17
người đang truy cập.
 

 

 

 


 


CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH:

Tạ Ơn Trong Mọi HOàn Cảnh


CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM:

Lý Do Tạ Ơn

THÁNH NHẠC:

Biệt Thánh Ca:

01_Cám Ơn Cha 02_Tạ Ơn Cha


LỜI HẰNG SỐNG: Bài học hôm nay Thứ ba ngày 28/11/2023

Hoảng Sợ Hay Cầu Nguyện

Diễn đọc: Trang Trần


LỜI CHỨNG:

Dâng Lời Tạ Ơn Đức-Chúa-Trời


NIỀM TIN MINH HOẠ:

Phước Hạnh Từ Những Chiếc Gai

Diễn đọc : Anh Thư


GÂY DỰNG ĐỨC TIN:

Dòng Sông Phước Hạnh

Diễn đọc: Trang Trần


GIẢNG LUẬN:

Lý Do Phải Cảm Tạ Chúa

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Văn Bình

Kết Cỏ Ngậm Vành

Diễn giả: Mục Sư Lâm Văn Minh

Tạ Ơn Chúa Trong Mọi Việc

Diễn giả: Mục Sư Tống Đức Tùng Thiện

Lòng Biết Ơn Chúa Chân Thật

Diễn giả: Mục Sư Trần Thanh Tâm

Sống Với Kinh Tế Khó Khăn

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Linh Ân


TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÁNH KINH:

Chủ đề: Thư Rô-ma_Bài 29B