Mục Lục

[1] [2] [3]


2 Phi-e-rơ 1    chọn đoạn khc

1. Si-mn Phi-e-rơ, lm ti tớ v sứ đồ của ức Cha Jsus Christ, gởi cho những kẻ cậy sự cng bnh của ức Cha Trời chng ta v của Cứu Cha l ức Cha Jsus Christ, đ lnh phần đức tin đồng qu bu như của chng ti:
2. nguyền xin n điển v sự bnh an được gia thm cho anh em bởi sự nhận biết ức Cha Trời v ức Cha Jsus, l Cha chng ta!
3. Quyền php ức Cha Trời đ ban cho chng ta mọi điều thuộc về sự sống v sự tn knh, khiến chng ta biết ấng lấy vinh hiển v nhơn đức m gọi chng ta,
4. v bởi vinh hiển nhơn đức ấy, Ngi lại ban lời hứa rất qu rất lớn cho chng ta, hầu cho nhờ đ anh em được lnh khỏi sự hư nt của thế gian bởi tư dục đến, m trở nn người dự phần bổn tnh ức Cha Trời.
5. Vậy nn, về phần anh em, phải gắng hết sức thm cho đức tin mnh sự nhơn đức, thm cho nhơn đức sự học thức,
6. thm cho học thức sự tiết độ, thm cho tiết độ sự nhịn nhục, thm cho nhịn nhục sự tin knh,
7. thm cho tin knh tnh yu thương anh em, thm cho tnh yu thương anh em lng yu mến.
8. V nếu cc điều đ c đủ trong anh em v đầy dẫy nữa, th ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc khng kết quả trong sự nhận biết ức Cha Jsus Christ chng ta đu.
9. Nhưng ai thiếu những điều đ, th thnh ra người cận thị, người m; qun hẳn sự lm sạch tội mnh ngy trước.
10. Vậy, hỡi anh em, hy ch cho chắc chắn về sự Cha ku gọi v chọn lựa mnh. Lm điều đ anh em sẽ khng hề vấp ng;
11. dường ấy, anh em sẽ được cho vo cch rộng ri trong nước đời đời của ức Cha Jsus Christ, l Cha v Cứu Cha của chng ta.
12. Bởi vậy cho nn, dầu anh em biết r rng v chắc chắn trong lẽ thật hiện đy, ti cũng sẽ nhắc lại những điều đ cho anh em chẳng thi.
13. Nhưng ti cn ở trong nh tạm nầy bao lu, th coi sự lấy lời răn bảo m tỉnh thức anh em, l bổn phận của ti vậy;
14. v ti biết ti phải vội la nh tạm nầy, như ức Cha Jsus Christ chng ta đ bảo cho ti.
15. Nhưng ti n cần rằng sau khi ti đi, anh em c thể hằng nhớ điều ti đ ni.
16. Vả, khi chng ti đ lm cho anh em biết quyền php v sự đến của ức Cha Jsus Christ chng ta, th chẳng phải l theo những chuyện kho đặt để, bn l chnh mắt chng ti đ ng thấy sự oai nghim Ngi.
17. V Ngi đ nhận lnh sự tn trọng vinh hiển từ nơi ức Cha Trời, Cha Ngi, khi ấng tn nghim rất cao phn cng Ngi rằng: "Nầy l Con yu dấu của ta, đẹp lng ta mọi đường."
18. Chnh chng ti cũng từng nghe tiếng ấy đến từ trời, lc chng ti ở với Ngi trn hn ni thnh.
19. Nhơn đ, chng ti cng tin lời cc đấng tin tri chắc chắn hơn, anh em nn ch lời đ, như ci đn soi sng trong nơi tối tăm, cho đến chừng no ban ngy lộ ra, v sao mai mọc trong lng anh em.
20. Trước hết, phải biết r rằng chẳng c lời tin tri no trong Kinh Thnh lấy ring giải nghĩa được.
21. V chẳng hề c lời tin tri no l bởi một người no m ra, nhưng ấy l bởi ức Thnh Linh cảm động m người ta đ ni bởi ức Cha Trời.

