18
người đang truy cập.
 

 

 

 CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH:

Sống Trong Đại Dịch


CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM:

Tôn Thờ Thiên Chúa


THÁNH NHẠC:

Biệt Thánh Ca:

01_Xuân Về Tạ Ơn Chúa 02_Xuân Trở Về


LỜI HẰNG SỐNG: Bài học hôm nay Thứ tư ngày 26/1/2022

Làm Đẹp Lòng Đức-Chúa-Trời

Diễn đọc: Trang Trần


TRUYỆN NGẰN:

Có Những Ngày Tháng Trong Đời


LỜI CHỨNG:

Một Nhà Khoa Học Tin Thượng Đế


NIỀM TIN MINH HOẠ:

Người Bạn Tốt

Diễn đọc : Nguyễn Hữu Ái


GÂY DỰNG ĐỨC TIN:

Xuân Vừa Về Trên Bãi Cỏ Non

Diễn đọc: Trang Trần


GIẢNG LUẬN:

Năm Mới Với Chúa

Diễn giả: Mục Sư Lê Phước Thiện

Năm Mới Với Lời Hứa Của Chúa

Diễn giả: Mục Sư Hồ Hiếu Hạ

Năm Mới Sức Mới

Diễn giả: Mục Sư Trần Thanh Tâm

Làm Gì Khi Mệt Mỏi

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Linh Ân

Một Khởi Đầu Mới

Diễn giả: Mục Sư Lê Thiện Dũng


TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÁNH KINH:

Chủ đề: Thư Rô-ma_Bài 25A