cha Trời, hầu cho anh em rao giảng nhơn đức của ấng đ gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sng lng lạ lng của Ngi;
10. anh em ngy trước khng phải l một dn, m by giờ l dn ức Cha Trời, trước khng được thương xt, m by giờ được thương xt.
11. Hỡi kẻ rất yu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, ti khuyn phải king những điều xc thịt ưa thch, l điều chống trả với linh hồn.
12. phải ăn ở ngay lnh giữa dn ngoại, hầu cho họ l kẻ vẫn gim ch anh em như người gian c, đ thấy việc lnh anh em, th đến ngy Cha thăm viếng, họ ngợi khen ức Cha Trời.
13. V cớ Cha, hy phục theo mọi php tắc loi người lập ln, hoặc vua, như đấng rất cao,
14. hoặc cc quan, như người vua sai ra để phạt kẻ lm dữ v khen người lm lnh.
15. V anh em lm điều lnh để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột, ấy l muốn của ức Cha Trời.
16. Hy ăn ở như người tự do, nhưng chớ dng tự do lm ci mn che sự hung c, song phải coi mnh l ti mọi ức Cha Trời.
17. Hy knh mọi người; yu anh em; knh sợ ức Cha Trời; tn trọng vua.
18. Hỡi kẻ lm ti tớ, hy lấy lng rất knh sợ m phục theo chủ mnh, chẳng những phục người chủ hiền lnh m thi, lại phải phục người chủ kh tnh nữa.
19. V nhơn cớ lương tm đối với ức Cha Trời, m chịu khốn nạn trong khi bị oan ức, ấy l một ơn phước.
20. Vả, mnh lm điều c, bị đnh m hay nhịn chịu, th c đng khoe g: Nhưng nếu anh em lm lnh, m nhịn chịu sự khốn kh, ấy l một ơn phước trước mặt ức Cha Trời.
21. anh em đ được ku gọi đến sự đ, v ấng Christ cũng đ chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chơn Ngi;
22. Ngi chưa hề phạm tội, trong miệng Ngi khng thấy c cht chi dối tr;
23. Ngi bị rủa m chẳng rủa lại, chịu nạn m khng hề ngăm dọa, nhưng cứ ph mnh cho ấng xử đon cng bnh;
24. Ngi gnh tội lỗi chng ta trong thn thể Ngi trn cy gỗ, hầu cho chng ta l kẻ đ chết về tội lỗi, được sống cho sự cng bnh; lại nhơn những lằn đn của Ngi m anh em đ được lnh bịnh.
25. V anh em vốn giống như con chin lạc, m by giờ đ trở về cng ấng chăn chin v Gim mục của linh hồn mnh.

