15
người đang truy cập.
 

 

 

 CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH:

Tiêu Chuẩn Cho Một Hôn Nhân Bền Lâu_Bài 7


CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM:

Khai Thuế


THÁNH NHẠC:

Biệt Thánh Ca:

01_Dâng Trọn Cuộc Đời 02_Một Ngày Qua


LỜI HẰNG SỐNG: Bài học hôm nay Thứ sáu ngày19/4/2024

Bạn Sẽ Tin Cậy Ai?

Diễn đọc: Trang Trần


LỜI CHỨNG:

Câu Chuyện CỦa Một Cụ Già


NIỀM TIN MINH HOẠ:

Cầu Nguyện

Diễn đọc : Thục Quyên


GÂY DỰNG ĐỨC TIN:

Chúa Dùng Người Không Bao Giờ Bỏ Cuộc

Diễn đọc: Trang Trần


GIẢNG LUẬN:

Thái Độ Thay Đổi Cuộc Đời

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng

Không Thay Đổi Dù Thế Giới Thay Đổi

Diễn giả: Mục Sư Phan Văn Xuân

Hạn Chế Kiến Thức

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

Người Làm Chúa Vui

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

Học Yêu

Diễn giả: Lê Thiện Dũng


TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÁNH KINH:

Chủ đề: Những Phương Thuốc Thuộc Linh_Bài 4B (New)