8
người đang truy cập.
 

 

 

 


 


CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH:

Nguy Hiểm Của Những Luật Mới


CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM:

Chuyện Cây Táo Rừng

THÁNH NHẠC:

Biệt Thánh Ca:

01_Chớ Lo Phiền 02_Màu Cuộc Sống


LỜI HẰNG SỐNG: Bài học hôm nay Thứ năm ngày 27/9/2023

Đi Nhanh Chẳng Tới Đâu Cả

Diễn đọc: Trang Trần


LỜI CHỨNG:

Chọn Lại Con Đường


NIỀM TIN MINH HOẠ:

Khi Ta Bị Đánh Ngã

Diễn đọc : Thục Uyên


GÂY DỰNG ĐỨC TIN:

Bài Học Khó Thực Hành

Diễn đọc: Trang Trần


GIẢNG LUẬN:

Lòng Mẹ Bao La

Diễn giả: Mục Sư Lê Thành Chung

Sống Thánh Thiện

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Bá Quang

Đức Tin Của Mẹ

Diễn giả: Mục Sư Võ Thanh Bình

Nước Mắt

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính

Những Người Đẹp Vô Danh

Diễn giả: Mục Sư Lê Văn Thái


TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÁNH KINH:

Chủ đề: Thư Rô-ma_Bài 29A