1 Phi-e-rơ 3    chọn đoạn khc

1. Hỡi người lm vợ, hy phục chồng mnh, hầu cho nếu c người chồng no khng vng theo ạo, dẫu chẳng lấy lời khuyn bảo, chỉ bởi cch ăn ở của vợ, cũng đủ ha theo,
2. v thấy cch ăn ở của chị em l tinh sạch v cung knh.
3. Chớ tm kiếm sự trang sức bề ngoi, như gic tc, đeo đồ vng, mặc o quần la loẹt;
4. nhưng hy tm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lng, tức l sự tinh sạch chẳng hư nt của tm thần dịu dng im lặng, ấy l gi qu trước mặt ức Cha Trời.
5. V cc b thnh xưa kia, trng cậy ức Cha Trời, vng phục chồng mnh, đều trau giồi mnh dường ấy;
6. như Sa-ra vng phục p-ra-ham, gọi người l Cha mnh; nếu cc chị em lm điều lnh, khng sợ chi hết m rối tr, th trở nn con gi của Sa-ra vậy.
7. Hỡi người lm chồng, hy tỏ điều khn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mnh, như l với giống yếu đuối hơn; v họ sẽ cng anh em hưởng phước sự sống, nn phải knh nể họ, hầu cho khng điều g lm rối loạn sự cầu nguyện của anh em.
8. Rốt lại, hết thảy anh em phải đồng lng đầy thương xt v tnh yu anh em, c lng nhơn từ v đức khim nhượng.
9. ừng lấy c trả c, cũng đừng lấy rủa sả trả rủa sả; tri lại phải chc phước, ấy v điều đ m anh em được gọi để hưởng phước lnh.
10. Vả, Ai muốn yu sự sống V thấy ngy tốt lnh, Th phải giữ gn miệng lưỡi, ừng ni điều c v lời gian dảo;
11. Phải lnh điều dữ, lm điều lnh, Tm sự ha bnh m đuổi theo,
12. V mắt của Cha đoi trng người cng bnh, Tai Ngi lng nghe lời cầu nguyện người, Nhưng mặt Cha sấp lại nghịch với kẻ lm c.
13. V bằng anh em sốt sắng lm lnh th c ai lm dữ lại cho anh em?
14. Nếu anh em phải v sự cng bnh m chịu khổ, ấy thật l c phước. Chớ sợ điều họ sợ v đừng rối tr;
15. nhưng hy tn ấng Christ, l Cha, lm thnh trong lng mnh. Hy thường thường sẵn sng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trng cậy trong anh em, song phải hiền ha v knh sợ,
16. phải c lương tm tốt, hầu cho những kẻ gim ch cch ăn ở lnh của anh em trong ấng Christ biết mnh xấu hổ trong sự m anh em đ bị ni hnh;
17. v nếu muốn ức Cha Trời dường ấy, th th lm điều thiện m chịu khổ, cn hơn lm điều c m chịu khổ vậy.
18. Vả, ấng Christ cũng v tội lỗi chịu chết một lần, l ấng cng bnh thay cho kẻ khng cng bnh, để dẫn chng ta đến cng ức Cha Trời; về phần xc thịt th Ngi đ chịu chết, nhưng về phần linh hồn th được sống.
19. Ấy bởi đồng một linh hồn đ, Ngi đi giảng cho cc linh hồn bị t,
20. tức l kẻ bội nghịch thuở trước, về thời kỳ N-, khi ức Cha Trời nhịn nhục chờ đợi, chiếc tu đng nn, trong đ c t người được cứu bởi nước, l chỉ c tm người.
21. Php bp-tem by giờ bn l ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, php ấy chẳng phải sự lm sạch uế của thn thể, nhưng một sự lin lạc lương tm tốt với ức Cha Trời, bởi sự sống lại của ức Cha Jsus Christ,
22. l ấng đ được ln trời, nay ngự bn hữu ức Cha Trời, cc thin sứ, cc vương hầu, cc quyền thế thảy đều phục Ngi.

