11
người đang truy cập.
 

 

 

 CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH:

Andrea Bocelli


CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM:

Cuộc Chiến Dai Dẳng_Bài 2


THÁNH NHẠC:

Biệt Thánh Ca:

01_Có Một Lần Chúa Đến 02_Cha Ơi Con Yêu Ngài


LỜI HẰNG SỐNG: Bài học hôm nay Chúa nhật ngày 26/9/2021

Những Hộp Khăn Giấy

Diễn đọc: Trang Trần


LỜI CHỨNG:

Đức-Chúa-Trời Là Tình Yêu


NIỀM TIN MINH HOẠ:

Bên Trong Tái Đất

Diễn đọc : Nguyễn Hữu Ái


GÂY DỰNG ĐỨC TIN:

Không Có Tình Yêu Nào Vĩ Đại Hơn

Diễn đọc: Trang Trần


GIẢNG LUẬN:

Sống Vui Giữa Đêm Tối

Diễn giả: Mục Sư Đoàn Trung Chánh

Học Tập Vâng Lời

Diễn giả: Mục Sư Lê Thành Chung

Đang Đi Đúng Đường

Diễn giả: Mục Sư Lê Hoàng Thái An

Ưu Tiên Tối Hậu Trong Đời Sống

Diễn giả: Mục Sư Đặng Minh Trí

Ngày Trước & Hôm Nay

Diễn giả: Mục Sư Võ Thanh Bình


TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÁNH KINH:

Chủ đề: Thư Rô-ma_Bài 23B