15
người đang truy cập.
 

 

 

 CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH:

Chúc Tết & Kiêng Kỵ


CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM:

Bát Phúc Lâm Môn


THÁNH NHẠC:

Biệt Thánh Ca:

01_Chạm Lòng Con 02_Jesus Là Chốn Nương Thân


LỜI HẰNG SỐNG: Bài học hôm nay Thứ năm ngày 22/2/2024

Cái Nhìn Về Phía Trước

Diễn đọc: Trang Trần


LỜI CHỨNG:

Từ Áo Cà Sa Đến Tin Lành


NIỀM TIN MINH HOẠ:

Mười Lý Do Tin Thượng Đế

Diễn đọc : Nguyễn Hữu Ái


GÂY DỰNG ĐỨC TIN:

Canh Bạc Của Cuộc Đời

Diễn đọc: Trang Trần


GIẢNG LUẬN:

Lời Cầu Chúc Đầu Năm

Diễn giả: Mục Sư Lê Thành Chung

Đời Sống Sung Mãn

Diễn giả: Mục Sư Hứa Trung Tín

Ra Đi Trong Đức Tin

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Linh Ân

Hôn Nhân Và Trách Nhiệm

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Bá Quang

Giữ Lòng Yêu Thương

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng


TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÁNH KINH:

Chủ đề: Những Phương Thuốc Thuộc Linh_Bài 3A (New)