Mục Lục


2 Giăng 1    

1. Trưởng lo đạt cho b được chọn kia cng con ci b m ti thật yu dấu, no những ti yu dấu thi đu, nhưng hết thảy mọi người biết lẽ thật cũng yu dấu nữa;
2. điều đ, v cớ chnh lẽ thật ở trong chng ta, lại sẽ ở với chng ta đời đời:
3. nguyền xin n điển, sự thương xt, sự bnh an, bởi ức Cha Trời l Cha, v bởi ức Cha Jsus Christ l Con của Cha, được ở cng chng ta, trong lẽ thật v sự yu thương!
4. Ti c lng vui mừng lắm m thấy trong con ci b c mấy kẻ lm theo lẽ thật, theo điều răn chng ta đ nhận lnh nơi ức Cha Cha.
5. Hỡi b được chọn, hiện nay ti khuyn b, khng phải truyền một điều răn mới, nhưng nhắc lại điều chng ta đ nhận lnh từ ban đầu, ấy l chng ta phải yu thương nhau.
6. Vả, sự yu thương l tại lm theo cc điều răn của ức Cha Trời. l điều răn m cc ngươi đ nghe từ lc ban đầu, đặng lm theo.
7. Trong thế gian đ rải nhiều kẻ dỗ dnh, l kẻ chẳng xưng ức Cha Jsus Christ lấy xc thịt m đến: ấy đ thật l kẻ dỗ dnh v kẻ địch lại ấng Christ.
8. Chnh Cc ngươi hy giữ, hầu cho khỏi mất kết quả của cng việc mnh, nhưng cho được phần thưởng đầy đủ.
9. Hễ ai đi dng di, chẳng bền lng theo đạo ấng Christ, th người ấy khng c ức Cha Trời. Cn ai bền lng trong đạo ấy, th người đ c ức Cha Cha v ức Cha Con.
10. Nếu ai đến cng cc ngươi m khng đem đạo ấy theo, th chớ rước họ vo nh, v đừng cho hỏi họ.
11. V người no cho hỏi họ, tức l dự vo cng việc c của họ.
12. Ta cn nhiều điều muốn viết cho cc ngươi; ta khng muốn viết bằng giấy v mực, nhưng ta ước ao đi thăm cc ngươi, v đối mặt ni chuyện cng nhau, hầu cho sự vui mừng của chng ta được đầy dẫy.
13. Con ci của chị em b l b được chọn kia, cho thăm b.