7
người đang truy cập.
 

 

 

 CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH:

Sống Yêu Thương_Bài 1


CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM:

Chén Đau Thương


THÁNH NHẠC:

Biệt Thánh Ca:

01_Gô-gô-tha 02_Thập Giá Xưa Ngày Mang


LỜI HẰNG SỐNG: Bài học hôm nay Thứ tư ngày 22/3/2023

Đường Tôi Đi

Diễn đọc: Trang Trần


LỜI CHỨNG:

Nụ Cười Trở Lại


NIỀM TIN MINH HOẠ:

Chiếc Đinh Nhỏ

Diễn đọc : Anh Thư


GÂY DỰNG ĐỨC TIN:

Cây Xanh Giữa Sa Mạc

Diễn đọc: Trang Trần


GIẢNG LUẬN:

Nghe & Làm Theo Lời Chúa

Diễn giả: Mục Sư Hồ Thế Nhân

Lòng Vị Tha

Diễn giả: Mục Sư Lâm Văn Minh

Huyền Diệu Chúa Trong Tôi

Diễn giả: Mục Sư Tống Đức Tùng Thiện

Chúa Chết Vì Tôi

Diễn giả: Mục Sư Thái Phước Trường

Hành Trang Bước Đi Với Chúa

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Văn Nghi


TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÁNH KINH:

Chủ đề: Thư Rô-ma_Bài 28B