13
người đang truy cập.
 

 

 

 


 


CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH:

Mục Đích Hôn Nhân_Bài 34


CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM:

Mất Xe


THÁNH NHẠC:

Biệt Thánh Ca:

01_Đồi Gogotha Chốn Xưa 02_Jesus Đã Sống Lại Rồi


LỜI HẰNG SỐNG: Bài học hôm nay Thứ ba ngày 9/8/2022

Đức-Chúa-Trời Là Thiện

Diễn đọc: Trang Trần


TRUYỆN NGẰN:

Lội Ngược Dòng


LỜI CHỨNG:

Tôi Tìm Thấy Chân Lý


NIỀM TIN MINH HOẠ:

Đào Mỏ Không Gian

Diễn đọc : Nguyễn Hữu Ái


GÂY DỰNG ĐỨC TIN:

Hãy Sống Thỏa Lòng

Diễn đọc: Trang Trần


GIẢNG LUẬN:

Tình Yêu Lớn Lao

Diễn giả: Mục Sư Lê Vĩnh Thạch

Di Chúc Tuyệt Hảo

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Hữu Cương

Tương Lai Trong Đấng Christ

Diễn giả: Mục Sư Lê Thành Chung

Cảm Tạ Giữa Khó Nguy

Diễn giả: Mục Sư Đoàn Trung Chánh

Mức Độ Tình Yêu Chúa

Diễn giả: Mục Sư Lâm Văn Minh


TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÁNH KINH:

Chủ đề: Thư Rô-ma_Bài 25B