15
người đang truy cập.
 

 

 

 


 


CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH:

Mới Hay Cũ


CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM:

Suy Tư Đầu Năm


THÁNH NHẠC:

Biệt Thánh Ca:

01_Lời Chúa Đầu Năm 02_Nếu Trần Gian Cho Tôi


LỜI HẰNG SỐNG: Bài học hôm nay Chúa nhật ngày 24/1/2021

Tình Yêu Là Của Người Thua Thiệt

Diễn đọc: Trang Trần


LỜI CHỨNG:

Nữa Bước Chúa Chẵng Rời Con


NIỀM TIN MINH HOẠ:

Khóa An Toàn

Diễn đọc : Nguyễn Hữu Ái


GÂY DỰNG ĐỨC TIN:

Năm Mới Người Mới

Diễn đọc: Trang Trần


GIẢNG LUẬN:

Năm Mới,Người Mới,Tư Tưởng Mới

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Thỉ

Trở Nên Mới

Diễn giả: Mục Sư Lê Hoàng Duy Tín

Vì Sự Công Bình Mà Chịu Khổ

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Bá Quang

Nương Cậy Chúa

Diễn giả: Mục Sư Lê Phước Thuận

Năm Mới Tư Duy Mới

Diễn giả: Mục Sư Lê Văn Thái


TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÁNH KINH:

Chủ đề: Thư Rô-ma_Bài 21B