9
người đang truy cập.
 

 

 

 CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH:

Mục Đích Hôn Nhân_Bài 5


CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM:

Cành Nho Liền Gốc


THÁNH NHẠC:

Biệt Thánh Ca:

01_Chan Hòa Ân Tình 02_Để Con Nên Hình Bóng Ngài


LỜI HẰNG SỐNG: Bài học hôm nay Chúa nhật ngày 25/9/2022

Hậu Trường Sân Khấu

Diễn đọc: Trang Trần


TRUYỆN NGẰN:

Cô Gái Câm Điếc


LỜI CHỨNG:

Sự Hy Sinh Thích Đáng


NIỀM TIN MINH HOẠ:

Cầu Xin Sự Tha Thứ

Diễn đọc : Thục Uyên


GÂY DỰNG ĐỨC TIN:

Đối Diện Với Nghịch Cảnh

Diễn đọc: Trang Trần


GIẢNG LUẬN:

Một Dấu Hiệu Một Kỷ Niệm

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Bá Quang

Cuộc Đua Thiên Thượng

Diễn giả: Mục Sư Lưu Đức Thọ

Khiêm Nhường Của Tình Yêu

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính

Đừng Buồn Chúa Đã Thấy Rồi

Diễn giả: Mục Sư Lâm Văn Minh

Đường Lối Chúa Cho Dân Sự Ngài

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Văn Nghi


TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÁNH KINH:

Chủ đề: Thư Rô-ma_Bài 26A