12
người đang truy cập.
 

 

 

 


HAPPY FATHER'S DAY


CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH:

Thư Cho Cha


CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM:

Ba Điều Tâm Niệm


THÁNH NHẠC:

Biệt Thánh Ca:

01_Chúa Chăn Nuôi Tôi 02_Ngài Là Đấng Chẳng Đổi Thay


LỜI HẰNG SỐNG: Bài học hôm nay Thứ tư ngày 19/6/2024

An Ủi Trong Cảnh Lưu Đày

Diễn đọc: Trang Trần


LỜI CHỨNG:

Lời Chứng Của Ông Lê Đức Quý


NIỀM TIN MINH HOẠ:

Bình An Trong Bão Tố

Diễn đọc : Thục Uyên


GÂY DỰNG ĐỨC TIN:

Lo Lắng, Kẻ Thù Của Đức Tin

Diễn đọc: Trang Trần


GIẢNG LUẬN:

Người Cha Gương Mẫu

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Bá Quang

Vững Lòng Trong Cơn Bão

Diễn giả: Mục Sư Lưu Đức Thọ

Vết Thương Trong Ân Sủng

Diễn giả: Mục Sư Lê Thiện Dũng

Mặc Áo Của Thầy

Diễn giả: Mục Sư Trần Thanh Tâm

Chúa Vẫn Yêu Hoài

Diễn giả: Mục Sư Lê Thành Chung


TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÁNH KINH:

Chủ đề: Những Phương Thuốc Thuộc Linh_Bài 5B (New)