8
người đang truy cập.
 

 

 

 


 


CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH:

Mục Đích Hôn Nhân_Bài 12


CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM:

Bình Thường, Bất Thường Hay Phi Thường


THÁNH NHẠC:

Biệt Thánh Ca:

01_Hãy Sống Cho Chúa 02_Dâng Lời Cảm Tạ


LỜI HẰNG SỐNG: Bài học hôm nay Thứ ba ngày 29/11/2022

Khi Chúng Ta Không Hiểu

Diễn đọc: Trang Trần


LỜI CHỨNG:

Niềm Hạnh Phúc Của Tôi


NIỀM TIN MINH HOẠ:

Chỉ Nói Về Lòng Biết Ơn

Diễn đọc : Thục Uyên


GÂY DỰNG ĐỨC TIN:

Tấm Gương Của Thầy

Diễn đọc: Trang Trần


GIẢNG LUẬN:

Sống Ảo Hay Sống Thật

Diễn giả: Mục Sư Lê Thành Chung

Sửa

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Linh Ân

Biết Ơn Chúa

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Sang

Sống Giữa Lo Âu

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng

Tạ Ơn Thiên Chúa

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Thỉ


TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÁNH KINH:

Chủ đề: Thư Rô-ma_Bài 26B