14
người đang truy cập.
 

 

 

 CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH:

Mục Đích Hôn Nhân_Bài 8


CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM:

Thế Vận Hội Tokyo


THÁNH NHẠC:

Biệt Thánh Ca:

01_Có Một Lần Chúa Đến 02_Cha Ơi Con Yêu Ngài


LỜI HẰNG SỐNG: Bài học hôm nay Thứ tư ngày 28/7/2021

Đừng Ngã Lòng

Diễn đọc: Trang Trần


LỜI CHỨNG:

Đức-Chúa-Trời Là Tình Yêu


NIỀM TIN MINH HOẠ:

Bên Trong Tái Đất

Diễn đọc : Nguyễn Hữu Ái


GÂY DỰNG ĐỨC TIN:

Không Có Tình Yêu Nào Vĩ Đại Hơn

Diễn đọc: Trang Trần


GIẢNG LUẬN:

Sống Vui Giữa Đêm Tối

Diễn giả: Mục Sư Đoàn Trung Chánh

Học Tập Vâng Lời

Diễn giả: Mục Sư Lê Thành Chung

Đang Đi Đúng Đường

Diễn giả: Mục Sư Lê Hoàng Thái An

Ưu Tiên Tối Hậu Trong Đời Sống

Diễn giả: Mục Sư Đặng Minh Trí

Ngày Trước & Hôm Nay

Diễn giả: Mục Sư Võ Thanh Bình


TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÁNH KINH:

Chủ đề: Thư Rô-ma_Bài 23B