2 Phi-e-rơ 2    chọn đoạn khc

1. Dầu vậy, trong dn chng cũng đ c tin tri giả, v cũng sẽ c gio sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối lm hại, chối Cha đ chuộc mnh, tự mnh chuốc lấy sự hủy ph thnh lnh.
2. C nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự bung tuồng, v đạo thật v cớ họ sẽ bị gim pha.
3. Họ sẽ bởi lng tham mnh, lấy lời dối tr khot anh em; nhưng sự ku n nghịch cng họ đ nghị định từ lu nay, v sự hư mất của họ chẳng ngủ.
4. Vả, nếu ức Cha Trời chẳng tiếc cc thin sứ đ phạm tội, nhưng quăng vo trong vực su, tại đ họ bị tri buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phn xt;
5. nếu Ngi chẳng tiếc thế gian xưa, trong khi sai nước lụt phạt đời gian c nầy, chỉ gn giữ N- l thầy giảng đạo cng bnh, với bảy người khc m thi;
6. nếu Ngi đ đon phạt thnh S-đm v G-m-rơ, hủy ph đi khiến ha ra tro, để lm gương cho người gian c về sau;
7. nếu Ngi đ giải cứu người cng bnh l Lt, tức l kẻ qu lo v cch ăn ở lung tuồng của bọn gian t kia,
8. (v người cng bnh nầy ở giữa họ, mỗi ngy nghe thấy việc tri php của họ bn cảm biết đau xt trong lng cng bnh mnh),
9. th Cha biết cứu chữa những người tin knh khỏi cơn cm dỗ, v hnh phạt kẻ khng cng bnh, cầm chng n lại để chờ ngy phn xt,
10. nhứt l những kẻ theo lng tư dục uế mnh m ham m sự sung sướng xc thịt, khinh dể quyền php rất cao. Bọn đ cả gan, tự đắc, ni hỗn đến cc bậc tn trọng m khng sợ,
11. dẫu cc thin sứ, l đấng c sức mạnh quyền php hơn chng n, cn khng hề lấy lời nguyền rủa m xử đon cc bậc đ trước mặt Cha.
12. Nhưng chng n cũng như con vật khng biết chi, sanh ra chỉ lm th vật để bị bắt m lm thịt, hay ch bai điều mnh khng biết, rồi chết đi như con vật, dường ấy chng n lnh lấy tiền cng về tội c mnh.
13. Chng n lấy sự chơi bời giữa ban ngy lm sung sướng, l người xấu xa uế, ưa thch sự dối tr mnh đang khi ăn tiệc với anh em;
14. cặp mắt chng n đầy sự gian dm, chng n phạm tội khng bao giờ chn, dỗ dnh những người khng vững lng, chng n c lng quen thi tham dục: ấy l những con ci đng rủa sả.
15. chng n đ bỏ đường thẳng m đi sai lạc theo đường của Ba-la-am, con trai B-s, l kẻ tham tiền cng của tội c; nhưng người bị trch về sự phạm tội của mnh,
16. bởi c một con vật cm ni tiếng người ta, m ngăn cấm sự đin cuồng của người tin tri đ.
17. Ấy l những suối khng nước, những đm my bị luồng gi mạnh đưa đi v sự tối tăm mờ mịt đ để dnh cho chng n.
18. Chng n dng những lời văn hoa hư đản, đem những điều ham muốn của xc thịt v điều gian dm m dỗ dnh những kẻ mới vừa trnh khỏi cc người theo đường lầm lạc;
19. chng n hứa sự tự do cho người, m chnh mnh th lm ti mọi sự hư nt; v c sự chi đ thắng hơn người, th người l ti mọi sự đ.
20. Vả, chng n bởi sự nhận biết Cha v Cứu Cha chng ta l ức Cha Jsus Christ, m đ thot khỏi sự uế của thế gian, rồi lại mắc phải v suy phục những sự đ, th số phận sau cng của chng n trở xấu hơn lc đầu.
21. chng n đ biết đường cng bnh, rồi lại lui đi về lời răn thnh đ truyền cho mnh, thế th th rằng khng biết l hơn.
22. xảy đến cho chng n như lời tục ngữ rằng: Ch liếm lại đồ n đ mửa, heo đ rửa sạch rồi, lại lăn lc trong vũng bn.

