17
người đang truy cập.
 

 

 

 
CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH:

Dạy Con_Bài 15


CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM:

Yêu Đến Cùng


THÁNH NHẠC:

Biệt Thánh Ca:

01_Chính Ta Đã Chọn Con 02_Con Đường Theo Chúa


LỜI HẰNG SỐNG: Bài học hôm nay Thứ ba ngày 31/3/2020

Thật Đáng Sợ

Diễn đọc: Trang Trần


LỜI CHỨNG:

Tầm Đạo


NIỀM TIN MINH HOẠ:

Vẫn Thạch-Thiên Thạch

Diễn đọc : Nguyễn Hữu Ái


GÂY DỰNG ĐỨC TIN:

Vì Sao Bạn Cần Gia Đình Hội Thánh

Diễn đọc: Trang Trần


GIẢNG LUẬN:

Những Con Chồn Nhỏ Trong Vườn Nho

Diễn giả: Mục Sư Lê Văn Thái

Một Cơ-Đốc-Nhân Trưởng Thành

Diễn giả: Mục Sư Hồ Hiếu Hạ

Có Còn Thương?

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng

Giữ Đạo Chân Thật

Diễn giả: Mục sư Lê Hoàng Thái An

Đạo Sự Sống

Diễn giả: Mục sư Trần Thế Thiên Phước


TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÁNH KINH:


Chủ đề: Thư Rô-ma_Bài 17C