1 Phi-e-rơ 4    chọn đoạn khc

1. Vậy, v ấng Christ đ chịu khổ trong xc thịt, th anh em cũng phải lấy đ lm gip trụ, v người no đ chịu khổ trong xc thịt, th đ dứt khỏi tội lỗi,
2. hầu cho cn sống trong xc thịt bao lu th chớ lại theo những sự người ta ưa thch, một phải theo muốn ức Cha Trời.
3. Ngy trước cũng đ đủ lm theo muốn người ngoại đạo rồi, m ăn ở theo t tịch, tư dục, say rượu, ăn uống qu độ, chơi bời, v thờ hnh tượng đng gớm ghiếc.
4. Họ thấy anh em chẳng cng họ theo sự dm dật bậy bạ ấy, th họ lấy lm lạ v gim ch.
5. Nhưng họ sẽ khai trnh với ấng đ sẵn sng xt đon kẻ sống v kẻ chết.
6. V ấy bởi điều đ m Tin Lnh cũng đ giảng ra cho kẻ chết, hầu cho sau khi chịu xt đon theo loi người về phần xc, th họ được sống theo ức Cha Trời về phần hồn.
7. Sự cuối cng của mun vật đ gần; vậy hy khn ngoan tỉnh thức m cầu nguyện.
8. Nhứt l trong vng anh em phải c lng yu thương sốt sắng; v sự yu thương che đậy v số tội lỗi.
9. Người nầy người khc phải tiếp đi nhau, chớ c cằn rằn.
10. Mỗi người trong anh em hy lấy ơn mnh đ được m gip lẫn nhau, khc no người quản l trung tn giữ cc thứ ơn của ức Cha Trời.
11. V bằng c người giảng luận, th hy giảng như rao lời sấm truyền của ức Cha Trời; nếu c kẻ lm chức g, th hy lm như nhờ sức ức Cha Trời ban, hầu cho ức Cha Trời được sng danh trong mọi sự bởi ức Cha Jsus Christ; l ấng được sự vinh hiển quyền php đời đời v cng. A-men.
12. Hỡi kẻ rất yu dấu, khi anh em bị trong l lửa thử thch, chớ lấy lm lạ như mnh gặp một việc khc thường.
13. Nhưng anh em c phần trong sự thương kh của ấng Christ bao nhiu, th hy vui mừng bấy nhiu, hầu cho đến ngy vinh hiển của Ngi hiện ra, th anh em cũng được vui mừng nhảy nht.
14. V bằng anh em v cớ danh ấng Christ chịu sỉ nhục, th anh em c phước; v sự vinh hiển v Thnh Linh của ức Cha Trời đậu trn anh em.
15. Trong anh em chớ c ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung c, như kẻ thy lay việc người khc.
16. Nhưng nếu c ai v lm tn đồ ấng Christ m chịu khổ, th đừng hổ thẹn; th hy v danh ấy ngợi khen ức Cha Trời l hơn.
17. V thời kỳ đ đến, l khi sự phn xt sẽ khởi từ nh ức Cha Trời; vả, nếu khởi từ chng ta, th sự cuối cng của những kẻ chẳng vng theo Tin Lnh ức Cha Trời sẽ ra thế no?
18. Lại nếu người cng bnh cn kh được rỗi, th những kẻ nghịch đạo v c tội sẽ trở nn thế no?
19. Vậy những kẻ chịu khổ theo muốn ức Cha Trời, hy cứ lm lnh m ph linh hồn mnh cho ấng Tạo ha thnh tn.

1 Phi-e-rơ 5    chọn đoạn khc

1. Ti gởi lời khuyn nhủ nầy cho cc bậc trưởng lo trong anh em, ti đy cũng l trưởng lo như họ, l người chứng kiến sự đau đớn của ấng Christ, v cũng c phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra:
2. hy chăn bầy của ức Cha Trời đ giao ph cho anh em; lm việc đ chẳng phải bởi p tnh, bn l bởi vui lng, chẳng phải v lợi dơ bẩn, bn l hết lng m lm,
3. chẳng phải quản trị phần trch nhậm chia cho anh em, song để lm gương tốt cho cả bầy.
4. Khi ấng lm đầu cc kẻ chăn chin hiện ra, anh em sẽ được mo triều thin vinh hiển, chẳng hề tn ho.
5. Cũng khuyn bọn trẻ tuổi, hy phục theo cc trưởng lo. Hết thảy đối đi với nhau phải trang sức bằng khim nhường; v ức Cha Trời chống cự kẻ kiu ngạo, m ban ơn cho kẻ khim nhường.
6. Vậy, hy hạ mnh xuống dưới tay quyền php của ức Cha Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngi nhắc anh em ln;
7. lại hy trao mọi điều lo lắng mnh cho Ngi, v Ngi hay săn sc anh em.
8. Hy tiết độ v tỉnh thức: kẻ th nghịch anh em l ma quỉ, như sư tử rống, đi rnh m chung quanh anh em, tm kiếm người no n c thể nuốt được.
9. Hy đứng vững trong đức tin m chống cự n, v biết rằng anh em mnh ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mnh.
10. ức Cha Trời ban mọi ơn đ gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngi trong ấng Christ, th sau khi anh em tạm chịu khổ, chnh Ngi sẽ lm cho anh em trọn vẹn, vững vng, v thm sức cho.
11. Nguyền xin quyền php về nơi Ngi, đời đời v cng! A-men.
12. Ti cậy Sin-vanh, l kẻ ti coi như một người anh em trung tn, viết mấy chữ nầy đặng khuyn anh em, v lm chứng với anh em rằng ấy l ơn thật của ức Cha Trời, anh em phải đứng vững trong đ.
13. Hội thnh của cc người được chọn, tại thnh Ba-by-ln, cho anh em, con ti l Mc cũng vậy.
14. Anh em hy lấy ci hn yu thương m cho nhau. Nguyền xin sự bnh an ở cng hết thảy anh em trong ấng Christ!