7
người đang truy cập.
 

 

 

 


HAPPY THANKSGIVING


CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH:

Biết Ơn Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh


CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM:

Trở Về Mùa Tạ Ơn


THÁNH NHẠC:

Biệt Thánh Ca:

01_Cám Ơn Cha 02_Tạ Ơn Đấng Tạo Hóa


LỜI HẰNG SỐNG: Bài học hôm nay Thứ ba ngày 30/11/2021

An Ninh Thật

Diễn đọc: Trang Trần


LỜI CHỨNG:

Quyền Năng Chữa Lành Của Chúa


NIỀM TIN MINH HOẠ:

Phi Cơ Không Người Lái

Diễn đọc : Nguyễn Hữu Ái


GÂY DỰNG ĐỨC TIN:

Ký Ức Về Lễ Tạ Ơn

Diễn đọc: Trang Trần


GIẢNG LUẬN:

Sứ Điệp Tạ Ơn

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Thỉ

Tạ Ơn Chúa

Diễn giả: Mục Sư Trần Thanh Tâm

Nhu Cầu Quan Trọng Nhất

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Hữu Cương

Tạ Ơn & Hầu Việc

Diễn giả: Mục Sư Thái Phước Trường

Ơn Của Chúa Jesus

Diễn giả: Mục Sư Lê Vĩnh Thạch


TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÁNH KINH:

Chủ đề: Thư Rô-ma_Bài 24B