2 Phi-e-rơ 3    chọn đoạn khc

1. Hỡi kẻ rất yu dấu, nầy l thơ thứ hai ti viết cho anh em. trong thơ nầy v thơ kia, ti tm cch lm cho nhớ lại để giục lng lnh trong anh em,
2. hầu cho ghi lấy lời ni trước của cc thnh tin tri, cng mạng lịnh của Cha v Cứu Cha chng ta, đ cậy cc sứ đồ của anh em m truyền lại.
3. Trước hết phải biết rằng, trong những ngy sau rốt, sẽ c mấy kẻ hay gim ch, dng lời giễu cợt, ở theo tnh dục ring của mnh,
4. đến m ni rằng: Chớ no lời hứa về sự Cha đến ở đu? V từ khi tổ phụ chng ta qua đời rồi, mun vật vẫn cn nguyn như lc bắt đầu sng thế.
5. Chng n c qun lững đi rằng buổi xưa bởi lời ức Cha Trời c cc từng trời v tri đất, đất ra từ Nước v lm nn ở giữa nước,
6. thế gian bấy giờ cũng bị hủy ph như vậy, l bị chm đắm bởi nước lụt.
7. Nhưng trời đất thời by giờ cũng l bởi lời ấy m cn lại, v để dnh cho lửa; lửa sẽ đốt n đi trong ngy phn xt v hủy ph kẻ c.
8. Hỡi kẻ rất yu dấu, chớ nn qun rằng ở trước mặt Cha một ngy như ngn năm, ngn năm như một ngy.
9. Cha khng chậm trễ về lời hứa của Ngi như mấy người kia tưởng đu, nhưng Ngi lấy lng nhịn nhục đối với anh em, khng muốn cho một người no chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.
10. Song le, ngy của Cha sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ cc từng trời sẽ c tiếng vang rầm m qua đi, cc thể chất bị đốt m tiu tn, đất cng mọi cng trnh trn n đều sẽ bị đốt chy cả.
11. V mọi vật đ phải tiu tn th anh em đng nn thnh v tin knh trong mọi sự ăn ở của mnh l dường no,
12. trong khi chờ đợi trng mong cho ngy ức Cha Trời mau đến, l ngy cc từng trời sẽ bị đốt m tiu tn, cc thể chất sẽ bị thiu m tan chảy đi!
13. Vả, theo lời hứa của Cha, chng ta chờ đợi trời mới đất mới, l nơi sự cng bnh ăn ở.
14. Vậy nn, hỡi kẻ rất yu dấu, v anh em trng đợi những sự đ, th phải lm hết sức mnh, hầu cho Cha thấy anh em ở bnh an, khng dấu vt, chẳng chỗ trch được.
15. Lại phải nhn biết rằng sự nhịn nhục lu di của Cha chng ta cốt v cứu chuộc anh em, cũng như Phao l, anh rất yu dấu của chng ta, đ đem sự khn ngoan được ban cho mnh m viết thơ cho anh em vậy.
16. Ấy l điều người đ viết trong mọi bức thơ, ni về những sự đ, ở trong c mấy khc kh hiểu, m những kẻ dốt nt v tin khng quyết đem giải sai nghĩa, cũng như họ giải sai về cc phần Kinh Thnh khc, chuốc lấy sự hư mất ring về mnh.
17. Hỡi kẻ rất yu dấu, v anh em đ được biết trước, vậy hy giữ cho cẩn thận, e anh em cũng bị sự m hoặc của những người c ấy dẫn dụ, mất sự vững vng của mnh chăng.
18. Hy tấn tới trong n điển v trong sự thng biết Cha v Cứu Cha chng ta l ức Cha Jsus Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngi, từ ry đến đời đời! A-men.