10
người đang truy cập.
 

 

 

 
CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH:

Sinh Nhật Chúa Giê-Xu


CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM:

Ý Nghĩa Lễ Giáng Sinh


THÁNH NHẠC:

Biệt Thánh Ca:

01_Đêm Yên Lặng 02_Đêm Yêu Thương


LỜI HẰNG SỐNG: Bài học hôm nay Thứ năm ngày 12/12/2019

Itokawa Ngoài Khả Năng

Diễn đọc: Trang Trần


LỜI CHỨNG:

Lối Rẽ Cho Cuộc Đời


NIỀM TIN MINH HOẠ:

Đào Mỏ Không Gian

Diễn đọc : Nguyễn Hữu Ái


GÂY DỰNG ĐỨC TIN:

Tại Sao Tôi Phải Đi Nhóm

Diễn đọc: Trang Trần


GIẢNG LUẬN:

Em-ma-nu-en Chúa Ở Cùng Chúng Ta

Diễn giả: Mục Sư Lê Thiện Dũng

Giữ Lòng Trung Tín

Diễn giả: Mục Sư Lê Hoàng Thái An

Người Quản Lý

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Hoài Đức

Chúa Ở Cùng Ngươi

Diễn giả: Mục sư Khúc Minh Đàng

Một Dấu Hiệu Một Kỷ Niệm

Diễn giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang


TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÁNH KINH:


Chủ đề: Thư Rô-ma_Bài 16C