12
người đang truy cập.
 

 

 

 CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH:

Dạy Con_Bài 23


CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM:

Thời Điểm


THÁNH NHẠC:

Biệt Thánh Ca:

01_Ngài Chẵng Quên Tôi 02_Theo Chúa


LỜI HẰNG SỐNG: Bài học hôm nay Thứ hai ngày 13/7/2020

Còn Gì Nữa?

Diễn đọc: Trang Trần


LỜI CHỨNG:

Người Vô Thần Tin Chúa


NIỀM TIN MINH HOẠ:

Việc Dùng Thuốc Bổ

Diễn đọc : Nguyễn Hữu Ái


GÂY DỰNG ĐỨC TIN:

Lời Mời Đặc Biệt

Diễn đọc: Trang Trần


GIẢNG LUẬN:

Người Cha Kính Sợ Chúa

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Bá Quang

Đau Khổ

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Thỉ

Ơn Cha Nghĩa Mẹ

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Linh Ân

Dốc Chí Trượng Phu

Diễn giả: Mục Sư Hồ Thế Nhân

Người Cha Tế Lễ

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính


TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÁNH KINH:

Chủ đề: Thư Rô-ma_Bài 18C