12
người đang truy cập.
 

 

 

 


 


CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH:

Mục Đích Hôn Nhân_Bài 13


CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM:

Hy Vọng


THÁNH NHẠC:

Biệt Thánh Ca:

01_Đêm Vui Trần Thế 02_Đêm Qua Thấy Thiên Thần


LỜI HẰNG SỐNG: Bài học hôm nay Thứ bảy ngày 3/12/2022

Một Bước Gần Hơn

Diễn đọc: Trang Trần


LỜI CHỨNG:

Tôi Tìm Thấy Chân Lý


NIỀM TIN MINH HOẠ:

Khi Bác Sĩ Là Bệnh Nhân

Diễn đọc : Nguyễn Hữu Ái


GÂY DỰNG ĐỨC TIN:

Đôi Dép

Diễn đọc: Trang Trần


GIẢNG LUẬN:

Em-ma-nu-en

Diễn giả: Mục Sư Lê Văn Thái

Luật Yêu Thương

Diễn giả: Mục Sư Lê Hoàng Duy Tín

Trông Đợi Cứu Chúa

Diễn giả: Mục Sư Lưu Đức Thọ

Lời An Lành

Diễn giả: Mục Sư Lê Vĩnh Thạch

Tình Yêu Đời Đời

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Văn Bình [Pháp]


TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÁNH KINH:

Chủ đề: Thư Rô-ma_Bài 27A