9
người đang truy cập.
 

 

 

 


HAPPY THANKSGIVING


CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH:

Cảm Nghỉ Mùa Tạ Ơn


CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM:

Lời Tạ Ơn


THÁNH NHẠC:

Biệt Thánh Ca:

01_Bài Ca Cảm Tạ 02_Tạ Ơn Cha


LỜI HẰNG SỐNG: Bài học hôm nay Thứ bảy ngày 28/11/2020

Có Hy Vọng Không?

Diễn đọc: Trang Trần


LỜI CHỨNG:

Ơn Trời


NIỀM TIN MINH HOẠ:

Nghệ Thuật Thở

Diễn đọc : Nguyễn Hữu Ái


GÂY DỰNG ĐỨC TIN:

Khoan Dung

Diễn đọc: Trang Trần


GIẢNG LUẬN:

Chuẩn Bị Cảm Tạ

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính

Của Lễ Cảm Tạ

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Sang

Đồng Lo Tưởng Đến Nhau

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Bá Quang

Tạ Ơn Chúa Yêu Con

Diễn giả: Mục Sư Võ Thanh Bình

Vết Thương Trong Ân Sủng

Diễn giả: Mục Sư Lê Thiện Dũng


TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÁNH KINH:

Chủ đề: Thư Rô-ma_Bài 20B