9
người đang truy cập.
 

 

 

 CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH:

Mục Đích Hôn Nhân_Bài 17


CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM:

Halloween


THÁNH NHẠC:

Biệt Thánh Ca:

01_Lòng Con Ghi Ơn Cha 02_Bởi Ta Yêu Con


LỜI HẰNG SỐNG: Bài học hôm nay Thứ năm ngày 28/10/2021

Mọi Điều Chúng Ta Cần Và Hơn Nữa

Diễn đọc: Trang Trần


LỜI CHỨNG:

Người Vô Thần Tin Chúa


NIỀM TIN MINH HOẠ:

Bí Mật Trên Mặt Trăng

Diễn đọc : Nguyễn Hữu Ái


GÂY DỰNG ĐỨC TIN:

Một Lý Do Để Hy Vọng

Diễn đọc: Trang Trần


GIẢNG LUẬN:

Nhớ Tạ Ơn Chúa

Diễn giả: Mục Sư Lê Trung Thành

Từ Vở Mộng Đến Bùng Cháy

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Linh Ân

Đem Sự Cứu Rỗi Đến Cùng Trái Đất

Diễn giả: Mục Sư Giáo Sỉ Phạm Xuân Nghĩa

Bài Ca Về Vườn Nho

Diễn giả: Mục Sư Lê Thành Chung

Hy vọng Trong Thử Thách

Diễn giả: Mục Sư Đàon Trung Chánh


TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÁNH KINH:

Chủ đề: Thư Rô-ma_Bài 24A