Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 


THẢO CHƯƠNG THÁNH KINH LƯỢC KHẢO CỰU ƯỚC & TÂN ƯỚC

Biên Soạn: Mục Sư Dick Woodward


CỰU ƯỚC

Sáng Thế Ký_Xuất Êdíptô Ký

Lêvi Ký_Dân Số Ký_Phục Truyền Luật Lệ Ký_Giôsuê

Các Quan Xét_Rutơ_I & II Samuên

I & II Các Vua_I & II Sử Ký_Exơra_Nêhêmi_Êxơtê

Gióp_Thi Thiên_Châm Ngôn_Truyền Đạo_Nhã Ca

Êsai_Giêrêmi_Ca Thương_Êxêchiên_Đaniên

Ôsê_Giôên_Amốt_Ápđia_Giôna_Michê_Nahum_Habacúc_Sôphôni_Aghê_Xachari_Malachi


TÂN ƯỚC

Giới Thiệu Các Sách Phúc Âm & Khảo Cứu Mathiơ

Luca_Giăng

Công Vụ Các Sứ Đồ_Thư Tín Rôma

I Côrinhtô_II Côrinhtô

Galati_Êphêsô_Philíp_Côlôse_I & IITêsalônica_I & IITimôthê_Tít_Philêmôn

Hêbơrơ_Giacơ_I & IIPhierơ_I,II & IIIGiăng_Giuđe_Khải Huyền