9
người đang truy cập.
 

 

 

 


 


CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH:

Mục Đích Hôn Nhân_Bài 14


CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM:

Hạt Cải & Men


THÁNH NHẠC:

Biệt Thánh Ca:

01_Xuân Về Tạ Ơn Chúa 02_Xuân Phước Hạnh


LỜI HẰNG SỐNG: Bài học hôm nay Thứ năm ngày 9/2/2023

Kiểm Tra Giọng Nói

Diễn đọc: Trang Trần


LỜI CHỨNG:

Ơn Trời


NIỀM TIN MINH HOẠ:

Khai Trình Với Chúa

Diễn đọc : Thục Uyên


GÂY DỰNG ĐỨC TIN:

Xuân Vừa Về Trên Bãi Cỏ Non

Diễn đọc: Trang Trần


GIẢNG LUẬN:

Sống Đẹp

Diễn giả: Mục Sư Đoàn Trung Chánh

Bắt Đầu Năm Mới

Diễn giả: Mục Sư Lê Thành Chung

Một Bắt Đầu Mới

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Thỉ

Thiết Hữu Với Chúa

Diễn giả: Mục Sư Võ Thanh Bình

Năm Mới Sức Mới

Diễn giả: Mục Sư Trần Thanh Tâm


TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÁNH KINH:

Chủ đề: Thư Rô-ma_Bài 28A