13
người đang truy cập.
 

 

 

 
CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH:

Đối Thoại Trong Hôn Nhân_Bài 14


CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM:

Nhìn Những Mùa Thu Đi


THÁNH NHẠC:

Biệt Thánh Ca:

01_Lúc Anh Nguyện Cầu 02_Bên Đướng Huyên Náo


LỜI HẰNG SỐNG: Bài học hôm nay Thứ năm ngày 24/10/2019

Bồi Thường

Diễn đọc: Trang Trần


LỜI CHỨNG:

Quyền Năng Biến Đổi Của Lời Chúa


NIỀM TIN MINH HOẠ:

Ký Ức

Diễn đọc : Nguyễn Hữu Ái


GÂY DỰNG ĐỨC TIN:

Sống Trọn Cuộc Đời Mình

Diễn đọc: Trang Trần


GIẢNG LUẬN:

Tiên Tri & Chiến Tranh

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Thỉ

Tay Trắng Hoặc Trắng Tay

Diễn giả: Mục Sư Hứa Trung Tín

Sức Mạnh Cho Kẻ Nhọc Nhằn

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Phi Hùng

Cảm Tạ & Cầu Nguyện

Diễn giả: Mục sư Lê Hoàng Thái An

Ghen

Diễn giả: Mục sư Nguyễn Linh Ân


TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÁNH KINH:


Chủ đề: Thư Rô-ma_Bài 16A