13
người đang truy cập.
 

 

 

 CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH:

Tiêu Chuẩn Cho Một Hôn Nhân Bền Lâu_Bài 13


CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM:

Vương Quốc Thiên Chúa


THÁNH NHẠC:

Biệt Thánh Ca:

01_LÒng Bất An Khi Phiền Ưu 02_Ngài Dến Tìm Tôi


LỜI HẰNG SỐNG: Bài học hôm nay Thứ sáu ngày 19/7/2024

Nói Và Làm

Diễn đọc: Trang Trần


LỜI CHỨNG:

Lời Chứng Của Hudson Taylor


NIỀM TIN MINH HOẠ:

Helen Keller

Diễn đọc : Nguyễn Hữu Ái


GÂY DỰNG ĐỨC TIN:

Câu Chuyện Của Ashley Smith

Diễn đọc: Trang Trần


GIẢNG LUẬN:

Những Bàn Tay Làm Nên Lịch Sử

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Văn Nghi

Thanh Tẩy Đời Sống

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Linh Ân

Điều Chúa Sắm Sẳn

Diễn giả: Mục Sư Lê Vĩnh Thạch

Trung Tín

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Hoài Đức

Hội Thánh Chịu Khổ

Diễn giả: Mục Sư Chế Anh Liệt


TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÁNH KINH:

Chủ đề: Những Phương Thuốc Thuộc Linh_Bài 6A (New)