19
người đang truy cập.
 

 

 

 CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH:

Nhớ Đến Mẹ Trong Ngày Hiền Mẫu


CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM:

Ngày Hiền Mẫu


THÁNH NHẠC:

Biệt Thánh Ca:

01_Hướng Đi Cho Cuộc Đời 02_Khúc Ca Đời Đời


LỜI HẰNG SỐNG: Bài học hôm nay Thứ hai ngày 17/5/2021

Bởi Vì Tôi Yêu Ngài

Diễn đọc: Trang Trần


LỜI CHỨNG:

Lời Chứng Của Ông Lê Đức Quý


NIỀM TIN MINH HOẠ:

Không Biết Đau Đớn

Diễn đọc : Nguyễn Hữu Ái


GÂY DỰNG ĐỨC TIN:

Người Đàn Bà Có Năng Lực

Diễn đọc: Trang Trần


GIẢNG LUẬN:

Người Mẹ Khốn Cùng

Diễn giả: Mục Sư Lê Thiện Dũng

Mỹ Đức Người Tin Chúa

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Bá Quang

Mẹ Ơi Phải Chi Mẹ Còn Sống

Diễn giả: Mục Sư Lâm Văn Minh

Tấm Áo Choàng Cho Cuộc Đời

Diễn giả: Mục Sư Lê Vĩnh Thạch

Thế Lực Bị Lên Án

Diễn giả: Mục Sư Đoàn Trung Chánh


TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÁNH KINH:

Chủ đề: Thư Rô-ma_Bài 23A