15
người đang truy cập.
 

 

 

 


 


CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH:

Tình Yêu Lý Trí


CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM:

Nô Lê & Tự Do


THÁNH NHẠC:

Biệt Thánh Ca:

01_Xuận Về Tạ Ơn Chúa 02_Xuận Phước Hạnh


LỜI HẰNG SỐNG: Bài học hôm nay Chúa nhật ngày 28/2/2021

Phần Thưởng Đích Thực

Diễn đọc: Trang Trần


LỜI CHỨNG:

Từ Giáo Sư Phật Học Viện Đến Mộn Đệ Chúa Cứu Thế


NIỀM TIN MINH HOẠ:

Sinh Học Khí Tượng

Diễn đọc : Nguyễn Hữu Ái


GÂY DỰNG ĐỨC TIN:

Mất Còn Trong Cuộc Đời

Diễn đọc: Trang Trần


GIẢNG LUẬN:

Lời Nhắn Nhũ Hội Thánh

Diễn giả: Mục Sư Đoàn Trung Chánh

Chúa Vẫn Ban Ơn

Diễn giả: Mục Sư Lê Thành Chung

Tín Hữu Lành Mạnh

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Linh Ân

Năm Mới Đón Nhận Phước Mới

Diễn giả: Mục Sư Hồ Hiếu Hạ

Tính Sổ Cuối Năm

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng


TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÁNH KINH:

Chủ đề: Thư Rô-ma_Bài 22A