13
người đang truy cập.
 

 

 

 
CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH:

Dạy Con_Bài 18


CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM:

Quyết Định Mùa Đại Dịch


THÁNH NHẠC:

Biệt Thánh Ca:

01_Ngài Đến Tìm Tôi 02_Những Chặng Đường Nhìn Lại


LỜI HẰNG SỐNG: Bài học hôm nay Chúa nhật ngày 31/5/2020

Hy Vọng Đời Đời

Diễn đọc: Trang Trần


LỜI CHỨNG:

Quyền Năng Biến Đổi Của Lời Chúa


NIỀM TIN MINH HOẠ:

Bên Trong Trái Đất

Diễn đọc : Nguyễn Hữu Ái


GÂY DỰNG ĐỨC TIN:

Các Khía Cạnh Của Lòng Thương Xót

Diễn đọc: Trang Trần


GIẢNG LUẬN:

Bí Quyết Thỏa Lòng

Diễn giả: Mục Sư Lê Hoàng Thái An

Nụ Cười Con Người

Diễn giả: Mục Sư Lâm Văn Minh

Không Biết Phải Làm Sao

Diễn giả: Mục Sư Lê Thành Chung

Với Chúa,Vời Mình,Với Người

Diễn giả: Mục Sư Đặng Quy Thế

Đừng Ngã Lòng

Diễn giả: Mục Sư Đàon Trung Chánh


TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÁNH KINH:

Chủ đề: Thư Rô-ma_Bài 18B