11
người đang truy cập.
 

 

 

 


 


CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH:

Equality Art


CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM:

Mùa Xuân Phục Sinh


THÁNH NHẠC:

Biệt Thánh Ca:

01_Người Chết Vì Yêu 02_Tình Yêu Thiên Chúa


LỜI HẰNG SỐNG: Bài học hôm nay Thứ ba ngày 13/4/2021

Đáp Tiếng Kêu Cầu

Diễn đọc: Trang Trần


LỜI CHỨNG:

Từ Hát Cho Đời Đến Hát Dâng Trời


NIỀM TIN MINH HOẠ:

Đào Mỏ Không Gian

Diễn đọc : Nguyễn Hữu Ái


GÂY DỰNG ĐỨC TIN:

Tình Yêu Vô Giá

Diễn đọc: Trang Trần


GIẢNG LUẬN:

Chúa Chết Thay Tôi

Diễn giả: Mục Sư Hồ Hiếu Hạ

Di Chúc Tuyệt Hảo

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Hữu Cương

Gặp Gỡ Chúa Sống

Diễn giả: Mục Sư Hồ Thế Nhân

Yêu Ta Chăng ?

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Linh Ân

Phải Có Lòng Yêu Thương

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Văn Bình


TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÁNH KINH:

Chủ đề: Thư Rô-ma_Bài 22C