5
người đang truy cập.
 

 

 

 
CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH:

Dạy Con _Bài 4


CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM:

Tạ Ơn Trong Hoạn Nạn


THÁNH NHẠC:

Biệt Thánh Ca:

01_Tạ Ơn Jesus 02_Tri Ân Tình Chúa


LỜI HẰNG SỐNG: Bài học hôm nay Chúa nhật ngày 17/11/2019

Hội Thánh Biết Quan Tâm

Diễn đọc: Trang Trần


LỜI CHỨNG:

Niềm Hạnh Phúc Của Tôi


NIỀM TIN MINH HOẠ:

Triển Lảm Thân Xác Con Người

Diễn đọc : Nguyễn Hữu Ái


GÂY DỰNG ĐỨC TIN:

Luật Về Sự Ban Phước

Diễn đọc: Trang Trần


GIẢNG LUẬN:

Tiêu Chuẩn Của Đức-Chúa-Trời

Diễn giả: Mục Sư Hồ Hiếu Hạ

Đường Lối Chúa

Diễn giả: Mục Sư Đoàn Trung Chánh

Hồi Sinh Nên Mới

Diễn giả: Mục Sư Huỳnh Văn Linh

Một Người Chúa Biết

Diễn giả: Mục sư Lê Thành Chung

Giáo Luật & Sự Sống

Diễn giả: Mục sư Nguyễn Hữu Cương


TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÁNH KINH:


Chủ đề: Thư Rô-ma_Bài 16B