11
người đang truy cập.
 

 

 

 


 


CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH:

Nền Đạo Đức Của Xã Hội Mỹ Ngày Nay


CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM:

Cybercrimes


THÁNH NHẠC:

Biệt Thánh Ca:

01_Chớ Lo Phiền 02_Màu Cuộc Sống


LỜI HẰNG SỐNG: Bài học hôm nay Thứ ba ngày 6/6/2023

Hãy Yêu Người Lân Cận Mình

Diễn đọc: Trang Trần


LỜI CHỨNG:

Thầy Bùa Tiếp Nhận Chúa


NIỀM TIN MINH HOẠ:

Lời Cầu Nguyện Yêu Thương

Diễn đọc : Thục Uyên


GÂY DỰNG ĐỨC TIN:

Một Phụ Nữ Trả Tiền Lại

Diễn đọc: Trang Trần


GIẢNG LUẬN:

Lòng Mẹ Bao La

Diễn giả: Mục Sư Lê Thành Chung

Sống Thánh Thiện

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Bá Quang

Đức Tin Của Mẹ

Diễn giả: Mục Sư Võ Thanh Bình

Nước Mắt

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính

Những Người Đẹp Vô Danh

Diễn giả: Mục Sư Lê Văn Thái


TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÁNH KINH:

Chủ đề: Thư Rô-ma_Bài 29A