19
người đang truy cập.
 

 

 

 
CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH:

Dạy Con _Bài 6


CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM:

Hành Hương


THÁNH NHẠC:

Biệt Thánh Ca:

01_Chúa Là Tất Cả 02_Trái Tim Yêu Ngài


LỜI HẰNG SỐNG: Bài học hôm nay Thứ hai ngày 20/1/2020

Thấy Chúa Jesus

Diễn đọc: Trang Trần


LỜI CHỨNG:

Tưởng Chừng Chúa Đã Quên Tôi


NIỀM TIN MINH HOẠ:

Tuyết

Diễn đọc : Nguyễn Hữu Ái


GÂY DỰNG ĐỨC TIN:

Khi Bị Đỗ Lỗi Hay Gán Tội

Diễn đọc: Trang Trần


GIẢNG LUẬN:

Lời Cầu Nguyện Đầu Năm

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Thỉ

Chiến Thắng Nan Đề

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Phi Hùng

Cây Vả Không Trái

Diễn giả: Mục Sư Hứa Trung Tín

Vì Sao Chúa Phải Thành Người

Diễn giả: Mục sư Đặng Qui Thế

Năm Mới Sức Mới

Diễn giả: Mục sư Trần Thanh Tâm


TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÁNH KINH:


Chủ đề: Thư Rô-ma_Bài 17A